http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Monitorul Oficial Nr. 315-319 din 25.10.2019

Новости Monitorul Oficial и других официальных источников по законодательству, подзаконным, нормативным актам

Модераторы: Binaun, ionix

Monitorul Oficial Nr. 315-319 din 25.10.2019

Сообщение ttv » 25 окт 2019, 10:56

PARTEA I
Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

458. Decret pentru promulgarea Legii privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman (nr. 1308-VIII, 18 octombrie 2019)

459. Lege privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman (nr. 129, 19 octombrie 2019)

460. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Direcției Situații Excepționale, municipiul Edineț, a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne (nr. 1301-VIII, 16 octombrie 2019)

461. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” unor cadre didactice ale Liceului Teoretic „Alexandr Pușkin” din municipiul Chișinău (nr. 1302-VIII, 17 octombrie 2019)

462. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” Combinatului de Materiale de Construcții „MACON” SA (nr. 1303-VIII, 17 octombrie 2019)

463. Decret privind conferirea de distincții de stat unor lucrători ai Combinatului de Materiale de Construcții „MACON” SA (nr. 1304-VIII, 17 octombrie 2019)

464. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Grigorii KARASIN (nr. 1305-VIII, 17 octombrie 2019)

465. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de veterani ai organizațiilor teritoriale ale Uniunii Ofițerilor din Republica Moldova (nr. 1306-VIII, 18 octombrie 2019)

466. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1241-VIII din 12 august 2019 (nr. 1309-VIII, 18 octombrie 2019)

PARTEA II
Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

702. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 947/1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (nr.474, 18 octombrie 2019)

703. Hotărîre pentru modificarea anexelor nr.1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1213/2010 privind aprobarea unor măsuri de susținere a activităților pentru tineret (nr. 477 , 18 octombrie 2019)

704. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1064/2016 cu privire la aprobarea Programului-pilot „Femei în afaceri” (nr. 478 , 18 octombrie 2019)

705. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind crearea, menținerea, dezvoltarea, gestionarea și finanțarea fondului genetic de culturi agricole (nr. 480, 18 octombrie 2019)

706. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 1015/2017 cu privire la aprobarea Programului național privind controlul tutunului pentru anii 2017-2021 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia (nr. 485, 18 octombrie 2019)

707. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 825/2005 cu privire la instituirea Consiliului național de coordonare a programelor naționale de profilaxie și control al infecției HIV/SIDA, infecțiilor cu transmitere sexuală și de control al tuberculozei (nr. 486, 18 octombrie 2019)

708. Hotărîre pentru modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 436/2014 privind implementarea Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova (nr. 487, 23 octombrie 2019)

709. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru susținerea programelor raionale/municipale de granturi (nr. 488, 23 octombrie 2019)

710. Hotărîre cu privire la schimbul unor terenuri în scopul reabilitării sistemului ingineresc de alimentare cu apă (nr. 489, 23 octombrie 2019)

711. Hotărîre pentru modificarea punctului 28 din Regulamentul cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1053/2010 (nr. 490, 23 octombrie 2019)

712. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte normative (nr. 492, 23 octombrie 2019)

713. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 494, 23 octombrie 2019)

714. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 495, 23 octombrie 2019)

715. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Finlanda privind asistenţa reciprocă și cooperarea în domeniul vamal (nr. 496, 23 octombrie 2019)

716. Hotărîre privind repartizarea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018 (nr. 498, 23 octombrie 2019)

717. Dispoziție cu privire la organizarea activităților dedicate sărbătorilor de iarnă și de promovare a produselor autohtone și a potențialului turistic al Republicii Moldova (nr. 234-d , 18 octombrie 2019)

718. Dispoziție cu privire la organizarea procesului de elaborare a Raportului de evaluare voluntară națională pentru implementarea Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030 (nr. 235-d , 22 octombrie 2019)

719. Dispoziție cu privire la reîncadrarea în funcţie a domnului Vadim DERMENJI (nr. 236-d , 23 octombrie 2019)

720. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a domnului Vladislav KULMINSKI (nr. 237-d , 23 octombrie 2019)

721. Dispoziție cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Ion GOLOVATÎI (nr. 238-d, 23 octombrie 2019)

722. Dispoziție cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Octavian MAHU (nr. 239-d, 23 octombrie 2019)

PARTEA III
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei


Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

1802. Ordin cu privire la completarea Ordinului Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 28 din 01.02.2019 cu privire la aprobarea în redacție nouă a listelor de verificare pentru domeniile de control ale A.A.”Agenția Națională Transport Auto” (nr. 254 , 11 octombrie 2019)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1803. Ordin cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 159-S-09, 30 septembrie 2019)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1804. Hotărâre privind extinderea duratei de aplicare a Metodologiei de calculare și aplicare a tarifelor și prețurilor reglementate la gazele naturale nr. 678 din 22.08.2014 (nr. 360/2019, 4 octombrie 2019)

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

1805. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg 04-000257, 11 octombrie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1806. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni „SUCCES-COM” (nr. 50/1 , 21 octombrie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1807. Hotărâre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Centrale pentru Alegeri și Desfășurarea Referendumurilor a Republicii Kârgâze în vederea monitorizării alegerilor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2785, 8 octombrie 2019)

1808. Hotărâre pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2605 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cantemir nr. 8” (nr. 2786, 8 octombrie 2019)

1809. Hotărâre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea domnului Alexei Nicolae, candidat independent în circumscripția uninominală nr. 33, municipiul Chișinău, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2787, 8 octombrie 2019)

1810. Hotărâre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Partidul Legii şi Dreptăţii”, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2788, 8 octombrie 2019)

1811. Hotărâre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea domnului Turta Teodor, candidat independent în circumscripția uninominală nr. 48, orașul Slobozia, municipiile Tiraspol și Bender, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2789, 8 octombrie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

1812. Decizie cu privire la prezentarea informațiilor de către furnizorii de servicii media aflați sub jurisdicția Republicii Moldova privind condițiile de oferire a spațiului publicitar (inclusiv prețul/minut) și alte servicii conexe concurenților electorali (nr. 42/137, 13 septembrie 2019)

1813. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „BTV” la capitolul respectării Concepției generale a serviciului de programe urmare a autosesizării președintelui Consiliului Audiovizualului Dragoș Vicol (nr. 43/140, 20 septembrie 2019)

1814. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „BTV” urmare a sesizării dnei Irina Zara (nr. 43/141, 20 septembrie 2019)

1815. Decizie cu privire la reperfectarea unor licențe de emisie (nr. 43/142, 20 septembrie 2019)

1816. Decizie cu privire la reperfectarea condițiilor la licența de emisie eliberată „Radio Top” SRL pentru postul de radio „Radio Alla” (nr. 43/143, 20 septembrie 2019)

1817. Decizie cu privire la prelungirea termenului de efectuare a controlului privind circumstanțele de fapt asupra petiției parvenite la Consiliul Audiovizualului din partea „ARAX-IMPEX” SRL (nr. 43/144, 20 septembrie 2019)

1818. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului de Hotărâre de Guvern privind modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1015 din 23 noiembrie 2017 (nr. 43/145, 20 septembrie 2019)

1819. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „BTV”, urmare a petițiilor dnei Arina Spătaru, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, și dnei Elena Curecheru, vicepreședinte „Tinerii DA” (nr. 44/147, 20 septembrie 2019)

1820. Decizie cu privire la modificarea Anexei nr. 1 la Decizia CA nr. 37/119 din 20 august 2019 cu privire la clasificarea furnizorilor de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova (nr. 44/148, 26 septembrie 2019)

1821. Decizie cu privire la anunțarea Concursului pentru ocuparea unei funcții vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova” (nr. 46/155, 2 octombrie 2019)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1822. Hotărâre pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei (nr. 245, 26 septembrie 2019)

1823. Hotărâre pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 246, 26 septembrie 2019)

PARTEA IV
Avize funcţii publice vacante

Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V
Avize pierderi de acte
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.

Re: Monitorul Oficial Nr. 315-319 din 25.10.2019

Сообщение ttv » 25 окт 2019, 11:00

ЧАСТЬ I
Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента Республики Молдова


458. Указ о промульгации Закона о субпродуктах животного происхождения и производных продуктах, не предназначенных для потребления человеком (№ 1308-VIII от 18 октября 2019 г.)

459. Закон о субпродуктах животного происхождения и производных продуктах, не предназначенных для потребления человеком (№ 120 от 19 сентября 2019 г.)

460. Указ о награждении группы сотрудников Управления по чрезвычайным ситуациям (муниципий Единец) Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел государственными наградами (№ 1301-VIII от 16 октября 2019 г.)

461. Указ о награждении группы преподавателей теоретического лицея „Alexandr Pușkin” (муниципий Кишинэу) медалью „Meritul Civic” (№ 1302-VIII от 17 октября 2019 г.)

462. Указ о награждении комбината строительных материалов „MACON” S.A. орденом „Gloria Muncii” (№ 1303-VIII от 17 октября 2019 г.)

463. Указ о награждении группы работников комбината строительных материалов „MACON” S.A. государственными наградами (№ 1304-VIII от 17 октября 2019 г.)

464. Указ о награждении господина Григория КАРАСИНА орденом „Ordinul de Onoare” (№ 1305-VIII от 17 октября 2019 г.)

465. Указ о награждении группы ветеранов территориальных организаций Союза офицеров Республики Молдова государственными наградами (№ 1306-VIII от 18 октября 2019 г.)

466. Указ о внесении изменений в статью 1 Указа Президента Республики Молдова № 1241-VIII от 12 августа 2019 года (№ 1309-VIII от 18 октября 2019 г.)

ЧАСТЬ II
Постановления Правительства Республики Молдова

702. Постановление о проекте Закона о внесении изменений в Закон № 947/1996 о Высшем совете магистратуры (№ 474 от 18 октября 2019 г.)

703. Постановление о внесении изменений в приложения № 1 и 2 к Постановлению Правительства № 1213/2010 об утверждении мер по поддержке мероприятий для молодежи (№ 477 от 18 октября 2019 г.)

704. Постановление о внесении изменений в Постановление Правительства № 1064/2016 об утверждении Пилотной программы «Женщины в бизнесе» (№ 478 от 18 октября 2019 г.)

705. Постановление об утверждении Положения о создании, поддержке, развитии, управлении и финансировании генетического фонда сельскохозяйственных культур (№ 480 от 18 октября 2019 г.)

706. Постановление о внесении изменений в приложение № 3 к Постановлению Правительства № 1015/2017 об утверждении Национальной программы по контролю над табаком на 2017-2021 годы и Плана действий по ее внедрению (№ 485 от 18 октября 2019 г.)

707. Постановление о внесении изменений в Постановление Правительства № 825/2005 о создании Национального координационного совета национальных программ по профилактике и контролю ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передаваемых половым путем, и контролю туберкулеза (№ 486 от 18 октября 2019 г.)

708. Постановление о внесении изменений в приложение к Постановлению Правительства № 436/2014 о внедрении Программы технической и финансовой помощи, предоставленной Правительством Румынии для дошкольных учреждений Республики Молдова (№ 487 от 23 октября 2019 г.)

709. Постановление о выделении финансовых средств для поддержки районных/муниципальных программ грантов (№ 488 от 23 октября 2019 г.)

710. Постановление об обмене земельных участков с целью восстановления инженерных систем снабжения питьевой водой (№ 489 от 23 октября 2019 г.)

711. Постановление о внесении изменения в пункт 28 Положения о представительстве государства в коммерческих обществах, утвержденного Постановлением Правительства № 1053/2010 (№ 490 от 23 октября 2019 г.)

712. Постановление о проекте Закона о внесении изменений в некоторые нормативные акты (№ 492 от 23 октября 2019 г.)

713. Постановление о проекте Закона о внесении изменений в некоторые нормативные акты (№ 494 от 23 октября 2019 г.)

714. Постановление о внесении изменений в некоторые постановления Правительства (№ 495 от 23 октября 2019 г.)

715. Постановление об утверждении подписания Соглашения между Правительством Республики Молдова и Правительством Финляндской Республики о взаимопомощи и сотрудничестве в таможенной сфере (№ 496 от 23 октября 2019 г.)

716. Постановление о распределении некоторых ассигнований, утвержденных Законом № 303/2018 о государственном бюджете на 2019 год (№ 498 от 23 октября 2019 г.)

717. Распоряжение об организации мероприятий, посвященных зимним праздникам, и по продвижению местной продукции и туристического потенциала Республики Молдова (№ 234-р от 18 октября 2019 г.)

718. Распоряжение об организации процесса разработки Отчета о национальной добровольной оценке для реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (№ 235-р от 22 октября 2019 г.)

719. Распоряжение о восстановлении в должности господина Вадима ДЕРМЕНЖИ (№ 236-р от 23 октября 2019 г.)

720. Распоряжение о назначении господина Владислава КУЛЬМИНСКИ (№ 237-р от 23 октября 2019 г.)

721. Распоряжение о прекращении служебных отношений господина Иона ГОЛОВАТЫЙ (№ 238-р от 23 октября 2019 г.)

722. Распоряжение о прекращении служебных отношений господина Октавиана МАХУ (№ 239-р от 23 октября 2019 г.)

ЧАСТЬ III
Акты министерств, департаментов и Национального банка Молдовы

Акты Министерства экономики и инфраструктуры Республики Молдова


1802. Приказ о дополнении Приказа Министерства экономики и инфраструктуры №28 от 1.02.2019 г. об утверждении в новой редакции ведомостей проверки в рамках областей контроля aдминистративного органа «Национальное агентство автомобильного транспорта» (№ 254 от 11 октября 2019 г.)

Акты Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова

1803. Приказ о присоединении к международным ограничительным мерам Европейского Союза (№ 159-s-09 от 30 сентября 2019 г.)

Акты Национального агентства по регулированию в энергетике

1804. Постановление о продлении срока действия Методологии расчета и применения регулируемых тарифов и цен на природный газ № 678 от 22.08.2014 г. (№ 360/2019 от 4 октября 2019 г.)

Акты Aгентства по лекарствам и медицинским изделиям

1805. Приказ o регистрации цен производителя на лекарства (№ Rg04-000257 от 11 октября 2019 г.)

Акты Национальной комиссии по финансовому рынку

1806. Постановление об утверждении проспекта добровольного предложения о поглощении ценных бумаг, выпущенных акционерным обществом „SUCCES-COM” (№ 50/1 от 21 октября 2019 г.)

Акты Центральной избирательной комиссии

1807. Постановление об аккредитации международных экспертов по выборам со стороны Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики для осуществления мониторинга новых парламентских выборов от 20 октября 2019 года (№ 2785 от 8 октября 2019 г.)

1808. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2605 от 30 августа 2019 года «Об образовании районного окружного избирательного совета Кантемир № 8» (№ 2786 от 8 октября 2019 г.)

1809. Постановление об утверждении лица, ответственного за финансы (казначея), со стороны г-на Алексей Николая, независимого кандидата в одномандатном округе № 33, мун. Кишинэу, на период избирательной кампании по новым парламентским выборам от 20 октября 2019 года (№ 2787 от 8 октября 2019 г.)

1810. Постановление об утверждении лица, ответственного за финансы (казначея), со стороны политической партии «Партия Закона и Справедливости» на период избирательной кампании по всеобщим местным выборам от 20 октября 2019 года (№ 2788 от 8 октября 2019 г.)

1811. Постановление об утверждении лица, ответственного за финансы (казначея), со стороны г-на Турта Теодора, независимого кандидата в одномандатном округе № 48, г. Слобозия, мун. Тирасполь и Бендер, на период избирательной кампании по новым парламентским выборам от 20 октября 2019 года (№ 2789 от 8 октября 2019 г.)

Акты Cовета по телевидению и радио Республики Молдова

1812. Постановление о предоставлении поставщиками медиауслуг, находящимися под юрисдикцией Республики Молдова, информации об условиях предоставления рекламной площади (включая цену за минуту времени) и иных сопутствующих услуг (№ 42/137 от 13 сентября 2019 г.)

1813. Постановление о рассмотрении результатов мониторинга телеканала «BTV» в отношении соблюдения генеральной концепции программного комплекса как следствие предложения председателя Совета по телевидению и радио Драгоша Викола (№ 43/140 от 20 сентября 2019 г.)

1814. Постановление о рассмотрении результатов мониторинга телеканала «BTV» как следствие обращения г-жи Ирины Зара (№ 43/141 от 20 сентября 2019 г.)

1815. Постановление о переоформлении лицензий на вещание (№ 43/142 от 20 сентября 2019 г.)

1816. Постановление о переоформлении условий лицензии на вещание, выданной ООО «Radio Top» для радиостанции «Radio Alla» (№ 43/143 от 20 сентября 2019 г.)

1817. Постановление о продлении срока проведения контроля фактических обстоятельств, касающихся жалобы, поступившей в Совет по телевидению и радио от ООО «ARAX-IMPEX» (№ 43/144 от 20 сентября 2019 г.)

1818. Постановление о рассмотрении и вынесении заключения по проекту Постановления Правительства об изменении приложения № 3 к Постановлению Правительства № 1015 от 23 ноября 2017 года (№ 43/145 от 20 сентября 2019 г.)

1819. Постановление о рассмотрении результатов мониторинга телеканала «BTV» как следствие жалоб г-жи Арины Спэтару, депутата Парламента Республики Молдова, и г-жи Елены Курекеру, зам.председателя «Tinerii DA» (№ 44/147 от 26 сентября 2019 г.)

1820. Постановление об изменении приложения № 1 к Постановлению № 37/119 от 20 августа 2019 года «О классификации поставщиков аудиовизуальных медиауслуг, находящихся под юрисдикцией Республики Молдова» (№ 44/148 от 26 сентября 2019 г.)

1821. Постановление об объявлении конкурса на замещение вакантных должностей членов Совета по надзору

национального публичного поставщика медиа услуг Компании «Teleradio-Moldova» (№ 46/155 от 2 октября 2019 г.)

Акты Национального банка Молдовы

1822. Постановление об утверждении Инструкции о порядке представления отчетов в электронной форме в Национальный банк Молдовы (№ 245 от 26 сентября 2019 г.)

1823. Постановление о внесении изменений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы (№ 246 от 26 сентября 2019 г.)

ЧАСТЬ IV
Объявления экономических агентов

ЧАСТЬ V
Объявления об утере документов
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.


Вернуться в Новости законодательства

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Яндекс.Метрика