http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Monitorul Oficial Nr. 380-387 din 20.12.2019

Новости Monitorul Oficial и других официальных источников по законодательству, подзаконным, нормативным актам

Модераторы: Binaun, ionix

Monitorul Oficial Nr. 380-387 din 20.12.2019

Сообщение ttv » 23 дек 2019, 09:46

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova


286. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (nr. 1380-VIII, 16 decembrie 2019)

287. Lege privind modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (nr. 159, 6 decembrie 2019)

288. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1377-VIII, 13 decembrie 2019)

289. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 163, 6 decembrie 2019)

290. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 70/2019 privind grupurile parlamentare de prietenie (nr. 167, 6 decembrie 2019)

291. Decret privind conferirea de distincții de stat doamnei Eva SCHINKINGER și domnilor Călin BOTEAN și Marin CIOBANU (nr. 1362-VIII, 11 decembrie 2019)

292. Decret privind conferirea Ordinului „Credință Patriei” clasa I Unității Militare 1002 a Inspectoratului General de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne (nr. 1373-VIII, 11 decembrie 2019)

293. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de veterani ai Trupelor de Carabinieri (nr. 1374-VIII, 11 decembrie 2019)

294. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Militar” unor colaboratori ai Inspectoratului General de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne (nr. 1375-VIII, 11 decembrie 2019)

295. Decret privind conferirea de distincții de stat unor militari din cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” (nr. 1376-VIII, 13 decembrie 2019)

296. Decret privind rechemarea domnului Dumitru SOCOLAN din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Portugheză și în Regatul Maroc (nr. 1378-VIII, 13 decembrie 2019)

297. Decret privind rechemarea doamnei Inga IONESII din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Estonia (nr. 1379-VIII, 13 decembrie 2019)

298. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr.1381-VIII, 17 decembrie 2019)

299. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr.1382-VIII, 17 decembrie 2019)

300. Decret privind numirea doamnei Rita MANOLE în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova (nr.1383-VIII, 17 decembrie 2019)

301. Decret privind rechemarea domnului Gheorghe LEUCĂ din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan, în Republica India, în Georgia și în Republica Islamică Iran (nr.1384-VIII, 17 decembrie 2019)

302. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1241-VIII din 12 august 2019 (nr.1385-VIII, 17 decembrie 2019)

303. Decret privind instituirea sărbătorii profesionale – Ziua funcționarului fiscal (nr.1386-VIII, 17 decembrie 2019)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

57. Hotărâre cu privire la Raportul auditului performanței privind funcționalitatea și eficacitatea Sistemului Informațional Automatizat „e-Integritate” (nr. 70, 28 noiembrie 2019)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

978. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de calcul și de plată a indemnizației viagere antrenorilor sportivilor de performanță (nr. 642, 17 decembrie 2019)

979. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 81/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind bifenilii policlorurați (nr. 645, 17 decembrie 2019)

980. Hotărîre cu privire la transmiterea unor mijloace de transport (nr. 646, 17 decembrie 2019)

981. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 647, 17 decembrie 2019)

982. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 648, 17 decembrie 2019)

983. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege şi abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 649, 17 decembrie 2019)

984. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice (nr. 650, 17 decembrie 2019)

985. Hotărîre pentru modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 980/2018 cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 651, 17 decembrie 2019)

986. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 652, 17 decembrie 2019)

987. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 23 din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (nr. 653, 17 decembrie 2019)

988. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 4391 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (nr. 654, 17 decembrie 2019)

989. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolelor 4 și 5 din Legea Fondului de susținere a populației nr. 827/2000 (nr. 655, 17 decembrie 2019)

990. Hotărîre cu privire la transferul unor zile de odihnă în anul 2020(nr. 656, 17 decembrie 2019)

991. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 770/2009 cu privire la Comisia interdepartamentală pentru protecţia secretului de stat (nr. 658, 17 decembrie 2019)

992. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Acordului de suport al proiectului și rambursare „Instrument de procurare a gazelor în situație de urgență” dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la 11 decembrie 2019 (nr. 659, 17 decembrie 2019)

993. Hotărîre cu privire la impunerea obligației de serviciu public în vederea asigurării securității aprovizionării cu gaze naturale în situație de urgență (nr. 660, 17 decembrie 2019)

994. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică şi investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte (nr. 661, 17 decembrie 2019)

995. Hotărîre pentru modificarea punctului 17 din Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport cu destinaţie specială, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 474/2016 (nr. 662, 17 decembrie 2019)

996. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la importul unor autovehicule (nr. 663, 17 decembrie 2019)

997. Hotărîre pentru prelungirea moratoriului privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova în condițiile art. 17 alin. (11) și (12) din Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024/2000 (nr. 665, 17 decembrie 2019)

998. Hotărîre cu privire la implementarea unor măsuri pentru exproprierea bunurilor imobile (terenurilor) situate pe amplasamentul lucrărilor de interes național de construcție şi de reconstrucţie a liniilor electrice de înaltă tensiune (110 kV) conform traseului Drochia–Şuri, Şuri–Donduşeni, Chişinău–Hînceşti, Hînceşti–Cneazevca, Şoldăneşti–Ignăţei (nr. 666, 17 decembrie 2019)

999. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 667, 17 decembrie 2019)

1000. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2020 (nr. 668, 17 decembrie 2019)

1001. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 (nr. 669, 17 decembrie 2019)

1002. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra amendamentului la proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2020 (nr. 670, 17 decembrie 2019)

1003. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (nr. 671, 17 decembrie 2019)

1004. Hotărîre pentru stabilirea moratoriului temporar privind încadrarea personalului din sectorul bugetar în funcțiile vacante înregistrate (nr. 672, 17 decembrie 2019)

1005. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu participarea domnului Ion CHICU, Prim-ministru, la Reuniunea șefilor de guverne ai ţărilor-membre ale Iniţiativei Central Europene (or. Roma, Republica Italiană, 18-20 decembrie 2019) (nr. 345-d, 17 decembrie 2019)

1006. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Lilia GANDRABURA (nr. 346-d, 17 decembrie 2019)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova


2083. Ordin cu privire la aprobarea listei standardelor moldovenești care adoptă standarde europene armonizate pentru echipamentele sub presiune (nr. 332, 11 decembrie 2019)

2084. Ordin cu privire la aprobarea listei standardelor moldovenești care adoptă standarde europene armonizate pentru recipiente simple sub presiune (nr. 333, 11 decembrie 2019)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

2085. Ordin cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pentru anul 2019 (nr. 164, 9 decembrie 2019)

2086. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr.118 din 28 august 2017 (nr. 170, 16 decembrie 2019)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

2087. Ordin cu privire la încetarea activităţii executorului judecătoresc Braniște Dumitru (nr. 330, 10 decembrie 2019)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

2088. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 192-t-12, 29 noiembrie 2019)

2089. Ordin cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 197-s-11, 3 decembrie 2019)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

2989a. Raportul auditorului independent.

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

2090. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 58/2, 9 decembrie 2019)

2091. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 58/3, 9 decembrie 2019)

2092. Hotărâre privind modificarea unei hotărâri (nr. 58/4, 9 decembrie 2019)

2093. Hotărâre referitor la retragerea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare „AUTORIG-ASIG” SRL (nr. 58/9, 9 decembrie 2019)

2094. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 60/3, 16 decembrie 2019)

2095. Hotărâre referitor la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare „SNATUR PRIM” SRL (nr. 60/9, 16 decembrie 2019)

2096. Extras din Hotărârea nr. 58/11 din 9 decembrie 2019 cu privire la unele măsuri față de CA „KLASSIKA ASIGURĂRI” SA.

2097. Extras din Hotărârea nr. 60/7 din 16 decembrie 2019 privind ameliorarea financiară a unui asigurător.

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

2098. Hotărâre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Orhei (nr. 2873, 7 noiembrie 2019)

2099. Hotărâre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Strășeni (nr. 2874, 7 noiembrie 2019)

2100. Hotărâre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Șoldănești (nr. 2875, 7 noiembrie 2019)

2101. Hotărâre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Ștefan Vodă (nr. 2876, 7 noiembrie 2019)

2102. Hotărâre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Telenești (nr. 2877, 7 noiembrie 2019)

2103. Hotărâre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Ungheni (nr. 2878, 7 noiembrie 2019)

2104. Hotărâre cu privire la prelungirea termenului degrevării de atribuțiile de la locul de muncă permanent și al convocării unor membri, precum și a termenului de activitate pentru unele persoane din cadrul aparatului Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 în vederea totalizării rezultatelor celui de-al doilea tur al alegerilor locale generale (nr. 2882, 7 noiembrie 2019)

2105. Hotărâre cu privire la rapoartele privind veniturile și cheltuielile concurenților electorali în campania electorală pentru alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2883, 7 noiembrie 2019)

2106. Hotărâre cu privire la rapoartele concurenților electorali privind mijloacele bănești acumulate și cheltuielile efectuate în campania electorală pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 și turul doi de scrutin din 3 noiembrie 2019 (nr. 2884, 7 noiembrie 2019)

2107. Hotărâre cu privire la participarea alegătorilor la votare în ziua de 3 noiembrie 2019 și totalizarea rezultatelor alegerilor locale generale după desfășurarea turului al doilea de scrutin (nr. 2885, 12 noiembrie 2019)

2108. Hotărâre cu privire la convocarea în prima ședință a consilierilor Consiliului municipal Chișinău (nr. 2886, 12 noiembrie 2019)

2109. Hotărâre cu privire la convocarea în prima ședință a consilierilor Consiliului raional Basarabeasca (nr. 2887, 12 noiembrie 2019)

2110. Hotărâre cu privire la convocarea în prima ședință a consilierilor Consiliului raional Fălești (nr. 2888, 12 noiembrie 2019)

2111. Hotărâre cu privire la convocarea în prima ședință a consilierilor Consiliului raional Sîngerei (nr. 2889, 12 noiembrie 2019)

2112. Hotărâre cu privire la convocarea în prima ședință a consilierilor Consiliului raional Rezina (nr. 2890, 12 noiembrie 2019)

2113. Hotărâre pentru modificarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 1029 din 9 decembrie 2011 „Cu privire la aprobarea structurii şi efectivului-limită şi statului de personal ale Aparatului Comisiei Electorale Centrale” (nr. 2903, 12 noiembrie 2019)

2114. Hotărâre cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru efectuarea renumărării în unele circumscripții electorale din cadrul alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 3066, 29 noiembrie 2019)

2115. Hotărâre cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2020 (nr. 3146, 3 decembrie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

2116. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării modului de reflectare a campaniei electorale în turul II al alegerilor locale generale din 3 noiembrie 2019 de către furnizorii naționali „Moldova-1”, „Moldova-2”, „Radio Moldova”, „Radio Moldova Tineret”, „Prime” și „Canal 2”, la capitolul respectării legislației electorale și audiovizuale, pentru perioada: 21 octombrie – 3 noiembrie 2019 (nr. 58/196, 13 noiembrie 2019)

2117. Decizie cu privire la examinarea Raportului privind volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri și materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale) și difuzarea spoturilor de educație electorală și informare a alegătorilor în turul al doilea de scrutin la alegerile locale generale din 3 noiembrie 2019, plasată de către furnizorii de servicii media în perioada 21 octombrie – 3 noiembrie 2019 (nr. 58/197, 13 noiembrie 2019)

2118. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „BTV”, urmare a sesizării parvenite din partea dlui Aleksandr Nesterovschi (59/198, 15 noiembrie 2019)

Acte ale Consiliului Concurenţei

2119. Decizie (nr. ASR-84, 14 noiembrie 2019)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

2120. Ordin cu privire la modificarea și completarea unor ordine (nr. 572, 11 decembrie 2019)

2121. Ordin cu privire la aprobarea listei persoanelor competente în evaluarea bunurilor sechestrate (nr. 580, 16 decembrie 2019)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

2122. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 324, 11 decembrie 2019)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.

Re: Monitorul Oficial Nr. 380-387 din 20.12.2019

Сообщение ttv » 23 дек 2019, 09:49

ЧАСТЬ I

Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента Республики Молдова


286. Указ о промульгации Закона о внесении изменений в Кодекс Республики Молдова о правонарушениях № 218/2008 (№ 1380-VIII от 16 декабря 2019 г.)

287. Закон о внесении изменений в Кодекс Республики Молдова о правонарушениях № 218/2008 (№ 159 от 6 декабря 2019 г.)

288. Указ о промульгации Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты (№ 1377-VIII от 13 декабря 2019 г.)

289. Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (№ 163 от 6 декабря 2019 г.)

290. Постановление о внесении изменений в Постановление Парламента о парламентских группах дружбы № 70/2019 (№ 167 от 6 декабря 2019 г.)

291. Указ о награждении госпожи Евы ШИНКИНГЕР и господ Кэлина БОТЯНА и Марина ЧОБАНУ государственными наградами (№ 1362-VIII от 11 декабря 2019 г.)

292. Указ о награждении Воинской части 1002 Генерального инспектората карабинеров Министерства внутренних дел орденом „Credință Patriei” I степени (№ 1373-VIII от 11 декабря 2019 г.)

293. Указ о награждении группы ветеранов Войск карабинеров государственными наградами (№ 1374-VIII от 11 декабря 2019 г.)

294. Указ о награждении группы сотрудников Генерального инспектората карабинеров Министерства внутренних дел медалью „Meritul Militar” (№ 1375-VIII от 11 декабря 2019 г.)

295. Указ о награждении группы военнослужащих Военной академии вооруженных сил „Alexandru cel Bun” государственными наградами (№ 1376-VIII от 13 декабря 2019 г.)

296. Указ об отзыве Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Молдова в Португальской Республике и Королевстве Марокко господина Думитру СОКОЛАНА (№ 1378-VIII от 13 декабря 2019 г.)

297. Указ об отзыве Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Молдова в Эстонской Республике госпожи Инги ИОНЕСИЙ (№ 1379-VIII от 13 декабря 2019 г.)

298. Указ о разрешении выхода из гражданства Республики Молдова (№ 1381-VIII от 17 декабря 2019 г.)

299. Указ о разрешении выхода из гражданства Республики Молдова (№ 1382-VIII от 17 декабря 2019 г.)

300. Указ о назначении госпожи Риты МАНОЛЕ советником Президента Республики Молдова (№ 1383-VIII от 17 декабря 2019 г.)

301. Указ об отзыве Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Молдова в Азербайджанской Республике, Республике Индия, Грузии и Исламской Республике Иран господина Георге ЛЕУКЭ (№ 1384-VIII от 17 декабря 2019 г.)

302. Указ о внесении изменений в статью 1 Указа Президента Республики Молдова № 1241-VIII от 12 августа 2019 года (№ 1385-VIII от 17 декабря 2019 г.)

303. Указ об учреждении профессионального праздника – Дня налогового служащего (№ 1386-VIII от 17 декабря 2019 г.)

Акты Счетной палаты Республики Молдова

57. Постановление по Отчету аудита эффективности в отношении функциональности и результативности Автоматизированной информационной системы „e-Integritate” (№ 70 от 28 ноября 2019 г.)

ЧАСТЬ II

Постановления Правительства Республики Молдова


978. Постановление об утверждении Положения о порядке расчета и выплаты пожизненного пособия тренерам спортсменов высокого класса (№ 642 от 17 декабря 2019 г.)

979. Постановление o внесении изменений в Постановление Правительства №81/2009 об утверждении Положения о полихлорированных бифенилах (№ 645 от 17 декабря 2019 г.)

980. Постановление о передаче транспортных средств (№ 646 от 17 декабря 2019 г.)

981. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты (№ 647 от 17 декабря 2019 г.)

982. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты (№ 648 от 17 декабря 2019 г.)

983. Постановление об отзыве из Парламента проекта закона и признании утратившим силу постановления Правительства (№ 649 от 17 декабря 2019 г.)

984. Постановление о внесении изменений в приложение № 3 к Постановлению Правительства № 161/2019 об утверждении Перечня земельных участков публичной собственности государства, находящихся в управлении Агентства публичной собственности (№ 650 от 17 декабря 2019 г.)

985. Постановление о внесении изменений в пункт 1 Постановления Правительства № 980/2018 о передаче объектов недвижимого имущества (№ 651 от 17 декабря 2019 г.)

986. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона o внесении изменений в некоторые законодательные акты (№ 652 от 17 декабря 2019 г.)

987. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона o внесении изменений в статью 23 Закона № 548/1995 о Национальном банке Молдовы (№ 653 от 17 декабря 2019 г.)

988. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений в статью 4391 Кодекса Республики Молдова о правонарушениях № 218/2008 (№ 654 от 17 декабря 2019 г.)

989. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении дополнений в статьи 4 и 5 Закона № 827/2000 о Фонде поддержки населения (№ 655 от 17 декабря 2019 г.)

990. Постановление о переносе некоторых дней отдыха в 2020 году (№ 656 от 17 декабря 2019 г.)

991. Постановление о внесении изменений в приложение № 1 к Постановлению Правительства № 770/2009 о Межведомственной комиссии по защите государственной тайны (№ 658 от 17 декабря 2019 г.)

992. Постановление о проекте Закона о ратификации Соглашения о поддержке проекта и погашении «Инструмент для закупки газа в кризисной ситуации» между Республикой Молдова и Европейским банком реконструкции и развития, подписанного 11 декабря 2019 года (№ 659 от 17 декабря 2019 г.)

993. Постановление о возложении обязанности по оказанию публичной услуги по обеспечению надежности и беспрерывности поставок природного газа в чрезвычайной ситуации (№ 660 от 17 декабря 2019 г.)

994. Постановление о внесении изменений в Постановление Правительства № 246/2010 о порядке применения налоговых и таможенных льгот для реализации текущих проектов технической и инвестиционной помощи, подпадающих под действие международных договоров, стороной которых Республика Молдова является (№ 661 от 17 декабря 2019 г.)

995. Постановление о внесении изменений в пункт 17 Положения о порядке применения налоговых и таможенных льгот при импорте транспортных средств специального назначения, утвержденного Постановлением Правительства №474/2016 (№ 662 от 17 декабря 2019 г.)

996. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о ввозе автотранспортных средств (№ 663 от 17 декабря 2019 г.)

997. Постановление о продлении моратория на предоставление гражданства Республики Молдова на условиях, предусмотренных частями (11) и (12) статьи 17 Закона № 1024/2000 о гражданстве Республики Молдова (№ 665 от 17 декабря 2019 г.)

998. Постановление о реализации мер по экспроприации недвижимого имущества (земельных участков), расположенных на месте проведения работ национального значения по строительству и реконструкции электрических линий высокого напряжения (110 кВ) по трассе Дрокия–Шурь, Шурь–Дондушень, Кишинэу–Хынчешть, Хынчешть–Князевка, Шолдэнешть–Игнэцей (№ 666 от 17 декабря 2019 г.)

999. Постановление об утверждении Заключения по поправкам, внесенным в проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты (№ 667 от 17 декабря 2019 г.)

1000. Постановление об утверждении Отзыва на поправки к проекту Закона о государственном бюджете на 2020 год (№ 668 от 17 декабря 2019 г.)

1001. Постановление об утверждении Заключения по поправкам к проекту Закона о бюджете государственного социального страхования на 2020 год (№ 669 от 17 декабря 2019 г.)

1002. Постановление об утверждении Заключения по поправке к проекту Закона о фондах обязательного медицинского страхования на 2020 год (№ 670 от 17 декабря 2019 г.)

1003. Постановление об утверждении Отзыва на поправки, представленные к проекту Закона о внесении изменений в Закон № 270/2018 о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере (№ 671 от 17 декабря 2019 г.)

1004. Постановление об установлении временного моратория на наем персонала в бюджетном секторе на зарегистрированные вакантные должности (№ 672 от 17 декабря 2019 г.)

1005. Распоряжение об утверждении персонального состава делегации Республики Молдова в связи с участием господина Иона КИКУ, премьер-министра, в заседании глав правительств государств-членов Центрально-Европейской инициативы (г. Рим, Итальянская Республика, 18-20 декабря 2019 года) (№ 345-р от 17 декабря 2019 г.)

1006. Распоряжение о прекращении служебных отношений госпожи Лилии ГАНДРАБУРА (№ 346-р от 17 декабря 2019 г.)

ЧАСТЬ III

Акты министерств, департаментов и Национального банка Молдовы
Акты Министерства экономики и инфраструктуры Республики Молдова


2083. Приказ об утверждении перечня молдавских стандартов, принимающих гармонизированные европейские стандарты, для оборудования, работающего под давлением (№ 332 от 11 декабря 2019 г.)

2084. Приказ об утверждении перечня молдавских стандартов, принимающих гармонизированные европейские стандарты, для простых сосудов под давлением (№ 333 от 11 декабря 2019 г.)

Акты Министерства финансов Республики Молдова

2085. Приказ об утверждении сроков представления финансовых отчетов за 2019 год (№ 164 от 9 декабря 2019 г.)

2086. Приказ об изменении Приказа Министерства финансов №118 от 28 августа 2017 года (№ 170 от 16 декабря 2019 г.)

Акты Министерства юстиции Республики Молдова

2087. Приказ о прекращении деятельности судебного исполнителя Браниште Дмитрия (№ 330 от 10 декабря 2019 г.)

Акты Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова

2088. Приказ о вступлении в силу международных договоров (№ 192-t-12 от 29 ноября 2019 г.)

2089. Приказ о присоединении к международным ограничительным мерам Европейского Союза (№ 197-S-11 от 3 декабря 2019 г.)

Акты Национальной комиссии по финансовому рынку

2090. Постановление о разрешении реорганизации акционерного общества (№ 58/2 от 9 декабря 2019 г.)

2091. Постановление об исключении ценных бумаг из Государственного реестра ценных бумаг (№ 58/3 от 9 декабря 2019 г.)

2092. Постановление о внесении изменений в постановление (№ 58/4 от 9 декабря 2019 г.)

2093. Постановление об отзыве лицензии страхового-перестраховочного брокера „AUTORIG-ASIG” ООО (№ 58/9 от 9 декабря 2019 г.)

2094. Постановление о разрешении реорганизации акционерного общества (№ 60/3 от 16 декабря 2019 г.)

2095. Постановление о переоформлении лицензии страхового-перестраховочного брокера „SNATUR PRIM” ООО (№ 60/9 от 16 декабря 2019 г.)

2096. Выписка из Постановления № 58/11 от 9 декабря 2019 г. о некоторых мерах в отношении СК „KLASSIKA ASIGURĂRI” АО.

2097. Выписка из Постановления № 60/7 от 16 декабря 2019 г. о финансовом улучшении страховщика.

Акты Центральной избирательной комиссии

2098. Постановление о созыве на первое заседание советников районного совета Орхей (№ 2873 от 7 ноября 2019 г.)

2099. Постановление о созыве на первое заседание советников районного совета Стрэшень (№ 2874 от 7 ноября 2019 г.)

2100. Постановление о созыве на первое заседание советников районного совета Шолдэнешть (№ 2875 от 7 ноября 2019 г.)

2101. Постановление о созыве на первое заседание советников районного совета Штефан Водэ (№ 2876 от 7 ноября 2019 г.)

2102. Постановление о созыве на первое заседание советников районного совета Теленешть (№ 2877 от 7 ноября 2019 г.)

2103. Постановление о созыве на первое заседание советников районного совета Унгень (№ 2878 от 7 ноября 2019 г.)

2104. Постановление о продлении сроков освобождения от выполнения обязанностей по месту постоянной работы и созыва некоторых членов муниципального окружного избирательного совета Кишинэу № 1 и работы некоторых лиц из его аппарата в целях подведения итогов второго тура всеобщих местных выборов (№ 2882 от 7 ноября 2019 г.)

2105. Постановление об отчетах конкурентов на выборах о доходах и расходах в ходе избирательной кампании по новым парламентским выборам от 20 октября 2019 года (№ 2883 от 7 ноября 2019 г.)

2106. Постановление об отчетах конкурентов на выборах о накопленных денежных средствах и произведенных расходах в ходе избирательной кампании по всеобщим местным выборам от 20 октября 2019 года и второму туру выборов от 3 ноября 2019 года (№ 2884 от 7 ноября 2019 г.)

2107. Постановление об участии избирателей в голосовании 3 ноября 2019 года и о подведении итогов всеобщих местных выборов после проведения второго тура (№ 2885 от 12 ноября 2019 г.)

2108. Постановление о созыве на первое заседание советников муниципального совета Кишинэу (№ 2886 от 12 ноября 2019 г.)

2109. Постановление о созыве на первое заседание советников районного совета Басарабяска (№ 2887 от 12 ноября 2019 г.)

2110. Постановление о созыве на первое заседание советников районного совета Фэлешть (№ 2888 от 12 ноября 2019 г.)

2111. Постановление о созыве на первое заседание советников районного совета Сынджерей (№ 2889 от 12 ноября 2019 г.)

2112. Постановление о созыве на первое заседание советников районного совета Резина (№ 2890 от 12 ноября 2019 г.)

2113. Постановление о внесении изменений в Постановление Центральной избирательной комиссии № 1029 от 9 декабря 2011 года «Об утверждении организационной структуры и численного состава Центральной избирательной комиссии» (№ 2903 от 12 ноября 2019 г.)

2114. Постановление об утверждении сметы расходов по проведению в некоторых избирательных округах повторного подсчета голосов, поданных на всеобщих местных выборах 20 октября 2019 года (№ 3066 от 29 ноября 2019 г.)

2115. Постановление об утверждении бюджета Центральной избирательной комиссии на 2020 год (№ 3146 от 3 декабря 2019 г.)

Акты Cовета по телевидению и радио Республики Молдова

2116. Постановление о рассмотрении результатов мониторинга освещения избирательной кампании во II туре всеобщих местных выборов от 3 ноября 2019 года национальными поставщиками «Moldova-1», «Moldova-2», «Radio Moldova», «Radio Moldova Tineret», «Prime» и «Canal 2» в отношении соблюдения избирательного и аудиовизуального законодательства в период 21 октября – 3 ноября 2019 года (№ 58/196 от 13 ноября 2019 г.)

2117. Постановление о рассмотрении Отчета об объеме предвыборного вещания (ролики, дебаты и предвыборные материалы, транслированные в рамках рубрик, специально созданных для освещения избирательной кампании, информационные передачи) и трансляции роликов по предвыборному гражданскому обучению и информированию избирателей во втором туре всеобщих местных выборов от 3 ноября 2019 года поставщиками медиауслуг в период 21 октября - 3 ноября 2019 года (№ 58/197 от 13 ноября 2019 г.)

2118. Постановление о рассмотрении результатов мониторинга телеканала «BTV» как следствие обращения, поступившего от г-на Александра Нестеровского (№ 59/198 от 21 ноября 2019 г.)

Акты Совета по конкуренции

2119. Решение (№ 84 от 14 ноября 2019 г.)

Акты Государственной налоговой службы

2120. Приказ о внесении изменений и дополнений в Приказ ГГНИ № 143 от 13 сентября 2002 г. (№ 572 от 11 декабря 2019 г.)

2121. Приказ об утверждении списка компетентных лиц по оценке арестованного имущества (№ 580 от 16 декабря 2019 г.)

Акты Национального банка Молдовы

2122. Постановление об уровне процентных ставок Национального банка Молдовы и норме обязательных резервов (№ 324 от 11 декабря 2019 г.)

ЧАСТЬ IV

Объявления о вакантных публичных должностях
Объявления экономических агентов

ЧАСТЬ V

Объявления об утере документов
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.


Вернуться в Новости законодательства

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Яндекс.Метрика