http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Monitorul Oficial Nr. 246-248 din 02.08.2019

Новости Monitorul Oficial и других официальных источников по законодательству, подзаконным, нормативным актам

Модераторы: Binaun, ionix

Monitorul Oficial Nr. 246-248 din 02.08.2019

Сообщение ttv » 02 авг 2019, 18:02

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova


326. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul de colaborare dintre statele membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul luptei împotriva furtului de valori culturale și asigurarea restituirii lor (nr. 1219-VIII, 23 iulie 2019)

327. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul de colaborare dintre statele membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul luptei împotriva furtului de valori culturale și asigurarea restituirii lor (nr. 75, 12 iulie 2019)

328. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre părțile Convenției privind cooperarea polițienească în Europa de Sud-Est privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de înregistrare a autovehiculelor (nr. 1221-VIII, 26 iulie 2019)

329. Lege pentru ratificarea Acordului dintre părțile Convenției privind cooperarea polițienească în Europa de Sud-Est privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de înregistrare a autovehiculelor (nr. 76, 12 iulie 2019)

330. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la ratificarea Acordului de implementare a Acordului dintre părțile Convenției privind cooperarea polițienească în Europa de Sud-Est privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de înregistrare a autovehiculelor (nr. 1220-VIII, 23 iulie 2019)

331. Lege cu privire la ratificarea Acordului de implementare a Acordului dintre părțile Convenției privind cooperarea polițienească în Europa de Sud-Est privind schimbul automatizat de date ADN, date dactiloscopice și date de înregistrare a autovehiculelor (nr. 77, 12 iulie 2019)

332. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 117 din Codul fiscal nr. 1163/1997 (nr. 1228-VIII, 30 iulie 2019)

333. Lege pentru modificarea articolului 117 din Codul fiscal nr. 1163/1997 (nr. 90, 19 iulie 2019)

334. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 92, 26 iulie 2019)

335. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 93, 26 iulie 2019)

336. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 94, 26 iulie 2019)

337. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 95, 26 iulie 2019)

338. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 96, 26 iulie 2019)

339. Hotărîre privind înaintarea candidaturii la funcția de Procuror General interimar al Republicii Moldova (nr. 101, 30 iulie 2019)

340. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 102, 30 iulie 2019)

341. Decret privind numirea doamnei Viorica DUMBRĂVEANU în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul dezvoltării sociale (nr. 1225-VIII, 29 iulie 2019)

342. Decret privind aprobarea unor graţieri individuale (nr. 1226-VIII, 29 iulie 2019)

343. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” sportivilor Andrian MARDARE și Tatiana SALCUȚAN (nr. 1227-VIII, 29 iulie 2019)

344. Decret privind eliberarea din serviciul militar în termen şi cu termen redus şi trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat, precum şi încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen şi cu termen redus, în octombrie 2019-ianuarie 2020 (nr. 1229-VIII, 30 iulie 2019)

345. Decret privind desemnarea domnului Dumitru ROBU în funcţia de Procuror General interimar (nr. 1232-VIII, 31 iulie 2019)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova


458. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei aprobării conducătorilor de doctorat (nr. 326, 18 iulie 2019)

459. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind obiectele de proprietate intelectuală create în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1609/2003 (nr. 358, 26 iulie 2019)

460. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 4 din Legea nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător (nr. 359, 26 iulie 2019)

461. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului pentru elaborarea proiectului de lege cu privire la modificarea Constituției Republicii Moldova privind revocarea deputaților (nr. 360, 26 iulie 2019)

462. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului pentru elaborarea proiectului de lege cu privire la modificarea Constituției Republicii Moldova privind reducerea numărului de deputați în Parlament (nr. 361, 26 iulie 2019)

463. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind transmiterea unui teren (nr. 362, 26 iulie 2019)

464. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 347/2018 pentru aprobarea componenței nominale a Părții moldovenești a Comisiei privind utilizarea stabilă și protecția bazinului fluviului Nistru (nr. 363, 26 iulie 2019)

465. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018 (nr. 364, 26 iulie 2019)

466. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr. 300/2018 (nr. 365, 26 iulie 2019)

467. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2019 nr. 301/2018 (nr. 366, 26 iulie 2019)

468. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 367, 26 iulie 2019)

469. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui aviz și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 369, 26 iulie 2019)

470. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 370, 26 iulie 2019)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova


1346. Ordin cu privire la executarea hotărârii judecătorești privind anularea Ordinului ministrului justiției nr. 930 din 1 noiembrie 2017 (nr. 197, 25 iulie 2019)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

1347. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi funcţionare a Consiliului de soluţionare a disputelor în cadrul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (nr. 44, 1 iulie 2019)

Acte ale Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

1348. Decizie cu privire la desemnarea organizaţiei de gestiune colectivă care să gestioneze drepturile ce cad sub incidenţa licenţei obligatorii ale titularilor de drepturi, care nu sunt membri la nici o organizaţie de gestiune colectivă din Republica Moldova şi care nici nu au încredinţat gestiunea drepturilor lor în alt mod (nr. 26/1618, 24 iulie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1349. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 32/3, 29 iulie 2019)

1350. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 32/4, 29 iulie 2019)

1351. Extras din Hotărârea nr. 32/11 din 29.07.2019 referitor la CA”KLASSIKA ASIGURĂRI” SA.

1352. Extras din Hotărârea nr. 32/12 din 29.07.2019 referitor la CA”GALAS”SA.

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1353. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor parlamentare noi pentru funcția de deputat în circumscripțiile electorale uninominale nr. 33, 48 și 50 (nr. 2543, 29 iulie 2019)

1354. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Geamăna, raionul Anenii Noi (nr. 2544, 29 iulie 2019)

1355. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Baroncea, raionul Drochia (nr. 2545, 29 iulie 2019)

1356. Hotărîre cu privire la inițierea procedurii de validare a unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 2546, 30 iulie 2019)

1357. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bulboaca, raionul Anenii Noi (nr. 2547, 30 iulie 2019)

1358. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ungheni (nr. 2548, 30 iulie 2019)

1359. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor parlamentare noi pentru funcția de deputat în circumscripția electorală uninominală nr. 17, orașul Nisporeni (nr. 2549, 31 iulie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

1360. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 30/96, 19 iulie 2019)

1361. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Audiovizualului în trimestrul II al anului 2019 (nr. 30/97, 19 iulie 2019)

1362. Decizie cu privire la examinarea și avizarea proiectului de lege pentru modificarea Legii comunicațiilor electronice nr. 241/2007 (nr. 30/98, 19 iulie 2019)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii

1363. Extras din hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 271/15 din 9 iulie 2019.

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1364. Ordin cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 62 din 15.02.2019 (nr. 314, 26 iulie 2019)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.

Re: Monitorul Oficial Nr. 246-248 din 02.08.2019

Сообщение ttv » 02 авг 2019, 18:05

ЧАСТЬ I

Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента Республики Молдова


326. Указ о промульгации Закона о присоединении Республики Молдова к Соглашению о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с хищениями культурных ценностей и обеспечении их возврата (№ 1219-VIII от 23 июля 2019 г.)

327. Закон о присоединении Республики Молдова к Соглашению о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с хищениями культурных ценностей и обеспечении их возврата (№ 75 от 12 июля 2019 г.)

328. Указ о промульгации Закона о ратификации Соглашения между сторонами Конвенции о полицейском сотрудничестве в Юго-Восточной Европе по автоматическому обмену данными ДНК, дактилоскопическими данными и регистрационными данными автотранспортных средств (№ 1221-VIII от 26 июля 2019 г.)

329. Закон о ратификации Соглашения между сторонами Конвенции о полицейском сотрудничестве в Юго-Восточной Европе по автоматическому обмену данными ДНК, дактилоскопическими данными и регистрационными данными автотранспортных средств (№ 76 от 12 июля 2019 г.)

330. Указ о промульгации Закона о ратификации Соглашения о реализации Соглашения между сторонами Конвенции о полицейском сотрудничестве в Юго-Восточной Европе по автоматическому обмену данными ДНК, дактилоскопическими данными и регистрационными данными автотранспортных средств (№ 1220-VIII от 23 июля 2019 г.)

331. Закон о ратификации Соглашения о реализации Соглашения между сторонами Конвенции о полицейском сотрудничестве в Юго-Восточной Европе по автоматическому обмену данными ДНК, дактилоскопическими данными и регистрационными данными автотранспортных средств (№ 77 от 12 июля 2019 г.)

332. Указ о промульгации Закона о внесении изменений в статью 117 Налогового кодекса № 1163/1997 (№ 1228-VIII от 30 июля 2019 г.)

333. Закон о внесении изменений в статью 117 Налогового кодекса № 1163/1997 (№ 90 от 19 июля 2019 г.)

334. Постановление об отставке депутата Парламента (№ 92 от 26 июля 2019 г.)

335. Постановление об отставке депутата Парламента (№ 93 от 26 июля 2019 г.)

336. Постановление об отставке депутата Парламента (№ 94 от 26 июля 2019 г.)

337. Постановление об отставке депутата Парламента (№ 95 от 26 июля 2019 г.)

338. Постановление об отставке депутата Парламента (№ 96 от 26 июля 2019 г.)

339. Постановление о выдвижении кандидатуры на должность временно исполняющего обязанности Генерального прокурора Республики Молдова (№ 101 от 30 июля 2019 г.)

340. Постановление об отставке депутата Парламента (№ 102 от 30 июля 2019 г.)

341. Указ о назначении госпожи Виорики ДУМБРЭВЯНУ советником Президента Республики Молдова в области социального развития (№ 1225-VIII от 29 июля 2019 г.)

342. Указ о помиловании осужденных (№ 1226-VIII от 29 июля 2019 г.)

343. Указ о награждении спортсменов Андриана МАРДАРЕ и Татьяны САЛКУЦАН медалью „Meritul Civic” (№ 1227-VIII от 29 июля 2019 г.)

344. Указ об увольнении в резерв военнослужащих срочной военной службы и сокращенной военной службы, отслуживших установленный срок, и о призыве граждан на срочную и сокращенную военную службу в октябре 2019 – январе 2020 года (№ 1229-VIII от 30 июля 2019 г.)

345. Указ о назначении господина Думитру РОБУ временно исполняющим обязанности Генерального прокурора (№ 1232-VIII от 31 июля 2019 г.)

ЧАСТЬ II

Постановления Правительства Республики Молдова


458. Постановление об утверждении Методологии утверждения руководителей докторантуры (№ 326 от 18 июля 2019 г.)

459. Постановление о внесении изменений в Положение об объектах интеллектуальной собственности, созданных в ходе выполнения служебных обязанностей, утвержденное Постановлением Правительства № 1609/2003 (№ 358 от 26 июля 2019 г.)

460. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменения в статью 4 Закона № 93/1998 о предпринимательском патенте (№ 359 от 26 июля 2019 г.)

461. Постановление об утверждении Заключения по проекту Постановления Парламента о разработке проекта Закона о внесении изменений в Конституцию Республики Молдова об отзыве депутатов (№ 360 от 26 июля 2019 г.)

462. Постановление об утверждении Заключения по проекту Постановления Парламента о разработке проекта Закона о внесении изменений в Конституцию Республики Молдова по сокращению количества депутатов в Парламенте (№ 361 от 26 июля 2019 г.)

463. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о передаче земельного участка (№ 362 от 26 июля 2019 г.)

464. Постановление о внесении изменения в приложение к Постановлению Правительства № 347/2018 об утверждении персонального состава Молдавской части Комиссии по устойчивому использованию и охране бассейна реки Днестр (№ 363 от 26 июля 2019 г.)

465. Постановление об утверждении проекта Закона о внесении изменений в Закон № 303/2018 о государственном бюджете на 2019 год (№ 364 от 26 июля 2019 г.)

466. Постановление о проекте Закона о внесении изменений в Закон № 300/2018 о бюджете государственного социального страхования на 2019 год (№ 365 от 26 июля 2019 г.)

467. Постановление об утверждении проекта Закона о внесении изменений в Закон № 301/2018 о фондах обязательного медицинского страхования на 2019 год (№ 366 от 26 июля 2019 г.)

468. Постановление о выделении финансовых средств (№ 367 от 26 июля 2019 г.)

469. Постановление об отзыве из Парламента заключения и признании утратившим силу постановления Правительства (№ 369 от 26 июля 2019 г.)

470. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений в некоторые нормативные акты (№ 370 от 26 июля 2019 г.)

ЧАСТЬ III

Акты министерств, департаментов и Национального банка Молдовы
Акты Министерства юстиции Республики Молдова


1346. Приказ об исполнении судебного решения об отмене Приказа министра юстиции № 930 от 1 ноября 2017 года (№ 197 от 25 июля 2019 г.)

Акты Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий

1347. Постановление об утверждении Положения о порядке организации и функционирования Совета по решению споров в рамках Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (№ 44 от 1 июля 2019 г.)

Акты Государственного агентства по интеллектуальной собственности

1348. Решение о назначении организации по коллективному управлению для управления правами, подпадающими под обязательную лицензию правообладателей, которые не являются членами какой-либо организации по коллективному управлению Республики Молдова и которые не доверили им управление своими правами иным образом (№ 26/1618 от 24 июля 2019 г.)

Акты Национальной комиссии по финансовому рынку

1349. Постановление о разрешении реорганизации акционерного общества (№ 32/3 от 29 июля 2019 г.)

1350. Постановление о регистрации в Государственном реестре ценных бумаг (№ 32/4 от 29 июля 2019 г.)

1351. Выписка из Постановления № 32/11 от 29.07.2019 г. о страховой компании „KLASSIKA ASIGURĂRI” AO.

1352. Выписка из Постановления № 32/12 от 29.07.2019 г. о страховой компании „GALAS” AO.

Акты Центральной избирательной комиссии

1353. Постановление о назначении даты новых парламентских выборов на должность депутата в одномандатных избирательных округах № 33, № 48 и № 50 (№ 2543 от 29 июля 2019 г.)

1354. Постановление о распределении мандата советника в коммунальном совете Джямэна района Анений Ной (№ 2544 от 29 июля 2019 г.)

1355. Постановление о распределении мандата советника в коммунальном совете Баронча района Дрокия (№ 2545 от 29 июля 2019 г.)

1356. Постановление об инициировании процедуры признания действительными мандатов депутатов Парламента Республики Молдова (№ 2546 от 30 июля 2019 г.)

1357. Постановление о распределении мандата советника в сельском совете Булбоака района Анений Ной (№ 2547 от 30 июля 2019 г.)

1358. Постановление о распределении мандата советника в районном совете Унгень (№ 2548 от 30 июля 2019 г.)

1359. Постановление о назначении даты новых парламентских выборов на должность депутата в одномандатном избирательном округе № 17, г. Ниспорень (№ 2549 от 31 июля 2019 г.)

Акты Совета по телевидению и радио Республики Молдова

1360. Постановление об освещении в прессе социальных кампаний (№ 30/96 от 19 июля 2019 г.)

1361. Постановление о деятельности Совета по телевидению и радио во II триместре 2019 года (№ 30/97 от 19 июля 2019 г.)

1362. Постановление о рассмотрении и вынесении заключения по проекту Закона об изменении и дополнении Закона об электронной связи № 241/2007 № 30/98 от 19 июля 2019 года.

Акты Высшего совета магистратуры Республики Молдова

1363. Выписка из решения № 271/15 от 9 июля 2019 года.

Акты Государственной налоговой службы

1364. Приказ об изменении Приказа ГНС № 62 от 15.02.2019 г. (№ 314 от 26 июля 2019 г.)

ЧАСТЬ IV

Объявления о вакантных публичных должностях
Объявления экономических агентов

ЧАСТЬ V

Объявления об утере документов
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.

Re: Monitorul Oficial Nr. 246-248 din 02.08.2019

Сообщение Сергей Темрин » 05 авг 2019, 11:49

333. Закон о внесении изменений в статью 117 Налогового кодекса № 1163/1997 (№ 90 от 19 июля 2019 г.)

По госзакупкам отменили е-фактуру.
Сергей Темрин
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 4318
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 14:42
Благодарил (а): 728 раз.
Поблагодарили: 2108 раз.

Re: Monitorul Oficial Nr. 246-248 din 02.08.2019

Сообщение Alex79 » 05 авг 2019, 12:26

Сергей Темрин писал(а):333. Закон о внесении изменений в статью 117 Налогового кодекса № 1163/1997 (№ 90 от 19 июля 2019 г.)

По госзакупкам отменили е-фактуру.


Не отменили, а обязательное применение перенесли на 1 июля 2020.
Желающие могут использовать.
Alex79
Новичок
 
Сообщений: 21
Зарегистрирован: 09 сен 2011, 10:02
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.


Вернуться в Новости законодательства

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Яндекс.Метрика