http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Monitorul Oficial Nr. 388-392 din 27.12.2019

Новости Monitorul Oficial и других официальных источников по законодательству, подзаконным, нормативным актам

Модераторы: Binaun, ionix

Monitorul Oficial Nr. 388-392 din 27.12.2019

Сообщение ttv » 27 дек 2019, 23:12

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova


304. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 34/2016 privind aprobarea structurii și efectivuluilimită ale Centrului Național Anticorupție (nr. 181, 19 decembrie 2019)

305. Hotărâre privind eliberarea domnului Oleg STERNIOALĂ din funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție și de vicepreședinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție (nr. 185, 19 decembrie 2019)
306. Hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 186, 19 decembrie 2019)

307. Hotărâre privind declararea vacanței unui mandat de deputat în Parlament (nr. 199, 20 decembrie 2019)

308. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” Spitalului Clinic Municipal „Sfîntul Arhanghel Mihail” (nr. 1387-VIII, 17 decembrie 2019)

309. Decret privind conferirea de distincții de stat unor lucrători medicali ai Spitalului Clinic Municipal „Sfîntul Arhanghel Mihail” (municipiul Chișinău) (nr. 1388-VIII, 17 decembrie 2019)

310. Decret privind conferirea Ordinului „Credință Patriei” clasa III unor colaboratori ai organelor afacerilor interne (nr. 1389-VIII, 18 decembrie 2019)

311. Decret privind conferirea Ordinului „Credință Patriei” clasa III unui grup de veterani ai organelor afacerilor interne (nr. 1390-VIII, 18 decembrie 2019)

312. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1391-VIII, 18 decembrie 2019)

313. Decret privind conferirea titlului onorific „Maestru în Artă” doamnelor Natalia IOFCIU și Natalia STANȚOI și domnului Iurii TARANENCO (nr. 1392-VIII, 18 decembrie 2019)

314. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr. 1 la Acordul de credit dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de ameliorare a competitivității II (PAC II) (nr. 1393-VIII, 18 decembrie 2019)

315. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr. 1 la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de ameliorare a competitivității II (PAC II) (nr. 1394-VIII, 18 decembrie 2019)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

213. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 61 alin. (1) din Codul de executare (sesizarea nr. 152g/2019) (nr. 22, 8 octombrie 2019)

214. Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (sesizarea nr. 220e/2019) (nr. 30, 19 decembrie 2019)

215. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 115g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 214 alin. (6) din Codul fiscal și a articolului 7 alin. (2) din Legea poștei nr. 463 din 18 mai 1995 (controlul fiscal repetat) (nr. 112, 24 octombrie 2019)

216. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 175g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 326 alin. (11) din Codul penal (noțiunile de „bunuri” și „avantaje” în contextul infracțiunii de trafic de influență) (nr. 113, 24 octombrie 2019)

217. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 172g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 210 alin. (1) din Codul de procedură penală (scoaterea bunurilor de sub sechestru în procesul penal) (nr. 115, 31 octombrie 2019)

218. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 171g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a punctelor 18, 20, 28 și 37 din Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 (nr. 121, 21 noiembrie 2019)

219. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 181g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a cuvântului „pecuniare” din definiția noțiunii „incapacitate de plată” din articolul 2 al Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (nr. 122, 21 noiembrie 2019)

220. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 129g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 342 alineatele (2) și (3) din Codul de procedură penală (motivarea încheierii de refuz privind audierea martorilor apărării) (nr. 123, 25 noiembrie 2019)

221. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 137g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 325 alin. (1) din Codul penal (pedeapsa pentru infracțiunea de corupere activă) (nr. 124, 25 noiembrie 2019)

222. Decizie de inadmisibilitatea sesizării nr.167g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 1412 alin. (22) din Codul vamal (clasificarea mărfurilor de către organele vamale) (nr. 125, 25 noiembrie 2019)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova


1007. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea calității activității de audit intern în sectorul public (nr. 617, 11 decembrie 2019)

1008. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcționarea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (nr. 643, 17 decembrie 2019)

1009. Hotărîre cu privire la organizarea și funcționarea Instituției publice „Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” (nr. 644, 17 decembrie 2019)

1010. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea concursului „Loteria fiscală” (nr. 657, 17 decembrie 2019)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova


2123. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010 (nr. 342, 18 decembrie 2019)

2124. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ Amendament NCM F.02.02-2006/A2:2019 „Calculul, proiectarea și alcătuirea elementelor de construcții din beton armat și beton precomprimat” (nr. 347, 23 decembrie 2019)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

2125. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor la ordinele ministrului finanţelor nr.48/2019 și 100/2019 (nr. 171, 19 decembrie 2019)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

2126. Ordin cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului pentru medicamente compensate și a Secretariatului Consiliului (nr. 1459/350-A, 19 decembrie 2019)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

2127. Hotărâre cu privire la aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru anul 2020 (nr. 431/2019, 22 noiembrie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

2128. Hotărâre privind modificarea Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.25/2 din 24.06.2019 (nr. 59/1, 10 decembrie 2019)

2129. Hotărâre privind modificarea Hotărârii CNPF nr. 51/12 din 28.10.2019 (nr. 60/11, 16 decembrie 2019)

2130. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 61/9, 23 decembrie 2019)

2131. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 61/10, 23 decembrie 2019)

2132. Hotărâre cu privire la abrogarea unor hotărâri ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare (nr. 61/11, 23 decembrie 2019)

2133. Hotărâre referitor la retragerea licenţei AEÎ „CIȘMEA” (nr. 61/14, 23 decembrie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

2134. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării unor furnizori de servicii media, urmare a sesizărilor parvenite din partea Asociației Surzilor din Republica Moldova și Alianța INFONET (nr. 59/199, 15 noiembrie 2019)

2135. Decizie cu privire la bilanțul Concursului pentru suplinirea capacității rămase disponibile (2 sloturi) a Multiplexului A, anunțat prin Decizia CA nr. 45/153 din 30.09.2019 (nr. 59/200, 15 noiembrie 2019)

2136. Decizie cu privire la bilanțul concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămase disponibile, anunțat prin Decizia CA nr. 45/154 din 30 septembrie 2019 (nr. 59/201, 15 noiembrie 2019)

2137. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune „Canal 3”, „Publika TV”, „RTR Moldova”, „NTV Moldova”, „Accent TV”, „Prime” și „Canal 2” privind modul de reflectare a campaniei electorale la alegerile parlamentare noi în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 și alegerile locale generale din 20 octombrie 2019, pentru perioada: 23 septembrie – 06 octombrie 2019 (nr. 60/202, 9 decembrie 2019)

2138. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Publika TV”, urmare a petiției liderului Platformei Civice Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase (nr. 60/203, 9 decembrie 2019)

2139. Decizie cu privire la examinarea petiției dlui Alexei Mîndru (nr. 60/204, 9 decembrie 2019)

2140. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Publika TV”, urmare a petiției dlui Viorel Berliba (nr. 60/205, 9 decembrie 2019)

2141. Decizie cu privire la reperfectarea unor licențe de emisie (nr. 60/206, 9 decembrie 2019)

2142. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune (nr. 60/207, 9 decembrie 2019)

2143. Decizie cu privire la completarea și modificarea Deciziei CA nr. 56/186 din 4 noiembrie 2019 (nr. 60/208, 9 decembrie 2019)

2144. Decizie cu privire la prelungirea Concursului pentru ocuparea unei funcții vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova” (nr. 60/209, 9 decembrie 2019)

2145. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 60/210, 9 decembrie 2019)

2146. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Audiovizualului în trimestrul III al anului 2019 (nr. 60/211, 9 decembrie 2019)

Acte ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

2147. Decizie cu privire la respingerea cererii de avizare depusă de către Uniunea de persoane juridice „Uniunea Societăţilor Tehnico-Ştiinţifice din Moldova” (USTŞM) (nr. 34/2496, 19 decembrie 2019)

Acte ale Consiliului Concurenţei

2148. Decizie (nr. ASS-92, 12 decembrie 2019)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

2149. Ordin cu privire la modificarea Listei agenţilor economici contribuabili mari (persoane juridice) pentru anii 2019-2020, aprobată prin Ordinul SFS nr. 637 din 23 noiembrie 2018 (nr. 598, 23 decembrie 2019)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

2150. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.139/2019 „Cu privire la ratele dobânzii pentru remunerarea rezervelor obligatorii” (nr. 333, 18 decembrie 2019)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.

Re: Monitorul Oficial Nr. 388-392 din 27.12.2019

Сообщение ttv » 27 дек 2019, 23:17

ЧАСТЬ I

Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента Республики Молдова


304. Постановление о внесении изменений в Постановление Парламента об утверждении структуры и предельной численности Национального центра по борьбе с коррупцией № 34/2016 (№ 181 от 19 декабря 2019 г.)

305. Постановление об освобождении господина Олега СТЕРНИОАЛЭ от должности судьи Высшей судебной палаты и должности заместителя председателя Коллегии по гражданским, коммерческим и административным делам Высшей судебной палаты (№ 185 от 19 декабря 2019 г.)

306. Постановление об отставке депутата Парламента (№ 186 от 19 декабря 2019 г.)

307. Постановление об объявлении вакансии мандата депутата Парламента (№ 199 от 20 декабря 2019 г.)

308. Указ о награждении муниципальной клинической больницы „Sfîntul Arhanghel Mihail” орденом „Ordinul de Onoare” (№ 1387-VIII от 17 декабря 2019 г.)

309. Указ о награждении группы медицинских работников муниципальной клинической больницы „Sfîntul Arhanghel Mihail (муниципий Кишинэу) государственными наградами (№ 1388-VIII от 17 декабря 2019 г.)

310. Указ о награждении группы сотрудников органов внутренних дел орденом „Credinţă Patriei” III степени (№ 1389-VIII от 18 декабря 2019 г.)

311. Указ о награждении группы ветеранов органов внутренних дел орденом „Credință Patriei” III степени (№ 1390-VIII от 18 декабря 2019 г.)

312. Указ о награждении государственными наградами (№ 1391-VIII от 18 декабря 2019 г.)

313. Указ о присвоении госпоже Наталье ЙОФЧУ, госпоже Наталье СТАНЦОЙ и господину Юрию ТАРАНЕНКО почетного звания „Maestru în Artă” (№ 1392-VIII от 18 декабря 2019 г.)

314. Указ об инициировании переговоров и одобрении подписания Поправки № 1 к Кредитному соглашению между Республикой Молдова и Международным банком реконструкции и развития для реализации Проекта по улучшению конкурентоспособности II (PAC II) (№ 1393-VIII от 18 декабря 2019 г.)

315. Указ об инициировании переговоров и одобрении подписания Поправки № 1 к Финансовому соглашению между Республикой Молдова и Международной ассоциацией развития для реализации Проекта по улучшению конкурентоспособности II (PAC II) (№ 1394-VIII от 18 декабря 2019 г.)

Акты Конституционного суда Республики Молдова

213. Постановление об исключительном случае неконституционности некоторых положений ст. 61 ч. (1) Исполнительного кодекса (обращение № 152g/2019 г.) (№ 22 от 8 октября 2019 г.)

214. Постановление о признании мандата депутата Парламента Республики Молдова (обращение № 220e/2019) (№ 30 от 19 декабря 2019 г.)

215. Определение о неприемлемости обращения № 115g/2019 г. об исключительном случае неконституционности некоторых положений ст. 214 ч. (6) Налогового кодекса и ст. 7 ч. (2) Закона о почте № 463 от 18 мая 1995 года (повторный налоговый контроль) (№ 112 от 24 октября 2019 г.)

216. Определение о неприемлемости обращения № 175g/2019 г. об исключительном случае неконституционности некоторых положений ст. 326 ч. (11) Уголовного кодекса (понятия «имущество» и «выгода» в контексте преступления в виде извлечения выгоды из влияния) (№ 113 от 24 октября 2019 г.)

217. Определение о неприемлемости обращения № 172g/2019 г. об исключительном случае неконституционности некоторых положений части (1) статьи 210 Уголовно-процессуального кодекса (освобождение имущества от ареста в порядке уголовного судопроизводства) (№ 115 от 31 октября 2019 г.)

218. Определение о неприемлемости обращения № 171g/2019 г. об исключительном случае неконституционности пунктов 18, 20, 28 и 37 Положения о замещении на конкурсной основе вакантной государственной должности, утвержденного Постановлением Правительства № 201 от 11 марта 2009 года (№ 121 от 21 ноября 2019 г.)

219. Определение о неприемлемости обращения № 181g/2019 г. об исключительном случае неконституционности слова «денежные» в определении понятия «неплатежеспособность» в статье 2 Закона № 149 от 29 июня 2012 года о несостоятельности (№ 122 от 21 ноября 2019 г.)

220. Определение о неприемлемости обращения № 129g/2019 г. об исключительном случае неконституционности статьи 342 частей (2) и (3) Уголовно-процессуального кодекса (обоснование определения об отказе в заслушивании свидетелей защиты) (№ 123 от 25 ноября 2019 г.)

221. Определение о неприемлемости обращения № 137g/2019 г. об исключительном случае неконституционности некоторых положений статьи 325 ч. (1) Уголовного кодекса (наказание за преступление активное коррумпирование) (№ 124 от 25 ноября 2019 г.)

222. Определение о неприемлемости обращения № 167g/2019 г. об исключительном случае неконституционности некоторых положений статьи 1412 ч. (22) Таможенного кодекса (классификация товаров таможенными органами) (№ 125 от 25 ноября 2019 г.)

ЧАСТЬ II

Постановления Правительства Республики Молдова


1007. Постановление об утверждении Положения об оценке качества деятельности внутреннего аудита в публичном секторе (№ 617 от 11 декабря 2019 г.)

1008. Постановление об утверждении Положения об организации и функционировании Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (№ 643 от 17 декабря 2019 г.)

1009. Постановление об организации и функционировании публичного учреждения «Национальная служба по управлению радиочастотами» (№ 644 от 17 декабря 2019 г.)

1010. Постановление об утверждении Положения о проведении конкурса «Налоговая лотерея» (№ 657 от 17 декабря 2019 г.)

ЧАСТЬ III

Акты министерств, департаментов и Национального банка Молдовы
Акты Министерства экономики и инфраструктуры Республики Молдова


2123. Приказ об утверждении дополнений, которые вносятся в приложение к Приказу № 66 от 4.05.2010 г. (№ 342 от 18 декабря 2019 г.)

2124. Приказ об утверждении нормативного документа NCM F.02.02-2006/A2:2019 “Расчет, проектирование и методика изготовления элементов из обычного преднапряженного железобетона” (№ 347 от 23 декабря 2019 г.)

Акты Министерства финансов Республики Молдова


2125. Приказ об утверждении изменений к приказам министра финансов №48/2019 и 100/2019 (№ 171 от 19 декабря 2019 г.)

Акты Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова и Национальной медицинской страховой компании

2126. Приказ об утверждении номинального состава Совета по компенсированным медикаментам и секретариата совета (№ 1459/350-А от 19 декабря 2019 г.)

Акты Национального агентства по регулированию в энергетике


2127. Постановление об утверждении бюджета Национального агентства по регулированию в энергетике на 2020 г. (№ 431/2019 от 22 ноября 2019 г.)

Акты Национальной комиссии по финансовому рынку

2128. Постановление о внесении изменений в Постановление Национальной комиссии по финансовому рынку №25/2 от 24.06.2019 г. (№ 59/1 от 10 декабря 2019 г.)

2129. Постановление о внесении изменений в Постановление НКФР № 51/12 от 28.10.2019 г. (№ 60/11 от 16 декабря 2019 г.)

2130. Постановление о регистрации в Государственном реестре ценных бумаг (№ 61/9 от 23 декабря 2019 г.)

2131. Постановление о разрешении реорганизации акционерного общества (№ 61/10 от 23 декабря 2019 г.)

2132. Постановление о признании утратившими силу некоторых постановлений Национальной комиссии по финансовому рынку (№ 61/11 от 23 декабря 2019 г.)

2133. Постановление об аннулировании лицензии ССА „CIȘMEA” (№ 61/14 от 23 декабря 2019 г.)

Акты Cовета по телевидению и радио Республики Молдова

2134. Постановление о рассмотрении результатов мониторинга некоторых телеканалов как следствие обращений, поступивших от Ассоциации глухих Республики Молдова и альянса «INFONET» (№ 59/199 от 15 ноября 2019 г.)

2135. Постановление о подведении итогов конкурса на использование свободных слотов (2 слота) мультиплекса А, объявленного Постановлением СТР № 45/153 от 30.09.2019 года (№ 59/200 от 15 ноября 2019 г.)

2136. Постановление о подведении итогов конкурса на использование свободных и освободившихся радиочастот, объявленного Постановлением СТР № 45/154 от 30.09.2019 года (№ 59/201 от 15 ноября 2019 г.)

2137. Постановление о рассмотрении результатов мониторинга телеканалов «Canal 3», «Publika TV», «RTR Moldova», «NTV Moldova», «Accent TV», «Prime» и «Canal 2» в отношении освещения избирательной кампании по новым парламентским выборам в одномандатных избирательных округах № 17, № 33, № 48 и № 50 и по всеобщим местным выборам от 20 октября 2019 года в период 23 сентября – 6 октября 2019 года (№ 60/202 от 9 декабря 2019 г.)

2138. Постановление о рассмотрении результатов мониторинга телеканала «Publika TV» как следствие жалобы лидера Гражданской платформы «Достоинство и Правда» Андрея Нэстасе (№ 60/203 от 9 декабря 2019 г.)

2139. Постановление о рассмотрении жалобы г-на Алексея Мындру (№ 60/204 от 9 декабря 2019 г.)

2140. Постановление о рассмотрении результатов мониторинга телеканала «Publika TV» как следствие жалобы г-на Виорела Берлибы (№ 60/205 от 9 декабря 2019 г.)

2141. Постановление о переоформлении лицензий на вещание (№ 60/206 от 9 декабря 2019 г.)

2142. Постановление о рассмотрении заявлений на переоформление условий разрешений на ретрансляцию (№ 60/207 от 9 декабря 2019 г.)

2143. Постановление о дополнении и изменении Постановления СТР № 56/186 от 4 ноября 2019 года (№ 60/208 от 9 декабря 2019 г.)

2144. Постановление о продлении конкурса на замещение вакантной должности члена Совета по надзору национального публичного поставщика медиауслуг Компании «Teleradio-Moldova» (№ 60/209 от 9 декабря 2019 г.)

2145. Постановление об освещении в прессе социальных кампаний (№ 60/210 от 9 декабря 2019 г.)

2146. Постановление о деятельности Совета по телевидению и радио в III триместре 2019 года (№ 60/211 от 9 декабря 2019 г.)

Акты Государственного агентства по интеллектуальной собственности

2147. Решение об отклонении заявления на выдачу заключения, поданного союзом юридических лиц «Союз научно-технических обществ Молдовы» (№ 34/2496 от 19 декабря 2019 г.)

Акты Совета по конкуренции

2148. Решение (№ ASS-92 от 12 декабря 2019 г.)

Акты Государственной налоговой службы

2149. Приказ об изменении Cписка экономических агентов - крупных налогоплательщиков (юридические лица) на 2019-2020 гг., утвержденного Приказом ГНС № 637 от 23 ноября 2018 г. (№ 598 от 23 декабря 2019 г.)

Акты Национального банка Молдовы

2150. Постановление о внесении изменений в Постановление Исполнительного комитета Национального банка Молдовы № 139/2019 о процентных ставках, применяемых при выплате процентов по обязательным резервам (№ 333 от 18 декабря 2019 г.)

ЧАСТЬ IV

Объявления о вакантных публичных должностях
Объявления экономических агентов

ЧАСТЬ V

Объявления об утере документов
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.


Вернуться в Новости законодательства

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Яндекс.Метрика