Страница 1 из 1

Monitorul Oficial Nr. 290-294 din 20.09.2019

СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 07:29
ttv
PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova


413. Hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Marina TAUBER (nr. 126, 16 septembrie 2019)

414. Hotărâre privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatului în Parlament Reghina APOSTOLOVA (nr. 127, 16 septembrie 2019)

415. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” lui Alexandru LOPOTENCO (nr. 1272-VIII, 16 septembrie 2019)

416. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” domnului Eduard SMIRNOV (nr. 1274-VIII, 17 septembrie 2019)

417. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Protocolului la Acordul privind transportul internațional ocazional de călători cu autocarul și autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat la Bruxelles la 28 septembrie 2000, referitor la serviciile internaționale regulate și serviciile internaționale regulate speciale de transport de călători cu autocarul și autobuzul (nr. 1275-VIII, 17 septembrie 2019)

418. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Protocolului de modificare a Acordului privind transportul internațional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat la Bruxelles la 28 septembrie 2000, în vederea extinderii posibilității de aderare a Regatului Maroc (nr. 1276-VIII, 17 septembrie 2019)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova


638. Hotărîre pentru transmiterea unor bunuri și modificarea anexei nr. 229 la Hotărîrea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 439, 11 septembrie 2019)

639. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra amendamentului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 260/2017 pentru organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova (nr. 443, 11 septembrie 2019)

640. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1016/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază de concurs a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice şi a Contractului-tip de management al instituţiei (nr. 444, 13 septembrie 2019)

641. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură (nr. 446, 13 septembrie 2019)

642. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1089/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind selectarea reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate (nr. 447, 13 septembrie 2019)

643. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Ludmila CIOCAN (nr. 199-d,11 septembrie 2019)

644. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Republicii Moldova în legătură cu vizita de lucru a doamnei Maia SANDU, Prim-ministru, în Statele Unite ale Americii (or. Washington, D.C., 17-20 septembrie 2019) (nr. 203-d, 13 septembrie 2019)

645. Dispoziţie cu privire la suspendarea raporturilor de serviciu ale domnului Octavian MAHU (nr. 204-d, 16 septembrie 2019)

646. Dispoziţie cu privire la suspendarea raporturilor de serviciu ale domnului Vasile COSTIN (nr. 205-d, 16 septembrie 2019)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova


1537. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 119, 4 septembrie 2019)

1538. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.95 din 7 mai 2018 privind aprobarea Raportului cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor, a Instrucțiunii de completare a Raportului cu privire la tichetele de masă acordate angajatorilor și a Declarației pe propria răspundere privind beneficierea de tichete de masă doar la locul de muncă de bază (nr. 121, 10 septembrie 2019)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1539. Ordin cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 145-S-09, 16 septembrie 2019)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

1540. Ordin cu privire la modificarea ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 1346/2018 (nr. 999, 10 septembrie 2019)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

1541. Ordin cu privire la aprobarea Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile ”Certificarea organizaților de pregătire” (PIAC-ATCO-COP) (nr. 48/GEN, 5 septembrie 2019)

1542. Ordin cu privire la aprobarea Procedurilor și Instrucțiunilor Aeronautice Civile ”Certificarea controlorilor de trafic aerian” (PIAC-ATCO-CCTA) (nr. 49/GEN, 5 septembrie 2019)

1543. Ordin cu privire la aprobarea mijloacelor acceptabile de punere în conformitate la Regulamentul de stabilire a cerințelor și procedurilor administrative referitoare la certificatele controlorilor de trafic aerian (nr. 50/GEN, 6 septembrie 2019)

1544. Ordin cu privire la aprobarea materialelor de îndrumare la Regulamentul de stabilire a cerințelor și procedurilor administrative referitoare la certificatele controlorilor de trafic aerian (nr. 51/GEN, 6 septembrie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1545. Hotărâre cu privire la încetarea administrării speciale a ”MOLDASIG” S.A. (nr. 41/1, 11 septembrie 2019)

1546. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 42/4, 16 septembrie 2019)

1547. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 42/5, 16 septembrie 2019)

1548. Hotărâre privind retragerea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare „TEGO GRUP” SRL (nr. 42/12, 16 septembrie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1549. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Strășeni nr. 30 (nr. 2627, 30 august 2019)

1550. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Șoldănești nr. 31 (nr. 2628, 30 august 2019)

1551. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ștefan Vodă nr. 32 (nr. 2629, 30 august 2019)

1552. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Taraclia nr. 33 (nr. 2630, 30 august 2019)

1553. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Telenești nr. 34 (nr. 2631, 30 august 2019)

1554. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ungheni nr. 35 (nr. 2632, 30 august 2019)

1555. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale UTA Găgăuzia nr. 36 (nr. 2633, 30 august 2019)

1556. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Filialei din Chișinău a Institutului Internațional de monitorizare a dezvoltării democrației, parlamentarismului și respectării drepturilor electorale ale cetățenilor statelor membre ale Adunării Interparlamentare a Comunității Statelor Independente în vederea monitorizării alegerilor locale generale și alegerilor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2634, 30 august 2019)

1557. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai consiliilor electorale ale circumscripțiilor electorale de nivelul al doilea, constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2635, 2 septembrie 2019)

1558. Hotărîre cu privire la aprobarea statelor de personal ale aparatelor consiliilor electorale ale circumscripțiilor electorale de nivelul al doilea, constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2636, 2 septembrie 2019)

1559. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.332/2006 (nr. 2637, 2 septembrie 2019)

1560. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2605 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cantemir nr. 8” (nr. 2638, 2 septembrie 2019)

1561. Hotărîre cu privire la stabilirea cuantumului creditului fără dobîndă acordat concurenților electorali la alegerile locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2639, 3 septembrie 2019)

1562. Hotărîre cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral la alegerile locale generale din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2640, 3 septembrie 2019)

1563. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2604 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cahul nr. 7” (nr. 2641, 3 septembrie 2019)

1564. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2616 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Glodeni nr. 19” (nr. 2642, 3 septembrie 2019)

1565. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” pentru perioada campaniei electorale a alegerilor parlamentare noi din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2643, 3 septembrie 2019)

1566. Hotărîre cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Democrat din Moldova pentru perioada campaniei electorale a alegerilor parlamentare noi din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2644, 3 septembrie 2019)

1567. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind modalitatea plasării publicității electorale și de promovare politică pe panourile publicitare, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3328 din 28 aprilie 2015 (nr. 2651, 3 septembrie 2019)

1568. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2601 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Anenii Noi nr. 4” (nr. 2652, 5 septembrie 2019)

1569. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2604 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cahul nr. 7” (nr. 2653, 5 septembrie 2019)

1570. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2609 din 30 august 2019 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Criuleni nr. 12” (nr. 2654, 5 septembrie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

1571. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor de programe ale posturilor de televiziune: „Moldova-1”, „NTV Moldova”, „Prime”, „Publika TV”, „Canal 2”, „Canal 3”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „TV 8”, „Jurnal TV”, „Orhei TV” și „Televiziunea Centrală”, la capitolul reflectării evenimentelor social-politice din perioada 07-14 iunie 2019, și a sesizării f/nr. din partea dlui Alexandr Roșco (nr. 31/100, 29 iulie 2019)

1572. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a licenței de emisie „MEDIA PRODUCTION” SRL pentru postul de televiziune „TV Look” (nr. 32/103, 1 august 2019)

1573. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisiune ÎM „Orange Moldova” SA pentru studioul de televiziune „Orange Moldova” (nr. 33/105, 2 august 2019)

1574. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 33/106, 2 august 2019)

1575. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Ren Moldova”, urmare a autosesizării membrei Consiliului Audiovizualului, Lidia Viziru (nr. 34/108, 5 august 2019)

1576. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisiune eliberată „Andridan Impex” SRL pentru studioul TV prin cablu „Andridan-TV” (nr. 34/110, 5 august 2019)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1577. Ordin referitor la aprobarea Indicațiilor metodice privind efectuarea vizitelor fiscale (nr. 388, 9 septembrie 2019)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1578. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 233, 11 septembrie 2019)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte

Re: Monitorul Oficial Nr. 290-294 din 20.09.2019

СообщениеДобавлено: 22 сен 2019, 07:32
ttv
ЧАСТЬ I

Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента Республики Молдова


413. Постановление о даче согласия на лишение парламентского иммунитета депутата Парламента Марины ТАУБЕР (№ 126 от 16 сентября 2019 г.)

414. Постановление о даче согласия на лишение парламентского иммунитета депутата Парламента Регины АПОСТОЛОВОЙ (№ 127 от 16 сентября 2019 г.)

415. Указ о награждении Александра ЛОПОТЕНКО медалью „Meritul Civic” (№ 1272-VIII от 16 сентября 2019 г.)

416. Указ о награждении господина Эдуарда СМИРНОВА орденом „Ordinul Republicii” (№ 1274-VIII от 17 сентября 2019 г.)

417. Указ об инициировании переговоров и одобрении подписания Протокола о международных регулярных и специальных регулярных перевозках пассажиров автобусами к Соглашению о международных нерегулярных перевозках пассажиров автобусами (Соглашение INTERBUS), подписанному в Брюсселе 28 сентября 2000 года (№ 1275-VIII от 17 сентября 2019 г.)

418. Указ об инициировании переговоров и одобрении подписания Протокола об изменении Соглашения о международных нерегулярных перевозках пассажиров автобусами (Соглашение INTERBUS), подписанного в Брюсселе 28 сентября 2000 года, в целях предоставления возможности присоединения Королевству Марокко (№ 1276-VIII от 17 сентября 2019 г.)

ЧАСТЬ II

Постановления Правительства Республики Молдова


638. Постановление о передаче некоторых объектов имущества и внесении изменений в приложение № 229 к Постановлению Правительства № 351/2005 об утверждении списков объектов недвижимого имущества, являющихся публичной собственностью государства, и о передаче некоторых объектов недвижимого имущества (№ 439 от 11 сентября 2019 г.)

639. Постановление об утверждении Заключения по поправке к проекту Закона о внесении изменений и дополнений в Закон № 260/2017 об организации и функционировании Счетной палаты Республики Молдова (№ 443 от 11 сентября 2019 г.)

640. Постановление о внесении изменений в Постановление Правительства № 1016/2016 об утверждении Положения о назначении на конкурсной основе руководителей публичных медико-санитарных учреждений и Типового договора менеджмента учреждения (№ 444 от 13 сентября 2019 г.)

641. Постановление о проекте Закона о внесении изменений в Закон № 3/2016 о Прокуратуре (№ 446 от 13 сентября 2019 г.)

642. Постановление о внесении изменений в Постановление Правительства № 1089/2016 об утверждении Положения об отборе представителей гражданского общества в Совет по неподкупности (№ 447 от 13 сентября 2019 г.)

643. Распоряжение о назначении госпожи Лудмилы ЧОКАН (№ 199-р от 11 сентября 2019 г.)

644. Распоряжение об утверждении персонального состава делегации Республики Молдова в связи с рабочим визитом госпожи Майи Санду, премьер-министра, в Соединенные Штаты Америки (г. Вашингтон, D.C., 17 – 20 сентября 2019 года)(№ 203-р от 13 сентября 2019 г.)

645. Распоряжение о приостановлении служебных отношений господина Октавиана МАХУ (№ 204-р от 16 сентября 2019 г.)

646. Распоряжение о приостановлении служебных отношений господина Василе КОСТИНА (№ 205-р от 16 сентября 2019 г.)

ЧАСТЬ III

Акты министерств, департаментов и Национального банка Молдовы
Акты Министерства финансов Республики Молдова


1537. Приказ об изменении и дополнении бюджетной классификации (№ 119 от 4 сентября 2019 г.)

1538. Приказ о внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства финансов № 95 от 7 мая 2018 года об утверждении Отчета о талонах на питание, предоставляемых работодателям, Инструкции о порядке заполнения Отчета о талонах на питание, предоставляемых работодателям, и Декларации под собственную ответственность за получение талонов на питание только на основном рабочем месте (№ 121 от 10 сентября 2019 г.)

Акты Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова

1539. Приказ о присоединении к международным ограничительным мерам Европейского Союза (№ 145-S-09 от 16 сентября 2019 г.)

Акты Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова

1540. Приказ об изменении Приказа Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты № 1346 от 26 ноября 2018 года (№ 999 от 10 сентября 2019 г.)

Акты Органа гражданской авиации

1541. Приказ об утверждении процедур и инструкций гражданской авиации «Сертификация организаций по подготовке» (PIAC-ATCO-COP) (№ 48/GEN от 5 сентября 2019 г.)

1542. Приказ об утверждении процедур и инструкций гражданской авиации «Сертификация диспетчеров управления воздушным движением» (PIAC-ATCO-CCTA) (№ 49/GEN от 5 сентября 2019 г.)

1543. Приказ об утверждении приемлемых методов установления соответствия Положению об установлении требований и административных процедур, связанных с сертификатами диспетчеров управления воздушным движением (№ 50/GEN от 6 сентября 2019 г.)

1544. Приказ об утверждении инструктивных материалов к Положению об установлении требований и административных процедур, связанных с сертификатами диспетчеров управления воздушным движением (№ 51/GEN от 6 сентября 2019 г.)

Акты Национальной комиссии по финансовому рынку

1545. Постановление о прекращении специального управления „MOLDASIG” АО (№ 41/1 от 11 сентября 2019 г.)

1546. Постановление о регистрации в Государственном реестре ценных бумаг (№ 42/4 от 16 сентября 2019 г.)

1547. Постановление о разрешении реорганизации акционерного общества (№ 42/5 от 16 сентября 2019 г.)

1548. Постановление об отзыве лицензии страхового-перестраховочного брокера „TEGO GRUP” ООО (№ 42/12 от 16 сентября 2019 г.)

Акты Центральной избирательной комиссии

1549. Постановление об образовании районного окружного избирательного совета Стрэшень № 30 (№ 2627 от 30 августа 2019 г.)

1550. Постановление об образовании районного окружного избирательного совета Шолдэнешть № 31 (№ 2628 от 30 августа 2019 г.)

1551. Постановление об образовании районного окружного избирательного совета Штефан Водэ № 32 (№ 2629 от 30 августа 2019 г.)

1552. Постановление об образовании районного окружного избирательного совета Тараклия № 33 (№ 2630 от 30 августа 2019 г.)

1553. Постановление об образовании районного окружного избирательного совета Теленешть № 34 (№ 2631 от 30 августа 2019 г.)

1554. Постановление об образовании районного окружного избирательного совета Унгень № 35 (№ 2632 от 30 августа 2019 г.)

1555. Постановление об образовании окружного избирательного совета АТО Гагаузия № 36 (№ 2633 от 30 августа 2019 г.)

1556. Постановление об аккредитации международных наблюдателей со стороны Кишиневского филиала Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств-участников Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств для осуществления мониторинга всеобщих местных выборов и новых парламентских выборов от 20 октября 2019 года (№ 2634 от 30 августа 2019 г.)

1557. Постановление об освобождении от выполнения обязанностей по месту постоянной работы и о привлечении к работе некоторых членов окружных избирательных советов второго уровня, образованных для организации и проведения всеобщих местных выборов 20 октября 2019 года (№ 2635 от 2 сентября 2019 г.)

1558. Постановление об утверждении штатного расписания аппаратов окружных избирательных советов второго уровня, образованных для организации и проведения всеобщих местных выборов 20 октября 2019 года (№ 2636 от 2 сентября 2019 г.)

1559. Постановление о внесении изменений в Положение о статусе наблюдателей и процедуре их аккредитации, утвержденное Постановлением Центральной избирательной комиссии № 332/2006 (№ 2637 от 2 сентября 2019 г.)

1560. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2605 от 30 августа 2019 года «Об образовании районного окружного избирательного совета Кантемир № 8» (№ 2638 от 2 сентября 2019 г.)

1561. Постановление об установлении размера беспроцентного кредита, предоставляемого конкурентам на всеобщих местных выборах от 20 октября 2019 года (№ 2639 от 3 сентября 2019 г.)

1562. Постановление об установлении общего предельного размера финансовых средств, которые могут перечисляться на счет «Избирательный фонд» конкурента на всеобщих местных выборах от 20 октября 2019 года (№ 2640 от 3 сентября 2019 г.)

1563. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2604 от 30 августа 2019 года «Об образовании районного окружного избирательного совета Кахул № 7» (№ 2641 от 3 сентября 2019 г.)

1564. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2616 от 30 августа 2019 года «Об образовании районного окружного избирательного совета Глодень № 19» (№ 2642 от 3 сентября 2019 г.)

1565. Постановление об утверждении представителя с правом совещательного голоса в Центральной избирательной комиссии и лица, ответственного за финансы (казначея), со стороны политической партии «Партия социалистов Республики Молдова» на период избирательной кампании по новым парламентским выборам от 20 октября 2019 года (№ 2643 от 3 сентября 2019 г.)

1566. Постановление об утверждении представителя с правом совещательного голоса в Центральной избирательной комиссии и лица, ответственного за финансы (казначея), со стороны Демократической партии Молдовы на период избирательной кампании по новым парламентским выборам от 20 октября 2019 года (№ 2644 от 3 сентября 2019 г.)

1567. Постановление о внесении изменений в Положение о порядке размещения на рекламных щитах предвыборной рекламы и по политическому продвижению, утвержденное Постановлением Центральной избирательной комиссии № 3328 от 28 апреля 2015 года (№ 2651 от 3 сентября 2019 г.)

1568. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2601 от 30 августа 2019 года «Об образовании районного окружного избирательного совета Анений Ной № 4» (№ 2652 от 5 сентября 2019 г.)

1569. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2604 от 30 августа 2019 года «Об образовании районного окружного избирательного совета Кахул № 7» (№ 2653 от 5 сентября 2019 г.)

1570. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2609 от 30 августа 2019 года «Об образовании районного окружного избирательного совета Криулень № 12» (№ 2654 от 5 сентября 2019 г.)

Акты Координационного совета по телевидению и радио Республики Молдова

1571. Постановление о рассмотрении результатов мониторинга программных комплексов телеканалов «Молдова 1», «NTV Молдова», «Prime», «Publika TV», «Canal 2», «Canal 3», «PRO TV CHIȘINĂU», «TV 8», «Jurnal TV», «Orhei TV» и «Televiziunea Centrală» в отношении освещения социально-политических событий в период 7-14 июня 2019 года и обращения б/н г-на Александра Рошко (№ 31/100 от 29 июля 2019 г.)

1572. Постановление о рассмотрении заявления на выдачу лицензии на вещание ООО «MEDIA PRODUCTION» для телеканала «TV Look» (№ 32/103 от 1 августа 2019 г.)

1573. Постановление о рассмотрении заявления на выдачу разрешений на ретрансляцию СП «Orange Moldova» АО для телестудии «Orange Moldova» (№ 33/105 от 2 августа 2019 г.)

1574. Постановление об освещении в прессе социальных кампаний (№ 33/106 от 2 августа 2019 г.)

1575. Постановление о рассмотрении результатов мониторинга телеканала «Ren Moldova» как следствие запроса члена Совета по телевидению и радио Лидии Визиру (№ 34/108 от 5 августа 2019 г.)

1576. Постановление о рассмотрении заявления на переоформление условий разрешения на ретрансляцию, выданного ООО «Andridan Impex» для кабельной телестудии «Andridan-TV» (№ 34/110 от 5 августа 2019 г.)

Акты Государственной налоговой службы

1577. Приказ об утверждении Методических указаний по проведению налоговых посещений (№ 388 от 9 сентября 2019 г.)

Акты Национального банка Молдовы

1578. Постановление об уровне процентных ставок Национального банка Молдовы и норме обязательных резервов (№ 233 от 11 сентября 2019 г.)

ЧАСТЬ IV

Объявления о вакантных публичных должностях
Объявления экономических агентов

ЧАСТЬ V

Объявления об утере документов