http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Monitorul Oficial Nr. 360-366 din 06.12.2019

Новости Monitorul Oficial и других официальных источников по законодательству, подзаконным, нормативным актам

Модераторы: Binaun, ionix

Monitorul Oficial Nr. 360-366 din 06.12.2019

Сообщение ttv » 05 дек 2019, 20:48

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova


229. Hotărâre privind domeniile de activitate ale comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 72, 29 noiembrie 2019)

230. Hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului (nr. 148, 29 noiembrie 2019)

231. Hotărâre privind componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului (nr. 149, 29 noiembrie 2019)

232. Decret privind numirea doamnei Oxana DOMENTI, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Confederația Elvețiană, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă Oficiul ONU la Geneva, în funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Principatul Liechtenstein (nr. 1333-VIII, 27 noiembrie 2019)

233. Decret privind numirea domnului Alexandr STOIANOGLO în funcţia de Procuror General (nr. 1334-VIII, 29 noiembrie 2019)

234. Decret privind numirea domnului Dmitri CROITOR în funcţia de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia (nr. 1335-VIII, 29 noiembrie 2019)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova


905. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 885/2005 pentru aprobarea Concepţiei privind Registrul de stat al resurselor de mobilizare (nr. 563, 19 noiembrie 2019)

906. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social „Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități” și a Standardelor minime de calitate (nr. 569, 19 noiembrie 2019)

907. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii (nr. 592, 27 noiembrie 2019)

908. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Gheorghe Leucă din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan și, prin cumul, în Republica India și Georgia (nr. 595, 4 decembrie 2019)

909. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Dumitru Socolan din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Portugheză și, prin cumul, în Regatul Maroc (nr. 596, 4 decembrie 2019)

910. Hotărîre cu privire la rechemarea doamnei Inga Ionesii din funcția de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Estonia (nr. 597, 4 decembrie 2019)

911. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 29 din Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări (nr. 598, 4 decembrie 2019)

912. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor prevederi din Legea nr. 3/2016 cu privire la Procuratură și din Codul electoral nr. 1381/1997 (nr. 599, 4 decembrie 2019)

913. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 63/2019 (nr. 600, 4 decembrie 2019)

914. Hotărîre pentru abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 10/2017 privind aprobarea componenței nominale a Colegiului Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 601, 4 decembrie 2019)

915. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (nr. 602, 4 decembrie 2019)

916. Hotărîre privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare cu privire la faza I a proiectului „Progresul cu privire la acoperirea universală cu servicii de sănătate în Moldova” (nr. 603, 4 decembrie 2019)

917. Hotărîre cu privire la trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al statului, modificarea destinaţiei, schimbul şi transmiterea acestora (nr. 604, 4 decembrie 2019)

918. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării celui de-al cincilea Amendament la Acordul de asistență privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creșterea comerțului și investițiilor în sectoarele-cheie, semnat la 28 septembrie 2016 (nr. 605, 4 decembrie 2019)

919. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor şi aprobarea semnării celui de-al cincilea Amendament la Acordul de asistență privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru o guvernare democratică mai eficientă şi mai responsabilă, semnat la 28 septembrie 2016 (nr. 606, 4 decembrie 2019)

920. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Înțelegerii, întocmită prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea tehnică (nr. 607, 4 decembrie 2019)

921. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de suport al proiectului și rambursare „Instrument de procurare a gazelor în situație de urgență” dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 608, 4 decembrie 2019)

922. Hotărîre privind desemnarea reprezentanţilor Guvernului în Parlament şi la Curtea Constituţională (nr. 609, 4 decembrie 2019)

923. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 610, 4 decembrie 2019)

924. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (nr. 611, 4 decembrie 2019)

925. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 322-d, 3 decembrie 2019)

926. Dispoziţie cu privire la modificarea Dispoziției nr. 309-d din 26 noiembrie 2019 (nr. 323-d, 3 decembrie 2019)

927. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Veronica SIREȚEANU (nr. 324-d, 4 decembrie 2019)

928. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Andrei CIORNÎI (nr. 325-d, 4 decembrie 2019)

929. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Iulian POSTICĂ (nr. 326-d, 4 decembrie 2019)

930. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcție a domnului Rosian VASILOI (nr. 327-d, 4 decembrie 2019)

931. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Corneliu GROZA (nr. 328-d, 4 decembrie 2019)

932. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Dumitru SOCOLAN (nr. 329-d, 4 decembrie 2019)

933. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Gheorghe LEUCĂ (nr. 330-d, 4 decembrie 2019)

934. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Andrei CHISTOL (nr. 331-d, 4 decembrie 2019)

935. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Natalia GRÎU (nr. 332-d, 4 decembrie 2019)

936. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Andrei CHICIUC (nr. 333-d, 4 decembrie 2019)

937. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Marina GOLOVACI (nr. 334-d, 4 decembrie 2019)

938. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Angela BELOBROV (nr. 335-d, 4 decembrie 2019)

939. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcție a doamnei Zinaida BEZVERHNI (nr. 336-d, 4 decembrie 2019)

940. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Silvia CIBOTARI (nr. 337-d, 4 decembrie 2019)

941. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Oleg MALER (nr. 338-d, 4 decembrie 2019)

942. Dispoziţie cu privire la desemnarea domnului Anatol Usatîi, ministru al economiei şi infrastructurii, în calitate de reprezentant al Guvernului în cadrul Acordului de investiții „Cu privire la Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti” (nr. 339-d, 4 decembrie 2019)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova


2024. Odrin cu privire la modificarea Ordinului nr. 38 din 17.02.2017 cu privire la aprobarea formularelor Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi Normelor metodologice privind modul de întocmire a acestora (nr. 157, 25 noiembrie 2019)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

2025. Odrin cu privire la aprobarea Standardelor ocupaționale pentru unele ocupații (nr. 271, 13 noiembrie 2019)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

2026. Odrin referitor la aprobarea Instrucțiunii cu privire la procedura de înregistrare și revocare a înregistrării exportatorilor în/din sistemul exportatorilor înregistrați (nr. 525-O, 20 noiembrie 2019)

Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova

2027. Odrin privind modificarea unor acte normative (nr. 70, 23 octombrie 2019)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

2028. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor și tarifelor reglementate pentru producerea energiei electrice și termice, pentru serviciile de distribuție și furnizare a energiei termice (nr. 396/2019, 1 noiembrie 2019)

Acte ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică

2029. Odrin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biocide (nr. 480, 27 noiembrie 2019)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

2030. Odrin cu privire la introducerea modificărilor în Procedurile și Instrucțiunile Aeronautice Civile ”Certificarea aerodromurilor civile conform Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri” (PIAC-AD) Partea 1 (nr. 62/GEN, 26 noiembrie 2019)

Acte ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

2031. Decizie cu privire la revocarea Deciziei nr. 1/57 din 12.01.2012 şi a pct. 5.1 din Decizia nr. 3/1566 din 20.09.2013 referitoare la Asociația Obștească Asociația Națională pentru Protecția Creației Intelectuale (nr. 32/2347, 29 noiembrie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

2032. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 57/8, 2 decembrie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

2033. Decizie cu privire la examinarea petiției „Radio-Star” SRL (nr. 53/175, 22 octombrie 2019)

2034. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune (nr. 53/176, 22 octombrie 2019)

2035. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 54/178, 31 octombrie 2019)

2036. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării modului de reflectare a campaniei electorale la alegerile parlamentare noi în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 și alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 de către furnizorii naționali „Moldova-1”, „Moldova-2”, „Radio Moldova”, „Radio Moldova Tineret”, „Prime” și „Canal 2”, la capitolul respectării legislației electorale și audiovizuale, pentru perioada: 10-20 octombrie 2019 (nr. 54/179, 31 octombrie 2019)

2037. Decizie cu privire la examinarea Raportului privind volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri și materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale) și difuzarea spoturilor de educație electorală și informare a alegătorilor la alegerile parlamentare noi în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 și alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 plasată de către furnizorii de servicii media în perioada 30 septembrie – 20 octombrie 2019 (nr. 54/180, 31 octombrie 2019)

2038. Decizie cu privire la avizarea proiectului de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Metodologiei de stabilire a obiectivelor și indicatorilor de performanță a organelor de control de stat asupra activității de întreprinzător (nr. 54/181, 31 octombrie 2019)

2039. Decizie cu privire la examinarea contestației Comunității pentru advocacy și politici publice „WatchDog. MD” (nr. 55/183, 2 noiembrie 2019)

2040. Decizie cu privire la reperfectarea licenței de emisie eliberată „GENERAL MEDIA GROUP CORP.” SRL pentru postul de televiziune „Prime” (nr. 56/185, 4 noiembrie 2019)

2041. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisiune „INTERKIWINET” SRL pentru studioul de televiziune „KIWI TV” (nr. 56/186, 4 noiembrie 2019)

2042. Decizie cu privire la modificarea Anexei nr. 1 la Decizia nr. 37/119 din 20 august 2019 – Cu privire la clasificarea furnizorilor de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova (nr. 56/187, 4 noiembrie 2019)

2043. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 56/188, 4 noiembrie 2019)

2044. Decizie cu privire la examinarea petiției „Content Media” SRL (nr. 57/190, 8 noiembrie 2019)

Acte ale Consiliului Concurenţei

2045. Decizie (nr. ASR-83, 14 noiembrie 2019)

2046. Decizie (nr. ASR-85, 14 noiembrie 2019)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

2047. Ordin cu privire la modificarea unor ordine (nr. 514, 18 noiembrie 2019)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

2048. Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii (nr. 302, 28 noiembrie 2019)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.

Re: Monitorul Oficial Nr. 360-366 din 06.12.2019

Сообщение ttv » 05 дек 2019, 20:51

ЧАСТЬ I

Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента Республики Молдова


229. Постановление о сферах деятельности постоянных комиссий Парламента (№ 72 от 29 ноября 2019 г.)

230. Постановление об избрании заместителя Председателя Парламента (№ 148 от 29 ноября 2019 г.)

231. Постановление о численном и персональном составе Постоянного бюро Парламента (№ 149 от 29 ноября 2019 г.)

232. Указ о назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Молдова в Швейцарской Конфедерации, Постоянного Представителя Республики Молдова при Отделении ООН в Женеве госпожи Оксаны ДОМЕНТИ Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова в Княжестве Лихтенштейн (№ 1333-VIII от 27 ноября 2019 г.)

233. Указ о назначении господина Александра СТОЯНОГЛО Генеральным прокурором (№ 1334-VIII от 29 ноября 2019 г.)

234. Указ о назначении господина Дмитрия КРОИТОРА Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова в Турецкой Республике (№ 1335-VIII от 29 ноября 2019 г.)

ЧАСТЬ II

Постановления Правительства Республики Молдова


905. Постановление о внесении изменений в Постановление Правительства № 885/2005 об утверждении Концепции Государственного регистра мобилизационных ресурсов (№ 563 от 19 ноября 2019 г.)

906. Постановление об утверждении Типового положения об организации и функционировании социальной службы «Дневной центр для лиц с ограниченными возможностями» и Минимальных стандартов качества (№ 569 от 19 ноября 2019 г.)

907. Постановление об утверждении Программы экологизации малых и средних предприятий (№ 592 от 27 ноября 2019 г.)

908. Постановление oб отзыве господина Георге ЛЕУКЭ с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Молдова в Республике Азербайджан и, по совместительству, в Республике Индия и Грузии (№ 595 от 4 декабря 2019 г.)

909. Постановление об отзыве господина Думитру СОКОЛАНА с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Молдова в Португальской Республике и, по совместительству, в Королевстве Марокко (№ 596 от 4 декабря 2019 г.)

910. Постановление об отзыве госпожи Инги ИОНЕСИЙ с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Молдова в Эстонской Республике (№ 597 от 4 декабря 2019 г.)

911. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений в статью 29 Закона № 407/2006 о страховании (№ 598 от 4 декабря 2019 г.)

912. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые положения Закона № 3/2016 о Прокуратуре и Кодекса о выборах № 1381/1997 (№ 599 от 4 декабря 2019 г.)

913. Постановление о внесении изменений в Положение о порядке разграничения объектов недвижимого имущества публичной собственности, утвержденное Постановлением Правительства № 63/ 2019 (№ 600 от 4 декабря 2019 г.)

914. Постановление о признании утратившим силу Постановления Правительства № 10/2017 об утверждении персонального состава коллегии Службы государственной охраны (№ 601 от 4 декабря 2019 г.)

915. Постановление о проекте Закона о внесении изменений в приложение 1 к Закону № 160/2011 о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения (№ 602 от 4 декабря 2019 г.)

916. Постановление об инициировании переговоров и утверждении подписания Меморандума о взаимопонимании между Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству на первом этапе проекта «Прогресс в области всеобщего покрытия медицинскими услугами в Молдове» (№ 603 от 4 декабря 2019 г.)

917. Постановление о переводе земельных участков из публичной сферы в частную сферу государства, изменении их назначения, обмене и передаче (№ 604 от 4 декабря 2019 г.)

918. Постановление об инициировании переговоров и утверждении подписания пятой Поправки к Соглашению о помощи в целях развития между Правительством Республики Молдова и Правительством Соединенных Штатов Америки для увеличения торговли и инвестиций в ключевые сектора, подписанному 28 сентября 2016 года (№ 605 от 4 декабря 2019 г.)

919. Постановление об инициировании переговоров и утверждении подписания пятой Поправки к Соглашению о помощи в целях развития между Правительством Республики Молдова и Правительством Соединенных Штатов Америки для более эффективного и подотчетного демократического управления, подписанному 28 сентября 2016 года (№ 606 от 4 декабря 2019 г.)

920. Постановление об инициировании переговоров и утверждении подписания Соглашения, заключенного путем обмена нотами, между Правительством Республики Молдова и Правительством Федеративной Республики Германия в области технического сотрудничества (№ 607 от 4 декабря 2019 г.)

921. Постановление об инициировании переговоров по проекту Соглашения о поддержке проекта и погашении «Инструмент для закупки газа в кризисной ситуации» между Республикой Молдова и Европейским банком реконструкции и развития и предоставлении полномочий для ведения переговоров (№ 608 от 4 декабря 2019 г.)

922. Постановление о назначении представителей Правительства в Парламенте и Конституционном суде (№ 609 от 4 декабря 2019 г.)

923. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (№ 610 от 4 декабря 2019 г.)

924. Постановление о проекте Закона о внесении изменений в Закон № 947/1996 о Высшем совете магистратуры (№ 611 от 4 декабря 2019 г.)

925. Распоряжение о присвоении классного чина (№ 322-р от 3 декабря 2019 г.)

926. Распоряжение o внесении изменений в Распоряжение № 309-р от 26 ноября 2019 г. (№ 323-р от 3 декабря 2019 г.)

927. Распоряжение о прекращении служебных отношений госпожи Вероники СИРЕЦЯНУ (№ 324-р от 4 декабря 2019 г.)

928. Распоряжение об освобождении господина Андрея ЧЁРНЫЙ (№ 325-р от 4 декабря 2019 г.)

929. Распоряжение о назначении господина Юлиана ПОСТИКЭ (№ 326-р от 4 декабря 2019 г.)

930. Распоряжение об освобождении господина Росиана ВАСИЛОЯ (№ 327-р от 4 декабря 2019 г.)

931. Распоряжение о назначении господина Корнелиу ГРОЗЫ (№ 328-р от 4 декабря 2019 г.)

932. Распоряжение о назначении господина Думитру СОКОЛАНА (№ 329-р от 4 декабря 2019 г.)

933. Распоряжение о назначении господина Георге ЛЕУКЭ (№ 330-р от 4 декабря 2019 г.)

934. Распоряжение о назначении господина Андрея КИСТОЛА (№ 331-р от 4 декабря 2019 г.)

935. Распоряжение о назначении госпожи Натальи ГРЫУ (№ 332-р от 4 декабря 2019 г.)

936. Распоряжение о назначении господина Андрея КИЧУКА (№ 333-р от 4 декабря 2019 г.)

937. Распоряжение о назначении госпожи Марины ГОЛОВАЧ (№ 334-р от 4 декабря 2019 г.)

938. Распоряжение о назначении госпожи Анджелы БЕЛОБРОВ (№ 335-р от 4 декабря 2019 г.)

939. Распоряжение об освобождении госпожи Зинаиды БЕЗВЕРХНИ (№ 336-р от 4 декабря 2019 г.)

940. Распоряжение о назначении госпожи Силвии ЧИБОТАРЬ (№ 337-р от 4 декабря 2019 г.)

941. Распоряжение об освобождении господина Олега МАЛЕРА (№ 338-р от 4 декабря 2019 г.)

942. Распоряжение о назначении господина Анатола УСАТЫЙ, министра экономики и инфраструктуры, представителем Правительства в рамках Инвестиционного соглашения «О Международном свободном порте «Джюрджюлешть» (№ 339-р от 4 декабря 2019 г.)

ЧАСТЬ III

Акты министерств, департаментов и Национального банка Молдовы
Акты Министерства финансов Республики Молдова


2024. Приказ об изменении Приказа министра финансов № 38 от 17.02.2017 года об утверждении формуляров Отчетов об исполнении бюджета государственного социального страхования и Методологических норм о порядке их составления (№ 157 от 25 ноября 2019 г.)

Акты Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдова

2025. Приказ об утверждении стандартов занятости для некоторых профессий (№ 271 от 13 ноября 2019 г.)

Акты Таможенной службы Республики Молдова

2026. Приказ об утверждении Инструкции о порядке регистрации и отзыва регистрации экспортеров в/из системы зарегистрированных экспортеров (№ 525-O от 20 ноября 2019 г.)

Акты Агентства земельных отношений и кадастра Республики Молдова

2027. Приказ об изменении нормативных актов (№ 70 от 23 октября 2019 г.)

Акты Национального агентства по регулированию в энергетике

2028. Постановление об утверждении Методологии расчета, утверждения и применения регулируемых цен и тарифов на производство электрической и тепловой энергии, на услуги по распределению и поставке тепловой энергии (№ 396/2019 от 1 ноября 2019 г.)

Акты Национального агентства общественного здоровья

2029. Приказ о государственной регистрации биоцидных продуктов (№ 480 от 27 ноября 2019 г.)

Акты Органа гражданской авиации

2030. Приказ о внесении изменений в процедуры и инструкции гражданской авиации «Сертификация гражданских аэродромов согласно Положению об административных процедурах, касающихся аэродромов» (PIAC-AD) Часть 1 (№ 62/GEN от 26 ноября 2019 г.)

Акты Государственного агентства по интеллектуальной собственности

2031. Решение об отзыве Решения №1/57 от 12.01.2012 года и пункта 5.1 Решения №3/1566 от 20.09.2013 года относительно общественной организации «Национальная ассоциация по охране интеллектуального творчества» (№ 32/2347 от 29 ноября 2019 г.)

Акты Национальной комиссии по финансовому рынку

2032. Постановление об исключении ценных бумаг из Государственного реестра ценных бумаг (№ 57/8 от 2 декабря 2019 г.)

Акты Cовета по телевидению и радио Республики Молдова

2033. Постановление о рассмотрении жалобы ООО «Radio-Star» (№ 53/175 от 22 октября 2019 г.)

2034. Постановление о рассмотрении заявлений на переоформление условий разрешения на ретрансляцию (№ 53/176 от 22 октября 2019 г.)

2035. Постановление об освещении в прессе социальной кампании (№ 54/178 от 31 октября 2019 г.)

2036. Постановление о рассмотрении результатов мониторинга освещения избирательной кампании по новым парламентским выборам в одномандатных избирательных округах № 17, № 33, № 48 и № 50 и по всеобщим местным выборам от 20 октября 2019 года национальными поставщиками «Moldova-1», «Moldova-2», «Radio Moldova», «Radio Moldova Tineret», «Prime» и «Canal 2» в отношении соблюдения избирательного и аудиовизуального законодательства в период 10 – 20 октября 2019 года (№ 54/179 от 31 октября 2019 г.)

2037. Постановление о рассмотрении Отчета об объеме предвыборного вещания (ролики, дебаты и предвыборные материалы, транслированные в рамках рубрик, специально созданных для освещения избирательной кампании, информационные передачи) и трансляции роликов по предвыборному гражданскому обучению и информированию избирателей на новых парламентских выборах в одномандатных избирательных округах № 17, № 33, № 48 и № 50 и на всеобщих местных выборах от 20 октября 2019 года поставщиками медиауслуг в период 30 сентября – 29 октября 2019 года (№ 54/180 от 31 октября 2019 г.)

2038. Постановление о вынесении заключения по проекту Постановления Правительства об утверждении Методологии определения задач и показателей эффективности контролирующих государственных органов в отношении деятельности предпринимателей (№ 54/181 от 31 октября 2019 г.)

2039. Постановление о рассмотрении жалобы «Comunitatea pentru advocacy и politici publice «WatchDog.MD» (№ 55/183 от 2 ноября 2019 г.)

2040. Постановление о переоформлении лицензии на вещание, выданной ООО «GENERAL MEDIA GROUP CORP.» для телеканала «Prime» (№ 56/185 от 4 ноября 2019 г.)

2041. Постановление о рассмотрении заявления на выдачу разрешения на ретрансляцию ООО «INTERKIWINET» для телестудии «KIWI TV» (№ 56/186 от 4 ноября 2019 г.)

2042. Постановление об изменении приложения № 1 к Постановлению № 37/119 от 20 августа 2019 года «О классификации поставщиков аудиовизуальных медиауслуг, находящихся под юрисдикцией Республики Молдова» (№ 56/187 от 4 ноября 2019 г.)

2043. Постановление об освещении в прессе социальной кампании (№ 56/188 от 4 ноября 2019 г.)

2044. Постановление о рассмотрении жалобы ООО «Content Media» (№ 57/190 от 8 ноября 2019 г.)

Акты Совета по конкуренции

2045. Решение (№ 83 от 14 ноября 2019 г.)

2046. Решение (№ 85 от 14 ноября 2019 г.)

Акты Государственной налоговой службы

2047. Приказ об изменении некоторых приказов (№ 514 от 18 ноября 2019 г.)

Акты Национального банка Молдовы

2048. Постановление oб утверждении Регламента о режиме обязательных резервов (№ 302 от 28 ноября 2019 г.)

ЧАСТЬ IV

Объявления экономических агентов

ЧАСТЬ V

Объявления об утере документов
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.


Вернуться в Новости законодательства

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Яндекс.Метрика