http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Monitorul Oficial Nr. 367-377 din 13.12.2019

Новости Monitorul Oficial и других официальных источников по законодательству, подзаконным, нормативным актам

Модераторы: Binaun, ionix

Monitorul Oficial Nr. 367-377 din 13.12.2019

Сообщение ttv » 13 дек 2019, 00:14

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova


235. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană „Suport pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană” (nr. 1353-VIII, 10 decembrie 2019)

236. Lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană „Suport pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană” (nr. 152, 5 decembrie 2019)

237. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Declarației Comune referitoare la instituirea Consiliului de Cooperare Strategică la Nivel Înalt între Republica Moldova și Republica Turcia (nr. 1352-VIII, 10 decembrie 2019)

238. Lege pentru ratificarea Declarației Comune referitoare la instituirea Consiliului de Cooperare Strategică la Nivel Înalt între Republica Moldova și Republica Turcia (nr. 154, 5 decembrie 2019)

239. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea articolului 151 din Legea nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social (nr. 1361-VIII, 10 decembrie 2019)

240. Lege privind modificarea articolului 151 din Legea nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social (nr. 155, 5 decembrie 2019)

241. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la acordarea indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți (nr. 1360-VIII, 10 decembrie 2019)

242. Lege cu privire la acordarea indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți (nr. 156, 5 decembrie 2019)

243. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 26 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (nr. 1359-VIII, 10 decembrie 2019)

244. Lege pentru modificarea articolului 26 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (nr. 157, 5 decembrie 2019)

245. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la acordarea suportului financiar unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat (nr. 1348-VIII, 9 decembrie 2019)

246. Lege cu privire la acordarea suportului financiar unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat (nr. 158, 5 decembrie 2019)

247. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 8 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (nr. 1358-VIII, 10 decembrie 2019)

248. Lege pentru modificarea articolului 8 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (nr. 160, 6 decembrie 2019)

249. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1357-VIII, 10 decembrie 2019)

250. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 161, 6 decembrie 2019)

251. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1350-VIII, 9 decembrie 2019)

252. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 162, 6 decembrie 2019)

253. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 14 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr. 300/2018 (nr. 1356-VIII, 10 decembrie 2019)

254. Lege pentru modificarea articolului 14 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr. 300/2018 (nr. 164, 6 decembrie 2019)

255. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea articolului 33 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (nr. 1355-VIII, 10 decembrie 2019)

256. Lege pentru modificarea articolului 33 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (nr. 168, 6 decembrie 2019)

257. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea articolului 11 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 (nr. 1354-VIII, 10 decembrie 2019)

258. Lege cu privire la modificarea articolului 11 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 (nr. 169, 6 decembrie 2019)

259. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului nr. 37/2019 privind înființarea comisiilor permanente ale Parlamentului și componența lor numerică (nr. 150, 29 noiembrie 2019)

260. Hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 151, 29 noiembrie 2019)

261. Hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 153, 5 decembrie 2019)

262. Hotărâre privind eliberarea unui judecător al Curții Supreme de Justiție din funcția de judecător și vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție – președinte al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ (nr. 165, 6 decembrie 2019)

263. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători din complexul agroindustrial (nr. 1337-VIII, 30 noiembrie 2019)

264. Decret privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate (nr. 1338-VIII, 2 decembrie 2019)

265. Decret privind conferirea de distincții de stat unor membri ai Asociației Nevăzătorilor din Moldova (nr. 1339-VIII, 3 decembrie 2019)

266. Decret privind aprobarea componenţei Colegiului militar al Ministerului Apărării (nr. 1340-VIII, 3 decembrie 2019)

267. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Protocolului Adițional 6 privind comerțul cu servicii la Acordul de Amendare și Aderare la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA) (nr. 1341-VIII, 4 decembrie 2019)

268. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1342-VIII, 4 decembrie 2019)

269. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1343-VIII, 4 decembrie 2019)

270. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” a Inspectoratului General de Poliție (nr. 1344-VIII, 5 decembrie 2019)

271. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne (nr. 1345-VIII, 5 decembrie 2019)

272. Decret privind conferirea Ordinului „Credinţă Patriei” clasa III unor membri ai Asociației Veteranilor Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” a Inspectoratului General de Poliție (nr. 1346-VIII, 5 decembrie 2019)

273. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Republica Moldova și Federația Rusă în domeniul asigurărilor sociale (nr. 1347-VIII, 5 decembrie 2019)

274. Decret privind conferirea de distincții de stat unor angajați ai Curții de Conturi (nr. 1349-VIII, 9 decembrie 2019)

275. Decret privind numirea domnului Eugen CARAS în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul politicii externe (nr. 1351-VIII, 10 decembrie 2019)

276. Decret privind numirea în funcție a unui judecător (nr. 1363-VIII, 11 decembrie 2019)

277. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1364-VIII, 11 decembrie 2019)

278. Decret privind numirea domnului Vadim BELOUS în funcția de președinte al Judecătoriei Soroca (nr. 1365-VIII, 11 decembrie 2019)

279. Decret privind numirea domnului Alexandru MOTRICALĂ în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Criuleni (nr. 1366-VIII, 11 decembrie 2019)

280. Decret privind numirea doamnei Sofia ARAMĂ în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Cimișlia (nr. 1367-VIII, 11 decembrie 2019)

281. Decret privind numirea domnului Andrei MIRONOV în funcția de judecător la Curtea de Apel Comrat (nr. 1368-VIII, 11 decembrie 2019)

282. Decret privind numirea doamnei Oxana MIRONOV și domnului Viorel PUȘCAȘ în funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți (nr. 1369-VIII, 11 decembrie 2019)

283. Decret privind numirea în funcție a unor judecători la Curtea de Apel Chișinău (nr. 1370-VIII, 11 decembrie 2019)

284. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.694-II din 28 iulie 1998 (nr. 1371-VIII, 11 decembrie 2019)

285. Decret privind modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 592-VIII din 31 ianuarie 2018 (nr. 1372-VIII, 11 decembrie 2019)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

55. Hotărâre cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale Aparatului Președintelui Republicii Moldova încheiate la 31 decembrie 2018 (nr. 64, 20 noiembrie 2019)

56. Hotărâre cu privire la Raportul auditului performanței „Sunt necesare acțiuni semnificative pentru asigurarea gestionării eficiente și eficace a mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională” (nr. 65, 25 noiembrie 2019)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova


943. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 561, 19 noiembrie 2019)

944. Hotărîre Cu privire la numirea domnului Victor Ţvircun în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Statul Qatar (nr. 612, 11 decembrie 2019)

945. Hotărîre privind rechemarea domnului Gheorghe Leucă din funcția deținută prin cumul de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Islamică Iran (nr. 613, 11 decembrie 2019)

946. Hotărîre cu privire la măsurile de pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova pentru anul 2020 (nr. 614, 11 decembrie 2019)

947. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 615, 11 decembrie 2019)

948. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 312/2013 privind grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora (nr. 616, 11 decembrie 2019)

949. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de executare a creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public (nr. 618, 11 decembrie 2019)

950. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 454/2008 cu privire la optimizarea participării organelor centrale de specialitate ale administrației publice, precum și a altor autorități administrative centrale la executarea angajamentelor asumate față de organizațiile internaționale (nr. 619, 11 decembrie 2019)

951. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri mobile din proprietatea statului în proprietatea unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (nr. 620, 11 decembrie 2019)

952. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 621, 11 decembrie 2019)

953. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 457/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale (nr. 622, 11 decembrie 2019)

954. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniile tineretului și sportului (nr. 623, 11 decembrie 2019)

955. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură (nr. 624, 11 decembrie 2019)

956. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 625, 11 decembrie 2019)

957. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind statutul municipiului Bălți (nr. 626, 11 decembrie 2019)

958. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind statutul municipiului Bălți (nr. 627, 11 decembrie 2019)

959. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 628, 11 decembrie 2019)

960. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unui autovehicul (nr. 629, 11 decembrie 2019)

961. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 13 al Legii nr. 499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 630, 11 decembrie 2019)

962. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Memorandumului dintre Comitetul Vamal de Stat al Republicii Azerbaidjan, Serviciul Veniturilor al Ministerului Finanțelor al Georgiei, Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei privind interacțiunea pentru formarea și dezvoltarea profesională a cadrelor în domeniul vamal (nr. 631, 11 decembrie 2019)

963. Hotărîre сu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 632, 11 decembrie 2019)

964. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 633, 11 decembrie 2019)

965. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 284/2013 privind aprobarea uniformei, însemnelor şi normelor de echipare cu uniformă ale poliţiştilor (nr. 634, 11 decembrie 2019)

966. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 635, 11 decembrie 2019)

967. Hotărîre pentru modificarea unor anexe la Hotărîrea Guvernului nr. 102/2018 cu privire la comisiile interguvernamentale de colaborare economică, comercială, științifică şi tehnică (nr. 637, 11 decembrie 2019)

968. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 34/2016 privind aprobarea structurii și efectivului-limită ale Centrului Național Anticorupție (nr. 638, 11 decembrie 2019)

969. Hotărîre cu privire la repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018 și modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.594/2019 privind repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018 (nr. 639, 11 decembrie 2019)

970. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Acordului de suport al proiectului și rambursare „Instrument de procurare a gazelor în situație de urgență” dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (nr. 640, 11 decembrie 2019)

971. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației Republicii Moldova în legătură cu participarea domnului Ion Chicu, Prim-ministru, la Reuniunea șefilor de guverne ale statelor-membre ale Organizației pentru Democrație și Dezvoltare Economică-GUAM (or. Kiev, Ucraina, 12 decembrie 2019) (nr. 340-d, 10 decembrie 2019)

972. Dispoziţie сu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Ela MALAI (nr. 342-d, 11 decembrie 2019)

973. Dispoziţie сu privire la eliberarea din funcţie a domnului Valeriu RENIȚĂ (nr. 343-d, 11 decembrie 2019)

974. Dispoziţie Cu privire la candidatura la funcţia de director al Reprezentanţei din Republica Moldova a Teleradiocompaniei Interstatale „Mir”(nr. 344-d, 11 decembrie 2019)

Acte ale Cancelariei de Stat a Republicii Moldova

975. Ordin cu privire la aprobarea Acordului-tip şi a Contractelor-tip privind prestarea serviciilor din platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud) (nr. 447-A, 1 octombrie 2019)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova


2049. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP G.04.15:2019 “Procedura de inspecție a sistemelor de climatizare din clădiri. (nr. 322, 3 decembrie 2019)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

2050. Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor cu privire la aprobarea Consiliului pentru Standarde Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public nr. 202/2015 (nr. 161, 3 decembrie 2019)

2051. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 163, 3 decembrie 2019)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

2052. Ordin сu privire la suspendarea activităţii executorului judecătoresc Barbuța Adrian (nr. 319, 3 decembrie 2019)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

2053. Ordin cu privire la aprobarea Ghidului pentru facilitarea implementării Registrului național al emisiilor și al transferului de poluanți (nr. 190, 7 august 2019)

2054. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 111 din 24.06.2017 (nr. 281, 25 noiembrie 2019)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

2055. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

2056. Ordin сu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000301, 2 decembrie 2019)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

2057. Ordin cu privire la aprobarea Procedurii privind alocarea zonelor temporar rezervate și zonelor temporar segregate (TRA/TSA) pentru activități ocazionale sau de scurtă durată (nr. 63/GEN, 6 decembrie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

2058. Hotărâre cu privire la atribuirea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova concurenților electorali, conform rezultatelor obținute în circumscripțiile electorale uninominale la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2838, 25 octombrie 2019)

2059. Hotărâre pentru aprobarea Raportului cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2839, 25 octombrie 2019)

2060. Hotărâre cu privire la contestația nr. CEC-10ALG/32 din 10 octombrie 2019 a Partidului Politic „Partidul Nostru” și demersul Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” nr. CEC-7/4659 din 10 octombrie 2019 (nr. 2847, 29 octombrie 2019)

2061. Hotărâre cu privire la sesizarea nr. CEC-7/4995 din 23 octombrie 2019 a doamnei Tatiana Pănuță, candidat la funcția de primar al municipiului Orhei, raionul Orhei, din partea Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” (nr. 2848, 29 octombrie 2019)

2062. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2608 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cimișlia nr. 11” (nr. 2850, 1 noiembrie 2019)

2063. Hotărâre cu privire la convocarea în prima ședință a consilierilor Consiliului raional Dondușeni (nr. 2851, 1 noiembrie 2019)

2064. Hotărâre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului municipal Bălți (nr. 2859, 7 noiembrie 2019)

2065. Hotărâre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Cahul (nr. 2860, 7 noiembrie 2019)

2066. Hotărâre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Cantemir (nr. 2861, 7 noiembrie 2019)

2067. Hotărâre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Călărași (nr. 2862, 7 noiembrie 2019)

2068. Hotărâre cu privire la convocarea în prima ședință a consilierilor Consiliului raional Căușeni (nr. 2863, 7 noiembrie 2019)

2069. Hotărâre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Cimișlia (nr. 2864, 7 noiembrie 2019)

2070. Hotărâre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Criuleni (nr. 2865, 7 noiembrie 2019)

2071. Hotărâre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Drochia (nr. 2866, 7 noiembrie 2019)

2072. Hotărâre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Edineț (nr. 2867, 7 noiembrie 2019)

2073. Hotărâre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Glodeni (nr. 2868, 7 noiembrie 2019)

2074. Hotărâre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Hâncești (nr. 2869, 7 noiembrie 2019)

2075. Hotărâre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Ialoveni (nr. 2870, 7 noiembrie 2019)

2076. Hotărâre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Leova (nr. 2871, 7 noiembrie 2019)

2077. Hotărâre cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Nisporeni (nr. 2872, 7 noiembrie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

2078. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisiune eliberată „TV SAT” SRL pentru studioul de televiziune prin cablu „TV SAT” (nr. 57/191, 8 noiembrie 2019)

2079. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „TV8”, urmare a solicitării dreptului la replică din partea dnei Arina Spătaru, deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 57/194, 8 noiembrie 2019)

2080. Decizie cu privire la examinarea cererii de retragere a autorizației de retransmisiune „IVELCOR-TV” SRL, fondatoarea studioului de televiziune „IVELCOR-TV” (nr. 57/195, 8 noiembrie 2019)

Acte ale Consiliului Concurenţei

2081. Decizie (nr. ASER-86, 14 noiembrie 2019)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

2082. Ordin privind modificarea Ordinului SFS nr.622 din 13 noiembrie 2018 (nr. 566, 9 decembrie 2019)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.

Re: Monitorul Oficial Nr. 367-377 din 13.12.2019

Сообщение ttv » 14 дек 2019, 08:20

ЧАСТЬ I

Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента Республики Молдова


235. Указ о промульгации Закона о ратификации Финансового соглашения между Правительством Республики Молдова и Европейской комиссией о поддержке реализации Соглашения об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским Союзом (№ 1353-VIII от 10 декабря 2019 г.)

236. Закон о ратификации Финансового cоглашения между Правительством Республики Молдова и Европейской комиссией о поддержке реализации Соглашения об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским Союзом (№ 152 от 5 декабря 2019 г.)

237. Указ о промульгации Закона о ратификации Совместной декларации о создании Совета по стратегическому сотрудничеству на высшем уровне между Республикой Молдова и Турецкой Республикой (№ 1352-VIII от 10 декабря 2019 г.)

238. Закон о ратификации Совместной декларации о создании Совета по стратегическому сотрудничеству на высшем уровне между Республикой Молдова и Турецкой Республикой (№ 154 от 5 декабря 2019 г.)

239. Указ о промульгации Закона о внесении изменения в статью 151 Закона о социальном пособии № 133/2008 (№ 1361-VIII от 10 декабря 2019 г.)

240. Закон о внесении изменения в статью 151 Закона о социальном пособии № 133/2008 (№ 155 от 5 декабря 2019 г.)

241. Указ о промульгации Закона о предоставлении пособия в случае смерти одного из супругов (№ 1360-VIII от 10 декабря 2019 г.)

242. Закон о предоставлении пособия в случае смерти одного из супругов (№ 156 от 5 декабря 2019 г.)

243. Указ о промульгации Закона о внесении изменений в статью 26 Закона о государственной пенсионной системе №156/1998 (№ 1359-VIII от 10 декабря 2019 г.)

244. Закон о внесении изменений в статью 26 Закона о государственной пенсионной системе № 156/1998 (№ 157 от 5 декабря 2019 г.)

245. Указ о промульгации Закона о предоставлении единовременной финансовой помощи получателям пенсий и государственных социальных пособий (№ 1348-VIII от 9 декабря 2019 г.)

246. Закон о предоставлении единовременной финансовой помощи получателям пенсий и государственных социальных пособий (№ 158 от 5 декабря 2019 г.)

247. Указ о промульгации Закона о внесении изменений в статью 8 Закона о государственной пенсионной системе №156/1998 (№ 1358-VIII от 10 декабря 2019 г.)

248. Закон о внесении изменений в статью 8 Закона о государственной пенсионной системе № 156/1998 (№ 160 от 6 декабря 2019 г.)

249. Указ о промульгации Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты (№ 1357-VIII от 10 декабря 2019 г.)

250. Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (№ 161 от 6 декабря 2019 г.)

251. Указ о промульгации Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты (№ 1350-VIII от 9 декабря 2019 г.)

252. Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (№ 162 от 6 декабря 2019 г.)

253. Указ о промульгации Закона о внесении изменений в статью 14 Закона о бюджете государственного социального страхования на 2019 год № 300/2018 (№ 1356-VIII от 10 декабря 2019 г.)

254. Закон о внесении изменений в статью 14 Закона о бюджете государственного социального страхования на 2019 год № 300/2018 (№ 164 от 6 декабря 2019 г.)

255. Указ о промульгации Закона о внесении изменений в статью 33 Закона о государственной пенсионной системе № 156/1998 (№ 1355-VIII от 10 декабря 2019 г.)

256. Закон о внесении изменений в статью 33 Закона о государственной пенсионной системе № 156/1998 (№ 168 от 6 декабря 2019 г.)

257. Указ о промульгации Закона о внесении изменений в статью 11 Закона об охране здоровья № 411/1995 (№ 1354-VIII от 10 декабря 2019 г.)

258. Закон о внесении изменений в статью 11 Закона об охране здоровья № 411/1995 (№ 169 от 6 декабря 2019 г.)

259. Постановление о внесении изменений в Постановление об образовании постоянных комиссий Парламента и их численном составе № 37/2019 (№ 150 от 29 ноября 2019 г.)

260. Постановление об утверждении персонального состава постоянных комиссий Парламента (№ 151 от 29 ноября 2019 г.)

261. Постановление об отставке депутата Парламента (№ 153 от 5 декабря 2019 г.)

262. Постановление об освобождении судьи Высшей судебной палаты от должности судьи, заместителя председателя Высшей судебной палаты – председателя Коллегии по гражданским, коммерческим и административным делам (№ 165 от 6 декабря 2019 г.)

263. Указ о награждении группы работников агропромышленного комплекса государственными наградами (№ 1337-VIII от 30 ноября 2019 г.)

264. Указ об образовании Высшего совета безопасности (№ 1338-VIII от 2 декабря 2019 г.)

265. Указ о награждении некоторых членов Ассоциации незрячих Молдовы государственными наградами (№ 1339-VIII от 3 декабря 2019 г.)

266. Указ об утверждении состава Военной коллегии Министерства обороны (№ 1340-VIII от 3 декабря 2019 г.)

267. Указ об инициировании переговоров и одобрении подписания Дополнительного 6-го протокола о торговле услугами к Соглашению о внесении поправок и присоединении к Центрально-Европейскому соглашению о свободной торговле (CEFTA) (№ 1341-VIII от 4 декабря 2019 г.)

268. Указ о назначении некоторых судей (№ 1342-VIII от 4 декабря 2019 г.)

269. Указ о назначении некоторых судей (№ 1343-VIII от 4 декабря 2019 г.)

270. Указ о награждении группы сотрудников бригады полиции особого назначения „Fulger” Главного инспектората полиции государственными наградами (№ 1344-VIII от 5 декабря 2019 г.)

271. Указ о награждении группы сотрудников Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел государственными наградами (№ 1345-VIII от 5 декабря 2019 г.)

272. Указ о награждении некоторых членов Ассоциации ветеранов бригады полиции особого назначения „Fulger” Главного инспектората полиции орденом „Credinţă Patriei” III степени (№ 1346-VIII от 5 декабря 2019 г.)

273. Указ об инициировании переговоров по проекту Соглашения между Республикой Молдова и Российской Федерацией в области социального страхования (№ 1347-VIII от 5 декабря 2019 г.)

274. Указ о награждении группы сотрудников Счетной палаты государственными наградами (№ 1349-VIII от 9 декабря 2019 г.)

275. Указ о назначении господина Еуджена КАРАСА советником Президента Республики Молдова в области внешней политики (№ 1351-VIII от 10 декабря 2019 г.)

276. Указ о назначении судьи (№ 1363-VIII от 11 декабря 2019 г.)

277. Указ о назначении некоторых судей (№ 1364-VIII от 11 декабря 2019 г.)

278. Указ о назначении господина Вадима БЕЛОУСА председателем суда Сорока (№ 1365-VIII от 11 декабря 2019 г.)

279. Указ о назначении господина Александру МОТРИКАЛЭ заместителем председателя суда Криулень (№ 1366-VIII от 11 декабря 2019 г.)

280. Указ о назначении госпожи Софии АРАМЭ заместителем председателя суда Чимишлия (№ 1367-VIII от 11 декабря 2019 г.)

281. Указ о назначении господина Андрея МИРОНОВА судьей Апелляционной палаты Комрат (№ 1368-VIII от 11 декабря 2019 г.)

282. Указ о назначении госпожи Оксаны МИРОНОВ и господина Виорела ПУШКАША судьями Апелляционной палаты Бэлць (№ 1369-VIII от 11 декабря 2019 г.)

283. Указ о назначении некоторых судей Апелляционной палаты Кишинэу (№ 1370-VIII от 11 декабря 2019 г.)

284. Указ о внесении изменений в статью 1 Указа Президента Республики Молдова № 694-II от 28 июля 1998 года (№ 1371-VIII от 11 декабря 2019 г.)

285. Указ о внесении изменений в статью 1 Указа Президента Республики Молдова № 592-VIII от 31 января 2018 года (№ 1372-VIII от 11 декабря 2019 г.)

Акты Счетной палаты Республики Молдова

55. Постановление по Отчету аудита финансовой отчетности Аппарата Президента Республики Молдова, составленной по состоянию на 31 декабря 2018 года (№ 64 от 20 ноября 2019 г.)

56. Постановление по Отчету аудита эффективности „Необходимы существенные действия для обеспечения эффективного и результативного управления средствами Национального фонда регионального развития” (№ 65 от 25 ноября 2019 г.)

ЧАСТЬ II

Постановления Правительства Республики Молдова


943. Постановление о внесении изменений в некоторые постановления Правительства (№ 561 от 19 ноября 2019 г.)

944. Постановление о назначении господина Виктора ЦВИРКУНА на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Молдова в Государстве Катар (№ 612 от 11 декабря 2019 г.)

945. Постановление об отзыве господина Георге ЛЕУКЭ с занимаемой по совместительству должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Молдова в Исламской Республике Иран (№ 613 от 11 декабря 2019 г.)

946. Постановление о мерах по подготовке гражданской защиты Республики Молдова на 2020 год (№ 614 от 11 декабря 2019 г.)

947. Постановление о выделении финансовых средств (№ 615 от 11 декабря 2019 г.)

948. Постановление о проекте Закона о внесении изменений в Закон № 312/2013 о группах сельскохозяйственных производителей и их объединениях (№ 616 от 11 декабря 2019 г.)

949. Постановление об утверждении Регламента о процедуре исполнения денежных требований, основанных на нормах публичного права (№ 618 от 11 декабря 2019 г.)

950. Постановление о внесении изменений в Постановление Правительства № 454/2008 об оптимизации участия центральных отраслевых органов публичного управления, а также других центральных административных органов в обеспечении выполнения обязательств перед международными организациями (№ 619 от 11 декабря 2019 г.)

951. Постановление о передаче некоторых объектов движимого имущества из собственности государства в собственность автономно-территориального образования Гагаузия (№ 620 от 11 декабря 2019 г.)

952. Постановление о внесении изменений в некоторые постановления Правительства (№ 621 от 11 декабря 2019 г.)

953. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений в Закон № 457/2003 об утверждении Типового положения об образовании и функционировании местных и районных советов (№ 622 от 11 декабря 2019 г.)

954. Постановление об инициировании переговоров по проекту Меморандума о взаимопонимании между Министерством образования, культуры и исследований Республики Молдова и Министерством молодежи и cпорта Республики Болгария о сотрудничестве в области молодежи и спорта (№ 623 от 11 декабря 2019 г.)

955. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений и дополнений в Закон № 3/2016 о Прокуратуре (№ 624 от 11 декабря 2019 г.)

956. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты (№ 625 от 11 декабря 2019 г.)

957. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о статусе муниципия Бэлць (№ 626 от 11 декабря 2019 г.)

958. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о статуcе муниципия Бэлць (№ 627 от 11 декабря 2019 г.)

959. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты (№ 628 от 11 декабря 2019 г.)

960. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о ввозе автотранспортного средства (№ 629 от 11 декабря 2019 г.)

961. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений в статью 13 Закона № 499/1999 о государственных социальных пособиях некоторым категориям граждан (№ 630 от 11 декабря 2019 г.)

962. Постановление об инициировании переговоров и утверждении подписания Меморандума между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики, Службой доходов Министерства финансов Грузии, Таможенной службой при Министерстве финансов Республики Молдова и Государственной таможенной службой Украины о взаимодействии в области подготовки и повышения квалификации кадров в таможенной сфере (№ 631 от 11 декабря 2019 г.)

963. Постановление о выделении финансовых средств (№ 632 от 11 декабря 2019 г.)

964. Постановление о выделении финансовых средств (№ 633 от 11 декабря 2019 г.)

965. Постановление о внесении изменений в Постановление Правительства № 284/2013 oб утверждении формы одежды, знаков различия и норм снабжения вещевым имуществом полицейских (№ 634 от 11 декабря 2019 г.)

966. Постановление о внесении изменений в некоторые постановления Правительства (№ 635 от 11 декабря 2019 г.)

967. Постановление о внесении изменений в некоторые приложения к Постановлению Правительства № 102/2018 о межправительственных комиссиях по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (№ 637 от 11 декабря 2019 г.)

968. Постановление о проекте Постановления Парламента о внесении изменений в Постановление Парламента № 34/2016 об утверждении структуры и предельной численности Национального центра по борьбе с коррупцией (№ 638 от 11 декабря 2019 г.)

969. Постановление о распределении и перераспределении некоторых ассигнований, утвержденных Законом № 303/ 2018 о государственном бюджете на 2019 год, и внесении изменений в приложение № 1 к Постановлению Правительства № 594/2019 о распределении и перераспределении некоторых ассигнований, утвержденных Законом № 303/2018 о государственном бюджете на 2019 год (№ 639 от 11 декабря 2019 г.)

970. Постановление об утверждении подписания Соглашения о поддержке проекта и погашении «Инструмент для закупки газа в кризисной ситуации» между Республикой Молдова и Европейским банком реконструкции и развития (№ 640 от 11 декабря 2019 г.)

971. Распоряжение об утверждении персонального состава делегации Республики Молдова в связи с участием господина Иона КИКУ, премьер-министра, во встрече глав правительств стран-членов Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ (г. Киев, Украина, 12 декабря 2019 г.) (№ 340-р от 10 декабря 2019 г.)

972. Распоряжение об освобождении госпожи Эллы МАЛАЙ (№ 342-р от 11 декабря 2019 г.)

973. Распоряжение об освобождении от должности господина Валериу Реницэ (№ 343-р от 11 декабря 2019 г.)

974. Распоряжение о кандидатуре на должность директора Представительства в Республике Молдова Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» (№ 344-р от 11 декабря 2019 г.)

Акты Государственной канцелярии Республики Молдова

975. Приказ об утверждении Типового соглашения и типовых договоров о предоставлении услуг общей правительственной технологической платформы (MCloud) (№ 447-А от 1 октября 2019 г.)

ЧАСТЬ III

Акты министерств, департаментов и Национального банка Молдовы
Акты Министерства экономики и инфраструктуры Республики Молдова


2049. Приказ об утверждении нормативного документа CP G.04.15:2019 “Процедура обследования систем кондиционирования воздуха в зданиях” (№ 322 от 3 декабря 2019 г.)

Акты Министерства финансов Республики Молдова

2050. Приказ об изменении Приказа министра финансов № 202 /2015 «Об утверждении Совета по Национальным стандартам бухгалтерского учета в публичном секторе» (№ 161 от 3 декабря 2019 г.)

2051. Приказ об изменении и дополнении бюджетной классификации (№ 163 от 3 декабря 2019 г.)

Акты Министерства юстиции Республики Молдова

2052. Приказ о приостановлении деятельности судебного исполнителя Барбуцы Адрияна (№ 319 от 3 декабря 2019 г)

Акты Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдова

2053. Приказ об утверждении Руководства по внедрению Национального регистра выбросов и переноса загрязнителей (№ 190 от 7 августа 2019 г.)

2054. Приказ об изменении Приказа Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды № 111 от 24 июня 2017 года (№ 281 от 25 ноября 2019 г.)

Акты Национального бюро статистики

2055. Индексы потребительских цен.

Акты Агентства по лекарствам и медицинским изделиям

2056. Приказ о регистрации цен производителя на лекарства (Rg04-000301 от 2 декабря 2019 г.)

Акты Органа гражданской авиации

2057. Приказ об утверждении Процедуры по выделению временно зарезервированных зон и временно сегрегированных зон (TRA/TSA) для эпизодических или краткосрочных видов деятельности (№63/GEN от 6 декабря 2019 г.)

Акты Центральной избирательной комиссии

2058. Постановление о распределении депутатских мандатов Парламента Республики Молдова конкурентам на выборах согласно результатам, полученным в одномандатных избирательных округах на новых парламентских выборах от 20 октября 2019 года (№ 2838 от 25 октября 2019 г.)

2059. Постановление об утверждении Отчета об итогах новых парламентских выборов от 20 октября 2019 года (№ 2839 от 25 октября 2019 г.)

2060. Постановление о жалобе № CEC-10ALG/32 от 10 октября 2019 года политической партии «Наша Партия» и о ходатайстве избирательного блока «ACUM Platforma DA și PAS» № CEC-7/4659 от 10 октября 2019 года (№ 2847 от 29 октября 2019 г.)

2061. Постановление об обращении № CEC-7/4995 от 23 октября 2019 года г-жи Татьяны Пэнуцэ, кандидата на должность примара муниципия Орхей района Орхей со стороны избирательного блока «ACUM Platforma DA și PAS» (№ 2848 от 29 октября 2019 г.)

2062. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2608 от 30 августа 2019 года «Об образовании районного окружного избирательного совета Чимишлия № 11» (№ 2850 от 1 ноября 2019 г.)

2063. Постановление о созыве на первое заседание советников районного совета Дондушень (№ 2851 от 1 ноября 2019 г.)

2064. Постановление о созыве на первое заседание советников муниципального совета Бэлць (№ 2859 от 7 ноября 2019 г.)

2065. Постановление о созыве на первое заседание советников районного совета Кахул (№ 2860 от 7 ноября 2019 г.)

2066. Постановление о созыве на первое заседание советников районного совета Кантемир (№ 2861 от 7 ноября 2019 г.)

2067. Постановление о созыве на первое заседание советников районного совета Кэлэрашь (№ 2862 от 7 ноября 2019 г.)

2068. Постановление о созыве на первое заседание советников районного совета Кэушень (№ 2863 от 7 ноября 2019 г.)

2069. Постановление о созыве на первое заседание советников районного совета Чимишлия (№ 2864 от 7 ноября 2019 г.)

2070. Постановление о созыве на первое заседание советников районного совета Криулень (№ 2865 от 7 ноября 2019 г.)

2071. Постановление о созыве на первое заседание советников районного совета Дрокия (№ 2866 от 7 ноября 2019 г.)

2072. Постановление о созыве на первое заседание советников районного совета Единец (№ 2867 от 7 ноября 2019 г.)

2073. Постановление о созыве на первое заседание советников районного совета Глодень (№ 2868 от 7 ноября 2019 г.)

2074. Постановление о созыве на первое заседание советников районного совета Хынчешть (№ 2869 от 7 ноября 2019 г.)

2075. Постановление о созыве на первое заседание советников районного совета Яловень (№ 2870 от 7 ноября 2019 г.)

2076. Постановление о созыве на первое заседание советников районного совета Леова (№ 2871 от 7 ноября 2019 г.)

2077. Постановление о созыве на первое заседание советников районного совета Ниспорень (№ 2872 от 7 ноября 2019 г.)

Акты Cовета по телевидению и радио Республики Молдова

2078. Постановление о рассмотрении заявления на переоформление условий разрешения на ретрансляцию, выданного ООО «TV SAT» для студии кабельного телевидения «TV SAT» (№ 57/191 от 8 ноября 2019 г.)

2079. Постановление о рассмотрении результатов мониторинга телеканала «TV8» как следствие обращения за правом на реплику депутата Парламента Республики Молдова г-жи Арины Спэтару (№ 57/194 от 8 ноября 2019 г.)

2080. Постановление о рассмотрении заявления об отзыве разрешения на ретрансляцию, выданного ООО «IVELCOR-TV», учредителю телестудии «IVELCOR-TV» (№ 57/195 от 8 ноября 2019 г.)

Акты Совета по конкуренции

2081. Решение (№ ASER-86 от 14 ноября 2019 г.)

Акты Государственной налоговой службы

2082. Приказ о внесении изменений в Приказ ГНС № 622 от 13 ноября 2018 г. (№ 566 от 9 декабря 2019 г.)

ЧАСТЬ IV

Объявления о вакантных публичных должностях
Объявления экономических агентов

ЧАСТЬ V

Объявления об утере документов
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.


Вернуться в Новости законодательства

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Яндекс.Метрика