http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Monitorul Oficial Nr. 230-237 din 19.07.2019

Новости Monitorul Oficial и других официальных источников по законодательству, подзаконным, нормативным актам

Модераторы: Binaun, ionix

Monitorul Oficial Nr. 230-237 din 19.07.2019

Сообщение ttv » 19 июл 2019, 07:21

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova


295. Hotărîre privind grupurile parlamentare de prietenie (nr. 70, 5 iulie 2019)

296. Decret privind eliberarea doamnei Cornelia VÂRLAN din funcţia de judecător la Judecătoria Chișinău (nr. 1207-VIII, 10 iulie 2019)

297. Decret privind eliberarea domnului Eduard HARUNJEN din funcţia de Procuror General (nr. 1208-VIII, 11 iulie 2019)

298. Decret privind desemnarea și împuternicirea delegației oficiale pentru negocierea proiectului Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Letonia în domeniul securității sociale (nr. 1209-VIII, 11 iulie 2019)

299. Decret privind numirea domnului Ion CHICU în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova (nr. 1210-VIII, 12 iulie 2019)

300. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1173-VIII din 10 iunie 2019 (nr. 1211-VIII, 16 iulie 2019)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

151. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 59g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 5 alin. (1) din Codul transporturilor rutiere (nr. 45, 5 aprilie 2019)

152. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 55g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi conținute de articolele 52, 531, 67 alineatele (5) pct. 5) și (6) pct. 3) și de articolul 72 alin. (4) din Codul de procedură penală (înlăturarea apărătorului din proces) (nr. 59, 25 aprilie 2019)

153. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.80g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 287 alin. (3) din Codul penal (huliganismul) (nr. 63, 25 aprilie 2019)

154. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 42b/2019 privind interpretarea prevederilor articolelor 102, 103, 1061 și 1062 din Constituția Republicii Moldova (nr. 66, 25 aprilie 2019)

155. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 86g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 131 alin. (10) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (nr. 67, 14 mai 2019)

156. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 87g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 3621 din Codul penal (nr. 68, 14 mai 2019)

157. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 88g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții din articolul 361 alin. (1) al Codului penal (confecționarea, deţinerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale false) (nr. 69, 14 mai 2019)

158. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 89g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 65 alin. (3) pct. 1) din Codul de procedură penală (persoanele considerate condamnate pentru comiterea unei infracțiuni [nr. 2]) (nr. 70, 14 mai 2019)

159. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 90g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 31 alin. (3) din Codul de procedură penală (continuarea judecării cauzei în situația înlocuirii unui judecător) (nr. 71, 14 mai 2019)

160. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 91g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi conținute de articolul 475 alin. (1) din Codul contravențional (revizuirea procesului contravențional în baza unei legi noi mai favorabile) (nr. 72, 14 mai 2019)

161. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 92g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 337 din Codul de procedură penală (consemnarea declaraţiilor părţilor şi ale martorilor în şedinţa de judecată) (nr. 73, 14 mai 2019) lit. k1) din Codul de procedură civilă (nr. 74, 21 mai 2019)

163. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 94g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 335 alin. (1) din Codul penal (abuzul de serviciu în domeniul privat) (nr. 75, 21 mai 2019)

164. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 95g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 281 și 395 din Codul de procedură penală (nr. 76, 21 mai 2019)

165. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 96g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 240 alin. (1) din Codul contravențional (nr. 77, 21 mai 2019)

166. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.97g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 353 din Codul penal (eschivarea de la serviciul militar) (nr. 78, 21 mai 2019)

167. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 100g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a termenului „neînsemnată” din articolul 78 alin. (2) din Codul contravențional (vătămarea neînsemnată) (nr. 79, 28 mai 2019)

168. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 101g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 273 alin. (3) din Codul de procedură penală (nr. 80, 28 mai 2019)

169. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 103g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a punctului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1284 din 26 decembrie 2018 (nr. 81, 3 iunie 2019)

170. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 107g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 7 din Legea privind statutul alesului local (nr. 82, 3 iunie 2019)

171. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.85g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 1 alin. (4) din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului și a unor prevederi din articolul 121 alin. (3) din Codul de procedură civilă (atacarea încheierii privind ridicarea excepției de neconstituționalitate) (nr. 84, 19 iunie 2019)

172. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 116g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 39 alin. (1) lit. g) și 47 alin. (3) din Legea nr. 161 din 18 iulie 2014 cu privire la administratorii autorizați (nr. 85, 19 iunie 2019)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

45. Hotărâre cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2018 (nr. 43, 24 mai 2019)

46. Hotărâre cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Interne încheiate la 31 decembrie 2018 (nr. 46, 29 mai 2019)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova


404. Dispoziţie cu privire la Comisia de concurs pentru selectarea candidaților la funcția de judecător al Curții Constituționale din partea Guvernului (nr. 83-d, 10 iulie 2019)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei şi Infrastructurii al Republicii Moldova


1272. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului Ministerului Economiei nr. 33 din 2 martie 2016 (nr. 112, 19 aprilie 2019)

1273. Ordin cu privire la abrogarea și modificarea unor documente normative în domeniul metrologiei legale (nr. 119, 24 aprilie 2019)

1274. Ordin cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 6-06:2019 (nr. 157, 3 iulie 2019)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1275. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor la Ordinul ministrului finanțelor nr.119/2013 (nr. 100, 28 iunie 2019)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1276. Ordin cu privire la încetarea activităţii executorului judecătoresc Şevcenco Eudochia (nr. 184, 15 iulie 2019)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

1277. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 97-T-06, 28 iunie 2019)

1278. Ordin cu privire la situaţia din Republica Democratică Congo și reînnoirea măsurilor restrictive aplicate acestui stat prin adoptarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite S/RES/2478 (2019) din 26 iunie 2019 (nr. 109-S-06, 1 iulie 2019)

Acte ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova

1279. Ordin cu privire la examinarea medicală pentru stabilirea stării de ebrietate şi naturii ei (nr. 28, 11 ianuarie 2019)

1280. Ordin cu privire la asigurarea asistenţei medicale persoanelor dependente de alcool, droguri şi alte substanţe psihotrope (nr. 29, 11 ianuarie 2019)

1281. Ordin cu privire la recoltarea şi analiza probelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei, consumului de droguri şi de alte substanţe psihotrope, de medicamente cu efecte similare acestora (nr. 30, 11 ianuarie 2019)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1282. Hotărâre cu privire la aprobarea clauzelor obligatorii ale contractului pentru achiziţionarea energiei electrice produse din surse regenerabile (nr. 252/2019, 5 iulie 2019)

1283. Hotărâre privind stabilirea costurilor de bază aferente serviciului de livrare a energiei termice de către Î.M. a „Rețelelor și Centralelor Termice Comrat” (nr. 253/2019, 5 iulie 2019)

Acte ale Instituţiei Publice „Consiliul de supraveghere publică a auditului”

1284. Decizie privind aprobarea Normelor privind termenele de achitare a plăților și cotizațiilor (nr. 14, 28 mai 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1285. Hotărâre privind modificarea Hotărârii CNPF nr. 57/14 din 28.12.2018 (nr. 30/4, 15 iulie 2019)

1286. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 30/9, 15 iulie 2019)

1287. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 30/10, 15 iulie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1288. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale pentru anul 2018 (nr. 2511, 31 mai 2019)

1289. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator din partea Ambasadei Ungariei în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Guvernatorului (Bașcanului) UTA Găgăuzia din 30 iunie 2019 (nr. 2512, 31 mai 2019)

1290. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanţilor Comisiei Electorale Centrale la Bratislava, Republica Slovacă (nr. 2513, 31 mai 2019)

1291. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier (nr. 2514, 4 iunie 2019)

1292. Hotărîre pentru abrogarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier” (nr. 2515, 4 iunie 2019)

1293. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Asociaţiei obștești „Piligrim-Demo” în vederea monitorizării alegerilor Guvernatorului (Bașcanului) UTA Găgăuzia din 30 iunie 2019 (nr. 2516, 4 iunie 2019)

1294. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chișinău (nr. 2517, 4 iunie 2019)

1295. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Tomaiul Nou, raionul Leova (nr. 2518, 4 iunie 2019)

1296. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hîrcești, raionul Ungheni (nr. 2519, 4 iunie 2019)

1297. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Vulcănești, UTA Găgăuzia (nr. 2520, 4 iunie 2019)

1298. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Guvernatorului (Bașcanului) UTA Găgăuzia din 30 iunie 2019 (nr. 2522, 18 iunie 2019)

1299. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Guvernatorului (Bașcanului) UTA Găgăuzia din 30 iunie 2019 (nr. 2523, 18 iunie 2019)

1300. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Guvernatorului (Bașcanului) UTA Găgăuzia din 30 iunie 2019 (nr. 2524, 18 iunie 2019)

1301. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Republicii Turcia în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Guvernatorului (Bașcanului) UTA Găgăuzia din 30 iunie 2019 și înregistrarea interpreților (nr. 2525, 18 iunie 2019)

1302. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Miciurin, raionul Drochia (nr. 2526, 18 iunie 2019)

1303. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Popeștii de Jos, raionul Drochia (nr. 2527, 18 iunie 2019)

1304. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul raional Telenești (nr. 2528, 18 iunie 2019)

1305. Hotărîre cu privire la stabilirea cuantumului lunar al subvenţiilor de la bugetul de stat pentru anul 2019 destinate partidelor politice conform performanţelor obţinute la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 şi alegerile locale generale din 14 iunie 2015 (nr. 2529, 21 iunie 2019)

1306. Hotărîre pentru modificarea punctului 1 al hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.2513 din 31 mai 2019 „Cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Bratislava, Republica Slovacă” (nr. 2530, 21 iunie 2019)

1307. Hotărîre cu privire la aprobarea avizului la proiectul de hotărîre a Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolelor 8 și 133 din Codul electoral nr. 1381/1997 (nr. 2531, 3 iulie 2019)

1308. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Kiev, Ucraina (nr. 2532, 3 iulie 2019)

1309. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chişinău (nr. 2533, 3 iulie 2019)

1310. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Baurci-Moldoveni, raionul Cahul (nr. 2534, 3 iulie 2019)

1311. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul raional Criuleni (nr. 2535, 3 iulie 2019)

1312. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zorile, raionul Orhei (nr. 2536, 3 iulie 2019)

1313. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Rezina (nr. 2537, 3 iulie 2019)

1314. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Telenești (nr. 2538, 3 iulie 2019)

Acte ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale

1315. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului CNAS nr. 236-A din 13.12.2017 privind aprobarea Clasificatorului categoriei persoanelor asigurate (nr. 81-A, 3 iulie 2019)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1316. Ordin privind aprobarea formularului Deciziei privind inițierea controlului și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului Deciziei privind inițierea controlului (DIC) (nr. 245, 31 mai 2019)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1317. Ordonanţă cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare şi BC „INVESTPRIVATBANK” S.A. în proces de lichidare (nr. 23-01009/5, 12 iulie 2019)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

1318. Comunicat informativ privind indicii preţurilor de consum

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.

Re: Monitorul Oficial Nr. 230-237 din 19.07.2019

Сообщение ttv » 19 июл 2019, 07:25

ЧАСТЬ I

Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента Республики Молдова


295. Постановление о парламентских группах дружбы (№ 70 от 5 июля 2019 г.)

296. Указ об освобождении госпожи Корнелии ВЫРЛАН от должности судьи суда Кишинэу (№ 1207-VIII от 10 июля 2019 г.)

297. Указ об освобождении господина Эдуарда ХАРУНЖЕНА от должности Генерального прокурора (№ 1208-VIII от 11 июля 2019 г.)

298. Указ о назначении и наделении полномочиями официальной делегации для ведения переговоров по проекту Соглашения между Республикой Молдова и Латвийской Республикой в области социального страхования (№ 1209-VIII от 11 июля 2019 г.)

299. Указ о назначении господина Иона КИКУ советником Президента Республики Молдова (№ 1210-VIII от 12 июля 2019 г.)

300. Указ о внесении изменений в статью 1 Указа Президента Республики Молдова № 1173-VIII от 10 июня 2019 года (№ 1211-VIII от 16 июля 2019 г.)

Акты Конституционного суда Республики Молдова

151. Определение о неприемлемости обращения № 59g/2019 г. об исключительном случае неконституционности некоторых положений ч. (1) ст. 5 Кодекса автомобильного транспорта (№ 45 от 5 апреля 2019 г.)

152. Определение о неприемлемости обращения № 55g/2019 г. об исключительном случае неконституционности некоторых положений ст. 52, ст. 531, ст. 67 ч. (5) п. 5) и ч. (6) п. 3) и ст.72 ч. (4) Уголовно-процессуального кодекса (отстранение защитника от производства по делу) (№ 59 от 25 апреля 2019 г.)

153. Определение о неприемлемости обращения № 80g/2019 г. об исключительном случае неконституционности некоторых положений статьи 287 ч. (3) Уголовного кодекса (хулиганство) (№ 63 от 25 апреля 2019 г.)

154. Определение о неприемлемости обращения № 42b/2019 г. о толковании статей 102, 103, 1061 и 1062 Конституции Республики Молдова (№ 66 от 25 апреля 2019 г.)

155. Определение о неприемлемости обращения № 86g/2019 г. об исключительном случае неконституционности ст. 131 ч. (10) Закона о несостоятельности № 149 от 29 июня 2012 года (№ 67 от 14 мая 2019 г.)

156. Определение о неприемлемости обращения № 87g/2019 г. об исключительном случае неконституционности статьи 3621 Уголовного кодекса (№ 68 от 14 мая 2019 г.)

157. Определение о неприемлемости обращения № 88g/2019 г. об исключительном случае неконституционности некоторых положений части (1) статьи 361 Уголовного кодекса (изготовление, владение, сбыт или использование поддельных официальных документов) (№ 69 от 14 мая 2019 г.)

158. Определение о неприемлемости обращения № 89g/2019 г. об исключительном случае неконституционности статьи 65 ч. (3) п. 1) Уголовно-процессуального кодекса (лица, считающиеся осужденными за совершение преступления [№ 2]) (№ 70 от 14 мая 2019 г.)

159. Определение о неприемлемости обращения № 90g/2019 г. об исключительном случае неконституционности ст. 31 ч. (3) Уголовно-процессуального кодекса (дальнейшее рассмотрение дела при обстоятельствах замены одного из судей) (№ 71 от 14 мая 2019 г.)

160. Определение о неприемлемости обращения № 91g/2019 г. об исключительном случае неконституционности некоторых положений ч. (1) ст. 475 Кодекса о правонарушениях (пересмотр дела о правонарушении в ревизионном порядке на основании нового, более благоприятного закона) (№ 72 от 14 мая 2019 г.)

161. Определение о неприемлемости обращения № 92g/2019 г. об исключительном случае неконституционности ст. 337 Уголовно-процессуального кодекса (запись показаний сторон и свидетелей в судебном заседании) (№ 73 от 14 мая 2019 г.)

162. Определение о неприемлемости обращения № 93g/2019 г. об исключительном случае неконституционности п. k1) ст. 267 Гражданского процессуального кодекса (№ 74 от 21 мая 2019 г.)

163. Определение о неприемлемости обращения № 94g/2019 г. об исключительном случае неконституционности некоторых положений части (1) статьи 335 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением в частном секторе) (№ 75 от 21 мая 2019 г.)

164. Определение о неприемлемости обращения № 95g/2019 г. об исключительном случае неконституционности некоторых положений статей 281 и 395 Уголовно-процессуального кодекса (№ 76 от 21 мая 2019 г.)

165. Определение о неприемлемости обращения № 96g/2019 г. об исключительном случае неконституционности некоторых положений статьи 240 ч. (1) Кодекса о правонарушениях (№ 77 от 21 мая 2019 г.)

166. Определение о неприемлемости обращения № 97g/2019 г. об исключительном случае неконституционности некоторых положений статьи 353 Уголовного кодекса (уклонение от военной службы) (№ 78 от 21 мая 2019 г.)

167. Определение о неприемлемости обращения № 100g/2019 г. об исключительном случае неконституционности слова «незначительную» в ч. (2) статьи 78 Кодекса о правонарушениях (незначительные телесные повреждения) (№ 79 от 28 мая 2019 г.)

168. Определение о неприемлемости обращения № 101g/2019 г. об исключительном случае неконституционности ст. 273 ч. (3) Уголовно-процессуального кодекса (№ 80 от 28 мая 2019 г.)

169. Определение о неприемлемости обращения № 103g/2019 г. об исключительном случае неконституционности п. 4 Постановления Правительства № 1284 от 26 декабря 2018 года (№ 81 от 3 июня 2019 г.)

170. Определение о неприемлемости обращения № 107g/2019 г. об исключительном случае неконституционности некоторых положений ст. 7 Закона о статусе местного выборного лица (№ 82 от 3 июня 2019 г.)

171. Определение о неприемлемости обращения № 85g/2019 г. об исключительном случае неконституционности ст. 1 ч. (4) Закона № 544 от 20 июля 1995 года о статусе судьи и некоторых положений ст. 121 ч. (3) Гражданского процессуального кодекса (обжалование определения по запросу об исключительном случае неконституционности) (№ 84 от 19 июня 2019 г.)

172. Определение о неприемлемости обращения № 116g/2019 г. об исключительном случае неконституционности статей 39 ч. (1) п. g) и 47 ч. (3) Закона № 161 от 18 июля 2014 года об авторизованных управляющих (№ 85 от 19 июня 2019 г.)

Акты Счетной палаты Республики Молдова

45. Постановление по Отчету финансового аудита Отчета Правительства об исполнении фондов обязательного медицинского страхования за 2018 год (№ 43 от 24 мая 2019 г.)

46. Постановление по Отчету аудита консолидированной финансовой отчетности Министерства внутренних дел по состоянию на 31 декабря 2018 года (№ 46 от 29 мая 2019 г.)

ЧАСТЬ II

Постановления Правительства Республики Молдова


404. Распоряжение о Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность судьи Конституционного суда от Правительства (№ 83-р от 10 июля 2019 г.)

ЧАСТЬ III

Акты министерств, департаментов и Национального банка Молдовы
Акты Министерства экономики и инфраструктуры Республики Молдова


1272. Приказ об отмене Приказа Министерства экономики № 33 от 2 марта 2016 г. (№ 112 от 19 апреля 2019 г.)

1273. Приказ о признании утратившими силу и изменении некоторых нормативных документов в области законодательной метрологии (№ 119 от 24 апреля 2019 г.)

1274. Приказ об утверждении нормы законодательной метрологии NML 6-06:2019 (№ 157 от 3 июля 2019 г.)

Акты Министерства финансов Республики Молдова

1275. Приказ об утверждении изменений к Приказу министра финансов № 119/2013 (№ 100 от 28 июня 2019 г.)

Акты Министерства юстиции Республики Молдова

1276. Приказ о прекращении деятельности судебного исполнителя Шевченко Евдокии (№ 184 от 15 июля 2019 г.)

Акты Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова

1277. Приказ о вступлении в силу международных договоров (№ 97-T-06 от 28 июня 2019 г.)

1278. Приказ о ситуации в Демократической Республике Конго и продлении ограничительных мер по отношению к этому государству путем принятия резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций S/RES/2478 (2019) от 26 июня 2019 года (№ 109-S-06 от 1 июля 2019 г.)

Акты Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова

1279. Приказ о порядке проведения медицинского освидетельствования для определения состояния опьянения и его характерa (№ 28 от 11 января 2019 г.)

1280. Приказ об оказании медицинской помощи лицам, зависимым от алкоголя, наркотиков и других психотропных веществ (№ 29 от 11 января 2019 г.)

1281. Приказ о заборе и анализе биологических проб для определения алкоголемии, потребления наркотических и других психотропных веществ, лекарственных препаратов с подобным действием (№ 30 от 11 января 2019 г.)

Акты Национального агентства по регулированию в энергетике

1282. Постановление об утверждении обязательных положений договора на закупку электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников (№ 252/2019 от 5 июля 2019 г.)

1283. Постановление об установлении базовых затрат на услуги по отпуску тепловой энергии для МП «Reţelelor şi Centralelor Termice Comrat» (№ 253/2019 от 5 июля 2019 г.)

Акты Публичного учреждения «Совет по публичному надзору за аудитом»

1284. Постановление об утверждении Норм сроков уплаты платежей и взносов (№ 14 от 28 мая 2019 г.)

Акты Национальной комиссии по финансовому рынку

1285. Постановление о внесении изменений в Постановление НКФР № 57/14 от 28.12.2018 г. (№ 30/4 от 15 июля 2019 г.)

1286. Постановление о регистрации в Государственном реестре ценных бумаг (№ 30/9 от 15 июля 2019 г.)

1287. Постановление о разрешении реорганизации акционерного общества (№ 30/10 от 15 июля 2019 г.)

Акты Центральной избирательной комиссии

1288. Постановление об утверждении Отчета о финансировании политических партий и избирательных кампаний за 2018 год (№ 2511 от 31 мая 2019 г.)

1289. Постановление об аккредитации одного наблюдателя со стороны Посольства Венгрии в Республике Молдова для осуществления мониторинга выборов главы (Башкана) АТО Гагаузия от 30 июня 2019 года (№ 2512 от 31 мая 2019 г.)

1290. Постановление об откомандировании представителей Центральной избирательной комиссии в Братиславу, Словацкая Республика (№ 2513 от 31 мая 2019 г.)

1291. Постановление об утверждении Положения о процедуре лишения и признания мандатов советников (№ 2514 от 4 июня 2019 г.)

1292. Постановление о признании утратившим силу Постановления Центральной избирательной комиссии № 1931 от 23 апреля 2013 года «Об утверждении Положения о процедуре лишения и признания мандатов советников» (№ 2515 от 4 июня 2019 г.)

1293. Постановление об аккредитации международных наблюдателей со стороны общественной ассоциации «Piligrim-Demo» для осуществления мониторинга выборов главы (Башкана) АТО Гагаузия от 30 июня 2019 года (№ 2516 от 4 июня 2019 г.)

1294. Постановление о распределении мандата советника в муниципальном совете Кишинэу (№ 2517 от 4 июля 2019 г.)

1295. Постановление о распределении мандата советника в коммунальном совете Томаюл Ноу района Леова (№ 2518 от 4 июня 2019 г.)

1296. Постановление о распределении мандата советника в коммунальном совете Хырчешть района Унгень (№ 2519 от 4 июля 2019 г.)

1297. Постановление о распределении мандатов советников в городском совете Вулкэнешть АТО Гагаузия (№ 2520 от 4 июня 2019 г.)

1298. Постановление об аккредитации наблюдателей со стороны Делегации Европейского Союза в Республике Молдова для осуществления мониторинга выборов главы (Башкана) АТО Гагаузия от 30 июня 2019 года (№ 2522 от 18 июня 2019 г.)

1299. Постановление об аккредитации наблюдателей со стороны Посольства Соединенных Штатов Америки в Республике Молдова для осуществления мониторинга выборов главы (Башкана) АТО Гагаузия от 30 июня 2019 года (№ 2523 от 18 июня 2019 г.)

1300. Постановление об аккредитации международных наблюдателей со стороны Посольства Российской Федерации в Республике Молдова для осуществления мониторинга выборов главы (Башкана) АТО Гагаузия от 30 июня 2019 года (№ 2524 от 18 июня 2019 г.)

1301. Постановление об аккредитации наблюдателей со стороны Посольства Турецкой Республики в Республике Молдова для осуществления мониторинга выборов главы (Башкана) АТО Гагаузия от 30 июня 2019 года и о регистрации переводчиков (№ 2525 от 18 июня 2019 г.)

1302. Постановление о распределении мандата советника в сельском совете Мичурин района Дрокия (№ 2526 от 18 июня 2019 г.)

1303. Постановление о распределении мандата советника в сельском совете Попештий де Жос района Дрокия (№ 2527 от 18 июня 2019 г.)

1304. Постановление о лишении мандата советника в районном совете Теленешть (№ 2528 от 18 июня 2019 г.)

1305. Постановление об установлении размера ежемесячных ассигнований из государственного бюджета на 2019 год, выделяемых для политических партий согласно результатам, полученным на парламентских выборах от 24 февраля 2019 года и на всеобщих местных выборах от 14 июня 2015 года (№ 2529 от 21 июня 2019 г.)

1306. Постановление о внесении изменений в пункт 1 Постановления Центральной избирательной комиссии № 2513 от 31 мая 2019 года «Об откомандировании представителей Центральной избирательной комиссии в Братиславу, Словацкая Республика» (№ 2530 от 21 июня 2019 г.)

1307. Постановление об утверждении отзыва на проект Постановления Правительства Республики Молдова об утверждении законопроекта о внесении изменений в статьи 8 и 133 Кодекса о выборах № 1381/1997 (№ 2531 от 3 июля 2019 г.)

1308. Постановление об откомандировании представителей Центральной избирательной комиссии в Киев, Украина (№ 2532 от 3 июля 2019 г.)

1309. Постановление о распределении мандата советника в муниципальном совете Кишинэу (№ 2533 от 3 июля 2019 г.)

1310. Постановление о распределении мандата советника в сельском совете Баурчи-Молдовень района Кахул (№ 2534 от 3 июля 2019 г.)

1311. Постановление о лишении мандата советника в районном совете Криулень (№ 2535 от 3 июля 2019 г.)

1312. Постановление о распределении мандата советника в коммунальном совете Зориле района Орхей (№ 2536 от 3 июля 2019 г.)

1313. Постановление о распределении мандата советника в районном совете Резина (№ 2537 от 3 июля 2019 г.)

1314. Постановление о распределении мандата советника в районном совете Теленешть (№ 2538 от 3 июля 2019 г.)

Акты Национальной кассы социального страхования

1315. Приказ об отмене Приказа НКСС № 236-А от 13.12.2017 г. об утверждении Классификатора категорий застрахованных лиц (№ 81-А от 3 июля 2019 г.)

Акты Государственной налоговой службы

1316. Приказ об утверждении формы Решения об инициировании налогового контроля и Инструкции о заполнении формы Решения о начале налогового контроля (РИНК) (№ 245 от 31 мая 2019 г.)

Акты Национального банка Молдовы

1317. Распоряжение о временной замене ликвидатора „Banca de Economii” S.A. в процессе ликвидации B.C. „Investprivatbank” S.A. в процессе ликвидации (№ 23-01009/5 от 12 июля 2019 г.)

Акты Национального бюро статистики

1318. Индексы потребительских цен.

ЧАСТЬ IV

Объявления экономических агентов

ЧАСТЬ V

Объявления об утере документов
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.

Re: Monitorul Oficial Nr. 230-237 din 19.07.2019

Сообщение asotel » 21 июл 2019, 11:06

ttv писал(а):Акты Министерства финансов Республики Молдова
1275. Приказ об утверждении изменений к Приказу министра финансов № 119/2013 (№ 100 от 28 июня 2019 г.)

Опять изменения в плане счетов..
в группе «Нематериальные активы» появились новые счета, с соответствующими разъяснениями относительно их отражения в бухучете: «115 – Положительный гудвилл», «116 – Отрицательный гудвилл»; «117 – Обесценивание положительного гудвилла».

В группе «Долгосрочные финансовые инвестиции» появился счет «143 — Обесценение долгосрочных финансовых инвестиций», а в группе «Долгосрочная дебиторская задолженность и долгосрочные выданные авансы» появились счета «162 — Долгосрочная дебиторская задолженность аффилированных сторон» и «218 — Корректировки по обесценению запасов». В группе «Текущие финансовые инвестиции» появился счет 254 «Корректировки по обесцениванию текущих финансовых инвестиций».

Группа 31 переименована в «Уставный капитал, незарегистрированный капитал и премии капитала» и была дополнена счетом «316 – Имущество, полученное от государства с правом собственности» и счетом «317 – Имущество капитала». В группе 34 «Прочие элементы собственного капитала» появился новый счет «343 – Резервы от переоценки».

В то же время, некоторые счета были исключены из Общего плана счетов бухучета, другие заменены уже существующими, в некоторых наименования скорректированы и представлены в новой редакции. В приказе содержатся разъяснения по отражению новых счетов.

КТО МОЖЕТ ВЫЛОЖИТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ?
Ну Вы же знаете, что место хранения важных документов на компьютере - корзина рабочего стола
Аватар пользователя
asotel
Эксперт
 
Сообщений: 1744
Зарегистрирован: 20 июн 2009, 12:41
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 216 раз.
Поблагодарили: 433 раз.


Вернуться в Новости законодательства

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Яндекс.Метрика