http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Monitorul Oficial Nr. 256-259 din 16.08.2019

Новости Monitorul Oficial и других официальных источников по законодательству, подзаконным, нормативным актам

Модераторы: Binaun, ionix

Monitorul Oficial Nr. 256-259 din 16.08.2019

Сообщение ttv » 23 авг 2019, 06:52

Monitorul Oficial Nr. 256-259

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova


349. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1234-VIII, 12 august 2019)

350. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 97, 26 iulie 2019)

351. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 19 din Legea muzeelor nr. 262/2017 (nr. 1240-VIII, 12 august 2019)

352. Lege pentru modificarea articolului 19 din Legea muzeelor nr. 262/2017 (nr. 98, 26 iulie 2019)

353. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător (nr. 1239-VIII, 12 august 2019)

354. Lege pentru modificarea Legii nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător (nr. 103, 30 iulie 2019)

355. Hotărîre pentru modificarea articolului 3 din Hotărîrea Parlamentului nr. 36/2019 privind componenţa numerică şi nominală a Biroului permanent al Parlamentului (nr. 100, 26 iulie 2019)

356. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 108, 31 iulie 2019)

357. Decret privind numirea domnului Victor GAICIUC în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul apărării şi securităţii naţionale, secretar al Consiliului Suprem de Securitate (nr. 1233-VIII, 12 august 2019)

358. Decret cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului, prin schimb de note, la Acordul privind cooperarea operațională și strategică dintre Republica Moldova și Oficiul European de Poliție (nr. 1237-VIII, 12 august 2019)

359. Decret pentru aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare al sistemului electroenergetic (nr. 1238-VIII, 12 august 2019)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova


502. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal nr. 1163/1997 (nr. 371, 1 august 2019)

503. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 377, 1 august 2019)

504. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală (nr. 378, 1 august 2019)

505. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008 (nr. 379, 1 august 2019)

506. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia (nr. 381, 1 august 2019)

507. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării (nr. 382, 1 august 2019)

508. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 390, 9 august 2019)

509. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la amendamentul proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 392, 9 august 2019)

510. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 393, 9 august 2019)

511. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.260/2017 pentru organizarea şi funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova (nr. 394, 9 august 2019)

512. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 194/2017 pentru aprobarea tarifelor la serviciile de expertiză judiciară și extrajudiciară (nr. 395, 9 august 2019)

513. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului cu privire la modificarea și completarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Belarus cu privire la traficul auto internațional din 9 aprilie 1994, întocmit la 15 mai 2019 (nr. 396, 14 august 2019)

514. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797/1996 (nr. 397, 14 august 2019)

515. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală (nr. 398, 14 august 2019)

516. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 61 din Legea nr. 288/2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (nr. 399, 14 august 2019)

517. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Uniunii Australiene privind abolirea reciprocă a vizelor pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu (nr. 400, 14 august 2019)

518. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege şi abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 401, 14 august 2019)

519. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Petru GHERASIMOV (nr. 122-d, 9 august 2019)

520. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Dmitrii PARFENTIEV (nr. 123-d, 9 august 2019)

521. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a doamnei Diana CRUDU (nr. 124-d, 14 august 2019)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova


1388. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.02.13:2019 „Managementul în construcții. Procedura de evaluare și verificare a calității produselor pentru construcții” (nr. 198, 7 august 2019)

1389. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP A.04.01:2018 „Proiectarea clădirilor și construcțiilor. Standard de performanță în clădiri. Definirea și calcularea indicatorilor de arie și volum” (nr. 199, 7 august 2019)

1390. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM E.03.03:2018 „Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu” (nr. 200, 7 august 2019)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1391. Ordin сu privire la modificarea anexelor nr. 11 și nr.17 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 170-O, 15 aprilie 2019)

1392. Ordin cu privire la modificarea Anexei nr. 11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu” (nr. 360-O, 7 august 2019)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

1393. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

1394. Ordin cu privire la aprobarea specificațiilor de certificare (CS-HPT-DSN) pentru proiectarea heliporturilor de suprafață VFR situate pe aerodromurile care cad sub incidența Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.653/2018 (nr. 39/GEN, 5 august 2019)

1395. Ordin cu privire la aprobarea materialului de îndrumare (GM-HPT-DSN) la specificațiile de certificare pentru proiectarea heliporturilor de suprafață VFR situate pe aerodromurile care cad sub incidența Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.653/2018 (nr. 40/GEN, 5 august 2019)

1396. Ordin cu privire la punerea în aplicare temporară a specificațiilor de certificare (CS) (nr. 41/GEN, 6 august 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1397. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a valorilor mobiliare emise de Societatea pe acțiuni „LUSMECON” (nr. 35/1, 12 august 2019)

1398. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 35/3, 12 august 2019)

1399. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 35/4, 12 august 2019)

1400. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 35/5, 12 august 2019)

1401. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 35/6, 12 august 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1402. Hotărîre cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale autorităților administrației publice locale, precum şi ale unor instituţii, ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 în unele circumscripții electorale uninominale (nr. 2552, 6 august 2019)

1403. Hotărîre cu privire la lista partidelor şi altor organizaţii social-politice cu dreptul de a participa la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 în unele circumscripții electorale uninominale (nr. 2553, 6 august 2019)

1404. Hotărîre cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală (nr. 2554, 6 august 2019)

1405. Hotărîre cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare noi din data de 20 octombrie 2019 pentru funcția de deputat în unele circumscripții electorale uninominale (nr. 2555, 6 august 2019)

1406. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Moscova, Federația Rusă (nr. 2556, 6 august 2019)

1407. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale generale și alegerilor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 (nr. 2557, 6 august 2019)

1408. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova (nr. 2558, 9 august 2019)

1409. Hotărîre cu privire la prezentarea rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru primul semestru al anului 2019 (nr. 2559, 9 august 2019)

1410. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Speia, raionul Anenii Noi (nr. 2560, 9 august 2019)

1411. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Călărași (nr. 2561, 9 august 2019)

1412. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Valea Perjei, raionul Cimișlia (nr. 2562, 9 august 2019)

1413. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dezghingea, UTA Găgăuzia (nr. 2563, 9 august 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

1414. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței de emisie eliberată „FLUCTUS” SRL pentru postul de radio „Datina FM” (nr. 28/91, 12 iulie 2019)

1415. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea capacității rămase disponibile (3 sloturi) a Multiplexului A (nr. 32/102, 1 august 2019)

Acte ale Instituției Publice „Consiliul de supraveghere publică a auditului”

1416. Decizie privind aprobarea Normelor de pregătire profesională a stagiarilor în audit (nr. 15, 6 august 2019)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1417. Ordin privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control, aprobat prin Ordinul SFS nr. 131/2019 (nr. 338, 8 august 2019)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1418. Hotărâre cu privire la punerea în circulaţie a monedei metalice de circulație cu caracter comemorativ, emisia 2019 (nr. 21, 31 iulie 2019)

1419. Hotărâre cu privire la stabilirea ratei amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate în Republica Moldova (nr. 210, 8 august 2019)

Alte acte

1420. Decizie a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la vizarea documentelor de comerț internațional (nr. 23/2, 26 iulie 2019)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.

Re: Monitorul Oficial Nr. 256-259 din 16.08.2019

Сообщение ttv » 23 авг 2019, 06:56

ЧАСТЬ I

Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента Республики Молдова

349. Указ о промульгации Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты (№ 1234-VIII от 12 августа 2019 г.)

350. Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (№ 97 от 26 июля 2019 г.)

351. Указ о промульгации Закона о внесении изменений в статью 19 Закона о музеях № 262/2017 (№ 1240-VIII от 12 августа 2019 г.)

352. Закон о внесении изменений в статью 19 Закона о музеях № 262/2017 (№ 98 от 26 июля 2019 г.)

353. Указ о промульгации Закона о внесении изменений в Закон о предпринимательском патенте № 93/1998 (№ 1239-VIII от 12 августа 2019 г.)

354. Закон о внесении изменений в Закон о предпринимательском патенте № 93/1998 (№ 103 от 30 июля 2019 г.)

355. Постановление о внесении изменения в статью 3 Постановления Парламента о численном и персональном составе Постоянного бюро Парламента № 36/2019 (№ 100 от 26 июля 2019 г.)

356. Постановление об отставке депутата Парламента (№ 108 от 31 июля 2019 г.)

357. Указ о назначении господина Виктора ГАЙЧУКА советником Президента Республики Молдова в области обороны и национальной безопасности, секретарем Высшего совета безопасности (№ 1233-VIII от 12 августа 2019 г.)

358. Указ об инициировании переговоров и одобрении подписания Поправки путем обмена нотами к Соглашению об оперативном и стратегическом партнерстве между Республикой Молдова и Европейским бюро полиции (№ 1237-VIII от 12 августа 2019 г.)

359. Указ об одобрении подписания Соглашения о финансировании между Республикой Молдова и Международной ассоциацией развития по Проекту развития электроэнергетической системы (№ 1238-VIII от 12 августа 2019 г.)

ЧАСТЬ II

Постановления Правительства Республики Молдова


502. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс № 1163/1997 (№ 371 от 1 августа 2019 г.)

503. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений в приложение к Закону № 668/1995 об утверждении Перечня предприятий, учреждений и организаций, земли сельскохозяйственного назначения которых остаются в собственности государства (№ 377 от 1 августа 2019 г.)

504. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений в Закон № 246/2017 о государственном и муниципальном предприятиях (№ 378 от 1 августа 2019 г.)

505. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений в Кодекс Республики Молдова о правонарушениях № 218/2008 (№ 379 от 1 августа 2019 г.)

506. Постановление oб утверждении Национальной программы в областях исследований и инноваций на 2020–2023 годы и Плана действий по ее реализации (№ 381 от 1 августа 2019 г.)

507. Постановление об утверждении Методологии финансирования проектов в областях исследований и инноваций (№ 382 от 1 августа 2019 г.)

508. Постановление о проекте Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты (№ 390 от 9 августа 2019 г.)

509. Постановление об утверждении Заключения по поправке к проекту Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты (№ 392 от 9 августа 2019 г.)

510. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений в некоторые нормативные акты (№ 393 от 9 августа 2019 г.)

511. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений и дополнений в Закон № 260/2017 об организации и функционировании Счетной палаты Республики Молдова (№ 394 от 9 августа 2019 г.)

512. Постановление о внесении изменений в приложение № 2 к Постановлению Правительства № 194/2017 об утверждении тарифов на услуги судебных и внесудебных экспертиз (№ 395 от 9 августа 2019 г.)

513. Постановление об утверждении Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Молдова и Правительством Республики Беларусь о международном автомобильном сообщении от 9 апреля 1994 года, совершенного 15 мая 2019 года (№ 396 от 14 августа 2019 г.)

514. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений в Регламент Парламента, принятый Законом № 797/1996 (№ 397 от 14 августа 2019 г.)

515. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений в Закон № 436/2006 о местном публичном управлении (№ 398 от 14 августа 2019 г.)

516. Постановление о проекте Закона о внесении изменений в статью 61 Закона № 288/2016 о государственном служащем с особым статусом Министерства внутренних дел (№ 399 от 14 августа 2019 г.)

517. Постановление об инициировании переговоров по проекту Соглашения между Правительством Республики Молдова и Правительством Австралийского Союза о взаимной отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов (№ 400 от 14 августа 2019 г.)

518. Постановление об отзыве из Парламента проекта закона и признании утратившим силу постановления Правительства (№ 401 от 14 августа 2019 г.)

519. Распоряжение о прекращении служебных отношений господина Петру ГЕРАСИМОВА (№ 122-р от 9 августа 2019 г.)

520. Распоряжение об освобождении господина Дмитрия ПАРФЕНТЬЕВА (№ 123-р от 9 августа 2019 г.)

521. Распоряжение о назначении госпожи Дианы КРУДУ (№ 124-р от 14 августа 2019 г.)

ЧАСТЬ III

Акты министерств, департаментов и Национального банка Молдовы
Акты Министерства экономики и инфраструктуры Республики Молдова


1388. Приказ об утверждении нормативного документа CP A.02.13:2019 “Менеджмент в строительстве. Процедура по оценке и проверке качества строительных материалов” (№ 198 от 7 августа 2019 г.)

1389. Приказ об утверждении нормативного документа CP A.04.01:2018 “Стандарт технических характеристик в строительстве. Определение и расчет показателей площади и объема” (№ 199 от 7 августа 2019 г.)

1390. Приказ об утверждении нормативного документа NCM E.03.03:2018 “Пожарная безопасность. Установки пожарной сигнализации и оповещения о пожаре” (№ 200 от 7 августа 2019 г.)

Акты Таможенной службы Республики Молдова

1391. Приказ о внесении изменений в приложения №11 и №17 к Техническим правилам о порядке печати, использования и заполнения таможенной декларации, утвержденным Приказом Таможенной службы № 346-О от 24.12.2009 г. (№ 170-О от 15 апреля 2019 г.)

1392. Приказ о внесении изменений в приложение № 11 к Приказу Таможенной службы № 346-О от 24.12.2009 г. «Об утверждении Технических правил о порядке печати, использования и заполнения таможенной декларации» (№ 360-О от 7 августа 2019 г.)

Акты Национального бюро статистики

1393. Индексы потребительских цен.

Акты Органа гражданской авиации

1394. Приказ об утверждении сертификационных требований (CS-HPT-DSN) для проектирования вертодромов на уровне поверхности для полетов по ПВП, расположенных на аэродромах, подпадающих под действие Положения об административных процедурах, касающихся аэродромов, утвержденного Постановлением Правительства № 653/2018 г. (№ 39/GEN от 5 августа 2019 г.)

1395. Приказ об утверждении инструктивных материалов (GM-HPT-DSN) для проектирования вертодромов на уровне поверхности для полетов по ПВП, расположенных на аэродромах, подпадающих под действие Положения об административных процедурах, касающихся аэродромов, утвержденного Постановлением Правительства № 653/2018 г. (№ 40/GEN от 5 августа 2019 г.)

1396. Приказ о временном введении в действие сертификационных требований (CS) (№ 41/GEN от 6 августа 2019 г.)

Акты Национальной комиссии по финансовому рынку

1397. Постановление об утверждении проспекта добровольного предложения о поглощении ценных бумаг, выпущенных акционерным обществом „LUSMECON” (№ 35/1 от 12 августа 2019 г.)

1398. Постановление о регистрации в Государственном реестре ценных бумаг (№ 35/3 от 12 августа 2019 г.)

1399. Постановление о регистрации в Государственном реестре ценных бумаг (№ 35/4 от 12 августа 2019 г.)

1400. Постановление о регистрации в Государственном реестре ценных бумаг (№ 35/5 от 12 августа 2019 г.)

1401. Постановление о разрешении реорганизации акционерного общества (№ 35/6 от 12 августа 2019 г.)

Акты Центральной избирательной комиссии

1402. Постановление о дополнительных обязанностях некоторых органов центрального и местного публичного управления, некоторых учреждений по обеспечению проведения в надлежащих условиях новых парламентских выборов от 20 октября 2019 года в некоторых одномандатных избирательных округах (№ 2552 от 6 августа 2019 г.)

1403. Постановление о перечне партий и других общественно-политических организаций, имеющих право участвовать в новых парламентских выборах от 20 октября 2019 года в некоторых одномандатных избирательных округах (№ 2553 от 6 августа 2019 г.)

1404. Постановление о распределении полномочий между членами Центральной избирательной комиссии в избирательный период (№ 2554 от 6 августа 2019 г.)

1405. Постановление об утверждении сметы расходов на подготовку и проведение новых парламентских выборов 20 октября 2019 года на должность депутата в некоторых одномандатных избирательных округах (№ 2555 от 6 августа 2019 г.)

1406. Постановление об откомандировании представителей Центральной избирательной комиссии в Москву, Российская Федерация (№ 2556 от 6 августа 2019 г.)

1407. Постановление об аккредитации национальных наблюдателей со стороны общественной ассоциации «Promo-LEX» для осуществления мониторинга всеобщих местных выборов и новых парламентских выборов от 20 октября 2019 года (№ 2557 от 6 августа 2019 г.)

1408. Постановление об утверждении Положения об освещении средствами массовой информации Республики Молдова избирательной кампании по новым парламентским выборам от 20 октября 2019 года в одномандатных избирательных округах № 17, № 33, № 48 и № 50 (№ 2558 от 9 августа 2019 г.)

1409. Постановление о представлении отчетов о финансовом менеджменте политических партий за первое полугодие 2019 года (№ 2559 от 9 августа 2019 г.)

1410. Постановление о распределении мандата советника в сельском совете Спея района Анений Ной (№ 2560 от 9 августа 2019 г.)

1411. Постановление о распределении мандата советника в районном совете Кэлэрашь (№ 2561 от 9 августа 2019 г.)

1412. Постановление о распределении мандата советника в сельском совете Валя Пержей района Чимишлия (№ 2562 от 9 августа 2019 г.)

1413. Постановление о распределении мандата советника в сельском совете Дезгинджя АТО Гагаузия (№ 2563 от 9 августа 2019 г.)

Акты Совета по телевидению и радио Республики Молдова

1414. Постановление о рассмотрении заявления на продление лицензии на вещание, выданной ООО «FLUCTUS» для радиостанции «Datina FM» (№ 28/91 от 12 июля 2019 г.)

1415. Постановление об объявлении конкурса на использование свободных слотов (3 слота) Мультиплекса А (№ 32/102 от 1 августа 2019 г.)

Акты публичного учреждения «Совет по публичному надзору за аудитом»

1416. Постановление об утверждении Норм профессиональной подготовки стажеров в аудите (№ 15 от 6 августа 2019 г.)

Акты Государственной налоговой службы

1417. Приказ об изменении Положения о порядке регистрации и установке защитных пломб на контрольно-кассовое оборудование, утвержденного Приказом ГНС № 131/2019 г. (№ 338 от 8 августа 2019 г.)

Акты Национального банка Молдовы

1418. Постановление о выпуске в обращение циркуляционной памятной металлической монеты, эмиссия 2019 г. (№ 21 от 31 июля 2019 г.)

1419. Постановление oб утверждении ставки контрциклического буфера для подверженностей из кредитов, находящихся в Республике Молдова (№ 210 от 8 августа 2019 г.)

Другие акты

1420. Решение Торгово-промышленной палаты об утверждении Положения о визировании документов международной торговли (№ 23/2 от 26 июля 2019 г.)

ЧАСТЬ IV

Объявления экономических агентов

ЧАСТЬ V

Объявления об утере документов
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.


Вернуться в Новости законодательства

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Яндекс.Метрика