http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Monitorul Oficial Nr. 209-216 din 28.06.2019

Новости Monitorul Oficial и других официальных источников по законодательству, подзаконным, нормативным актам

Модераторы: Binaun, ionix

Monitorul Oficial Nr. 209-216 din 28.06.2019

Сообщение ttv » 28 июн 2019, 10:13

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova


243. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală (nr. 1189-VIII, 25 iunie 2019)

244. Lege pentru modificarea Legii nr. 436/2006 privind administrația publică locală (nr. 54, 18 iunie 2019)

245. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1193-VIII, 26 iunie 2019)

246. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 61, 25 iunie 2019)

247. Hotărîre pentru aprobarea Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova şi acordarea votului de încredere Guvernului (nr. 40, 8 iunie 2019)

248. Hotărîre pentru constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor de fapt și de drept privind tentativa de puci anticonstituțional întreprinsă de Partidul Democrat din Moldova prin intermediul Curții Constituționale și al Procuraturii Generale (nr. 48, 18 iunie 2019)

249. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 37/2019 privind înființarea comisiilor permanente ale Parlamentului şi componenţa lor numerică (nr. 49, 18 iunie 2019)

250. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 38/2019 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 50, 18 iunie 2019)

251. Hotărîre cu privire la constituirea Comisiei de anchetă pentru analiza modului de organizare și desfășurare a privatizării și concesionării proprietății publice începînd cu anul 2013 (nr. 51, 18 iunie 2019)

252. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 43/2019 privind revocarea din funcția de director al Centrului Național Anticorupție (nr. 52, 18 iunie 2019)

253. Hotărîre privind stabilirea datei alegerilor locale generale (nr. 53, 18 iunie 2019)

254. Hotărîre privind alegerea unui vicepreşedinte al Parlamentului (nr. 55, 18 iunie 2019)

255. Hotărîre pentru modificarea articolului 3 din Hotărîrea Parlamentului nr. 36/2019 privind componenţa numerică şi nominală a Biroului permanent al Parlamentului (nr. 57, 18 iunie 2019)

256. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 47/2019 privind componența nominală a delegației Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a X-a la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (nr. 58, 18 iunie 2019)

257. Hotărîre privind numirea în funcţie a directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (nr. 59, 25 iunie 2019)

258. Hotărîre privind numirea în funcţie a directorului adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (nr. 60, 25 iunie 2019)

259. Decret privind demisia domnului Stanislav PAVLOVSCHI din funcția de ministru al justiției (nr. 1182-VIII, 24 iunie 2019)

260. Decret privind numirea doamnei Olesea STAMATE în funcția de ministru al justiției (nr. 1183-VIII, 24 iunie 2019)

261. Decret privind numirea domnului Iaroslav MARTIN în funcţia de director al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat (nr. 1184-VIII, 25 iunie 2019)

262. Decret privind numirea domnului Petru CORDUNEANU în funcţia de director adjunct al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat (nr. 1185-VIII, 25 iunie 2019)

263. Decret pentru aprobarea semnării Acordului între Republica Moldova și Republica Belarus privind securitatea socială (nr. 1186-VIII, 25 iunie 2019)

264. Decret pentru aprobarea semnării Acordului de cooperare între Republica Moldova și Republica Portugheză în domeniul limbii, educației, științei, culturii, tineretului, sportului și mass-media (nr. 1187-VIII, 25 iunie 2019)

265. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1188-VIII, 25 iunie 2019)

266. Decret privind demisia domnului Artur GUMENIUC, consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul apărării şi securităţii naţionale, secretar al Consiliului Suprem de Securitate (nr. 1190-VIII, 25 iunie 2019)

267. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1173-VIII din 10 iunie 2019 (nr. 1191-VIII, 25 iunie 2019)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

130. Hotărâre pentru interpretarea prevederilor articolelor 63 și 85 din Constituția Republicii Moldova (Sesizarea nr. 110b/2019) (nr. 13, 8 iunie 2019)

131. Hotărâre pentru controlul constituționalității actelor legislative adoptate de către Parlamentul de legislatura a X-a pe 8 iunie 2019 (Sesizarea nr. 111a/2019) (nr. 14, 8 iunie 2019)

132. Hotărâre pentru controlul constituționalității decretelor Președintelui Republicii Moldova din 8 iunie 2019 privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova și privind numirea Guvernului Republicii Moldova (Sesizarea nr. 112a/2019) (nr. 15, 8 iunie 2019)

133. Hotărâre pentru revizuirea Deciziei Curții Constituționale nr. 83 din 7 iunie 2019, a Hotărârii Curții Constituționale nr. 13 din 8 iunie 2019, a Hotărârii Curții Constituționale nr. 14 din 8 iunie 2019, a Hotărârii Curții Constituționale nr. 15 din 8 iunie 2019, a Avizului Curții Constituționale nr. 1 din 9 iunie 2019 și a Avizului Curții Constituționale nr. 2 din 9 iunie 2019 (nr. 16, 15 iunie 2019)

134. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 102b/2019 privind interpretarea articolului 85 alin. (1) coroborat cu articolele 63 alineatele (2) și (3), 69 alin. (2) și 103 din Constituția Republicii Moldova (data de la care se calculează termenul de trei luni de inactivitate a Parlamentului în vederea dizolvării sale) (nr. 83, 7 iunie 2019)

135. Aviz privind constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova pentru exercitarea obligației constituționale de dizolvare a Parlamentului și de stabilire a datei alegerilor parlamentare anticipate (Sesizarea nr.113f/2019) (nr. 1, 9 iunie 2019)

136. Aviz privind constatarea circumstanțelor care justifică dizolvarea Parlamentului (Sesizarea nr.114f/2019) (nr. 2, 9 iunie 2019)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

345. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 657/2017 cu privire la aprobarea Programului naţional de securitate transfuzională şi autoasigurare a ţării cu produse sangvine pentru anii 2017-2021 (nr. 284, 29 mai 2019)

346. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 293, 24 iunie 2019)

347. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 294, 24 iunie 2019)

348. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 14 la Hotărîrea Guvernului nr. 102/2018 cu privire la comisiile interguvernamentale de colaborare economică, comercială, ştiinţifică şi tehnică (nr. 295, 24 iunie 2019)

349. Dispoziţie cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti pentru participare la şedinţa ordinară a Consiliului Economic al CSI (21 iunie 2019, or. Minsk, Republica Belarus) (nr. 56-d, 20 iunie 2019)

350. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Valentina BULIGA (nr. 57-d, 24 iunie 2019)

351. Dispoziţie cu privire la încetarea raporturilor de serviciu ale domnului Vitalie IURCU (nr. 58-d, 24 iunie 2019)

352. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Cristina BUJOR (nr. 59-d, 24 iunie 2019)

353. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Victoria BUCĂTARU (nr. 60-d, 24 iunie 2019)

354. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a doamnei Tamara GHEORGHIȚA (nr. 61-d, 24 iunie 2019)

355. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Victor BURUNSUS (nr. 62-d, 25 iunie 2019)

356. Dispoziţie cu privire la numirea în funcţie a domnului Artur MIJA (nr. 63-d, 25 iunie 2019)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova

1084. Ordin cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 1-06:2019 (nr. 135, 29 mai 2019)

1085. Ordin cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 3-13:2019 (nr. 136, 29 mai 2019)

1086. Ordin cu privire la aprobarea procedurii de măsurare legală PML 1-03:2019 (nr. 137, 29 mai 2019)

1087. Ordin cu privire la aprobarea etalonului naţional al unităţii de măsură a volumului lichidelor (nr. 138, 29 mai 2019)

1088. Ordin cu privire la aprobarea etalonului naţional al unităţii de măsură a conductivității electrolitice (nr. 139, 29 mai 2019)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1089. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 73, 7 mai 2019)

1090. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 89, 5 iunie 2019)

1091. Ordin cu privire la aprobarea Standardului Național de Contabilitate ”Prezentarea situațiilor financiare consolidate” (nr. 93, 7 iunie 2019)

Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

1092. Ordin cu privire la aprobarea plăţilor de închiriere a manualelor pentru învăţămîntul liceal în anul de studii 2019 - 2020 (nr. 661, 27 mai 2019)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1093. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice (nr. 168/2019, 31 mai 2019)

1094. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind furnizarea energiei electrice (nr. 169/2019, 31 mai 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1095. Hotărâre cu privire la modul de prezentare, avizare și aplicare a calculelor actuariale ale primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (nr. 25/2, 24 iunie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1096. Hotărîre despre mersul executării hotărîrii nr. 1914 din 11 decembrie 2018 „Cu privire la responsabilitățile suplimentare ale unor autorități ale administrației publice centrale, ale autorităților administrației publice locale, precum şi ale unor instituții, ce ţin de asigurarea desfășurării în bune condiții a alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019” (nr. 2390, 22 februarie 2019)

1097. Hotărîre cu privire la rapoartele privind veniturile și cheltuielile concurenților electorali în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, la situația din 8 și din 15 februarie 2019 (nr. 2391, 22 februarie 2019)

1098. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Asociației „Popularii printre Oameni” din București în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2392, 22 februarie 2019)

1099. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Asociației obștești „Reprezentanța din Moldova a International Republican Institute din SUA” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare și referendumului republican consultativ din 24 februarie 2019 (nr. 2393, 22 februarie 2019)

1100. Hotărîre cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea organizației „Congresul Internațional pentru Protecția Drepturilor și Libertăților Cetățenilor „Shield” din Ucraina în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2394, 22 februarie 2019)

1101. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Japoniei în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2395, 22 februarie 2019)

1102. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2343 din 17 februarie 2019 „Cu privire la acreditarea observatorilor din partea Asociației obștești Centrul de Resurse al Organizațiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 pe întreg teritoriul Republicii Moldova și în secțiile de votare constituite în afara Republicii Moldova” (nr. 2396, 22 februarie 2019)

1103. Hotărîre pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2102 din 18 ianuarie 2019 „Cu privire la acreditarea observatorilor internaționali și înregistrarea interpreților din partea Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019” (nr. 2397, 22 februarie 2019)

1104. Hotărîre cu privire la înregistrarea unui interpret din partea Consulatului General al Republicii Kazahstan la Chișinău la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2398, 22 februarie 2019)

1105. Hotărîre cu privire la acreditarea unui expert electoral internațional din partea Biroului pentru Combaterea și Prevenirea Corupției din Letonia în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2399, 22 februarie 2019)

1106. Hotărîre pentru modificarea punctului 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1977 din 21 decembrie 2018 cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 43, municipiul Cahul (nr. 2400, 23 februarie 2019)

1107. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale (nr. 2401, 23 februarie 2019)

1108. Hotărîre cu privire la rapoartele privind veniturile și cheltuielile concurenților electorali în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2402, 23 februarie 2019)

1109. Hotărîre cu privire la rapoartele privind veniturile și cheltuielile din campania electorală a participanților la referendumul republican consultativ din data de 24 februarie 2019 (nr. 2403, 23 februarie 2019)

1110. Hotărîre pentru modificarea punctului 1 al hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1995 din 25 decembrie 2018 „Cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai consiliilor electorale ale circumscripţiilor electorale uninominale, constituite pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare și a referendumului republican consultativ din data de 24 februarie 2019” (nr. 2404, 27 februarie 2019)

1111. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10AP/79 din 24 februarie 2019 a domnului Grigore Cobzac, candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în circumscripția uninominală nr. 38, mun. Hîncești (nr. 2405, 27 februarie 2019)

1112. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Kiev, Ucraina (nr. 2406, 27 februarie 2019)

1113. Hotărîre cu privire la rapoartele privind veniturile și cheltuielile concurenților electorali candidați independenți în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2407, 1 martie 2019)

1114. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10AP/83 din 27 februarie 2019 a domnului Maxim Lebedinschi, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Comisia Electorală Centrală (nr. 2408, 1 martie 2019)

1115. Hotărîre cu privire la contestația nr. CEC-10AP/84 din 27 februarie 2019 a domnului Maxim Lebedinschi, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Comisia Electorală Centrală (nr. 2409, 1 martie 2019)

1116. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanţilor Comisiei Electorale Centrale la Batumi, Georgia (nr. 2410, 1 martie 2019)

1117. Hotărîre cu privire la încheierea perioadei de degrevare de la locul de muncă permanent a membrilor care nu activează permanent în Comisia Electorală Centrală (nr. 2411, 1 martie 2019)

1118. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Baroncea, raionul Drochia (nr. 2412, 1 martie 2019)

1119. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Corjova, raionul Dubăsari (nr. 2413, 1 martie 2019)

1120. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Italiene în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Guvernatorului (Bașcanul) UTA Găgăuzia din 30 iunie 2019 (nr. 2494, 21 mai 2019)

1121. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Filialei din Chișinău a Institutului Internațional de monitorizare a dezvoltării democrației, parlamentarismului și respectării drepturilor electorale ale cetățenilor statelor membre ale Adunării Interparlamentare a Comunității Statelor Independente în vederea monitorizării alegerilor Guvernatorului (Bașcanul) UTA Găgăuzia din 30 iunie 2019 (nr. 2495, 21 mai 2019)

1122. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cucoara, raionul Cahul (nr. 2496, 21 mai 2019)

1123. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sadîc, raionul Cantemir (nr. 2497, 21 mai 2019)

1124. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Corjova, raionul Dubăsari (nr. 2498, 21 mai 2019)

1125. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cuhureștii de Jos, raionul Florești (nr. 2499, 21 mai 2019)

1126. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Glodeni (nr. 2500, 21 mai 2019)

1127. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Nimoreni, raionul Ialoveni (nr. 2501, 21 mai 2019)

1128. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bîrlădeni, raionul Ocnița (nr. 2502, 21 mai 2019)

1129. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Rîșcani (nr. 2503, 21 mai 2019)

1130. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentantului Comisiei Electorale Centrale la Nur-Sultan, Republica Kazahstan (nr. 2504, 21 mai 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

1131. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Jurnal TV”, urmare a petiției dlui Igor Jebuleac (nr. 23/76, 5 iunie 2019)

1132. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune „Prime”, „Publika TV” și „TVN”, urmare a cererii de exercitare a dreptului la replică din partea Arinei Spătaru (nr. 23/77, 5 iunie 2019)

1133. Decizie cu privire la examinarea cererii de suspendare a licenței de emisie „TV BĂLŢI” SRL, fondatoarea postului de televiziune „BTV” (nr. 24/79, 14 iunie 2019)

1134. Decizie cu privire la examinarea demersului „5 TV” SRL (nr. 24/80, 14 iunie 2019)

1135. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 24/81, 14 iunie 2019)

1136. Decizie cu privire la examinarea cererii de prelungire a licenței de emisie eliberată IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru postul de radio „Radio Moldova Tineret” (nr. 25/83, 19 iunie 2019)

Acte ale Inspectoratului de Stat al Muncii

1137. Raport privind activitatea autorităților competente în domeniul controlului respectării legislației cu privire la raporturile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă pe anul 2018.

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1138. Ordin privind modificarea Ordinului IFPS nr.284 din 19 aprilie 2012 (nr. 261, 13 iunie 2019)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

1139. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 170, 19 iunie 2019)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.

Re: Monitorul Oficial Nr. 209-216 din 28.06.2019

Сообщение ttv » 28 июн 2019, 10:16

ЧАСТЬ I

Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента Республики Молдова

243. Указ о промульгации Закона о внесении изменений в Закон о местном публичном управлении № 436/2006 (№ 1189-VIII от 25 июня 2019 г.)

244. Закон о внесении изменений в Закон о местном публичном управлении № 436/2006 (№ 54 от 18 июня 2019 г.)

245. Указ о промульгации Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты (№ 1193-VIII от 26 июня 2019 г.)

246. Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (№ 61 от 25 июня 2019 г.)

247. Постановлениe об утверждении Программы деятельности Правительства Республики Молдова и о выражении вотума доверия Правительству (№ 40 от 8 июня 2019 г.)

248. Постановлениe об образовании Следственной комиссии по выяснению фактических и правовых обстоятельств попытки антиконституционного путча, предпринятой Демократической партией Молдовы посредством Конституционного суда и Генеральной прокуратуры (№ 48 от 18 июня 2019 г.)

249. Постановлениe о внесении изменений в Постановление Парламента об образовании постоянных комиссий Парламента и их численном составе № 37/2019 (№ 49 от 18 июня 2019 г.)

250. Постановлениe о внесении изменений в Постановление Парламента об утверждении персонального состава постоянных комиссий Парламента № 38/2019 (№ 50 от 18 июня 2019 г.)

251. Постановлениe об образовании Следственной комиссии по анализу порядка организации и проведения приватизации и концессии публичной собственности начиная с 2013 года (№ 51 от 18 июня 2019 г.)

252. Постановлениe о внесении изменений в Постановление Парламента об отзыве с должности директора Национального центра по борьбе с коррупцией № 43/2019 (№ 52 от 18 июня 2019 г.)

253. Постановлениe о назначении даты всеобщих местных выборов (№ 53 от 18 июня 2019 г.)

254. Постановлениe об избрании заместителя Председателя Парламента (№ 55 от 18 июня 2019 г.)

255. Постановлениe о внесении изменений в статью 3 Постановления Парламента о численном и персональном составе Постоянного бюро Парламента № 36/2019 (№ 57 от 18 июня 2019 г.)

256. Постановлениe о внесении изменений в Постановление Парламента о персональном составе делегации Парламента Республики Молдова X созыва в Парламентской Aссамблее Совета Европы № 47/2019 (№ 58 от 18 июня 2019 г.)

257. Постановлениe о назначении на должность директора Службы информации и безопасности Республики Молдова (№ 59 от 25 июня 2019 г.)

258. Постановлениe о назначении на должность заместителя директора Службы информации и безопасности Республики Молдова (№ 60 от 25 июня 2019 г.)

259. Указ об отставке господина Станислава ПАВЛОВСКИ с должности министра юстиции (№ 1182-VIII от 24 июня 2019 г.)

260. Указ о назначении госпожи Олеси СТАМАТЕ министром юстиции (№ 1183-VIII от 24 июня 2019 г.)

261. Указ о назначении господина Ярослава МАРТИНА директором Службы государственной охраны (№ 1184-VIII от 25 июня 2019 г.)

262. Указ о назначении господина Петру КОРДУНЯНУ заместителем директора Службы государственной охраны (№ 1185-VIII от 25 июня 2019 г.)

263. Указ об одобрении подписания Соглашения между Республикой Молдова и Республикой Беларусь о социальном обеспечении (№ 1186-VIII от 25 июня 2019 г.)

264. Указ об одобрении подписания Соглашения о сотрудничестве между Республикой Молдова и Португальской Республикой в области языка, образования, науки, культуры, молодежи, спорта и средств массовой информации (№ 1187-VIII от 25 июня 2019 г.)

265. Указ о разрешении выхода из гражданства Республики Молдова (№ 1188-VIII от 25 июня 2019 г.)

266. Указ об отставке советника Президента Республики Молдова в области обороны и национальной безопасности, секретаря Высшего совета безопасности господина Артура ГУМЕНЮКА (№ 1190-VIII от 25 июня 2019 г.)

267. Указ о внесении изменений в статью 1 Указа Президента Республики Молдова № 1173-VIII от 10 июня 2019 года (№ 1191-VIII от 25 июня 2019 г.)

Акты Конституционного суда Республики Молдова

130. Постановление о толковании положений статей 63 и 85 Конституции Республики Молдова (oбращение № 110b/2019) (№ 13 от 8 июня 2019 г.)

131. Постановление о контроле конституционности законодательных актов, принятых Парламентом X созыва 8 июня 2019 года (обращение № 111а/2019) (№ 14 от 8 июня 2019 г.)

132. Постановление о контроле конституционности указов Президента Республики Молдова от 8 июня 2019 года о выдвижении кандидатуры на должность премьер-министра Республики Молдова и о назначении Правительства Республики Молдова (обращение № 112а/2019) (№ 15 от 8 июня 2019 г.)

133. Постановление о пересмотре Определения Конституционного суда № 83 от 7 июня 2019 года, Постановления Конституционного суда № 13 от 8 июня 2019 года, Постановления Конституционного суда № 14 от 8 июня 2019 года, Постановления Конституционного суда № 15 от 8 июня 2019 года, Заключения Конституционного суда № 1 от 9 июня 2019 года и Заключения Конституционного суда № 2 от 9 июня 2019 года (№ 16 от 15 июня 2019 г.)

134. Определение о неприемлемости обращения № 102b/2019 г. о толковании статьи 85 ч. (1) в сочетании со статьями 63 ч. (2) и ч. (3), 69 ч. (2) и 103 Конституции Республики Молдова (начало отсчета трехмесячного срока бездеятельности Парламента с целью его роспуска) (№ 83 от 7 июня 2019 г.)

135. Заключение о констатации обстоятельств, оправдывающих временное исполнение обязанностей Президента Республики Молдова, с целью выполнения конституционной обязанности по роспуску Парламента и назначению даты досрочных парламентских выборов (обращение №113f/2019) (№ 1 от 9 июня 2019 г.)

136. Заключение о констатации обстоятельств, оправдывающих роспуск Парламента (обращение №114f/2019) (№ 2 от 9 июня 2019 г.)

ЧАСТЬ II

Постановления Правительства Республики Молдова

345. Постановление об утверждении изменений, которые вносятся в приложения № 1 и 2 к Постановлению Правительства № 657/2017 об утверждении Национальной программы трансфузионной безопасности и самообеспечения страны препаратами крови на 2017-2021 гг. (№ 284 от 29 мая 2019 г.)

346. Постановление oб утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты (№ 293 от 24 июня 2019 г.)

347. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты (№ 294 от 24 июня 2019 г.)

348. Постановление о внесении изменений в приложение № 14 к Постановлению Правительства № 102/2018 о межправительственных комиссиях по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (№ 295 от 24 июня 2019 г.)

349. Распоряжение oб утверждении персонального состава молдавской делегации для участия в очередном заседании Экономического совета СНГ (21 июня 2019 г., Минск, Республика Беларусь) (№ 56-р от 20 июня 2019 г.)

350. Распоряжение oб освобождении госпожи Валентины БУЛИГА (№ 57-р от 24 июня 2019 г.)

351. Распоряжение o прекращении служебных отношений господина Виталие ЮРКУ (№ 58-р от 24 июня 2019 г.)

352. Распоряжение o назначении госпожи Кристины БУЖОР (№ 59-р от 24 июня 2019 г.)

353. Распоряжение o назначении госпожи Виктории БУКЭТАРУ (№ 60-р от 24 июня 2019 г.)

354. Распоряжение о назначении госпожи Тамары ГЕОРГИЦА (№ 61-р от 24 июня 2019 г.)

355. Распоряжение о назначении господина Виктора БУРУНСУСА (№ 62-р от 25 июня 2019 г.)

356. Распоряжение о назначении господина Артура МИЖА (№ 63-р от 25 июня 2019 г.)

ЧАСТЬ III

Акты министерств, департаментов и Национального банка Молдовы
Акты Министерства экономики и инфраструктуры Республики Молдова

1084. Приказ об утверждении нормы законодательной метрологии NML 1-06:2019 (№ 135 от 29 мая 2019 г.)

1085. Приказ об утверждении нормы законодательной метрологии NML 3-13:2019 (№ 136 от 29 мая 2019 г.)

1086. Приказ об утверждении законодательной методики выполнения измерений PML 1-03:2019 (№ 137 от 29 мая 2019 г.)

1087. Приказ об утверждении национального эталона единицы измерения объема жидкости (№ 138 от 29 мая 2019 г.)

1088. Приказ об утверждении национального эталона единицы измерения электролитической проводимости (№ 139 от 29 мая 2019 г.)

Акты Министерства финансов Республики Молдова

1089. Приказ о внесении изменений и дополнений в бюджетную классификацию (№ 73 от 7 мая 2019 г.)

1090. Приказ о внесении изменений и дополнений в бюджетную классификацию (№ 89 от 5 июня 2019 г.)

1091. Приказ oб утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета «Представление консолидированных финансовых отчетов» (№ 93 от 7 июня 2019 г.)

Акты Министерства образования, культуры и исследований Республики Молдова

1092. Приказ об утверждении цен за аренду учебников для лицейского образования на 2019-2020 учебный год. (№ 661 от 27 мая 2019 г.)

Акты Национального агентства по регулированию в энергетике

1093. Постановление об утверждении Положения о подключении к электросетям и предоставлении услуг по передаче и распределению электроэнергии (№ 168/2019 от 31 мая 2019 г.)

1094. Постановление об утверждении Положения о поставке электрической энергии (№ 169/2019 от 31 мая 2019 г.)

Акты Национальной комиссии по финансовому рынку

1095. Постановление о порядке представления, согласования и применения актуариального расчета страховых премий по обязательному страхованию автогражданской ответственности (№ 25/2 от 24 июня 2019 г.)

Акты Центральной избирательной комиссии

1096. Постановление о ходе выполнения Постановления № 1914 от 11 декабря 2018 года «О дополнительных обязанностях некоторых органов центрального и местного публичного управления, некоторых учреждений по обеспечению проведения в надлежащих условиях парламентских выборов 24 февраля 2019 года» (№ 2390 от 22 февраля 2019 г.)

1097. Постановление об отчетах о доходах и расходах конкурентов на выборах в ходе избирательной кампании по парламентским выборам от 24 февраля 2019 года по ситуации на 8 и 15 февраля 2019 года (№ 2391 от 22 февраля 2019 г.)

1098. Постановление об аккредитации международного наблюдателя со стороны Ассоциации «Popularii printre Oameni» из Букурешть для осуществления мониторинга парламентских выборов от 24 февраля 2019 года (№ 2392 от 22 февраля 2019 г.)

1099. Постановление об аккредитации международного наблюдателя со стороны общественной ассоциации «Представительство Международного республиканского института США в Молдове» для осуществления мониторинга парламентских выборов и республиканского консультативного референдума от 24 февраля 2019 года (№ 2393 от 22 февраля 2019 г.)

1100. Постановление об аккредитации международного наблюдателя со стороны организации «Международный конгресс по защите прав и свобод граждан «ЩИТ» Украины для осуществления мониторинга парламентских выборов от 24 февраля 2019 года (№ 2394 от 22 февраля 2019 г.)

1101. Постановление об аккредитации наблюдателей со стороны Посольства Японии в Республике Молдова для осуществления мониторинга парламентских выборов от 24 февраля 2019 года (№ 2395 от 22 февраля 2019 г.)

1102. Постановление о внесении изменений в Постановление Центральной избирательной комиссии № 2343 от 17 февраля 2019 года «Об аккредитации наблюдателей со стороны общественной ассоциации Ресурсный центр неправительственных организаций по правам человека в Республике Молдова для осуществления мониторинга парламентских выборов от 24 февраля 2019 года на всей территории Республики Молдова и на избирательных участках, образованных за пределами Республики Молдова» (№ 2396 от 22 февраля 2019 г.)

1103. Постановление о внесении изменений в Постановление Центральной избирательной комиссии № 2102 от 18 января 2019 года «Об аккредитации международных наблюдателей и о регистрации переводчиков со стороны Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ/БДИПЧ) для осуществления мониторинга парламентских выборов от 24 февраля 2019 года» (№ 2397 от 22 февраля 2019 г.)

1104. Постановление о регистрации переводчиков со стороны Генерального консульства Республики Казахстан в Кишинэу на парламентских выборах от 24 февраля 2019 года (№ 2398 от 22 февраля 2019 г.)

1105. Постановление об аккредитации международного эксперта по выборам cо стороны Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвийской Республики для осуществления мониторинга парламентских выборов от 24 февраля 2019 года (№ 2399 от 22 февраля 2019 г.)

1106. Постановление о внесении изменений в пункт 2 Постановления Центральной избирательной комиссии № 1977 от 21 декабря 2018 года «Об образовании одномандатного окружного избирательного совета № 43 муниципия Кахул» (№ 2400 от 23 февраля 2019 г.)

1107. Постановление о внесении изменений в некоторые постановления Центральной избирательной комиссии (№ 2401 от 23 февраля 2019 г.)

1108. Постановление об отчетах о доходах и расходах конкурентов на выборах в ходе избирательной кампании по парламентским выборам от 24 февраля 2019 года (№ 2402 от 23 февраля 2019 г.)

1109. Постановление об отчетах о доходах и расходах в ходе избирательной кампании участников республиканского консультативного референдума от 24 февраля 2019 года (№ 2403 от 23 февраля 2019 г.)

1110. Постановление о внесении изменений в пункт 1 Постановления Центральной избирательной комиссии № 1995 от 25 декабря 2018 года «Об освобождении от выполнения обязанностей по месту постоянной работы и о привлечении к работе некоторых членов одномандатных окружных избирательных советов, образованных для организации и проведения парламентских выборов и консультативного республиканского референдума 24 февраля 2019 года» (№ 2404 от 27 февраля 2019 г.)

1111. Постановление о жалобе № CEC-10AP/79 от 24 февраля 2019 года г-на Григоре Кобзака, кандидата в депутаты Парламента Республики Молдова со стороны избирательного блока «ACUM Platforma DA și PAS» в одномандатном округе № 38, мун. Хынчешть (№ 2405 от 27 февраля 2019 г.)

1112. Постановление об откомандировании представителей Центральной избирательной комиссии в Киев, Украина (№ 2406 от 27 февраля 2019 г.)

1113. Постановление об отчетах о доходах и расходах конкурентов на выборах - независимых кандидатов в ходе избирательной кампании по парламентским выборам от 24 февраля 2019 года (№ 2407 от 1 марта 2019 г.)

1114. Постановление о жалобе № CEC-10AP/83 от 27 февраля 2019 года г-на Лебедински Максима, представителя с правом совещательного голоса политической партии «Партия социалистов Республики Молдова» в Центральной избирательной комиссии (№ 2408 от 1 марта 2019 г.)

1115. Постановление о жалобе № CEC-10AP/84 от 27 февраля 2019 года г-на Лебедински Максима, представителя с правом совещательного голоса политической партии «Партия социалистов Республики Молдова» в Центральной избирательной комиссии (№ 2409 от 1 марта 2019 г.)

1116. Постановление об откомандировании представителей Центральной избирательной комиссии в Батуми, Грузия (№ 2410 от 1 марта 2019 г.)

1117. Постановление о прекращении срока освобождения от обязанностей по месту постоянной работы или созыва членов, не работающих постоянно в Центральной избирательной комиссии (№ 2411 от 1 марта 2019 г.)

1118. Постановление о распределении мандатов советников в коммунальном совете Баронча района Дрокия (№ 2412 от 1 марта 2019 г.)

1119. Постановление о распределении мандата советника в коммунальном совете Коржова района Дубэсарь (№ 2413 от 1 марта 2019 г.)

1120. Постановление об аккредитации международных наблюдателей со стороны Посольства Итальянской Республики в Республике Молдова для осуществления мониторинга выборов главы (Башкана) АТО Гагаузия от 30 июня 2019 года (№ 2494 от 21 мая 2019 г.)

1121. Постановление об аккредитации национальных наблюдателей со стороны Кишиневского филиала Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств-участников Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств (МИМРДП МПА СНГ) для осуществления мониторинга выборов главы (Башкана) АТО Гагаузия от 30 июня 2019 года (№ 2495 от 21 мая 2019 г.)

1122. Постановление о распределении мандата советника в коммунальном совете Кукоара района Кахул (№ 2496 от 21 мая 2019 г.)

1123. Постановление о распределении мандата советника в коммунальном совете Садык района Кантемир (№ 2497 от 21 мая 2019 г.)

1124. Постановление о распределении мандата советника в коммунальном совете Коржова района Дубэсарь (№ 2498 от 21 мая 2019 г.)

1125. Постановление о распределении мандата советника в коммунальном совете Кухурештий де Жос района Флорешть (№ 2499 от 21 мая 2019 г.)

1126. Постановление о распределении мандата советника в районном совете Глодень (№ 2500 от 21 мая 2019 г.)

1127. Постановление о распределении мандата советника в сельском совете Ниморень района Яловень (№ 2501 от 21 мая 2019 г.)

1128. Постановление о распределении мандата советника в коммунальном совете Бырлэдень района Окница (№ 2502 от 21 мая 2019 г.)

1129. Постановление о распределении мандата советника в районном совете Рышкань (№ 2503 от 21 мая 2019 г.)

1130. Постановление об откомандировании представителей Центральной избирательной комиссии в Нур-Султан, Республика Казахстан (№ 2504 от 21 мая 2019 г.)

Акты Совета по телевидению и радио Республики Молдова

1131. Постановление о рассмотрении результатов мониторинга телеканала «Jurnal TV» как следствие обращения господина Игоря Жебуляка (№ 23/76 от 5 июня 2019 г.)

1132. Постановление о рассмотрении результатов мониторинга телеканалов «Prime», «Publika TV» и «TVN», как следствие заявления об осуществлении права на ответ, поданного г-жой Ариной Спэтару (№ 23/77 от 5 июня 2019 г.)

1133. Постановление о рассмотрении заявления о приостановке действия лицензии на вещание ООО «TV BĂLŢI», учредителя телеканала «BTV» (№ 24/79 от 14 июня 2019 г.)

1134. Постановление о рассмотрении заявления ООО «5 TV» (№ 24/80 от 14 июня 2019 г.)

1135. Постановление об освещении в прессе социальных кампаний (№ 24/81 от 14 июня 2019 г.)

1136. Постановление о рассмотрении заявления на продление лицензии на вещание, выданной ОНТ Компания «Teleradio-Moldova» для радиостанции «Radio Moldova Tineret» (№ 25/83 от 19 июня 2019 г.)

Акты Государственной инспекции труда

1137. Отчет о деятельности органов, компетентных в области контроля за соблюдением законодательства в сфере трудовых отношений, охраны здоровья и безопасности труда за 2018 год.

Акты Государственной налоговой службы

1138. Приказ об изменении Приказа ГГНИ №284 от 19 апреля 2012 года (№ 261 от 13 июня 2019 г.)

Aкты Национального банка Молдовы

1139. Постановление об уровне процентных ставок Национального банка Молдовы и норме обязательных резервов (№ 170 от 19 июня 2019 г.)

ЧАСТЬ IV

Объявления экономических агентов

ЧАСТЬ V

Объявления об утере документ
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7785 раз.


Вернуться в Новости законодательства

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Яндекс.Метрика