http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Monitorul Oficial Nr. 338-343 din 15.11.2019

Новости Monitorul Oficial и других официальных источников по законодательству, подзаконным, нормативным актам

Модераторы: Binaun, ionix

Monitorul Oficial Nr. 338-343 din 15.11.2019

Сообщение ttv » 15 ноя 2019, 18:12

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova


206. Hotărâre pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 172 din 27 iulie 2018 pentru modificarea unor acte legislative și din Legea nr. 288 din 15 decembrie 2017 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (sesizările nr. 142a/2018 și nr. 155a/2018) (nr. 23, 10 octombrie 2019)

207. Hotărâre privind controlul consituționalității unor prevederi din articolele 189 alin. (3) lit. f), 307 alin. (2) lit. c), 327 alin. (2) lit. c), 329 alin. (1) și alin. (2) lit.b) și din articolul 335 alin. (11) din Codul penal (sesizările nr. 151g/2018, nr. 172g/2018, nr. 174g/2018, nr. 175g/2018, nr. 183g/2018, nr. 186g/2018, nr. 189g/2018, nr. 191g/2018, nr. 193g/2018, nr. 198g/2018, nr. 200g/2018, nr. 203g/2018, nr. 211g/2018, nr. 212g/2018, nr. 2g/2019, nr. 21g/2019, nr. 35g/2019, nr. 49g/2019, nr. 62g/2019, nr. 105g/2019, nr. 109g/2019, nr. 120g/2019, nr. 140a/2019 și nr. 159g/2019) (nr. 24, 17 octombrie 2019)

208. Hotărâre pentru controlul constituționalității Legii nr. 17 din 15 februarie 2019 pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 26/2010 privind Zona Economică Liberă „Bălți” (angajarea răspunderii Guvernului) (Sesizarea nr. 161a/2019) (nr. 25, 29 octombrie 2019)

209. Hotărâre privind confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare noi în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, nr. 33, nr. 48 și nr. 50 din 20 octombrie 2019 și validarea mandatelor deputaților aleși (Sesizarea nr. 190e/2019) (nr. 26, 31 octombrie 2019)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova


771. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 867/2013 pentru aprobarea Regulamentului-tip privind modul de constituire şi de funcţionare a comitetului districtului bazinului hidrografic (nr. 505, 1 noiembrie 2019)

772. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 565/2007 cu privire la aprobarea Concepției Sistemului informațional automatizat „Registrul dactiloscopic” (nr. 510, 1 noiembrie 2019)

773. Hotărîre cu privire la numirea doamnei Daniela Morari în funcţia de Ambasador, Şef al Misiunii Republicii Moldova pe lîngă Uniunea Europeană (nr. 532, 12 noiembrie 2019)

774. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr. 121/2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie (nr. 533, 12 noiembrie 2019)

775. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi de plată a compensaţiei băneşti în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit persoanelor cu dizabilităţi de pe urma războiului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 868/2004 (nr. 534, 12 noiembrie 2019)

776. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 535, 12 noiembrie 2019)

777. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare al sistemului electroenergetic (în valoare de 13,1 milioane euro), semnat la 26 septembrie 2019 (nr. 536, 12 noiembrie 2019)

778. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare al sistemului electroenergetic (în valoare de 47,9 milioane de euro), semnat la 26 septembrie 2019 (nr. 537, 12 noiembrie 2019)

779. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova, Întreprinderea de Stat ,,Moldelectrica” şi Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind implementarea Proiectului „Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova şi România, faza I”, semnat la 26 septembrie 2019 (nr. 538, 12 noiembrie 2019)

780. Hotărîre pentru abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 955/2007 privind reglementarea importului în Republica Moldova a produselor originare din țările-membre ale Acordului Central European de Comerț Liber (CEFTA) (nr. 539, 12 noiembrie 2019)

781. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind abrogarea articolului 171 din Legea reglementării de stat a activității comerciale externe nr. 1031/2000 (nr. 540, 12 noiembrie 2019)

782. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare dintre Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Educației și Cercetării din România în domeniile cercetării, dezvoltării și inovării (nr. 541, 12 noiembrie 2019)

783. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 542, 12 noiembrie 2019)

784. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind călătoriile fără vize ale cetăţenilor (nr. 543, 12 noiembrie 2019)

785. Hotărîre pentru abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 1284/2002 despre aprobarea Regulamentului privind modul de desfăşurare a concursului pentru obţinerea licenţei de comercializare a resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, de baterii, de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată, către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, precum şi exportul acestora (nr. 545, 12 noiembrie 2019)

786. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice (nr. 548, 12 noiembrie 2019)

787. Hotărîre cu privire la transmiterea unui bun imobil (nr. 549, 12 noiembrie 2019)

788. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 3 din Legea taxei de stat nr. 1216/1992 (nr. 550, 12 noiembrie 2019)

789. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 551, 12 noiembrie 2019)

790. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a doamnei Ana PUȘNEAC (nr. 251-d, 12 noiembrie 2019)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova


1887. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010 (nr. 287, 5 noiembrie 2019)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1888. Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de bază pentru Î.M. „Apă-Canal Taraclia” (nr. 397/2019, 1 noiembrie 2019)

1889. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzatede către I.M.D.P. „Apă-Canal” din or. Ștefan Vodă (nr. 398/2019, 1 noiembrie 2019)

1890. Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către S.A. „Operator Regional Apă-Canal Hîncești” (nr. 399/2019, 1 noiembrie 2019)

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

1891. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000268, 4 noiembrie 2019)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

1892. Ordin cu privire la aprobarea ediției nr. 04 a actului tehnico-normativ „Cerinţele tehnice privind proiectarea şi exploatarea aerodromurilor” (nr. 58/GEN, 30 octombrie 2019)

1893. Ordin cu privire la aprobarea mijloacelor acceptabile de punere în conformitate cu Cerințele tehnice referitoare la eliberarea certificatelor controlorilor de trafic aerian (nr. 59/GEN, 5 noiembrie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1894. Hotărâre referitor la suspendarea licenței Brokerului de Asigurare și de Reasigurare „ANTIRISC” SRL (nr. 53/1, 11 noiembrie 2019)

1895. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 53/2, 11 noiembrie 2019)

1896. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 53/3, 11 noiembrie 2019)

1897. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 53/4, 11 noiembrie 2019)

1898. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 53/5, 11 noiembrie 2019)

1899. Hotărâre privind modificarea unei hotărâri (nr. 53/7, 11 noiembrie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1900. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2807, 15 octombrie 2019)

1901. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Democrație, Egalitate, Cooperare, Accesibilitate și Suport” în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2808, 15 octombrie 2019)

1902. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale generale și celor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2809, 15 octombrie 2019)

1903. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în circumscripția electorală uninominală nr. 50, la vest de Republica Moldova, în vederea monitorizării alegerilor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2810, 15 octombrie 2019)

1904. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „MIRAD” în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2811, 15 octombrie 2019)

1905. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT” în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2812, 15 octombrie 2019)

1906. Hotărâre cu privire la acreditarea experților electorali din partea Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lângă Comisia Electorală Centrală în vederea monitorizării alegerilor locale generale și celor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2813, 15 octombrie 2019)

1907. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale generale și celor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2814, 15 octombrie 2019)

1908. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Congresului Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei și înregistrarea interpreților în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2815, 15 octombrie 2019)

1909. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2816, 15 octombrie 2019)

1910. Hotărâre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale a Republicii India în vederea monitorizării alegerilor locale generale și celor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2817, 15 octombrie 2019)

1911. Hotărâre cu privire la sesizările depuse asupra finanțării campaniei electorale a Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” (nr. 2818, 15 octombrie 2019)

1912. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10ALG/21 din 3 octombrie 2019 a Partidului Liberal (nr. 2819, 15 octombrie 2019)

1913. Hotărâre cu privire la contestațiile nr. CEC-10ALG/28 și nr. 15/3 din 7 octombrie 2019 ale Partidului Liberal, nr. 13/3 din 7 octombrie 2019 a domnului Valeriu Munteanu, candidat la funcția de primar general al municipiului Chișinău din partea Partidului Politic „Uniunea Salvați Basarabia” și nr. 8 din 11 octombrie 2019 a domnului Sergiu Prodan, reprezentantul cu drept de vot consultativ din partea Partidului Politic „Partidul Nostru” la Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr. 2 (nr. 2820, 15 octombrie 2019)

1914. Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind funcționarea Sistemului de înregistrare video în secțiile de votare, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2265 din 8 februarie 2019 (nr. 2821, 17 octombrie 2019)

1915. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2605 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cantemir nr. 8” (nr. 2822, 17 octombrie 2019)

1916. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2613 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Edineț nr. 16” (nr. 2823, 17 octombrie 2019)

1917. Hotărâre cu privire la desfăşurarea proiectului-pilot de testare a sistemului de identificare a alegătorilor în secțiile de votare prin intermediul cititoarelor de coduri de bare la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2825, 18 octombrie 2019)

1918. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) și înregistrarea interpreților în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2826, 18 octombrie 2019)

1919. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Asociației Pro Democrația Club Târgu Neamț în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2827, 18 octombrie 2019)

1920. Hotărâre cu privire la contestația nr. CEC-10APN/5 din 11 octombrie 2019 a domnului Vasile Calmațui, candidat independent pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția uninominală nr. 50, la vest de Republica Moldova (nr. 2828, 18 octombrie 2019)

1921. Hotărâre pentru modificarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 2810 din 15 octombrie 2019 „Cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” (nr. 2829, 19 octombrie 2019)

1922. Hotărâre cu privire la contestația nr. CEC-10ALG/35 din 15 octombrie 2019 a domnului Valeriu Munteanu, candidat la funcția de primar general al municipiului Chișinău din partea Partidului Politic „UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA” (nr. 2830, 19 octombrie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

1923. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune „NTV Moldova”, „Publika TV” și „Accent TV”, urmare a autosesizărilor președintelui Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, și a membrei CA, Lidia Viziru (nr. 51/163, 17 octombrie 2019)

1924. Decizie cu privire la reperfectarea licenței de emisie „Telestar Media” SRL, eliberată pentru postul de televiziune „Canal 2” (nr. 51/165, 17 octombrie 2019)

1925. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisiune (nr. 51/168, 17 octombrie 2019)

1926. Decizie cu privire la examinarea cererii de retragere a autorizației de retransmisiune „TV REPUBLICA” SRL, fondatoarea studioului de televiziune „TV REPUBLICA” (nr. 51/169, 17 octombrie 2019)

1927. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie „Telesistem TV” SRL pentru postul de televiziune „Accent TV” (nr. 56/184, 4 noiembrie 2019)

Acte ale Consiliului Concurenţei

1928. Decizie (nr. ASER-76, 31 octombrie 2019)

1929. Decizie (nr. ASS-77, 31 octombrie 2019)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1930. Ordin cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 379 din 15 martie 2017 (nr. 472, 30 octombrie 2019)

1931. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr.456 din 8 septembrie 2018 cu privire la aprobarea formularului UNIF18 – Dare de seamă fiscală unificată/(Declarația) și a Modului de completare a acesteia (nr. 502, 12 noiembrie 2019)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.

Re: Monitorul Oficial Nr. 338-343 din 15.11.2019

Сообщение ttv » 15 ноя 2019, 18:15

ЧАСТЬ I
Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента Республики Молдова
Акты Конституционного суда Республики Молдова


206. Постановление о контроле конституционности некоторых положений Закона № 172 от 27 июля 2018 года о внесении изменений в некоторые законодательные акты и Закона № 288 от 15 декабря 2017 года о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (обращения № 142а/2018 и № 155а/2018)(№ 23 от 10 октября 2019 г.)

207. Постановление о контроле конституционности некоторых положений статей 189 ч. (3) п. f), 307 ч. (2) п. с), 327 ч. (2) п. с), 329 ч. (1) и ч. (2) п. b) и статьи 335 ч. (11) Уголовного кодекса (обращения № 151g/2018, № 172g/2018, № 174g/2018, № 175g/2018, №183g/2018, № 186g/2018, № 189g/2018, № 191g/2018, № 193g/2018, №198g/2018, № 200g/2018, № 203g/2018, № 211g/2018, № 212g/2018, №2g/2019, № 21g/2019, № 35g/2019, № 49g/2019, № 62g/2019, №105g/2019, № 109g/2019, № 120g/2019, № 140a/2019, № 159g/2019) (№ 24 от 17 октября 2019 г.)

208. Постановление о контроле конституционности Закона № 17 от 15 февраля 2019 года о внесении изменения в статью 1 Закона о зоне свободного предпринимательства «Bălți» №26/2010 (принятие на себя ответственности Правительством) (обращение № 161а/2019) (№ 25 от 29 октября 2019 г.)

209. Постановление о подтверждении результатов новых парламентских выборов в одномандатных избирательных округах № 17, № 33, № 48 и № 50 от 20 октября 2019 года и признании действительными мандатов избранных депутатов (обращение № 190e/2019) (№ 26 от 31 октября 2019 г.)

ЧАСТЬ II

Постановления Правительства Республики Молдова


771. Постановление о внесении изменений в Постановление Правительства № 867/2013 об утверждении Типового положения о порядке создания и функционирования комитета бассейнового округа (№ 505 от 1 ноября 2019 г.)

772. Постановление о внесении изменений в Постановление Правительства № 565/2007 об утверждении Концепции Автоматизированной информационной системы «Дактилоскопический регистр» (№ 510 от 1 ноября 2019 г.)

773. Постановление о назначении госпожи Даниелы Морарь на должность Посла, Главы Миссии Республики Молдова при Европейском Союзе (№ 532 от 12 ноября 2019 г.)

774. Постановление о проекте Закона о внесении изменений в статью 1 Закона № 121/2001 о дополнительной социальной защите некоторых категорий населения (№ 533 от 12 ноября 2019 г.)

775. Постановление о внесении изменений в Положение о порядке назначения и выплате денежных компенсаций взамен бесплатных санаторных путевок лицам с ограниченными возможностями вследствие войны, утвержденное Постановлением Правительства № 868/2004 (№ 534 от 12 ноября 2019 г.)

776. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений в Закон № 499/1999 о государственных социальных пособиях некоторым категориям граждан (№ 535 от 12 ноября 2019 г.)

777. Постановление о проекте Закона о ратификации Соглашения о финансировании между Республикой Молдова и Международной ассоциацией развития по Проекту развития электроэнергетической системы (стоимостью 13,1 миллиона евро), подписанного 26 сентября 2019 года (№ 536 от 12 ноября 2019 г.)

778. Постановление о проекте Закона о ратификации Соглашения о финансировании между Республикой Молдова и Международной ассоциацией развития относительно Проекта по развитию электроэнергетической системы (стоимостью 47,9 миллиона евро), подписанного 26 сентября 2019 года (№ 537 от 12 ноября 2019 г.)

779. Постановление о проекте Закона о ратификации Соглашения о предоставлении гранта между Республикой Молдова, государственным предприятием «Moldelectrica» и Европейским банком реконструкции и развития для реализации проекта «Соединение электрических сетей Республики Молдова и Румынии, I этап», подписанного 26 сентября 2019 года (№ 538 от 12 ноября 2019 г.)

780. Постановление о признании утратившим силу Постановления Правительства № 955/2007 об упорядочении импорта в Республику Молдова товаров, произведенных на территории стран-членов Центральноевропейского соглашения о свободной торговле (CEFTA) (№ 539 от 12 ноября 2019 г.)

781. Постановление о проекте Закона о признании утратившей силу статьи 171 Закона о государственном регулировании внешнеторговой деятельности № 1031/2000 (№ 540 от 12 ноября 2019 г.)

782. Постановление об инициировании переговоров по проекту Протокола о сотрудничестве между Министерством образования, культуры и исследований Республики Молдова и Министерством образования и исследований Румынии в области исследований, развития и инноваций (№ 541 от 12 ноября 2019 г.)

783. Постановление о внесении изменений в некоторые постановления Правительства (№ 542 от 12 ноября 2019 г.)

784. Постановление об инициировании переговоров и утверждении подписания Соглашения между Правительством Республики Молдова и Кабинетом министров Украины о безвизовых поездках граждан (№ 543 от 12 ноября 2019 г.)

785. Постановление о признании утратившим силу Постановления Правительства №1284/2002 об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на получение лицензии на реализацию лома и отходов черных и цветных металлов, отработанных аккумуляторных батарей, в том числе в переработанном виде, хозяйствующим субъектам, находящимся на территории Республики Молдова и не имеющим налоговых отношений с ее бюджетной системой, а также на их экспорт (№ 545 от 12 ноября 2019 г.)

786. Постановление о внесении изменения в приложение № 1 к Постановлению Правительства № 161/2019 об утверждении Перечня земельных участков публичной собственности государства, находящихся в управлении Агентства публичной собственности (№ 548 от 12 ноября 2019 г.)

787. Постановление о передаче объекта недвижимости (№ 549 от 12 ноября 2019 г.)

788. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений в статью 3 Закона № 1216/1992 о государственной пошлине (№ 550 от 12 ноября 2019 г.)

789. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты (№ 551 от 12 ноября 2019 г.)

790. Распоряжение о назначении госпожи Анны ПУШНЯК (№ 251-р от 12 ноября 2019 г.)

ЧАСТЬ III

Акты министерств, департаментов и Национального банка Молдовы
Акты Министерства экономики и инфраструктуры Республики Молдова


1887. Приказ об утверждении дополнений, которые вносятся в приложение к Приказу № 66 от 4.05.2010 г. (№ 287 от 5 ноября 2019 г.)

Акты Национального агентства по регулированию в энергетике

1888. Постановление об утверждении базовых затрат для Î.M. „Apă-Canal Taraclia” (№ 397/2019 от 1 ноября 2019 г.)

1889. Постановление об утверждении тарифов на публичную услугу водоснабжения, канализации и очистки сточных вод, предоставляемую/поставляемую I.M.D.P. „Apă-Canal” г. Штефан Водэ (№ 398/2019 от 1 ноября 2019 г.)

1890. Постановление об утверждении тарифов на публичную услугу водоснабжения, канализации и очистки сточных вод, предоставляемую/поставляемую S.A. «Operator Regional Apă-Canal Hîncești» (№ 399/2019 от 1 ноября 2019 г.)

Акты Aгентства по лекарствам и медицинским изделиям

1891. Приказ о регистрации цен производителя на лекарства (№ Rg04-000268 от 4 ноября 2019 г.)

Акты Органа гражданской авиации

1892. Приказ об утверждении издания № 04 технико-нормативного акта „Технические требования по проектированию и эксплуатации аэродромов” (№ 58/GEN от 30 октября 2019 г.)

1893. Приказ об утверждении приемлемых методов установления соответствия к Техническим требованиям связанных с выдачей сертификатов диспетчерам управления воздушным движением (№ 59/GEN от 5 ноября 2019 г.)

Акты Национальной комиссии по финансовому рынку

1894. Постановление о приостановлении действия лицензии страхового и перестраховочного брокера „ANTIRISC” ООО (№ 53/1 от 11 ноября 2019 г.)

1895. Постановление о регистрации в Государственном реестре ценных бумаг (№ 53/2 от 11 ноября 2019 г.)

1896. Постановление о регистрации в Государственном реестре ценных бумаг (№ 53/3 от 11 ноября 2019 г.)

1897. Постановление об исключении ценных бумаг из Государственного реестра ценных бумаг (№ 53/4 от 11 ноября 2019 г.)

1898. Постановление о регистрации в Государственном реестре ценных бумаг (№ 53/5 от 11 ноября 2019 г.)

1899. Постановление о внесении изменений в постановление (№ 53/7 от 11 ноября 2019 г.)

Акты Центральной избирательной комиссии

1900. Постановление об аккредитации национальных наблюдателей со стороны общественной ассоциации Институт по правам человека в Молдове для осуществления мониторинга всеобщих местных выборов от 20 октября 2019 года (№ 2807 от 15 октября 2019 г.)

1901. Постановление об аккредитации национальных наблюдателей со стороны общественной ассоциации «Демократия, Равенство, Сотрудничество, Доступность и Поддержка» для осуществления мониторинга всеобщих местных выборов от 20 октября 2019 года (№ 2808 от 15 октября 2019 г.)

1902. Постановление об аккредитации национальных наблюдателей со стороны общественной ассоциации «Promo-LEX» для осуществления мониторинга всеобщих местных выборов и новых парламентских выборов от 20 октября 2019 года (№ 2809 от 15 октября 2019 г.)

1903. Постановление об аккредитации национальных наблюдателей со стороны общественной ассоциации «Promo-LEX» для осуществления мониторинга новых парламентских выборов от 20 октября 2019 года в одномандатном округе № 50, на западе от Республики Молдова (№ 2810 от 15 октября 2019 г.)

1904. Постановление об аккредитации национальных наблюдателей со стороны общественной ассоциации «MIRAD» для осуществления мониторинга всеобщих местных выборов от 20 октября 2019 года (№ 2811 от 15 октября 2019 г.)

1905. Постановление об аккредитации национальных наблюдателей со стороны общественной организации ассоциация демократического участия «ADEPT» для осуществления мониторинга всеобщих местных выборов от 20 октября 2019 года (№ 2812 от 15 октября 2019 г.)

1906. Постановление об аккредитации экспертов по выборам со стороны Центра непрерывного образования в избирательной сфере при Центральной избирательной комиссии для осуществления мониторинга всеобщих местных выборов и новых парламентских выборов от 20 октября 2019 года (№ 2813 от 15 октября 2019 г.)

1907. Постановление об аккредитации наблюдателей со стороны Делегации Европейского Союза в Республике Молдова для осуществления мониторинга всеобщих местных выборов и новых парламентских выборов от 20 октября 2019 года (№ 2814 от 15 октября 2019 г.)

1908. Постановление об аккредитации международных наблюдателей со стороны Конгресса местных и региональных властей Совета Европы и о регистрации переводчиков для осуществления мониторинга всеобщих местных выборов от 20 октября 2019 года (№ 2815 от 15 октября 2019 г.)

1909. Постановление об аккредитации наблюдателей со стороны Посольства Соединенных Штатов Америки в Республике Молдова для осуществления мониторинга всеобщих местных выборов от 20 октября 2019 года (№ 2816 от 15 октября 2019 г.)

1910. Постановление об аккредитации международных экспертов по выборам со стороны Избирательной комиссии Республики Индия для осуществления мониторинга всеобщих местных выборов и новых парламентских выборов от 20 октября 2019 года (№ 2817 от 15 октября 2019 г.)

1911. Постановление об обращениях, поданных в отношении финансирования избирательной кампании политической партии «Партия социалистов Республики Молдова» (№ 2818 от 15 октября 2019 г.)

1912. Постановление о жалобе № CEC-10ALG/21 от 3 октября 2019 года Либеральной партии (№ 2819 от 15 октября 2019 г.)

1913. Постановление о жалобах № CEC-10ALG/28 и № 15/3 от 7 октября 2019 года Либеральной партии, № 13/3 от 7 октября 2019 года г-на Валерия Мунтяну, кандидата на должность генерального примара муниципия Кишинэу со стороны политической партии «Uniunea Salvați Basarabia», и № 8 от 11 октября 2019 года г-на Серджиу Продана, представителя с правом совещательного голоса политической партии «Наша Партия» в муниципальном окружном избирательном совете Бэлць № 2 (№ 2820 от 15 октября 2019 г.)

1914. Постановление о внесении изменений в Регламент работы Системы видеозаписи на избирательных участках, утвержденный Постановлением Центральной избирательной комиссии № 2265 от 8 февраля 2019 года (№ 2821 от 17 октября 2019 г.)

1915. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2605 от 30 августа 2019 года «Об образовании районного окружного избирательного совета Кантемир № 8» (№ 2822 от 17 октября 2019 г.)

1916. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2613 от 30 августа 2019 года «Об образовании районного окружного избирательного совета Единец № 16» (№ 2823 от 17 октября 2019 г.)

1917. Постановление о выполнении пилотного проекта по тестированию системы идентификации избирателей на избирательных участках с помощью считывающих штрих код устройств на всеобщих местных выборах 20 октября 2019 года (№ 2825 от 18 октября 2019 г.)

1918. Постановление об аккредитации международных наблюдателей со стороны Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) и о регистрации переводчиков для осуществления мониторинга всеобщих местных выборов от 20 октября 2019 года (№ 2826 от 18 октября 2019 г.)

1919. Постановление об аккредитации международных наблюдателей со стороны ассоциации «Pro Democrația Club Târgu Neamț» для осуществления мониторинга всеобщих местных выборов от 20 октября 2019 года (№ 2827 от 18 октября 2019 г.)

1920. Постановление о жалобе № CEC-10APN/5 от 11 октября 2019 года г-на Василе Калмацуя, независимого кандидата в депутаты Парламента Республики Молдова в одномандатном округе № 50 на западе от Республики Молдова (№ 2828 от 18 октября 2019 г.)

1921. Постановление о внесении изменений в Постановление Центральной избирательной комиссии № 2810 от 15 октября 2019 года «Об аккредитации национальных наблюдателей со стороны общественной ассоциации «Promo-LEX» (№ 2829 от 19 октября 2019 г.)

1922. Постановление о жалобе № CEC-10ALG/35 от 15 октября 2019 года г-на Валерия Мунтяну, кандидата на должность генерального примара муниципия Кишинэу со стороны политической партии «UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA» (№ 2830 от 19 октября 2019 г.)

Акты Совета по телевидению и радио Республики Молдова

1923. Постановление о рассмотрении результатов мониторинга телеканалов «NTV Moldova», «Publika TV» и «Accent TV» как следствие обращения председателя Совета по телевидению и радио Драгоша Викола и члена СТР Лидии Визиру (№ 51/163 от 17 октября 2019 г.)

1924. Постановление о переоформлении лицензии на вещание, выданной ООО «Telestar Media» для телеканала «Canal 2» (№ 51/165 от 17 октября 2019 г.)

1925. Постановление о рассмотрении заявлений на переоформление условий разрешения на ретрансляцию (№ 51/168 от 17 октября 2019 г.)

1926. Постановление о рассмотрении заявления об отзыве разрешения на ретрансляцию, выданного ООО «TV REPUBLICA» для телестудии «TV REPUBLICA» (№ 51/169 от 17 октября 2019 г.)

1927. Постановление о рассмотрении заявления на выдачу лицензии на вещание ООО «Telesistem TV» для телеканала «Accent TV» (№ 56/184 от 4 ноября 2019 г.)

Акты Совета по конкуренции

1928. Решение (№ ASER-76 от 31 октября 2019 г.)

1929. Решение (№ ASS-77 от 31 октября 2019 г.)

Акты Государственной налоговой службы

1930. Приказ о внесении изменений в Приказ ГНС № 379 от 15 марта 2017 г. (№ 472 от 30 октября 2019 г.)

1931. Приказ о внесении изменений в Приказ Государственной налоговой службы № 456 от 8 сентября 2018 г. об утверждении формы UNIF18 – Единый налоговый отчет/(Декларация) и Порядок его заполнения (№ 502 от 12 ноября 2019 г.)

ЧАСТЬ IV

Объявления о вакантных публичных должностях
Объявления экономических агентов

ЧАСТЬ V

Объявления об утере документов
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.


Вернуться в Новости законодательства

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Яндекс.Метрика