Страница 1 из 1

Monitorul Oficial Nr. 344 din 18.11.2019

СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 19:21
ttv
PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

210. Hotărîre pentru aprobarea Programului de activitate al Guvernului şi acordarea votului de încredere Guvernului (nr. 146, 14 noiembrie 2019)

211. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 147, 14 noiembrie 2019)

212. Decret privind demisia Guvernului (nr. 1316-VIII, 13 noiembrie 2019)

213. Decret privind desemnarea candidatului pentru funcţia de Prim-ministru (nr. 1317-VIII, 13 noiembrie 2019)

214. Decret privind numirea Guvernului (nr. 1318-VIII, 14 noiembrie 2019)

215. Decret pentru modificarea anexei la Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1064-VIII din 28 decembrie 2018 (nr. 1319-VIII, 15 noiembrie 2019)

216. Decret privind numirea domnului Vasilii ȘOVA în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul politic și al reintegrării (nr. 1320-VIII, 15 noiembrie 2019)

217. Decret privind rechemarea domnului Eugen CARAS din funcţia de Ambasador, Șef al Misiunii Republicii Moldova pe lîngă Uniunea Europeană (nr. 1322-VIII, 15 noiembrie 2019)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Consiliului Concurenţei


1932. Decizie (nr. ASO-79. 7 noiembrie 2019)

1933. Decizie (nr. ASO-80. 7 noiembrie 2019)

Re: Monitorul Oficial Nr. 344 din 18.11.2019

СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 19:22
ttv
ЧАСТЬ I

Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента Республики Молдова

210. Постановление об утверждении Программы деятельности Правительства и выражении вотума доверия Правительству (№ 146 от 14 ноября 2019 г.)

211. Постановление об отставке депутата Парламента (№147 от 14 ноября 2019 г.)

212. Указ об отставке Правительства (№ 1316-VIII от 13 ноября 2019 г.)

213. Указ об утверждении кандидата на должность премьер-министра (№ 1317-VIII от 13 ноября 2019 г.)

214. Указ о назначении Правительства (№ 1318-VIII от 14 ноября 2019 г.)

215. Указ о внесении изменений в приложение к Указу Президента Республики Молдова № 1064-VIII от 28 декабря 2018 года (№ 1319-VIII от 15 ноября 2019 г.)

216. Указ о назначении господина Василия ШОВЫ советником Президента Республики Молдова в области политики и реинтеграции (№ 1320-VIII от 15 ноября 2019 г.)

217. Указ об отзыве Посла, Главы Миссии Республики Молдова при Европейском Союзе господина Еуджена КАРАСА (№ 1322-VIII от 15 ноября 2019 г.)

ЧАСТЬ III

Акты министерств, департаментов и Национального банка Молдовы
Акты Совета по конкуренции


1932. Решение (№ ASO-79 oт 7 ноября 2019 г)

1933. Решение (№ ASO-80 oт 7 ноября 2019 г)