http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Monitorul Oficial Nr. 329-336 din 08.11.2019

Новости Monitorul Oficial и других официальных источников по законодательству, подзаконным, нормативным актам

Модераторы: Binaun, ionix

Monitorul Oficial Nr. 329-336 din 08.11.2019

Сообщение ttv » 08 ноя 2019, 11:16

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova


48. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului anual 2018 asupra administrării şi întrebuințării resurselor financiare publice şi patrimoniului public (nr. 53, 6 septembrie 2019)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

755. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea cerințelor și procedurilor administrative de certificare pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și certificarea organizațiilor de proiectare și producție (nr. 468, 9 octombrie 2019)

756. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de finanțare din bugetul de stat a proiectelor culturale desfășurate de organizațiile necomerciale și la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 834/2014 (nr. 503, 1 noiembrie 2019)

757. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională finanțate de Uniunea Europeană, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 576/2017 (nr. 504, 1 noiembrie 2019)

758. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 574/2013 cu privire la parteneriatul public-privat pentru serviciile de dializă (nr. 521, 6 noiembrie 2019)

759. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului și la abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 523, 6 noiembrie 2019)

760. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene, întocmit prin schimb de note la 8 august 2019, cu privire la modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene privind conversiunea permiselor de conducere, semnat la 27 noiembrie 2003 (nr. 524, 6 noiembrie 2019)

761. Hotărîre cu privire la transmiterea unor terenuri și executarea lucrărilor de reabilitare și extindere a drumului național M1 frontiera cu România–Leușeni–Chișinău–Dubăsari–frontiera cu Ucraina, km 95,3–96,0 (nr. 525, 6 noiembrie 2019)

762. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 526, 6 noiembrie 2019)

763. Hotărîre pentru modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr.213/2002 cu privire la constituirea Consiliului de administrație al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (nr. 527, 6 noiembrie 2019)

764. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea articolului 14 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr. 300/2018 (nr. 528, 6 noiembrie 2019)

765. Hotărîre cu privire la transmiterea părții sociale a unei societăți comerciale, la modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 529, 6 noiembrie 2019)

766. Hotărîre cu privire la modificarea Statutului Instituției publice „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1188/2018 (nr. 530, 6 noiembrie 2019)

767. Hotărîre cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a Instituției publice „Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova” și a întreprinderilor de stat „Palatul Republicii” și „Pensiunea din Holercani” (nr. 531, 6 noiembrie 2019)

768. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Pavel GRECU (nr. 248-d, 6 noiembrie 2019)

769. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Dmitrii RUSSU (nr. 249-d, 6 noiembrie 2019)

770. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Elena ȚÎBÎRNĂ (nr. 250-d, 6 noiembrie 2019)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova


1849. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM L.02.12-2:2018 „Indicator de prețuri de referință pentru lucrări de prospecțiuni geologice” (nr. 266, 23 octombrie 2019)

1850. Ordin cu privire la completarea Ordinului Ministerului Economiei și Infrastructurii nr.543 din 21.11.2018 cu privire la aprobarea listelor de verificare pentru domeniile de control ale Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (nr. 283, 4 noiembrie 2019)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1851. Ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 100 din 29 august 2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din sectorul public (nr. 142, 28 octombrie 2019)

1852. Ordin privind aprobarea formularului DASS19 - Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătății (nr. 146, 4 noiembrie 2019)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

1853. Ordin cu privire la aprobarea listelor de verificare pentru domeniile de control ale Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice (nr. 235, 25 octombrie 2019)

1854. Ordin cu privire la modificarea și completarea anexei la Ordinul MAIA nr. 51 din 22 martie 2017 (nr. 255, 30 octombrie 2019)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

1855. Hotărâre privind stabilirea cuantumului plăţii de reglementare şi monitorizare în domeniul comunicațiilor electronice pentru anul 2020 (nr. 53, 25 octombrie 2019)

1856. Hotărâre privind stabilirea cuantumului plăţii de reglementare şi monitorizare în domeniul comunicațiilor poștale pentru anul 2020 (nr. 54, 25 octombrie 2019)

Acte ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică

1857. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produsului biocid (nr. 455, 8 octombrie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1858. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” SA (nr. 52/4, 4 noiembrie 2019)

1859. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 52/9, 4 noiembrie 2019)

1860. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 52/10, 4 noiembrie 2019)

1861. Hotărâre privind bugetul Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2020 (nr. 52/12, 4 noiembrie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1862. Hotărâre pentru modificarea hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 2706/2019 (nr. 2790, 11 octombrie 2019)

1863. Hotărâre cu privire la aprobarea modelelor buletinelor de vot pentru alegerea consilierilor în Consiliul municipal Comrat și în Consiliul sătesc Congaz, UTA Găgăuzia, ce se vor tipări în format de broșură, la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2791, 11 octombrie 2019)

1864. Hotărâre cu privire la rapoartele privind veniturile și cheltuielile concurenților electorali în campania electorală pentru alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019, la situația din 20, 27 septembrie și 4 octombrie 2019 (nr. 2792, 11 octombrie 2019)

1865. Hotărâre cu privire la modul de participare a cetățenilor Republicii Moldova din comuna Chițcani, satele Cremenciug şi Gîsca la alegerea consilierilor în Consiliul raional Căuşeni (nr. 2793, 11 octombrie 2019)

1866. Hotărâre cu privire la aprobarea modelelor legitimațiilor de primar și de consilier al consiliului local (nr. 2794, 11 octombrie 2019)

1867. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2611 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Drochia nr. 14” (nr. 2795, 11 octombrie 2019)

1868. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2623 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Rezina nr. 26” (nr. 2796, 11 octombrie 2019)

1869. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale generale și celor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2797, 11 octombrie 2019)

1870. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în circumscripția electorală uninominală nr. 50, la vest de Republica Moldova, în vederea monitorizării alegerilor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2798, 11 octombrie 2019)

1871. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Republicii Turcia în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2799, 11 octombrie 2019)

1872. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2800, 11 octombrie 2019)

1873. Hotărâre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Azerbaidjan în vederea monitorizării alegerilor locale generale și celor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2801, 11 octombrie 2019)

1874. Hotărâre cu privire la acreditarea expertului electoral internațional din partea Comisiei Electorale Centrale a Federației Ruse în vederea monitorizării alegerilor locale generale și celor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2802, 11 octombrie 2019)

1875. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești Reprezentanța în Moldova a Asociației obștești „HILFSWERK AUSTRIA” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2803, 11 octombrie 2019)

1876. Hotărâre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Consiliului Electoral Suprem al Republicii Turcia în vederea monitorizării alegerilor locale generale și celor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2804, 11 octombrie 2019)

1877. Hotărâre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Autorității Electorale Permanente din România în vederea monitorizării alegerilor locale generale și celor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2805, 11 octombrie 2019)

1878. Hotărâre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2806, 11 octombrie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

1879. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „BTV”, urmare a contestației f/nr. din 11.01.2019 depuse de dl Alexandru Nesterovschii, concurent electoral pentru alegerile locale generale din 20.10.2019, și a demersului Comisiei Electorale Centrale nr. 8/1310 din 04.10.2019 (nr. 50/160, 8 octombrie 2019)

1880. Decizie cu privire la examinarea Raportului privind volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri și materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale) și difuzarea spoturilor de educație electorală și informare a alegătorilor la alegerile parlamentare noi în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 și alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 plasată de către furnizorii de servicii media în perioada 20-29 septembrie 2019 (nr. 50/161, 8 octombrie 2019)

1881. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării modului de reflectare a campaniei electorale la alegerile parlamentare noi în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 și alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 de către furnizorii naționali „Moldova-1”, „Moldova-2”, „Radio Moldova”, „Radio Moldova Tineret”, „Prime” și „Canal 2” la capitolul respectării legislației electorale și audiovizuale pentru perioada: 30 septembrie – 9 octombrie 2019 (nr. 51/162, 17 octombrie 2019)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1882. Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.208/2005 privind notificarea Băncii Naționale a Moldovei referitor la deschiderea de către băncile străine a reprezentanțelor pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 262, 24 octombrie 2019)

1883. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 268, 30 octombrie 2019)

1884. Hotărâre cu privire la stabilirea ratei amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate în Republica Moldova (nr. 270, 31 octombrie 2019)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.

Re: Monitorul Oficial Nr. 329-336 din 08.11.2019

Сообщение ttv » 08 ноя 2019, 11:19

ЧАСТЬ I

Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента Республики Молдова

Акты Счетной палаты Республики Молдова


48. Постановление об утверждении Годового отчета за 2018 год об управлении и использовании публичных финансовых средств и публичного имущества (№ 53 от 6 сентября 2019 г.)

ЧАСТЬ II

Постановления Правительства Республики Молдова


755. Постановление об утверждении Положения об установлении требований и административных процедур сертификации летной годности и экологической сертификации воздушных судов и связанных с ними изделий, запасных частей и приборов, а также о сертификации проектных и производственных организаций (№ 468 от 9 октября 2019 г.)

756. Постановление об утверждении Положения о порядке финансирования из государственного бюджета культурных проектов, реализуемых некоммерческими организациями, и признании утратившим силу Постановления Правительства № 834/2014 (№ 503 от 1 ноября 2019 г.)

757. Постановление о внесении изменений в Положение о внедрении программ трансграничного и транснационального сотрудничества, финансируемых Европейским Союзом, утвержденное Постановлением Правительства № 576/2017 (№ 504 от 1 ноября 2019 г.)

758. Постановление о внесении изменений в Постановление Правительства № 574/2013 о частно-государственном партнерстве для услуг диализа (№ 521 от 6 ноября 2019 г.)

759. Постановление о внесении изменений в некоторые постановления Правительства и признании утратившим силу постановления Правительства (№ 523 от 6 ноября 2019 г.)

760. Постановление об утверждении Соглашения между Правительством Республики Молдова и Правительством Итальянской Республики, заключенного путем обмена нотами 8 августа 2019 года, о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Молдова и Правительством Итальянской Республики о конверсии водительских удостоверений, подписанное 27 ноября 2003 года (№ 524 от 6 ноября 2019 г.)

761. Постановление о передаче некоторых земель и выполнении работ по реабилитации и расширению национальной дороги M1, граница с Румынией – Леушень – Кишинэу – Дубэсарь – граница с Украиной, км 95,3 - 96,0 (№ 525 от 6 ноября 2019 г.)

762. Постановление о проекте Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты (№ 526 от 6 ноября 2019 г.)

763. Постановление о внесении изменений в приложение к Постановлению Правительства № 213/2002 о создании Административного совета Национальной страховой медицинской компании (№ 527 от 6 ноября 2019 г.)

764. Постановление о проекте Закона о внесении изменений в статью 14 Закона № 300/2018 о бюджете государственного социального страхования на 2019 год (№ 528 от 6 ноября 2019 г.)

765. Постановление о передаче доли в уставном капитале коммерческого общества, внесении изменений и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства (№ 529 от 6 ноября 2019 г.)

766. Постановление о внесении изменений в Устав публичного учреждения «Фонд социальных инвестиций Молдовы», утвержденный Постановлением Правительства № 1188/2018 (№ 530 от 6 ноября 2019 г.)

767. Постановление о реорганизации путем объединения (присоединения) государственного учреждения «Главное управление по обслуживанию зданий Правительства Республики Молдова» и государственных предприятий «Palatul Republicii» и «Pensiunea din Holercani» (№ 531 от 6 ноября 2019 г.)

768. Распоряжение об освобождении господина Павла ГРЕКУ (№ 248-р от 6 ноября 2019 г.)

769. Распоряжение о назначении господина Дмитрия РУССУ (№ 249-р от 6 ноября 2019 г.)

770. Распоряжение о назначении госпожи Елены ЦЫБЫРНЭ (№ 250-р от 6 ноября 2019 г.)

ЧАСТЬ III

Акты министерств, департаментов и Национального банка Молдовы
Акты Министерства экономики и инфраструктуры Республики Молдова


1849. Приказ об утверждении нормативного документа NCM L.02.12-2:2018 “Сборник базовых цен для инженерно-геологических изысканий” (№ 266 от 23 октября 2019 г.)

1850. Приказ о дополнении Приказа Министерства экономики и инфраструктуры №543 от 21.11.2018 г. об утверждении проверочных листов в областях, относящихся к компетенции Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком (№ 283 от 4 ноября 2019 г.)

Акты Министерства финансов Республики Молдова

1851. Приказ о внесении изменений в Приказ министра финансов № 100 от 29 августа 2019 г. об утверждении Положения о сертификации внутренних аудиторов публичного сектора (№ 142 от 28 октября 2019 г.)

1852. Приказ об утверждении формы DASS19 - Декларация о подоходном налоге лиц, осуществляющих профессиональную деятельность в сфере здравоохранения (№ 146 от 4 ноября 2019 г.)

Акты Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдова

1853. Приказ об утверждении проверочных листов в области контроля Национального агентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности (№ 235 от 25 октября 2019 г.)

1854. Приказ об изменении и дополнении приложения к Приказу Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности № 51 от 22 марта 2017 года (№ 255 от 30 октября 2019 г.)

Акты Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий

1855. Постановление об установлении размера регулятивно-мониторингового платежа в области электронных коммуникаций на 2020 год (№ 53 от 25 октября 2019 г.)

1856. Постановление об установлении размера регулятивно-мониторингового платежа в области почтовой связи на 2020 год (№ 54 от 25 октября 2019 г.)

Акты Национального агентства общественного здоровья

1857. Приказ о государственной регистрации биоцидных продуктов (№ 455 от 8 октября 2019 г.)

Акты Национальной комиссии по финансовому рынку

1858. Постановление о переоформлении лицензии компании „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” АО (№ 52/4 от 4 ноября 2019 г.)

1859. Постановление о регистрации в Государственном реестре ценных бумаг (№ 52/9 от 4 ноября 2019 г.)

1860. Постановление о разрешении реорганизации акционерного общества (№ 52/10 от 4 ноября 2019 г.)

1861. Постановление о бюджете Национальной комиссии по финансовому рынку на 2020 год (№ 52/12 от 4 ноября 2019 г.)

Акты Центральной избирательной комиссии

1862. Постановление о внесении изменений в Постановление Центральной избирательной комиссии № 2706/2019 (№ 2790 от 11 октября 2019 г.)

1863. Постановление об утверждении образцов избирательных бюллетеней по избранию советников муниципального совета Комрат и сельского совета Конгаз, АТО Гагаузия, которые будут иметь форму брошюры, на всеобщих местных выборах 20 октября 2019 года (№ 2791 от 11 октября 2019 г.)

1864. Постановление об отчетах о доходах и расходах конкурентов на выборах в ходе избирательной кампании по новым парламентским выборам от 20 октября 2019 года по ситуации на 20 и 27 сентября 2019 года и на 4 октября 2019 года (№ 2792 от 11 октября 2019 г.)

1865. Постановление о порядке участия граждан Республики Молдова, проживающих в коммуне Кицкань, селах Кременчуг и Гыска, на выборах советников районного совета Кэушень (№ 2793 от 11 октября 2019 г.)

1866. Постановление об утверждении образцов удостоверений примара и советника местного совета (№ 2794 от 11 октября 2019 г.)

1867. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2611 от 30 августа 2019 года «Об образовании районного окружного избирательного совета Дрокия № 14» (№ 2795 от 11 октября 2019 г.)

1868. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2623 от 30 августа 2019 года «Об образовании районного окружного избирательного совета Резина № 26» (№ 2796 от 11 октября 2019 г.)

1869. Постановление об аккредитации национальных наблюдателей со стороны общественной ассоциации «Promo-LEX» для осуществления мониторинга всеобщих местных выборов и новых парламентских выборов от 20 октября 2019 года (№ 2797 от 11 октября 2019 г.)

1870. Постановление об аккредитации национальных наблюдателей со стороны общественной ассоциации «Promo-LEX» для осуществления мониторинга новых парламентских выборов от 20 октября 2019 года в одномандатном округе № 50, на западе от Республики Молдова (№ 2798 от 11 октября 2019 г.)

1871. Постановление об аккредитации наблюдателей со стороны Посольства Турецкой Республики в Республике Молдова для осуществления мониторинга всеобщих местных выборов от 20 октября 2019 года (№ 2799 от 11 октября 2019 г.)

1872. Постановление об аккредитации наблюдателей со стороны Посольства Королевства Нидерландов в Республике Молдова для осуществления мониторинга всеобщих местных выборов от 20 октября 2019 года (№ 2800 от 11 октября 2019 г.)

1873. Постановление об аккредитации международных экспертов по выборам со стороны Центральной избирательной комиссии Республики Азербайджан для осуществления мониторинга всеобщих местных выборов и новых парламентских выборов от 20 октября 2019 года (№ 2801 от 11 октября 2019 г.)

1874. Постановление об аккредитации международного эксперта по выборам со стороны Центральной избирательной комиссии Российской Федерации для осуществления мониторинга всеобщих местных выборов и новых парламентских выборов от 20 октября 2019 года (№ 2802 от 11 октября 2019 г.)

1875. Постановление об аккредитации национальных наблюдателей со стороны общественной ассоциации Представительство общественного объединения «HILFSWERK AUSTRIA» в Республике Молдова для осуществления мониторинга новых парламентских выборов от 20 октября 2019 года (№ 2803 от 11 октября 2019 г.)

1876. Постановление об аккредитации международных экспертов по выборам со стороны Высшего избирательного совета Турецкой Республики для осуществления мониторинга всеобщих местных выборов и новых парламентских выборов от 20 октября 2019 года (№ 2804 от 11 октября 2019 г.)

1877. Постановление об аккредитации международных экспертов по выборам со стороны Постоянного избирательного органа Румынии для осуществления мониторинга всеобщих местных выборов и новых парламентских выборов от 20 октября 2019 года (№ 2805 от 11 октября 2019 г.)

1878. Постановление об аккредитации международных наблюдателей со стороны Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) для осуществления мониторинга всеобщих местных выборов от 20 октября 2019 года (№ 2806 от 11 октября 2019 г.)

Акты Совета по телевидению и радио Республики Молдова

1879. Постановление о рассмотрении результатов мониторинга телеканала «BTV» как следствие обращения б/н от 11.01.2019 года, поданного г-ном Александру Нестеровским, конкурентом на всеобщих местных выборах от 20 октября 2019 года, и обращения Центральной избирательной комиссии № 8/1310 от 4.10.2019 года (№ 50/160 от 8 октября 2019 г.)

1880. Постановление о рассмотрении Рапорта об объеме предвыборного вещания (ролики, дебаты и предвыборные материалы, транслированные в рамках рубрик, специально созданных для освещения избирательной кампании, информационные передачи) и трансляции роликов по предвыборному гражданскому обучению и информированию избирателей на новых парламентских выборах в одномандатных избирательных округах № 17, № 33, № 48 и № 50 и на всеобщих местных выборах от 20 октября 2019 года поставщиками медиауслуг в период 20-29 сентября 2019 года (№ 50/161 от 8 октября 2019 г.)

1881. Постановление о рассмотрении результатов мониторинга освещения избирательной кампании по новым парламентским выборам в одномандатных избирательных округах № 17, № 33, № 48 и № 50 и по всеобщим местным выборам от 20 октября 2019 года национальными поставщиками «Moldova-1», «Moldova-2», «Radio Moldova», «Radio Moldova Tineret», «Prime» и «Canal 2» в отношении соблюдения избирательного и аудиовизуального законодательства в период 30 сентября – 9 октября 2019 года (№ 51/162 от 17 октября 2019 г.)

Акты Национального банка Молдовы

1882. Постановление о признании утратившим силу Постановления Административного совета НБМ № 208/2005 «О порядке уведомления Национального банка Молдовы об открытии иностранными банками представительств на территории Республики Молдова» (№ 262 от 24 октября 2019 г.)

1883. Постановление об уровне процентных ставок Национального банка Молдовы и норме обязательных резервов (№ 268 от 30 октября 2019 г.)

1884. Постановление об утверждении ставки контрциклического буфера для подверженностей из кредитов, находящихся в Республике Молдова (№ 270 от 31 октября 2019 г.)

ЧАСТЬ IV

Объявления о вакантных публичных должностях
Объявления экономических агентов

ЧАСТЬ V

Объявления об утере документов
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.


Вернуться в Новости законодательства

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Яндекс.Метрика