http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Monitorul Oficial Nr. 6-12 din 11.01.2019

Новости Monitorul Oficial и других официальных источников по законодательству, подзаконным, нормативным актам

Модераторы: Binaun, ionix

Monitorul Oficial Nr. 6-12 din 11.01.2019

Сообщение ttv » 11 янв 2019, 01:06

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova


51. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1063-VIII, 28 decembrie 2018)

52. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 280, 29 noiembrie 2018)

53. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului, întocmit la Chișinău la 17 octombrie 2018, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia de modificare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind abolirea reciprocă a vizelor, semnat la Ankara la 1 noiembrie 2012 (nr. 1029 -VIII, 21 decembrie 2018)

54. Lege pentru ratificarea Protocolului, întocmit la Chișinău la 17 octombrie 2018, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia de modificare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind abolirea reciprocă a vizelor, semnat la Ankara la 1 noiembrie 2012 (nr. 288, 29 noiembrie 2018)

55. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea implementării Proiectului „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” (nr. 1024 -VIII, 18 decembrie 2018)

56. Lege pentru ratificarea Amendamentului la Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea implementării Proiectului „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” (nr. 292, 29 noiembrie 2018)

57. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului orașului Cantemir (nr. 1051-VIII, 26 decembrie 2018)

58. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1052-VIII, 27 decembrie 2018)

59. Decret cu privire la redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1053-VIII, 27 decembrie 2018)

60. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1054-VIII, 27 decembrie 2018)

61. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 1055-VIII, 27 decembrie 2018)

62. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului satului Balasinești, raionul Briceni (nr. 1059-VIII, 28 decembrie 2018)

63. Decret privind înregistrarea stemei și drapelului satului Iurceni, comuna Iurceni, raionul Nisporeni (nr. 1060-VIII, 28 decembrie 2018)

64. Decret privind înregistrarea unor simboluri teritoriale ale comunei Sipoteni, raionul Călărași (nr. 1061-VIII, 28 decembrie 2018)

65. Decret privind înregistrarea unor simboluri teritoriale ale comunei Cuhnești, raionul Glodeni (nr. 1062-VIII, 28 decembrie 2018)

66. Decret privind structura Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova (nr. 1064-VIII, 28 decembrie 2018)

67. Decret privind eliberarea domnului Gheorghe BALAN din funcția de judecător la Judecătoria Chișinău (nr. 1065-VIII, 3 ianuarie 2019)

68. Decret privind numirea domnului Andrei MOCANU în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Anenii Noi (nr. 1068-VIII, 4 ianuarie 2019)

69. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1069-VIII, 4 ianuarie 2019)

70. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1070-VIII, 4 ianuarie 2019)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova


2. Hotărîre cu privire la aprobarea Foii naționale de parcurs pentru integrarea Republicii Moldova în Spațiul european de cercetare pe anii 2019-2021 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia (nr. 1081, 8 noiembrie 2018)

3. Hotărîre cu privire la Registrul național al calificărilor (nr. 1199, 5 decembrie 2018)

4. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul protecției mediului pentru anii 2018-2020 (nr. 1206, 5 decembrie 2018)

5. Hotărîre cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” (nr. 1208, 5 decembrie 2018)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova


58. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 164 din 30 decembrie 2016 cu privire la aprobarea Cerinţelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităţilor/instituţiilor bugetare (nr. 210, 26 decembrie 2019)

59. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 213, 27 decembrie 2018)

60. Ordin cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției (nr. 216, 28 decembrie 2018)

61. Ordin cu privire la aprobarea formularelor-tip ale schemelor de încadrare pentru personalul angajat în sectorul bugetar (nr. 218, 28 decembrie 2018)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

62. Ordin cu privire la suspendarea activităţii executorului judecătoresc Mihailov Gheorghe (nr. 1, 2 ianuarie 2019)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

63. Ordin cu privire la aprobarea Listelor de verificare în domeniul securității și sănătății în muncă (nr. 1534, 27 decembrie 2018)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

64. Ordin privind aprobarea Criteriilor de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2019 (nr. 1592/594-A, 28 decembrie 2018)

Acte ale Serviciului Vamal

65. Ordin cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 12 la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”, cu modificările și completările ulterioare (nr. 525-O, 30 noiembrie 2018)

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

66. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. A07.PS-01.Rg04-387, 28 decembrie 2018)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

67. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 57/1, 28 decembrie 2018)

68. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de SA „SPERANȚA-VEST” (nr. 57/4, 28 decembrie 2018)

69. Hotărâre referitor la retragerea licenţei AEÎ „BAHMUT” (nr. 57/9, 28 decembrie 2018)

70. Hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului privind rezervele tehnice de asigurare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.1/5 din 11.01.2011 (nr. 57/12, 28 decembrie 2018)

71. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 1/1, 4 ianuarie 2019)

72. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unei societăți pe acțiuni (nr. 1/2, 4 ianuarie 2019)

73. Hotărâre referitor la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 1/3, 4 ianuarie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

74. Hotărîre cu privire la înregistrarea Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” și a simbolului electoral (nr. 1933, 21 decembrie 2018)

75. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din data de 24 februarie 2019 (nr. 1934, 21 decembrie 2018)

76. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 1, orașul Briceni (nr. 1935, 21 decembrie 2018)

77. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 2, orașul Ocnița (nr. 1936, 21 decembrie 2018)

78. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 3, municipiul Edineţ (nr. 1937, 21 decembrie 2018)

79. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 4, orașul Rîșcani (nr. 1938, 21 decembrie 2018)

80. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 5, orașul Glodeni (nr. 1939, 21 decembrie 2018)

81. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 6, orașul Drochia (nr. 1940, 21 decembrie 2018)

82. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 7, municipiul Soroca (nr. 1941, 21 decembrie 2018)

83. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 8, oraşul Floreşti (nr. 1942, 21 decembrie 2018)

84. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 9, municipiul Bălți (nr. 1943, 21 decembrie 2018)

85. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 10, municipiul Bălți (nr. 1944, 21 decembrie 2018)

86. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 11, orașul Fălești (nr. 1945, 21 decembrie 2018)

87. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 12, orașul Sîngerei (nr. 1946, 21 decembrie 2018)

88. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 13, orașul Rezina (nr. 1947, 21 decembrie 2018)

89. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 14, orașul Telenești (nr. 1948, 21 decembrie 2018)

90. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 15, orașul Călărași (nr. 1949, 21 decembrie 2018)

91. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 16, municipiul Ungheni (nr. 1950, 21 decembrie 2018)

92. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 17, orașul Nisporeni (nr. 1951, 21 decembrie 2018)

93. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 18, municipiul Orhei (nr. 1952, 21 decembrie 2018)

94. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 19, comuna Ivancea (nr. 1953, 21 decembrie 2018)

95. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 20, municipiul Strășeni (nr. 1954, 21 decembrie 2018)

96. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 21, orașul Criuleni (nr. 1955, 21 decembrie 2018)

97. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 22, orașul Ialoveni (nr. 1956, 21 decembrie 2018)

98. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 23, municipiul Chișinău (nr. 1957, 21 decembrie 2018)

99. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 24, municipiul Chișinău (nr. 1958, 21 decembrie 2018)

100. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 25, municipiul Chișinău (nr. 1959, 21 decembrie 2018)

101. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale uninominale nr. 26, municipiul Chișinău (nr. 1960, 21 decembrie 2018)

102. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova (nr. 1992, 21 decembrie 2018)

103. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1731 din 3 iulie 2018 (nr. 1993, 21 decembrie 2018)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

104. Decizie cu privire la examinarea declarațiilor privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova (nr. 1/1, 2 ianuarie 2019)

105. Decizie cu privire la examinarea declarațiilor privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova (nr. 2/2, 4 ianuarie 2019)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19736
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7597 раз.
Поблагодарили: 7777 раз.

Re: Monitorul Oficial Nr. 6-12 din 11.01.2019

Сообщение ttv » 11 янв 2019, 01:09

ЧАСТЬ I

Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента Республики Молдова


51. Указ о промульгации Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты (№ 1063-VIII от 28 декабря 2018 г.)

52. Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (№ 280 от 29 ноября 2018 г.)

53. Указ о промульгации Закона о ратификации Протокола, совершенного в Кишинэу 17 октября 2018 года, между Правительством Республики Молдова и Правительством Турецкой Республики о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Молдова и Правительством Турецкой Республики о взаимной отмене виз, подписанное в Анкаре 1 ноября 2012 года (№ 1029-VIII от 21 декабря 2018 г.)

54. Закон о ратификации Протокола, совершенного в Кишинэу 17 октября 2018 года, между Правительством Республики Молдова и Правительством Турецкой Республики о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Молдова и Правительством Турецкой Республики о взаимной отмене виз, подписанное в Анкаре 1 ноября 2012 года (№ 288 от 29 ноября 2018 г.)

55. Указ о промульгации Закона о ратификации Поправки к Финансовому соглашению между Республикой Молдова и Международной ассоциацией развития о реализации Проекта «Модернизация сектора здравоохранения в Республике Молдова» (№ 1024-VIII от 18 декабря 2018 г.)

56. Закон о ратификации Поправки к Финансовому соглашению между Республикой Молдова и Международной ассоциацией развития о реализации Проекта «Модернизация сектора здравоохранения в Республике Молдова» (№ 292 от 29 ноября 2018 г.)

57. Указ о регистрации герба и флага города Кантемир (№ 1051-VIII от 26 декабря 2018 г.)

58. Указ о предоставлении гражданства Республики Молдова (№ 1052-VIII от 27 декабря 2018 г.)

59. Указ о восстановлении в гражданстве Республики Молдова (№ 1053-VIII от 27 декабря 2018 г.)

60. Указ о разрешении выхода из гражданства Республики Молдова (№ 1054-VIII от 27 декабря 2018 г.)

61. Указ о разрешении выхода из гражданства Республики Молдова (№ 1055-VIII от 27 декабря 2018 г.)

62. Указ о регистрации герба и флага села Баласинешть района Бричень (№ 1059-VIII от 28 декабря 2018 г.)

63. Указ о регистрации герба и флага села Юрчень коммуны Юрчень района Ниспорень (№ 1060-VIII от 28 декабря 2018 г.)

64. Указ о регистрации некоторых территориальных символов коммуны Сипотень района Кэлэрашь (№ 1061-VIII от 28 декабря 2018 г.)

65. Указ о регистрации некоторых территориальных символов коммуны Кухнешть района Глодень (№ 1062-VIII от 28 декабря 2018 г.)

66. Указ о структуре Аппарата Президента Республики Молдова (№ 1064-VIII от 28 декабря 2018 г.)

67. Указ об освобождении господина Георге БАЛАНА от должности судьи cуда Кишинэу (№ 1065-VIII от 3 января 2019 г.)

68. Указ о назначении господина Андрея МОКАНУ заместителем председателя суда Анений Ной (№ 1068-VIII от 4 января 2019 г.)

69. Указ о назначении некоторых судей (№ 1069-VIII от 4 января 2019 г.)

70. Указ о назначении некоторых судей (№ 1070-VIII от 4 января 2019 г.)

ЧАСТЬ II

Постановления Правительства Республики Молдова


2. Постановление об утверждении Национальной дорожной карты по интеграции Республики Молдова в Европейское исследовательское пространство на 2019–2021 годы и Плана действий по ее внедрению (№ 1081 от 8 ноября 2018 г. )

3. Постановление о Национальном реестре квалификаций (№ 1199 от 5 декабря 2018 г. )

4. Постановление об утверждении Отраслевого плана действий по борьбе с коррупцией в сфере охраны окружающей среды на 2018–2020 годы (№ 1206 от 5 декабря 2018 г.)

5. Постановление об организации и функционировании Публичного учреждения «Государственное информационное агентство «Moldpres» (№ 1208 от 5 декабря 2018 г. )

ЧАСТЬ III

Акты министерств, департаментов и Национального банка Молдовы
Акты Министерства финансов Республики Молдова


58. Приказ об изменении Приказа министра финансов № 164 от 30 декабря 2016 г. об утверждении Требований при составлении пояснительной записки к годовому отчету об исполнении бюджетов бюджетных органов/учреждений (№ 210 от 26 декабря 2018 г.)

59. Приказ об изменении и дополнении бюджетной классификации (№ 213 от 27 декабря 2018 г.)

60. Приказ oб утверждении Методических указаний о бухгалтерском учете для физических лиц, осуществляющих профессиональную деятельность в сфере правосудия (№ 216 от 28 декабря 2018 г.)

61. Приказ об утверждении типовых форм штатных расписаний персонала бюджетной сферы (№ 218 от 28 декабря 2018 г.)

Акты Министерства юстиции Республики Молдова

62. Приказ о приостановлении деятельности судебного исполнителя Михайлова Георгия (№ 1 от 2 января 2019 г.)

Акты Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова

63. Приказ об утверждении проверочных листов в области охраны здоровья и безопасности труда (№ 1534 от 27 декабря 2018 г.)

Акты Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова и Национальной медицинской страховой компании

64. Приказ об утверждении Критериев заключения договоров с поставщиками медицинских услуг в системе обязательного медицинского страхования на 2019 год (№ 1592/594-А от 28 декабря 2018 г.)

Акты Таможенной службы Республики Молдова

65. Приказ о внесении изменений и дополнений в приложение № 12 к Приказу № 346-О от 24.12.2009 г. «Об утверждении Технических правил о порядке печати, использования и заполнения таможенной декларации» (№ 525 от 30 ноября 2018 г.)

Акты Агентства по лекарствам и медицинским изделиям

66. Приказ о регистрации цен производителя на лекарства (№ A07.PS-01.Rg04–387 от 28 декабря 2018 г.)

Акты Национальной комиссии по финансовому рынку

67. Постановление о разрешении реорганизации акционерного общества (№ 57/1 от 28 декабря 2018 г.)

68. Постановление об утверждении проспекта добровольного предложения о поглощении акций, выпущенных АО «SPERANȚA-VEST» (№ 57/4 от 28 декабря 2018 г.)

69. Постановление об аннулировании лицензии ССА «BAHMUT» (№ 57/9 от 28 декабря 2018 г.)

70. Постановление о внесении изменений в Положение о страховых технических резервах, утвержденное Постановлением НКФР № 1/5 от 11.01.2011 года (№ 57/12 от 28 декабря 2018 г.)

71. Постановление о регистрации в Государственном реестре ценных бумаг (№ 1/1 от 4 января 2019 г.)

72. Постановление о разрешении реорганизации акционерного общества (№ 1/2 от 4 января 2019 г.)

73. Постановление о разрешении реорганизации акционерных обществ (№ 1/3 от 4 января 2019 г.)

Акты Центральной избирательной комиссии

74. Постановление о регистрации избирательного блока «ACUM Платформа DA и PAS» и избирательного символа (№ 1933 от 21 декабря 2018 г.)

75. Постановление об аккредитации наблюдателей со стороны Делегации Европейского Союза в Республике Молдова для осуществления мониторинга парламентских выборов от 24 февраля 2019 года (№ 1934 от 21 декабря 2018 г.)

76. Постановление об образовании одномандатного окружного избирательного совета № 1 города Бричень (№ 1935 от 21 декабря 2018 г.)

77. Постановление об образовании одномандатного окружного избирательного совета № 2 города Окница (№ 1936 от 21 декабря 2018 г.)

78. Постановление об образовании одномандатного окружного избирательного совета № 3 муниципия Единец (№ 1937 от 21 декабря 2018 г.)

79. Постановление об образовании одномандатного окружного избирательного совета № 4 города Рышкань (№ 1938 от 21 декабря 2018 г.)

80. Постановление об образовании одномандатного окружного избирательного совета № 5 города Глодень (№ 1939 от 21 декабря 2018 г.)

81. Постановление об образовании одномандатного окружного избирательного совета № 6 города Дрокия (№ 1940 от 21 декабря 2018 г.)

82. Постановление об образовании одномандатного окружного избирательного совета № 7 муниципия Сорока (№ 1941 от 21 декабря 2018 г.)

83. Постановление об образовании одномандатного окружного избирательного совета № 8 города Флорешть (№ 1942 от 21 декабря 2018 г.)

84. Постановление об образовании одномандатного окружного избирательного совета № 9 муниципия Бэлць (№ 1943 от 21 декабря 2018 г.)

85. Постановление об образовании одномандатного окружного избирательного совета № 10 муниципия Бэлць (№ 1944 от 21 декабря 2018 г.)

86. Постановление об образовании одномандатного окружного избирательного совета № 11 города Фэлешть (№ 1945 от 21 декабря 2018 г.)

87. Постановление об образовании одномандатного окружного избирательного совета № 12 города Сынджерей (№ 1946 от 21 декабря 2018 г.)

88. Постановление об образовании одномандатного окружного избирательного совета № 13 города Резина (№ 1947 от 21 декабря 2018 г.)

89. Постановление об образовании одномандатного окружного избирательного совета № 14 города Теленешть (№ 1948 от 21 декабря 2018 г.)

90. Постановление об образовании одномандатного окружного избирательного совета № 15 города Кэлэрашь (№ 1949 от 21 декабря 2018 г.)

91. Постановление об образовании одномандатного окружного избирательного совета № 16 муниципия Унгень (№ 1950 от 21 декабря 2018 г.)

92. Постановление об образовании одномандатного окружного избирательного совета № 17 города Ниспорень (№ 1951 от 21 декабря 2018 г.)

93. Постановление об образовании одномандатного окружного избирательного совета № 18 муниципия Орхей (№ 1952 от 21 декабря 2018 г.)

94. Постановление об образовании одномандатного окружного избирательного совета № 19 коммуны Иванча (№ 1953 от 21 декабря 2018 г.)

95. Постановление об образовании одномандатного окружного избирательного совета № 20 муниципия Стрэшень (№ 1954 от 21 декабря 2018 г.)

96. Постановление об образовании одномандатного окружного избирательного совета № 21 города Криулень (№ 1955 от 21 декабря 2018 г.)

97. Постановление об образовании одномандатного окружного избирательного совета № 22 города Яловень (№ 1956 от 21 декабря 2018 г.)

98. Постановление об образовании одномандатного окружного избирательного совета № 23 муниципия Кишинэу (№ 1957 от 21 декабря 2018 г.)

99. Постановление об образовании одномандатного окружного избирательного совета № 24 муниципия Кишинэу (№ 1958 от 21 декабря 2018 г.)

100. Постановление об образовании одномандатного окружного избирательного совета № 25 муниципия Кишинэу (№ 1959 от 21 декабря 2018 г.)

101. Постановление об образовании одномандатного окружного избирательного совета № 26 муниципия Кишинэу (№ 1960 от 21 декабря 2018 г.)

102. Постановление об утверждении Положения об освещении средствами массовой информации Республики Молдова избирательной кампании по парламентским выборам и республиканскому референдуму от 24 февраля 2019 года (№ 1992 от 21 декабря 2018 г.)

103. Постановление о внесении изменений в Положение об особенностях выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Парламента Республики Молдова, утвержденное Постановлением Центральной избирательной комиссии № 1731 от 3 июля 2018 года (№ 1993 от 21 декабря 2018 г.)

Акты Совета по телевидению и радио Республики Молдова

104. Постановление о рассмотрении деклараций об освещении радиовещателями Республики Молдова парламентской избирательной кампании и республиканского референдума от 24 февраля 2019 года (№ 1/1 от 2 января 2019 г.)

105. Постановление о рассмотрении деклараций об освещении радиовещателями Республики Молдова парламентской избирательной кампании и республиканского референдума от 24 февраля 2019 года (№ 2/2 от 4 января 2019 г.)

ЧАСТЬ IV

Объявления экономических агентов

ЧАСТЬ V

Объявления об утере документов
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19736
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7597 раз.
Поблагодарили: 7777 раз.


Вернуться в Новости законодательства

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Яндекс.Метрика