http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Monitorul Oficial Nr. 346-351 din 22.11.2019

Новости Monitorul Oficial и других официальных источников по законодательству, подзаконным, нормативным актам

Модераторы: Binaun, ionix

Monitorul Oficial Nr. 346-351 din 22.11.2019

Сообщение ttv » 29 ноя 2019, 19:37

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova


218. Decret privind eliberarea din funcție a unor consilieri ai Preşedintelui Republicii Moldova (nr. 1321-VIII, 15 noiembrie 2019)

219. Decret privind numirea doamnei Daniela MORARI în funcţia de Ambasador, Şef al Misiunii Republicii Moldova pe lîngă Uniunea Europeană (nr. 1323-VIII, 18 noiembrie 2019)

220. Decret privind abrogarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1065-VIII din 3 ianuarie 2019 (nr. 1324-VIII, 19 noiembrie 2019)

221. Decret privind numirea doamnei Galina BALMOȘ în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul dezvoltării sociale (nr. 1325-VIII, 19 noiembrie 2019)

222. Decret privind numirea domnului Nicolae POSTURUSU în funcţia de secretar general al Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova (nr. 1326-VIII, 19 noiembrie 2019)

223. Decret privind numirea doamnei Cristina BOTNARIUC în funcţia de secretar general adjunct al Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova (nr. 1327-VIII, 19 noiembrie 2019)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

49. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității gestionării mijloacelor Fondului Viei şi Vinului (nr. 57, 24 octombrie 2019)

50. Hotărâre cu privire la Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în anul 2018 (nr. 58, 25 octombrie 2019)

51. Hotărâre cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale Proiectului „Reforma învățământului în Moldova” încheiate la 31 decembrie 2018 (nr. 59, 25 octombrie 2019)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova


852. Hotărîre cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat „Cadastrul de stat al apelor” (nr. 491, 23 octombrie 2019)

853. Hotărîre pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare (nr. 506, 1 noiembrie 2019)

854. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de ținere a Registrului de stat dactiloscopic, format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat dactiloscopic” (nr. 509, 1 noiembrie 2019)

855. Hotărîre cu privire la modelele actelor de identitate din sistemul național de pașapoarte (nr. 522, 6 noiembrie 2019)

856. Hotărîre cu privire la unele măsuri de organizare a procesului de achiziții în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (nr. 544, 12 noiembrie 2019)

857. Hotărîre cu privire la organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General al Poliţiei (nr. 547, 12 noiembrie 2019)

858. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii comunicațiilor poștale nr. 36/2016 (nr. 564, 19 noiembrie 2019)

859. Hotărîre pentru modificarea punctului 27 subpunctul 2) din Regulamentul cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1170/2016 (nr. 567, 19 noiembrie 2019)

860. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (nr. 570, 19 noiembrie 2019)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova


1935. Ordin cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe 9 luni ale anului 2019 (nr. 143, 28 octombrie 2019)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1936. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 159-t-09, 30 septembrie 2019)

1937. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 175-t-10, 28 octombrie 2019)

1938. Ordin cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 182-s-10, 12 noiembrie 2019)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

1939. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1228, 31 octombrie 2019)

1940. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1229, 31 octombrie 2019)

1941. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1230, 31 octombrie 2019)

1942. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1231, 31 octombrie 2019)

1943. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1232, 31 octombrie 2019)

1944. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1233, 31 octombrie 2019)

1945. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1234, 31 octombrie 2019)

1946. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1235, 31 octombrie 2019)

1947. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1236, 31 octombrie 2019)

1948. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1237, 31 octombrie 2019)

1949. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1238, 31 octombrie 2019)

1950. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1239, 31 octombrie 2019)

1951. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1240, 31 octombrie 2019)

1952. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1241, 31 octombrie 2019)

1953. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1242, 31 octombrie 2019)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

1954. Ordin cu privire la modificarea Ordinului MSMPS și CNAM nr. 1592/594-A din 28 decembrie 2018 privind aprobarea Criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2019 (nr. 1088/245-A, 27 septembrie 2019)

1955. Ordin cu privire la modificarea Ordinului MSMPS și CNAM nr. 1592/594-A din 28 decembrie 2018 privind aprobarea Criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2019 (nr. 1212/277-A, 29 octombrie 2019)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

1956. Ordin cu privire la modificarea și completarea Anexei la Ordinul MAIA nr. 51 din 22 martie 2017 (nr. 259, 4 noiembrie 2019)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1957. Ordin сu privire la aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea tifonului care nu este impregnat sau acoperit cu substanțe farmaceutice (nr. 502-O, 7 noiembrie 2019)

1958. Ordin cu privire la completarea Anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 ”referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declarației vamale în detaliu” (nr. 510-O, 8 noiembrie 2019)

1959. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 195-O/2004 privind aprobarea formularului de ”Dispoziție privind suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale plătitorului” (nr. 514-O, 12 noiembrie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1960. Hotărîre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 55/1, 18 noiembrie 2019)

1961. Hotărîre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni „PLAI-FRUCT” (nr. 55/2, 18 noiembrie 2019)

1962. Hotărîre referitor la suspendarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare „EUASIG” SRL (nr. 55/11, 18 noiembrie 2019)

1963. Hotărîre referitor la modificarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare (nr. 55/16, 18 noiembrie 2019)

1964. Extras din hotărârea nr. 55/15 din 18 noiembrie 2019 privind administratorul special al CA „GALAS” SA.

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1965. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015 (nr. 2905, 15 noiembrie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

1966. Decizie cu privire la examinarea cererilor de prelungire a unor licențe de emisie (nr. 51/166, 17 octombrie 2019)

1967. Decizie cu privire la examinarea petiției „ARAX-IMPEX” SRL (nr. 51/167, 17 octombrie 2019)

1968. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „BTV”, urmare a contestației f/nr. din 11.10.2019, depuse de dl Alexandru Nesterovschii, concurent electoral pentru alegerile generale locale din 20.10.2019 (nr. 52/170, 21 octombrie 2019)

1969. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de radio „KISS FM”, urmare a sesizării dlui Marin Popovici (nr. 53/173, 22 octombrie 2019)

1970. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 53/177, 22 octombrie 2019)

1971. Decizie cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de numire și demitere a președintelui și vicepreședintelui Consiliului Audiovizualului (nr. 54/182, 31 octombrie 2019)

1972. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea rețelelor statale II și III de televiziune analogică terestră (nr. 57/189, 8 noiembrie 2019)

1973. Decizie cu privire la modificarea Deciziei CCA nr. 99 din 19.07.2012 cu privire la respectarea drepturilor și protecția copilului în programele audiovizuale (nr. 57/192, 8 noiembrie 2019)

Acte ale Consiliului Concurenţei

1974. Decizie (nr. ASO-87, 14 noiembrie 2019)

1975. Decizie (nr. ASO-88, 14 noiembrie 2019)

Acte ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale

1976. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor la Regulamentul cu privire la recuperarea sumelor achitate necuvenit sub formă de prestații de asigurări sociale ca urmare a prezentării declarațiilor corectate (nr. 156-A, 7 noiembrie 2019)

Acte ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

1977. Hotărîre privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual (nr. 13/3, 15 noiembrie 2019)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.

Re: Monitorul Oficial Nr. 346-351 din 22.11.2019

Сообщение ttv » 29 ноя 2019, 19:41

ЧАСТЬ I

Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента Республики Молдова


218. Указ об освобождении от должности советников Президента Республики Молдова (№ 1321-VIII от 15 ноября 2019 г.)

219. Указ о назначении госпожи Даниелы МОРАРЬ Послом, Главой Миссии Республики Молдова при Европейском Союзе (№ 1323-VIII от 18 ноября 2019 г.)

220. Указ о признании утратившим силу Указа Президента Республики Молдова № 1065-VIII от 3 января 2019 года (№ 1324-VIII от 19 ноября 2019 г.)

221. Указ о назначении госпожи Галины БАЛМОШ советником Президента Республики Молдова в области социального развития (№ 1325-VIII от 19 ноября 2019 г.)

222. Указ о назначении господина Николае ПОСТУРУСУ генеральным секретарем Аппарата Президента Республики Молдова (№ 1326-VIII от 19 ноября 2019 г.)

223. Указ о назначении госпожи Кристины БОТНАРЮК заместителем генерального секретаря Аппарата Президента Республики Молдова (№ 1327-VIII от 19 ноября 2019 г.)

Акты Счетной палаты Республики Молдова

49. Постановление по Отчету аудита соответствия управления средствами Фонда винограда и вина (№ 57 от 24 октября 2019 г.)

50. Постановление по Отчету аудита соответствия управления публичными фондами в рамках Национального агентства по регулированию в энергетике за 2018 год (№ 58 от 25 октября 2019 г.)

51. Постановление по Отчету аудита финансовой отчетности Проекта “Реформа образования в Молдове” по состоянию на 31 декабря 2018 года (№ 59 от 25 октября 2019 г.)

ЧАСТЬ II

Постановления Правительства Республики Молдова


852. Постановление об утверждении Концепции Автоматизированной информационной системы «Государственный водный кадастр» (№ 491 от 23 октября 2019 г.)

853. Постановление об утверждении Рамочного положения об организации, проведении и присуждении договоров о делегировании управления публичной услугой водоснабжения и канализации (№ 506 от 1 ноября 2019 г.)

854. Постановление об утверждении Положения о порядке ведения Государственного дактилоскопического регистра, формируемого Автоматизированной информационной системой «Государственный дактилоскопический регистр» (№ 509 от 1 ноября 2019 г.)

855. Постановление об образцах удостоверяющих личность документов национальной паспортной системы (№ 522 от 6 ноября 2019 г.)

856. Постановление о некоторых мерах по организации процесса закупок в области информационно-коммуникационных технологий (№ 544 от 12 ноября 2019 г.)

857. Постановление об организации и функционировании Генерального инспектората полиции (№ 547 от 12 ноября 2019 г.)

858. Постановление о проекте Закона о внесении изменений в Закон № 36/2016 о почтовой связи (№ 564 от 19 ноября 2019 г.)

859. Постановление о внесении изменений в подпункт 2) пункта 27 Положения о порядке передачи, изменения назначения и обмена земель, утвержденного Постановлением Правительства № 1170/2016 (№ 567 от 19 ноября 2019 г.)

860. Постановление о проекте Закона о внесении изменений в Закон № 121/2007 об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении (№ 570 от 19 ноября 2019 г.)

ЧАСТЬ III

Акты министерств, департаментов и Национального банка Молдовы
Акты Министерства финансов Республики Молдова


1935. Приказ об утверждении сроков представления финансовых отчетов за 9 месяцев 2019 года (№ 143 от 28 октября 2019 г.)

Акты Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова

1936. Приказ о вступлении в силу международных договоров (№ 159-t-09 от 30 сентября 2019 г.)

1937. Приказ о вступлении в силу международных договоров (№ 175-t-10 от 28 октября 2019 г.)

1938. Приказ о присоединении к международным ограничительным мерам Европейского Союза (№ 182-s-10 от 12 ноября 2019 г.)

Акты Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова

1939. Приказ о государственной регистрации добавок к пище (№ 1228 от 31 октября 2019 г.)

1940. Приказ о государственной регистрации добавок к пище (№ 1229 от 31 октября 2019 г.)

1941. Приказ о государственной регистрации добавок к пище (№ 1230 от 31 октября 2019 г.)

1942. Приказ о государственной регистрации добавок к пище (№ 1231 от 31 октября 2019 г.)

1943. Приказ о государственной регистрации добавок к пище (№ 1232 от 31 октября 2019 г.)

1944. Приказ о государственной регистрации добавок к пище (№ 1233 от 31 октября 2019 г.)

1945. Приказ о государственной регистрации добавок к пище (№ 1234 от 31 октября 2019 г.)

1946. Приказ о государственной регистрации добавок к пище (№ 1235 от 31 октября 2019 г.)

1947. Приказ о государственной регистрации добавок к пище (№ 1236 от 31 октября 2019 г.)

1948. Приказ о государственной регистрации добавок к пище (№ 1237 от 31 октября 2019 г.)

1949. Приказ о государственной регистрации добавок к пище (№ 1238 от 31 октября 2019 г.)

1950. Приказ о государственной регистрации добавок к пище (№ 1239 от 31 октября 2019 г.)

1951. Приказ о государственной регистрации добавок к пище (№ 1240 от 31 октября 2019 г.)

1952. Приказ о государственной регистрации добавок к пище (№ 1241 от 31 октября 2019 г.)

1953. Приказ о государственной регистрации добавок к пище (№ 1242 от 31 октября 2019 г.)

Акты Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова и Национальной медицинской страховой компании

1954. Приказ о внесении изменений в Приказ МЗТСЗ/НМСК №1592/594-A от 28 декабря 2018 г. об утверждении Критериев заключения договоров с поставщиками медицинских услуг в системе обязательного медицинского страхования на 2019 год (№ 1088/245-А от 27 сентября 2019 г.)

1955. Приказ о внесении дополнений в Приказ №1592/594-A от 28 декабря 2018 г. об утверждении Критериев заключения договоров с поставщиками медицинских услуг в системе обязательного медицинского страхования на 2019 год (№ 1212/277-А от 29 октября 2019 г.)

Акты Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдова

1956. Приказ об изменении и дополнении приложения к Приказу Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности № 51 от 22 марта 2017 года (№ 259 от 4 ноября 2019 г.)

Акты Таможенной службы Республики Молдова

1957. Приказ об утверждении Методологии классификации марли, не пропитанной или не покрытой фармацевтическими веществами (№ 502-О от 7 ноября 2019 г.)

1958. Приказ о дополнении приложения №11 к Приказу Таможенной службы №346-О от 24.12.2009 г. «Об утверждении Технических правил о порядке печати, использования и заполнения таможенной декларации» (№ 510-О от 8 ноября 2019 г.)

1959. Приказ об изменении Приказa № 195-O/2004 „Oб утверждении формуляра „Dispoziţie privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale plătitorului” (№ 514-О от 12 ноября 2019 г.)

Акты Национальной комиссии по финансовому рынку

1960. Постановление о разрешении реорганизации акционерного общества (№ 55/1 от 18 ноября 2019 г.)

1961. Постановление об утверждении проспекта добровольного предложения о поглощении ценных бумаг, выпущенных акционерным обществом „PLAI-FRUCT” (№ 55/2 от 18 ноября 2019 г.)

1962. Постановление о приостановлении действия лицензии страхового-перестраховочного брокера „EUASIG” ООО (№ 55/11 от 18 ноября 2019 г.)

1963. Постановление о внесении изменений в Регламент об организации и функционировании Национальной комиссии по финансовому рынку (№ 55/16 от 18 ноября 2019 г.)

1964. Выписка из Постановления №55/15 от 18 ноября 2019 г. о специальном администраторе СК „GALAS” АО.

Акты Центральной избирательной комиссии

1965. Постановление о внесении изменений в Положение о финансировании деятельности политических партий, утвержденное Постановлением Центральной избирательной комиссии № 4401 от 23 декабря 2015 года (№ 2905 от 15 ноября 2019 г.)

Акты Cовета по телевидению и радио Республики Молдова

1966. Постановление о рассмотрении заявлений на продление лицензий на вещание (№ 51/166 от 17 октября 2019 г.)

1967. Постановление о рассмотрении жалобы ООО «ARAX-IMPEX» (№ 51/167 от 17 октября 2019 г.)

1968. Постановление о рассмотрении результатов мониторинга телеканала «BTV» как следствие обращения б/н от 11.10.2019 года, поданного г-ном Александру Нестеровским, конкурентом на всеобщих местных выборах от 20 октября 2019 года (№ 52/170 от 21 октября 2019 г.)

1969. Постановление о рассмотрении результатов мониторинга радиостанции «KISS FM» как следствие обращения г-на Марина Поповича (№ 53/173 от 22 октября 2019 г.)

1970. Постановление об освещении в прессе социальной кампании (№ 53/177 от 22 октября 2019 г.)

1971. Постановление об утверждении Регламента процедуры назначения и снятия председателя и зам. председателя Совета по телевидению и радио (№ 54/182 от 31 октября 2019 г.)

1972. Постановление об объявлении конкурса на использование государственных сетей № II и III аналогового наземного телевидения (№ 57/189 от 8 ноября 2019 г.)

1973. Постановление об изменении Постановления КСТР № 99 от 19.07.2012 года «О соблюдении прав и защите ребенка в аудиовизуальных программах» (№ 57/192 от 8 ноября 2019 г.)

Акты Совета по конкуренции

1974. Решение (№ ASO-87 oт 14 ноября 2019 г.)

1975. Решение (№ ASO-88 oт 14 ноября 2019 г.)

Акты Национальной кассы социального страхования

1976. Приказ об утверждении изменений к Положению о возврате сумм, необоснованно выплаченных в виде пособий социального страхования, в результате представления корректирующих деклараций (156-А от 7 ноября 2019 г.)

Акты Фонда гарантирования депозитов в банковской системе

1977. Постановление об утверждении процентной ставки, используемой для определения размера обязательного годового платежа (13/3 от 15 ноября 2019 г.)

ЧАСТЬ IV

Объявления о вакантных публичных должностях
Объявления экономических агентов

ЧАСТЬ V

Объявления об утере документов
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.


Вернуться в Новости законодательства

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Яндекс.Метрика