http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Monitorul Oficial Nr. 239-240 din 23.07.2019

Новости Monitorul Oficial и других официальных источников по законодательству, подзаконным, нормативным актам

Модераторы: Binaun, ionix

Monitorul Oficial Nr. 239-240 din 23.07.2019

Сообщение ttv » 23 июл 2019, 20:29

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova


305. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1212-VIII, 22 iulie 2019)

306. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 78, 12 iulie 2019)

307. Decret pentru promulgarea Legii privind interpretarea articolului 17 alineatul (1) litera e) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură (nr. 1214-VIII, 23 iulie 2019)

308. Lege privind interpretarea articolului 17 alineatul (1) litera e) din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură (nr. 86, 19 iulie 2019)

309. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 11 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură (nr. 1213-VIII, 23 iulie 2019)

310. Lege pentru modificarea articolului 11 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură (nr. 87, 19 iulie 2019)

311. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători medicali (nr. 1178-VIII, 16 iunie 2019)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

47. Hotărâre cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Proiectului de modernizare a sectorului sănătății încheiate la 31 decembrie 2018 (nr. 49, 10 iunie 2019)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova


427. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului de conferire a titlurilor științifico-didactice în învățămîntul superior (nr. 325, 18 iulie 2019)

428. Hotărîre cu privire la acordul trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale (nr. 328, 18 iulie 2019)

429. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 329, 18 iulie 2019)

430. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 334/2017 cu privire la transmiterea și schimbarea categoriei de destinație a unor terenuri (nr. 330, 18 iulie 2019)

431. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 333, 18 iulie 2019)

432. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (nr. 334, 18 iulie 2019)

433. Hotărîre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind consolidarea supremației legii și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova (nr. 351, 23 iulie 2019)

434. Hotărîre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind susținerea economică incluzivă a regiunilor focale ale Republicii Moldova (nr. 352, 23 iulie 2019)

435. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană „Suport pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE” (nr. 353, 23 iulie 2019)

436. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Guvernului Republicii Moldova în legătură cu participarea la ședința Grupului de lucru comun România–Republica Moldova (România, or. București, 23 iulie 2019) (nr. 90-d, 19 iulie 2019)

437. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Republicii Moldova în legătură cu vizita de lucru a doamnei Maia SANDU, Prim-ministru, în Regatul Belgiei (or. Bruxelles, 23-25 iulie 2019) (nr. 91-d, 22 iulie 2019)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică


1319. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind confirmarea statutului de producător eligibil (nr. 251/2019, 5 iulie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1320. Hotărâre cu privire la Regulamentul privind organizarea și efectuarea tranzacțiilor speciale pe piața reglementată a Bursei de Valori a Moldovei (nr. 30/11, 15 iulie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1321. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a președintelui, vicepreședintelui și secretarului Comisiei Electorale Centrale (nr. 2539, 19 iulie 2019)

1322. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Hîncești (nr. 2540, 19 iulie 2019)

1323. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pănășești, raionul Strășeni (nr. 2541, 19 iulie 2019)

1324. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Avdarma, UTA Găgăuzia (nr. 2542, 19 iulie 2019)

Acte ale Consiliului Concurenţei

1325. Decizie (nr. ASR-47, 4 iulie 2019)

1326. Decizie (nr. ASS-52, 12 iulie 2019)
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.

Re: Monitorul Oficial Nr. 239-240 din 23.07.2019

Сообщение ttv » 23 июл 2019, 20:31

ЧАСТЬ I

Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента Республики Молдова


305. Указ о промульгации Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты (№ 1212-VIII от 22 июля 2019 г.)

306. Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (№ 78 от 12 июля 2019 г.)

307. Указ о промульгации Закона о толковании пункта e) части (1) статьи 17 Закона о Прокуратуре № 3/2016 (№ 1214-VIII от 23 июля 2019 г.)

308. Закон о толковании пункта е) части (1) статьи 17 Закона о Прокуратуре № 3/2016 (№ 86 от 19 июля 2019 г.)

309. Указ о промульгации Закона о внесении изменений в статью 11 Закона о Прокуратуре № 3/2016 (№ 1213-VIII от 23 июля 2019 г.)

310. Закон о внесении изменений в статью 11 Закона о Прокуратуре № 3/2016 (№ 87 от 19 июля 2019 г.)

311. Указ о награждении группы медицинских работников государственными наградами (№ 1178-VIII от 16 июня 2019 г.)

Акты Счетной палаты Республики Молдова

47. Постановление по Отчету аудита финансовой отчетности Проекта модернизации сектора здравоохранения по состоянию на 31 декабря 2018 года (№ 49 от 10 июня 2019 г.)

ЧАСТЬ II

Постановления Правительства Республики Молдова

427. Постановление об утверждении Положения о присвоении научно-педагогических званий в высшем образовании (№ 325 от 18 июля 2019 г.)

428. Постановление o согласии на перевод имущества из публичной сферы в частную сферу административно-территориальных единиц (№ 328 от 18 июля 2019 г.)

429. Постановление о проекте Закона о внесении изменений в некоторые нормативные акты (№ 329 от 18 июля 2019 г.)

430. Постановление o внесении изменений в приложение № 2 к Постановлению Правительства № 334/2017 о передаче и изменении категории назначения некоторых земель (№ 330 от 18 июля 2019 г.)

431. Постановление o внесении изменений в некоторые постановления Правительства (№ 333 от 18 июля 2019 г.)

432. Постановление o проекте Закона о внесении изменений в Кодекс Республики Молдова о правонарушениях № 218/2008 (№ 334 от 18 июля 2019 г.)

433. Постановление об инициировании переговоров и утверждении подписания Соглашения о финансировании между Правительством Республики Молдова и Европейской комиссией в отношении укрепления верховенства закона и антикоррупционных механизмов в Республике Молдова (№ 351 от 23 июля 2019 г.)

434. Постановление oб инициировании переговоров и утверждении подписания Соглашения о финансировании между Правительством Республики Молдова и Европейской комиссией по инклюзивной экономической поддержке целевых регионов Республики Молдова (№ 352 от 23 июля 2019 г.)

435. Постановление об инициировании переговоров и утверждении подписания Соглашения о финансировании между Правительством Республики Молдова и Европейской комиссией «Поддержка для внедрения Соглашения об ассоциации РМ – ЕС» (№ 353 от 23 июля 2019 г.)

436. Распоряжение oб утверждении персонального состава делегации Правительства Республики Молдова в связи с участием в заседании Совместной рабочей группы Румыния – Республика Молдова (Румыния, г. Бухарест, 23 июля 2019 г.) (№ 90-р от 19 июля 2019 г.)

437. Распоряжение об утверждении персонального состава делегации Республики Молдова в связи с рабочим визитом госпожи Майи САНДУ, премьер министра, в Королевство Бельгия (г. Брюссель, 23-25 июля 2019 г.) (№ 91-р от 22 июля 2019 г.)

ЧАСТЬ III

Акты министерств, департаментов и Национального банка Молдовы
Акты Национального агентства по регулированию в энергетике


1319. Постановление об утверждении Положения о подтверждении статуса правомочного производителя (№ 251/2019 от 5 июля 2019 г.)

Акты Национальной комиссии по финансовому рынку

1320. Постановление о Положении об организации и проведении специальных сделок на регулируемом рынке Фондовой биржи Молдовы (№ 30/11 от 15 июля 2019 г.)

Акты Центральной избирательной комиссии

1321. Постановление о назначении председателя, заместителя председателя и секретаря Центральной избирательной комиссии (№ 2539 от 19 июля 2019 г.)

1322. Постановление о распределении мандата советника в районном совете Хынчешть (№ 2540 от 19 июля 2019 г.)

1323. Постановление о распределении мандата советника в коммунальном совете Пэнэшешть района Стрэшень (№ 2541 от 19 июля 2019 г.)

1324. Постановление о распределении мандата советника в сельском совете Авдарма, АТО Гагаузия (№ 2542 от 19 июля 2019 г.)

Акты Совета по конкуренции

1325. Решение (ASR-47 от 4 июля 2019 г.)

1326. Решение (ASS-52 от 12 июля 2019 г.)
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.


Вернуться в Новости законодательства

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

cron
Яндекс.Метрика