http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Monitorul Oficial Nr. 303-305 din 04.10.2019

Новости Monitorul Oficial и других официальных источников по законодательству, подзаконным, нормативным актам

Модераторы: Binaun, ionix

Monitorul Oficial Nr. 303-305 din 04.10.2019

Сообщение ttv » 03 окт 2019, 14:54

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova


431. Hotărâre pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Parlamentului nr. 433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 134, 20 septembrie 2019)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

178. Hotărâre pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (s esizarea nr. 98a/2019) (nr. 19, 24 septembrie 2019)

179. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.128g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 4 alin. (6) Din legea nr. 1054 din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal (nr. 87, 12 septembrie 2019)

180. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 144g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 189 alin. (3) lit. e) din Codul penal (șantajul soldat cu dobândirea unor bunuri) (nr. 88, 12 septembrie 2019)

181. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.151g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 2872 alin. (1) din Codul fiscal (nr. 89, 12 septembrie 2019)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

669. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor (nr. 437, 11 septembrie 2019)

670. Hotărîre pentru aprobarea Planului de admitere la programele de postdoctorat pe specialități științifice pentru anul 2020 (nr. 460, 2 octombrie 2019)

671. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Eficiență Energetică, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 45/2019 (nr. 461, 2 octombrie 2019)

672. Hotărîre privind desemnarea reprezentanţilor Guvernului în Parlament şi la Curtea Constituţională (nr. 462, 2 octombrie 2019)

673. Hotărîre cu privire la organizarea audienţei (nr. 463, 2 octombrie 2019)

674. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a domnului Alexandru DUBALARI (nr. 216-d, 2 octombrie 2019)

675. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a domnului Sergiu GHERCIU (nr. 217-d, 2 octombrie 2019)

676. Dispoziție cu privire la numirea în funcţie a domnului Nicolae RĂDIȚA (nr. 218-d, 2 octombrie 2019)

677. Dispoziție cu privire la preavizarea domnului Ion PLATON (nr. 219-d, 2 octombrie 2019)

678. Dispoziție cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Ion TOMA (nr. 220-d, 2 octombrie 2019)

679. Dispoziție cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Daniela NEDELCIUC (nr. 221-d, 2 octombrie 2019)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova


1668. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66/2010 (nr. 244, 2 octombrie 2019)

Acte ale Procuraturii Republicii Moldova


1669. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului Procuraturii, aprobat prin Ordinul Procurorului General nr.24/28 din 24.09.2016 (nr. 44/28, 20 septembrie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1670. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr.46/7, 30 septembrie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1671. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale ale concurenților electorali (nr. 2704, 17 septembrie 2019)

1672. Hotărîre cu privire la aprobarea modelului buletinului de vot pentru alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2705, 20 septembrie 2019)

1673. Hotărîre cu privire la aprobarea modelelor buletinelor de vot pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2706, 20 septembrie 2019)

1674. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2614 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Fălești nr. 17” (nr. 2707, 20 septembrie 2019)

1675. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2620 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Nisporeni nr. 23” (nr. 2708, 20 septembrie 2019)

1676. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2631 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Telenești nr. 34” (nr. 2709, 20 septembrie 2019)

1677. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Asociației obștești „Reprezentanța în Moldova a National Democratic Institute din SUA” în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2710, 20 septembrie 2019)

1678. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Centrale pentru Alegeri și Desfășurarea Referendumurilor Republicane a Republicii Belarus în vederea monitorizării alegerilor locale generale și celor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2711, 20 septembrie 2019)

1679. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2712, 20 septembrie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

1680. Decizie cu privire la examinarea adresării Consiliului de Presă din Republica Moldova (nr. 35/111, 5 august 2019)

1681. Decizie cu privire la aprobarea Listei serviciilor media audiovizuale „must carry” (nr. 35/112, 5 august 2019)

1682. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova (nr. 36/113, 8 august 2019)

1683. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisiune eliberată „STV IT Company” SRL pentru studioul TV prin cablu „TV Botanica” (nr. 37/114, 20 august 2019)

1684. Decizie cu privire la examinarea petiției „Content STV Media” SRL (nr. 37/115, 20 august 2019)

1685. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 37/117, 20 august 2019)

1686. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisiune eliberată „SUN COMMUNICATIONS” SRL pentru studioul TV prin cablu „SUN TV” (nr. 38/120, 2 septembrie 2019)

1687. Decizie cu privire la prezentarea informațiilor de către furnizorii de servicii media aflați sub jurisdicția Republicii Moldova privind condițiile de oferire a spațiului publicitar (inclusiv prețul/minut) și alte servicii conexe concurenților electorali (nr. 38/121, 2 septembrie 2019)

1688. Decizie cu privire la aprobarea formularelor privind informația despre volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri și materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale, emisiuni informative), inclusiv informația despre spoturile de educație electorală/informare a alegătorilor la alegerile parlamentare noi în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 și la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 38/122, 2 septembrie 2019)

1689. Decizie cu privire la retragerea licenței de emisie eliberată „NORD TV” SRL pentru postul de televiziune „TVN” (nr. 39/125, 5 septembrie 2019)

1690. Decizie cu privire la reperfectarea licenței de emisie eliberată „Bravo TV” SRL pentru postul de televiziune „BRAVO TV” (nr. 39/126, 5 septembrie 2019)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1691. Ordin cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 400 din 14 martie 2014 (nr. 408, 24 septembrie 2019)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.

Re: Monitorul Oficial Nr. 303-305 din 04.10.2019

Сообщение ttv » 03 окт 2019, 14:57

ЧАСТЬ I

Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента Республики Молдова


431. Постановление о внесении изменения в пункт 1 Постановления Парламента о днях памяти, праздничных днях и днях отдыха в Республике Молдова № 433/1990 (№ 134 от 20 сентября 2019 г.)

Акты Конституционного суда Республики Молдова

178. Постановление о контроле конституционности некоторых положений Закона № 156 от 14 октября 1998 года о государственной пенсионной системе (обращение № 98а/2019) (№ 19 от 24 сентября 2019 г.)

179. Определение о неприемлемости обращения № 128g/2019 г. об исключительном случае неконституционности ст. 4 ч. (6) Закона № 1054 от 16 июня 2000 года о введении в действие раздела IV Налогового кодекса (№ 87 от 12 сентября 2019 г.)

180. Определение о неприемлемости обращения № 144g/2019 г. об исключительном случае неконституционности ст. 189 ч. (3) п. е) Уголовного кодекса (шантаж, при котором получено имущество) (№ 88 от 12 сентября 2019 г.)

181. Определение о неприемлемости обращения № 151g/2019 г. об исключительном случае неконституционности некоторых положений ст. 2872 ч. (1) Налогового кодекса (№ 89 от 12 сентября 2019 г.)

ЧАСТЬ II

Постановления Правительства Республики Молдова


669. Постановление об утверждении Положения о порядке корректировки ошибок, допущенных в процессе передачи в собственность земельных участков (№ 437 от 11 сентября 2019 г.)

670. Постановление об утверждении Плана зачисления на программы постдокторантуры по научным специальностям на 2020 год (№ 460 от 2 октября 2019 г.)

671. Постановление о внесении изменений в Положение об организации и функционировании Агентства по энергоэффективности, утвержденное Постановлением Правительства № 45/2019 (№ 461 от 2 октября 2019 г.)

672. Постановление о назначении представителей Правительства в Парламенте и Конституционном суде (№ 462 от 2 октября 2019 г.)

673. Постановление об организации приема граждан (№ 463 от 2 октября 2019 г.)

674. Распоряжение о назначении господина Александру ДУБАЛАРЯ (№ 216-р от 2 октября 2019 г.)

675. Распоряжение о назначении господина Серджиу ГЕРЧИУ (№ 217-р от 2 октября 2019 г.)

676. Распоряжение о назначении господина Николае РЭДИЦЫ (№ 218-р от 2 октября 2019 г.)

677. Распоряжение о предупреждении господина Иона ПЛАТОНА (№ 219-р от 2 октября 2019 г.)

678. Распоряжение об освобождении господина Иона ТОМА (№ 220-р от 2 октября 2019 г.)

679. Распоряжение о прекращении служебных отношений госпожи Даниелы НЕДЕЛЬЧУК (№ 221-р от 2 октября 2019 г.)

ЧАСТЬ III

Акты министерств, департаментов и Национального банка Молдовы
Акты Министерства экономики и инфраструктуры Республики Молдова


1668. Приказ об утверждении дополнений, которые вносятся в приложение к Приказу № 66 от 4.05.2010 г. (№ 244 от 2 октября 2019 г.)

Акты Прокуратуры Республики Молдова

1669. Приказ о внесении изменений в Положение о Прокуратуре, утвержденное Приказом Генерального прокурора № 24/28 от 24.09.2016 г. (№ 44/28 от 20 сентября 2019 г.)

Акты Национальной комиссии по финансовому рынку

1670. Постановление о разрешении реорганизации акционерного общества (№ 46/7 от 30 сентября 2019 г.)

Акты Центральной избирательной комиссии

1671. Постановление об утверждении Положения о финансировании избирательных кампаний конкурентов на выборах (№ 2704 от 17 сентября 2019 г.)

1672. Постановление об утверждении образца избирательного бюллетеня по новым парламентским выборам от 20 октября 2019 года (№ 2705 от 20 сентября 2019 г.)

1673. Постановление об утверждении образцов избирательных бюллетеней по всеобщим местным выборам от 20 октября 2019 года (№ 2706 от 20 сентября 2019 г.)

1674. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2614 от 30 августа 2019 года «Об образовании районного окружного избирательного совета Фэлешть № 17» (№ 2707 от 20 сентября 2019 г.)

1675. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2620 от 30 августа 2019 года «Об образовании районного окружного избирательного совета Ниспорень № 23» (№ 2708 от 20 сентября 2019 г.)

1676. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2631 от 30 августа 2019 года «Об образовании районного окружного избирательного совета Теленешть № 34» (№ 2709 от 20 сентября 2019 г.)

1677. Постановление об аккредитации наблюдателей со стороны общественной ассоциации «Представительство в Молдове National Democratic Institute из США» для осуществления мониторинга всеобщих местных выборов от 20 октября 2019 года (№ 2710 от 20 сентября 2019 г.)

1678. Постановление об аккредитации международных экспертов по выборам со стороны Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов для осуществления мониторинга всеобщих местных выборов и новых парламентских выборов от 20 октября 2019 года (№ 2711 от 20 сентября 2019 г.)

1679. Постановление об аккредитации международных наблюдателей со стороны Посольства Российской Федерации в Республике Молдова для осуществления мониторинга всеобщих местных выборов от 20 октября 2019 года (№ 2712 от 20 сентября 2019 г.)

Акты Совета по телевидению и радио Республики Молдова

1680. Постановление о рассмотрении обращения Совета по печати Республики Молдова (№ 35/111 от 5 августа 2019 г.)

1681. Постановление об утверждении Списка аудиовизуальных медиауслуг «must carry» (№ 35/112 от 5 августа 2019 г.)

1682. Постановление о рассмотрении и вынесении заключения по проекту Регламента освещения избирательной кампании по новым парламентским выборам от 20 октября 2019 года средствами массовой информации Республики Молдова (№ 36/113 от 8 августа 2019 г.)

1683. Постановление о рассмотрении заявления на переоформление условий разрешения на ретрансляцию, выданного ООО «STV IT Company» для студии кабельного телевидения «TV Botanica» (№ 37/114 от 20 августа 2019 г.)

1684. Постановление о рассмотрении жалобы ООО «Content STV Media» (№ 37/115 от 20 августа 2019 г.)

1685. Постановление об освещении в прессе социальных кампаний (№ 37/117 от 20 августа 2019 г.)

1686. Постановление о рассмотрении заявления на переоформление условий разрешения на ретрансляцию, выданного ООО «SUN COMMUNICATIONS» для студии кабельного телевидения «SUN TV» (№ 38/120 от 2 сентября 2019 г.)

1687. Постановление о предоставлении поставщиками медиауслуг, находящимися под юрисдикцией Республики Молдова, информации об условиях предоставления кандидатам на выборах рекламной площади (включая цену за минуту времени) и иных сопутствующих услуг (№ 38/121 от 2 сентября 2019 г.)

1688. Постановление об утверждении формуляров для информации об объеме избирательного вещания (видеоролики, дебаты и предвыборные материалы, транслированные в рамках рубрик, специально созданных для освещения избирательной кампании, информационные передачи), включая информацию о роликах по предвыборному обучению/информированию избирателей о новых парламентских выборах в одномандатных округах № 17, 33, 48 и 50 и об общих местных выборах от 20 октября 2019 года (№ 38/122 от 2 сентября 2019 г.)

1689. Постановление об отзыве лицензии на вещание, выданной ООО «NORD TV» для телеканала «TVN» (№ 39/125 от 5 сентября 2019 г.)

1690. Постановление о переоформлении лицензии на вещание, выданной ООО «Bravo TV» для телеканала «BRAVO TV» (№ 39/126 от 5 сентября 2019 г.)

Акты Государственной налоговой службы

1691. Приказ об изменении Приказа ГГНИ № 400 от 14 марта 2014 г. (№ 408 от 24 сентября 2019 г.)

ЧАСТЬ IV

Объявления экономических агентов

ЧАСТЬ V

Объявления об утере документов
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.


Вернуться в Новости законодательства

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

Яндекс.Метрика