Страница 1 из 1

Monitorul Oficial Nr. 238 din 19.07.2019

СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 13:12
ttv
PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova


301. Hotărîre privind componenţa nominală a delegaţiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizaţiile parlamentare internaţionale și organizațiile parlamentare bilaterale (nr. 71, 5 iulie 2019)

302. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărîrea Parlamentului nr. 38/2019 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 79, 12 iulie 2019)

303. Hotărîre privind desemnarea unor membri ai Comisiei Electorale Centrale (nr. 81, 16 iulie 2019)

304. Hotărîre privind confirmarea în funcție a unor membri ai Comisiei Electorale Centrale (nr. 82, 16 iulie 2019)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova


405. Hotărîre privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat beneficiarilor de protecţie internațională în anul 2019 (nr. 331, 18 iulie 2019)

406. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 336, 18 iulie 2019)

407. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (nr. 337, 18 iulie 2019)

408. Hotărîre cu privire la acordarea de împuterniciri (nr. 338, 18 iulie 2019)

409. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor şi aprobarea semnării celui de-al nouălea Amendament la Acordul de asistenţă dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru programul de consolidare a instituţiilor statului de drept (nr. 339, 18 iulie 2019)

410. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor şi aprobarea semnării celui de-al nouălea Amendament la Acordul de asistenţă dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru proiectul de susţinere a autorităţilor publice locale (nr. 340, 18 iulie 2019)

411. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor şi aprobarea semnării celui de-al optulea Amendament la Acordul de asistenţă dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creştere economică (nr. 341, 18 iulie 2019)

412. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție (nr. 342, 18 iulie 2019)

413. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind instituirea unui moratoriu asupra autorizării și continuării executării unor lucrări de construcție în municipiul Chișinău (nr. 343, 18 iulie 2019)

414. Hotărîre cu privire la aprobarea cuantumului premiilor pentru performanţele obţinute la ediţia a II-a a Jocurilor Europene din anul 2019, or. Minsk, Republica Belarus (nr. 344, 18 iulie 2019)

415. Hotărîre cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe domenii generale de studiu, cu finanțare de la bugetul de stat, în instituţiile de învățămînt superior pentru anul de studii 2019-2020 (nr. 345, 18 iulie 2019)

416. Hotărîre cu privire la planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii, specialităţi în instituţiile de învățămînt profesional tehnic pentru anul de studii 2019-2020 (nr. 346, 18 iulie 2019)

417. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 347, 18 iulie 2019)

418. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 348, 18 iulie 2019)

419. Hotărîre privind repartizarea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018 (nr. 349, 18 iulie 2019)

420. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea Codului fiscal nr. 1163/1997 (nr. 350, 18 iulie 2019)

421. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Andrei SPÎNU (nr. 84-d, 18 iulie 2019)

422. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Rosian VASILOI (nr. 85-d, 18 iulie 2019)

423. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Alexandru LARIONOV (nr. 86-d, 18 iulie 2019)

424. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Vitalie BÎRSAN (nr. 87-d, 18 iulie 2019)

425. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Anatol USATÎI (nr. 88-d, 18 iulie 2019)

426. Dispoziţie cu privire la numirea în funcție a domnului Eugeniu MORARU (nr. 89-d, 18 iulie 2019)

Re: Monitorul Oficial Nr. 238 din 19.07.2019

СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 13:13
ttv
ЧАСТЬ I

Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента Республики Молдова


301. Постановление о персональном составе делегаций Парламента Республики Молдова в международных и двусторонних парламентских организациях (№ 71 от 5 июля 2019 г.)

302. Постановление о внесении изменений в приложение 5 к Постановлению Парламента об утверждении персонального состава постоянных комиссий Парламента № 38/2019 (№ 79 от 12 июля 2019 г.)

303. Постановление о назначении некоторых членов Центральной избирательной комиссии (№ 81 от 16 июля 2019 г.)

304. Постановление об утверждении некоторых членов Центральной избирательной комиссии (№ 82 от 16 июля 2019 г.)

ЧАСТЬ II

Постановления Правительства Республики Молдова

405. Постановление об утверждении размера денежной помощи, предоставляемой лицам, пользующимся международной защитой, на 2019 год (№ 331 от 18 июля 2019 г.)

406. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений в некоторые нормативные акты (№ 336 от 18 июля 2019 г.)

407. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений в некоторые нормативные акты (№ 337 от 18 июля 2019 г.)

408. Постановление о предоставлении полномочий (№ 338 от 18 июля 2019 г.)

409. Постановление об инициировании переговоров и утверждении подписания девятой Поправки к Соглашению о помощи между Правительством Республики Молдова и Правительством Соединенных Штатов Америки для программы консолидации учреждений правового государства (№ 339 от 18 июля 2019 г.)

410. Постановление об инициировании переговоров и утверждении подписания девятой Поправки к Соглашению о помощи между Правительством Республики Молдова и Правительством Соединенных Штатов Америки для проекта поддержки местных органов публичной власти (№ 340 от 18 июля 2019 г.)

411. Постановление об инициировании переговоров и утверждении подписания восьмой Поправки к Соглашению между Правительством Республики Молдова и Правительством Соединенных Штатов Америки о помощи для экономического роста (№ 341 от 18 июля 2019 г.)

412. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений в Закон №163/2010 о разрешении выполнения строительных работ (№ 342 от 18 июля 2019 г.)

413. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о введении моратория на разрешение и продолжение выполнения строительных работ в муниципии Кишинэу (№ 343 от 18 июля 2019 г.)

414. Постановление об утверждении размера премий за достижения на II Европейских играх 2019 года в Минске, Республика Беларусь (№ 344 от 18 июля 2019 г.)

415. Постановление о планах (государственный заказ) подготовки кадров специалистов по общим направлениям с финансированием из государственного бюджета в учреждениях высшего образования на 2019/20 учебный год (№ 345 от 18 июля 2019 г.)

416. Постановление о планах (государственный заказ) подготовки кадров специалистов по профессиям, специальностям в учреждениях профессионально-технического образования на 2019/20 учебный год (№ 346 от 18 июля 2019 г.)

417. Постановление o внесении изменений в некоторые постановления Правительства (№ 347 от 18 июля 2019 г.)

418. Постановление о внесении изменений в некоторые постановления Правительства (№ 348 от 18 июля 2019 г.)

419. Постановление о распределении некоторых ассигнований, утвержденных Законом о государственном бюджете на 2019 год № 303/2018 (№ 349 от 18 июля 2019 г.)

420. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс № 1163/1997 (№ 350 от 18 июля 2019 г.)

421. Распоряжение о назначении господина Андрея СПЫНУ (№ 84-р от 18 июля 2019 г.)

422. Распоряжение о назначении господина Росиана ВАСИЛОЯ (№ 85-р от 18 июля 2019 г.)

423. Распоряжение о прекращении служебных отношений господина Александру ЛАРИОНОВА (№ 86-р от 18 июля 2019 г.)

424. Распоряжение о прекращении служебных отношений господина Виталие БЫРСАНА (№ 87-р от 18 июля 2019 г.)

425. Распоряжение о прекращении служебных отношений господина Анатола УСАТЫЙ (№ 88-р от 18 июля 2019 г.)

426. Распоряжение о назначении господина Еуджениу МОРАРУ (№ 89-р от 18 июля 2019 г.)