http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Monitorul Oficial Nr. 306-309 din 11.10.2019

Новости Monitorul Oficial и других официальных источников по законодательству, подзаконным, нормативным актам

Модераторы: Binaun, ionix

Monitorul Oficial Nr. 306-309 din 11.10.2019

Сообщение ttv » 11 окт 2019, 08:06

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova


432. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 209/2016 privind deșeurile (nr. 1288-VIII, 3 octombrie 2019)

433. Lege pentru modificarea Legii nr. 209/2016 privind deșeurile (nr. 116, 15 august 2019)

434. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr.7 la Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (nr. 1285-VIII, 30 septembrie 2019)

435. Lege pentru modificarea anexei nr.7 la Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (nr. 132, 19 septembrie 2019)

436. Hotărâre pentru modificarea unor hotărâri ale Parlamentului (nr. 136, 20 septembrie 2019)

437. Hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Parlamentului nr. 47/2019 privind componența nominală a delegației Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a X-a la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (nr. 138, 4 octombrie 2019)

438. Hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Parlamentului nr. 71/2019 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și organizațiile parlamentare bilaterale (nr. 139, 4 octombrie 2019)

439. Decret privind eliberarea domnului Mihail ȚURCAN din funcția de judecător la Judecătoria Căușeni (nr. 1286-VIII, 30 septembrie 2019)

440. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Universității de Stat din Moldova (nr. 1287-VIII, 1 octombrie 2019)

441. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” doamnei Federica MOGHERINI (nr. 1289-VIII, 3 octombrie 2019)

442. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” domnului Vasile SECRIERU (nr. 1290-VIII, 3 octombrie 2019)

443. Decret privind conferirea de distincţii de stat unor cadre didactice (nr. 1291-VIII, 4 octombrie 2019)

444. Decret privind eliberarea doamnei Elena TVERDOHLEB din funcția de judecător la Judecătoria Edineț (nr. 1292-VIII, 7 octombrie 2019)

445. Decret privind eliberarea doamnei Ludmila URSU din funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 1293-VIII, 7 octombrie 2019)

446. Decret privind eliberarea doamnei Alexandra PENI din funcția de judecător la Judecătoria Comrat (nr. 1294-VIII, 7 octombrie 2019)

447. Decret privind eliberarea doamnei Natalia SIMCIUC din funcţia de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 1295-VIII, 7 octombrie 2019)

448. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării proiectului Hotărârii Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente cu privire la Programul de colaborare al statelor membre ale Comunității Statelor Independente în combaterea terorismului și altor forme violente de manifestare a extremismului pentru anii 2020-2022 (nr. 1296-VIII, 8 octombrie 2019)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

182. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 125g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 75 alin. (2) din Legea nr. 449 din 30 iulie 2001 cu privire la gaj, 34 alin. (2) din Legea nr. 142 din 26 iunie 2008 cu privire la ipotecă și 764 alin. (2) din Codul civil (nr. 90, 19 septembrie 2019)

183. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 132g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 297 din Codul de procedură penală (trimiterea cauzei în judecată) (nr. 91, 19 septembrie 2019)

184. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 133g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 551 din Codul contravențional (utilizarea muncii nedeclarate) (nr. 92, 19 septembrie 2019)

185. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 108a/2019 privind controlul constituționalității unor prevederi din articolul 85 alin. (1) din Codul penal (aplicarea pedepsei în cazul unui cumul de sentinţe) (nr. 93, 23 septembrie 2019)

186. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 123g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a textului „incapacitatea de plată” conținut în articolul 2 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (nr. 94, 23 septembrie 2019)

187. Decizie de respingere a solicitării referitoare la suspendarea acțiunii Hotărârilor Parlamentului Republicii Moldova nr. 126 și nr. 127 din 16 septembrie 2019 privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputaților în Parlament Marina Tauber și Reghina Apostolova (sesizarea nr. 166a/2019) (nr. 95, 23 septembrie 2019)

188. Decizie de respingere a solicitării privind suspendarea acțiunii unor prevederi din Legea nr. 128 din 16 septembrie 2019 pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură (Sesizarea nr. 168a/2019) (nr. 96, 25 septembrie 2019)

189. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 121g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a textului „organele specializate ale administrației publice locale” din articolul 42310 alin. (1) din Codul contravențional (nr. 97, 30 septembrie 2019)

190. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.130g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 258 alineatele (2) și (3) din Codul administrativ (nr. 99, 30 septembrie 2019)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

680. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri din rezervele materiale de stat (nr. 464, 9 octombrie 2019)

681. Hotărîre cu privire la înființarea bustului poetului Mihai Eminescu în municipiul Cahul (nr. 465, 9 octombrie 2019)

682. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat pentru comercializare la prețuri reduse (nr. 466, 9 octombrie 2019)

683. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 2211 la Hotărîrea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 467, 9 octombrie 2019)

684. Hotărîre pentru modificarea unor anexe la Hotărîrea Guvernului nr. 102/2018 cu privire la comisiile interguvernamentale de colaborare economică, comercială, științifică şi tehnică (nr. 469, 9 octombrie 2019)

685. Hotărîre pentru modificarea punctului 11 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 125/2018 cu privire la Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (nr. 470, 9 octombrie 2019)

686. Hotărîre pentru modificarea unor anexe la Hotărîrea Guvernului nr. 959/2018 cu privire la aprobarea Nomenclatorului funcţiilor şi coeficienţilor de ierarhizare pentru stabilirea indemnizaţiilor de funcţie pentru personalul instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, a bazei de calcul pentru stabilirea indemnizaţiilor de funcţie, precum şi a structurilor şi efectivelor de personal ale acestora (nr. 471, 9 octombrie 2019)

687. Dispoziţie privind decernarea Marelui Premiu pentru merite deosebite în domeniul vitivinicol pe anul 2019 (nr. 222-d, 3 octombrie 2019)

688. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenței Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător din partea mediului de afaceri (nr. 223-d, 7 octombrie 2019)

689. Dispoziţie сu privire la numirea în funcție a doamnei Viorelia LAZĂR (nr. 224-d, 9 octombrie 2019)

690. Dispoziţie сu privire la numirea în funcție a doamnei Cristina TÎȘCUL (nr. 225-d, 9 octombrie 2019)

691. Dispoziţie сu privire la numirea în funcție a domnului Vitalie NOGALI (nr. 226-d, 9 octombrie 2019)

692. Dispoziţie сu privire la numirea în funcție a domnului Mihail ȚURCAN (nr. 227-d, 9 octombrie 2019)

693. Dispoziţie сu privire la numirea în funcție a domnului Piotr MANOL (nr. 228-d, 9 octombrie 2019)

694. Dispoziţie сu privire la numirea în funcție a domnului Oleg MALER (nr. 229-d, 9 octombrie 2019)

695. Dispoziţie сu privire la suspendarea raporturilor de serviciu ale domnului Vadim DERMENJI (nr. 230-d, 9 octombrie 2019)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova


1692. Ordin сu privire la aprobarea documentului normativ NCM A.01.06:2019 „Principiile și metodologia reglementării în construcții. Structura şi modul de lucru ale comitetelor tehnice” (nr. 246, 2 octombrie 2019)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1693. Ordin cu privire la completarea Regulamentului „Cu privire la ocuparea prin concurs a funcției de funcționar vamal”, aprobat prin ordinul ministrului finanțelor nr.241-p din 21 iunie 2018 (nr. 311-p, 30 septembrie 2019)

Acte ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

1694. Ordin cu privire la modificarea Instrucţiunilor privind ordinea de eliberare a cazierelor judiciare, cazierelor contravenţionale şi altor certificate de către Serviciul tehnologii informaţionale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 353 din 18 noiembrie 2016 (nr. 219, 12 aprilie 2019)

Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

1695. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr. 2 și nr. 3 la Ordinul nr. 999/2019 (nr. 1117, 10 septembrie 2019)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1696. Ordin cu privire la modificarea și completarea anexei nr.11 al Ordinului nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 418-O, 11 septembrie 2019)

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

1697. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000251, 1 octombrie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare


1698. Hotărâre referitor la retragerea licenţei AEÎ „COȘCALIA” (nr. 47/1, 3 octombrie 2019)

1699. Hotărâre cu privire la suspendarea licenței CA „KLASSIKA ASIGURĂRI” SA (nr. 47/3, 3 octombrie 2019)

1700. Hotărâre privind monitorizarea executării Hotărârii CNPF nr.40/2/2017 (nr. 48/2, 7 octombrie 2019)

1701. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 48/10, 7 octombrie 2019)

1702. Hotărâre cu privire la unele înscrieri în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 48/11, 7 octombrie 2019)

1703. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 48/12, 7 octombrie 2019)

1704. Hotărâre Rrferitor la retragerea licenţei AEÎ „VĂSIENI” (nr. 48/14, 7 octombrie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1705. Hotărîre cu privire la stabilirea tirajului buletinelor de vot la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 pentru secțiile de votare din circumscripțiile uninominale nr. 48 și nr. 50 (nr. 2715, 24 septembrie 2019)

1706. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală din partea Mișcării Social-Politice „Forța Nouă” pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2716, 24 septembrie 2019)

1707. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2620 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Nisporeni nr. 23” (nr. 2717, 24 septembrie 2019)

1708. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2624 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Rîșcani nr. 27” (nr. 2718, 24 septembrie 2019)

1709. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2627 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Strășeni nr. 30” (nr. 2719, 24 septembrie 2019)

1710. Hotărîre pentru modificarea punctului 1 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2688 din 13 septembrie 2019 „Cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor parlamentare noi și a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019” (nr. 2720, 24 septembrie 2019)

1711. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Partidul Unității Naționale”, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor parlamentare noi și a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2721, 24 septembrie 2019)

1712. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Național Liberal, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor parlamentare noi și a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2722, 24 septembrie 2019)

1713. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic Partidul Verde Ecologist, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor parlamentare noi și a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2723, 24 septembrie 2019)

1714. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Mișcării socialpolitice „Forța Nouă”, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2724, 24 septembrie 2019)

1715. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale generale și celor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2725, 24 septembrie 2019)

1716. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Lituania în vederea monitorizării alegerilor locale generale și celor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2726, 24 septembrie 2019)

1717. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Naționale a Republicii Estonia în vederea monitorizării alegerilor locale generale și celor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2727, 24 septembrie 2019)

1718. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorului internațional din partea Ambasadei Ungariei în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2728, 24 septembrie 2019)

1719. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale de Stat a Republicii Croația în vederea monitorizării alegerilor locale generale și celor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2729, 24 septembrie 2019)

1720. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești Fundația Est-Europeană din Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2730, 24 septembrie 2019)

1721. Hotărîre pentru modificarea punctului 1 al hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.2565 din 14 august 2019 „Cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Ljubljana, Republica Slovenia” (nr. 2732, 24 septembrie 2019)

1722. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2704 din 17 septembrie 2019 (nr. 2733, 24 septembrie 2019)

1723. Hotărîre pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la particularitățile exercitării dreptului de vot la alegerile locale (nr. 2734, 27 septembrie 2019)

1724. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Partidul Stînga Europeană” pentru perioada campaniei electorale a alegerilor parlamentare noi și a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2735, 27 septembrie 2019)

1725. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Politic „VOINȚA POPORULUI” pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2736, 27 septembrie 2019)

1726. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic Partidul Popular din Republica Moldova, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2737, 27 septembrie 2019)

1727. Hotărîre pentru modificarea punctului 1 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2722 din 24 septembrie 2019 „Cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Național Liberal, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor parlamentare noi și a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2738, 27 septembrie 2019)

1728. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor parlamentare noi și a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2739, 27 septembrie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

1729. Decizie cu privire la examinarea petiției „STV IT Company” SRL (nr. 38/123, 2 septembrie 2019)

1730. Decizie сu privire la examinarea sesizării guvernatorului Găgăuziei, Irina Vlah (nr. 39/124, 5 septembrie 2019)

1731. Decizie сu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 39/127, 5 septembrie 2019)

1732. Decizie сu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea capacității rămase disponibile (2 sloturi) a Multiplexului A (nr. 45/153, 30 septembrie 2019)

1733. Decizie сu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămase disponibile (nr. 45/154, 30 septembrie 2019)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.

Re: Monitorul Oficial Nr. 306-309 din 11.10.2019

Сообщение ttv » 11 окт 2019, 08:10

ЧАСТЬ I

Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента Республики Молдова


432. Указ о промульгации Закона о внесении изменений в Закон об отходах № 209/2016 (№ 1288-VIII от 3 октября 2019 г.)

433. Закон о внесении изменений в Закон об отходах № 209/2016 (№ 116 от 15 августа 2019 г.)

434. Указ о промульгации Закона о внесении изменения в приложение 7 к Закону о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере № 270/2018 (№ 1285-VIII от 30 сентября 2019 г.)

435. Закон о внесении изменения в приложение 7 к Закону о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере № 270/2018 (№ 132 от 19 сентября 2019 г.)

436. Постановление о внесении изменений в некоторые постановления Парламента (№ 136 от 20 сентября 2019 г.)

437. Постановление о внесении изменений в статью 1 Постановления Парламента № 47/2019 о номинальном составе делегации Парламента Республики Молдова X созыва в Парламентской ассамблее Совета Европы (№ 138 от 4 октября 2019 г.)

438. Постановление о внесении изменений в статью 1 Постановления Парламента о персональном составе делегаций Парламента Республики Молдова в международных и двусторонних парламентских организациях № 71/2019 (№ 139 от 4 октября 2019 г.)

439. Указ об освобождении господина Михаила ЦУРКАНА от должности судьи суда Кэушень (№ 1286-VIII от 30 сентября 2019 г.)

440. Указ о награждении группы сотрудников Государственного университета Молдовы государственными наградами (№ 1287-VIII от 1 октября 2019 г.)

441. Указ о награждении госпожи Федерики МОГЕРИНИ орденом „Ordinul de Onoare” (№ 1289-VIII от 3 октября 2019 г.)

442. Указ о награждении господина Василе СЕКРИЕРУ медалью „Meritul Civic” (№ 1290-VIII от 3 октября 2019 г.)

443. Указ о награждении группы преподавателей государственными наградами (№ 1291-VIII от 4 октября 2019 г.)

444. Указ об освобождении госпожи Елены ТВЕРДОХЛЕБ от должности судьи cуда Единец (№ 1292-VIII от 7 октября 2019 г.)

445. Указ об освобождении госпожи Людмилы УРСУ от должности судьи Апелляционной палаты Кишинэу (№ 1293-VIII от 7 октября 2019 г.)

446. Указ об освобождении госпожи Александры ПЕНИ от должности судьи суда Комрат (№ 1294-VIII от 7 октября 2019 г.)

447. Указ об освобождении госпожи Натальи СИМЧУК от должности судьи Апелляционной палаты Кишинэу (№ 1295-VIII от 7 октября 2019 г.)

448. Указ об инициировании переговоров и одобрении подписания проекта Решения Совета глав государств Содружества Независимых Государств о Программе сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020 – 2022 годы (№ 1296-VIII от 8 октября 2019 г.)

Акты Конституционного суда Республики Молдова


182. Определение о неприемлемости обращения № 125g/2019 г. об исключительном случае неконституционности некоторых положений ст. 75 ч. (2) Закона № 449 от 30 июля 2001 года о залоге, ст. 34 ч. (2) Закона № 142 от 26 июня 2008 года об ипотеке и ст. 764 ч. (2) Гражданского кодекса (№ 90 от 19 сентября 2019 г.)

183. Определение о неприемлемости обращения № 132g/2019 г. об исключительном случае неконституционности некоторых положений статьи 297 Уголовно-процессуального кодекса (направление дела в суд) (№ 91 от 19 сентября 2019 г.)

184. Определение о неприемлемости обращения № 133g/2019 г. об исключительном случае неконституционности положений статьи 551 Кодекса о правонарушениях (использование недекларированного труда) (№ 92 от 19 сентября 2019 г.)

185. Определение о неприемлемости обращения № 108а/2019 г. о контроле конституционности некоторых положений ст. 85 ч. (1) Уголовного кодекса (назначение наказания по совокупности приговоров) (№ 93 от 23 сентября 2019 г.)

186. Определение о неприемлемости обращения № 123g/2019 г. об исключительном случае неконституционности слова «неплатежеспособность» в ст. 2 Закона о несостоятельности № 149 от 29 июня 2012 года (№ 94 от 23 сентября 2019 г.)

187. Определение об отклонении запроса о приостановлении действия Постановлений Парламента Республики Молдова № 126 и № 127 от 16 сентября 2019 года о даче согласия на лишение парламентского иммунитета депутатов Парламента Марины Таубер и Регины Апостоловой (обращение № 166а/2019) (№ 95 от 23 сентября 2019 г.)

188. Определение об отклонении запроса о приостановлении действия некоторых положений Закона № 128 от 16 сентября 2019 года о внесении изменений в Закон о Прокуратуре № 3/2016 (обращение № 168а/2019) (№ 96 от 25 сентября 2019 г.)

189. Определение о неприемлемости обращения № 121g/2019 г. об исключительном случае неконституционности словосочетания «специализированными органами местного публичного управления» в ст. 42310 ч. (1) Кодекса о правонарушениях (№ 97 от 30 сентября 2019 г.)

190. Определение о неприемлемости обращения № 130g/2019 г. об исключительном случае неконституционности ст. 258 ч. (2) и ч. (3) Административного кодекса (№ 99 от 30 сентября 2019 г.)

ЧАСТЬ II

Постановления Правительства Республики Молдова


680. Постановление об отпуске некоторых материальных ценностей из государственных материальных резервов (№ 464 от 9 октября 2019 г.)

681. Постановление о возведении бюста поэта Михая Еминеску в муниципии Кахул (№ 465 от 9 октября 2019 г.)

682. Постановление об отпуске материальных ценностей из государственных материальных резервов для продажи по сниженным ценам (№ 466 от 9 октября 2019 г.)

683. Постановление о внесении изменений в приложение № 2211 к Постановлению Правительства № 351/2005 об утверждении списков объектов недвижимого имущества, являющихся публичной собственностью государства, и о передаче некоторых объектов недвижимого имущества (№ 467 от 9 октября 2019 г.)

684. Постановление о внесении изменений в некоторые приложения к Постановлению Правительства № 102/2018 о межправительственных комиссиях по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (№ 469 от 9 октября 2019 г.)

685. Постановление о внесении изменения в пункт 11 приложения № 1 к Постановлению Правительства № 125/2018 о государственном учреждении «Центр информационных технологий в финансах» (№ 470 от 9 октября 2019 г.)

686. Постановление о внесении изменений в некоторые приложения к Постановлению Правительства № 959/2018 об утверждении Перечня должностей и иерархических коэффициентов для определения должностных пособий для персонала учреждений дипломатической службы Республики Молдова за рубежом, расчетной основы для определения должностных пособий, а также структур и штатной численности их персонала (№ 471 от 9 октября 2019 г.)

687. Распоряжение о присуждении Большой премии за особые заслуги в виноградарско-винодельческой области за 2019 год (№ 222-р от 3 октября 2019 г.)

688. Распоряжение об утверждении состава Рабочей группы Государственной комиссии по регулированию предпринимательской деятельности со стороны деловой среды (№ 223-р от 7 октября 2019 г.)

689. Распоряжение о назначении госпожи Виорелии ЛАЗЭР (№ 224-р от 9 октября 2019 г.)

690. Распоряжение о назначении госпожи Кристины ТЫШКУЛ (№ 225-р от 9 октября 2019 г.)

691. Распоряжение о назначении господина Виталие НОГАЛЬ (№ 226-р от 9 октября 2019 г.)

692. Распоряжение о назначении господина Михаила ЦУРКАНА (№ 227-р от 9 октября 2019 г.)

693. Распоряжение о назначении господина Петра МАНОЛА (№ 228-р от 9 октября 2019 г.)

694. Распоряжение о назначении господина Олега МАЛЕРА (№229-р от 9 октября 2019 г.)

695. Распоряжение о приостановлении служебных отношений господина Вадима ДЕРМЕНЖИ (№ 230-р от 9 октября 2019 г.)

ЧАСТЬ III

Акты министерств, департаментов и Национального банка Молдовы
Акты Министерства экономики и инфраструктуры Республики Молдова


1692. Приказ об утверждении нормативного документа NCM A.01.06:2019 “Принципы и методология нормирования в строительстве. Структура и порядок работы технических комитетов” (№ 246 от 2 октября 2019 г.)

Акты Министерства финансов Республики Молдова

1693. Приказ о дополнении Положения «О замещении на конкурсной основе должности в Таможенной службе», утвержденного Приказом министра финансов № 241-р от 21 июля 2018 года (№ 311-р от 30 сентября 2019 г.)

Акты Министерства внутренних дел Республики Молдова

1694. Приказ о внесении изменений в Инструкции о порядке выдачи справок об отсутствии судимости, справок о привлечении к ответственности за правонарушения и других справок Службой информационных технологий Министерства внутренних дел, утвержденные Приказом Министерства внутренних дел № 353 от 18 ноября 2016 г. (№ 219 от 12 апреля 2019 г.)

Акты Министерства образования, культуры и исследований Республики Молдова

1695. Приказ об утверждении изменений в приложения № 2 и № 3 к Приказу № 999/2019 (№ 1117 от 10 сентября 2019 г.)

Акты Таможенной службы Республики Молдова

1696. Приказ о внесении изменений и дополнений в приложение №11 к Приказу Таможенной службы №346-О от 24.12.2009 г. «Об утверждении Технических правил о порядке печати, использования и заполнения таможенной декларации» (№ 418-О от 11 сентября 2019 г.)

Акты Агентства по лекарствам и медицинским изделиям

1697. Приказ о регистрации цен производителя на лекарства (№ Rg04-000251 от 1 октября 2019 г.)

Акты Национальной комиссии по финансовому рынку

1698. Постановление об аннулировании лицензии ССА „COȘCALIA” (№ 47/1 от 3 октября 2019 г.)

1699. Постановление о приостановлении действия лицензии CК „KLASSIKA ASIGURĂRI” АО (№ 47/3 от 3 октября 2019 г.)

1700. Постановление о мониторинге исполнения Постановления НКФР №40/2/2017 (№ 48/2 от 7 октября 2019 г.)

1701. Постановление о регистрации в Государственном реестре ценных бумаг (№ 48/10 от 7 октября 2019 г.)

1702. Постановление о некоторых записях в Государственном реестре ценных бумаг (№ 48/11 от 7 октября 2019 г.)

1703. Постановление о разрешении реорганизации акционерного общества (№ 48/12 от 7 октября 2019 г.)

1704. Постановление об аннулировании лицензии ССА „VĂSIENI” (№ 48/14 от 7 октября 2019 г.)

Акты Центральной избирательной комиссии

1705. Постановление об установлении тиража избирательных бюллетеней на новых парламентских выборах от 20 октября 2019 года для избирательных участков в избирательных округах № 48 и № 50 (№ 2715 от 24 сентября 2019 г.)

1706. Постановление об утверждении представителя с правом совещательного голоса в Центральной избирательной комиссии со стороны общественно-политического движения «Forța Nouă» на период избирательной кампании по всеобщим местным выборам от 20 октября 2019 года (№ 2716 от 24 сентября 2019 г.)

1707. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2620 от 30 августа 2019 года «Об образовании районного окружного избирательного совета Ниспорень № 23» (№ 2717 от 24 сентября 2019 г.)

1708. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2624 от 30 августа 2019 года «Об образовании районного окружного избирательного совета Рышкань № 27» (№ 2718 от 24 сентября 2019 г.)

1709. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2627 от 30 августа 2019 года «Об образовании районного окружного избирательного совета Стрэшень № 30» (№ 2719 от 24 сентября 2019 г.)

1710. Постановление о внесении изменений в пункт 1 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2688 от 13 сентября 2019 года «Об утверждении лица, ответственного за финансы (казначея), со стороны Либерально-демократической партии Молдовы на период избирательной кампании по новым парламентским выборам и всеобщим местным выборам от 20 октября 2019 года» (№ 2720 от 24 сентября 2019 г.)

1711. Постановление об утверждении лица, ответственного за финансы (казначея), со стороны политической партии «Партия национального единства» на период избирательной кампании по новым парламентским выборам и всеобщим местным выборам от 20 октября 2019 года (№ 2721 от 24 сентября 2019 г.)

1712. Постановление об утверждении лица, ответственного за финансы (казначея), со стороны Национально-либеральной партии на период избирательной кампании по новым парламентским выборам и всеобщим местным выборам от 20 октября 2019 года (№ 2722 от 24 сентября 2019 г.)

1713. Постановление об утверждении лица, ответственного за финансы (казначея), со стороны политической партии Экологическая партия зеленых на период избирательной кампании по новым парламентским выборам и всеобщим местным выборам от 20 октября 2019 года (№ 2723 от 24 сентября 2019 г.)

1714. Постановление об утверждении лица, ответственного за финансы (казначея), со стороны общественно-политического движения «Forța Nouă» на период избирательной кампании по всеобщим местным выборам от 20 октября 2019 года (№ 2724 от 24 сентября 2019 г.)

1715. Постановление об аккредитации национальных наблюдателей со стороны общественной ассоциации «Promo-LEX» для осуществления мониторинга всеобщих местных выборов и новых парламентских выборов от 20 октября 2019 года (№ 2725 от 24 сентября 2019 г.)

1716. Постановление об аккредитации международных экспертов по выборам со стороны Центральной избирательной комиссии Литовской Республики для осуществления мониторинга всеобщих местных выборов и новых парламентских выборов от 20 октября 2019 года (№ 2726 от 24 сентября 2019 г.)

1717. Постановление об аккредитации международных экспертов по выборам со стороны Национальной избирательной комиссии Эстонской Республики для осуществления мониторинга всеобщих местных выборов и новых парламентских выборов от 20 октября 2019 года (№ 2727 от 24 сентября 2019 г.)

1718. Постановление об аккредитации международного наблюдателя со стороны Посольства Венгрии в Республике Молдова для осуществления мониторинга всеобщих местных выборов от 20 октября 2019 года (№ 2728 от 24 сентября 2019 г.)

1719. Постановление об аккредитации международных экспертов по выборам со стороны Государственной избирательной комиссии Республики Хорватия для осуществления мониторинга всеобщих местных выборов и новых парламентских выборов от 20 октября 2019 года (№ 2729 от 24 сентября 2019 г.)

1720. Постановление об аккредитации национальных наблюдателей со стороны общественной ассоциации Восточно-Европейский фонд в Молдове для осуществления мониторинга всеобщих местных выборов от 20 октября 2019 года (№ 2730 от 24 сентября 2019 г.)

1721. Постановление о внесении изменений в пункт 1 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2565 от 14 августа 2019 года «Об откомандировании представителей Центральной избирательной комиссии в Любляну, Республика Словения» (№ 2732 от 24 сентября 2019 г.)

1722. Постановление о внесении изменений в Положение о финансировании избирательных кампаний конкурентов на выборах, утвержденное Постановлением Центральной избирательной комиссии № 2704 от 17 сентября 2019 года (№ 2733 от 24 сентября 2019 г.)

1723. Постановление об утверждении Инструкции об особенностях реализации права на голосование на местных выборах (№ 2734 от 27 сентября 2019 г.)

1724. Постановление об утверждении представителя с правом совещательного голоса в Центральной избирательной комиссии и лица, ответственного за финансы (казначея), со стороны политической партии «Партия Европейские Левые» на период избирательной кампании по новым парламентским выборам и по всеобщим местным выборам от 20 октября 2019 года (№ 2735 от 27 сентября 2019 г.)

1725. Постановление об утверждении представителя с правом совещательного голоса в Центральной избирательной комиссии и лица, ответственного за финансы (казначея), со стороны политической партии «ВОЛЯ НАРОДА» на период избирательной кампании по всеобщим местным выборам от 20 октября 2019 года (№ 2736 от 27 сентября 2019 г.)

1726. Постановление об утверждении лица, ответственного за финансы (казначея), со стороны политической партии Народная партия Республики Молдова на период избирательной кампании по всеобщим местным выборам от 20 октября 2019 года (№ 2737 от 27 сентября 2019 г.)

1727. Постановление о внесении изменений в пункт 1 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2722 от 24 сентября 2019 года «Об утверждении лица, ответственного за финансы (казначея), со стороны Национально-либеральной партии на период избирательной кампании по новым парламентским выборам и всеобщим местным выборам от 20 октября 2019 года» (№ 2738 от 27 сентября 2019 г.)

1728. Постановление об утверждении лица, ответственного за финансы (казначея), со стороны Партии коммунистов Республики Молдова на период избирательной кампании по новым парламентским выборам и всеобщим местным выборам от 20 октября 2019 года (№ 2739 от 27 сентября 2019 г.)

Акты Cовета по телевидению и радио Республики Молдова

1729. Постановление о рассмотрении жалобы ООО «STV IT Company» (№ 38/123 от 2 сентября 2019 г.)

1730. Постановление о рассмотрении обращения главы Гагаузии Ирины Влах (№ 39/124 от 5 сентября 2019 г.)

1731. Постановление об освещении в прессе социальных кампаний (№ 39/127 от 5 сентября 2019 г.)

1732. Постановление об объявлении конкурса на использование свободных слотов (2 слота) мультиплекса А (№ 45/153 от 30 сентября 2019 г.)

1733. Постановление об объявлении конкурса на использование свободных и освободившихся радиочастот (№ 45/154 от 30 сентября 2019 г.)

ЧАСТЬ IV

Объявления экономических агентов

ЧАСТЬ V

Объявления об утере документов
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.


Вернуться в Новости законодательства

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

Яндекс.Метрика