http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Monitorul Oficial Nr. 296-301 din 27.09.2019

Новости Monitorul Oficial и других официальных источников по законодательству, подзаконным, нормативным актам

Модераторы: Binaun, ionix

Monitorul Oficial Nr. 296-301 din 27.09.2019

Сообщение ttv » 27 сен 2019, 03:00

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

424. Hotărîre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Petru JARDAN (nr. 133, 20 septembrie 2019)

425. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” domnului Petru PASCARI (nr. 1279-VIII, 20 septembrie 2019)

426.Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” doamnei Oxana BASICO (nr. 1280-VIII, 20 septembrie 2019)

427. Decret privind acordarea bursei Preşedintelui Republicii Moldova studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior şi elevilor din instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar pentru anul de studii 2019-2020 (nr. 1281-VIII, 20 septembrie 2019)

428. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1282-VIII, 20 septembrie 2019)

429. Decret cu privire la unele probleme privind cetățenia Republicii Moldova (nr. 1283-VIII, 20 septembrie 2019)

430. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1284-VIII, 20 septembrie 2019)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

177. Hotărâre privind validarea unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (sesizarea nr. 162e/2019) (nr. 18, 12 septembrie 2019)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova


647. Hotărîre сu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 448, 25 septembrie 2019)

648. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 449, 25 septembrie 2019)

649. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 450, 25 septembrie 2019)

650. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană „Suport pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE”, semnat la 24 iulie 2019 (nr. 451, 25 septembrie 2019)

651. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 452, 25 septembrie 2019)

652. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 94/2018 pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Programului-pilot comun între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel cu privire la recrutarea şi angajarea cetăţenilor Republicii Moldova în calitate de îngrijitori ai persoanelor vîrstnice cu dizabilităţi din Statul Israel şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 453, 25 septembrie 2019)

653. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Amendamentului la art. 38 al Statutului Organizației Mondiale a Turismului (OMT), adoptat în cadrul celei de-a XVII-a sesiuni a Adunării generale a OMT prin Rezoluția A/RES/521 (XVII) în perioada 23-29 noiembrie 2007 (nr. 454, 25 septembrie 2019)

654. Hotărîre cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în aprilie–iulie 2019 şi încorporarea în serviciul militar în octombrie 2019–ianuarie 2020 (nr. 455, 25 septembrie 2019)

655. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 10/2012 (nr. 456, 25 septembrie 2019)

656. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1239/2018 pentru aprobarea componenței nominale a Comitetului de supraveghere a auditului (nr. 457, 25 septembrie 2019)

657. Hotărîre cu privire la unele măsuri de eficientizare a mecanismului de coordonare și management al asistenței externe și la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 458, 25 septembrie 2019)

658. Hotărîre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 206/2019 cu privire la aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2019 și a Programului de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor (nr. 459, 25 septembrie 2019)

659. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Cristina BUJOR (nr. 206-d, 16 septembrie 2019)

660. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Nicolai ȚVEATCOV (nr. 207-d, 23 septembrie 2019)

661. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu participarea doamnei Maia Sandu, Prim-ministru, la cea de-a cincea reuniune a Consiliului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (Bruxelles, Regatul Belgiei, 29 septembrie – 1 octombrie 2019) (nr. 208-d, 23 septembrie 2019)

662. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu participarea doamnei Maia SANDU, Prim-ministru, la festivitatea de deschidere a anului universitar 2019-2020 din cadrul Universității de Vest din Timișoara (or. Timișoara, România, 27-28 septembrie 2019) (nr. 209-d, 23 septembrie 2019)

663. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Carolina PEREBINOS (nr. 210-d, 25 septembrie 2019)

664. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Laurențiu HADÎRCĂ (nr. 211-d, 25 septembrie 2019)

665. Dispoziţie cu privire la preavizarea domnului Ion GOLOVATÎI (nr. 212-d, 25 septembrie 2019)

666. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Ion MEREUȚĂ (nr. 213-d, 25 septembrie 2019)

667. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Viorica COSTIN-MOROZAN (nr. 214-d, 25 septembrie 2019)

668. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Dorin MARCU (nr. 215-d, 25 septembrie 2019)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova


1581. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 136-t-08, 29 august 2019)

Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

1582. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de selectare a membrilor în Consiliul de conducere al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare (nr. 1076, 30 august 2019)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

1583. Ordin cu privire la modificarea ordinului nr. 1534 din 27.12.2018 „Cu privire la aprobarea listelor de verificare în domeniul securității și sănătății în muncă” (nr. 861, 19 iulie 2019)

1584. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1000, 10 septembrie 2019)

1585. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1008, 10 septembrie 2019)

1586. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1009, 10 septembrie 2019)

1587. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1010, 10 septembrie 2019)

1588. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1011, 10 septembrie 2019)

1589. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1012, 10 septembrie 2019)

1590. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1013, 10 septembrie 2019)

1591. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1014, 10 septembrie 2019)

1592. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1015, 10 septembrie 2019)

1593. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1016, 10 septembrie 2019)

1594. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1017, 10 septembrie 2019)

1595. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1018, 10 septembrie 2019)

1596. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1019, 10 septembrie 2019)

1597. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1020, 10 septembrie 2019)

1598. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1021, 10 septembrie 2019)

1599. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1022, 10 septembrie 2019)

1600. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1023, 10 septembrie 2019)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

1601. Ordin cu privire la aprobarea materialelor de îndrumare la Cerințele tehnice referitoare la eliberarea certificatelor controlorilor de trafic aerian (nr. 52/GEN, 16 septembrie 2019)

1602. Ordin cu privire la aprobarea mijloacelor de punere în conformitate și a materialelor de îndrumare la Cerințele tehnice referitoare la cerințele medicale pentru controlorii de trafic aerian (nr. 53/GEN, 16 septembrie 2019)

1603. Ordin cu privire la aprobarea Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile referitoare la operațiunile aeriene (PIAC-OPS) (nr. 54/GEN, 23 septembrie 2019)

1604. Ordin cu privire la aprobarea mijloacelor de punere în conformitate și a materialelor de îndrumare la Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la operațiunile aeriene și la cerințele tehnice referitoare la operațiunile aeriene (nr. 55/GEN, 23 septembrie 2019)

Acte ale Agenţiei Naționale pentru Sănătate Publică

1605. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produsului biocid (nr. 322A, 21 iunie 2019)

1606. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produsului biocid (nr. 416, 21 august 2019)

1607. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produsului biocid (nr. 418, 28 august 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1608. Hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului privind ofertele publice de cumpărare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.33/1/2015 (nr. 42/2, 16 septembrie 2019)

1609. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare obligatorie a acțiunilor emise de „Mobiasbanca--OTP Group” S.A. (nr. 44/2, 23 septembrie 2019)

1610. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 44/3, 23 septembrie 2019)

1611. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 44/4, 23 septembrie 2019)

1612. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 44/5, 23 septembrie 2019)

1613. Hotărâre referitor la suspendarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare „AROBS INTERNATIONAL” SRL (nr. 44/10, 23 septembrie 2019)

1614. Extras din Hotărârea nr. 44/12 din 23 septembrie 2019 cu privire la asigurarea administrării speciale a CA „KLASSIKA ASIGURĂRI” SA.

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1615. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2612 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Dubăsari nr. 15” (nr. 2655, 5 septembrie 2019)

1616. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2617 din 30 august 2019 „Privind constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Hîncești nr. 20” (nr. 2656, 5 septembrie 2019)

1617. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2618 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ialoveni nr. 21” (nr. 2657, 5 septembrie 2019)

1618. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2619 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Leova nr. 22” (nr. 2658, 5 septembrie 2019)

1619. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2628 din 30 august 2019 „Privind constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Șoldănești nr. 31” (nr. 2659, 5 septembrie 2019)

1620. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2629 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ștefan Vodă nr. 32” (nr. 2660 , 5 septembrie 2019)

1621. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2635 din 2 septembrie 2019 „Cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai consiliilor electorale ale circumscripțiilor electorale de nivelul al doilea, constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019” și privind degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai consiliilor electorale de nivelul al doilea (nr. 2661, 5 septembrie 2019)

1622. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2636 din 2 septembrie 2019 „Cu privire la aprobarea statelor de personal ale aparatelor consiliilor electorale ale circumscripțiilor electorale de nivelul al doilea, constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019” și aprobarea statelor de personal ale aparatelor consiliilor electorale ale circumscripțiilor electorale raionale Cantemir nr. 8 și Soroca nr. 29 (nr. 2662, 5 septembrie 2019)

1623. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2663, 5 septembrie 2019)

1624. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Șor” pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2664, 5 septembrie 2019)

1625. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2558 din 9 august 2019 (nr. 2665, 5 septembrie 2019)

1626. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Democrat din Moldova pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2667, 10 septembrie 2019)

1627. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2600 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr. 2” (nr. 2668, 10 septembrie 2019)

1628. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2605 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cantemir nr. 8” (nr. 2669, 10 septembrie 2019)

1629. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2608 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cimișlia nr. 11” (nr. 2670, 10 septembrie 2019)

1630. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2609 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Criuleni nr. 12” (nr. 2671, 10 septembrie 2019)

1631. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2615 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Florești nr. 18” (nr. 2672, 10 septembrie 2019)

1632. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2627 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Strășeni nr. 30” (nr. 2673, 10 septembrie 2019)

1633. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2628 din 30 august 2019 „Privind constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Șoldănești nr. 31” (nr. 2674, 10 septembrie 2019)

1634. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2629 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ștefan Vodă nr. 32” (nr. 2675, 10 septembrie 2019)

1635. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2631 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Telenești nr. 34” (nr. 2676, 10 septembrie 2019)

1636. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2632 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ungheni nr. 35” (nr. 2677, 10 septembrie 2019)

1637. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2570 din 16 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 33 mun. Chișinău” (nr. 2678, 10 septembrie 2019)

1638. Hotărîre privind degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a președintelui Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Edineț nr. 16 (nr. 2679, 10 septembrie 2019)

1639. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2636 din 2 septembrie 2019 „Cu privire la aprobarea statelor de personal ale aparatelor consiliilor electorale ale circumscripțiilor electorale de nivelul al doilea, constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019” (nr. 2680, 10 septembrie 2019)

1640. Hotărîre pentru modificarea unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale (nr. 2681, 10 septembrie 2019)

1641. Hotărîre cu privire la organizarea secţiilor de votare pentru alegătorii din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender şi unele localități ale raionului Căușeni, pentru alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2683, 13 septembrie 2019)

1642. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind întocmirea, administrarea, difuzarea și actualizarea listelor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2674 din 25 septembrie 2014 (nr. 2684, 13 septembrie 2019)

1643. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la votarea cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotarele țării, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1732 din 3 iulie 2018 (nr. 2685, 13 septembrie 2019)

1644. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2605 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cantemir nr. 8” (nr. 2686, 13 septembrie 2019)

1645. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA”, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2687, 13 septembrie 2019)

1646. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova pentru perioada campaniei electorale a alegerilor parlamentare noi și a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2688, 13 septembrie 2019)

1647. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic Partidul Nostru pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2689, 13 septembrie 2019)

1648. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2576 din 20 august 2019 „Cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri ai consiliilor electorale ale circumscripțiilor electorale uninominale, constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare noi din 20 octombrie 2019” și privind degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a președintelui Consiliului electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 33, mun. Chișinău (nr. 2690, 13 septembrie 2019)

1649. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale generale și alegerilor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2691, 13 septembrie 2019)

1650. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Franceze în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale generale și alegerilor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2692, 13 septembrie 2019)

1651. Hotărîre cu privire la organizarea secţiilor de votare în străinătate pentru alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019, în circumscripția electorală uninominală nr. 50, la vest de Republica Moldova (nr. 2696, 14 septembrie 2019)

1652. Hotărîre cu privire la cererea de înregistrare a Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” și a simbolului electoral pentru participare la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2697, 14 septembrie 2019)

1653. Hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2553 din 6 august 2019 „Cu privire la lista partidelor și altor organizații social-politice cu dreptul de a participa la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 în unele circumscripții electorale uninominale” (nr. 2698, 17 septembrie 2019)

1654. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2611 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Drochia nr. 14” (nr. 2699, 17 septembrie 2019)

1655. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2571 din 16 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 48, orașul Slobozia, municipiile Tiraspol și Bender” (nr. 2700, 17 septembrie 2019)

1656. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Partidul Popular European din Moldova” pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2701, 17 septembrie 2019)

1657. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor parlamentare noi și a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2702, 17 septembrie 2019)

1658. Hotărîre cu privire la contestaţia nr. CEC-10 ALG/2 din 13 septembrie 2019 a domnului Ilie Ceban, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Comisia Electorală Centrală (nr. 2703, 17 septembrie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

1659. Decizie cu privire la examinarea demersului membrului Consiliului de supraveghere al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, Larisa Călugăru, și a Raportului de evaluare a performanței conducerii IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pe anul 2017 (nr. 31/99, 29 iulie 2019)

1660. Decizie cu privire la monitorizarea postului de televiziune „Orhei TV”, urmare a sesizării domnului Roman Malinovschii (nr. 34/107, 5 august 2019)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.

Re: Monitorul Oficial Nr. 296-301 din 27.09.2019

Сообщение ttv » 27 сен 2019, 03:05

ЧАСТЬ I

Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента Республики Молдова


424. Постановление о даче согласия на лишение парламентского иммунитета депутата Парламента Петру ЖАРДАНА (№ 133 от 20 сентября 2019 г.)

425. Указ о награждении господина Петру ПАСКАРЯ орденом „Ordinul Republicii” (№ 1279-VIII от 20 cентября 2019 г.)

426. Указ о награждении госпожи Оксаны БАСЬКО орденом „Ordinul de Onoare” (№ 1280-VIII от 20 cентября 2019 г.)

427. Указ о предоставлении стипендии Президента Республики Молдова студентам учреждений высшего образования и учащимся учреждений послесреднего и послесреднего нетретичного профессионально-технического образования на 2019/2020 учебный год (№ 1281-VIII от 20 cентября 2019 г.)

428. Указ о предоставлении гражданства Республики Молдова (№ 1282-VIII от 20 cентября 2019 г.)

429. Указ о некоторых вопросах гражданства Республики Молдова (№ 1283-VIII от 20 cентября 2019 г.)

430. Указ о разрешении выхода из гражданства Республики Молдова (№ 1284-VIII от 20 cентября 2019 г.)

Акты Конституционного суда Республики Молдова

177. Постановление о признании мандатов депутатов Парламента Республики Молдова (обращение № 162e/2019 (№ 18 от 12 сентября 2019 г.)

ЧАСТЬ II

Постановления Правительства Республики Молдова


647. Постановление о проекте Закона о внесении изменений в некоторые нормативные акты (№ 448 от 25 сентября 2019 г.)

648. Постановление о проекте Закона о внесении изменений в некоторые нормативные акты (№ 449 от 25 сентября 2019 г.)

649. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты (№ 450 от 25 сентября 2019 г.)

650. Постановление о проекте Закона о ратификации Соглашения о финансировании между Правительством Республики Молдова и Европейской комиссией «Поддержка для внедрения Соглашения об ассоциации РМ – ЕС», подписанного 24 июля 2019 года (№ 451 от 25 сентября 2019 г.)

651. Постановление о выделении финансовых средств (№ 452 от 25 сентября 2019 г.)

652. Постановление о внесении изменений в Постановление Правительства № 94/2018 об инициировании переговоров по проекту Совместной пилотной программы между Правительством Республики Молдова и Правительством Государства Израиль о найме и трудоустройстве граждан Республики Молдова в качестве лиц, осуществляющих уход за пожилыми людьми с ограниченными возможностями из Государства Израиль, и предоставлении полномочий для переговоров (№ 453 от 25 сентября 2019 г.)

653. Постановление о проекте Закона о ратификации Поправки к статье № 38 Устава Всемирной туристской организации (ВТО), утвержденной Резолюцией A/RES/521 (XVII) на XVII сессии Генерального собрания ВТО в период 23-29 ноября 2007 года (№ 454 от 25 сентября 2019 г.)

654. Постановление о результатах призыва на военную службу в апреле - июле 2019 года и призыва на военную службу в октябре 2019 - январе 2020 года (№ 455 от 25 сентября 2019 г.)

655. Постановление о внесении изменений в Положение об откомандировании работников субъектов Республики Молдова, утвержденное Постановлением Правительства № 10/2012 (№ 456 от 25 сентября 2019 г.)

656. Постановление о внесении изменений в Постановление Правительства №1239/2018 об утверждении персонального состава Комитета по надзору за аудитом (№ 457 от 25 сентября 2019 г.)

657. Постановление о некоторых мерах по повышению эффективности механизма координации и менеджмента внешней помощи и внесении изменений в некоторые постановления Правительства (№ 458 от 25 сентября 2019 г.)

658. Постановление о внесении изменений в приложения №1 и 2 к Постановлению Правительства № 206/2019 об утверждении Программы распределения средств дорожного фонда для национальных автомобильных дорог общего пользования на 2019 год и Программы периодического ремонта национальных, местных, коммунальных автомобильных дорог общего пользования и улиц (№ 459 от 25 сентября 2019 г.)

659. Распоряжение об освобождении госпожи Кристины БУЖОР (№ 206-р от 16 сентября 2019 г.)

660. Распоряжение о назначении господина Николая ЦВЯТКОВА (№ 207-р от 23 сентября 2019 г.)

661. Распоряжение об утверждении персонального состава молдавской делегации в связи с участием госпожи Майи САНДУ, премьер-министра, в пятом заседании Совета ассоциации Республика Молдова – Европейский Союз (Брюссель, Королевство Бельгия, 29 сентября - 1 октября 2019 г.) (№ 208-р от 23 сентября 2019 г.)

662. Распоряжение oб утверждении персонального состава молдавской делегации в связи с участием госпожи Майи САНДУ, премьер-министра, в торжественном открытии 2019-2020 учебного года в Западном университете Тимишоара (г. Тимишоара, Румыния, 27-28 сентября 2019 г.) (№ 209-р от 23 сентября 2019 г.)

663. Распоряжение о прекращении служебных отношений госпожи Каролины ПЕРЕБИНОС (№ 210-р от 25 сентября 2019 г.)

664. Распоряжение о назначении господина Лауренциу ХАДЫРКЭ (№ 211-р от 25 сентября 2019 г.)

665. Распоряжение о предупреждении господина Иона ГОЛОВАТЫЙ (№ 212-р от 25 сентября 2019 г.)

666. Распоряжение о прекращении служебных отношений господина Иона МЕРЕУЦЭ (№ 213-р от 25 сентября 2019 г.)

667. Распоряжение о прекращении служебных отношений госпожи Виорики КОСТИН-МОРОЗАН (№ 214-р от 25 сентября 2019 г.)

668. Распоряжение о прекращении служебных отношений господина Дорина МАРКУ (№ 215-р от 25 сентября 2019 г.)

ЧАСТЬ III

Акты министерств, департаментов и Национального банка Молдовы
Акты Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова


1581. Приказ о вступлении в силу международных договоров (№ 136-t-08 от 29 августа 2019 г.)

Акты Министерства образования, культуры и исследований Республики Молдова

1582. Приказ об утверждении Положения о порядке организации и проведения конкурсного отбора членов Руководящего совета Национального агентства по обеспечению качества в образовании и научных исследованиях (№ 1076 от 30 августа 2019 г.)

Акты Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова

1583. Приказ о внесении изменений в Приказ № 1534 от 27.12.2018 г. „Об утверждении контрольных списков в области охраны труда и здоровья” (№ 861 от 19 июля 2019 г.)

1584. Приказ o государственной регистрации добавок к пище (№ 1000 от 10 сентября 2019 г.)

1585. Приказ o государственной регистрации добавок к пище (№ 1008 от 10 сентября 2019 г.)

1586. Приказ o государственной регистрации добавок к пище (№ 1009 от 10 сентября 2019 г.)

1587. Приказ o государственной регистрации добавок к пище (№ 1010 от 10 сентября 2019 г.)

1588. Приказ o государственной регистрации добавок к пище (№ 1011 от 10 сентября 2019 г.)

1589. Приказ o государственной регистрации добавок к пище (№ 1012 от 10 сентября 2019 г.)

1590. Приказ o государственной регистрации добавок к пище (№ 1013 от 10 сентября 2019 г.)

1591. Приказ o государственной регистрации добавок к пище (№ 1014 от 10 сентября 2019 г.)

1592. Приказ o государственной регистрации добавок к пище (№ 1015 от 10 сентября 2019 г.)

1593. Приказ o государственной регистрации добавок к пище (№ 1016 от 10 сентября 2019 г.)

1594. Приказ o государственной регистрации добавок к пище (№ 1017 от 10 сентября 2019 г.)

1595. Приказ o государственной регистрации добавок к пище (№ 1018 от 10 сентября 2019 г.)

1596. Приказ o государственной регистрации добавок к пище (№ 1019 от 10 сентября 2019 г.)

1597. Приказ o государственной регистрации добавок к пище (№ 1020 от 10 сентября 2019 г.)

1598. Приказ o государственной регистрации добавок к пище (№ 1021 от 10 сентября 2019 г.)

1599. Приказ o государственной регистрации добавок к пище (№ 1022 от 10 сентября 2019 г.)

1600. Приказ o государственной регистрации добавок к пище (№ 1023 от 10 сентября 2019 г.)

Акты Органа гражданской авиации

1601. Приказ oб утверждении инструктивных материалов к Техническим требованиям, связанных с выдачей сертификатов диспетчерам управления воздушным движением (№ 52/GEN от 16 сентября 2019 г.)

1602. Приказ oб утверждении приемлемых методов установления соответствия и инструктивных материалов к техническим требованиям, связанных с медицинскими требованиями к диспетчерам управления воздушным движением (№ 53/GEN от 16 сентября 2019 г.)

1603. Приказ об утверждении процедур и инструкций гражданской авиации, связанных с воздушными перевозками (PIAC-OPS) (№ 54/GEN от 23 сентября 2019 г.)

1604. Приказ об утверждении приемлемых методов установления соответствия и инструктивных материалов к Положению об административных процедурах, связанных с воздушными перевозками, и техническим требованиям, связанным с воздушными перевозками (№ 55/GEN от 23 сентября 2019 г.)

Акты Национального агентства общественного здоровья

1605. Приказ о государственной регистрации биоцидного продукта (№ 322А от 21 июня 2019 г.)

1606. Приказ о государственной регистрации биоцидного продукта (№ 416 от 21 августа 2019 г.)

1607. Приказ о государственной регистрации биоцидного продукта (№ 418 от 28 августа 2019 г.)

Акты Национальной комиссии по финансовому рынку

1608. Постановление о внесении изменений в Положение о публичных предложениях на приобретение, утвержденное Постановлением НКФР №33/1/2015 (№ 42/2 от 16 сентября 2019 г.)

1609. Постановление об утверждении проспекта обязательного предложения о поглощении акций, выпущенных „Mobiasbanca-OTP Group” АО (№ 44/2 от 23 сентября 2019 г.)

1610. Постановление о регистрации в Государственном реестре ценных бумаг (№ 44/3 от 23 сентября 2019 г.)

1611. Постановление о разрешении реорганизации акционерного общества (№ 44/4 от 23 сентября 2019 г.)

1612. Постановление о разрешении реорганизации акционерного общества (№ 44/5 от 23 сентября 2019 г.)

1613. Постановление о приостановлении действия лицензии страхового-перестраховочного брокера „AROBS INTERNATIONAL” ООО (№ 44/10 от 23 сентября 2019 г.)

1614. Выписка из Постановления №44/12 от 23 сентября 2019 г. об обеспечении специального управления СК „KLASSIKA ASIGURĂRI” АО.

Акты Центральной избирательной комиссии


1615. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2612 от 30 августа 2019 года «Об образовании районного окружного избирательного совета Дубэсарь № 15» (№ 2655 от 5 сентября 2019 г.)

1616. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2617 от 30 августа 2019 года «Об образовании районного окружного избирательного совета Хынчешть № 20» (№ 2656 от 5 сентября 2019 г.)

1617. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2618 от 30 августа 2019 года «Об образовании районного окружного избирательного совета Яловень № 21» (№ 2657 от 5 сентября 2019 г.)

1618. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2619 от 30 августа 2019 года «Об образовании районного окружного избирательного совета Леова № 22» (№ 2658 от 5 сентября 2019 г.)

1619. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2628 от 30 августа 2019 года «Об образовании районного окружного избирательного совета Шолдэнешть № 31» (№ 2659 от 5 сентября 2019 г.)

1620. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2629 от 30 августа 2019 года «Об образовании районного окружного избирательного совета Штефан Водэ № 32» (№ 2660 от 5 сентября 2019 г.)

1621. Постановление о внесении изменений в приложение к Постановлению Центральной избирательной комиссии № 2635 от 2 сентября 2019 года «Об освобождении от выполнения обязанностей по месту постоянной работы и о привлечении к работе некоторых членов окружных избирательных советов второго уровня, образованных для организации и проведения всеобщих местных выборов 20 октября 2019 года» и об освобождении от выполнения обязанностей по месту постоянной работы и о привлечении к работе некоторых членов окружных избирательных советов второго уровня (№ 2661 от 5 сентября 2019 г.)

1622. Постановление о внесении изменений в приложение к Постановлению Центральной избирательной комиссии № 2636 от 2 сентября 2019 года «Об утверждении штатного расписания аппаратов окружных избирательных советов второго уровня, образованных для организации и проведения всеобщих местных выборов 20 октября 2019 года» и об утверждении штатного расписания аппаратов районных окружных избирательных советов Кантемир № 8 и Сорока № 29 (№ 2662 от 5 сентября 2019 г.)

1623. Постановление об утверждении представителя с правом совещательного голоса в Центральной избирательной комиссии и лица, ответственного за финансы (казначея), со стороны политической партии «Партия социалистов Республики Молдова» на период избирательной кампании по всеобщим местным выборам от 20 октября 2019 года (№ 2663 от 5 сентября 2019 г.)

1624. Постановление об утверждении лица, ответственного за финансы (казначея), со стороны политической партии «Шор» на период избирательной кампании по всеобщим местным выборам от 20 октября 2019 года (№ 2664 от 5 сентября 2019 г.)

1625. Постановление о внесении изменений в Положение об освещении средствами массовой информации Республики Молдова избирательной кампании по новым парламентским выборам от 20 октября 2019 года в одномандатных избирательных округах № 17, № 33, № 48 и № 50, утвержденное Постановлением Центральной избирательной комиссии № 2558 от 9 августа 2019 года (№ 2665 от 5 сентября 2019 г.)

1626. Постановление об утверждении представителя с правом совещательного голоса в Центральной избирательной комиссии и лица, ответственного за финансы (казначея), со стороны Демократической партии Молдовы на период избирательной кампании по всеобщим местным выборам от 20 октября 2019 года (№ 2667 от 10 сентября 2019 г.)

1627. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2600 от 30 августа 2019 года «Об образовании муниципального окружного избирательного совета Бэлць № 2» (№ 2668 от 10 сентября 2019 г.)

1628. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2605 от 30 августа 2019 года «Об образовании районного окружного избирательного совета Кантемир № 8» (№ 2669 от 10 сентября 2019 г.)

1629. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2608 от 30 августа 2019 года «Об образовании районного окружного избирательного совета Чимишлия № 11» (№ 2670 от 10 сентября 2019 г.)

1630. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2609 от 30 августа 2019 года «Об образовании районного окружного избирательного совета Криулень № 12» (№ 2671 от 10 сентября 2019 г.)

1631. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2615 от 30 августа 2019 года «Об образовании районного окружного избирательного совета Флорешть № 18» (№ 2672 от 10 сентября 2019 г.)

1632. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2627 от 30 августа 2019 года «Об образовании районного окружного избирательного совета Стрэшень № 30» (№ 2673 от 10 сентября 2019 г.)

1633. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2628 от 30 августа 2019 года «Об образовании районного окружного избирательного совета Шолдэнешть № 31» (№ 2674 от 10 сентября 2019 г.)

1634. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2629 от 30 августа 2019 года «Об образовании районного окружного избирательного совета Штефан Водэ № 32» (№ 2675 от 10 сентября 2019 г.)

1635. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2631 от 30 августа 2019 года «Об образовании районного окружного избирательного совета Теленешть № 34» (№ 2676 от 10 сентября 2019 г.)

1636. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2632 от 30 августа 2019 года «Об образовании районного окружного избирательного совета Унгень № 35» (№ 2677 от 10 сентября 2019 г.)

1637. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2570 от 16 августа 2019 года «Об образовании одномандатного окружного избирательного совета № 33 муниципия Кишинэу» (№ 2678 от 10 сентября 2019 г.)

1638. Постановление об освобождении от выполнения обязанностей по месту постоянной работы председателя районного окружного избирательного совета Единец № 16 (№ 2679 от 10 сентября 2019 г.)

1639. Постановление о внесении изменений в приложение к Постановлению Центральной избирательной комиссии № 2636 от 2 сентября 2019 года «Об утверждении штатного расписания аппаратов окружных избирательных советов второго уровня, образованных для организации и проведения всеобщих местных выборов 20 октября 2019 года» (№ 2680 от 10 сентября 2019 г.)

1640. Постановление о внесении изменений в некоторые постановления Центральной избирательной комиссии (№ 2681 от 10 сентября 2019 г.)

1641. Постановление об организации избирательных участков для избирателей населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья), муниципия Бендер и некоторых населенных пунктов района Кэушень на новых парламентских выборах от 20 октября 2019 года (№ 2683 от 13 сентября 2019 г.)

1642. Постановление о внесении изменений в Положение о составлении, администрировании, распределении и обновлении списков избирателей, утвержденное Постановлением Центральной избирательной комиссии № 2674 от 25 сентября 2014 года (№ 2684 от 13 сентября 2019 г.)

1643. Постановление о внесении изменений в Положение о голосовании граждан Республики Молдова, находящихся за рубежом, утвержденное Постановлением Центральной избирательной комиссии № 1732 от 3 июля 2018 года (№ 2685 от 13 сентября 2019 г.)

1644. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2605 от 30 августа 2019 года «Об образовании районного окружного избирательного совета Кантемир № 8» (№ 2686 от 13 сентября 2019 г.)

1645. Постановление об утверждении лица, ответственного за финансы (казначея), со стороны политической партии «UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA» на период избирательной кампании по всеобщим местным выборам от 20 октября 2019 года (№ 2687 от 13 сентября 2019 г.)

1646. Постановление об утверждении лица, ответственного за финансы (казначея), со стороны Либерально-демократической партии Молдовы на период избирательной кампании по новым парламентским выборам и всеобщим местным выборам от 20 октября 2019 года (№ 2688 от 13 сентября 2019 г.)

1647. Постановление об утверждении представителя с правом совещательного голоса в Центральной избирательной комиссии и лица, ответственного за финансы (казначея), со стороны политической партии Наша Партия на период избирательной кампании по всеобщим местным выборам от 20 октября 2019 года (№ 2689 от 13 сентября 2019 г.)

1648. Постановление о внесении изменений в приложение к Постановлению Центральной избирательной комиссии № 2576 от 20 августа 2019 года «Об освобождении от выполнения обязанностей по месту постоянной работы и о привлечении к работе некоторых членов одномандатных окружных избирательных советов, образованных для организации и проведения новых парламентских выборов 20 октября 2019 года» и об освобождении от выполнения обязанностей по месту постоянной работы председателя одномандатного окружного избирательного совета № 33 муниципия Кишинэу (№ 2690 от 13 сентября 2019 г.)

1649. Постановление об аккредитации национальных наблюдателей со стороны общественной ассоциации «Promo-LEX» для осуществления мониторинга всеобщих местных выборов и новых парламентских выборов от 20 октября 2019 года (№ 2691 от 13 сентября 2019 г.)

1650. Постановление об аккредитации международных наблюдателей со стороны Посольства Французской Республики в Республике Молдова для осуществления мониторинга всеобщих местных выборов и новых парламентских выборов от 20 октября 2019 года (№ 2692 от 13 сентября 2019 г.)

1651. Постановление об организации избирательных участков за рубежом на новых парламентских выборах от 20 октября 2019 года в одномандатном избирательном округе № 50 на западе от Республики Молдова (№ 2696 от 14 сентября 2019 г.)

1652. Постановление о заявлении о регистрации избирательного блока «ACUM Platforma DA și PAS» и избирательного символа для участия на всеобщих местных выборах от 20 октября 2019 года (№ 2697 от 14 сентября 2019 г.)

1653. Постановление о внесении изменений в приложение к Постановлению Центральной избирательной комиссии № 2553 от 6 августа 2019 года «О перечне партий и других общественно-политических организаций, имеющих право участвовать в новых парламентских выборах от 20 октября 2019 года в некоторых одномандатных избирательных округах» (№ 2698 от 17 сентября 2019 г.)

1654. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2611 от 30 августа 2019 года «Об образовании районного окружного избирательного совета Дрокия № 14» (№ 2699 от 17 сентября 2019 г.)

1655. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2571 от 16 августа 2019 года «Об образовании одномандатного окружного избирательного совета № 48 города Слобозия, муниципиев Тирасполь и Бендер» (№ 2700 от 17 сентября 2019 г.)

1656. Постановление об утверждении представителя с правом совещательного голоса в Центральной избирательной комиссии и лица, ответственного за финансы (казначея), со стороны политической партии «Европейская народная партия Молдовы» на период избирательной кампании по всеобщим местным выборам от 20 октября 2019 года (№ 2701 от 17 сентября 2019 г.)

1657. Постановление об утверждении лица, ответственного за финансы (казначея), со стороны избирательного блока «ACUM Platforma DA și PAS» на период избирательной кампании по новым парламентским выборам и всеобщим местным выборам от 20 октября 2019 года (№ 2702 от 17 сентября 2019 г.)

1658. Постановление о жалобе № CEC-10 ALG/2 от 13 сентября 2019 года г-на Чебана Ильи, представителя с правом совещательного голоса политической партии «Партия социалистов Республики Молдова» в Центральной избирательной комиссии (№ 2703 от 17 сентября 2019 г.)

Акты Совета по телевидению и радио Республики Молдова

1659. Постановление о рассмотрении обращения члена Совета по надзору ОНТ Компания «Teleradio-Moldova» Л. Кэлугэру и Рапорта оценки достижений руководства ОНТ Компания «Teleradio-Moldova» за 2017 год (№ 31/99 от 29 июля 2019 г.)

1660. Постановление о рассмотрении результатов мониторинга телеканала «Orhei TV» как следствие запроса г-на Романа Малиновского (№ 34/107 от 5 августа 2019 г.)

ЧАСТЬ IV

Объявления о вакантных публичных должностях
Объявления экономических агентов

ЧАСТЬ V

Объявления об утере документов
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.


Вернуться в Новости законодательства

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Яндекс.Метрика