http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Monitorul Oficial Nr. 218-222 din 05.07.2019

Новости Monitorul Oficial и других официальных источников по законодательству, подзаконным, нормативным актам

Модераторы: Binaun, ionix

Monitorul Oficial Nr. 218-222 din 05.07.2019

Сообщение ttv » 05 июл 2019, 07:26

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova


273. Decret privind destituirea domnului Igor CUTIE din funcţia de şef al Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale (nr. 1194-VIII, 1 iulie 2019)

274. Decret privind numirea domnului Igor GORGAN în funcţia de şef al Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale (nr. 1195-VIII, 1 iulie 2019)

275. Decret privind aprobarea componenței Colegiului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (nr. 1196-VIII, 2 iulie 2019).

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova


137. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 67g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 1861 alin. (3) din Codul de procedură civilă (excepția de tardivitate) (nr. 50, 5 aprilie 2019)

138. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 40a/2019 pentru controlul constituționalității unor prevederi din articolul 85 alin. (1) din Codul contravențional (consumul de marijuana în lipsa prescripției medicului) (nr. 51, 5 aprilie 2019)

139. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 68g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi conținute de articolul 68 din Codul de procedură civilă (dreptul intervenientului accesoriu de a declara recurs în mod independent) (nr. 52, 16 aprilie 2019)

140. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 70g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 431 alin. (42) din Codul contravențional (stabilirea și confiscarea contravalorii corpului delict stabilită de către organul vamal) (nr. 53, 16 aprilie 2019)

141. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 71g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 42 alin. (1) și 190 alin. (1) din Codul penal și a articolelor 255, 281, 282, 283 din Codul de procedură penală (nr. 54, 16 aprilie 2019)

142. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 72g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi referitoare la încetarea activității în misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova (nr. 55, 16 aprilie 2019)

143. Decizie de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 73g/2019 și nr. 75g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr.278 din 14 decembrie 2007 privind controlul tutunului, din Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, din Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 10/2 din 9 octombrie 2017 și din Decizia Consiliului municipal Orhei nr. 4.2 din 25 mai 2018 (nr. 56, 16 aprilie 2019)

144. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 74g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi ale articolului 91 din Codul penal (liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen) (nr. 57, 16 aprilie 2019)

145. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 76g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 329 alineatul (2) din Codul penal (sancționarea faptei de neglijență în serviciu) (nr. 58, 16 aprilie 2019)

146. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 77g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a textului „într-un sediu unic” din articolul 2 alin. (3) al Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești (nr. 60, 25 aprilie 2019)

147. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr.78g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 385 lit. d) și 388 alin. (1) din Codul de procedură civilă (examinarea cererii reconvenționale de către instanța de apel) (nr. 61, 25 aprilie 2019)

148. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 79g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unui text din articolul 143 alin. (6) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (nr. 62, 25 aprilie 2019)

149. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 82g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din alineatele (5) și (6) ale articolului 90 din Codul penal (nr. 64, 25 aprilie 2019)

150. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 83g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 431 alin. (42) din Codul contravențional (stabilirea și confiscarea contravalorii corpului delict de către organul vamal) (nr. 65, 25 aprilie 2019)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

38. Hotărâre privind Raportul auditului conformității „Achizițiile publice la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și instituțiile din subordine în anul 2018” (nr. 37, 25 aprilie 2019)

39. Hotărâre cu privire la Raportul auditului privind legalitatea repartizării, eliberării, utilizării și restituirii autorizațiilor multilaterale pentru transportul internațional de mărfuri (autorizații CEMT) pe anii 2018–2019 (nr. 41, 23 mai 2019)

40. Hotărâre cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2018 (nr. 44, 28 mai 2019)

41. Hotărâre cu privire la Raportul auditului performanței managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2018 (nr. 45, 28 mai 2019)

42. Hotărâre cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării încheiate la 31 decembrie 2017 (nr. 47, 30 mai 2019)

43. Hotărâre cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării încheiate la 31 decembrie 2018 (nr. 48, 30 mai 2019)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova


1142. Ordin cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pe semestrul I al anului 2019 (nr. 97, 27 iunie 2019)

1143. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017 (nr. 98, 28 iunie 2019)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1144. Ordin privind aprobarea Regulamentului privind monitorizarea conduitei funcționarului public cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare (nr. 168, 26 iunie 2019)

1145. Ordin cu privire la încetarea activității notarului Andronatii Andrei (nr. 169, 26 iunie 2019)

Acte ale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova i ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

1146. Ordin cu privire la modificarea Ordinului MS și CNAM nr. 198/86-A din 17.03.2014 „Cu privire la aprobarea formularelor de evidenţă medicală primară şi dărilor de seamă în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală” (nr. 790/157-A, 1 iulie 2019)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1147. Ordin cu privire la aprobarea Metodologiei privind prelevarea probelor și mostrelor de mărfuri și transmiterea acestora pentru încercări de laborator (nr. 140-O, 29 martie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1148. Hotărâre cu privire la rezultatele controlului tematic în cadrul CA „MOLDOVA-ASTROVAZ” SA (nr. 26/1, 27 iunie 2019)

1149. Hotărâre privind modificarea unei hotărâri (nr. 27/1, 1 iulie 2019)

1150. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 27/2, 1 iulie 2019)

1151. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de „REUPIES” S.A. (nr. 27/3, 1 iulie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1152. Hotărîre cu privire la dizolvarea consiliilor electorale de circumscripție (nr. 2424, 15 martie 2019)

1153. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cruglic, raionul Criuleni (nr. 2425, 15 martie 2019)

1154. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Miclești, raionul Criuleni (nr. 2426, 15 martie 2019)

1155. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Drochia, raionul Drochia (nr. 2427, 15 martie 2019)

1156. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pervomaiscoe, raionul Drochia (nr. 2428, 15 martie 2019)

1157. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Domulgeni, raionul Florești (nr. 2429, 15 martie 2019)

1158. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Viișoara, raionul Glodeni (nr. 2430, 15 martie 2019)

1159. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Nihoreni, raionul Rîșcani (nr. 2431, 15 martie 2019)

1160. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ștefan Vodă (nr. 2432, 15 martie 2019)

1161. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ungheni (nr. 2433, 15 martie 2019)

1162. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2018 în conformitate cu activitățile prevăzute în Planul strategic al CEC pentru anii 2016–2019 (nr. 2434, 26 martie 2019)

1163. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2019 în conformitate cu activităţile prevăzute în Planul strategic al CEC pentru anii 2016–2019 (nr. 2435, 26 martie 2019)

1164. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Anenii Noi (nr. 2436, 26 martie 2019)

1165. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Crasnoarmeiscoe, raionul Hîncești (nr. 2437, 26 martie 2019)

1166. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Beștemac, raionul Leova (nr. 2438, 26 martie 2019)

1167. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Țareuca, raionul Rezina (nr. 2439, 26 martie 2019)

1168. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești (nr. 2440, 26 martie 2019)

1169. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Ungheni (nr. 2441, 26 martie 2019)

1170. Hotărîre cu privire la încetarea înainte de termen a unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Singureni, raionul Rîşcani (nr. 2442, 26 martie 2019)

1171. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Izvoare, raionul Sîngerei (nr. 2443, 26 martie 2019)

1172. Hotărîre cu privire la sesizarea nr.CEC-7/1746 din 20 februarie 2019 a domnului Valeriu Munteanu, candidat la funcția de deputat în circumscripția electorală uninominală nr.18, Orhei, din partea Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” (nr. 2444, 9 aprilie 2019)

1173. Hotărîre cu privire la Raportul asupra activităţii desfăşurate de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală în anul 2018 (nr. 2445, 9 aprilie 2019)

1174. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de activitate al Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală pentru anul 2019 (nr. 2446, 9 aprilie 2019)

1175. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Vilnius, Republica Lituania (nr. 2447, 9 aprilie 2019)

1176. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Varșovia, Republica Polonă (nr. 2448, 9 aprilie 2019)

1177. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chișinău (nr. 2449, 9 aprilie 2019)

1178. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Bălți (nr. 2450, 9 aprilie 2019)

1179. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cimișlia (nr. 2451, 9 aprilie 2019)

1180. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mihailovca, raionul Cimișlia (nr. 2452, 9 aprilie 2019)

1181. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Răculești, raionul Criuleni (nr. 2453, 9 aprilie 2019)

1182. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Parcova, raionul Edineț (nr. 2454, 9 aprilie 2019)

1183. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ustia, raionul Glodeni (nr. 2455, 9 aprilie 2019)

1184. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Țipala, raionul Ialoveni (nr. 2456, 9 aprilie 2019)

1185. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Leova (nr. 2457, 9 aprilie 2019)

1186. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul raional Rîșcani (nr. 2458, 9 aprilie 2019)

1187. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Soroca (nr. 2459, 9 aprilie 2019)

1188. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ștefan Vodă (nr. 2460, 9 aprilie 2019)

1189. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Negureni, raionul Telenești (nr. 2461, 9 aprilie 2019)

Acte ale Consiliului Concurenţei

1190. Decizie (nr. ASR-40, 6 iunie 2019)

1191. Decizie (nr. ASR-41, 6 iunie 2019)

Acte ale Comisiei Naționale de Heraldică

1192. Decizie cu privire la includerea unor însemne uniformistice ale Departamentului Trupelor de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 505-IV.01, 23 noiembrie 2016)

1193. Decizie cu privire la includerea unor însemne uniformistice ale Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 507-IV.01, 23 noiembrie 2016)

1194. Decizie cu privire la înregistrarea unor însemne corporative ale Inspectoratului pentru Protecția Mediului al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 156-V.01, 23 mai 2019)

1195. Decizie cu privire la înregistrarea unor însemne corporative ale Consiliului Concurenței în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 157-V.01, 23 mai 2019)

1196. Decizie cu privire la înregistrarea stemei și drapelului Instituției Publice Liceul Teoretic „Mitropolit Nestor Vornicescu” din satul Lozova, comuna Lozova, raionul Strășeni, în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 158-V.01, 23 mai 2019)

1197. Decizie cu privire la înregistrarea stemei și drapelului Liceului Teoretic „Miguel de Cervantes Saavedra” din municipiul Chișinău în Armorialul General al Republicii Moldova (nr. 159-V.01, 23 mai 2019)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1198. Hotărâre cu privire la aprobarea Dării de seamă privind încheierea procesului de lichidare a Băncii „Guinea” S.A. în proces de lichidare (nr. 176, 27 iunie 2019)

1199. Hotărâre cu privire la aprobarea Dării de seamă privind încheierea procesului de lichidare a BCA „Întreprinzbancă” în proces de lichidare (nr. 177, 27 iunie 2019)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.

Re: Monitorul Oficial Nr. 218-222 din 05.07.2019

Сообщение ttv » 05 июл 2019, 07:30

ЧАСТЬ I

Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента Республики Молдова


273. Указ об освобождении господина Игоря КУТИЕ от должности начальника Главного штаба Национальной армии, командующего Национальной армией (№ 1194-VIII от 1 июля 2019 г.)

274. Указ о назначении господина Игоря ГОРГАНА начальником Главного штаба Национальной армии, командующим Национальной армией (№ 1195-VIII от 1 июля 2019 г.)

275. Указ об утверждении состава Коллегии Службы информации и безопасности Республики Молдова (№ 1196-VIII от 2 июля 2019 г.)

Акты Конституционного суда Республики Молдова

137. Определение о неприемлемости обращения № 67g/2019 г. об исключительном случае неконституционности статьи 1861 ч. (3) Гражданского процессуального кодекса (исключение из срока исковой давности) (№ 50 от 5 апреля 2019 г.)

138. Определение о неприемлемости обращения № 40а/2019 г. о контроле конституционности некоторых положений статьи 85 ч. (1) Кодекса о правонарушениях (потребление марихуаны без назначения врача) (№ 51 от 5 апреля 2019 г.)

139. Определение о неприемлемости обращения № 68g/2019 г. об исключительном случае неконституционности некоторых положений ст. 68 Гражданского процессуального кодекса (право третьего лица на подачу кассационной жалобы самостоятельно) (№ 52 от 16 апреля 2019 г.)

140. Определение о неприемлемости обращения № 70g/2019 г. об исключительном случае неконституционности некоторых положений статьи 431 ч. (42) Кодекса о правонарушениях (конфискация эквивалента стоимости вещественного доказательства, установленного таможенным органом) (№ 53 от 16 апреля 2019 г.)

141. Определение о неприемлемости обращения № 71g/2019 г. об исключительном случае неконституционности статей 42 ч. (1) и 190 ч. (1) Уголовного кодекса и статей 255, 281, 282, 283 Уголовно-процессуального кодекса (№ 54 от 16 апреля 2019 г.)

142. Определение о неприемлемости обращения № 72g/2019 г. об исключительном случае неконституционности некоторых положений по вопросу о прекращении деятельности в дипломатических представительствах и консульских учреждениях (№ 55 от 16 апреля 2019 г.)

143. Определение о неприемлемости обращений № 73g/2019 г. и № 75g/2019 г. об исключительном случае неконституционности некоторых положений Закона № 278 от 14 декабря 2007 года о контроле над табаком, Закона № 436 от 28 декабря 2006 года о местном публичном управлении, Решения муниципального совета Кишинэу № 10/2 от 9 октября 2017 года и Решения муниципального совета Орхей № 4.2 от 25 мая 2018 года (№ 56 от 16 апреля 2019 г.)

144. Определение о неприемлемости обращения № 74g/2019 г. об исключительном случае неконституционности ст. 91 Уголовного кодекса (условно-досрочное освобождение от наказания) (№ 57 от 16 апреля 2019 г.)

145. Определение о неприемлемости обращения № 76g/2019 г. об исключительном случае неконституционности некоторых положений ст. 329 ч. (2) Уголовного кодекса (наказание за деяние в виде служебной халатности) (№ 58 от 16 апреля 2019 г.)

146. Определение о неприемлемости обращения № 77g/2019 г. об исключительном случае неконституционности синтагмы «в едином местонахождении» в ч. (3) статьи 2 Закона № 76 от 21 апреля 2016 года о реорганизации судебных инстанций (№ 60 от 25 апреля 2019 г.)

147. Определение о неприемлемости обращения № 78g/2019 г. об исключительном случае неконституционности статей 385 п. d) и 388 ч. (1) Гражданского процессуального кодекса (рассмотрение встречного иска в апелляционной инстанции) (№ 61 от 25 апреля 2019 г.)

148. Определение о неприемлемости обращения № 79g/2019 г. об исключительном случае неконституционности некоторых положений в ч. (6) статьи 143 Закона № 149 от 29 июня 2012 года о несостоятельности (№ 62 от 25 апреля 2019 г.)

149. Определение о неприемлемости обращения № 82g/2019 г. об исключительном случае неконституционности некоторых положений в частях (5) и (6) статьи 90 Уголовного кодекса (№ 64 от 25 апреля 2019 г.)

150. Определение о неприемлемости обращения № 83g/2019 г. об исключительном случае неконституционности некоторых положений статьи 431 ч. (42) Кодекса о правонарушениях (определение и конфискация эквивалента стоимости вещественного доказательства таможенным органом) (№ 65 от 25 апреля 2019 г.)

Акты Счетной палаты Республики Молдова

38. Постановление по Отчету аудита соответствия „Государственные закупки в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты и его подведомственных учреждениях за 2018 год” (№ 37 от 25 апреля 2019 г.)

39. Постановление по Отчету аудита относительно законности распределения, выдачи, использования и возврата многосторонних разрешений на международные грузовые перевозки (разрешений ЕКМТ) в 2018-2019 годах (№ 41 от 23 мая 2019 г.)

40. Постановление по Отчету финансового аудита Отчета Правительства об исполнении государственного бюджета за 2018 год (№ 44 от 28 мая 2019 г.)

41. Постановление по Отчету аудита эффективности менеджмента государственного долга, государственных гарантий и государственного рекредитования за 2018 год (№ 45 от 28 мая 2019 г.)

42. Постановление по Отчету аудита финансовой отчетности Министерства образования, культуры и исследований по состоянию на 31 декабря 2017 года (№ 47 от 30 мая 2019 г.)

43. Постановление по Отчету аудита финансовой отчетности Министерства образования, культуры и исследований по состоянию на 31 декабря 2018 года (№ 48 от 30 мая 2019 г.)

ЧАСТЬ III

Акты министерств, департаментов и Национального банка Молдовы
Акты Министерства финансов Республики Молдова


1142. Приказ oб утверждении сроков представления финансовых отчетов за первое полугодие 2019 года (№ 97 от 27 июня 2019 г.)

1143. Приказ о внесении изменений в Приказ Министерства финансов № 126 от 4 октября 2017 г. (№ 98 от 28 июня 2019 г.)

Акты Министерства юстиции Республики Молдова

1144. Приказ об утверждении Положения о мониторинге поведения государственного служащего с особым статусом в рамках системы пенитенциарной администрации (№ 168 от 26 июня 2019 г.)

1145. Приказ о прекращении деятельности нотариуса Андронатий Андрея (№ 169 от 26 июня 2019 г.)

Акты Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова и Национальной медицинской страховой компании

1146. Приказ о внесении изменений в совместный Приказ МЗ и НМСК № 198/86-А от 17.03.2014 г. «Об утверждении форм первичного медицинского учета и отчетов в рамках системы обязательного медицинского страхования» (№ 790/157-А от 1 июля 2019 г.)

Акты Таможенной службы Республики Молдова

1147. Приказ об утверждении Методологии отбора проб и образцов товаров и их передача для лабораторных исследований (№ 140-О от 29 марта 2019 г.)

Акты Национальной комиссии по финансовому рынку

1148. Постановление о результатах тематической проверки в рамках СК „MOLDOVA-ASTROVAZ” АО (№ 26/1 от 27 июня 2019 г.)

1149. Постановление о внесении изменений в постановление (№ 27/1 от 1 июля 2019 г.)

1150. Постановление о регистрации в Государственном реестре ценных бумаг (№ 27/2 от 1 июля 2019 г.)

1151. Постановление об утверждении проспекта добровольного предложения о поглощении акций, выпущенных „REUPIES” АО (№ 27/3 от 1 июля 2019 г.)

Акты Центральной избирательной комиссии

1152. Постановление о роспуске окружных избирательных советов (№ 2424 от 15 марта 2019 г.)

1153. Постановление о распределении мандата советника в сельском совете Круглик района Криулень (№ 2425 от 15 марта 2019 г.)

1154. Постановление о распределении мандата советника в коммунальном совете Миклешть района Криулень (№ 2426 от 15 марта 2019 г.)

1155. Постановление о распределении мандата советника в сельском совете Дрокия района Дрокия (№ 2427 от 15 марта 2019 г.)

1156. Постановление о распределении мандата советника в коммунальном совете Первомайское района Дрокия (№ 2428 от 15 марта 2019 г.)

1157. Постановление о распределении мандата советника в сельском совете Домулджень района Флорешть (№ 2429 от 15 марта 2019 г.)

1158. Постановление о распределении мандата советника в коммунальном совете Виишоара района Глодень (№ 2430 от 15 марта 2019 г.)

1159. Постановление о распределении мандата советника в сельском совете Нихорень района Рышкань (№ 2431 от 15 марта 2019 г.)

1160. Постановление о распределении мандата советника в районном совете Штефан Водэ (№ 2432 от 15 марта 2019 г.)

1161. Постановление о распределении мандата советника в районном совете Унгень (№ 2433 от 15 марта 2019 г.)

1162. Постановление об утверждении Отчета о деятельности Центральной избирательной комиссии за 2018 год в соответствии с мероприятиями, предусмотренными в Стратегическом плане ЦИК на 2016-2019 годы (№ 2434 от 26 марта 2019 г.)

1163. Постановление об утверждении Плана действий Центральной избирательной комиссии на 2019 год в соответствии с мероприятиями, предусмотренными в Стратегическом плане ЦИК на 2016-2019 годы (№ 2435 от 26 марта 2019 г.)

1164. Постановление о распределении мандата советника в районном совете Анений Ной (№ 2436 от 26 марта 2019 г.)

1165. Постановление о распределении мандата советника в коммунальном совете Красноармейское района Хынчешть (№ 2437 от 26 марта 2019 г.)

1166. Постановление о распределении мандата советника в коммунальном совете Бештемак района Леова (№ 2438 от 26 марта 2019 г.)

1167. Постановление о распределении мандата советника в коммунальном совете Цареука района Резина (№ 2439 от 26 марта 2019 г.)

1168. Постановление о распределении мандата советника в коммунальном совете Котюжений Марь района Шолдэнешть (№ 2440 от 26 марта 2019 г.)

1169. Постановление о распределении мандата советника в муниципальном совете Унгень (№ 2441 от 26 марта 2019 г.)

1170. Постановление о досрочном прекращении мандата советника в сельском совете Сингурень района Рышкань (№ 2442 от 26 марта 2019 г.)

1171. Постановление о распределении мандата советника в коммунальном совете Извоаре района Сынджерей (№ 2443 от 26 марта 2019 г.)

1172. Постановление об обращении № CEC-7/1746 от 20 февраля 2019 года г-на Мунтяну Валериу, кандидата в депутаты по одномандатному округу № 18, мун. Орхей, со стороны избирательного блока «ACUM Platforma DA și PAS» (№ 2444 от 9 апреля 2019 г.)

1173. Постановление об утверждении Отчета о деятельности Центра непрерывного образования в избирательной сфере при Центральной избирательной комиссии за 2018 год (№ 2445 от 9 апреля 2019 г.)

1174. Постановление об утверждении Плана действий на 2019 год Центра непрерывного образования в избирательной сфере при Центральной избирательной комиссии (№ 2446 от 9 апреля 2019 г.)

1175. Постановление об откомандировании представителей Центральной избирательной комиссии в Вильнюс, Литовская Республика (№ 2447 от 9 апреля 2019 г.)

1176. Постановление об откомандировании представителей Центральной избирательной комиссии в Варшаву, Республика Польша (№ 2448 от 9 апреля 2019 г.)

1177. Постановление о распределении мандата советника в муниципальном совете Кишинэу (№ 2449 от 9 апреля 2019 г.)

1178. Постановление о распределении мандата советника в муниципальном совете Бэлць (№ 2450 от 9 апреля 2019 г.)

1179. Постановление о распределении мандата советника в районном совете Чимишлия (№ 2451 от 9 апреля 2019 г.)

1180. Постановление о распределении мандата советника в сельском совете Михайловка района Чимишлия (№ 2452 от 9 апреля 2019 г.)

1181. Постановление о распределении мандата советника в коммунальном совете Рэкулешть района Криулень (№ 2453 от 9 апреля 2019 г.)

1182. Постановление о распределении мандата советника в коммунальном совете Паркова района Единец (№ 2454 от 9 апреля 2019 г.)

1183. Постановление о распределении мандата советника в сельском совете Устия района Глодень (№ 2455 от 9 апреля 2019 г.)

1184. Постановление о распределении мандата советника в коммунальном совете Ципала района Яловень (№ 2456 от 9 апреля 2019 г.)

1185. Постановление о распределении мандата советника в районном совете Леова (№ 2457 от 9 апреля 2019 г.)

1186. Постановление о лишении мандата советника в районном совете Рышкань (№ 2458 от 9 апреля 2019 г.)

1187. Постановление о распределении мандата советника в муниципальном совете Сорока (№ 2459 от 9 апреля 2019 г.)

1188. Постановление о распределении мандата советника в районном совете Штефан Водэ (№ 2460 от 9 апреля 2019 г.)

1189. Постановление о распределении мандата советника в коммунальном совете Негурень района Теленешть (№ 2461 от 9 апреля 2019 г.)

Акты Совета по конкуренции

1190. Решение (№ ASR-40 от 6 июня 2019 г.)

1191. Решение (№ ASR-41 от 6 июня 2019 г.)

Акты Национальной комиссии по геральдике

1192. Решение o включении некоторых униформистских знаков Департамента войск карабинеров Министерства внутренних дел в Общий гербовник Республики Молдова (№ 505-IV.01 от 23 ноября 2016 г.)

1193. Решение o включении некоторых униформистских знаков Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел в Общий гербовник Республики Молдова (№ 507-IV.01 от 23 ноября 2016 г.)

1194. Решение o регистрации некоторых корпоративных символов Инспекции по охране окружающей среды Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды в Общем гербовнике Республики Молдова (№ 156-V.01 от 23 мая 2019 г.)

1195. Решение o регистрации некоторых корпоративных символов Совета по конкуренции в Общем гербовнике Республики Молдова (№ 157-V.01 от 23 мая 2019 г.)

1196. Решение o регистрации герба и флага Государственного учреждения теоретический лицей „Mitropolit Nestor Vornicescu” села Лозова коммуны Лозова района Стрэшень в Общем гербовнике Республики Молдова (№ 158-V.01 от 23 мая 2019 г.)

1197. Решение o регистрации герба и флага теоретического лицея „Miguel de Cervantes Saavedra” муниципия Кишинэу в Общем гербовнике Республики Молдова (№ 159-V.01 от 23 мая 2019 г.)

Акты Национального банка Молдовы

1198. Постановление об утверждении Отчета о завершении процесса ликвидации банка «Guinea» S.A. в процессе ликвидации (№ 176 от 27 июня 2019 г.)

1199. Постановление об утверждении Отчета о завершении процесса ликвидации B.C.A. «Întreprinzbancă» в процессе ликвидации (№ 177 от 27 июня 2019 г.)

ЧАСТЬ IV

Объявления о вакантных публичных должностях
Объявления экономических агентов

ЧАСТЬ V

Объявления об утере документов
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.

Re: Monitorul Oficial Nr. 218-222 din 05.07.2019

Сообщение ideia » 08 июл 2019, 14:56

1143. Приказ о внесении изменений в Приказ Министерства финансов № 126 от 4 октября 2017 г. (№ 98 от 28 июня 2019 г.)

что на этот раз изменили? #-o
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь.
Помни, ковчег был построен любителем.
Профессионалы построили Титаник" ©
Аватар пользователя
ideia
Гуру
 
Сообщений: 2150
Зарегистрирован: 20 янв 2008, 02:33
Откуда: Земля
Благодарил (а): 74 раз.
Поблагодарили: 422 раз.

Re: Monitorul Oficial Nr. 218-222 din 05.07.2019

Сообщение OXY » 08 июл 2019, 15:18

Приказ о внесении изменений в Приказ Министерства финансов № 126 от 4 октября 2017 г. (№ 98 от 28 июня 2019 г.
Вложения
98 Приказ МФ изменения в отчет IPC 18.doc
(135.5 KIB) Скачиваний: 71
OXY
Проффи
 
Сообщений: 1292
Зарегистрирован: 13 ноя 2007, 15:38
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 773 раз.
Поблагодарили: 465 раз.


Вернуться в Новости законодательства

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Яндекс.Метрика