http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Monitorul Oficial Nr. 310-313 din 18.10.19

Новости Monitorul Oficial и других официальных источников по законодательству, подзаконным, нормативным актам

Модераторы: Binaun, ionix

Monitorul Oficial Nr. 310-313 din 18.10.19

Сообщение ttv » 17 окт 2019, 16:49

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova


449. Decret pentru promulgarea Legii privind scutirea de taxa vamală, de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale și de taxa pe valoarea adăugată, fără drept de deducere, a mărfurilor și serviciilor importate și/sau livrate pentru construcția Complexului Sportiv „V.Mumjiev” în municipiul Comrat, UTA Găgăuzia (nr. 1300-VIII, 16 octombrie 2019)

450. Lege privind scutirea de taxa vamală, de taxa pentru efectuarea procedurilor vamale şi de taxa pe valoarea adăugată, fără drept de deducere, a mărfurilor şi serviciilor importate şi/sau livrate pentru construcția Complexului Sportiv „V.Mumjiev” în municipiul Comrat, UTA Găgăuzia (nr. 131, 4 octombrie 2019)

451. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 260/2017 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova (nr. 1298-VIII, 14 octombrie 2019)

452. Lege pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 260/2017 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova (nr. 135, 20 septembrie 2019)

453. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 52 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (nr. 1299-VIII, 16 octombrie 2019)

454. Lege pentru modificarea articolului 52 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (nr. 137, 4 octombrie 2019)

455. Hotărîâre privind raportul Comisiei de anchetă pentru analiza modului de organizare și desfășurare a privatizării și concesionării proprietății publice începând cu anul 2013 asupra evaluării modului de pregătire și desfășurare a concesionării Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău” (nr. 141, 4 octombrie 2019)

456. Hotărâre privind raportul Comisiei de anchetă pentru analiza modului de organizare şi desfășurare a privatizării şi concesionării proprietății publice începând cu anul 2013 asupra evaluării modului de pregătire și desfășurare a privatizării Întreprinderii de Stat „Compania Aeriană «Air Moldova»” (nr. 142, 4 octombrie 2019)

457. Decret pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 309-VIII din 28 iulie 2017 (nr. 1297-VIII, 8 octombrie 2019)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

191. Hotărâre privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 214 alin. (8) din Codul administrativ și a articolului 111 alin. (4) din Legea nr. 548 din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei (Sesizarea nr. 99g/2019) (nr. 20, 26 septembrie 2019)

192. Hotărâre pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (remunerarea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii aleși din rândul profesorilor titulari de drept) (Sesizarea nr. 64a/2019) (nr. 21, 3 octombrie 2019)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1734. Ordin privind modificarea Clasificaţiei bugetare (nr. 125, 26 septembrie 2019)

1735. Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.205 din 21 decembrie 2018 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2019” (nr. 128, 7 octombrie 2019)

1736. Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 132, 8 octombrie 2019)

1737. Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 133, 8 octombrie 2019)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1738. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 253, 4 octombrie 2019)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

1739. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

1740. Ordin cu privire la aprobarea Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile referitoare la emiterea legitimațiilor de membru al echipajului (LME) pentru personalul operatorilor aerieni naționali (PIAC – LME) (nr. 56/GEN, 7 octombrie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1741. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni „FULGER-ST” (nr. 49/2, 15 octombrie 2019)

1742. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 49/4, 15 octombrie 2019)

1743. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 49/5, 15 octombrie 2019)

1744. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 49/6, 15 octombrie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1745. Hot ărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2624 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Rîșcani nr. 27 (nr. 2740, 27 septembrie 2019)

1746. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2627 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Strășeni nr. 30” (nr. 2741, 27 septembrie 2019)

1747. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2630 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Taraclia nr. 33” (nr. 2742, 27 septembrie 2019)

1748. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2635/2019 (nr. 2743, 27 septembrie 2019)

1749. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Suediei în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2744, 27 septembrie 2019)

1750. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Ungariei în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2745, 27 septembrie 2019)

1751. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Letonia în vederea monitorizării alegerilor locale generale și celor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2746, 27 septembrie 2019)

1752. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Consiliului Adunării Interparlamentare a Statelor-membre ale CSI în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2747, 27 septembrie 2019)

1753. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10ALG/6 din 26 septembrie 2019 a domnului Oleg Brega, pretendent la calitatea de candidat independent pentru funcția de consilier în Consiliul municipal Chișinău la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2750, 30 septembrie 2019)

1754. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10ALG/7 din 26 septembrie 2019 a Partidului Politic „Patrioții Moldovei” (nr. 2751, 30 septembrie 2019)

1755. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10ALG/10 din 27 septembrie 2019 a domnului Ruslan Codreanu, pretendent la calitatea de candidat independent pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău în cadrul alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2752, 30 septembrie 2019)

1756. Hotărîre cu privire la rapoartele financiare ale grupurilor de inițiativă constituite de partidele politice, blocul electoral și candidații independenți pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidaților la funcția de deputat pe circumscripții uninominale la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2753, 1 octombrie 2019)

1757. Hotărîre cu privire la aprobarea simbolurilor electorale ale partidelor şi organizațiilor social-politice înregistrate în calitate de concurenți electorali la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2754, 1 octombrie 2019)

1758. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2607 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Căușeni nr. 10” (nr. 2755, 1 octombrie 2019)

1759. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2623 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Rezina nr. 26” (nr. 2756, 1 octombrie 2019)

1760. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2628 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Șoldănești nr. 31” (nr. 2757, 1 octombrie 2019)

1761. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic Mișcarea Populară Antimafie, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2758, 1 octombrie 2019)

1762. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic Democrația Acasă, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2759, 1 octombrie 2019)

1763. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic Partidul Popular Românesc, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor parlamentare noi și a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2760, 1 octombrie 2019)

1764. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Acțiunea Democratică, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2761, 1 octombrie 2019)

1765. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Liberal, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2762, 1 octombrie 2019)

1766. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Mișcării Profesioniștilor „Speranța - Надежда”, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2763, 1 octombrie 2019)

1767. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Lituaniei în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2764, 1 octombrie 2019)

1768. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Georgiei în vederea monitorizării alegerilor locale generale și celor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2765, 1 octombrie 2019)

1769. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorului internațional din partea Centrului pentru Dezvoltarea Sistemelor Electorale, Reforme și Instruiri din Georgia în vederea monitorizării alegerilor locale generale și celor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2766, 1 octombrie 2019)

1770. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10APN/2 din 28 septembrie 2019 a domnului Anatolii Stepuleac, pretendent la calitatea de candidat pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția uninominală nr. 33, mun. Chișinău, din partea Partidului politic „Partidul Stînga Europeană” (nr. 2767, 1 octombrie 2019)

1771. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10APN/3 din 29 septembrie 2019 a Partidului Politic „Partidul Unității Naționale” (nr. 2768, 1 octombrie 2019)

1772. Hotărîre cu privire la contestația nr.CEC-10ALG/5 din 24 septembrie 2019 a domnului Vladimir Cebotari și sesizarea nr.CEC-7/4100 din 24 septembrie 2019 a Partidului Politic „UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA” (nr. 2769, 1 octombrie 2019)

1773. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10ALG/14 din 28 septembrie 2019 a unui grup de membri ai Biroului permanent al Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI” (nr. 2770, 1 octombrie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

1774. Decizie cu privire la examinarea petiției „Content STV Media” SRL (nr. 40/128, 6 septembrie 2019)

1775. Decizie cu privire la examinarea declarațiilor privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova (nr. 40/129, 6 septembrie 2019)

1776. Decizie cu privire la examinarea cererii nr. 01/08-08/2019 din 8 august 2019, parvenită de la SRL „Jevise”, fondatoarea postului de televiziune „AGRO TV” (nr. 40/130, 6 septembrie 2019)

1777. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de radio „HIT FM”, urmare a autosesizării membrei Consiliului Audiovizualului, Olga Guțuțui (nr. 41/131, 11 septembrie 2019)

1778. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune „Ren Moldova” și „Orhei TV” la capitolul respectării Concepției generale a serviciilor de programe, urmare a propunerii membrului Consiliului Audiovizualului, Corneliu Mihalache (nr. 41/132, 11 septembrie 2019)

1779. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Publika TV”, urmare a sesizării dlui Radu Marian, deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 41/133, 11 septembrie 2019)

1780. Decizie cu privire la examinarea petițiilor „Intermedia” SRL (nr. 41/134, 11 septembrie 2019)

1781. Decizie cu privire la examinarea declarațiilor privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova (nr. 42/135, 13 septembrie 2019)

1782. Decizie cu privire la examinarea declarațiilor privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova (nr. 42/136, 13 septembrie 2019)

1783. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului de Hotărâre de Guvern privind modificarea unor Hotărâri ale Guvernului (nr. 42/138, 13 septembrie 2019)

1784. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 42/139, 13 septembrie 2019)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1785. Ordin privind modificarea Ordinului SFS nr. 1387 din 14 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare (nr. 433, 9 octombrie 2019)

Acte ale Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor

1786. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Anexei la Regulamentul privind desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante sau temporar vacante în cadrul Serviciului (nr. 11, 8 octombrie 2019)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1787. Ordonanţă cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului B.C. „UNIVERSALBANK” S.A. în proces de lichidare (nr. 23-01009/7, 8 octombrie 2019)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.

Re: Monitorul Oficial Nr. 310-313 din 18.10.19

Сообщение ttv » 17 окт 2019, 16:52

ЧАСТЬ I

Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента Республики Молдова

449. Указ о промульгации Закона об освобождении от таможенной пошлины, сбора за осуществление таможенных процедур и от налога на добавленную стоимость без права вычета товаров и услуг, импортируемых и/или поставляемых для строительства Спортивного комплекса им. В. Мумжиева в муниципии Комрат, АТО Гагаузия (№ 1300-VIII от 16 октября 2019 г.)

450. Закон об освобождении от таможенной пошлины, сбора за осуществление таможенных процедур и от налога на добавленную стоимость без права вычета товаров и услуг, импортируемых и/или поставляемых для строительства Спортивного комплекса им. В. Мумжиева в муниципии Комрат, АТО Гагаузия (№ 131 от 4 октября 2019 г.)

451. Указ о промульгации Закона об изменении статьи 4 Закона об организации и функционировании Счетной палаты Республики Молдова № 260/2017 (№ 1298-VIII от 14 октября 2019 г.)

452. Закон об изменении статьи 4 Закона об организации и функционировании Счетной палаты Республики Молдова № 260/2017 (№ 135 от 20 сентября 2019 г.)

453. Указ о промульгации Закона о внесении изменений в статью 52 Кодекса Республики Молдова о правонарушениях № 218/2008 (№ 1299-VIII от 16 октября 2019 г.)

454. Закон о внесении изменений в статью 52 Кодекса Республики Молдова о правонарушениях № 218/2008 (№ 137 от 4 октября 2019 г.)

455. Постановление об отчете Следственной комиссии по анализу порядка организации и проведения приватизации и концессии публичной собственности начиная с 2013 года относительно оценки порядка организации и проведения концессии государственного предприятия «Международный аэропорт Кишинэу» (№ 141 от 4 октября 2019 г.)

456. Постановление об отчете Следственной комиссии по анализу порядка организации и проведения приватизации и концессии публичной собственности начиная с 2013 года об оценке порядка организации и проведения приватизации государственного предприятия «Авиакомпания „Air Moldova”» (№ 142 от 4 октября 2019 г.)

457. Указ о внесении изменений в Указ Президента Республики Молдова № 309-VIII от 28 июля 2017 года (№ 1297-VIII от 8 октября 2019 г.)

Акты Конституционного суда Республики Молдова

191. Постановление об исключительном случае неконституционности некоторых положений статьи 214 ч. (8) Административного кодекса и статьи 111 ч. (4) Закона № 548 от 21 июля 1995 года о Национальном банке Молдовы (обращение № 99g/2019 г.) (№ 20 от 26 сентября 2019 г.)

192. Постановление о контроле конституционности некоторых положений Закона № 270 от 23 ноября 2018 года о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере (оплата труда членов Высшего совета магистратуры, избранных из числа штатных преподавателей права) (обращение № 64а/2019) (№ 21 от 3 октября 2019 г.)

ЧАСТЬ III

Акты министерств, департаментов и Национального банка Молдовы
Акты Министерства финансов Республики Молдова


1734. Приказ об изменении бюджетной классификации (№ 125 от 26 сентября 2019 г.)

1735. Приказ о внесении дополнений в Приказ министра финансов № 205 от 21 декабря 2018 года «О порядке зачисления и учета платежей в национальный публичный бюджет посредством казначейской системы Министерства финансов в 2019 году» (№ 128 от 7 октября 2019 г.)

1736. Приказ об изменении и дополнении Плана счетов бюджетного учета и Методологических норм организации бухгалтерского учета и финансовой отчетности бюджетных учреждений, утвержденных Приказом министра финансов № 216 от 28 декабря 2015 года (№ 132 от 8 октября 2019 г.)

1737. Приказ об изменении и дополнении Плана счетов бюджетного учета и Методологических норм организации бухгалтерского учета и финансовой отчетности бюджетных учреждений, утвержденных Приказом министра финансов № 216 от 28 декабря 2015 года (№ 133 от 8 октября 2019 г.)

Акты Министерства юстиции Республики Молдова

1738. Приказ o наделении полномочиями для осуществления нотариальной деятельности (№ 253 от 4 октября 2019 г.)

Акты Национального бюро статистики

1739. Индексы потребительских цен.

Акты Государственной администрации гражданской авиации

1740. Приказ об утверждении процедур и инструкций гражданской авиации, связанных с выдачей удостоверения членов экипажа (LME) для персонала национальных эксплуатантов (PIAC - LME) (№ 56/GEN от 7 октября 2019 г.)

Акты Национальной комиссии по финансовому рынку

1741. Постановление об уверждении проспекта добровольного предложения о поглощении ценных бумаг, выпущенных акционерным обществом „FULGER-ST” (№ 49/2 от 15 октября 2019 г.)

1742. Постановление о регистрации в Государственном реестре ценных бумаг (№ 49/4 от 15 октября 2019 г.)

1743. Постановление об исключении ценных бумаг из Государственного реестра ценных бумаг (№ 49/5 от 15 октября 2019 г.)

1744. Постановление о разрешении реорганизации акционерных обществ (№ 49/6 от 15 октября 2019 г.)

Акты Центральной избирательной комиссии

1745. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2624 от 30 августа 2019 года «Об образовании районного окружного избирательного совета Рышкань № 27» (№ 2740 от 27 сентября 2019 г.)

1746. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2627 от 30 августа 2019 года «Об образовании районного окружного избирательного совета Стрэшень № 30» (№ 2741 от 27 сентября 2019 г.)

1747. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2630 от 30 августа 2019 года «Об образовании районного окружного избирательного совета Тараклия № 33» (№ 2742 от 27 сентября 2019 г.)

1748. Постановление о внесении изменений в приложение к Постановлению Центральной избирательной комиссии № 2635/2019 (№ 2743 от 27 сентября 2019 г.)

1749. Постановление об аккредитации международных наблюдателей со стороны Посольства Швеции в Республике Молдова для осуществления мониторинга всеобщих местных выборов от 20 октября 2019 года (№ 2744 от 27 сентября 2019 г.)

1750. Постановление об аккредитации международных наблюдателей со стороны Посольства Венгрии в Республике Молдова для осуществления мониторинга всеобщих местных выборов от 20 октября 2019 года (№ 2745 от 27 сентября 2019 г.)

1751. Постановление об аккредитации международных экспертов по выборам со стороны Центральной избирательной комиссии Латвийской Республики для осуществления мониторинга всеобщих местных выборов и новых парламентских выборов от 20 октября 2019 года (№ 2746 от 27 сентября 2019 г.)

1752. Постановление об аккредитации международных наблюдателей со стороны Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ для осуществления мониторинга всеобщих местных выборов от 20 октября 2019 года (№ 2747 от 27 сентября 2019 г.)

1753. Постановление о жалобе № CEC-10ALG/6 от 26 сентября 2019 года г-на Бреги Олега, претендента в независимые кандидаты на должность советника муниципального совета Кишинэу на всеобщих местных выборах от 20 октября 2019 года (№ 2750 от 30 сентября 2019 г.)

1754. Постановление о жалобе № CEC-10ALG/7 от 26 сентября 2019 года политической партии «Патриоты Молдовы» (№ 2751 от 30 сентября 2019 г.)

1755. Постановление о жалобе № CEC-10ALG/10 от 27 сентября 2019 года г-на Руслана Кодряну, претендента в независимые кандидаты на должность генерального примара муниципия Кишинэу на всеобщих местных выборах от 20 октября 2019 года (№ 2752 от 30 сентября 2019 г.)

1756. Постановление о финансовых отчетах инициативных групп, образованных политическими партиями, избирательным блоком и независимыми кандидатами для сбора подписей в поддержку кандидатов в депутаты по одномандатным округам на новых парламентских выборах от 20 октября 2019 года (№ 2753 от 1 октября 2019 г.)

1757. Постановление об утверждении избирательных символов партий и общественно-политических организаций, зарегистрированных в качестве конкурентов на всеобщих местных выборах от 20 октября 2019 года (№ 2754 от 1 октября 2019 г.)

1758. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2607 от 30 августа 2019 года «Об образовании районного окружного избирательного совета Кэушень № 10» (№ 2755 от 1 октября 2019 г.)

1759. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2623 от 30 августа 2019 года «Об образовании районного окружного избирательного совета Резина № 26» (№ 2756 от 1 октября 2019 г.)

1760. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2628 от 30 августа 2019 года «Об образовании районного окружного избирательного совета Шолдэнешть № 31» (№ 2757 от 1 октября 2019 г.)

1761. Постановление об утверждении лица, ответственного за финансы (казначея), со стороны политической партии Народное движение Антимафия на период избирательной кампании по всеобщим местным выборам от 20 октября 2019 года (№ 2758 от 1 октября 2019 г.)

1762. Постановление об утверждении лица, ответственного за финансы (казначея), со стороны политической партии «Democrația Acasă» на период избирательной кампании по всеобщим местным выборам от 20 октября 2019 года (№ 2759 от 1 октября 2019 г.)

1763. Постановление об утверждении лица, ответственного за финансы (казначея), со стороны политической партии Румынская народная партия на период избирательной кампании по новым парламентским выборам и всеобщим местным выборам от 20 октября 2019 года (№ 2760 от 1 октября 2019 г.)

1764. Постановление об утверждении лица, ответственного за финансы (казначея), со стороны партии Демократическое действие на период избирательной кампании по всеобщим местным выборам от 20 октября 2019 года (№ 2761 от 1 октября 2019 г.)

1765. Постановление об утверждении лица, ответственного за финансы (казначея), со стороны Либеральной партии на период избирательной кампании по всеобщим местным выборам от 20 октября 2019 года (№ 2762 от 1 октября 2019 г.)

1766. Постановление об утверждении лица, ответственного за финансы (казначея), со стороны Движения профессионалов «Speranţa – Надежда» на период избирательной кампании по всеобщим местным выборам от 20 октября 2019 года (№ 2763 от 1 октября 2019 г.)

1767. Постановление об аккредитации международных наблюдателей со стороны Посольства Литвы в Республике Молдова для осуществления мониторинга всеобщих местных выборов от 20 октября 2019 года (№ 2764 от 1 октября 2019 г.)

1768. Постановление об аккредитации международных экспертов по выборам со стороны Центральной избирательной комиссии Грузии для осуществления мониторинга всеобщих местных выборов и новых парламентских выборов от 20 октября 2019 года (№ 2765 от 1 октября 2019 г.)

1769. Постановление об аккредитации международного наблюдателя со стороны Центра развития избирательных систем, реформ и обучения Грузии для осуществления мониторинга всеобщих местных выборов и новых парламентских выборов от 20 октября 2019 года (№ 2766 от 1 октября 2019 г.)

1770. Постановление о жалобе № CEC-10APN/2 от 28 сентября 2019 года г-на Степуляка Анатолия, претендента в кандидаты в депутаты Парламента Республики Молдова по одномандатному округу № 33, мун. Кишинэу, со стороны политической партии «Партия Европейские Левые» (№ 2767 от 1 октября 2019 г.)

1771. Постановление о жалобе № CEC-10APN/3 от 29 сентября 2019 года политической партии «Партия национального единства» (№ 2768 от 1 октября 2019 г.)

1772. Постановление о жалобе № CEC-10ALG/5 от 24 сентября 2019 года г-на Чеботаря Владимира и об обращении № CEC-7/4100 от 24 сентября 2019 года политической партии «UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA» (№ 2769 от 1 октября 2019 г.)

1773. Постановление о жалобе № CEC-10ALG/14 от 28 сентября 2019 года, поданной группой членов Постоянного бюро политической партии «ВОЛЯ НАРОДА» (№ 2770 от 1 октября 2019 г.)

Акты совета по телевидению и радио Республики Молдова

1774. Постановление о рассмотрении жалобы ООО «Content STV Media» (№ 40/128 от 6 сентября 2019 г.)

1775. Постановление о рассмотрении деклараций об освещении аудиовизуальными организациями Республики Молдова избирательной кампании новых парламентских выборов от 20 октября 2019 года в одномандатных избирательных округах № 17, 33, 48 и 50 (№ 40/129 от 6 сентября 2019 г.)

1776. Постановление о рассмотрении заявления № 01/08-08/2019 от 8 августа 2019 года, поступившего от ООО «JEVISE», учредителя телеканала «AGRO TV» (№ 40/130 от 6 сентября 2019 г.)

1777. Постановление о рассмотрении результатов мониторинга радиостанции «HIT FM» как следствие запроса члена Совета по телевидению и радио Ольги Гуцуцуй (№ 41/131 от 11 сентября 2019 г.)

1778. Постановление о рассмотрении результатов мониторинга некоторых телеканалов «Ren Moldova» и «Orhei TV» в отношении соблюдения генеральной концепции программного комплекса как следствие предложения члена Совета по телевидению и радио Корнелиу Михалаке (№ 41/132 от 11 сентября 2019 г.)

1779. Постановление о рассмотрении результатов мониторинга телеканала «Publika TV» как следствие запроса г-на Раду Марьяна, депутата Парламента Республика Молдова (№ 41/133 от 11 сентября 2019 г.)

1780. Постановление о рассмотрении жалоб ООО «Intermedia» (№ 41/134 от 11 сентября 2019 г.)

1781. Постановление о рассмотрении деклараций об освещении аудиовизуальными организациями Республики Молдова избирательной кампании по всеобщим местным выборам от 20 октября 2019 года (№ 42/135 от 13 сентября 2019 г.)

1782. Постановление о рассмотрении деклараций об освещении аудиовизуальными организациями Республики Молдова избирательной кампании по новым парламентским выборам от 20 октября 2019 года в одномандатных избирательных округах № 17, № 33, № 48 и № 50 (№ 42/136 от 13 сентября 2019 г.)

1783. Постановление о рассмотрении и вынесении заключения по проекту Постановления Правительства об изменении некоторых постановлений Правительства (№ 42/138 от 13 сентября 2019 г.)

1784. Постановление об освещении в прессе социальной кампании (№ 42/139 от 13 сентября 2019 г.)

Акты Государственной налоговой службы

1785. Приказ об изменении Приказа ГНИ № 1387 от 14 декабря 2016 г., с последующими изменениями и дополнениями (№ 433 от 9 октября 2019 г.)

Акты Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег

1786. Приказ o внесении изменений и дополнений в приложение к Положению о проведении конкурса на заполнение вакантных или временно вакантных должностей в Службе (№ 11 от 8 октября 2019 г.)

Акты Национального банка Молдовы

1787. Распоряжение о временной замене ликвидатора B.C. „UNIVERSALBANK” S.A. в процессе ликвидации (№ 23-01009/7 от 8 октября 2019 г.)

ЧАСТЬ IV

Объявления экономических агентов

ЧАСТЬ V

Объявления об утере документов
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.


Вернуться в Новости законодательства

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Яндекс.Метрика