http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Monitorul Oficial Nr. 250-255 din 09.08.2019

Новости Monitorul Oficial и других официальных источников по законодательству, подзаконным, нормативным актам

Модераторы: Binaun, ionix

Monitorul Oficial Nr. 250-255 din 09.08.2019

Сообщение ttv » 09 авг 2019, 11:46

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova


487. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 383, 7 august 2019)

488. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Consiliul Federal Elvețian privind serviciile aeriene regulate, întocmit la 4 aprilie 2019 (nr. 384, 7 august 2019)

489. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 385, 7 august 2019)

490. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind recunoașterea reciprocă a certificatelor semnăturii electronice și facilitarea serviciilor transfrontaliere de certificare și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 386, 7 august 2019)

491. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 20/2019 cu privire la acordarea suportului unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat (nr. 387, 7 august 2019)

492. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1127/2008 cu privire la aprobarea modelelor permiselor de conducere de tip nou (nr. 388, 7 august 2019)

493. Hotărîre cu privire la comanda de stat privind admiterea la studii superioare de master (ciclul II) în cadrul Academiei de Administrare Publică în anul de studii 2019-2020 (nr. 389, 7 august 2019)

494. Dispoziţie cu privire la exercitarea atribuțiilor (nr. 114-d, 2 august 2019)

495. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Alexandru SONIC (nr. 115-d, 7 august 2019)

496. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Alexandru VOLOC (nr. 116-d, 7 august 2019)

497. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a doamnei Iuliana CANTARAGIU (nr. 117-d, 7 august 2019)

498. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Nicolae EȘANU (nr. 118-d, 7 august 2019)

499. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Vladislav CHETRAR (nr. 119-d, 7 august 2019)

500. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Serghei AFANASENCO (nr. 120-d, 7 august 2019)

501. Dispoziţie cu privire la instituirea Consiliului Proiectului de înregistrare şi evaluare funciară (nr. 121-d, 7 august 2019)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova


1365. Ordin cu privire la aprobarea Normei de metrologie legală NML 1-08:2019 (nr. 186, 25 iulie 2019)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1366. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 106, 29 iulie 2019)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1367. Ordin cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 118-S-07, 26 iulie 2019)

1368. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 119-T-07, 26 iulie 2019)

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

1369. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. Rg04-000191, 2 august 2019)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

1370. Ordin cu privire la introducerea modificărilor în cerințele tehnice ”Regulile aerului” (CT-RA) (nr. 38/GEN, 1 august 2019)

Acte ale Autorităţii administrative „Agenţia Naţională Transport Auto”

1371. Ordin privind aprobarea formularelor Deciziilor privind examinarea contravenţiei în temeiul constatării personale a agentului constatator” (nr. 236, 29 iulie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1372. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 34/10, 5 august 2019)

1373. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 34/11, 5 august 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1374. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare noi din data de 20 octombrie 2019 (nr. 2550, 31 iulie 2019)

1375. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 (nr. 2551, 31 iulie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

1376. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței de emisie eliberată „FLUCTUS” SRL pentru postul de radio „Datina FM” (nr. 27/90, 11 iulie 2019)

1377. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a licenței de emisie eliberată „TV – Comunicații Grup” SRL pentru postul de televiziune „RTR Moldova” (nr. 29/92, 19 iulie 2019)

1378. Decizie cu privire la examinarea cererii de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisiune eliberată „TV REPUBLICA” SRL pentru studioul TV prin cablu „TV Republica” (nr. 29/93, 19 iulie 2019)

1379.Decizie cu privire la examinarea cererii de retragere a autorizației de retransmisiune ÎPC „INTERSERVICII” SRL, fondatoarea studioului de televiziune „Inter TV” (nr. 29/94, 19 iulie 2019)

1380. Decizie cu privire la neprezentarea de către furnizorul de servicii media PP „Timpul de dimineață” a raportului de activitate pentru anul 2018 (nr. 30/95, 19 iulie 2019)

Acte ale Comisiei Naționale de Heraldică

1381. Decizie cu privire la înregistrarea unor simboluri corporative ale Direcției generale control al frontierei a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 176-V.01, 4 iulie 2019)

1382. Decizie cu privire la înregistrarea unor simboluri corporative ale Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 177-V.01, 4 iulie 2019)

1383. Decizie cu privire la înregistrarea Medaliei „Pentru Devotament în Serviciu” a Serviciului Vamal al Ministerului Finanțelor în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 178-V.01, 4 iulie 2019)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1384. Ordin privind modificarea și completarea Ordinului IFPS nr.611 din 24 iulie 2015 (nr. 286, 2 iulie 2019)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1385. Hotărâre privind modificarea Listei jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.91/2013 (nr. 204, 25 iulie 2019)

1386. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 208, 31 iulie 2019)

1387. Ordonanţă cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, B.C. „UNIBANK” S.A. în proces de lichidare (nr. 23-01009/6, 30 iulie 2019)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.

Re: Monitorul Oficial Nr. 250-255 din 09.08.2019

Сообщение ttv » 09 авг 2019, 11:50

ЧАСТЬ II

Постановления Правительства Республики Молдова


487. Постановление о выделении финансовых средств (№ 383 от 7 августа 2019 г.)

488. Постановление об утверждении Соглашения между Правительством Республики Молдова и Федеральным советом Швейцарии о регулярном воздушном сообщении, совершенного 4 апреля 2019 года (№ 384 от 7 августа 2019 г.)

489. Постановление о проекте Закона о внесении изменений в некоторые нормативные акты (№ 385 от 7 августа 2019 г.)

490. Постановление об инициировании переговоров по проекту Соглашения между Правительством Республики Молдова и Кабинетом Министров Украины о взаимном признании сертификатов электронной подписи и содействии трансграничным службам сертификации и о предоставлении полномочий для ведения переговоров (№ 386 от 7 августа 2019 г.)

491. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений в Закон № 20/2019 о предоставлении единовременной помощи получателям пенсий и государственных социальных пособий (№ 387 от 7 августа 2019 г.)

492. Постановление о внесении изменений в Постановление Правительства № 1127/2008 об утверждении водительских удостоверений нового образца (№ 388 от 7 августа 2019 г.)

493. Постановление о государственном заказе на прием в магистратуру – II цикл высшего образования в Академию публичного управления на 2019/20 учебный год (№ 389 от 7 августа 2019 г.)

494. Распоряжение об исполнении обязанностей (№ 114-р от 2 августа 2019 г.)

495. Распоряжение о назначении господина Александру СОНИКА (№ 115-р от 7 августа 2019 г.)

496. Распоряжение о назначении господина Александру ВОЛОКА (№ 116-р от 7 августа 2019 г.)

497. Распоряжение о назначении госпожи Юлианы КАНТАРАЖИУ (№ 117-р от 7 августа 2019 г.)

498. Распоряжение о прекращении служебных отношений господина Николае ЕШАНУ (№ 118-р от 7 августа 2019 г.)

499. Распоряжение о прекращении служебных отношений господина Владислава КЕТРАРА (№ 119-р от 7 августа 2019 г.)

500. Распоряжение об освобождении господина Сергея АФАНАСЕНКО (№ 120-р от 7 августа 2019 г.)

501. Распоряжение о создании Совета Проекта регистрации и оценки имущества (№ 121-р от 7 августа 2019 г.)

ЧАСТЬ III

Акты министерств, департаментов и Национального банка Молдовы
Акты Министерства экономики и инфраструктуры Республики Молдова


1365. Приказ об утверждении нормы законодательной метрологии NML 1-08:2019 (№ 186 от 25 июля 2019 г.)

Акты Министерства финансов Республики Молдова

1366. Приказ об изменении и дополнении бюджетной классификации (№ 106 от 29 июля 2019 г.)

Акты Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова

1367. Приказ о присоединении к международным ограничительным мерам Европейского Союза (№ 118-S-07 от 26 июля 2019 г.)

1368. Приказ о вступлении в силу международных договоров (№ 119-Т-07 от 26 июля 2019 г.)

Акты Агентства по лекарствам и медицинским изделиям

1369. Приказ о регистрации цен производителя на лекарства (№ Rg04-000191 от 2 августа 2019 г.)

Акты Органа гражданской авиации

1370. Приказ о внесении изменений в технические требования «Правила полетов» (CT-RA) (№ 38/GEN от 1 августа 2019 г.)

Акты Национального агентства автомобильного транспорта

1371. Приказ об утверждении бланков Решения о рассмотрении правонарушения на основании личной констатации констатирующего субъекта (№ 236 от 29 июля 2019 г.)

Акты Национальной комиссии по финансовому рынку

1372. Постановление о регистрации в Государственном реестре ценных бумаг (№ 34/10 от 5 августа 2019 г.)

1373. Постановление о регистрации в Государственном реестре ценных бумаг (№ 34/11 от 5 августа 2019 г.)

Акты Центральной избирательной комиссии

1374. Постановление об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению новых парламентских выборов 20 октября 2019 года (№ 2550 от 31 июля 2019 г.)

1375. Постановление об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению всеобщих местных выборов 20 октября 2019 года (№ 2551 от 31 июля 2019 г.)

Акты Cовета по телевидению и радио Республики Молдова

1376. Постановление о рассмотрении заявления на продление лицензии на вещание, выданной ООО «FLUCTUS» для радиостанции «Datina FM» (№ 27/90 от 11 июля 2019 г.)

1377. Постановление о рассмотрении заявления на переоформление лицензии на вещание, выданной ООО «TV – Comunicații Grup» для телеканала «RTR Moldova» (№ 29/92 от 19 июля 2019 г.)

1378. Постановление о рассмотрении заявления на переоформление условий разрешения на ретрансляцию, выданного ООО «TV REPUBLICA» для студии кабельного телевидения «TV REPUBLICA» (№ 29/93 от 19 июля 2019 г.)

1379. Постановление о рассмотрении заявления об отзыве разрешения на ретрансляцию ПКП «INTERSERVICII» ООО, учредителя студии телевидения «Inter TV» (№ 29/94 от 19 июля 2019 г.)

1380. Постановление о непредоставлении поставщиком медиауслуг ПИ «Timpul de dimineață» годового отчета за 2018 год (№ 30/95 от 19 июля 2019 г.)

Акты Национальной комиссии по геральдике

1381. Решение о регистрации некоторых корпоративных символов Главного управления пограничного контроля Генерального инспектората Пограничной полиции Министерства внутренних дел в Общем гербовнике Республики Молдова (№ 176-V.01 от 4 июля 2019 г.)

1382. Решение о регистрации некоторых корпоративных символов Интегрированного центра по подготовке в сфере применения законодательства Министерства внутренних дел в Общем гербовнике Республики Молдова (№ 177-V.01 от 4 июля 2019 г.)

1383. Решение о регистрации медали „Pentru Devotament în Serviciu” Таможенной службы Министерства финансов в Общем гербовнике Республики Молдова (№ 178-V.01 от 4 июля 2019 г.)

Акты Государственной налоговой службы

1384. Приказ об изменении и дополнении Приказа ГГНИ № 611 от 24 июля 2015 года (№ 286 от 2 июля 2019 г.)

Акты Национального банка Молдовы


1385. Постановление о внесении изменений в перечень юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы № 91/2013 (№ 204 от 25 июля 2019 г.)

1386. Постановление об уровне процентных ставок Национального банка Молдовы и норме обязательных резервов (№ 208 от 31 июля 2019 г.)

1387. Распоряжение о временной замене ликвидатора B.C. „Banca Socială” S.A. в процессе ликвидации, B.C. „Unibank” S.A. в процессе ликвидации (№ 23-01009/6 от 30 июля 2019 г.)

ЧАСТЬ IV

Объявления экономических агентов

ЧАСТЬ V

Объявления об утере документов
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.


Вернуться в Новости законодательства

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Яндекс.Метрика