http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Monitorul Oficial Nr. 162-166 din 10.05.2019

Новости Monitorul Oficial и других официальных источников по законодательству, подзаконным, нормативным актам

Модераторы: Binaun, ionix

Monitorul Oficial Nr. 162-166 din 10.05.2019

Сообщение ttv » 11 май 2019, 15:48

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova


199. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 1154-VIII, 26 aprilie 2019)

200. Decret privind eliberarea domnului Alexandru PARFENI din funcția de judecător și vicepreședinte al Judecătoriei Ungheni (nr. 1156-VIII, 7 mai 2019)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova


284. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ţinere a registrelor contractelor de arendă (nr. 228, 24 aprilie 2019)

285. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului de stabilire a normelor şi procedurilor cu privire la introducerea restricţiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Republica Moldova în cadrul unei abordări echilibrate (nr. 246, 24 aprilie 2019)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova


793. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM D.02.04:2018 „Drumuri și poduri. Normativ pentru întreținerea drumurilor naționale pe criterii de performanță (nr. 6, 14 ianuarie 2019)

794. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.24:2019 „Clasificarea și periodicitatea executării lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice” (nr. 94, 12 aprilie 2019)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

795. Ordin cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor în Ordinul nr.122/2015 (nr. 64, 18 aprilie 2019)

796. Ordin privind completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 216 din 28 decembrie 2015 (nr. 67, 19 aprilie 2019)

797. Ordin сu privire la executarea punctului 43 din Regulamentul privind mecanismul de aplicare a prevederilor tratatelor internaționale ale Republicii Moldova în domeniul asistenței administrative reciproce în materie fiscală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1275 din 26 decembrie 2018 (nr. 71, 25 aprilie 2019)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

798. Ordin cu privire la încetarea activității notarului Levința Valentina (nr. 113, 3 mai 2019)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

799. Ordin cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 65-S-04, 22 aprilie 2019)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

800. Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 08 din 25 februarie 2010 (nr. 38, 23 noiembrie 2018)

801. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 58 din 21 decembrie 2010 pentru aprobarea Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică (nr. 64, 28 decembrie 2018)

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

802. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. A07.PS-01.Rg04-109, 2 mai 2019)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

803. Ordin cu privire la aprobarea cerințelor tehnice referitoare la eliberarea certificatelor controlorilor de trafic aerian (CT-ATCO) și a cerințelor tehnice referitoare la cerințele medicale pentru controlorii de trafic aerian (CT-ATCO.MED) (nr. 24/GEN, 26 aprilie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

804. Hotărâre cu privire la modificarea unei hotărâri (nr. 18/4, 25 aprilie 2019)

805. Ordonanţă privind modificarea unei ordonanțe (nr. 18/2-O, 25 aprilie 2019)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

806. Hotărîre cu privire la rapoartele financiare ale grupurilor de inițiativă constituite de partidele politice și blocurile electorale în vederea colectării semnăturilor în susținerea candidaților la funcția de deputat pe circumscripții uninominale la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2252, 5 februarie 2019)

807. Hotărîre cu privire la rapoartele financiare ale grupurilor de inițiativă constituite pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidaților independenți pe circumscripții uninominale la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2253, 5 februarie 2019)

808. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2254, 5 februarie 2019)

809. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Azerbaidjan în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2255, 5 februarie 2019)

810. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Georgiei în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2256, 5 februarie 2019)

811. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Ucrainei în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2257, 5 februarie 2019)

812. Hotărîre cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Kazahstan în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2258, 5 februarie 2019)

813. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Senatului Republicii Polone în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 (nr. 2259, 5 februarie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

814. Decizie cu privire la aprobarea modelelor de formulare aferente procedurii de eliberare, prelungire și modificare a licenței de emisie (nr. 17/58, 9 aprilie 2019)

815. Decizie сu privire la reperfectarea unor licențe de emisie (nr. 18/62, 25 aprilie 2019)

816. Decizie сu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 18/63, 25 aprilie 2019)

817. Decizie сu privire la activitatea Consiliului Audiovizualului în trimestrul I al anului 2019 (nr. 18/64, 25 aprilie 2019)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

818. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind punerea în aplicare a prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1275 din 26 decembrie 2018 (nr. 164, 5 aprilie 2019)

819. Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de comunicare a actelor emise de Serviciul Fiscal de Stat (nr. 194, 25 aprilie 2019)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19740
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7597 раз.
Поблагодарили: 7777 раз.

Re: Monitorul Oficial Nr. 162-166 din 10.05.2019

Сообщение ttv » 11 май 2019, 15:53

ЧАСТЬ I

Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента Республики Молдова


199. Указ о награждении государственными наградами (№ 1154-VIII от 26 апреля 2019 г.)

200. Указ об освобождении господина Александру ПАРФЕНИ от должности судьи и заместителя председателя суда Унгень (№ 1156-VIII от 7 мая 2019 г.)

ЧАСТЬ II

Постановления Правительства Республики Молдова

284. Постановление об утверждении Положения о порядке ведения реестров договоров аренды (№ 228 от 24 апреля 2019 г.)

285. Постановление об утверждении Положения об установлении норм и процедур введения эксплуатационных ограничений, связанных с шумом, в аэропортах Республики Молдова в рамках сбалансированного подхода (№ 246 от 24 апреля 2019 г.)

ЧАСТЬ III

Акты министерств, департаментов и Национального банка Молдовы
Акты Министерства экономики и инфраструктуры Республики Молдова


793. Приказ об утверждении нормативного документа NCM D.02.04:2018 “Дороги и мосты. Норматив для обслуживания национальных дорог на основе производительности” (№ 6 от 14 января 2019 г.)

794. Приказ об утверждении нормативного документа CP D.02.24:2019 „Класификация и периодичность выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог” (№ 94 от 12 апреля 2019 г.)

Акты Министерства финансов Республики Молдова

795. Приказ o внесении изменений и дополнений в Приказ № 122/2015 (№ 64 от 18 апреля 2019 г.)

796. Приказ о дополнении Плана счетов бюджетного учета и Методологических норм организации бухгалтерского учета и финансовой отчетности бюджетных органов/учреждений, утвержденных Приказом министра финансов № 216 от 28 декабря 2015 годa (№ 67 от 19 апреля 2019 г.)

797. Приказ oб исполнении пункта 43 Положения о механизме применения положений международных договоров Республики Молдова в области взаимной административной помощи по налоговым вопросам, утвержденного Постановлением Правительства № 1275 от 26 декабря 2018 г. (№ 71 от 25 апреля 2019 г.)

Акты Министерства юстиции Республики Молдова

798. Приказ о прекращении деятельности нотариуса Левинцы Валентины (№ 113 от 3 мая 2019 г.)

Акты Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова

799. Приказ о присоединении к международным ограничительным мерам Европейского Союза (№ 65-S-04 от 22 апреля 2019 г.)

Акты Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий

800. Постановление о внесении изменений в Постановление Административного совета Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий № 08 от 25 февраля 2010 г. (№ 38 от 23 ноября 2018 г.)

801. Постановление о внесении изменений в Постановление Административного совета Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий № 58 от 21 декабря 2010 г. об утверждении Процедуры управления ресурсами телефонной нумерации (№ 64 от 28 декабря 2018 г.)

Акты Агентства по лекарствам и медицинским изделиям

802. Приказ о регистрации цен производителя на лекарства (№ A07.PS-01.Rg04-109 от 2 мая 2019 г.)

Акты Органа гражданской авиации

803. Приказ об утверждении технических требований, связанных с выдачей сертификатов диспетчерам управления воздушным движением (CT-ATCO) и технических требований, связанных с медицинскими требованиями к диспетчерам управления воздушным движением (CT-ATCO.MED) (№ 24/GEN от 26 апреля 2019 г.)

Акты Национальной комиссии по финансовому рынку

804. Постановление о внесении изменений в постановление (№ 18/4 от 25 апреля 2019 г.)

805. Постановление о внесении изменений в распоряжение (№ 18/2-О от 25 апреля 2019 г.)

Акты Центральной избирательной комиссии

806. Постановление о финансовых отчетах инициативных групп, образованных политическими партиями и избирательными блоками для сбора подписей в поддержку кандидатов в депутаты в одномандатных округах на парламентских выборах от 24 февраля 2019 года (№ 2252 от 5 февраля 2019 г.)

807. Постановление о финансовых отчетах инициативных групп, образованных для сбора подписей в поддержку независимых кандидатов по одномандатным округам на парламентских выборах от 24 февраля 2019 года (№ 2253 от 5 февраля 2019 г.)

808. Постановление об аккредитации национальных наблюдателей со стороны общественной ассоциации «Promo-LEX» для осуществления мониторинга парламентских выборов от 24 февраля 2019 года (№ 2254 от 5 февраля 2019 г.)

809. Постановление об аккредитации международных экспертов по выборам cо стороны Центральной избирательной комиссии Республики Азербайджан для осуществления мониторинга парламентских выборов от 24 февраля 2019 года (№ 2255 от 5 февраля 2019 г.)

810. Постановление об аккредитации международных экспертов по выборам cо стороны Центральной избирательной комиссии Грузии для осуществления мониторинга парламентских выборов от 24 февраля 2019 года (№ 2256 от 5 февраля 2019 г.)

811. Постановление об аккредитации международных экспертов по выборам cо стороны Центральной избирательной комиссии Украины для осуществления мониторинга парламентских выборов от 24 февраля 2019 года (№ 2257 от 5 февраля 2019 г.)

812. Постановление об аккредитации международных экспертов по выборам cо стороны Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан для осуществления мониторинга парламентских выборов от 24 февраля 2019 года (№ 2258 от 5 февраля 2019 г.)

813. Постановление об аккредитации международных наблюдателей cо стороны Сената Республики Польша для осуществления мониторинга парламентских выборов от 24 февраля 2019 года (№ 2259 от 5 февраля 2019 г.)

Акты Cовета по телевидению и радио Республики Молдова

814. Постановление об утверждении моделей формуляров, необходимых для выдачи, продления и переоформления лицензии на вещание (№ 17/58 от 9 апреля 2019 г.)

815. Постановление о переоформлении лицензий на вещание (№ 18/62 от 25 апреля 2019 г.)

816. Постановление об освещении в прессе социальных кампаний (№ 18/63 от 25 апреля 2019 г.)

817. Постановление о деятельности Совета по телевидению и радио в I триместре 2019 года (№ 18/64 от 25 апреля 2019 г.)

Акты Государственной налоговой службы

818. Приказ об утверждении Положения о введении в действие положений Постановления Правительства № 1275 от 26 декабря 2018 г. (№ 164 от 5 апреля 2019 г.)

819. Приказ об утверждении Положения о порядке сообщения актов Государственной налоговой службы (№ 194 от 25 апреля 2019 г.)

ЧАСТЬ IV

Объявления о вакантных публичных должностях
Объявления экономических агентов

ЧАСТЬ V

Объявления об утере документов
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19740
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7597 раз.
Поблагодарили: 7777 раз.


Вернуться в Новости законодательства

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Яндекс.Метрика