http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Monitorul Oficial Nr. 223-229 din 12.07.2019

Новости Monitorul Oficial и других официальных источников по законодательству, подзаконным, нормативным актам

Модераторы: Binaun, ionix

Monitorul Oficial Nr. 223-229 din 12.07.2019

Сообщение ttv » 12 июл 2019, 20:14

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova


276. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1206-VIII, 10 iulie 2019)

277. Legea pentru modificarea unor acte legislative (nr. 63, 5 iulie 2019)

278. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 12 din Legea securității statului nr.618/1995 (nr. 1205-VIII, 10 iulie 2019)

279. Legea pentru modificarea articolului 12 din Legea securității statului nr.618/1995 (nr. 73, 5 iulie 2019)

280. Hotărîre privind încetarea calităţii de membru al Comisiei Electorale Centrale (nr. 64, 5 iulie 2019)

281. Hotărîre privind încetarea calităţii de membru al Comisiei Electorale Centrale (nr. 65, 5 iulie 2019)

282. Hotărîre privind încetarea calităţii de membru al Comisiei Electorale Centrale (nr. 66, 5 iulie 2019)

283. Hotărîre privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 67, 5 iulie 2019)

284. Hotărîre privind revocarea din funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor – director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (nr. 68, 5 iulie 2019)

285. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Parlamentului nr. 38/2019 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 69, 5 iulie 2019)

286. Hotărîre cu privire la constatarea neîntrunirii condițiilor de numire în funcția de Procuror General a lui Eduard HARUNJEN (nr. 74, 9 iulie 2019)

287. Decret pentru modificarea anexei la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1064-VIII din 28 decembrie 2018 (nr. 1197-VIII, 5 iulie 2019)

288. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1198-VIII, 8 iulie 2019)

289. Decret privind rechemarea doamnei Cristina BALAN din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii și în Statele Unite Mexicane (nr. 1199-VIII, 8 iulie 2019)

290. Decret privind eliberarea doamnei Iulia CIMPOI din funcţia de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 1200-VIII, 8 iulie 2019)

291. Decret privind eliberarea domnului Gheorghe IOVU din funcţia de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 1201-VIII, 8 iulie 2019)

292. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1202-VIII, 9 iulie 2019)

293. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1203-VIII, 9 iulie 2019)

294. Decret cu privire la redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1204-VIII, 9 iulie 2019)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

44. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Curții de Conturi pe anul 2018 (nr. 34, 25 aprilie 2019)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova


375. Hotărîre cu privire la rechemarea doamnei Ala BELEAVSCHI din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Canada (nr. 305, 10 iulie 2019)

376. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Anatol STRATULAT din funcția de Consul General al Republicii Moldova în orașul Frankfurt pe Main, Republica Federală Germania (nr. 306, 10 iulie 2019)

377. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Eugen CARAS din funcţia de Ambasador, Şef al Misiunii Republicii Moldova pe lîngă Uniunea Europeană (nr. 307, 10 iulie 2019)

378. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Igor BOLBOCEANU din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia și, prin cumul, în Republica Libaneză și în Regatul Hașemit al Iordaniei (nr. 308, 10 iulie 2019)

379. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Iurie BODRUG din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Polonă (nr. 309, 10 iulie 2019)

380. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Sergiu GONCERENCO din funcția de Consul General al Republicii Moldova în orașul Milano, Republica Italiană (nr. 310, 10 iulie 2019)

381. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la stabilirea și plata indemnizației zilnice pentru copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.378/2018 (nr. 311, 10 iulie 2019)

382. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1478/2002, și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 312, 10 iulie 2019)

383. Hotărîre cu privire la transmiterea unor unități de transport (nr. 313, 10 iulie 2019)

384. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a alocaţiilor de stat pentru merite deosebite faţă de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1413/2003 (nr. 314, 10 iulie 2019)

385. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Canadei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la 12 iunie 2018 (nr. 316, 10 iulie 2019)

386. Hotărîre pentru aderarea Guvernului Republicii Moldova la Acordul privind difuzarea documentelor de standardizare interstatală, întocmit la 1 iunie 2018 (nr. 317, 10 iulie 2019)

387. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Comitetului național de etică pentru protecţia animalelor folosite în scopuri experimentale sau în alte scopuri ştiinţifice (nr. 318, 10 iulie 2019)

388. Hotărîre cu privire la acordarea împuternicirilor de negociere şi semnare a unui contract şi alocarea mijloacelor financiare (nr. 319, 10 iulie 2019)

389. Hotărîre cu privire la înființarea în municipiul Bălți a operei comemorative de război în memoria eroilor căzuți la datorie pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova (nr. 320, 10 iulie 2019)

390. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică şi investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte (nr. 321, 10 iulie 2019)

391. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal nr. 1163/1997 (nr. 322, 10 iulie 2019)

392. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 323, 10 iulie 2019)

393. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 324, 10 iulie 2019)

394. Dispoziţie cu privire la organizarea şi desfăşurarea manifestărilor consacrate Zilei comemorării victimelor stalinismului (nr. 73-d, 5 iulie 2019)

395. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Pavel GRECU (nr. 74-d, 8 iulie 2019)

396. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Anastasia CONDRUC (nr. 75-d, 8 iulie 2019)

397. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Republicii Moldova în legătură cu vizita de lucru a doamnei Maia SANDU, Prim-ministru, în Ucraina (or. Kiev, 11 iulie 2019) (nr. 76-d, 9 iulie 2019)

398. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Republicii Moldova în legătură cu vizita de lucru a doamnei Maia SANDU, Prim-ministru, în Republica Federală Germania (or. Berlin, 15-17 iulie 2019) (nr. 77-d, 9 iulie 2019)

399. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Adrian PANCIUC (nr. 78-d, 9 iulie 2019)

400. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Fredolin LECARI (nr. 79-d, 10 iulie 2019)

401. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Anatolie MUNTEANU (nr. 80-d, 10 iulie 2019)

402. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Serghei BUCATARU (nr. 81-d, 10 iulie 2019)

403. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Serghei RAILEAN (nr. 82-d, 10 iulie 2019)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova


1200. Ordin cu privire la completarea Ordinului Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 28 din 01.02.2019 cu privire la aprobarea în redacție nouă a listelor de verificare pentru domeniile de control ale A.A. ”Agenția Națională Transport Auto” (nr. 140, 6 iunie 2019)

1201. Ordin сu privire la aprobarea listelor de verificare pentru domeniile de control ale Autorității Aeronautice Civile (nr. 146, 20 iunie 2019)

1202. Ordin сu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexă la Ordinul nr. 66/2010 (nr. 159, 8 iulie 2019)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1203. Ordin cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului de contabilitate și raportare financiară de pe lîngă Ministerul Finanțelor (nr. 101, 28 iunie 2019)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1204. Ordin cu privire la încetarea activităţii executorului judecătoresc Stati Victor (nr. 175, 5 iulie 2019)

1205. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 180, 9 iulie 2019)

Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

1206. Ordin сu privire la autorizarea de funcționare provizorie, acreditarea programelor de studii superioare de licență (ciclul I), de master (ciclul II) și integrate în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova (nr. 809, 27 iunie 2019)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

1207. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 758, 26 iunie 2019)

1208. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 759, 26 iunie 2019)

1209. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 760, 26 iunie 2019)

1210. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 761, 26 iunie 2019)

1211. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 762, 26 iunie 2019)

1212. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 763, 26 iunie 2019)

1213. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 764, 26 iunie 2019)

1214. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 765, 26 iunie 2019)

1215. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 766, 26 iunie 2019)

1216. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 767, 26 iunie 2019)

1217. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 768, 26 iunie 2019)

1218. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 769, 26 iunie 2019)

1219. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 770, 26 iunie 2019)

1220. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 771, 26 iunie 2019)

1221. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 772, 26 iunie 2019)

1222. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 773, 26 iunie 2019)

1223. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 774, 26 iunie 2019)

1224. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 776, 26 iunie 2019)

Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru

1225. Ordin cu privire la modificarea Instrucţiunii cu privire la înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor (nr. 07, 14 februarie 2019)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

1226. Hotărâre privind stabilirea condițiilor de tarifare a apelurilor la numerele scurte din blocul de numere 13xx (nr. 43, 1 iulie 2019)

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

1227. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000150, 28 iunie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1228. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 29/2, 8 iulie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1229. Hotărîre cu privire la somarea Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (nr. 2462, 23 aprilie 2019)

1230. Hotărîre cu privire la prezentarea rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru anul 2018 (nr. 2463, 23 aprilie 2019)

1231. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanţilor Comisiei Electorale Centrale la Sinaia, România (nr. 2464, 23 aprilie 2019)

1232. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul municipal Chișinău (nr. 2465, 23 aprilie 2019)

1233. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Șirăuți, raionul Briceni (nr. 2466, 23 aprilie 2019)

1234. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tătărești, raionul Cahul (nr. 2467, 23 aprilie 2019)

1235. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Călărași (nr. 2468, 23 aprilie 2019)

1236. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mașcăuți, raionul Criuleni (nr. 2469, 23 aprilie 2019)

1237. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Dubăsari (nr. 2470, 23 aprilie 2019)

1238. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ocnița (nr. 2471, 23 aprilie 2019)

1239. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Otaci, raionul Ocnița (nr. 2472, 23 aprilie 2019)

1240. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Trifești, raionul Rezina (nr. 2473, 23 aprilie 2019)

1241. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Taraclia, raionul Taraclia (nr. 2474, 23 aprilie 2019)

1242. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mîndrești, raionul Telenești (nr. 2475, 23 aprilie 2019)

1243. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hîrcești, raionul Ungheni (nr. 2476, 23 aprilie 2019)

1244. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Franceze în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Guvernatorului (Bașcanului) UTA Găgăuzia din 30 iunie 2019 (nr. 2477, 7 mai 2019)

1245. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Sîngera, municipiul Chișinău (nr. 2478, 7 mai 2019)

1246. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Calfa, raionul Anenii Noi (nr. 2479, 7 mai 2019)

1247. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Temeleuți, raionul Călărași (nr. 2480, 7 mai 2019)

1248. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cimișlia (nr. 2481, 7 mai 2019)

1249. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hrușova, raionul Criuleni (nr. 2482, 7 mai 2019)

1250. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Fălești (nr. 2483, 7 mai 2019)

1251. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Răuțel, raionul Fălești (nr. 2484, 7 mai 2019)

1252. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Ialoveni, raionul Ialoveni (nr. 2485, 7 mai 2019)

1253. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cristești, raionul Nisporeni (nr. 2486, 7 mai 2019)

1254. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Ocnița (nr. 2487, 7 mai 2019)

1255. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mateuți, raionul Rezina (nr. 2488, 7 mai 2019)

1256. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Singureni, raionul Rîșcani (nr. 2489, 7 mai 2019)

1257. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Volintiri, raionul Ștefan Vodă (nr. 2490, 7 mai 2019)

1258. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Codreanca, raionul Strășeni (nr. 2491, 7 mai 2019)

1259. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Negrești, raionul Strășeni (nr. 2492, 7 mai 2019)

1260. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Hîncești (nr. 2493, 7 mai 2019)

1261. Hotărîre cu privire la rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru anul 2018 (nr. 2505, 28 mai 2019)

1262. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Oficiului Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Guvernatorului (Bașcanului) UTA Găgăuzia din 30 iunie 2019 (nr. 2506, 28 mai 2019)

1263. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Consiliului Adunării Interparlamentare a Statelor-membre ale CSI în vederea monitorizării alegerilor Guvernatorului (Bașcanului) UTA Găgăuzia din 30 iunie 2019 (nr. 2507, 28 mai 2019)

1264. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Orhei (nr. 2508, 28 mai 2019)

1265. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Taraclia (nr. 2509, 28 mai 2019)

1266. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la București, România (nr. 2510, 28 mai 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

1267. Decizie cu privire la examinarea cererilor de eliberare a autorizațiilor de retransmisiune (nr. 25/84, 19 iunie 2019)

Acte ale Autorităţii Naţionale de Integritate

1268. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la concursul pentru suplinirea funcţiei de inspector de integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 2/2018 (nr. 5, 13 august 2018)

1269. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Consiliului de Integritate nr. 1/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru suplinirea funcțiilor de preşedinte şi vicepreședinte ai Autorităţii Naţionale de Integritate (nr. 6, 13 august 2018)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1270. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare, modificarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 179, 27 iunie 2019)

1271. Hotărîre privind comisioanele aplicate pentru operațiunile de plată efectuate printr-un card de plată sau printr-un dispozitiv asemănător, ale comisioanelor aplicate de către prestatorii de servicii de plată pentru operațiunile de plată ce presupun utilizarea sistemului automatizat de plăți interbancare și ale comisioanelor percepute de Banca Națională a Moldovei pentru plățile procesate în sistemul automatizat de plăți interbancare (nr. 180, 27 iunie 2019)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.

Re: Monitorul Oficial Nr. 223-229 din 12.07.2019

Сообщение ttv » 12 июл 2019, 20:22

ЧАСТЬ I

Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента Республики Молдова


276. Указ о промульгации Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты (№ 1206-VIII от 10 июля 2019 г.)

277. Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (№ 63 от 5 июля 2019 г.)

278. Указ о промульгации Закона о внесении изменения в статью 12 Закона о государственной безопасности № 618/1995 (№ 1205-VIII от 10 июля 2019 г.)

279. Закон о внесении изменения в статью 12 Закона о государственной безопасности № 618/1995 (№ 73 от 5 июля 2019 г.)

280. Постановление о прекращении полномочий члена Центральной избирательной комиссии (№ 64 от 5 июля 2019 г.)

281. Постановление о прекращении полномочий члена Центральной избирательной комиссии (№ 65 от 5 июля 2019 г.)

282. Постановление о прекращении полномочий члена Центральной избирательной комиссии (№ 66 от 5 июля 2019 г.)

283. Постановление об освобождении от должности судьи Высшей судебной палаты (№ 67 от 5 июля 2019 г.)

284. Постановление об отзыве с должности советника по разрешению споров – генерального директора Национального агентства по разрешению споров (№ 68 от 5 июля 2019 г.)

285. Постановление о внесении изменений в приложение 2 к Постановлению Парламента об утверждении персонального состава постоянных комиссий Парламента № 38/2019 (№ 69 от 5 июля 2019 г.)

286. Постановление о констатации несоответствия Эдуарда Харунжена условиям назначения на должность Генерального прокурора (№ 74 от 9 июля 2019 г.)

287. Указ о внесении изменений в приложение к Указу Президента Республики Молдова № 1064-VIII от 28 декабря 2018 года (№ 1197-VIII от 5 июля 2019 г.)

288. Указ о награждении государственными наградами (№ 1198-VIII от 8 июля 2019 г.)

289. Указ об отзыве Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Молдова в Соединенных Штатах Америки и Мексиканских Соединенных Штатах госпожи Кристины БАЛАН (№ 1199-VIII от 8 июля 2019 г.)

290. Указ об освобождении госпожи Юлии ЧИМПОЙ от должности судьи Апелляционной палаты Кишинэу (№ 1200-VIII от 8 июля 2019 г.)

291. Указ об освобождении господина Георге ИОВУ от должности судьи Апелляционной палаты Кишинэу (№ 1201-VIII от 8 июля 2019 г.)

292. Указ о разрешении выхода из гражданства Республики Молдова (№ 1202-VIII от 9 июля 2019 г.)

293. Указ о предоставлении гражданства Республики Молдова (№ 1203-VIII от 9 июля 2019 г.)

294. Указ о восстановлении в гражданстве Республики Молдова (№ 1204-VIII от 9 июля 2019 г.)

Акты Счетной палаты Республики Молдова

44. Постановление об утверждении Отчета о деятельности Счетной палаты за 2018 год (№ 34 от 25 апреля 2019 г.)

ЧАСТЬ II

Постановления Правительства Республики Молдова


375. Постановлениe об отзыве госпожи Алы БЕЛЯВСКИ с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Молдова в Канаде (№ 305 от 10 июля 2019 г.)

376. Постановлениe об отзыве господина Анатола СТРАТУЛАТА с должности Генерального консула Республики Молдова в городе Франкфурт-на-Майне, Федеративная Республика Германия (№ 306 от 10 июля 2019 г.)

377. Постановлениe об отзыве господина Еуджена КАРАСА с должности Посла, Главы Миссии Республики Молдова при Европейском Союзе (№ 307 от 10 июля 2019 г.)

378. Постановлениe об отзыве господина Игоря БОЛБОЧАНУ с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Молдова в Турецкой Республике и, по совместительству, в Ливанской Республике и Иорданском Хашимитском Королевстве (№ 308 от 10 июля 2019 г.)

379. Постановлениe об отзыве господина Юрие БОДРУГА с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Молдова в Республике Польша (№ 309 от 10 июля 2019 г.)

380. Постановлениe об отзыве господина Серджиу ГОНЧЕРЕНКО с должности Генерального консула Республики Молдова в городе Милане, Итальянская Республика (№ 310 от 10 июля 2019 г.)

381. Постановлениe о внесении изменений в Положение о назначении и выплате ежедневного пособия для детей, утвержденное Постановление м Правительства № 378/2018 (№ 311 от 10 июля 2019 г.)

382. Постановлениe о внесении изменений в Положение о порядке назначения и выплаты пособий семьям с детьми, утвержденное Постановление м Правительства № 1478/2002, и признании утратившим силу постановления Правительства (№ 312 от 10 июля 2019 г.)

383. Постановлениe о передаче некоторых транспортных средств (№ 313 от 10 июля 2019 г.)

384. Постановлениe о внесении изменений в Положение о порядке назначения и выплаты государственных пособий за особые заслуги перед государством, утвержденное Постановление м Правительства № 1413/2003 (№ 314 от 10 июля 2019 г.)

385. Постановлениe о проекте Закона о ратификации Соглашения между Правительством Республики Молдова и Правительством Канады о поощрении и взаимной защите инвестиций, подписанного 12 июня 2018 года (№ 316 от 10 июля 2019 г.)

386. Постановлениe о присоединении Правительства Республики Молдова к Соглашению о распространении документов по межгосударственной стандартизации, совершенному 1 июня 2018 года (№ 317 от 10 июля 2019 г.)

387. Постановлениe об утверждении Положения об организации и функционировании Национального комитета по этике в области защиты животных, используемых в экспериментальных или других научных целях (№ 318 от 10 июля 2019 г.)

388. Постановлениe о предоставлении полномочий для ведения переговоров и подписания договора и о выделении финансовых средств (№ 319 от 10 июля 2019 г.)

389. Постановлениe о создании в муниципии Бэлць военно-мемориального объекта в память героям, павшим при исполнении долга по защите целостности и независимости Республики Молдова (№ 320 от 10 июля 2019 г.)

390. Постановлениe о внесении изменений в Постановление Правительства № 246/2010 о порядке применения налоговых и таможенных льгот для реализации текущих проектов технической и инвестиционной помощи, подпадающих под действие международных договоров, стороной которых Республика Молдова является (№ 321 от 10 июля 2019 г.)

391. Постановлениe об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс № 1163/1997 (№ 322 от 10 июля 2019 г.)

392. Постановлениe об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений в некоторые нормативные акты (№ 323 от 10 июля 2019 г.)

393. Постановлениe об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений в некоторые нормативные акты (№ 324 от 10 июля 2019 г.)

394. Распоряжение об организации и проведении мероприятий, посвященных Дню памяти жертв сталинизма (№ 73-р от 5 июля 2019 г.)

395. Распоряжение о назначении господина Павла ГРЕКУ (№ 74-р от 8 июля 2019 г.)

396. Распоряжение о назначении госпожи КОНДРУК Анастасии (№ 75-р от 8 июля 2019 г.)

397. Распоряжение об утверждении персонального состава делегации Республики Молдова в связи с рабочим визитом госпожи Майи САНДУ, премьер-министра, в Украину (г. Киев, 11 июля 2019 г.) (№ 76-р от 9 июля 2019 г.)

398. Распоряжение об утверждении персонального состава делегации Республики Молдова в связи с рабочим визитом госпожи Майи САНДУ, премьер-министра, в Федеративную Республику Германия (г. Берлин, 15–17 июля 2019 г.) (№ 77-р от 9 июля 2019 г.)

399. Распоряжение об освобождении господина Адриана ПАНЧУКА (№ 78-р от 9 июля 2019 г.)

400. Распоряжение об освобождении господина Фредолина ЛЕКАРЯ (№ 79-р от 10 июля 2019 г.)

401. Распоряжение о прекращении служебных отношений господина Анатолие МУНТЯНУ (№ 80-р от 10 июля 2019 г.)

402. Распоряжение о прекращении служебных отношений господина Сергея БУКАТАРУ (№ 81-р от 10 июля 2019 г.)

403. Распоряжение об освобождении господина Сергея РАЙЛЯНА (№ 82-р от 10 июля 2019 г.)

ЧАСТЬ III

Акты министерств, департаментов и Национального банка Молдовы
Акты Министерства экономики и инфраструктуры Республики Молдова


1200. Приказ о дополнении Приказа Министерства экономики и инфраструктуры № 28 от 1.02.2019 г. об утверждении в новой редакции ведомостей проверки в рамках областей контроля административного органа «Национальное агентство автомобильного транспорта» (№ 140 от 6 июня 2019 г.)

1201. Приказ об утверждении проверочных листов, используемых инспекторами Органа гражданской авиации в процессе контроля авиационных агентов (№ 146 от 20 июня 2019 г.)

1202. Приказ об утверждении дополнений, которые вносятся в приложение к Приказу № 66 от 4.05.2010 г. (№ 159 от 8 июля 2019 г.)

Акты Министерства финансов Республики Молдова

1203. Приказ об утверждении персонального состава Совета по бухгалтерскому учету и финансовой отчетности при Министерстве финансов (№ 101 от 28 июня 2019 г.)

Акты Министерства юстиции Республики Молдова

1204. Приказ о прекращении деятельности судебного исполнителя Стати Виктора (№ 175 от 5 июля 2019 г.)

1205. Приказ о наделении вновь полномочиями на осуществление нотариальной деятельности (№ 180 от 9 июля 2019 г.)

Акты Министерства образования, культуры и исследований Республики Молдова

1206. Приказ об авторизации на временное функционирование, аккредитации образовательных программ лиценциатуры (I цикл), магистратуры (II цикл) и интегрированных программ в учреждениях высшего образования Республики Молдова (№ 809 от 27 июня 2019 г.)

Акты Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова

1207. Приказ о государственной регистрации добавок к пище (№ 758 от 26 июня 2019 г.)

1208. Приказ о государственной регистрации добавок к пище (№ 759 от 26 июня 2019 г.)

1209. Приказ о государственной регистрации добавок к пище (№ 760 от 26 июня 2019 г.)

1210. Приказ о государственной регистрации добавок к пище (№ 761 от 26 июня 2019 г.)

1211. Приказ о государственной регистрации добавок к пище (№ 762 от 26 июня 2019 г.)

1212. Приказ о государственной регистрации добавок к пище (№ 763 от 26 июня 2019 г.)

1213. Приказ о государственной регистрации добавок к пище (№ 764 от 26 июня 2019 г.)

1214. Приказ о государственной регистрации добавок к пище (№ 765 от 26 июня 2019 г.)

1215. Приказ о государственной регистрации добавок к пище (№ 766 от 26 июня 2019 г.)

1216. Приказ о государственной регистрации добавок к пище (№ 767 от 26 июня 2019 г.)

1217. Приказ о государственной регистрации добавок к пище (№ 768 от 26 июня 2019 г.)

1218. Приказ о государственной регистрации добавок к пище (№ 769 от 26 июня 2019 г.)

1219. Приказ о государственной регистрации добавок к пище (№ 770 от 26 июня 2019 г.)

1220. Приказ о государственной регистрации добавок к пище (№ 771 от 26 июня 2019 г.)

1221. Приказ о государственной регистрации добавок к пище (№ 772 от 26 июня 2019 г.)

1222. Приказ о государственной регистрации добавок к пище (№ 773 от 26 июня 2019 г.)

1223. Приказ о государственной регистрации добавок к пище (№ 774 от 26 июня 2019 г.)

1224. Приказ о государственной регистрации добавок к пище (№ 776 от 26 июня 2019 г.)

Акты Агентства земельных отношений и кадастра Республики Молдова

1225. Приказ о внесении изменений в Инструкцию о регистрации объектов недвижимого имущества и прав на них (№ 07 от 14 февраля 2019 г.)

Акты Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий

1226. Приказ об утверждении условий тарификации звонков на короткие номера из блока номеров 13хх (№ 43 от 1 июля 2019 г.)

Акты Агентства по лекарствам и медицинским изделиям

1227. Приказ о регистрации цен производителя на лекарства (№ Rg04–000150 от 28 июня 2019 г.)

Акты Национальной комиссии по финансовому рынку

1228. Постановление о разрешении реорганизации акционерного общества (№ 29/2 от 8 июля 2019 г.)

Акты Центральной избирательной комиссии

1229. Постановление о предупреждении политической партии «Партия Действие и Солидарность» (№ 2462 от 23 апреля 2019 г.)

1230. Постановление о представлении отчетов о финансовом менеджменте политических партий за 2018 год (№ 2463 от 23 апреля 2019 г.)

1231. Постановление об откомандировании представителей Центральной избирательной комиссии в Синаю, Румыния (№ 2464 от 23 апреля 2019 г.)

1232. Постановление о распределении мандатов советников в муниципальном совете Кишинэу (№ 2465 от 23 апреля 2019 г.)

1233. Постановление о распределении мандата советника в сельском совете Ширэуць района Бричень (№ 2466 от 23 апреля 2019 г.)

1234. Постановление о распределении мандата советника в сельском совете Тэтэрешть района Кахул (№ 2467 от 23 апреля 2019 г.)

1235. Постановление о распределении мандата советника в районном совете Кэлэрашь (№ 2468 от 23 апреля 2019 г.)

1236. Постановление о распределении мандата советника в сельском совете Машкэуць района Криулень (№ 2469 от 23 апреля 2019 г.)

1237. Постановление о распределении мандата советника в районном совете Дубэсарь (№ 2470 от 23 апреля 2019 г.)

1238. Постановление о распределении мандата советника в районном совете Окница (№ 2471 от 23 апреля 2019 г.)

1239. Постановление о распределении мандата советника в городском совете Отачь района Окница (№ 2472 от 23 апреля 2019 г.)

1240. Постановление о распределении мандата советника в сельском совете Трифешть района Резина (№ 2473 от 23 апреля 2019 г.)

1241. Постановление о распределении мандатов советников в городском совете Тараклия района Тараклия (№ 2474 от 23 апреля 2019 г.)

1242. Постановление о распределении мандата советника в коммунальном совете Мындрешть района Теленешть (№ 2475 от 23 апреля 2019 г.)

1243. Постановление о распределении мандата советника в коммунальном совете Хырчешть района Унгень (№ 2476 от 23 апреля 2019 г.)

1244. Постановление об аккредитации международных наблюдателей со стороны Посольства Французской Республики в Республике Молдова для осуществления мониторинга выборов главы (Башкана) АТО Гагаузия от 30 июня 2019 года (№ 2477 от 7 мая 2019 г.)

1245. Постановление о распределении мандата советника в городском совете Сынджера муниципия Кишинэу (№ 2478 от 7 мая 2019 г.)

1246. Постановление о распределении мандата советника в коммунальном совете Калфа района Анений Ной (№ 2479 от 7 мая 2019 г.)

1247. Постановление о распределении мандата советника в сельском совете Темелеуць района Кэлэрашь (№ 2480 от 7 мая 2019 г.)

1248. Постановление о распределении мандата советника в районном совете Чимишлия (№ 2481 от 7 мая 2019 г.)

1249. Постановление о распределении мандата советника в коммунальном совете Хрушова района Криулень (№ 2482 от 7 мая 2019 г.)

1250. Постановление о распределении мандатов советников в районном совете Фэлешть (№ 2483 от 7 мая 2019 г.)

1251. Постановление о распределении мандата советника в сельском совете Рэуцел района Фэлешть (№ 2484 от 7 мая 2019 г.)

1252. Постановление о распределении мандатов советников в городском совете Яловень района Яловень (№ 2485 от 7 мая 2019 г.)

1253. Постановление о распределении мандата советника в сельском совете Кристешть района Ниспорень (№ 2486 от 7 мая 2019 г.)

1254. Постановление о распределении мандатов советников в районном совете Окница (№ 2487 от 7 мая 2019 г.)

1255. Постановление о распределении мандата советника в сельском совете Матеуць района Резина (№ 2488 от 7 мая 2019 г.)

1256. Постановление о распределении мандата советника в сельском совете Сингурень района Рышкань (№ 2489 от 7 мая 2019 г.)

1257. Постановление о распределении мандата советника в сельском совете Волинтирь района Штефан Водэ (№ 2490 от 7 мая 2019 г.)

1258. Постановление о распределении мандата советника в коммунальном совете Кодрянка района Стрэшень (№ 2491 от 7 мая 2019 г.)

1259. Постановление о распределении мандата советника в сельском совете Негрешть района Стрэшень (№ 2492 от 7 мая 2019 г.)

1260. Постановление о распределении мандата советника в районном совете Хынчешть (№ 2493 от 7 мая 2019 г.)

1261. Постановление об отчетах о финансовом менеджменте политических партий за 2018 год (№ 2505 от 28 мая 2019 г.)

1262. Постановление об аккредитации наблюдателей со стороны Бюро Посольства Королевства Нидерландов в Республике Молдова для осуществления мониторинга выборов главы (Башкана) АТО Гагаузия от 30 июня 2019 года (№ 2506 от 28 мая 2019 г.)

1263. Постановление об аккредитации международных наблюдателей со стороны Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ для осуществления мониторинга выборов главы (Башкана) АТО Гагаузия от 30 июня 2019 года (№ 2507 от 28 мая 2019 г.)

1264. Постановление о распределении мандата советника в районном совете Орхей (№ 2508 от 28 мая 2019 г.)

1265. Постановление о распределении мандата советника в районном совете Тараклия (№ 2509 от 28 мая 2019 г.)

1266. Постановление об откомандировании представителей Центральной избирательной комиссии в Бухарест, Румыния (№ 2510 от 28 мая 2019 г.)

Акты Совета по телевидению и радио Республики Молдова

1267. Постановление о рассмотрении заявлений на выдачу разрешений на ретрансляцию (№ 25/84 от 19 июня 2019 г. )

Акты Национального органа по неподкупности

1268. Постановление о внесении изменений в Положение о замещении на конкурсной основе должности инспектора по неподкупности, утвержденное Постановлением Совета по неподкупности № 2/2018 (№ 5 от 13 августа 2018 г.)

1269. Постановление о внесении изменений в Решение Совета по неподкупности № 1/2017 об утверждении Регламента о порядке организации и проведения конкурса для заполнения должностей председателя и заместителя председателя Национального органа по неподкупности (№ 6 от 13 августа 2018 г.)

Акты Национального банка Молдовы

1270. Постановление об утверждении Регламента об автоматизированной системе межбанковских платежей, изменении и аннулировании некоторых нормативных актов Национального банка Молдовы (№ 179 от 27 июня 2019 г.)

1271. Постановление о максимальных значениях комиссий, применяемых к платежным операциям, осуществленных платежной картой или через аналогичное устройство, комиссий, применяемых поставщиками платежных услуг для платежных операций, предполагающих использование автоматизированной системы межбанковских платежей, и тарифов для платежей, обработанных в автоматизированной системе межбанковских платежей (№ 180 от 27 июня 2019 г.)

ЧАСТЬ IV

Объявления экономических агентов

ЧАСТЬ V

Объявления об утере документов
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.

Re: Monitorul Oficial Nr. 223-229 din 12.07.2019

Сообщение asotel » 08 авг 2019, 19:40

ttv писал(а):Акты Национального банка Молдовы
1270. Постановление об утверждении Регламента об автоматизированной системе межбанковских платежей, изменении и аннулировании некоторых нормативных актов Национального банка Молдовы (№ 179 от 27 июня 2019 г.)

1271. Постановление о максимальных значениях комиссий, применяемых к платежным операциям, осуществленных платежной картой или через аналогичное устройство, комиссий, применяемых поставщиками платежных услуг для платежных операций, предполагающих использование автоматизированной системы межбанковских платежей, и тарифов для платежей, обработанных в автоматизированной системе межбанковских платежей (№ 180 от 27 июня 2019 г.)

Подскажите, кто понял данные документы, эти размеры комиссионых указаны для расчетов за услуги между банками и нац банком или для конечного клиента банка и обслуживающим его банком?
Ну Вы же знаете, что место хранения важных документов на компьютере - корзина рабочего стола
Аватар пользователя
asotel
Эксперт
 
Сообщений: 1745
Зарегистрирован: 20 июн 2009, 12:41
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 216 раз.
Поблагодарили: 433 раз.


Вернуться в Новости законодательства

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Яндекс.Метрика