http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Журналы БНК и C&A

Объявления ГГНИ, а также объявления, связанные с работой форума.

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение andrei » 26 июн 2019, 14:06

Содержание журнала "Contabilitate şi audit" № 6, 2019

TRECEREA ÎN REVISTĂ A EVENIMENTELOR • ОБЗОР СОБЫТИЙ
Пульс июня 4
CONSULTAŢII PRIVIND CONTABILITATEA ŞI IMPOZITAREA •
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Pavel TOSTOGAN, Vasile BENDERSCHI
Contractul de cesiune de creanţă asupra bunului imobil: aspecte juridice, contabile şi fiscale 7
Юлиана ЦУГУЛЬСКИ
НДС при продаже автотранспортных средств: на что обратить внимание 13
Alexandru NEDERIŢA
Aspecte generale privind aplicarea IFRS pe teritoriul Republicii Moldova 18
Светлана СЛОБОДЯНУ
Реорганизация путем выделения – бухгалтерские и налоговые аспекты 22
Александр НЕДЕРИЦА, Андрей АПОСТУ
Практические рекомендации по учету и налогообложению операций по списанию основных средств 30
Елена ЯВОРСКАЯ
Эволюция подарочных сертификатов 36
Marcela DIMA, Natalia ŢIRIULNICOVA
Particularităţile contabilizării veniturilor conform IFRS 15 „Venituri din contractele cu clienţii“ 45
Елена АВДЕЕВА
Выписка налоговой накладной в рознице и ее отражение в Декларации по НДС 49
Andrei JIZDAN
ONC: aspecte fiscale privind cheltuielile de delegare 51
Galina ŞPAC, Marina BRIHUNEŢ
Modul de contabilizare şi impozitare a operaţiunilor cu resursele naturale 52
ÎNTREBĂRI – RĂSPUNSURI • ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
Igor STAVINSCHI
Privind scutirea de TVA a aporturilor la capitalul social 60
Privind aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere în cazul schimbării regimului vamal din export temporar în export definitiv 61
Privind momentul eliberării facturii fiscale la prestarea serviciilor turistice 61
Ghenadie BEJAN
Privind documentarea livrărilor în cadrul achiziţiilor publice 62
Jana GRICIUC
Consecinţele fiscale ale primirii sumei de bani cu titlu de moştenire de către persoana fizică nerezidentă 64
Privind acordarea scutirilor aferente impozitului pe venit în cazul concedierii şi reangajării persoanei fizice în aceeaşi lună 65
Privind beneficierea de scutirea pentru persoana întreţinută în cazul în care persoana întreţinută s-a căsătorit pe parcursul anului 66
Galina ŞPAC
Unele aspecte privind impozitarea veniturilor nerezidentului 67
Diferenţele de sumă nu se recunosc la finele perioadei fiscale 69
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Privind deducerea cheltuielilor pentru transportul angajaţilor la/de la locul de muncă 70
Privind plafonul valoric pentru recunoaşterea mijloacelor fixe 71
Privind deducerea cheltuielilor de cazare neconfirmate documentar 72
Privind deducerea cheltuielilor de publicitate 73
Regimul fiscal privind TVA în cazul participării la expoziţii peste hotare 73
Людмила ГРОПА (МИЦОВА)
О возможности корректировки кадастровой стоимости коммерческой недвижимости 74
Об отсутствии права на скидку за предварительную уплату налога на недвижимость по объектам, не имеющим кадастровой оценки 75
ГНС располагает сведениями о фактической дате появления или изменения кадастровой оценки объектов недвижимости 76
О применении оцененной стоимости объекта недвижимости с 1 января года, следующего за годом оценки 77
ADMINISTRARE FISCALĂ • НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Елена ЯВОРСКАЯ
1 июля – крайний срок для установки POS-терминалов 78
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Privind sancţiunile pentru diminuarea contribuţiilor de ASSO 81
Roman VIERU
Privind aplicarea metodelor indirecte de estimare a obligaţiilor fiscale 82
OPINII • ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Elena IAVORSCAIA
Determinarea datei plăţii cu cardul business în scopul executării obligaţiei privind TVA la importul de servicii 84
ASIGURĂRI SOCIALE ŞI MEDICALE •
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Clara SOROCEAN
Particularităţile raportării perioadelor de muncă şi de incapacitate temporară de muncă 86
Ольга ГРИНЕВИЧ
О порядке уплаты взносов ОГСС работодателями в области таксомоторных автотранспортных перевозок пассажиров 90
О порядке возврата излишне выплаченных пособий за счет средств бюджета государственного социального страхования 91
О выплате пособий по материнству и по воспитанию ребенка в случае, когда жена находится на содержании у застрахованного мужа 92
CONSULTANŢĂ JURIDICĂ • ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
«Модернизация» подряда и услуг 94
DREPTUL MUNCII • ТРУДОВОЕ ПРАВО
Тудор КАПША
Как оплатить простой работнику, попавшему под сокращение 98
О некоторых правовых гарантиях для осведомителей по неподкупности 99
Любовь МУРСА
Государственная инспекция труда проверяет предприятия по новым правилам 100
Календарь налогоплательщика на июль 2019 года 107
ACTUALIZĂRI ÎN BGPF • ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Саммари обновлений в ОБНП 111
SINTEZA ACTELOR • ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Обзор законодательных и нормативных документов 115
MATERIALE OFICIALE • ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ACTE NORMATIVE NOI • НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Методические указания по декларированию периодов деятельности и категорий застрахованных лиц в Отчете IPC 18 начиная с 01.07.2019 г. 117
Аватар пользователя
andrei
Практик
 
Сообщений: 669
Зарегистрирован: 17 апр 2008, 12:12
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 245 раз.

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение Сергей Темрин » 25 июл 2019, 10:34

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «БНК», 2019 № 7 (июль)

От главного редактора

Вы задавались вопросом, как масштабная реформа Гражданского кодекса РМ повлияет на налоговое законодательство?
Гражданское и налоговое право тесно переплетены. Более того, налоговые обязательства граждан являются прямым следствием гражданско-правовых действий граждан. Вступление физических и юридических лиц в гражданские правоотношения, как правило, вызывают налоговые обязательства этих лиц.
Появление в новом ГК определений потребителя и профессионала очень напоминает введение в мировом спорте статуса «любителя» и «профессионала».
Масштабная реформа Гражданского кодекса РМ приведет к большим последствиям в налогово-правовой сфере регулирования.
Мы видим, что в новом Гражданском кодексе появилась статья 1242 (3), в которой говорится «пока не будет доказано обратное, заем предметом которого служит определенная денежная сумма, предполагается возмездным, за исключением случая, когда обе стороны являются физическими лицами, не имеющими статус профессионала». Мы-то знаем, с каким подозрением Налоговая служба относится к беспроцентным займам между юридическими и физическими лицами. Хотя, на мой взгляд, ГК должен способствовать удобству бизнеса, а не быть средством латания дыр. Тем более, что в новом ГК есть инструменты, позволяющие бороться с фиктивными сделками, нацеленными на обход налогов.
В хозяйственной практике, одна и та же цель в ряде случаев, может быть достигнута разными путями. В налоговом планировании очень популярен метод «замены отношений», когда операция, предусматривающая высокую налоговую нагрузку, заменяется на операцию, позволяющую достичь тех же целей, но с меньшими налоговыми потерями. К примеру, налогоплательщик реализует свое имущество. При обычном развитии событий в результате сделки купли-продажи образуется подоходный налог для юридических лиц и НДС. Если же, купля-продажа имущества, заменяется на выкуп доли в уставном капитале или внесение данного имущества в уставной капитал вновь образуемого предприятия и дальнейшую продажу всей доли нового предприятия покупателю, данная «замена отношений» позволяет существенно сэкономить на подоходном налоге и НДС.
Определение налогового режима новых гражданских конструкций, закрепленных в ГК РМ: - в частности, «обычаи», «аналогия права и аналогия закона», «добросовестность», «разумность», «злоупотребление правом» и т. д. - требуют глубокого осмысления по степени влияния этих новаций на налоговую сферу. Более того, мы до сих пор не в полной мере осознаем, насколько эти новеллы повлияют на правоприменительную практику налогообложения. Потребуется широкий спектр изменений в Налоговый кодекс РМ, которые прояснят налогоплательщикам применение новых гражданско-правовых конструкций и инструментов в налоговой сфере. Учитывая расторопность и высокий профессионализм наших законодателей, неопределенность в налоговой правоприменительной практике, может неблагоприятно повлиять на налогоплательщиков и может стать благоприятной почвой для злоупотреблений с целью получения налоговых преимуществ, вызванных пробелами в законодательстве. К тому же возможность различной трактовки гражданских новелл увеличит налоговые риски простых налогоплательщиков.

Сергей Темрин


НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Вычет процентных начислений по полученным займам
П.Гричук, Г.Шпак..........................................................................7

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
Обязательства по НДС при аренде земли в Приднестровье. Ю.Ликий.......................10
Импорт услуг и заполнение Декларации по НДС. Ю.Ликий...................................11
НДС при продаже билетов и рекламных
услуг, оказанных нерезиденту. Ю.Ликий............................................................12
Невычитаемые расходы по подоходному налогу и вычеты НДС. Ю.Ликий....................13
Порядок погашения налоговых
обязательств наследниками. П.Гричук, Г.Шпак.....................................................13
Резидент ИТ-парка выдает заработную плату
товаром: налоговые последствия. П.Гричук, Г.Шпак................................................14
Консервация основных средств и налог
на недвижимое имущество. П.Гричук, Г.Шпак......................................................16
Дарение между родственниками первой степени и определение
стоимостного базиса при дальнейшей продаже. П.Гричук, Г.Шпак...............................17
Документы, определяющие стоимостной
базис отчуждаемых активов. П.Гричук, Г.Шпак......................................................18
Продажа продукции собственного производства лицом,
осуществляющим независимую деятельность. П.Гричук, Г.Шпак...................................20
Приобретение товаров у физических лиц–граждан лицом,
осуществляющим независимую деятельность: удержание
налога у источника выплаты. П.Гричук, Г.Шпак....................................................21
Откорректированный отчет IPC18,
сроки предоставления. П.Гричук, Г.Шпак............................................................22
Уплата подоходного налога лицом,
осуществляющим независимую деятельность
при отсутствии фактической деятельности. П.Гричук, Г.Шпак...................................23
О праве на пособие по уходу за ребенком отцу, сменившему место
работы до предоставления отпуска по уходу за ребенком. О.Гриневич.............................24
Об обязанности работодателя обеспечить
медицинское страхование по месту работы лица,
окончившего высшее учебное заведение и заключившего
индивидуальный трудовой договор. О.Гриневич......................................................26
О праве матери и отца на ежемесячное пособие по уходу за ребенком
до исполнения ему возраста 3 лет и в случае, если после предоставления
отпуска по уходу за ребенком они восстанавливаются на работе, устраиваются
на работу, осуществляют деятельность в целях получения дохода,
либо увольняются до истечения отпуска по уходу за ребенком. О.Гриневич........................27
О случае замены с 1 июля 2019 года месяцев периода
расчета, в которых отсутствует застрахованный доход,
на месяцы, предшествующие данному периоду. О.Гриневич..........................................28
Об основе для исчисления пособия по временной
нетрудоспособности, когда в нескольких месяцах из периода расчета,
застрахованный доход есть за неполные месяцы. О.Гриневич........................................29
Об обязательствах работодателей – нерезидентов обеспечивать своим
работникам социальное и медицинское страхование. О.Гриневич..................................30
Об отсутствии права на пособие по временной нетрудоспособности
у застрахованного лица, не потерявшего во время медицинского
отпуска все источники застрахованных доходов. О.Гриневич..........................................31
Об обеспечении социального и медицинского страхования лицу,
заключившему с фирмой договор об оказании услуг. О.Гриневич....................................31
Об основе для исчисления пособия по временной
нетрудоспособности, в случае отсутствия застрахованного
дохода за период более 36 месяцев до страхового риска. О.Гриневич..............................32
Крестьянское хозяйство и налог на недвижимое имущество. Л.Мицова.............................33
Земельный участок и сооружение расположенное на нем:
ставки налога на недвижимое имущество. Л.Мицова....................................................33
Имущество, подлежащее регистрации
в реестре недвижимого имущества. Л.Мицова..........................................................34

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Учёт налога на прибыль в контексте МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»
Л.Брынзила..........................................................................................38
Строительная деятельность: правовые аспекты
отраслевой специфики бухгалтерского учета
Ю.Цугульски, О.Дончу............................................................................52

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
Проверочный лист в области трудовых
отношений: правовые основы и нормы
О.Дончу...............................................................................................68
Проверочный лист общих требований по реализации
продукции и оказанию услуг: правовые основы и нормы
О.Дончу................................................................................................84

ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Налоговый обзор (июнь 2019 г.).......................................................92

ДОСЬЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Официальный обменный курс иностранных валют (июнь 2019 г.)......................94
Сергей Темрин
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 4380
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 14:42
Благодарил (а): 730 раз.
Поблагодарили: 2132 раз.

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение Сергей Темрин » 28 авг 2019, 10:53

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «БНК» 2019 № 8 (август)

От главного редактора

Перемены охватили мир. Изменения затронули все сферы жизни. Широкое распространение сети Интернет привели к возникновению такого специфического вида предпринимательской деятельности, как электронная торговля. Причем масштабы ее и сфера распространения постоянно увеличиваются.
Электронная торговля осуществляет весь процесс продажи, включая оплату, посредством сети Интернет. Пользователями сети являются и граждане, и предприятия. Нужно отметить, что количество онлайновых коммерческих операций стремительно растет.
Альтернативные механизмы сбыта и появление информационных посредников дают огромный потенциал для субъектов электронной торговли. Более того, электронная торговля требует значительно меньше расходов по сравнению с традиционными видами торговли.
В Молдове вышли закон № 284-XV от 22 июля 2004 г. «Об электронной торговле» и закон № 114 от 18 мая 2012 г. «О платежных услугах и электронных деньгах». Несмотря на наличие этих (пускай, в чем-то устаревших) законов, в сфере налогообложения существует пробел. Практически налогообложение электронной торговли осуществляется на основе общих принципов исчисления и взимания налогов и сборов, не учитывая специфические особенности электронного предпринимательства.
Поэтому сегодня остро актуальна задача создания эффективного механизма налогообложения субъектов электронной торговли, который бы учитывал специфические особенности этого бизнеса. Важно определиться с налоговой юрисдикцией субъектов электронной торговли, уточнить национальный признак источника дохода, которые в совокупности с зависимым агентом (интернет-провайдером или хостинг-провайдером) субъекта электронной торговли образуют постоянное представительство на территории Молдовы, разработать и внедрить специальный налоговый режим для субъектов электронной торговли.

Сергей ТемринНАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Амортизационная стоимость основных средств.
П.Гричук, Г.Шпак...........................................................4
О применении товарно-сопроводительного уведомления.
Ю.Ликий.......................................................................11
Порядок исчисления основы для начисления
пособий по временной нетрудоспособности
из средств работодателя после 01.07.19 г.
О.Гриневич........................................................................14

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
Получение Сертификата о резидентстве. П.Гричук, Г.Шпак..........................18
Выдача Сертификата о резидентстве. П.Гричук, Г.Шпак..............................19
Предприятие приобретает
автомобиль у физического лица. П.Гричук, Г.Шпак.....................................20
Предприятие берет заем у учредителя. П.Гричук, Г.Шпак..............................21
Предприятие выплачивает дивиденды авансом… П.Гричук, Г.Шпак .................23
Физическое лицо сдает в наем
автомобиль другому физическому лицу… П.Гричук, Г.Шпак...........................25
Резидент ИТП сдает недвижимость в наем. П.Гричук, Г.Шпак.........................25
Об изменениях в формуляре IPC18. О.Гриневич..........................................27
Кто, начиная с 1 июля, должен оплачивать
листок о медицинском отпуске? О.Гриневич.......................................................31
Социальные платежи адвоката, который устроился юристом по трудовому договору.
О.Гриневич.......................................................................................31

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Учёт налога на прибыль в контексте
МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль».
Л.Брынзила........................................................................................33
Строительная деятельность: правовые аспекты
отраслевой специфики бухгалтерского учета.
Ю.Цугульски, О.Дончу.........................................................................42
Анализ финансовой отчетности и его сущность.
Л.Брынзила.......................................................................................54

ПРОБЛЕМЫ И МНЕНИЯ
Отчуждение доли участия в уставном капитале физическим
лицом и определение стоимостного базиса.
Л.Кауш.............................................................................................63

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
О Правилах внутреннего распорядка предприятия.
С.Морарь........................................................................................68
Проверочный лист структур по приему
туристов с функциями размещения.
О.Дончу.........................................................................................80
Проверочный лист в области электронной торговли.
О.Дончу.........................................................................................86

ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Налоговый обзор (июль 2019 г.)...........................................................93

ДОСЬЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Официальный обменный курс иностранных валют (июль 2019 г.)......................94
Сергей Темрин
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 4380
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 14:42
Благодарил (а): 730 раз.
Поблагодарили: 2132 раз.

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение andrei » 29 авг 2019, 17:29

Содержание журнала "Contabilitate şi audit" № 8, 2019

TRECEREA ÎN REVISTĂ A EVENIMENTELOR • ОБЗОР СОБЫТИЙ
Пульс августа 4
IMPLEMENTĂM MODIFICĂRILE OPERATE ÎN SNC • ВНЕДРЯЕМ ИЗМЕНЕНИЯ В НСБУ
Александр НЕДЕРИЦА
Комментарии к основным изменениям, внесенным в НСБУ и в Общий план счетов бухгалтерского учета 8
Alexandru NEDERIŢA
Comentarii privind conţinutul şi modul de implementare a modificărilor de bază operate în SNC 20
CONSULTAŢII PRIVIND CONTABILITATEA ŞI IMPOZITAREA • КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Елена ЯВОРСКАЯ
Пособие по нетрудоспособности: рассчитываем по-новому 26
Ghenadie NEGARĂ
Contabilului despre operaţiunile cu participarea terţilor 40
Юлиана ЦУГУЛЬСКИ
Об остатке страховой премии при продаже застрахованного автомобиля 46
Наталья ДИМОВА, Андрей ЖИЗДАН
Особенности отражения лотерейных билетов в бухгалтерском учете 50
ÎNTREBĂRI – RĂSPUNSURI • ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
Igor STAVINSCHI
Privind aplicarea TVA la comercializarea căsuţelor de vacanţă 53
Privind modul de eliberare a facturilor fiscale pentru livrările impozabile cu TVA efectuate în cadrul achiziţiilor publice după 1 iulie 2019 53
Privind reflectarea mărfurilor primite cu titlu gratuit în Declaraţia privind TVA 54
Игорь ЛАЗАРЬ
О прекращении действия льготы по НДС при уменьшении уставного капитала на стоимость изъятого объекта недвижимости 55
Об обязательстве перед бюджетом при наличии переходящего остатка НДС по активу, внесенному ранее в уставный капитал 56
О необходимости регистрации в ГЭРНН налоговой накладной при рефактурировании компенсируемых расходов 56
Об отражении в Декларации по НДС суммы возврата НДС, исчисленной от завышенной таможенной стоимости 57
Об отсутствии необходимости отражения в Декларации по НДС процентных отчислений 57
О документировании поставок, осуществленных до включения поставщика в список предприятий, обязанных использовать е-фактуру 57
Alexandru NEDERIŢA, Andrei APOSTU
Privind contabilizarea şi impozitarea anvelopelor procurate separat de mijlocul de transport şi înstrăinate ulterior împreună cu acesta 59
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Privind impozitarea veniturilor de la depozitele bancare obţinute de către entităţile care aplică regimul fiscal IVAO 61
Privind regimul fiscal al veniturilor obţinute de membrul familiei fondatorului gospodăriei ţărăneşti 62
Privind obligaţiile fiscale ale persoanelor angajate pe parcursul anului în cadrul entităţilor rezidente ale parcurilor IT 63
Privind deducerea în scopuri fiscale a amortizării mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit 63
Privind modul de calculare a plăţii pentru poluarea mediului pentru sacii din polimeri de etilenă 64
Александр ЭЗБИЧАК
Отсутствие налогооблагаемого дохода работников резидента IT-парка от участия в тимбилдинге 65
Налоговые последствия оплаты работодателем обучения дочери работника 65
Оплата обучения в автошколе не уменьшает налогооблагаемый доход адвоката 66
Подтверждающие документы по расходам на рекламу в социальных сетях 67
Налоговые последствия возмещения исполнителю услуг расходов на питание, проживание, транспорт 67
Налогообложение дохода от лекций, прочитанных гражданином Молдовы в Таджикистане 68
Jana GRICIUC
Privind consecinţele fiscale ale transmiterii de către persoana fizică a unui bun mobil în locaţiune altei persoane fizice 68
Privind dreptul la scutirea pentru persoana întreţinută care se află peste hotarele Republicii Moldova 69
Privind pierderea dreptului la facilitatea aferentă locuinţei de bază în cazul schimbării vizei de reşedinţă 70
Privind impozitarea venitului sub formă de dividende obţinut de către persoana fizică de peste hotarele Republicii Moldova 70
Людмила ГРОПА (МИЦОВА)
Об исполнении обязательств по налогу на недвижимое имущество после смерти собственника недвижимости 71
Parascovia CEBOTARENCO
Privind obligaţiile fiscale aferente salariilor conducătorilor auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi 73
Privind termenul de prezentare a notei de informare IALS 18 de către contribuabilii care aplică o altă perioadă fiscală decât cea generală 74
ADMINISTRARE FISCALĂ • НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Victoria BELOUS
Privind aplicarea măsurilor de executare a creanţelor băneşti 75
ASIGURĂRI SOCIALE ŞI MEDICALE • СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Parascovia CEBOTARENCO
Privind dreptul angajaţilor la serviciile medicale gratuite în perioada concediului pe cont propriu cu o durată mai mare de o lună 77
Privind calcularea contribuţiilor de ASSO pentru persoanele străine angajate în asociaţiile obşteşti 78
Ольга ГРИНЕВИЧ
О некоторых вопросах, связанных с изменениями, внесенными ПМФ № 98/2019 79
О нераспространении налогового стимулирования на основные платежи 80
CODUL CIVIL MODERNIZAT • МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Новый юридический смысл понятия «недвижимость» 81
CONTABILITATE RAMURALĂ • ОТРАСЛЕВОЙ УЧЕТ
Alexandru FRECĂUŢEANU, Vadim COJOCARI, Andrei ROMANCIUC
Condiţionarea recoltei de cereale: aspecte contabile şi fiscale 86
ORGANIZAREA ȘI REMUNERAREA MUNCII • ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА
Светлана СЛОБОДЯНУ
«Сторожевой» вопрос: оплата труда при суммированном учете 95
DREPTUL MUNCII • ТРУДОВОЕ ПРАВО
Тудор КАПША
О сроках выплаты отпускного пособия 99
О выплате пособия по отцовству педагогическому работнику в период его нахождения в ежегодном удлиненном оплачиваемом отпуске 100
О применении технического простоя 100
Любовь МУРСА
Государственная инспекция труда проверяет предприятия по новым правилам 101
Календарь налогоплательщика на сентябрь 2019 года 106
ACTUALIZĂRI ÎN BGPF • ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Саммари обновлений в ОБНП за июль 2019 года 109
SINTEZA ACTELOR • ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Обзор законодательных и нормативных документов 113
MATERIALE OFICIALE • ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ACTE NORMATIVE NOI • НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Постановление Комитета по надзору за аудитом об утверждении Норм сроков уплаты платежей и взносов (№ 14 от 28 мая 2019 г.) 114
Постановление Комитета по надзору за аудитом об утверждении Норм профессиональной подготовки стажеров в аудиторской деятельности (№ 15 от 6 августа 2019 г.) 115
Аватар пользователя
andrei
Практик
 
Сообщений: 669
Зарегистрирован: 17 апр 2008, 12:12
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 245 раз.

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение andrei » 27 сен 2019, 10:10

Содержание журнала "Contabilitate şi audit" № 9, 2019
INTERVIU • ИНТЕРВЬЮ
Юрий ЛИКИЙ, заместитель директора ГНС, отвечает на вопросы читателей журнала «Contabilitate si audit» 4
TRECEREA IN REVISTA A EVENIMENTELOR • ОБЗОР СОБЫТИЙ
Пульс сентября 8
IMPLEMENTAM MODIFICARILE OPERATE IN SNC • ВНЕДРЯЕМ ИЗМЕНЕНИЯ В НСБУ
Александр НЕДЕРИЦА
Комментарии к изменениям, внесенным в НСБУ «Долгосрочные нематериальные и материальные активы» 12
CONSULTATII PRIVIND CONTABILITATEA SI IMPOZITAREA • КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Елена ЯВОРСКАЯ
Пакетные туры: изменился ли учет у турагентов? 20
Igor STAVINSCHI, Marina BRIHUNET
Decontarea creantelor si datoriilor comerciale externe cu termenul de prescriptie expirat: aspecte contabile si fiscale 32
INTREBARI – RASPUNSURI • ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
Igor STAVINSCHI
Privind modul de documentare a livrarilor de marfuri din antrepozitul vamal in ZEL 39
Privind aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere la livrarea marfurilor pentru export din ZEL 39
Privind pierderea dreptului de deducere a TVA aferente mijloacelor fixe aflate in afara tarii, care au fost distruse 40
Privind aplicarea TVA la livrarea autoturismelor dotate cu echipamente medicale procurate separat 41
Igor LAZARI
Privind unele aspecte ale ajustarii deducerii TVA in cazul schimbarii regimului fiscal sau a destinatiei pentru marfurile, serviciile procurate anterior 41
Privind ajustarea deducerii TVA urmare a modificarii regimului fiscal sau a destinatiei utilizarii marfurilor in decursul unui an de la procurarea acestora 43
Privind ajustarea proratei in anul ulterior celui pentru care a fost aplicata prorata definitiva 43
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Privind regimul fiscal al platilor efectuate in folosul fondatorului intreprinderii individuale din contul profitului dupa impozitare 44
Privind impozitarea veniturilor din dobanzi obtinute de rezidenti 44
Privind documentarea penalitatilor calculate conform clauzelor contractuale 45
Privind responsabilitatea pentru achitarea impozitului pe venit care nu a fost retinut la sursa de plata 45
Privind obligatiile fiscale la vanzarea apartamentului privatizat anterior 46
Privind obligatiile fiscale in cazul donatiei terenurilor agricole 47
Victoria BELOUS
Privind deducerea platii de locatiune achitate in folosul sotiei contribuabilului 47
Olga GOLBAN
Consecintele fiscale ale inregistrarii tardive in calitate de platitor de TVA 49
Impozitul pe venit retinut intr-un alt stat nu poate fi trecut in cont pentru a micsora obligatia aferenta impozitului unic 49
In lipsa obiectului impunerii la sursa de plata nu este necesara prezentarea certificatului de rezidenta 50
Posibilitatea de completare a documentului primar „foaia de parcurs” cu date suplimentare 51
Доходы от отчуждения долей участия не облагаются IVAO 52
Александр НЕДЕРИЦА, Андрей АПОСТУ
Об учете аккумуляторных батарей 53
О порядке списания автошин, снятых с выбывших транспортных средств 55
Об учете и налогообложении безвозмездно полученных основных средств 56
Jana GRICIUC
Asociatia obsteasca va retine impozitul pe venit conform art. 901 din CF 59
Procurarea autoturismului pentru fondatorul unei persoane juridice nu are consecinte fiscale pentru platitorul impozitului unic 59
Privind consecintele fiscale ale prestarii serviciilor de catre persoana fizica pensionar 60
Privind impozitarea si declararea serviciilor de consultanta prestate de catre persoana fizica nerezidenta 61
Privind desfasurarea activitatii independente de catre fondatorul intreprinderii individuale 62
Александр ЭЗБИЧАК
Определение стоимостного базиса унаследованного незавершенного объекта недвижимости 63
Людмила ГРОПА (МИЦОВА)
О декларировании сумм сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг при наличии льготы по уплате 64
Privind obiectele impunerii cu impozitul pe bunurile materiale si impozitul pe avere 65
ADMINISTRARE FISCALA • НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Victoria BELOUS
Privind lipsa obligatiei de repatriere a sumelor aferente creantelor stinse prin compensare 68
Privind informatia despre contribuabili pe care SFS o poate comunica mijloacelor mass-media 69
Estimarea venitului persoanelor fizice prin metode indirecte: prevederi noi 69
OPINII • ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Ghenadie NEGARA
Contabilului despre semnatura facsimil 71
ASIGURARI SOCIALE SI MEDICALE • СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Parascovia CEBOTARENCO
Entitatea acorda imprumut fara dobanda angajatului: se calculeaza oare contributii de ASSO si prime de AOAM 75
Геннадий БЕЖАН
О новом Классификаторе категории застрахованных лиц 77
DISCUTAM PROBLEMA • ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Veaceslav CIOBANU
Contracte de societate civila: incertitudini contabile 80
CONTABILITATE RAMURALA • ОТРАСЛЕВОЙ УЧЕТ
Alexandru FRECAUTEANU, Vadim COJOCARI, Andrei ROMANCIUC
Conditionarea recoltei de cereale: aspecte contabile si fiscal
(sfarsit, inceputul vezi in revista „Contabilitate si audit”, 2019, nr. 8) 90
CODUL CIVIL MODERNIZAT • МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
«Дебиторская задолженность: срок давности» 96
DREPTUL MUNCII • ТРУДОВОЕ ПРАВО
Любовь МУРСА
Готово ли предприятие к проверке в области охраны труда 101
Календарь налогоплательщика на октябрь 2019 года 105
ACTUALIZARI IN BGPF • ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Саммари обновлений в ОБНП за август 2019 года 109
SINTEZA ACTELOR • ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Обзор законодательных и нормативных документов 113
MATERIALE OFICIALE • ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ACTE NORMATIVE NOI • НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Приказ ГНС об утверждении Методических указаний по проведению налоговых посещений (№ 388 от 9 сентября 2019 г.) 115
Последний раз редактировалось andrei 30 сен 2019, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
Аватар пользователя
andrei
Практик
 
Сообщений: 669
Зарегистрирован: 17 апр 2008, 12:12
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 245 раз.

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение Сергей Темрин » 27 сен 2019, 11:24

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «БНК», 2019 № 9 (сентябрь)

От главного редактора

Как-то мы с товарищем (он тоже аудитор) поспорили, каким навыками должен обладать бухгалтер, чтобы он был нарасхват. Наши неоднократные дискуссии, собственный опыт, многолетнее общение с директорами, аудиторами, налоговиками и главбухами позволили нам составить своеобразный набор навыков, благодаря которым главбух будет всегда иметь преимущество при выборе работы. Ниже мы перечислим эти навыки, но, правда, не в порядке преобладания.
Умение оптимизировать налоги
Учитывая, что работодатели не всегда хорошо ориентируются в налогах, большинство хотят иметь специалиста, который, по сути, занимается функциями финансового директора. Более того, главбух не только должен знать способы налоговой экономии, но и просчитывать уровень налоговых рисков, с точки зрения негативных последствий для компании и директора. При внедрении новой схемы работы, главбух должен «проработать» все слабые и спорные места новой схемы, консультируясь с налоговиками и налоговыми консультантами.
Профессиональный опыт
Все, без исключения, хотят специалистов с многолетним опытом бухгалтерской работы. Предпочтение на собеседовании отдается тем, у кого есть различные дипломы и аттестаты, подтверждающие квалификацию бухгалтера. Особое внимание обращается на желание постоянно учиться, повышать свою квалификацию. Приветствуется энтузиазм и блеск в глазах.
Ответственность
Главбух должен «болеть» своей компанией. Это не просто своевременно сданная отчетность и проверенные расчеты, это умение быстро ориентироваться и принимать решения, это готовность в случае неудачи взять ответственность на себя. Не обязательно задерживаться допоздна на работе, главбух должен грамотно организовывать свою работу. Вообще, частые авралы на работе – признак плохой организации работы бухгалтерии.
Главбух-«многостаночник»
Главбух должен быть и кадровиком, и юристом. Документы по кадрам, расчеты с персоналом – все это, так или иначе, связано с работой бухгалтерии, особенно в небольших компаниях. Для кадровой работы бухгалтер должен знать Трудовой кодекс. Отпуска, больничные, пособия, компенсации, вопросы приема на работу и увольнения – все эти вопросы постоянно входят в круг интересов главбуха. Относительно знаний в юриспруденции, мне не раз встречались бухгалтеры, которые в вопросах гражданско-правовых отношений, дадут фору любому юристу.
Если же еще главбух выполняет функции финансового директора, он резко поднимается в цене. Анализ и оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия, финансовое планирование и бюджетирование – вот круг функций финансового директора. Главбух-финдир – это не просто правая рука директора, это шаг к партнерству, к участию в прибылях.
Владение управленческим учетом
Финансовый директор должен иметь опыт ведения управленческого учета, т.е. главбух у нас не только бухгалтер, но и аналитик.
Умение общаться и работать в команде
Умение общаться – это качество бухгалтера часто бывает главным при выборе работодателей. Умение слушать, не перебивать – эти качества важны для любой профессии. Главбуху не обязательно быть «гением общения», но главбух должен мыслить стратегически, видеть все бизнес-процессы компании, уметь работать в команде, владеть своими эмоциями. Важен также внешний вид бухгалтера: не обязательно выглядеть по последней моде, главное быть аккуратным и подтянутым.
Что такое бухгалтер в будущем? Профессия будет меняться в сторону большей интеллектуализации, помимо знаний бухгалтерского и налогового учета, бухгалтер должен понимать, как устроены IT-процессы и постоянно повышать свою профессиональную квалификацию. В условиях цифровой экономики бухгалтер должен быть готов постоянно учиться и переучиваться, быть скорее партнером по бизнесу, чем просто аналитиком, обрабатывающем большие массивы информации.

Сергей Темрин


НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Об изменениях, внесенных в Налоговый кодекс
Ю.Ликий...................................................................5
Об изменениях в налоговом законодательстве
П.Гричук, Г.Шпак........................................................7

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
Обнаружение дефекта при приемке
оборудования, выписка налоговой накладной. Ю.Ликий................................16
Статус плательщика НДС
при реорганизации в форме выделения. Ю.Ликий.......................................17
Предприятие купило товар со ставкой НДС 20%.
При продаже ставка НДС поменялась на 10%. Ю.Ликий....................................17
Предприятие начислило НДС с полученного аванса.
Поставка модифицирована в заем. Какие обязательства по НДС? Ю.Ликий....................17
Субъект малого и среднего бизнеса
авансово выплачивает дивиденды. П.Гричук, Г.Шпак.............................................18
Уплата подоходного налога в рассрочку. П.Гричук, Г.Шпак........................................18
Застрахованное лицо заболело в день увольнения,
кто оплачивает медицинский отпуск. О.Гриневич..................................................20
Случаи неоплаты медицинского отпуска,
и кто контролирует правильность исчислений. О.Гриневич......................................20
Максимальный срок начислений
пособия социального страхования. О.Гриневич......................................................22
Размер пособия по временной нетрудоспособности
и основа начисления из средств работодателя. О.Гриневич........................................22
Продолжающийся медицинский отпуск,
как считать работодателю. О.Гриневич.................................................................23
Работник по совместительству, действия работодателя
при расчете медицинского отпуска. О.Гриневич.......................................................24
Заработная плата меньше минимальной гарантированной,
при исчислении пособий можно ли заменить
на минимальную гарантированную. О.Гриневич.....................................................24

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Учет и вычет расходов связанных с использованием
основных средств, взятых в лизинг (аренду, имущественный наем)
П.Гричук, Г.Шпак.......................................................................................26
Учёт налога на прибыль в контексте
МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль».
Л.Брынзила...............................................................................................34
Строительная деятельность: правовые аспекты
отраслевой специфики бухгалтерского учета.
Ю.Цугульски, О.Дончу..............................................................................45
Анализ финансовой отчетности и его сущность.
Л.Брынзила...........................................................................................60

ПРОБЛЕМЫ И МНЕНИЯ
Критерии добросовестности
и разумности при (без)возмездном займе.
С.Темрин..............................................................................................68

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
Проверочный лист услуг, оказываемых
туристическими агентствами и туроператорами.
О.Дончу.............................................................................................78

ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Налоговый обзор (август 2019 г.)...............................................................93

ДОСЬЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Официальный обменный курс иностранных валют (август 2019 г.).........................94
Сергей Темрин
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 4380
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 14:42
Благодарил (а): 730 раз.
Поблагодарили: 2132 раз.

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение andrei » 30 окт 2019, 01:31

Содержание журнала "Contabilitate şi audit" № 10, 2019

TRECEREA ÎN REVISTĂ A EVENIMENTELOR • ОБЗОР СОБЫТИЙ
Пульс октября 4
IMPLEMENTĂM MODIFICĂRILE OPERATE ÎN SNC • ВНЕДРЯЕМ ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В НСБУ
Александр НЕДЕРИЦА
Комментарии к изменениям, внесенным в НСБУ «Долгосрочные нематериальные и материальные активы» 8
Elena IAVORSCAIA
Testăm cât de bine am însuşit prevederile modificate аle SNC 14
CONSULTAŢII PRIVIND CONTABILITATEA ŞI IMPOZITAREA • КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Елена ЯВОРСКАЯ
«Круговорот» ставок в Налоговом кодексе 26
Наталья ЦИРЮЛЬНИКОВА, Марчела ДИМА
Оказание услуг с выездом к клиенту: документация, учет и внутренний контроль 30
Александр НЕДЕРИЦА, Андрей АПОСТУ,
Об учете и налогообложении промежуточных дивидендов 35
ÎNTREBĂRI – RĂSPUNSURI • ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
Igor STAVINSCHI
Privind achitarea accizelor aferente stocului de mărfuri ca urmare a majorării cotelor 41
Privind reflectarea în Declaraţia privind TVA a returului de mărfuri exportate anterior 42
Игорь ЛАЗАРЬ, Наталья АРХИЛЕЙ
О действиях налогоплательщика в случае утери всех экземпляров налоговой накладной 43
О документировании компенсации материального ущерба 43
Privind refacturarea de către un plătitor de TVA a cheltuielilor compensate aferente serviciilor prestate de un neplătitor de TVA 44
Gabriela IVANOVICI
Privind regimul fiscal al agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii 45
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Privind efectuarea controalelor fiscale pentru perioadele fiscale de până la 01.01.2018 46
Privind sancţiunile pentru prezentarea cu întârziere a declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit 46
Privind nereflectarea în dările de seamă fiscale a reţinerilor efectuate în baza titlurilor executorii 47
Privind regimul fiscal al plăţii de locaţiune a apartamentului în folosul administratorului entităţii 47
Privind trecerea în cont a impozitului pe venit aferent dividendelor achitate în avans 48
Privind modul de efectuare a vizitei fiscale 49
Privind posibilitatea prezentării dărilor de seamă corectate după primirea înştiinţării despre efectuarea vizitei fiscale 49
Jana GRICIUC
Cheltuielile aferente delegării se vor deduce în scopuri fiscale dacă persoana delegată este încadrată în statele de personal 50
Privind impozitarea şi declararea veniturilor obţinute sub formă de câştiguri de la loterii şi/sau pariuri sportive începând cu 01.01.2020 50
Din plăţile achitate angajaţilor nerezidenţi, care execută lucrări pe teritoriul altui stat, nu se va reţine impozitul pe venit 51
Privind deducerea cheltuielilor aferente examinării medicale a lucrătorilor expuşi acţiunii factorilor profesionali de risc 52
Asociaţia de coproprietari în condominiu urmează să prezinte Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12) 53
Irina TROCIN
Privind modul de determinare a plafonului lunar al cheltuielilor pentru hrana angajaţilor 54
Privind declararea obligaţiilor fiscale de către agenţii economici reorganizaţi prin transformare 54
Privind obligaţia de prezentare a dărilor de seamă de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei 55
Diana RUSU
Privind categoriile de contribuabili care pot efectua desemnarea procentuală 56
Людмила ГРОПА (МИЦОВА)
Баннеры на стройках: наружная реклама или информационное панно 57
Сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг при отсутствии кассового аппарата 58
О ставках налога на недвижимость в разных населенных пунктах 59
Сбор за пользование автомобильными дорогами автомобилем, зарегистрированным в Республике Молдова, грузоподъемностью свыше 5 тонн 59
ADMINISTRARE FISCALĂ • НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Victoria BELOUS
Trebuie înregistrat sau nu la organul fiscal acordul adiţional la contractul de locaţiune încheiat între persoanele fizice 61
Елена АВДЕЕВА
Как оформить получение наличных без ККО 63
ASIGURĂRI SOCIALE ŞI MEDICALE • СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Parascovia CEBOTARENCO
Privind modul de reflectare a informaţiei aferente perioadei de muncă în darea de seamă IPC 18 65
Privind statutul raporturilor de muncă al persoanelor delegate să activeze în cadrul birourilor electorale 66
Privind calcularea contribuţiilor de ASSO şi primelor de AOAM din salariul achitat pentru perioada lipsei forţate de la serviciu 66
Ghenadie BEJAN
Privind declararea plăţilor cu caracter unic 68
Ольга ГРИНЕВИЧ
О некоторых особенностях исчисления пособия по временной нетрудоспособности из средств работодателя 70
О сроках назначения и выплаты пособий социального страхования 72
DISCUTĂM PROBLEMA • ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Pavel TOSTOGAN
Aplicarea proratei în cazul procurărilor cu destinaţie mixtă: probleme şi soluţii 73
Svetlana SLOBODEANU
Înregistrarea în ECC a veniturilor din comercializarea biletelor pe rutele interurbane regulate 82
CONTABILITATE RAMURALĂ • ОТРАСЛЕВОЙ УЧЕТ
Alexandru FRECĂUŢEANU, Vadim COJOCARI, Angela CHIŞLARU
Înfiinţarea şi îngrijirea plantaţiilor viticole tinere în condiţiile creditării şi subvenţionării: aspecte contabile şi fiscale 85
CONTABILITATEA ÎN ORGANIZAȚIILE NECOMERCIALE • УЧЕТ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Татьяна ПРИСАКАР
Практические аспекты составления учетных политик в некоммерческой организации (НКО) 95
CODUL CIVIL MODERNIZAT • МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Нотариус вместо судьи 103
DREPTUL MUNCII • ТРУДОВОЕ ПРАВО
Тудор КАПША
О предоставлении ежегодного отпуска вне графика отпусков за текущий год 109
О пересмотре штатного расписания бюджетного учреждения 110
Календарь налогоплательщика на ноябрь 2019 года 111
ACTUALIZĂRI ÎN BGPF • ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Саммари обновлений в ОБНП за сентябрь 2019 года 113
MATERIALE OFICIALE • ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ACTE NORMATIVE NOI • НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Приказ Таможенной службы об утверждении Инструкции о порядке периодического декларирования товаров, экспортируемых экономическими агентами посредством международных почтовых отправлений (№ 408-О от 4 сентября 2019 г.) 117
INSTRUCȚIUNI, SCRISORI SI EXPLICAȚII • ИНСТРУКЦИИ, ПИСЬМА И РАЗЪЯСНЕНИЯ
privind administrarea fiscală • по налоговому администрированию
Scrisoarea Serviciului Fiscal de Stat nr. 26-11/1-13/12371 din 13.09.2019 120
Аватар пользователя
andrei
Практик
 
Сообщений: 669
Зарегистрирован: 17 апр 2008, 12:12
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 245 раз.

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение Сергей Темрин » 04 ноя 2019, 14:02

СОДЕРЖАНИН ЖУРНАЛА «БНК» 2019 № 10 (октябрь)

История налоговых амнистий в Молдове полна парадоксов.
Но даже на фоне этой истории, закон о внесении изменений и дополнений в законодательные акты № 122 от 16.08.2019 г., удивил.
Особо привлекают внимание некоторые новации этого закона:
- начиная с 01.01.2020 г., сначала прекратится снижение в 500 тыс. леев для не-задекларировавших ничего лиц;
- начиная с 01.01.2022 г. не будут приниматься во внимание поданные в 2012 г. декларации.
Получается, чтобы попасть в поле зрения проверяющих достаточно, чтобы они в ходе анализа информации обнаружили расхождение в 300 тыс. леев между потраченными \ полученными суммами и суммами, попавшими в декларации или отчеты.
Принятые ГНС от населения декларации на сумму до 1 млн. леев далеко не все имели реальное наполнение. С 2022 года задекларированные ранее “состояния” помогать не станут. И если в 2012 году человек, не побоявшийся принести в налоговую инспекцию информацию об имевшихся у него на счетах в банках деньгах, был уверен, что эти деньги, заработанные в виде зарплаты, дивидендов, роялти, сдачи недвижимости в аренду и т.д. не станут соблазном для обложения налоговиками, то в 2022 году налоговики просто подняв эти декларации и сверив с данными представленных ранее отчетов просто предъявят ему счет на уплату в бюджет налога. Да еще скажут, данных об их обложении в налоговой нет, представьте доказательства уплаты налога по ним. Нет доказательств - заплати, а то придёт проверка и заплатишь в двойном размере, со штрафом.
Венцом внесенных по этой теме изменений стала норма, установленная для вычета займа. “Оцененный налогооблагаемый доход уменьшается на сумму, взятую в качестве займа проверяемым налогоплательщиком, только если налогоплательщик представит доказательства, подтверждающие, что из источника дохода заемной суммы погашены соответствующие налоговые обязательства перед национальным публичным бюджетом, и/или что заемная сумма происходит из денежных средств, задекларированных в соответствии с частью (1) или (7) статьи 2267, и/или что заемная сумма представляет собой доход, не облагаемый налогом в соответствии со статьей 20.” То есть, беря взаймы деньги, гражданин теперь должен, сами видите, что иметь!
Так вот эффект от принятого закона! Если раньше Налоговая служба не имела, что облагать, то теперь, ожидается, что она это получит. Но как будет облагаться тот же полученный заем, или ранее заработанная за границей и отложенная на будущее зарплата, дивиденды, доходы от прироста капитала и реализации сельскохозяйственной продукции?
Перечисленные выше источники доходов не случайны. Почему на это необходимо обращать внимание? По - закону! Так как, каждый из них облагается по-своему подоходным налогом: разные ставки, разные базы налогообложения.
Статья 2267(7) НК предусматривает, что “обязанность представления доказательств налогооблагаемого характера оцененного дохода возлагается на Государственную налоговую службу” (обратите внимание на противоречие с внесенной в НК нормой, согласно которой доказывать должен налогоплательщик). Заметьте - доказательств налогооблагаемого характера дохода! В продолжении этой мысли необходимо привести нормы еще одной статьи НК 2265, согласно которой налогообложение оцененного налогооблагаемого дохода производится в общем порядке, установленном налоговым законодательством для налогообложения доходов физических лиц. То есть, вначале ГНС должна привести доказательства, что обнаруженный доход носит налогооблагаемый характер. Сделать это можно только определив вид дохода, а затем применив соответствующий подход к обложению конкретного вида дохода и обложить подоходным налогом, согласно методике НК.
К слову, декларировать и ранее, и сегодня налогоплательщики должны только то, что подлежало обложению. Поэтому представляется, что большого объема информации по доходам граждан, тем более по периодам до 2005 года в ГНС может просто не быть. Самой сложной задачей ГНС во исполнение приведенных выше статей НК должен стать поиск доказательств, что данное расхождение является, например, полученной на территории РМ в конверте зарплатой или не задекларированным доходом от продажи недвижимости, или не обложенным доходом от сдачи земли в аренду. Будет ли ГНС затруднять себя исполнением требований НК или попытается переложить свои обязанности на плательщика?
Разные сроки отмены различных преференций для налогоплательщиков, поверивших в объявленную государством налоговую амнистию, остро ставят вопрос о равенстве прав налогоплательщиков (заложенных в Конституции РМ) и о налоговой справедливости (лит. «с» части (8) статьи 6 Налогового кодекса*). Почему у нас налогоплательщики, которые не прошли проверку на крупные покупки, ставятся в неравные условия по сравнению с налогоплательщиками, которые прошли подобную проверку до введения в действие закона № 122 от 16.08.19 г.?
Государство, если оно хочет, чтобы ему доверяли свои налогоплательщики, должно придерживаться объявленных принципов.

Сергей Темрин


НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

О документировании операций финансового лизинга
Ю.Ликий,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5
Особенности удержания и декларирования
подоходного налога в 2019 году
П.Гричук, Г.Шпак,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
Лизинговая компания – порог
регистрации плательщиком НДС. Ю.Ликий,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,17
Маркетинговые услуги по изучению
рынка Белоруссии - ставка НДС. Ю.Ликий,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,17
Порядок определения результата от реализации
автомобилей в целях налогообложения. П.Гричук, Г.Шпак,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,18
Субъекты налогообложения
поимущественным налогом в 2019 году. Л.Мицова,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,20
Возникновение права собственности и его утрата для субъекта
налогообложения поимущественным налогом. Л.Мицова,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,21
Обязательства по поимущественному налогу
при объекте финансового лизинга. Л.Мицова,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,22
Нерезидент рм и поимущественный налог. Л.Мицова,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,23
Совместное право собственности
и поимущественный налог. Л.Мицова,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,23
Возникает ли двойное налогообложение при налоге
на недвижимое имущество и поимущественном налоге. Л.Мицова,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,24
В объект налогообложения поимущественным
налогом включен гараж, права ли гнс. Л.Мицова,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,24
О порядке исчисления и выплаты пособия по временной
нетрудоспособности из средств работодателя сотруднице,
отработавшей по сокращенному графику на предприятии
один месяц до страхового риска. О.Гриневич,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,25
Об условиях заключения и расторжения соглашения о рассрочке
пени, начисленной из-за неуплаты в срок взносов обязательного
государственного социального страхования. О.Гриневич,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,27
О неуплате нотариусом с ограниченными возможностями
фиксированных сумм взносов по социальному и медицинскому
страхованию и об уплате им взносов, исчисленных в процентном
отношении к заработной плате и другим выплатам. О.Гриневич,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,28
О порядке исчисления и выплаты пособий
по временной нетрудоспособности из средств работодателя
врачу, проходящим резидентуру, работающему
еще на двух предприятиях по совместительству. О.Гриневич,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,29


БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Учёт налога на прибыль в контексте
МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»
Л.Брынзила,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,31
Новые изменения общего Плана
счетов бухгалтерского учета
В.Щербатюк,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,42
Строительная деятельность: правовые аспекты
отраслевой специфики бухгалтерского учета
Ю.Цугульски, О.Дончу,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,49
Анализ финансовой отчетности и его сущность
Л.Брынзила,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,61

ПРОБЛЕМЫ И МНЕНИЯ
Безнадежный долг: некоторые
аспекты списания в налоговых целях
А.Муравский ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,69

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
Проверочный лист в области управления
отходами и химическими веществамиО.Дончу,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,79

ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Налоговый обзор (сентябрь 2019 г.),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,93

ДОСЬЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Официальный обменный курс иностранных валют (сентябрь 2019 г.),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,94
Сергей Темрин
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 4380
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 14:42
Благодарил (а): 730 раз.
Поблагодарили: 2132 раз.

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение Сергей Темрин » 28 ноя 2019, 11:19

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «БНК» 2019, № 11 (ноябрь)

Близится завершение еще одного налогового года. С 01.01.2019 года вступила в действие статья 261 Вычет амортизации основных средств и утратила силу статья 26 Вычет начисленной амортизации Налогового кодекса.
Минфин опубликовал проект Положение о порядке учета и начисления износа основных средств в целях налогообложения и новый Каталог основных средств и нематериальных активов для обсуждения. Провозглашено упрощение системы учета и расчета амортизации в целях налогообложения.
Мы должны осуществить перевод от расчета амортизации по категориям имущества на расчет износа по каждому основному средству. Метод «по категориям» предполагал большие суммы износа в начале эксплуатации основных средств, и меньшие - в последующем. Возникавшее в результате снижение налогового бремени, хотя и временное, стимулировало инвестиции предприятий в основные фонды.
Большинство предприятий начисляли амортизацию в финансовых целях линейным методом, а в налоговых – методом уменьшающего остатка. В результате получалась разница, к которой добавлялся сложный расчет. Появлялась и разница по подоходному налогу. Реформа предполагала сближение начисления амортизации в финансовом и налоговом учете. Теперь разница в начислении амортизации между финансовым и налоговым учетом сможет возникнуть только при осуществлении капитального ремонта и других. Но «гладко было на бумаге...».
Что делать с накопившимися разницами, сроками эксплуатации, ремонтами арендованных активов? Тем более, старый метод не учитывал срок полезного действия при принятии на учет основных средств, бывших в эксплуатации.
Цель - добиться такого состояния документа, который бы удовлетворил все стороны — и Минфин, и бизнес-сообщество.
Торопливость в таком важном вопросе не нужна. Нам на форумах и семинарах говорят, что скорей всего нам разрешат оставить старую систему начисления износа в налоговых целях, но налоговый год заканчивается и для этого остается все меньше времени, так как необходимо внести изменения в Налоговый кодекс, а это не такой быстрый процесс

Хотелось бы отметить и инициативу Налоговой службы по рассмотрению и обсуждению проекта изменений статьи 102 (5) Налогового кодекса, касающуюся изменений применения НДС в строительной отрасли. Напомним, что статья 102 (5) НК регулирует право вычета налога при смешанных поставках. Рассчитывается условный коэффициент, который определялся как доля облагаемых поставок общем объеме поставок, без учета авансов. В декабре осуществляется перерасчет на основании годовых показателей.
Положения закона оставляли без ответов ряд вопросов. Что делать, когда сроки строительства не совпадают с календарным годом. Также не всегда понятно, какие расходы можно четко разделить на облагаемые и освобожденные.
Налогоплательщики, каждый как мог решали возникающие проблемы. Кто-то для избежания недопонимания с Налоговой службой, уходил от спорных вопросов, завышая долю облагаемых поставок, другие считали, исходя из расчета расхода материалов согласно смете. В общем каждый выкручивался, как мог. Но в любом случае у налоговых служащих всегда оставалась возможность уличить налогоплательщика то ли в неверном исчислении НДС, то ли в занижении подоходного налога.
И радует то, что инициатором разрешения этой тупиковой ситуации выступила Госналогслужба. Налоговая служба предложила уйти от «продажного» метода и использовать «расходный» метод. Также рассчитывается условный коэффициент, только используются данные расходов на создание облагаемых НДС объектов. Используются показатели, исходя из сметной стоимости объекта. При вводе объекта в эксплуатацию (или при внесении изменений в проектную документацию) условный коэффициент перерассчитывается.
Насколько «расходный» метод лучше «продажного» покажет обсуждение, хотя, на мой взгляд, «расходному» методу свойственны те же недостатки, что и «продажному».

Сергей Темрин


НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Об инициативе Налоговой службы
по изменению статьи 102 Налогового кодекса
Ю.Ликий.....................................................................6
Особенности удержания и декларирования
подоходного налога в 2019 году
П.Гричук, Г.Шпак.............................................................8

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
Услуги иностранного адвоката и импорт услуг. Ю.Ликий.......................16
Кто определяет код товарной номенклатуры? Ю.Ликий..........................16
Право вычета НДС при Переходе от облагаемых
на необлагаемые поставки НДС. Ю.Ликий...........................................17
Продажа доли капитала физическим
лицом: налоговые последствия. П.Гричук, Г.Шпак.................................17
Является ли капитальным активом приобретенная жилая
недвижимость с целью перепродажи. П.Гричук, Г.Шпак..........................19
Профессиональное повышение квалификации,
осуществленное самостоятельно. П.Гричук, Г.Шпак.............................20
Страхование имущества и страховое возмещение:
право вычета и отражение в Декларации. П.Гричук, Г.Шпак.........................21
Начисление амортизации по основному средству
в налоговых целях, полученному в ноябре. П.Гричук, Г.Шпак......................................23
Продажа товара физическим
лицом через интернет-сайт. П.Гричук, Г.Шпак.................................25
Общественно-политическая организация берет
в наем помещение у физического лица. П.Гричук, Г.Шпак........................25
Влияние выявленной ошибки по налогу на недвижимое
имущество на льготу в 15%. Л.Мицова....................................................27
Об объекте обложения налогом
на недвижимое имущество. Л.Мицова........................................................28
Отсутствие договора найма земли, на ком лежат обязательства
по уплате налога на недвижимость. Л.Мицова.....................................................29
Облагаемая база по налогу на недвижимость
при найме имущества у публичного органа. Л.Мицова..............................................30
Сбор за временное проживание при договоре
доверительного управления. Л.Мицова...............................................................31
О порядке контроля осуществления социального и медицинского
страхования после внесения изменений в законодательство. О.Гриневич........................32
О порядке перечисления административных санкций. О.Гриневич.................................35
Об отсутствии сроков давности при уплате
обязательств по социальному страхованию. О.Гриневич........................................36
О возможности активирования полиса
обязательного медицинского страхования. О.Гриневич..................................................37
О праве населения Молдовы использовать статус
застрахованного лица на всей территории страны. О.Гриневич..........................................38
О праве сотрудника на пособие по временной
нетрудоспособности из средств работодателя. О.Гриневич................................................38

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Новое в бухгалтерском цикле субъекта в схемах
О.Дончу.......................................................................................40
Строительная деятельность: правовые аспекты
отраслевой специфики бухгалтерского учета.
Ю.Цугульски, О.Дончу.......................................................................58
Анализ финансовой отчетности и его сущность.
Л.Брынзила.................................................................................68

ПРОБЛЕМЫ И МНЕНИЯ
Сущность и особенности разработки учетных
политик сельскохозяйственных предприятий
А.Фрекэуцяну..........................................................................80

ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Налоговый обзор (октябрь 2019 г.)...........................................93

ДОСЬЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Официальный обменный курс иностранных валют (октябрь 2019 г.)...............94
Сергей Темрин
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 4380
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 14:42
Благодарил (а): 730 раз.
Поблагодарили: 2132 раз.

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение andrei » 28 ноя 2019, 15:23

Содержание журнала "Contabilitate şi audit" № 11, 2019

TRECEREA ÎN REVISTĂ A EVENIMENTELOR • ОБЗОР СОБЫТИЙ
Пульс ноября 4
IMPLEMENTĂM MODIFICĂRILE OPERATE ÎN SNC • ВНЕДРЯЕМ ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В НСБУ
Alexandru NEDERIŢA
Comentarii privind conţinutul modificărilor de bază operate în SNC „Imobilizări necorporale şi corporale” şi modul de aplicare a acestora 6
Наталья ЦИРЮЛЬНИКОВА, Марчела Дима
Комментарии к изменениям, внесенным в НСБУ «Обесценение активов» 20
CONSULTAŢII PRIVIND CONTABILITATEA ŞI IMPOZITAREA • КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Elena IAVORSCAIA
Rezultatele inventarierii anuale: evidenţă & impozitare 27
Юлиана ЦУГУЛЬСКИ
Расходы на гарантийный ремонт товаров возмещает производитель-нерезидент: учет и налогообложение 35
Александр ЭЗБИЧАК, Елена ЯВОРСКАЯ
Налоговые последствия аннулирования задолженности работника по займу 42
Alexandru NEDERIŢA, Andrei APOSTU
Privind contabilizarea costurilor aferente confecţionării şi instalării firmei întreprinderii 47
Вера БАЧУ
Для кого проведение аудита в 2019 году является обязательным? 49
DISCUTĂM PROBLEMA • ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Павел ТОСТОГАН
Льгота по НДС для сельхозпроизводителей и нарастающее переходящее сальдо по расчетам с бюджетом 52
OPINII • ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Елена ЯВОРСКАЯ
Rent a car в командировке: да разве это прихоть? 55
ÎNTREBĂRI – RĂSPUNSURI • ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
Игорь ЛАЗАРЬ
Об определении даты экспорта товаров при исчислении суммы НДС к возмещению 59
О порядке исчисления единого налога при оказании посреднических услуг 59
Об определении права на личное освобождение при продаже капитальных активов в 2020 году 60
Александр НЕДЕРИЦА, Андрей АПОСТУ
О порядке списания и учета стоимости автошин, установленных на переданном в имущественный наем транспортном средстве 61
Об учете неиспользуемого комплекта автошин 62
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Angajatul nu a informat entitatea despre pierderea dreptului la scutirea pentru persoana întreţinută: cine va suporta consecinţele? 62
Privind beneficierea de scutirea pentru persoanele întreţinute care sunt cetăţeni ai altui stat 63
Privind obligaţiile fiscale în cazul vânzării autoturismului în baza procurii 64
Андрей АПОСТУ
Об исчислении налогооблагаемой базы единого налога 64
Jana GRICIUC
Privind beneficierea de scutirea suplimentară în cazul în care soţul, pe parcursul anului, a obţinut dreptul la scutirea personală majorată 65
Privind deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor aferente instruirii personalului 67
Privind venitul impozabil din vânzarea materialelor obţinute în urma demolării unei case 67
Ludmila GROPA (MIŢOVA)
Privind calcularea taxei pentru amenajarea teritoriului 68
Елена ЯВОРСКАЯ, Александр ЭЗБИЧАК
Электронная торговля в рамках независимой деятельности 70
ADMINISTRARE FISCALĂ • НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Victor SÎRBU, Oxana ZĂNOAGĂ
Modul de examinare a cazurilor de încălcare fiscală şi de adoptare a deciziei privind acestea 73
Петру ГРИЧУК, Валериу СЕВЕРИН,
О санкциях за ошибки, допущенные при регистрации налоговых накладных в ГЭРНН 78
О санкциях за непредставление налоговых отчетов 79
Victoria BELOUS
Privind înregistrarea în calitate de plătitori de TVA a entităţilor care importă servicii 80
Privind conlucrarea cu organul fiscal în cadrul controlului fiscal 81
Roman VIERU
Privind modul de aplicare a sancţiunilor pentru încălcările depistate în cadrul controlului fiscal repetat 82
ASIGURĂRI SOCIALE ŞI MEDICALE • СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Геннадий БЕЖАН
Декларирование периодов в таблице № 3 отчета IPC 18: на что обратить внимание 84
Парасковия ЧЕБОТАРЕНКО
Обязаны ли ООО, у которых нет работников, представлять отчет IPC 18 87
Об отражении в информации IRM 19 данных по принятым на работу иностранным гражданам 88
Privind reţinerile din plăţile achitate membrilor nerezidenţi ai consiliului societăţii 88
Ольга ГРИНЕВИЧ
Об обложении выходного пособия при увольнении взносами ОГСС и взносами ОМС 89
CONTABILITATE RAMURALĂ • ОТРАСЛЕВОЙ УЧЕТ
Alexandru FRECĂUŢEANU, Vadim COJOCARI, Angela CHIŞLARU
Perisabilitatea naturală la păstrarea produselor vegetale: determinare, contabilizare, impozitare 91
CODUL CIVIL MODERNIZAT • МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Доверенность: новые правила 97
Календарь налогоплательщика на декабрь 2019 года 101
ACTUALIZĂRI ÎN BGPF • ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Саммари обновлений в ОБНП за октябрь 2019 года 103
SINTEZA ACTELOR • ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Обзор законодательных и нормативных документов 111
Аватар пользователя
andrei
Практик
 
Сообщений: 669
Зарегистрирован: 17 апр 2008, 12:12
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 245 раз.

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение Сергей Темрин » 19 дек 2019, 12:22

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «БНК» 2019, № 12 (декабрь)

Слово главного редактора

Приближается 2020 год.
Что следует ожидать от него? Налоговые службы мира прилагают всё большие усилия в борьбе с отмыванием денежных средств. Мы видим, как за рубежом повышенное внимание уделяется созданию условий, при которых растет уровень добровольного соблюдения налогоплательщиками налогового законодательства. Меняются принципы взаимоотношений Налоговой службы и налогоплательщиков. Построение отношений между налогоплательщиком и налоговыми органами все больше строится на принципах равноправия и баланса прав и обязанностей сторон. В настоящий момент около 30 стран мира перешли или переходят от традиционного режима налогового контроля к подходу, основанному на принципах доверия, прозрачности и взаимовыгодного сотрудничества.
Налоговый мониторинг, как новый метод налогового контроля, завоевывает мир. Налоговый мониторинг заключается в том, что компания раскрывает инспекции информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности в обмен на возможность обращаться за разъяснениями по сложным вопросам налогообложения, в том числе касающимся заключенных и планируемых к заключению сделок. Технически это выглядит, как доступ Госналогслужбы в режиме он-лайн к базам данных (сведениям бухгалтерского и налогового учета) налогоплательщика.
Порядок такого доступа регламентируется в договоре между Налоговой службой и налогоплательщиком. Помимо порядка доступа к базам данных, налоговый мониторинг подразумевает отслеживание и, если надо, корректировку отражения хозяйственных операций налогоплательщика, контроль за ведением регистров бухгалтерского и налогового учета, системой внутреннего контроля за правильностью исчисления и уплаты налогов и сборов. В свою очередь, Налоговая служба в отношении тех плательщиков, с кем заключены договоры о налоговом мониторинге, не проводит камеральные и выездные проверки.
У налогового мониторинга есть свои сторонники и противники. Сторонники считают, что налоговый мониторинг позволяет обеспечить уплату каждым налогоплательщиком справедливой доли (или как его еще называют правильного налога) в бюджет государства. Иными словами, уплата так называемого правильного налога, то есть не больше и не меньше положенного по закону, означает проявление заботы об обществе, в котором живет и работает налогоплательщик.
Противники считают, что налоговый мониторинг не должен превращаться в VIP-клуб, где налогоплательщикам создаются льготные условия. В обмен на налоговую прозрачность для них налоговые администрации обещают решать все налоговые вопросы «быстро, мирно, справедливо и окончательно». Тем самым налогоплательщик получает гарантии правомерности своих позиций и минимизацию налоговых рисков.
Поэтому для Молдовы вопросы внедрения налогового мониторинга не так благополучно однозначны. Необходимо создание специализированного подразделения с квалифицированным персоналом, ясной и подробной законодательной базы. Не так однозначен запрет на камеральные и выездные налоговые проверки с налогоплательщиками, с которыми заключен договор о налоговом мониторинге. Наверно, нужно учесть опыт внедрения налогового мониторинга других стран (в России, например, начали исключительно с крупных компаний). Поэтому, необходимо понимать, что для Молдовы внедрение налогового мониторинга это не вопрос завтрашнего дня.
Поэтому, дорогие наши читатели, с Новым Годом вас и Рождеством!!! До встречи в 2020 году!

Сергей ТемринНАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
О выписке налоговой накладной при купле-
продаже недвижимости с оплатой в рассрочку
Ю.Ликий...............................................................................6
Налогообложение резидентов
информационно-технологических парков
П.Гричук, Г.Шпак........................................................................8

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
О праве на вычет НДС при реорганизации
в форме объединения. Ю. Ликий...........................................................18
Расторгнут договор. Начислять ли НДС
на полученный аванс по этому договору? Ю. Ликий.......................................18
О вычете расходов по страхованию
автомобиля, попавшего в ДТП, и его списанию. П.Гричук, Г.Шпак......................19
Налогоплательщик применяет налоговый период,
отличный от календарного года: Налоговые последствия. П.Гричук, Г.Шпак..............23
О пене за просрочку платежей. П.Гричук, Г.Шпак...............................................24
О порядке вычета расходов на пожертвования на
благотворительные цели и спонсорскую поддержку. П.Гричук, Г.Шпак............................27
Продажа предприятием взаимозависимому лицу доли участия
в уставном капитале другого предприятия. Е.Боля, И.Боциева........................................29
О возврате сбора за пользование автомобильными
дорогами в случае переплаты. Л.Мицова...................................................................32
Об уплате налога на недвижимость
при разделении одного объекта на два. Л.Мицова.........................................................33
Поимущественный налог и обесцененная стоимость. Л.Мицова............................................35
Социальное и медицинское страхование лиц – нерезидентов РМ,
работающих на предприятиях с иностранным капиталом. Е.Боля, И.Боциева..............................36
Об ответственности за недостоверную
информацию, представленную работниками. О.Гриневич..................................................37
О праве учредителя ИП, не имеющего деятельности, на исчисление
пособия по материнству из доходов застрахованного мужа. О.Гриневич.................................39
О начислении взносов социального и медицинского страхования
из заработной платы, финансированной из гранта. О.Гриневич..........................................41

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Новое в бухгалтерском цикле субъекта в схемах
О.Дончу........................................................................................43
Анализ финансовой отчетности и его сущность.
Л.Брынзила................................................................................62

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Контролируем налоги:
управление налоговыми рисками
С.Темрин.................................................................................70

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
Проверочный лист общих требований
в области предоставления услуг в сфере красоты
О.Дончу...............................................................................74

ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Налоговый обзор (ноябрь 2019 г.)...................................................85

ДОСЬЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Содержание журнала «БНК» за 2019 год.....................................................86
Официальный обменный курс иностранных валют (ноябрь 2019 г.)......................94
Сергей Темрин
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 4380
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 14:42
Благодарил (а): 730 раз.
Поблагодарили: 2132 раз.

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение Сергей Темрин » 19 дек 2019, 12:39

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА«БНК» ЗА 2019 ГОД

Налоговое право
Налоговый кодекс. Раздел I. Общие положения...................................№ 1-2
Налоговый кодекс. Раздел II. Подоходный налог.................................№ 1-2
О введении в действие разделов I и II Налогового кодекса......................№ 1-2
Налоговый кодекс. Раздел III. Налог на добавленную стоимость.........................№ 1-2
О введении в действие раздела III Налогового кодекса........................№ 1-2
Налоговый кодекс. Раздел IV. Акцизы............................................№ 1-2
О введении в действие раздела IV Налогового кодекса.......................№ 1-2
Налоговый кодекс. Раздел V. Налоговое администрирование.......................№ 1-2
О введении в действие раздела V Налогового кодекса..............................№ 1-2
Налоговый кодекс. Раздел VI. Налог на недвижимое имущество.........................№ 1-2
О введении в действие раздела VI Налогового кодекса................................№ 1-2
Налоговый кодекс. Раздел VI1. ПОИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГ............................№ 1-2
Налоговый кодекс. Раздел VII. Местные сборы......................№ 1-2
О введении в действие раздела VII Налогового кодекса....................№ 1-2
Налоговый кодекс. Раздел VIII. СБОРЫ ЗА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ......................№ 1-2
О введении в действие раздела VIII Налогового кодекса...................№ 1-2
Налоговый кодекс. Раздел IX. Дорожные сборы..............................№ 1-2
О введении в действие раздела IX Налогового кодекса..............................№ 1-2

Наши консультации
Гриневич Ольга. Некоторые аспекты социального и медицинского страхования...........№ 3-5
Гриневич Ольга. Порядок исчисления основы для начисления пособий
по временной нетрудоспособности из средств работодателя после 01.07.19 г....................№ 8
Гричук Петру, Шпак Галина. Амортизационная стоимость основных средств...........................№ 8
Гричук Петру, Шпак Галина. Вычет процентных начислений по полученным займам......................№ 7
Гричук Петру, Шпак Галина. Налогообложение резидентов информационно-технологических парков..............№ 12
Гричук Петру, Шпак Галина. Некоторые аспекты
применения п. d) ст. 19 Налогового кодекса в 2018 году....................№ 3
Гричук Петру, Шпак Галина. Некоторые аспекты, связанные с порядком
составления и представления Декларации (форма VEN 12) за 2018 год...............№ 3
Гричук Петру, Шпак Галина. Об изменениях в налоговом законодательстве.....................№ 9
Гричук Петру, Шпак Галина. Особенности удержания
и декларирования подоходного налога в 2019 году...........................№ 10-11
Гричук Петру, Шпак Галина. Особенности удержания подоходного налога
у источника выплаты с доходов нерезидента (в том числе при Интернет-торговле)..............№ 6
Гричук Петру, Шпак Галина. Порядок перехода к линейному
методу начисления амортизации в целях налогообложения..................№ 4
Гропа Людмила. Местные сборы в Кишинэу для 2019 года............................№ 3
Дончу Ольга. Правомерность оформления e-фактуры: аргументы налогоплательщиков................№ 5
Ликий Юрий. О выписке налоговой накладной
при купле-продаже недвижимости с оплатой в рассрочку......................№ 12
Ликий Юрий. О действии статей 102(18) и 117 (11) Налогового кодекса................№ 4
Ликий Юрий. О документировании операций финансового лизинга.................№ 10
Ликий Юрий. О документировании поставок товаров, услуг,
осуществляемых в рамках государственных закупок................................№ 6
Ликий Юрий. О поставках услуг в электронной форме в Российскую Федерацию....................№ 3
Ликий Юрий. О применении товарно-сопроводительного уведомления..................№ 8
Ликий Юрий. Об изменениях, внесенных в Налоговый кодекс........................№ 9
Ликий Юрий. Об инициативе Налоговой службы
по изменению статьи 102 Налогового кодекса..........................№ 11
Ликий Юрий. Об использовании товарно-сопроводительного извещения........................№ 5

Вопросы-ответы
Боля Елена, Боциева Ирина. Продажа предприятием взаимозависимому лицу доли участия в уставном капитале другого предприятия..............№ 12
Боля Елена, Боциева Ирина. Социальное и медицинское страхование лиц – нерезидентов РМ, работающих на предприятиях с иностранным капиталом..........№ 12
Гриневич Ольга. Данные для заполнения отчета формы IPC18....................№ 6
Гриневич Ольга. Заработная плата меньше минимальной гарантированной, при исчислении пособий можно ли заменить на минимальную гарантированную..............№ 9
Гриневич Ольга. Застрахованное лицо заболело в день увольнения, кто оплачивает медицинский отпуск..........................№ 9
Гриневич Ольга. Кто, начиная с 1 июля, должен оплачивать листок о медицинском отпуске?.................................№ 8
Гриневич Ольга. Максимальный срок начислений пособия социального страхования..............................№ 9
Гриневич Ольга. О введении формуляра формы IRM 19..........................................№ 6
Гриневич Ольга. О возможности активирования полиса обязательного медицинского страхования.....................№ 11
Гриневич Ольга. О начислении взносов социального и медицинского
страхования из заработной платы, финансированной из гранта............................№ 12
Гриневич Ольга. О неуплате нотариусом с ограниченными возможностями фиксированных сумм взносов по социальному и медицинскому страхованию и об уплате им взносов, исчисленных в процентном отношении к заработной плате и другим выплатам.................................№ 10
Гриневич Ольга. О порядке исчисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности из средств работодателя врачу, проходящим резидентуру, работающему еще на двух предприятиях по совместительству.........№ 10
Гриневич Ольга. О порядке исчисления и выплаты пособия по временной нетрудоспособности из средств работодателя сотруднице, отработавшей по сокращенному графику на предприятии один месяц до страхового риска.........№ 10
Гриневич Ольга. О порядке контроля осуществления социального и медицинского страхования после внесения изменений в законодательство......................№ 11
Гриневич Ольга. О порядке перечисления административных санкций.......................№ 11
Гриневич Ольга. О праве матери и отца на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до исполнения ему возраста 3 лет и в случае, если после предоставления отпуска по уходу за ребенком они восстанавливаются на работе, устраиваются на работу, осуществляют деятельность в целях получения дохода, либо увольняются до истечения отпуска по уходу за ребенком..................№ 7
Гриневич Ольга. О праве на пособие по уходу за ребенком отцу, сменившему место работы до предоставления отпуска по уходу за ребенком.......................№ 7
Гриневич Ольга. О праве населения Молдовы использовать статус застрахованного лица на всей территории страны........................№ 11
Гриневич Ольга. О праве сотрудника на пособие по временной нетрудоспособности из средств работодателя................................№ 11
Гриневич Ольга. О праве учредителя ИП, не имеющего деятельности,
на исчисление пособия по материнству из доходов застрахованного мужа...............................№ 12
Гриневич Ольга. О случае замены с 1 июля 2019 года месяцев периода расчета, в которых отсутствует застрахованный доход,
на месяцы, предшествующие данному периоду.........................................№ 7
Гриневич Ольга. Об обеспечении социального и медицинского
страхования лицу, заключившему с фирмой договор об оказании услуг................................№ 7
Гриневич Ольга. Об обязанности работодателя обеспечить медицинское
страхование по месту работы лица, окончившего высшее учебное
заведение и заключившего индивидуальный трудовой договор...................................№ 7
Гриневич Ольга. Об обязательствах работодателей – нерезидентов
обеспечивать своим работникам социальное и медицинское страхование.........................№ 7
Гриневич Ольга. Об основе для исчисления пособия по временной
нетрудоспособности, когда в нескольких месяцах из периода расчета,
застрахованный доход есть за неполные месяцы...........................................№ 7
Гриневич Ольга. Об основе для исчисления пособия по временной нетрудоспособности, в случае отсутствия застрахованного дохода
за период более 36 месяцев до страхового риска..........................№ 7
Гриневич Ольга. Об ответственности за недостоверную
информацию, представленную работниками.......................................№ 12
Гриневич Ольга. Об отсутствии права на пособие по временной
нетрудоспособности у застрахованного лица, не потерявшего во время
медицинского отпуска все источники застрахованных доходов...............................№ 7
Гриневич Ольга. Об отсутствии сроков давности
при уплате обязательств по социальному страхованию...........................................№ 11
Гриневич Ольга. Об условиях заключения и расторжения соглашения
о рассрочке пени, начисленной из-за неуплаты в срок взносов
обязательного государственного социального страхования.............................№ 10
Гриневич Ольга. По итогам налоговой проверки доначислена
зарплата и социальные платежи: отражение в налоговой отчетности.......................№ 6
Гриневич Ольга. После отпуска по уходу за ребенком
был взят отпуск по семейным обстоятельствам: будет ли
оплачен последующий медицинский отпуск?..................................№ 6
Гриневич Ольга. Продолжающийся медицинский
отпуск, как считать работодателю..............................................№ 9
Гриневич Ольга. Работник по совместительству, действия
работодателя при расчете медицинского отпуска...............................№ 9
Гриневич Ольга. Размер пособия по временной
нетрудоспособности и основа начисления из средств работодателя............................№ 9
Гриневич Ольга. Случаи неоплаты медицинского отпуска,
и кто контролирует правильность исчислений.................................№ 9
Гриневич Ольга. Социальные платежи в адвокатском бюро.............................№ 8
Гриневич Ольга. Физическое лицо оказывает услуги предприятию:
взносы социального и медицинского страхования...........................................№ 6
Гричук Петру, Шпак Галина. Автомобиль фирмы используется в личных целях..........................№ 3
Гричук Петру, Шпак Галина. Беспроцентный заем
учредителю за счет банковского кредита...................................№ 3
Гричук Петру, Шпак Галина. Возмещение подоходного
налога физическому лицу при переплате..........................................№ 4
Гричук Петру, Шпак Галина. Выдача Сертификата о резидентстве....................№ 8
Гричук Петру, Шпак Галина. Декларация Индивидуального
предприятия VEN12 и Учредителя ИП CET18...............................№ 6
Гричук Петру, Шпак Галина. Документы, определяющие
стоимостной базис отчуждаемых активов......................................№ 7
Гричук Петру, Шпак Галина. Должно ли предприятие при сдаче отчетов
Формы IPC18 заполнять Таблицу № 2 приложения № 1 «Информация
о начале, приостановлении и завершении трудовых отношений»?.....................№ 4
Гричук Петру, Шпак Галина. Должно ли предприятие, которое не
имеет нанятых работников, сдавать отчет по Форме IPC18?...............................................№ 3
Гричук Петру, Шпак Галина. Доходы физического лица полученные от функции администратора и учредителя компании нерезидента, налоговые последствия в РМ............№ 6
Гричук Петру, Шпак Галина. Доходы, подлежащие
декларированию физическим лицом...........................................№ 4
Гричук Петру, Шпак Галина. Изменение налогового режима
по подоходному налогу и право пользования льготой при
увеличении среднесписочной численности работников.......................№ 5
Гричук Петру, Шпак Галина. ИП ликвидируется…......................................№ 3
Гричук Петру, Шпак Галина. Использование налоговых убытков прошлых
лет при заполнении Декларации о доходах индивидуального предприятия................................№ 4
Гричук Петру, Шпак Галина. Категории налогоплательщиков (физических
лиц), которые обязаны представлять Декларации за 2018 год......................................№ 4
Гричук Петру, Шпак Галина. Консервация основных
средств и налог на недвижимое имущество........................................................№ 7
Гричук Петру, Шпак Галина. Налоговые последствия дарения денежных средств...............................№ 5
Гричук Петру, Шпак Галина. Налогообложение
рекламных акций с розыгрышем призов.............................................................№ 5
Гричук Петру, Шпак Галина. Налогоплательщик применяет налоговый
период, отличный от календарного года: Налоговые последствия........................................№ 12
Гричук Петру, Шпак Галина. Начисление амортизации
по основному средству в налоговых целях, полученному в ноябре................................№ 11
Гричук Петру, Шпак Галина. Нужно ли представлять Декларацию физическому
лицу, получающим доход на одном месте работы и дивиденды?..........................№ 4
Гричук Петру, Шпак Галина. О бланках Деклараций физических лиц..............................№ 4
Гричук Петру, Шпак Галина. О вычете расходов на талоны на питание......................................№ 5
Гричук Петру, Шпак Галина. О вычете расходов
по страхованию автомобиля, попавшего в ДТП, и его списанию.........................................№ 12
Гричук Петру, Шпак Галина. О документах,
прилагаемых к Декларации физического лица........................................№ 4
Гричук Петру, Шпак Галина. О налогообложении
дивидендов уплаченных в пользу нерезидента.........................................................№ 3
Гричук Петру, Шпак Галина. О налогообложении суммовых разниц.......................................№ 3
Гричук Петру, Шпак Галина. О нормативных актах, регламентирующих
заполнение Деклараций физическим лицом за 2018 год...............................................№ 4
Гричук Петру, Шпак Галина. О пене за просрочку платежей.............................................№ 12
Гричук Петру, Шпак Галина. О подаче Декларации физическим
лицом при отсутствии обязательств за второй этап 2018 года...............................................№ 4
Гричук Петру, Шпак Галина. О порядке вычета расходов на
пожертвования на благотворительные цели и спонсорскую поддержку..................................№ 12
Гричук Петру, Шпак Галина. О порядке исправления данных отчета формы IALS18...........................№ 4
Гричук Петру, Шпак Галина. О представлении
повторной Декларации физическим лицом...................................№ 4
Гричук Петру, Шпак Галина. О продлении срока
представления Декларации физического лица......................................№ 4
Гричук Петру, Шпак Галина. О санкциях при занижении
плательщиком платежей в отчете формы IPC18..............................................№ 5
Гричук Петру, Шпак Галина. О санкциях, когда предприятие
совершает ошибки при подаче отчета формы IPC18...............................................№ 5
Гричук Петру, Шпак Галина. О скидке после продажи товара.........................................№ 3
Гричук Петру, Шпак Галина. Об удержаниях при выплате роялти нерезиденту..............................№ 5
Гричук Петру, Шпак Галина. Об уплате подоходного
налога в рассрочку по подразделениям.................................................№ 4
Гричук Петру, Шпак Галина. Общественно-политическая
организация берет в наем помещение у физического лица..........................................№ 11
Гричук Петру, Шпак Галина. Онлайн-магазин и независимая деятельность..............................№ 3
Гричук Петру, Шпак Галина. Ответственность
физического лица за непредставление Декларации...........................................№ 4
Гричук Петру, Шпак Галина. Откорректированный
отчет IPC18, сроки предоставления..........................................№ 7
Гричук Петру, Шпак Галина. Отражение в ежемесячном отчете (форма IPC18)
выплат физическим лицам за продукцию растениеводства и садоводства........................№ 6
Гричук Петру, Шпак Галина. Отражение в отчете формы IPC18
доходов работников, разрабатывающих программное обеспечение...............................№ 6
Гричук Петру, Шпак Галина. Получение Сертификата о резидентстве...............................№ 8
Гричук Петру, Шпак Галина. Порядок определения результата
от реализации автомобилей в целях налогообложения.....................................№ 10
Гричук Петру, Шпак Галина. Порядок уплаты
подоходного налога физическим лицом за 2018 год.........................................№ 4
Гричук Петру, Шпак Галина. Право вычета
по расходам на приобретение товарных каталогов............................................№ 5
Гричук Петру, Шпак Галина. Предприятие берет заем у учредителя................................№ 8
Гричук Петру, Шпак Галина. Предприятие выплачивает дивиденды авансом…............................№ 8
Гричук Петру, Шпак Галина. Предприятие
приобретает автомобиль у физического лица......................................№ 8
Гричук Петру, Шпак Галина. Приобретение товаров у физических
лиц–граждан лицом, осуществляющим независимую деятельность:
удержание налога у источника выплаты....................................№ 7
Гричук Петру, Шпак Галина. Продажа доли капитала
физическим лицом: налоговые последствия..........................................№ 11
Гричук Петру, Шпак Галина. Продажа продукции собственного
производства лицом, осуществляющим независимую деятельность......................№ 7
Гричук Петру, Шпак Галина. Профессиональное
повышение квалификации, осуществленное самостоятельно............................№ 11
Гричук Петру, Шпак Галина. Резидент ИТП сдает недвижимость в наем.......................№ 8
Гричук Петру, Шпак Галина. Резидент ИТ-парка
выдает заработную плату товаром: налоговые последствия.......................................№ 7
Гричук Петру, Шпак Галина. Религиозная организация
хочет приобрести здание: налоговые последствия..................................№ 5
Гричук Петру, Шпак Галина. Сроки и способы
представления Деклараций физического лица..............................................№ 4
Гричук Петру, Шпак Галина. Страхование имущества и страховое
возмещение: право вычета и отражение в Декларации......................................№ 11
Гричук Петру, Шпак Галина. Технический простой
на предприятии и предоставление отчета Форма IPC18.........................................№ 4
Гричук Петру, Шпак Галина. Уплата подоходного налога лицом, осуществляющим
независимую деятельность при отсутствии фактической деятельности...............................№ 7
Гричук Петру, Шпак Галина. Физическое лицо сдает
в наем автомобиль другому физическому лицу….........................................№ 8
Гричук Петру, Шпак Галина. Является ли капитальным
активом приобретенная жилая недвижимость с целью перепродажи................................№ 11
Гричук Петру. Продажа товара физическим лицом через интернет-сайт...............................№ 11
Гропа Людмила. Гостинично-ресторанный бизнес и ставки сбора
за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг.........................................№ 5
Гропа Людмила. Земельный участок и сооружение
расположенное на нем: ставки налога на недвижимое имущество..................................№ 7
Гропа Людмила. Имущество, подлежащее
регистрации в реестре недвижимого имущества...........................................№ 7
Гропа Людмила. Крестьянское хозяйство и налог на недвижимое имущество...........................№ 7
Гропа Людмила. О торговых посредниках...............................................№ 6
Гропа Людмила. Предприятие сдает в наем автомобили:
обязательства по уплате местных сборов......................................................№ 5
Кауш Лилия. Уплата подоходного налога
в рассрочку и предварительная выплата дивидендов..............................................№ 5
Ликий Юрий. Импорт услуг и заполнение Декларации по НДС..........................................№ 7
Ликий Юрий. Кто определяет код товарной номенклатуры? ............................................№ 11
Ликий Юрий. Лизинговая компания – порог регистрации плательщиком НДС .............................№ 10
Ликий Юрий. Маркетинговые услуги по изучению рынка Белоруссии - ставка НДС ..............................№ 10
Ликий Юрий. Невычитаемые расходы по подоходному налогу и вычеты НДС........................................№ 7
Ликий Юрий. О вычете НДС по ремонтным работам при страховом возмещении...................................№ 6
Ликий Юрий. О документах при внутреннем перемещении активов......................................№ 6
Ликий Юрий. О поставках товара в зсп от поставщика транспортом покупателя..................................№ 3
Ликий Юрий. О праве на вычет НДС при реорганизации в форме объединения..........................................№ 12
Ликий Юрий. О статье 102 (12) НК ..........................................................№ 3
Ликий Юрий. Обнаружение дефекта при приемке
оборудования, выписка налоговой накладной ....................................................................№ 9
Ликий Юрий. Обязательства по НДС при аренде земли в Приднестровье. .................................................№ 7
Ликий Юрий. Право вычета НДС при переходе
от облагаемых на необлагаемые поставки НДС..................................................№ 11
Ликий Юрий. Предприятие купило товар со ставкой
НДС 20%. При продаже ставка НДС поменялась на 10%..................................................№ 9
Ликий Юрий. Предприятие начислило НДС с полученного аванса.
Поставка модифицирована в заем. Какие обязательства по НДС?..........................................№ 9
Ликий Юрий. Предприятие продает грузовой автомобиль
с предустановленными шинами и аккумулятором ................................................№ 4
Ликий Юрий. Предприятие продает собственную
продукцию своим работникам по сниженным ценам .........................................№ 4
Ликий Юрий. Применение НДС при договорах цессии ..............................................№ 6
Ликий Юрий. Расторгнут договор. Начислять ли НДС
на полученный аванс по этому договору? ...................................................№ 12
Ликий Юрий. Статус плательщика НДС при реорганизации в форме выделения .........................№ 9
Ликий Юрий. Услуги иностранного адвоката и импорт услуг ...............................№ 11
Мицова Людмила. В объект налогообложения
поимущественным налогом включен гараж, права ли ГНС ..............................№ 10
Мицова Людмила. Влияние выявленной ошибки
по налогу на недвижимое имущество на льготу в 15%...........................................№ 11
Мицова Людмила. Возникает ли двойное налогообложение
при налоге на недвижимое имущество и поимущественном налоге...................................№ 10
Мицова Людмила. Возникновение права собственности
и его утрата для субъекта налогообложения поимущественным налогом.........................№ 10
Мицова Людмила. Нерезидент РМ и поимущественный налог......................................№ 10
Мицова Людмила. О возврате сбора за пользование
автомобильными дорогами в случае переплаты ...............................................№ 12
Мицова Людмила. Об объекте обложения налогом на недвижимое имущество............................№ 11
Мицова Людмила. Об уплате налога на недвижимость
при разделении одного объекта на два ..........................................№ 12
Мицова Людмила. Облагаемая база по налогу
на недвижимость при найме имущества у публичного органа..................................№ 11
Мицова Людмила. Обязательства по поимущественному
налогу при объекте финансового лизинга ................................................№ 10
Мицова Людмила. Отсутствие договора найма земли,
на ком лежат обязательства по уплате налога на недвижимость.............................№ 11
Мицова Людмила. Поимущественный налог и обесцененная стоимость...........................№ 12
Мицова Людмила. Сбор за временное проживание
при договоре доверительного управления ................................................№ 11
Мицова Людмила. Совместное право собственности и поимущественный налог.......................№ 10
Мицова Людмила. Субъекты налогообложения
поимущественным налогом в 2019 году...................................................№ 10
Темрин Сергей. Дарение гражданину в неденежной форме ........................................№ 6
Темрин Сергей. Компании доначислен НДС за занижение цены… .....................................№ 6
Темрин Сергей. Расходы не приносят прибыли: право включения в вычеты ..................................№ 6
Темрин Сергей. Услуги на консалтинг исключили из налоговых вычетов ..............................................№ 6
Чертан Ирина. Применение НДС по импорту услуг при прекращении обязательств путем прощения долга.......................№ 6
Чертан Ирина. Учет операций по гарантийному ремонту проданных товаров .............................№ 6
Чертан Ирина. Учет операций по приобретению и продаже лотерейных билетов ...............................№ 6


Бухгалтерский учет
Брынзила Любовь. Анализ финансовой отчетности и его сущность ....................№ 8- 12
Брынзила Любовь. Аспекты учета в соответствии
с МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность»....................................№ 5-6
Брынзила Любовь. Некоторые особенности учета незавершенного производства.....................№ 4
Брынзила Любовь. О применении нового МСФО (IFRS) 16 «Аренда»..............................№ 3-4
Брынзила Любовь. Учёт налога на прибыль в контексте
МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»...............................................................№ 6-10
Гричук Петру, Шпак Галина. Учет и вычет расходов связанных с использованием
основных средств, взятых в лизинг (аренду, имущественный наем)......................................№ 9
Дончу Ольга, Цугульский Юлия. Строительная деятельность:
правовые аспекты отраслевой специфики бухгалтерского учета .....................................№ 7-11
Дончу Ольга. Новое в бухгалтерском цикле субъекта в схемах ..................................№ 3-4
Дончу Ольга. Новое в бухгалтерском цикле субъекта в схемах ...................................№ 11, 12
Фрекэуцяну Александр. Оценка первотелок при переводе
в основное стадо КРС сельскохозяйственного предприятия ....................................№ 5
Щербатюк Василий. Новые изменения общего Плана счетов бухгалтерского учета .....................................№ 10


Юридический практикум
Дончу Ольга. Вредные условия труда на предприятии ....................№ 6
Дончу Ольга. Проверочный лист в области
трудовых отношений: правовые основы и нормы................................№ 7
Дончу Ольга. Проверочный лист в области
управления отходами и химическими веществами ...............................№ 10
Дончу Ольга. Проверочный лист в области электронной торговли ......................№ 8
Дончу Ольга. Проверочный лист общих требований
в области предоставления услуг в сфере красоты ................................№ 12
Дончу Ольга. Проверочный лист общих требований
по реализации продукции и оказанию услуг: правовые основы и нормы ......................№ 7
Дончу Ольга. Проверочный лист структур
по приему туристов с функциями размещения .....................................№ 8
Дончу Ольга. Проверочный лист услуг, оказываемых
туристическими агентствами и туроператорами ........................................№ 9
Морарь Серджиу. Нужно ли работнику писать заявление
о продлении индивидуального трудового договора. ..................................№ 5
Морарь Серджиу. О порядке прекращения индивидуального
трудового договора по письменному соглашению сторон. ...............................№ 5
Морарь Серджиу. О Правилах внутреннего распорядка предприятия ..........................№ 8
Морарь Серджиу. Об изменениях и дополнениях,
внесенных в Трудовой кодекс Законом № 19 от 11 марта 2019 г. ..............................№ 5
Морарь Серджиу. Отставка работника по заявлению
в связи с переездом на ПМЖ в другой город и обязанность работодателя ....................№ 5
Морарь Серджиу. Перевод работника с совместительства
на основное место работы: документальное оформление. .................................№ 5
Морарь Серджиу. Срок отзыва работника из ежегодного оплачиваемого отпуска? .............................№ 5


Налоговое планирование
Темрин Сергей. Мнимые и притворные договоры в сфере налогообложения .....................№ 5
Темрин Сергей. Контролируем налоги: управление налоговыми рисками ......................№ 12


Проблемы и мнения
Кауш Лилия. Отчуждение доли участия в уставном капитале
физическим лицом и определение стоимостного базиса .......................................................№ 8
Муравский Александр. Безнадежный долг: некоторые аспекты списания в налоговых целях ..................№ 10
Темрин Сергей. Tax ruling: неоправданные ожидания? ..................................................№ 6
Темрин Сергей. Критерии добросовестности и разумности при (без)возмездном займе ..................№ 9
Фрекэуцяну Александр. Сущность и особенности разработки
учетных политик сельскохозяйственных предприятий .......................................№ 11


Документы, разъяснения
Виды налоговых нарушений и ответственность за их совершение .............................№ 1-2
о бухгалтерском учете и финансовой отчетности ..............................................№ 1-2
О бюджете государственного социального страхования на 2019 год ..........................№ 1-2
О внесении изменений в Приказ МФ № 118 от 28 августа 2017 г. ...................................№ 5
О государственной системе социального страхования (извлечение) ................................№ 1-2
О порядке учета и начисления амортизации
основных средств в целях налогообложения .....................................№ 1-2
О размере, порядке и сроках уплаты взносов
обязательного медицинского страхования .............................................№ 1-2
О регулировании репатриации денежных средств, товаров и услуг,
полученных в результате внешнеэкономических сделок (извлечение)........................№ 1-2
О фондах обязательного медицинского страхования на 2019 год ..........................№ 1-2
Об определении налоговых обязательств по подоходному налогу .........................№ 1-2
Об утверждении Положения об откомандировании
работников субъектов Республики Молдова ............................................№ 1-2
Об утверждении типовой формы первичного документа строгой
отчетности "Товарно-сопроводительное уведомление" и Положения
об использовании бланков первичных документов строгой отчетности
"Товарно-сопроводительное уведомление" ......................................№ 5
Перечень разрешительных документов, выдаваемых
государственными органами-эмитентами физическим и юридическим
лицам для осуществления предпринимательской деятельности ..........................№ 4
Приказ ГНС № 68 от 19.02.2018 г. о доходе IVAO .......................................№ 3
Приказ ГНС № 69 от20.02.2018 г. о приобретении товаров в ЗСП ..........................№ 3
Приказ ГНС № 72 от 21.02.2018 г. об импорте/экспорте услуг .............................№ 3
Приказ ГНС № 74 от 22.02.2018 г. об отчете IPC18 .............................................№ 3
Приказ ГНС № 76 от 22.02.2018 г. об отчете об оформлении / возврате займов ......................№ 3
Удержание подоходного налога у источника выплаты из доходов нерезидента .......................№ 1-2
Последний раз редактировалось Сергей Темрин 30 дек 2019, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
Сергей Темрин
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 4380
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 14:42
Благодарил (а): 730 раз.
Поблагодарили: 2132 раз.

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение andrei » 27 дек 2019, 15:54

Содержание журнала "Contabilitate şi audit" № 12, 2019

TRECEREA ÎN REVISTĂ A EVENIMENTELOR • ОБЗОР СОБЫТИЙ
Пульс декабря 4
POLITICA FISCALĂ • НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА
Dorel NOROC
Politica fiscală şi vamală pentru anul 2020: simplitate, claritate, comoditate 6
Светлана СЛОБОДЯНУ
Новая налоговая амортизация – как применять? 12
IMPLEMENTĂM MODIFICĂRILE OPERATE ÎN SNC • ВНЕДРЯЕМ ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В НСБУ
Alexandru NEDERIŢA
Comentarii privind conţinutul şi modul de aplicare a modificărilor de bază operate in SNC „Stocuri” 30
Alexandru NEDERIŢA
Comentarii privind conţinutul şi modul de aplicare a modificărilor de bază operate în SNC „Capital propriu şi datorii” 40
Наталья ЦИРЮЛЬНИКОВА, Марчела Дима
Комментарии к изменениям, внесенным в НСБУ «Доходы» 51
CONSULTAŢII PRIVIND CONTABILITATEA ŞI IMPOZITAREA • КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Елена ЯВОРСКАЯ
Какие проблемы выявила молочка 59
Pavel TOSTOGAN
Contractul de comodat: aplicarea impozitul pe venit 66
Jana GRICIUC
Aspecte noi aferente Notei de informare IALS 18 şi modului de completare a acesteia 69
ÎNTREBĂRI – RĂSPUNSURI • ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Privind regimul fiscal al cheltuielilor aferente instruirii şi delegării persoanelor care nu sunt angajaţi ai entităţii 71
Privind deducerea cheltuielilor aferente asigurării mijloacelor de transport primite în locaţiune 72
Privind consecinţele fiscale ale închirierii unui apartament pentru angajaţii entităţii 72
Privind valabilitatea în anul 2020 a certificatului de rezidenţă emis în anul 2019 73
Privind modul de calculare a taxei pentru poluarea mediului aferente mărfurilor aflate în regim de antrepozit vamal 74
Roman VIERU
Privind aplicarea TVA la livrarea mărfurilor în contul stingerii datoriei aferente penalităţii calculate 75
Privind obligaţiile aferente TVA în cazul nerespectării condiţiilor de acordare a facilităţii prevăzute la 103 alin. (1) pct. 29) din CF 76
Jana GRICIUC
Privind baza valorică a cotei de participare în capitalul social al entităţii la data înstrăinării 77
Privind consecinţele fiscale ale utilizării scutirii personale în anul 2020 de către persoanele fizice al căror venit impozabil depăşeşte 360 000 lei 78
Людмила ГРОПА (МИЦОВА),
Изменение кодов экономической классификации по налогу на недвижимость в 2020 году 79
Об условиях отсутствия обязательств по уплате и декларированию сбора за пользование автомобильными дорогами 79
Определение владельца автомобиля в целях применения сбора за пользование автомобильными дорогами 81
Нулевой отчет TFD 19 не представляется 83
Представление отчета TFD 19 и уплата сбора по автомобилю, полученному в финансовый лизинг 83
ADMINISTRARE FISCALĂ • НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Victoria BELOUS
Încasarea silită a restanţelor prin urmărirea datoriilor debitoare ale contribuabililor 84
Depunem dezacordul cu actul de control fiscal – recomandările juristului 85
ASIGURĂRI SOCIALE ŞI MEDICALE • СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Parascovia CEBOTARENCO
Privind calcularea contribuţiilor de ASSO de la valoarea tichetelor de masă începând cu 1 ianuarie 2020 87
Despre drepturile persoanelor cu care entitatea a încheiat contracte civile privind executarea de lucrări sau prestarea de servicii 88
Privind lipsa obligaţiei de confirmare a achitării primelor de AOAM stabilite în sumă fixă de către titularul patentei de întreprinzător 89
Modul de declarare în darea de seamă IPC 18 a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă 90
Parascovia CEBOTARENCO, Irina TROCIN
Privind asigurarea socială şi medicală a salariaţilor rezidenţilor parcurilor IT, care activează în condiţiile timpului de muncă parţial 91
Геннадий БЕЖАН
Исправление отчета IPC 18: взаимосвязь с назначенными пособиями 92
Declararea plăţilor în legătură cu suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă 94
Ольга ГРИНЕВИЧ
О социальном и медицинском страховании программиста, работающего одновременно на двух предприятиях, применяющих разные режимы налогообложения 95
О порядке исчисления страхового стажа 96
О неисчислении взносов ОГСС и взносов ОМС из сумм, выплачиваемых по договорам имущественного найма 97
OPINII • ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Елена ЯВОРСКАЯ
Отчеты «После налоговой проверки» 98
DISCUTĂM PROBLEMA • ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Elena IAVORSCAIA
Rulajele nu se însumează – un adevăr imuabil 103
PRACTICA JUDICIARĂ • СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Судебная практика вокруг налоговой накладной 105
Календарь налогоплательщика на январь 2020 года 110
ACTUALIZĂRI ÎN BGPF • ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Саммари обновлений в ОБНП за ноябрь 2019 года 115
Аватар пользователя
andrei
Практик
 
Сообщений: 669
Зарегистрирован: 17 апр 2008, 12:12
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 245 раз.

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение andrei » 20 янв 2020, 10:59

Содержание журнала "Contabilitate şi audit" 2020, № 1

Вышел в свет журнал "Contabilitate şi audit" 2020, № 1, в котором опубликованы Налоговый кодекс и законы о введении в действие его разделов в редакции, действующей на 1 января 2020 года. Розничная цена журнала - 210 леев.
По вопросам приобретения обращайтесь по телефонам 022 21 20 22, 022 24 11 15.

Titlul I. DISPOZIŢII GENERALE
Titlul II. IMPOZITUL PE VENIT
Titlul III. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ
Titlul IV. ACCIZELE
Titlul V. ADMINISTRAREA FISCALĂ
Titlul VI. IMPOZITUL PE BUNURILE IMOBILIARE
Titlul VI.1. IMPOZITUL PE AVERE
Titlul VII. TAXELE LOCALE
Titlul VIII. TAXELE PENTRU RESURSELE NATURALE
Titlul IX. TAXELE RUTIERE
Titlul X. ALTE REGIMURI FISCALE
Lege pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal
Lege pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal
Lege pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal
Lege pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal
Lege pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal
Lege pentru punerea în aplicare a titlului VII al Codului fiscal
Lege pentru punerea în aplicare a titlului VIII al Codului fiscal
Lege pentru punerea în aplicare a titlului IX al Codului fiscal

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел II. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
Раздел III. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
Раздел IV. АКЦИЗЫ
Раздел V. НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Раздел VI. НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
Раздел VI.1. ПОИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГ
Раздел VII. МЕСТНЫЕ СБОРЫ
Раздел VIII. СБОРЫ ЗА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Раздел IX. ДОРОЖНЫЕ СБОРЫ
Раздел X. ПРОЧИЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ
Закон о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса
Закон о введении в действие раздела III Налогового кодекса
Закон о введении в действие раздела IV Налогового кодекса
Закон о введении в действие раздела V Налогового кодекса
Закон о введении в действие раздела VI Налогового кодекса
Закон о введении в действие раздела VII Налогового кодекса
Закон о введении в действие раздела VIII Налогового кодекса
Закон о введении в действие раздела IX Налогового кодекса
Аватар пользователя
andrei
Практик
 
Сообщений: 669
Зарегистрирован: 17 апр 2008, 12:12
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 245 раз.

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение Сергей Темрин » 20 янв 2020, 11:53

СОДЕРЖАНИЕ «БНК» 2020, № 1-2 (ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ)

УВАЖАЕМЫЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

Начало года – одновременно радостный и трудный период. Сотрудники несколько расслабились. В начале года каждого бухгалтера ждет освоение большого массива нововведений в налоговом законодательстве.
Чтобы помочь в этой ситуации, команда журнала «Бухгалтерские и налоговые консультации», готовя первый номер, старалась подобрать справочные материалы так, чтобы этот номер стал настольной повседневной книгой для бухгалтера на протяжении всего 2020 года. Мы надеемся, что этот номер даст ключ к пониманию многих сложных, нестандартных проблем, которых много в налоговом пространстве.
Как правильно пользоваться этим номером?
Текст Налогового кодекса представлен в редакции по состоянию на 1 января 2020 г., а также с внесенными изменениями законодателями на даты: 01.04.2020, 01.01.2021 и 01.01.2022. Внесенные в налоговое законодательство изменения и дополнения, вступившие в силу с 1 января 2020 года и другие изменения, вступающие в силу в будущем (Закон № 115 от 15.08.2019, Закон № 122 от 16.08.2019, Закон № 170 от 19.12.2019, Закон № 171 от 19.12.2019) выделены жирным шрифтом. Изменения (номера законов и дата вступления в силу) специально оговариваются по тексту. Названия глав и разделов НК также выделены жирным шрифтом. Также для удобства читателей «расшифрованы» использованные в статьях коды товарной номенклатуры.
Комментарии к статьям Налогового кодекса даны шрифтом более мелкого размера. Мы старались сделать комментарии таким образом, чтобы читателям сразу становилась ясна позиция лучших специалистов по конкретному вопросу, представленная в специализированных журналах, и официальная позиция Госналогслужбы (в комментариях были использованы материалы Обобщенной базы налоговой практики (в дальнейшем - ОБНП) с сайта www.fisc.md и www.sfs.md). Отметим, что в авторских публикациях необходимо, как правило, обращать внимание на метод решения проблемы, а не понимать их буквально, ведь законодательство с момента написания статьи могло измениться.
Ссылки на нормативные документы даны без указания нормативных актов, которые их дополняли и изменяли. В ряде случаев мы даем хронологию правоприменительной практики по конкретному вопросу.
Не все нормативные акты и разъяснения даны в полном объеме. Мы старались делать выдержки из документов, отбирая самое главное.
Надеемся, что настоящий номер «БНК» послужит удобным путеводителем по лабиринтам законов, постановлений, разъяснений и правоприменительной практики налогового законодательства.

Сергей ТемринНАЛОГОВОЕ ПРАВО
Налоговый кодекс. Раздел I. Общие положения .......................6
Налоговый кодекс. Раздел II. Подоходный налог.........................22
О введении в действие разделов I и II Налогового кодекса ................86
Налоговый кодекс. Раздел III. Налог на добавленную стоимость ............102
О введении в действие раздела III Налогового кодекса.......................147
Налоговый кодекс. Раздел IV. Акцизы ..................................152
О введении в действие раздела IV Налогового кодекса...................169
Налоговый кодекс. Раздел V. Налоговое администрирование ...............172
О введении в действие раздела V Налогового кодекса........................271
Налоговый кодекс. Раздел VI. Налог на недвижимое имущество...............275
О введении в действие раздела VI Налогового кодекса.........................284
Налоговый кодекс. Раздел VI1. ПОИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГ......................288
Налоговый кодекс. Раздел VII. Местные сборы ....................................289
О введении в действие раздела VII Налогового кодекса..........................299
Налоговый кодекс. Раздел VIII. СБОРЫ ЗА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ....................300
О введении в действие раздела VIII Налогового кодекса ...........................306
Налоговый кодекс. Раздел IX. Дорожные сборы...................................307
О введении в действие раздела IX Налогового кодекса .......................321
Налоговый кодекс. Раздел X. Прочие налоговые режимы ...........................322

ДОКУМЕНТЫ, РАЗЪЯСНЕНИЯ
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
Об определении налоговых обязательств по подоходному налогу
Постановление Правительства РМ № 693 от 11 июля 2018 года ............................327
Об утверждении Положения о порядке учета и начисления
амортизации основных средств в целях налогообложения
Постановление Правительства № 704 от 27 декабря 2019 года ............................346
Об утверждении Положения об откомандировании
работников субъектов Республики Молдова
Постановление Правительства РМ № 10 от 5 января 2012 года ............................355
Удержание подоходного налога у источника выплаты из доходов
нерезидента, в соответствии с Конвенциями (Соглашениями) ...........................368

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Виды налоговых нарушений и ответственность за их совершение ........................377
О регулировании репатриации денежных средств, товаров и услуг,
полученных в результате внешнеэкономических сделок (извлечение)
Закон № 1466-XIII от 29 января 1998 г. ................................................388

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Сравнение Общего плана счетов бухгалтерского
учета до 31.12.2019 и после 01.01.2020 г. ....................................390

СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Об утверждении размера среднемесячной заработной
платы по экономике, прогнозируемой на 2020 год
Постановление Правительства РМ № 678 от 27 декабря 2019 года ................401
О государственной системе социального страхования (извлечение)
Закон РМ № 489 от 08 июля 1999 г.............................................401
О бюджете государственного
социального страхования на 2020 год
Закон № 173 от 19 декабря 2019 г.......................................406
О размере, порядке и сроках уплаты взносов
обязательного медицинского страхования
Закон РМ № 1593-XV от 26 декабря 2002 года .........................409
О фондах обязательного медицинского страхования на 2020 год
Закон РМ № 174 от 19 декабря 2019 ........................................414
Сергей Темрин
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 4380
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 14:42
Благодарил (а): 730 раз.
Поблагодарили: 2132 раз.

Пред.След.

Вернуться в ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Яндекс.Метрика