http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Monitorul Oficial Nr. 244-245 din 27.07.2019

Новости Monitorul Oficial и других официальных источников по законодательству, подзаконным, нормативным актам

Модераторы: Binaun, ionix

Monitorul Oficial Nr. 244-245 din 27.07.2019

Сообщение ttv » 02 авг 2019, 17:58

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova


318. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1223-VIII, 26 iulie 2019)

319. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 84, 19 iulie 2019)

320. Decret privind promulgarea Legii pentru abrogarea unor articole din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000 (nr. 1222-VIII, 26 iulie 2019)

321. Lege pentru abrogarea unor articole din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000 (nr. 85, 19 iulie 2019)

322. Hotărîre privind înaintarea recomandărilor unor autorități publice (nr. 88, 19 iulie 2019)

323. Hotărîre privind instituirea moratoriului asupra proceselor de privatizare a bunurilor publice (nr. 89, 19 iulie 2019)

324. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 71/2019 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și organizațiile parlamentare bilaterale (nr. 91, 19 iulie 2019)

325. Decret privind modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.1178-VIII din 16 iunie 2019 (nr. 1224-VIII, 26 iulie 2019)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova


442. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor şi aprobarea semnării celui de-al patrulea Amendament la Acordul de asistență privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creşterea comerţului şi a investiţiilor în sectoarele cheie, semnat la 28 septembrie 2016 (nr. 354, 26 iulie 2019)

443. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor şi aprobarea semnării celui de-al patrulea Amendament la Acordul de asistență privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru o guvernare democratică mai eficientă și mai responsabilă, semnat la 28 septembrie 2016 (nr. 355, 26 iulie 2019)

444. Hotărîre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Addendumului nr. 1 la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Facilitatea pentru cooperare tehnică 2016 (nr. 356, 26 iulie 2019)

445. Hotărîre pentru abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 654/2017 cu privire la constituirea comisiilor pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a funcţiilor publice de conducere de nivel superior (nr. 357, 26 iulie 2019)

446. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru instituirea moratoriului privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova în condițiile art. 17 alin. (11) și (12) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 (nr. 368, 26 iulie 2019)

447. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Lilia BOLOCAN (nr. 93-d, 26 iulie 2019)

448. Dispoziţie cu privire la exercitarea atribuțiilor (nr. 94-d, 26 iulie 2019)

449. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Gheorghe BĂLAN (nr.95-d, 26 iulie 2019)

450. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Ianuș ERHAN (nr.96-d, 26 iulie 2019)

451. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Dorin PURICE (nr. 97-d, 26 iulie 2019)

452. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Radu BURDUJA (nr. 98-d, 26 iulie 2019)

453. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a doamnei Ionela COSTACHI (nr.99-d, 26 iulie 2019)

454. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a doamnei Svetlana DOGOTARU (nr.100-d, 26 iulie 2019)

455. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Viorica DUMBRĂVEANU (nr. .101-d, 26 iulie 2019)

456. Dispoziţie cu privire la instituirea Comisiei permanente pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a funcţiilor publice de conducere de nivel superior (nr. 102-d, 26 iulie 2019)

457. Dispoziţie cu privire la preavizarea unor funcționari publici de conducere (nr.103-d, 26 iulie 2019)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei


1345. Hotărâre pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 194, 18 iulie 2019)
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.

Re: Monitorul Oficial Nr. 244-245 din 27.07.2019

Сообщение ttv » 02 авг 2019, 17:59

ЧАСТЬ I

Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента Республики Молдова


318. Указ о промульгации Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты (№ 1223-VIII от 26 июля 2019 г.)

319. Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (№ 84 от 19 июля 2019 г.)

320. Указ о признании утратившими силу некоторых статей Таможенного кодекса Республики Молдова № 1149/2000 (№ 1222-VIII от 26 июля 2019 г.)

321. Закон о признании утратившими силу некоторых статей Таможенного кодекса Республики Молдова № 1149/2000 (№ 85 от 19 июля 2019 г.)

322. Постановление о представлении рекомендаций некоторым органам публичной власти (№ 88 от 19 июля 2019 г.)

323. Постановление о введении моратория на процессы приватизации публичного имущества (№ 89 от 19 июля 2019 г.)

324. Постановление о внесении изменений в Постановление Парламента о персональном составе делегаций Парламента Республики Молдова в международных и двусторонних парламентских организациях № 71/2019 (№ 91 от 19 июля 2019 г.)

325. Указ о внесении изменений в Указ Президента Республики Молдова № 1178-VIII от 16 июня 2019 года (№ 1224-VIII от 26 июля 2019 г.)

ЧАСТЬ II

Постановления Правительства Республики Молдова


442. Постановление об инициировании переговоров и утверждении подписания четвертой Поправки к Соглашению о помощи в целях развития между Правительством Республики Молдова и Правительством Соединенных Штатов Америки для увеличения торговли и инвестиций в ключевые сектора, подписанному 28 сентября 2016 года (№ 354 от 26 июля 2019 г.)

443. Постановление об инициировании переговоров и утверждении подписания четвертой Поправки к Соглашению о помощи в целях развития между Правительством Республики Молдова и Правительством Соединенных Штатов Америки для более эффективного и подотчетного демократического управления, подписанному 28 сентября 2016 года (№ 355 от 26 июля 2019 г.)

444. Постановление об инициировании переговоров и утверждении подписания Поправки № 1 к Финансовому соглашению между Правительством Республики Молдова и Европейским Союзом о содействии техническому сотрудничеству 2016 (№ 356 от 26 июля 2019 г.)

445. Постановление о признании утратившим силу Постановления Правительства № 654/2017 о создании комиссий по организации и проведению конкурса на замещение высших руководящих государственных должностей (№ 357 от 26 июля 2019 г.)

446. Постановление о проекте Закона о введении моратория на предоставление гражданства Республики Молдова на условиях, предусмотренных частями (11) и (12) статьи 17 Закона о гражданстве Республики Молдова № 1024/2000 (№ 368 от 26 июля 2019 г.)

447. Распоряжение об освобождении госпожи Лилии БОЛОКАН (№ 93-р от 26 июля 2019 г.)

448. Распоряжение об исполнении обязанностей (№ 94-р от 26 июля 2019 г.)

449. Распоряжение о назначении господина Георге БЭЛАНА (№ 95-р от 26 июля 2019 г.)

450. Распоряжение о назначении господина Януша ЕРХАНА (№ 96-р от 26 июля 2019 г.)

451. Распоряжение о назначении господина Дорина ПУРИЧЕ (№ 97-р от 26 июля 2019 г.)

452. Распоряжение о прекращении служебных отношений господина Раду БУРДУЖИ (№ 98-р от 26 июля 2019 г.)

453. Распоряжение о назначении госпожи Ионелы КОСТАКИ (№ 99-р от 26 июля 2019 г.)

454. Распоряжение о назначении госпожи Светланы ДОГОТАРУ (№ 100-р от 26 июля 2019 г.)

455. Распоряжение о прекращении служебных отношений госпожи Виорики ДУМБРЭВЯНУ (№ 101-р от 26 июля 2019 г.)

456. Распоряжение об учреждении Постоянной комиссии по организации и проведению конкурсов на замещение высших руководящих государственных должностей (№ 102-р от 26 июля 2019 г.)

457. Распоряжение о предупреждении некоторых руководящих государственных служащих (№ 103-р от 26 июля 2019 г.)

ЧАСТЬ III

Акты министерств, департаментов и Национального банка Молдовы
Акты Национального банка Молдовы


1345. Постановление o внесении изменений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы (№ 194 от 18 июля 2019 г.)
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.


Вернуться в Новости законодательства

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

cron
Яндекс.Метрика