http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Monitorul Oficial Nr. 326-327 din 02.11.2019

Новости Monitorul Oficial и других официальных источников по законодательству, подзаконным, нормативным актам

Модераторы: Binaun, ionix

Monitorul Oficial Nr. 326-327 din 02.11.2019

Сообщение ttv » 08 ноя 2019, 10:29

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova


471. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală (nr. 1310-VIII, 25 octombrie 2019)

472. Decret privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr. 4 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare „Reabilitarea rețelelor electrice de transport ale «Moldelectrica»” (nr. 1311-VIII, 28 octombrie 2019)

473. Decret privind desemnarea și împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Ucraina în domeniul protecției și repatrierii persoanelor care au suferit de pe urma traficului de ființe umane (adulți și copii), copiilor neînsoțiți și persoanelor aflate în situație de dificultate (nr. 1312-VIII, 28 octombrie 2019)

474. Decret privind rechemarea domnului Eugen REVENCO din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Letonia (nr. 131 -VIII, 31 octombrie 2019)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova


729. Hotărîre pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală (nr. 484, 18 octombrie 2019)

730. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 5 din Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale (nr. 499, 1 noiembrie 2019)

731. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 397/2003 privind finanțele publice locale (nr. 500, 1 noiembrie 2019)

732. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 10 din Legea nr. 173/1994 privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale (nr. 501, 1 noiembrie 2019)

733. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind reglementarea construirii unor apeducte (nr. 502, 1 noiembrie 2019)

734. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului nr. 1 la Acordul-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău (nr. 507, 1 noiembrie 2019)

735. Hotărîre cu privire la acordarea de împuterniciri (nr. 508, 1 noiembrie 2019)

736. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 511, 1 noiembrie 2019)

737. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolelor 11 alineatul (1) și 12 alineatul (3) din Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (nr. 512, 1 noiembrie 2019)

738. Hotărîre cu privire la transmiterea unui bun imobil (nr. 513, 1 noiembrie 2019)

739. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege şi abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 514, 1 noiembrie 2019)

740. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unor proiecte de legi și abrogarea unor hotărîri de Guvern (nr. 515, 1 noiembrie 2019)

741. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege şi abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 516, 1 noiembrie 2019)

742. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1266/2016 cu privire la acordarea de împuterniciri (nr. 517, 1 noiembrie 2019)

743. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 518, 1 noiembrie 2019)

744. Hotărîre privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 303/2018 (nr. 519, 1 noiembrie 2019)

745. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Vladislav KULMINSKI (nr. 240-d, 1 noiembrie 2019)

746. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Laurențiu HADÎRCĂ (nr. 241-d, 1 noiembrie 2019)

747. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Anatolie TOPALĂ (nr. 242-d, 1 noiembrie 2019)

748. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Vitalie VALCOV (nr. 243-d, 1 noiembrie 2019)

749. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Ion PLATON (nr. 244-d, 1 noiembrie 2019)

750. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Vasile COSTIN (nr. 245-d, 1 noiembrie 2019)

751. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a doamnei Lilia Potîng (nr. 246-d, 1 noiembrie 2019)

752. Dispoziţie cu privire la conferirea gradului de calificare (nr. 247-d, 1 noiembrie 2019)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova


1846. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 140, 28 octombrie 2019)

Acte ale Agenţiei Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

1847. Decizie cu privire la modificarea Deciziei AGEPI nr. 20/872 din 26.04.2018 (nr. 29/2106 din 23.10.2019)

1848. Decizie cu privire la desemnarea organizaţiei de gestiune colectivă care să gestioneze drepturile ce cad sub incidenţa licenţei obligatorii (nr. 30/2107 din 23.10.2019)
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.

Re: Monitorul Oficial Nr. 326-327 din 02.11.2019

Сообщение ttv » 08 ноя 2019, 10:35

ЧАСТЬ I

Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента Республики Молдова


471. Указ о награждении Национального музея природы и этнографии орденом „Оrdinul de Onoare” (№ 1310-VIII от 25 октября 2019 г.)

472. Указ об инициировании переговоров и одобрении подписания Поправки № 4 к Соглашению о займе между Республикой Молдова и Европейским банком реконструкции и развития «Реконструкция сетей электропередачи „Молдэлектрики”» (№ 1311-VIII от 28 октября 2019 г.)

473. Указ о назначении и наделении полномочиями официальной делегации для ведения переговоров по проекту Соглашения между Республикой Молдова и Украиной в области защиты и репатриации лиц, пострадавших от торговли людьми (взрослых и детей), детей без сопровождения и лиц, находящихся в трудной ситуации (№ 1312-VIII от 28 октября 2019 г.)

474. Указ об отзыве Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Молдова в Латвийской Республике господина Еуджена РЕВЕНКО (№ 1314-VIII от 31 октября 2019 г.)

ЧАСТЬ II

Постановления Правительства Республики Молдова


729. Постановление об утверждении некоторых нормативных актов, обеспечивающих функционирование Закона № 246/2017 о государственном и муниципальном предприятиях (№ 484 от 18 октября 2019 г.)

730. Постановление oб утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений в статью 5 Закона № 397/2003 о местных публичных финансах (№ 499 от 1 ноября 2019 г.)

731. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений в Закон № 397/2003 о местных публичных финансах (№ 500 от 1 ноября 2019 г.)

732. Постановление о проекте Закона о внесении изменений в статью 10 Закона № 173/1994 о порядке опубликования и вступления в силу официальных актов (№ 501 от 1 ноября 2019 г.)

733. Постановление об инициировании переговоров по проекту Соглашения между Правительством Республики Молдова и Правительством Румынии о регулировании строительства некоторых водопроводов (№ 502 от 1 ноября 2019 г.)

734. Постановление об инициировании переговоров и утверждении подписания Поправки № 1 к Рамочному соглашению о займе между Республикой Молдова и Банком развития Совета Европы для реализации Проекта строительства пенитенциарного учреждения в Кишинэу (№ 507 от 1 ноября 2019 г.)

735. Постановление о предоставлении полномочий (№ 508 от 1 ноября 2019 г.)

736. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты (№ 511 от 1 ноября 2019 г.)

737. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении дополнений в часть (1) статьи 11 и часть (3) статьи 12 Закона № 1585/1998 об обязательном медицинском страховании (№ 512 от 1 ноября 2019 г.)

738. Постановление о передаче объекта недвижимости (№ 513 от 1 ноября 2019 г.)

739. Постановление об отзыве из Парламента проекта закона и признании утратившим силу постановления Правительства (№ 514 от 1 ноября 2019 г.)

740. Постановление об отзыве из Парламента некоторых проектов законов и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства (№ 515 от 1 ноября 2019 г.)

741. Постановление oб отзыве из Парламента проекта закона и признании утратившим силу постановления Правительства (№ 516 от 1 ноября 2019 г.)

742. Постановление о внесении изменений в Постановление Правительства № 1266/2016 о предоставлении полномочий (№ 517 от 1 ноября 2019 г.)

743. Постановление о внесении изменений в некоторые постановления Правительства (№ 518 от 1 ноября 2019 г.)

744. Постановление о перераспределении некоторых ассигнований, утвержденных Законом № 303/2018 о государственном бюджете на 2019 год (№ 519 от 1 ноября 2019 г.)

745. Распоряжение об освобождении господина Владислава КУЛЬМИНСКИ (№ 240-р от 1 ноября 2019 г.)

746. Распоряжение об освобождении господина Лауренциу ХАДЫРКЭ (№ 241-р от 1 ноября 2019 г.)

747. Распоряжение о назначении господина Анатолие ТОПАЛЭ (№ 242-р от 1 ноября 2019 г.)

748. Распоряжение об освобождении господина Виталие ВАЛКОВА (№ 243-р от 1 ноября 2019 г.)

749. Распоряжение о прекращении служебных отношений господина Иона ПЛАТОНА (№ 244-р от 1 ноября 2019 г.)

750. Распоряжение о прекращении служебных отношений господина Василе КОСТИНА (№ 245-р от 1 ноября 2019 г.)

751. Распоряжение о назначении госпожи Лилии ПОТЫНГ (№ 246-р от 1 ноября 2019 г.)

752. Распоряжение о присвоении классного чина (№ 247-р от 1 ноября 2019 г.)

ЧАСТЬ III

Акты министерств, департаментов и Национального банка Молдовы
Акты Министерства финансов Республики Молдова


1846. Приказ об изменении и дополнении бюджетной классификации (№ 140 от 28 октября 2019 г.)

Акты Государственного агентства по интеллектуальной собственности

1847. Решение о внесении изменений в Решение AGEPI № 20/872 от 26.04.2018 года (№ 29/2106 от 23 октября 2019 г.)

1848. Решение о назначении организации по коллективному управлению для управления правами, подпадающими под обязательную лицензию (№ 30/2107 от 23 октября 2019 г.)
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.


Вернуться в Новости законодательства

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Яндекс.Метрика