http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Monitorul Oficial Nr. 274-278 din 06.09.2019

Новости Monitorul Oficial и других официальных источников по законодательству, подзаконным, нормативным актам

Модераторы: Binaun, ionix

Monitorul Oficial Nr. 274-278 din 06.09.2019

Сообщение ttv » 09 сен 2019, 17:27

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova


391. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Codului fiscal nr. 1163/1997 (nr. 1260-VIII, 30 august 2019)

392. Lege pentru modificarea Codului fiscal nr. 1163/1997 (nr. 115 15 august 2019)

393. Hotărâre privind modificarea articolului 3 din Hotărîrea Parlamentului nr. 46/2019 cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare (nr. 120, 16 august 2019)

394. Decret pentru aprobarea semnării Comunicatului Comun cu privire la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Republica Moldova și Republica Kenya (nr. 1258-VIII, 29 august 2019)

395. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de Grant dintre Republica Moldova, Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind implementarea Proiectului „Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, Faza I” (nr.1259-VIII, 29 august 2019)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova


600. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la amendamentul suplimentar la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 427, 30 august 2019)

601. Hotărîre pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 284/2013 privind aprobarea uniformei, însemnelor şi normelor de echipare cu uniformă ale poliţiştilor (nr. 428, 4 septembrie 2019)

602. Hotărîre privind desemnarea unui membru al Colegiului Centrului Naţional Anticorupţie (nr. 429, 4 septembrie 2019)

603. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de admitere la studiile superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2019-2020 (Nr. 430, 4 septembrie 2019)

604. Hotărîre privind abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 431, 4 septembrie 2019)

605. Dispoziție cu privire la exercitarea atribuțiilor (nr. 179-d, 3 septembrie 2019)

606. Dispoziție cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești pentru participare la ședința comună cu conducerea administrației or. Odesa privind situația complexului sanatorial „Moldova” (4 septembrie 2019, or. Odesa, Ucraina) (nr. 180-d, 3 septembrie 2019)

607. Dispoziție cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti pentru participare la şedinţa ordinară a Consiliului Economic al CSI (13 septembrie 2019, or. Așgabat, Turkmenistan) (nr. 181-d, 4 septembrie 2019)

608. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a domnului Andrei CIORNÎI (nr. 182-d, 4 septembrie 2019)

609. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a domnului Sergiu LUCA (nr. 183-d, 4 septembrie 2019)

610. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a domnului Dumitru UDREA (nr. 184-d, 4 septembrie 2019)

611. Dispoziție cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Tatiana MOLCEAN (nr. 185-d, 4 septembrie 2019)

612. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a doamnei Tatiana MOLCEAN (nr. 186-d, 4 septembrie 2019)

613. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a domnului Dinu TODERAȘCU (nr. 187-d, 4 septembrie 2019)

614. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a domnului Artiom JUCOV (nr. 188-d, 4 septembrie 2019)

615. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a doamnei Dorina BOGHIAN (nr. 189-d, 4 septembrie 2019

616. Dispoziție cu privire la numirea în funcție a doamnei Larisa CELAC (nr. 190-d, 4 septembrie 2019)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova


1463. Ordin cu privire la aprobarea Normei de metrologie legală NML 5-16:2019 (nr. 184, 24 iulie 2019)

1464. Ordin cu privire la aprobarea Normei de metrologie legală NML 5-15:2019 (nr. 187, 25 iulie 2019)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1465. ORDIN cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitarea activității de executare a executorului judecătoresc Vieru Elena (nr. 228, 2 septembrie 2019)

Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

1465a. Ordin cu privire la inițierea concursului pentru ocuparea funcției de director în organizațiile de drept public din domeniile cercetării și inovării în care Ministerul Educației, Culturii și Cercetării exercită funcția de fondator (nr. 1078, 2 septembrie 2019)

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

1466. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000208, 2 septembrie 2019)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

1467. Ordin cu privire la introducerea modificărilor în cerințele tehnice „Servicii de trafic aerian” (CT-ATS) (nr. 45/GEN, 21 august 2019)

1468. Ordin cu privire la introducerea modificărilor în cerințele tehnice „Transportul aerian al bunurilor periculoase” (CT-TABP) (nr. 46/GEN, 21 august 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1469. Hotărâre cu privire la modificarea Instrucțiunii privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.13/10 din 13.03.2018 (nr. 38/1, 23 august 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1470. Hotărîre cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale autorităților administrației publice locale, precum şi ale unor instituţii, ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2575, 20 august 2019)

1471. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent și convocarea unor membri ai consiliilor electorale ale circumscripțiilor electorale uninominale, constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2576, 20 august 2019)

1472. Hotărîre cu privire la aprobarea statelor de personal ale aparatelor consiliilor electorale ale circumscripțiilor electorale uninominale, constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2577, 20 august 2019)

1473. Hotărîre cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi virate în contul „Destinat grupului/grupurilor de inițiativă” la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2578, 20 august 2019)

1474. Hotărîre cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2579, 20 august 2019)

1475. Hotărîre cu privire la stabilirea cuantumului creditului fără dobîndă acordat concurenților electorali la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2580, 20 august 2019)

1476. Hotărîre cu privire la aplicarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2553 din 6 august 2019 inclusiv pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale generale stabilite pentru data de 20 octombrie 2019 (nr. 2581, 20 august 2019)

1477. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile locale (nr. 2584, 20 august 2019)

1478. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1731/2018 (nr. 2585, 20 august 2019)

1479. Hotărîre cu privire la constituirea circumscripțiilor electorale de nivelul al doilea pentru desfășurarea alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2586, 22 august 2019)

1480. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova (nr. 2587, 22 august 2019)

Acte ale Consiliului Concurenţei

1481. Decizie (nr. ASR-57, 1 august 2019)

1482. Decizie (nr. ASR-58, 1 august 2019)

1483. Decizie (nr. ASR-60, 2 august 2019)

Acte ale Instituției Publice „Consiliul de supraveghere publică a auditului”

1484. Decizie privind aprobarea Regulamentului privind controlul extern al calității auditului (nr. 17, 14 august 2019)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1485. Ordin cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 62 din 15.02.2019 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice (nr. 368, 23 august 2019)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1486. Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.153/1997 privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea de creditare a băncilor care operează în Republica Moldova (nr. 221, 22 august 2019)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.

Re: Monitorul Oficial Nr. 274-278 din 06.09.2019

Сообщение ttv » 09 сен 2019, 17:34

ЧАСТЬ I

Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента Республики Молдова


391. Указ о промульгации Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс № 1163/1997 (№ 1260-VIII от 30 августа 2019 г.)

392. Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс № 1163/1997 (№ 115 от 15 августа 2019 г.)

393. Постановление о внесении изменения в статью 3 Постановления Парламента о создании Следственной комиссии по выяснению всех обстоятельств хищений из банковской системы Республики Молдова и расследованию банковского мошенничества № 46/2019 (№ 120 от 16 августа 2019 г.)

394. Указ об одобрении подписания Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Республикой Молдова и Республикой Кения (№ 1258-VIII от 29 августа 2019 г.)

395. Указ об инициировании переговоров и одобрении подписания Соглашения о предоставлении гранта между Республикой Молдова, государственным предприятием „Moldelectrica”и Европейским банком реконструкции и развития для реализации проекта „Соединение электрических сетей Республики Молдова и Румынии, I этап” (№ 1259-VIII от 29 августа 2019 г.)

ЧАСТЬ II

Постановления Правительства Республики Молдова


600. Постановление об утверждении Отзыва на дополнительную поправку к проекту Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты (№ 427 от 30 августа 2019 г.)

601. Постановление о внесении изменений в приложения № 1 и 3 к Постановлению Правительства № 284/2013 об утверждении формы одежды, знаков различия и норм снабжения вещевым имуществом полицейских (№ 428 от 4 сентября 2019 г.)

602. Постановление о назначении члена Коллегии Национального центра по борьбе с коррупцией (№ 429 от 4 сентября 2019 г.)

603. Постановление об утверждении Плана приема на III цикл высшего образования – в докторантуру, с финансированием из государственного бюджета, на 2019-2020 учебный год (№ 430 от 4 сентября 2019 г.)

604. Постановление о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства (№ 431 от 4 сентября 2019 г.)

605. Распоряжение об исполнении обязанностей (№ 179-р от 3 сентября 2019 г.)

606. Распоряжение об утверждении персонального состава молдавской делегации для участия в совместном заседании с руководством администрации г. Одесса относительно ситуации санаторного комплекса «Молдова» (4 сентября 2019 года, г. Одесса, Украина) (№ 180-р от 3 сентября 2019 г.)

607. Распоряжение об утверждении персонального состава молдавской делегации для участия в очередном заседании Экономического совета СНГ (13 сентября 2019 года, г. Ашхабад, Туркменистан) (№ 181-р от 4 сентября 2019 г.)

608. Распоряжение о назначении господина Андрея ЧЁРНЫЙ (№ 182-р от 4 сентября 2019 г.)

609. Распоряжение о назначении господина Серджиу ЛУКИ (№ 183-р от 4 сентября 2019 г.)

610. Распоряжение о назначении господина Думитру УДРИ (№ 184-р от 4 сентября 2019 г.)

611. Распоряжение о прекращении служебных отношений госпожи Татьяны МОЛЧАН (№ 185-р от 4 сентября 2019 г.)

612. Распоряжение о назначении госпожи Татьяны МОЛЧАН (№ 186-р от 4 сентября 2019 г.)

613. Распоряжение о назначении господина Дину ТОДЕРАШКУ (№ 187-р от 4 сентября 2019 г.)

614. Распоряжение о назначении господина Артема ЖУКОВА (№ 188-р от 4 сентября 2019 г.)

615. Распоряжение о назначении госпожи Дорины БОГЯН (№ 189-р от 4 сентября 2019 г.)

616. Распоряжение о назначении госпожи Ларисы ЧЕЛАК (№ 190-р от 4 сентября 2019 г.)

ЧАСТЬ III

Акты министерств, департаментов и Национального банка Молдовы
Акты Министерства экономики и инфраструктуры Республики Молдова

1463. Приказ об утверждении нормы законодательной метрологии NML 5-16:2019 (№ 184 от 24 июля 2019 г.)

1464. Приказ об утверждении нормы законодательной метрологии NML 5-15:2019 (№ 187 от 25 июля 2019 г.)

Акты Министерства юстиции Республики Молдова

1465. Приказ о возобновлении деятельности судебного исполнителя Виеру Елены (№ 228 от 2 сентября 2019 г.)

Акты Агентства по лекарствам и медицинским изделиям

1466. Приказ о регистрации цен производителя на лекарства (№ Rg04-000208 от 2 сентября 2019 г.)

Акты Органа гражданской авиации


1467. Приказ о внесении изменений в технические требования «Обслуживание воздушного движения» (CT-ATS) (№ 45-GEN от 21 августа 2019 г.)

1468. Приказ о внесении изменений в технические требования «Перевозка опасных грузов по воздуху» (CT-TABP) (№ 46-GEN от 21 августа 2019 г.)

Акты Национальной комиссии по финансовому рынку

1469. Постановление о внесении изменений в Инструкцию об этапах, сроках, порядке и процедурах регистрации ценных бумаг, утвержденнную Постановлением Национальной комиссии по финансовому рынку №13/10 от 13.03.2018 г. (№ 38/1 от 23 августа 2019 г.)

Акты Центральной избирательной комиссии

1470. Постановление о дополнительных обязанностях некоторых органов центрального и местного публичного управления, некоторых учреждений по обеспечению проведения в надлежащих условиях всеобщих местных выборов от 20 октября 2019 года (№ 2575 от 20 августа 2019 г.)

1471. Постановление об освобождении от выполнения обязанностей по месту постоянной работы и о привлечении к работе некоторых членов одномандатных окружных избирательных советов, образованных для организации и проведения новых парламентских выборов 20 октября 2019 года (№ 2576 от 20 августа 2019 г.)

1472. Постановление об утверждении штатного расписания аппаратов одномандатных окружных избирательных советов, образованных для организации и проведения новых парламентских выборов 20 октября 2019 года (№ 2577 от 20 августа 2019 г.)

1473. Постановление об установлении предельного размера финансовых средств, которые могут перечисляться на счет «Предназначен для инициативной группы/инициативных групп» на новых парламентских выборах от 20 октября 2019 года (№ 2578 от 20 августа 2019 г.)

1474. Постановление об установлении предельного размера финансовых средств, которые могут перечисляться на счет «Избирательный фонд» конкурента на новых парламентских выборах от 20 октября 2019 года (№ 2579 от 20 августа 2019 г.)

1475. Постановление об установлении размера беспроцентного кредита, предоставляемого конкурентам на новых парламентских выборах от 20 октября 2019 года (№ 2580 от 20 августа 2019 г.)

1476. Постановление о применении Постановления Центральной избирательной комиссии № 2553 от 6 августа 2019 года для организации и проведения всеобщих местных выборов, назначенных на 20 октября 2019 года (№ 2581 от 20 августа 2019 г.)

1477. Постановление об утверждении Положения об особенностях выдвижения и регистрации кандидатов на местных выборах (№ 2584 от 20 августа 2019 г.)

1478. Постановление о внесении изменений в Положение об особенностях выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Парламента Республики Молдова, утвержденное Постановлением Центральной избирательной комиссии № 1731/2018 (№ 2585 от 20 августа 2019 г.)

1479. Постановление об образовании избирательных округов второго уровня для проведения всеобщих местных выборов от 20 октября 2019 года (№ 2586 от 22 августа 2019 г.)

1480. Постановление об утверждении Положения об освещении избирательной кампании по всеобщим местным выборам от 20 октября 2019 года средствами массовой информации Республики Молдова (№ 2587 от 22 августа 2019 г.)

Акты Совета по конкуренции

1481. Решение (№ ASR-57 от 1 августа 2019 г.)

1482. Решение (№ ASR-58 от 1 августа 2019 г.)

1483. Решение (№ ASR-60 от 2 августа 2019 г.)

Акты публичного учреждения «Совет по публичному надзору за аудитом»

1484. Постановление об утверждении Положения по внешнему контролю качества аудита (№ 17 от 14 августа 2019 г.)

Акты Государственной налоговой службы

1485. Приказ об изменении Приказа ГНС № 62 от 15.02.2019 г. об утверждении Инструкции о порядке использования электронных налоговых услуг (№ 368 от 23 августа 2019 г.)

Акты Национального банка Молдовы

1486. Постановление о признании утратившим силу Решения Административного совета Национального банка Молдовы № 153/1997 об утверждении Регламента о кредитной деятельности банков Республики Молдова (№ 221 от 22 августа 2019 г.)

ЧАСТЬ IV

Объявления экономических агентов

ЧАСТЬ V

Объявления об утере документов
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.


Вернуться в Новости законодательства

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Яндекс.Метрика