http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Monitorul Oficial Nr. 352-359 din 29.11.2019

Новости Monitorul Oficial и других официальных источников по законодательству, подзаконным, нормативным актам

Модераторы: Binaun, ionix

Monitorul Oficial Nr. 352-359 din 29.11.2019

Сообщение ttv » 29 ноя 2019, 19:48

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova


224. Decret privind conferirea gradului de calificare al funcţionarului public doamnei Cristina BOTNARIUC (nr. 1328-VIII, 19 noiembrie 2019)

225. Decret privind conferirea de distincții de stat unor membri ai Comunității Evreiești din Republica Moldova (nr. 1329-VIII, 21 noiembrie 2019)

226. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare “Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă” (nr. 1330-VIII, 22 noiembrie 2019)

227. Decret privind eliberarea domnului Victor GAICIUC din funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul apărării şi securităţii naţionale, secretar al Consiliului Suprem de Securitate (nr. 1331-VIII, 22 noiembrie 2019)

228. Decret privind rechemarea domnului Igor BOLBOCEANU din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Turcia, în Republica Libaneză și în Regatul Hașemit al Iordaniei (nr. 1332-VIII, 27 noiembrie 2019)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

210. Hotărâre pentru controlul constituționalității articolelor 37 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 27 din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție și 4 din Legea cu privire la organizarea și funcționarea Curții de Conturi (autonomia financiară a autorităților independente) (Sesizarea nr. 46a/2019) (nr. 27, 31 octombrie 2019)

211. Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (sesizarea nr. 205e/2019) (nr. 28, 21 noiembrie 2019)

212. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 126g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti (transferul executorului judecătoresc) (nr. 114, 28 octombrie 2019)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

52. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up privind implementarea cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.12 din 5 aprilie 2017 cu privire la aprobarea Raportului auditului „Managementul sistemelor de supraveghere a traficului rutier” (nr. 56, 24 octombrie 2019)

53. Hotărâre cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale raionului Ocniţa (UAT de nivelul II) încheiate la 31 decembrie 2018 (nr. 61, 31 octombrie 2019)

54. Hotărâre cu privire la Raportul auditului privind conformitatea devizelor de cheltuieli și alocațiilor pentru investiții ale Băncii Naționale a Moldovei pe anii 2015-2018 (nr. 62, 5 noiembrie 2019)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

861. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de amenajare și exploatare a cheiurilor temporare și edificiilor aferente pe căile navigabile interne ale Republicii Moldova (nr. 546, 12 noiembrie 2019)

862. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind dobîndirea, confirmarea și dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public (nr. 556, 19 noiembrie 2019)

863. Hotărîre cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern și a Cartei de audit intern (nr. 557, 19 noiembrie 2019)

864. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 559, 19 noiembrie 2019)

865. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1075/2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind consolidarea terenurilor agricole (nr. 562, 19 noiembrie 2019)

866. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 566, 19 noiembrie 2019)

867. Hotărîre cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Anatolie DĂNILĂ (nr. 571, 27 noiembrie 2019)

868. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Ștefan PAVLOV (nr. 572, 27 noiembrie 2019)

869. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte legislative (nr. 573, 27 noiembrie 2019)

870. Hotărîre privind aprobarea proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2020 (nr. 574, 27 noiembrie 2019)

871. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 (nr. 575, 27 noiembrie 2019)

872. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020 (nr. 576, 27 noiembrie 2019)

873. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la acordarea suportului financiar unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat (nr. 577, 27 noiembrie 2019)

874. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social (nr. 578, 27 noiembrie 2019)

875. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea articolului 11 din Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 (nr. 579, 27 noiembrie 2019)

876. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 580, 27 noiembrie 2019)

877. Hotărîre pentru modificarea unor anexe la Hotărîrea Guvernului nr. 102/2018 cu privire la comisiile interguvernamentale de colaborare economică, comercială, științifică și tehnică (nr. 581, 27 noiembrie 2019)

878. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la acordarea indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți (nr. 582, 27 noiembrie 2019)

879. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 121/2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație (nr. 583, 27 noiembrie 2019)

880. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 33 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (nr. 584, 27 noiembrie 2019)

881. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 585, 27 noiembrie 2019)

882. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea articolului 26 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (nr. 586, 27 noiembrie 2019)

883. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii (nr. 587, 27 noiembrie 2019)

884. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 588, 27 noiembrie 2019)

885. Hotărîre privind redistribuirea unor alocaţii aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr. 300/2018 (nr. 589, 27 noiembrie 2019)

886. Hotărîre cu privire la organizarea activităţilor dedicate sărbătorilor de iarnă şi de promovare a produselor autohtone şi a potenţialului turistic al Republicii Moldova (nr. 590, 27 noiembrie 2019)

887. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Amendamentului nr. 4 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare „Reabilitarea reţelelor electrice de transport ale «Moldelectrica»”, semnat la Chişinău la 22 mai 2012 (nr. 591, 27 noiembrie 2019)

888. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (nr. 593, 27 noiembrie 2019)

889. Hotărîre privind repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018 (nr. 594, 27 noiembrie 2019)

890. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Republicii Moldova în legătură cu vizita de lucru a domnului Ion Chicu, Prim-ministru, în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (or. Londra, 21-23 noiembrie 2019) (nr. 267-d, 18 noiembrie 2019)

891. Dispoziţie (nr. 308-d, 21 noiembrie 2019)

892. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești pentru participare la ședința ordinară a Consiliului Economic al CSI (6 decembrie 2019, or. Moscova, Federația Rusă) (nr. 309-d, 26 noiembrie 2019)

893. Dispoziţie cu privire la organizarea activităților dedicate sărbătorilor de iarnă și de promovare a produselor autohtone și a potențialului turistic al Republicii Moldova (nr. 310-d, 26 noiembrie 2019)

894. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Iuliana DRĂGĂLIN (nr. 311-d, 27 noiembrie 2019)

895. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Sergiu GOLOVACI (nr. 312-d, 27 noiembrie 2019)

896. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Ivan GHEORGHIU (nr. 313-d, 27 noiembrie 2019)

897. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Dorin ANDROS (nr. 314-d, 27 noiembrie 2019)

898. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Mihail ȚURCAN (nr. 315-d, 27 noiembrie 2019)

899. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Mihail RUSU (nr. 316-d, 27 noiembrie 2019)

900. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Vladislav COTICI (nr. 317-d, 27 noiembrie 2019)

901. Dispoziţie pentru modificarea Dispoziției Guvernului nr. 102-d/2019 cu privire la instituirea Comisiei permanente pentru organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a funcțiilor publice de conducere de nivel superior (nr. 318-d, 27 noiembrie 2019)

902. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Natalia POSTICĂ (nr. 319-d, 27 noiembrie 2019)

903. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Cristina MAHU (nr. 320-d, 27 noiembrie 2019)

904. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Oleg TOFILAT (nr. 321-d, 27 noiembrie 2019)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova


1978. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.02.11:2019 „Managementul în construcții. Regulamentul de recunoaștere a organismelor de evaluare a conformității produselor pentru construcții” (nr. 301, 20 noiembrie 2019)

1979. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.02.09:2019 „Managementul în construcții. Procedura de obținere a avizelor de la alte instituții prin intermediul ghișeului unic” (nr. 302, 20 noiembrie 2019)

1980. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.02.08:2019 „Managementul în construcții. Procedura privind avizarea evaluărilor tehnice în construcții” (nr. 303, 20 noiembrie 2019)

1981. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.02.07:2019 „Managementul în construcții. Procedura de abilitare a organismelor elaboratoare de evaluări tehnice în construcții și a grupelor specializate” (nr. 304, 20 noiembrie 2019)

1982. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.02.06:2019 „Managementul în construcții. Procedura de examinare a solicitărilor de documente de evaluare și evaluări tehnice și procedurile de elaborare și de acordare a evaluărilor tehnice sau de schimbare a statutului acestora” (nr. 305, 20 noiembrie 2019)

1983. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.02.05:2019 „Managementul în construcții. Procedura de organizare și funcționare a grupelor specializate” (nr. 306, 20 noiembrie 2019)

1984. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.02.04:2019 „Managementul în construcții. Procedura de organizare și funcționare a organismelor elaboratoare de evaluări tehnice abilitate” (nr. 307, 20 noiembrie 2019)

1985. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.02.03:2019 „Managementul în construcții. Procedura de organizare și funcționare a comisiilor tehnice în construcții” (nr. 308, 20 noiembrie 2019)

1986. Ordin cu privire la aprobarea documentelor normative privind reconstrucția și replanificarea interioară a căminului studențesc (nr. 310, 22 noiembrie 2019)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1987. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare (nr. 355/2019, 27 septembrie 2019)

1988. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare (nr. 356/2019, 27 septembrie 2019)

1989. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare (nr. 357/2019, 27 septembrie 2019)

1990. Hotărâre cu privire la aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare (nr. 358/2019, 27 septembrie 2019)

1991. Hotărâre cu privire la aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare (nr. 359/2019, 27 septembrie 2019)

1992. Hotărâre cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifului reglementat pentru serviciul de operare a pieței energiei electrice (nr. 395/2019, 1 noiembrie 2019)

1993. Hotărâre privind tariful la energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. a „Rețelelor și Centralelor Termice Comrat” (nr. 425/2019, 22 noiembrie 2019)

1994. Hotărâre privind tariful la energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Comgaz-Plus” (nr. 426/2019, 22 noiembrie 2019)

1995. Hotărâre privind tariful la energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” (nr. 427/2019, 22 noiembrie 2019)

1996. Hotărâre privind tariful la energia termică livrată consumatorilor de către Î.M. „Termogaz-Bălți” (nr. 428/2019, 22 noiembrie 2019)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

1997. Ordin cu privire la aprobarea Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile “Eliberarea avizelor pentru amplasarea construcțiilor, instalațiilor și echipamentelor în zonele supuse servituții aeronautice” (PIAC-AGA-CONSAVIZ) (nr. 60/GEN, 12 noiembrie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1998. Hotărâre referitor la suspendarea licenței Brokerului de Asigurare „OPTIM GARANT” SRL (nr. 56/4, 25 noiembrie 2019)

1999. Hotărâre referitor la Consiliul sectorial în domeniul asistenţei externe pe piața financiară nebancară (nr. 56/11, 25 noiembrie 2019)

2000. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 56/14, 25 noiembrie 2019)

2001. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 56/15, 25 noiembrie 2019)

2002. Hotărâre сu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 56/16, 25 noiembrie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

2003. Hotărîre cu privire la aprobarea statelor de personal ale aparatelor consiliilor electorale ale circumscripțiilor electorale de nivelul al doilea pentru cel de-al doilea tur al alegerilor locale generale (nr. 2831, 22 octombrie 2019)

2004. Hotărîre cu privire la prelungirea termenului degrevării de atribuțiile de la locul de muncă permanent și al convocării unor membri ai consiliilor electorale de circumscripție de nivelul al doilea în vederea asigurării efectuării celui de-al doilea tur al alegerilor locale generale (nr. 2832, 22 octombrie 2019)

2005. Hotărîre cu privire la contestația nr. 17/03 din 9 octombrie 2019 a concurentului electoral Partidul Politic „Democrația Acasă” (nr. 2833, 22 octombrie 2019)

2006. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10ALG/29 din 7 octombrie 2019 a domnului Grigore Palii, candidat pentru funcția de primar al satului Pelinia din partea Partidului Democrat din Moldova (nr. 2834, 22 octombrie 2019)

2007. Hotărîre cu privire la rapoartele concurenților electorali privind mijloacele bănești acumulate și cheltuielile efectuate în campania electorală pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2835, 22 octombrie 2019)

2008. Hotărîre cu privire la data desfășurării turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarului general al municipiului Chişinău şi a primarilor în unele circumscripții electorale municipale, orășenești, sătești (comunale) (nr. 2836, 23 octombrie 2019)

2009. Hotărîre pentru modificarea hotărârii nr. 2836/2019 „Cu privire la data desfășurării turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarului general al municipiului Chişinău şi a primarilor în unele circumscripții electorale municipale, orășenești, sătești (comunale)” (nr. 2837, 23 octombrie 2019)

2010. Hotărîre cu privire la participarea alegătorilor la votare în ziua de 20 octombrie 2019 și totalizarea rezultatelor alegerilor locale generale (nr. 2840, 28 octombrie 2019)

2011. Hotărîre pentru modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la particularitățile exercitării dreptului de vot la alegerile locale, aprobată prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2734 din 27 septembrie 2019 (nr. 2841, 28 octombrie 2019)

2012. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2603 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Briceni nr. 6” (nr. 2842, 28 octombrie 2019)

2013. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2631 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Telenești nr. 34” (nr. 2843, 28 octombrie 2019)

2014. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT” în vederea monitorizării celui de-al doilea tur al alegerilor locale generale din 3 noiembrie 2019 (nr. 2844, 28 octombrie 2019)

2015. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „MIRAD” în vederea monitorizării celui de-al doilea tur al alegerilor locale generale din 3 noiembrie 2019 (nr. 2845, 28 octombrie 2019)

2016. Hotărîre cu privire la efectuarea în ziua de 3 noiembrie 2019, în cadrul turului doi al alegerilor locale generale, a unui sondaj de opinie la ieşirea din secţiile de votare (de tip exit-poll) (nr. 2846, 29 octombrie 2019)

2017. Hotărîre cu privire la convocarea în prima ședință a consilierilor Consiliului raional Dubăsari (nr. 2849, 29 octombrie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

2018. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Prime”, urmare a autosesizării membrei Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru (nr. 52/171, 21 octombrie 2019)

2019. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a licențelor de emisie (nr. 52/172, 21 octombrie 2019)

2020. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Televiziunea Centrală” urmare a autosesizării membrei Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru (nr. 53/174, 22 octombrie 2019)

2021. Decizie cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de numire și demitere a președintelui și vicepreședintelui Consiliului Audiovizualului (nr. 57/193, 8 noiembrie 2019)

Acte ale Consiliului Concurenţei

2022. Decizie (nr. DOT-75, 31 octombrie 2019)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

2023. Hotărâre cu privire la punerea în circulație ca mijloc de plată și în scop numismatic a unor monede jubiliare și comemorative (nr. 31, 18 noiembrie 2019)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.

Re: Monitorul Oficial Nr. 352-359 din 29.11.2019

Сообщение ttv » 29 ноя 2019, 19:51

ЧАСТЬ I

Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента Республики Молдова


224. Указ о присвоении госпоже Кристине БОТНАРЮК классного чина государственного служащего (№ 1328-VIII от 19 ноября 2019 г.)

225. Указ о награждении членов Еврейской общины Республики Молдова государственными наградами (№ 1329-VIII от 21 ноября 2019 г.)

226. Указ о награждении Национальной детской библиотеки „Ion Creangă” орденом „Ordinul de Onoare” (№ 1330-VIII от 22 ноября 2019 г.)

227. Указ об освобождении господина Виктора ГАЙЧУКА от должности советника Президента Республики Молдова в области обороны и национальной безопасности, секретаря Высшего совета безопасности (№ 1331-VIII от 22 ноября 2019 г.)

228. Указ об отзыве Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Молдова в Турецкой Республике, Ливанской Республике и Иорданском Хашимитском Королевстве господина Игоря БОЛБОЧАНУ (№ 1332-VIII от 27 ноября 2019 г.)

Акты Конституционного суда Республики Молдова

210. Постановление о контроле конституционности статьи 37 Закона о Конституционном суде, статьи 27 Закона о Высшей судебной палате и статьи 4 Закона об организации и функционировании Счетной палаты (финансовая автономия независимых органов) (обращение № 46а/2019) (№ 27 от 31 октября 2019 г.)

211. Постановление о признании мандата депутата Парламента Республики Молдова (обращение № 205e/2019) (№ 28 от 21 ноября 2019 г.)

212. Определение о неприемлемости обращения № 126g/2019 г. об исключительном случае неконституционности некоторых положений Закона № 113 от 17 июня 2010 года о судебных исполнителях (перевод судебного исполнителя) (№ 114 от 28 октября 2019 г.)

Акты Счетной палаты Республики Молдова

52. Постановление об утверждении Отчета миссии follow-up о внедрении требований и рекомендаций, утвержденных Постановлением Счетной палаты №12 от 5 апреля 2017 года об утверждении Отчета аудита „Менеджмент систем надзора за дорожным движением” (№ 56 от 24 октября 2019 г.)

53. Постановление по Отчету аудита финансовой отчетности района Окница (АТЕ II уровня), составленной по состоянию на 31 декабря 2018 года (№ 61 от 31 октября 2019 г.)

54. Постановление об Отчете аудита о соответствии смет расходов и ассигнований для инвестиций Национального банка Молдовы за 2015-2018 годы (№ 62 от 5 ноября 2019 г.)

ЧАСТЬ II

Постановления Правительства Республики Молдова


861. Постановление об утверждении Положения о порядке обустройства и эксплуатации временных причалов и связанных с ними сооружений на внутренних водных путях Республики Молдова (№ 546 от 12 ноября 2019 г.)

862. Постановление об утверждении Положения о приобретении, подтверждении и развитии профессиональной квалификации в области внутреннего аудита в государственном секторе (№ 556 от 19 ноября 2019 г.)

863. Постановление об утверждении Кодекса этики внутреннего аудитора и Карты внутреннего аудита (№ 557 от 19 ноября 2019 г.)

864. Постановление о внесении изменений в некоторые постановления Правительства (№ 559 от 19 ноября 2019 г.)

865. Постановление о внесении изменений в Постановление Правительства № 1075/2007 об утверждении Положения о консолидации сельскохозяйственных земель (№ 562 от 19 ноября 2019 г.)

866. Постановление о проекте Закона о внесении изменений в некоторые нормативные акты (№ 566 от 19 ноября 2019 г.)

867. Постановление о прекращении служебных отношений господина Анатолие ДЭНИЛЭ (№ 571 от 27 ноября 2019 г.)

868. Постановление о назначении господина Штефана ПАВЛОВА (№ 572 от 27 ноября 2019 г.)

869. Постановление о проекте Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты (№ 573 от 27 ноября 2019 г.)

870. Постановление о проекте Закона о государственном бюджете на 2020 год (№ 574 от 27 ноября 2019 г.)

871. Постановление о проекте Закона о бюджете государственного социального страхования на 2020 год (№ 575 от 27 ноября 2019 г.)

872. Постановление о проекте Закона о фондах обязательного медицинского страхования на 2020 год (№ 576 от 27 ноября 2019 г.)

873. Постановление о проекте Закона о предоставлении единовременной финансовой помощи получателям пенсий и государственных социальных пособий (№ 577 от 27 ноября 2019 г.)

874. Постановление о внесении изменений в Постановление Правительства № 1167/2008 об утверждении Положения о порядке установления и выплаты социального пособия (№ 578 от 27 ноября 2019 г.)

875. Постановление о проекте Закона о внесении изменений в статью 11 Закона № 411/1995 об охране здоровья (№ 579 от 27 ноября 2019 г.)

876. Постановление о проекте Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты (№ 580 от 27 ноября 2019 г.)

877. Постановление о внесении изменений в некоторые приложения к Постановлению Правительства № 102/2018 о межправительственных комиссиях по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (№ 581 от 27 ноября 2019 г.)

878. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о предоставлении пособия в случае смерти одного из супругов (№ 582 от 27 ноября 2019 г.)

879. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений в Закон № 121/2001 о дополнительной социальной защите некоторых категорий населения (№ 583 от 27 ноября 2019 г.)

880. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений в статью 33 Закона № 156/1998 о государственной пенсионной системе (№ 584 от 27 ноября 2019 г.)

881. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты (№ 585 от 27 ноября 2019 г.)

882. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений в статью 26 Закона № 156/1998 о государственной пенсионной системе (№ 586 от 27 ноября 2019 г.)

883. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений в Закон № 156/1998 о государственной пенсионной системе (№ 587 от 27 ноября 2019 г.)

884. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты (№ 588 от 27 ноября 2019 г.)

885. Постановление о перераспределении некоторых ассигнований, утвержденных Законом № 300/2018 о бюджете государственного социального страхования на 2019 год (№ 589 от 27 ноября 2019 г.)

886. Постановление об организации мероприятий, посвященных зимним праздникам, и по продвижению местной продукции и туристического потенциала Республики Молдова (№ 590 от 27 ноября 2019 г.)

887. Постановление о проекте Закона о ратификации Поправки № 4 к Соглашению o займе между Республикой Молдова и Европейским банком реконструкции и развития «Реконструкция сетей электропередачи “Молдэлектрика”», подписанному в Кишинэу 22 мая 2012 года (№ 591 от 27 ноября 2019 г.)

888. Постановление о проекте Закона о внесении изменений в Закон № 270/2018 о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере (№ 593 от 27 ноября 2019 г.)

889. Постановление о распределении и перераспределении некоторых ассигнований, утвержденных Законом № 303/2018 о государственном бюджете на 2019 год (№ 594 от 27 ноября 2019 г.)

890. Распоряжение об утверждении персонального состава делегации Республики Молдова в связи с рабочим визитом господина Иона КИКУ, премьер-министра, в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (г. Лондон, 21-23 ноября 2019 г.) (№ 267-р от 18 ноября 2019 г.)

891. Распоряжение (№ 308-р от 21 ноября 2019 г.)

892. Распоряжение об утверждении персонального состава молдавской делегации для участия в очередном заседании Экономического совета СНГ (6 декабря 2019 года, г. Москва, Российская Федерация) (№ 309-р от 26 ноября 2019 г.)

893. Распоряжение об организации мероприятий, посвященных зимним праздникам, и по продвижению местной продукции и туристического потенциала Республики Молдова (№ 310-р от 26 ноября 2019 г.)

894. Распоряжение о назначении госпожи Юлианы ДРЭГЭЛИН (№ 311-р от 27 ноября 2019 г.)

895. Распоряжение о назначении господина Серджиу ГОЛОВАЧА (№ 312-р от 27 ноября 2019 г.)

896. Распоряжение о назначении господина Ивана ГЕОРГИУ (№ 313-р от 27 ноября 2019 г.)

897. Распоряжение о назначении господина Дорина АНДРОСА (№ 314-р от 27 ноября 2019 г.)

898. Распоряжение об освобождении господина Михаила ЦУРКАНА (№ 315-р от 27 ноября 2019 г.)

899. Распоряжение о назначении господина Михаила РУСУ (№ 316-р от 27 ноября 2019 г.)

900. Распоряжение о назначении господина Владислава КОТИЧА (№ 317-р от 27 ноября 2019 г.)

901. Распоряжение о внесении изменения в Распоряжение Правительства № 102-р/2019 об учреждении Постоянной комиссии по организации и проведению конкурсов на замещение высших руководящих государственных должностей (№ 318-р от 27 ноября 2019 г.)

902. Распоряжение о назначении госпожи Натальи ПОСТИКЭ (№ 319-р от 27 ноября 2019 г.)

903. Распоряжение о назначении госпожи Кристины МАХУ (№ 320-р от 27 ноября 2019 г.)

904.Распоряжение о назначении господина Олега ТОФИЛАТА (№ 321-р от 27 ноября 2019 г.)

ЧАСТЬ III

Акты министерств, департаментов и Национального банка Молдовы
Акты Министерства экономики и инфраструктуры Республики Молдова

1978. Приказ об утверждении нормативного документа CP A.02.11:2019 “Правила для признания органов по оценке соответствия строительной продукции” (№ 301 от 20 ноября 2019 г.)

1979. Приказ об утверждении нормативного документа CP A.02.09:2019 “Процедура получения заключений от других учреждений посредством единого окна” (№ 302 от 20 ноября 2019 г.)

1980. Приказ об утверждении нормативного документа CP A.02.08:2019 “Процедура по утверждению технических оценок в строительстве” (№ 303 от 20 ноября 2019 г.)

1981. Приказ об утверждении нормативного документа CP A.02.07:2019 “Процедура по уполномочиванию органов по разработке технических оценок в строительстве и специализированных группах” (№ 304 от 20 ноября 2019 г.)

1982. Приказ об утверждении нормативного документа CP A.02.06:2019 “Процедура по рассмотрению заявлений на документы по оценке и технической оценке и по разработке и предоставлению технических оценок или изменению их статуса” (№ 305 от 20 ноября 2019 г.)

1983. Приказ об утверждении нормативного документа CP A.02.05:2019 “Процедура по организации и функционированию специализированных групп” (№ 306 от 20 ноября 2019 г.)

1984. Приказ об утверждении нормативного документа CP A.02.04:2019 “Процедура по организации и функционированию уполномоченных органов по разработке технических оценок” (№ 307 от 20 ноября 2019 г.)

1985. Приказ об утверждении нормативного документа CP A.02.03:2019 “Процедура по организации и функционированию специализированных технических комиссий для утверждения технических оценок в строительстве” (№ 308 от 20 ноября 2019 г.)

1986. Приказ об утверждении нормативных документов по реконструкции и перепланировке интерьера студенческого общежития (№ 310 от 22 ноября 2019 г.)

Акты Национального агентства по регулированию в энергетике

1987. Постановление об утверждении Рамочного положения об организации и функционировании публичной услуги водоснабжения и канализации (№ 355/2019 от 27 сентября 2019 г.)

1988. Постановление об утверждении Рамочного положения о показателях эффективности публичной услуги водоснабжения и канализации (№ 356/2019 от 27 сентября 2019 г.)

1989. Постановление об утверждении Положения о принципах осуществления инвестиций в сектор водоснабжения и канализации (№ 357/2019 от 27 сентября 2019 г.)

1990. Постановление об утверждении Рамочного технического задания для публичной услуги водоснабжения и канализации (№ 358/2019 от 27 сентября 2019 г.)

1991. Постановление об утверждении Рамочного договора на предоставление/поставку публичной услуги водоснабжения и канализации (№ 359/2019 от 27 сентября 2019 г.)

1992. Постановление об утверждении Методологии расчета, утверждения и применения регулируемого тарифа на услугу по управлению рынком электроэнергии (№ 395/2019 от 1 ноября 2019 г.)

1993. Постановление о тарифе на тепловую энергию, отпускаемую потребителям МП «Rețelelor și Centralelor Termice Comrat» (№ 425/2019 от 22 ноября 2019 г.)

1994. Постановление о тарифе на тепловую энергию, отпускаемую потребителям AO «Comgaz-Plus» (№ 426/2019 от 22 ноября 2019 г.)

1995. Постановление о тарифе на тепловую энергию, отпускаемую потребителям МП «Servicii Comunale Glodeni» (№ 427/2019 от 22 ноября 2019 г.)

1996. Постановление о тарифе на тепловую энергию, отпускаемую потребителям МП «Termogaz-Bălți» (№ 428/2019 от 22 ноября 2019 г.)

Акты Органа гражданской авиации

1997. Приказ об утверждении процедур и инструкций гражданской авиации «Выдача заключений на размещение строений, сооружений и оборудования в зонах воздушных сервитутов» (PIAC-AGA-CONSAVIZ) (№ 60/GEN от 12 ноября 2019 г.)

Акты Национальной комиссии по финансовому рынку

1998. Постановление о приостановлении действия лицензии страхового брокера „OPTIM GARANT” ООО (№ 56/4 от 25 ноября 2019 г.)

1999. Постановление о Секторальном совете в области внешней помощи на небанковском финансовом рынке (№ 56/11 от 25 ноября 2019 г.)

2000. Постановление о регистрации в Государственном реестре ценных бумаг (№ 56/14 от 25 ноября 2019 г.)

2001. Постановление о разрешении реорганизации акционерного общества (№ 56/15 от 25 ноября 2019 г.)

2002. Постановление об исключении ценных бумаг из Государственного реестра ценных бумаг (№ 56/16 от 25 ноября 2019 г.)

Акты Центральной избирательной комиссии

2003. Постановление об утверждении штатного расписания аппаратов окружных избирательных советов второго уровня, образованных для проведения второго тура всеобщих местных выборов (№ 2831 от 22 октября 2019 г.)

2004. Постановление о продлении срока освобождения от выполнения обязанностей по месту постоянной работы и привлечении к работе некоторых членов окружных избирательных советов второго уровня для обеспечения проведения второго тура всеобщих местных выборов (№ 2832 от 22 октября 2019 г.)

2005. Постановление о жалобе № 17/03 от 9 октября 2019 года конкурента на выборах политической партии «Democrația Acasă» (№ 2833 от 22 октября 2019 г.)

2006. Постановление о жалобе № CEC-10ALG/29 от 7 октября 2019 года г-на Григоре Палия, кандидата на должность примара села Пелиния со стороны Демократической партии Молдовы (№ 2834 от 22 октября 2019 г.)

2007. Постановление об отчетах конкурентов на выборах о накопленных финансовых средствах и произведенных расходах на избирательную кампанию по всеобщим местным выборам от 20 октября 2019 года (№ 2835 от 22 октября 2019 г.)

2008. Постановление о дате проведения второго тура выборов генерального примара муниципия Кишинэу, а также примаров в некоторых муниципальных, городских, сельских (коммунальных) избирательных округах (№ 2836 от 23 октября 2019 г.)

2009. Постановление о внесении изменений в Постановление № 2836/2019 «О дате проведения второго тура выборов генерального примара муниципия Кишинэу, а также примаров в некоторых муниципальных, городских, сельских (коммунальных) избирательных округах» (№ 2837 от 23 октября 2019 г.)

2010. Постановление об участии граждан в голосовании в день всеобщих местных выборов 20 октября 2019 года и о подведении их итогов (№ 2840 от 28 октября 2019 г.)

2011. Постановление о внесении изменений и дополнений в Инструкцию об особенностях реализации права на голосование на местных выборах, утвержденную Постановлением Центральной избирательной комиссии № 2734 от 27 сентября 2019 года (№ 2841 от 28 октября 2019 г.)

2012. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2603 от 30 августа 2019 года «Об образовании районного окружного избирательного совета Бричень № 6» (№ 2842 от 28 октября 2019 г.)

2013. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2631 от 30 августа 2019 года «Об образовании районного окружного избирательного совета Теленешть № 34» (№ 2843 от 28 октября 2019 г.)

2014. Постановление об аккредитации национальных наблюдателей со стороны общественной организации Ассоциация демократического участия «ADEPT» для осуществления мониторинга второго тура всеобщих местных выборов 3 ноября 2019 года (№ 2844 от 28 октября 2019 г.)

2015. Постановление об аккредитации национальных наблюдателей со стороны общественной ассоциации «MIRAD» для осуществления мониторинга второго тура всеобщих местных выборов 3 ноября 2019 года (№ 2845 от 28 октября 2019 г.)

2016. Постановление о проведении 3 ноября 2019 года в рамках второго тура всеобщих местных выборов опроса общественного мнения на выходе из избирательных участков (по типу exit-poll) (№ 2846 от 29 октября 2019 г.)

2017. Постановление о созыве на первое заседание советников районного совета Дубэсарь (№ 2849 от 29 октября 2019 г.)

Акты совета по телевидению и радио Республики Молдова

2018. Постановление о рассмотрении результатов мониторинга телеканала «Prime» как следствие обращения члена Совета по телевидению и радио Лидии Визиру (№ 52/171 от 21 октября 2019 г.)

2019. Постановление о рассмотрении заявлений на переоформление лицензий на вещание (№ 52/172 от 21 октября 2019 г.)

2020. Постановление о рассмотрении результатов мониторинга телеканала «Televiziunea Centrală» как следствие обращения члена Совета по телевидению и радио Лидии Визиру (№ 52/174 от 22 октября 2019 г.)

2021. Постановление об утверждении Регламента процедуры назначения и снятия председателя и зам. председателя Совета по телевидению и радио (№ 57/193 от 8 ноября 2019 г.)

Акты Совета по конкуренции

2022. Решение (№ DOT-75 от 31 октября 2019 г.)

Акты Национального банка Молдовы

2023. Постановление о выпуске в обращение в качестве платежного средства и в нумизматических целях юбилейных и памятных монет (№ 31 от 18 ноября 2019 г.)

ЧАСТЬ IV

Объявления о вакантных публичных должностях
Объявления экономических агентов

ЧАСТЬ V

Объявления об утере документов
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.


Вернуться в Новости законодательства

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Яндекс.Метрика