http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Monitorul Oficial Nr. 121-125 din 13.04.2018

Новости Monitorul Oficial и других официальных источников по законодательству, подзаконным, нормативным актам

Модераторы: Binaun, ionix

Monitorul Oficial Nr. 121-125 din 13.04.2018

Сообщение ttv » 12 апр 2018, 18:25

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova


236. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului XIV din Legea nr. 58/2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 675-VIII, 4 aprilie 2018)

237. Lege pentru modificarea articolului XIV din Legea nr. 58/2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 40, 16 martie 2018)

238. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 257/2013 privind resortisanții statelor terțe care au obligația deținerii unei vize și resortisanții statelor terțe care sînt exonerați de obligativitatea deținerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova (nr. 679-VIII, 6 aprilie 2018)

239. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 257/2013 privind resortisanții statelor terțe care au obligația deținerii unei vize și resortisanții statelor terțe care sînt exonerați de obligativitatea deținerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova (nr. 47, 23 martie 2018)

240. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (nr. 678-VIII, 6 aprilie 2018)

241. Lege pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (nr. 50, 23 martie 2018)

242. Hotărîre cu privire la raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului pentru anul 2017 (nr. 63, 29 martie 2018)

243. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de comerț liber între Republica Moldova şi statele membre EFTA (Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei și Confederația Elvețiană) (nr. 673-VIII, 4 aprilie 2018)

244. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” (nr. 676-VIII, 6 aprilie 2018)

245. Decret privind eliberarea domnului Nicolae COSTIN din funcția de judecător la Judecătoria Chișinău (nr. 680-VIII, 6 aprilie 2018)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

14. Hotărâre cu privire la Raportul auditului financiar privind gestiunea economico-financiară și administrarea patrimoniului de către Instituția Publică Națională a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” pentru exercițiul bugetar 2016 (nr. 6, 20 martie 2018)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova


348. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de prevenire și combatere a violenţei faţă de femei și a violenţei în familie pe anii 2018-2023 și a Planului de acţiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea acesteia (nr. 281, 3 aprilie 2018)

349. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.730 din 8 septembrie 2014 (nr. 284, 4 aprilie 2018)

350. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală (nr. 310, 11 aprilie 2018)

351. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea Codului educației al Republicii Moldova nr.152 din 17 iulie 2014 (nr. 311, 11 aprilie 2018)

352. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 312, 11 aprilie 2018)

353. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la completarea articolului 6 alineatul (10) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 313, 11 aprilie 2018)

354. Hotărîre pentru aprobarea Metodologiei de realizare a raportului de expertiză privind încetarea necesității menținerii în domeniul public a unor bunuri imobile destinate domeniului educației (nr. 314, 11 aprilie 2018)

355. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind completarea Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 (nr. 315, 11 aprilie 2018)

356. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Legii ocrotirii sănătății nr.411-XIII din 28 martie 1995 (nr. 316, 11 aprilie 2018)

357. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind capitalul familial (nr. 317, 11 aprilie 2018)

358. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind indemnizațiile adresate familiilor cu mulți copii (nr. 318, 11 aprilie 2018)

359. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 520 din 5 iulie 2017 (nr. 319, 11 aprilie 2018)

360. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 320, 11 aprilie 2018)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova


492. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind principiile de bază în proiectarea și construcția sistemelor exterioare de alimentare cu apă a localităților mici, cu un consum sub 200 m3/zi (nr. 179, 4 aprilie 2018)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

493. Ordin cu privire la modificarea și completarea unor ordine (nr. 75, 28 martie 2018)

494. Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.158 din 22 decembrie 2017 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2018” (nr. 80, 30 martie 2018)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

495. Ordin cu privire la intrarea în vigoare şi încetarea unor tratate internaţionale (nr. 75-T-03, 3 aprilie 2018)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

496. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

497. Ordin cu privire la înregistrarea și revizuirea preţurilor de producător la medicamente (nr. A07.PS-01.Rg04-83, 30 martie 2018)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

498. Hotărâre сu privire la modificarea Regulamentului privind marjele de solvabilitate și coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor (reasigurătorilor), aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.2/1 din 21 ianuarie 2011 (nr. 16/3, 30 martie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

499. Concepţie privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova, aprobată prin Decizia CCA nr. 8/47 din 26 martie 2018.

500. Decizie cu privire la examinarea cererii de eliberare a autorizației de retransmisie „PETIN-TV” SRL pentru studioul de televiziune „SGD” (nr. 7/36, 14 martie 2018)

501. Decizie cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 7/37, 14 martie 2018)

502. Decizie cu privire la mediatizarea unor campanii sociale (nr. 7/38, 14 martie 2018)

503. Decizie cu privire la delegarea Președintelui CCA pentru efectuarea unei vizite de lucru și alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare (nr. 7/39, 14 martie 2018)

Acte ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

504. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind monitorizarea și evaluarea prestatorilor de servicii medicale şi farmaceutice, încadraţi în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (nr. 71-A, 23 februarie 2018)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

505. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului comun al IFPS și CNAM nr.30/24-A din 11.02.2005 (nr. 182, 30 martie 2018, nr. 107-A, 30 martie 2018)

Acte ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale

506. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la restituirea sumelor indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei (nr. 40-A, 13 martie 2018)

Acte ale Consiliului Concurenţei

507. Decizie (nr. ASS-12, 22 martie 2018)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

508. Ordonanţă cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare, şi BC „INVESTPRIVATBANK” S.A. în proces de lichidare (nr. 23-01009/1, 10 aprilie 2018)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19483
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 10:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7472 раз.
Поблагодарили: 7656 раз.

Re: Monitorul Oficial Nr. 121-125 din 13.04.2018

Сообщение ttv » 12 апр 2018, 18:28

ЧАСТЬ I

Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента Республики Молдова


236. Указ о промульгации Закона о внесении изменения в статью XIV Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 58/2017 (№ 675-VIII от 4 апреля 2018 г.)

237. Закон о внесении изменения в статью XIV Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 58/2017 (№ 40 от 16 марта 2018 г.)

238. Указ о промульгации Закона о внесении изменений в Закон о выходцах из третьих государств, обязанных иметь визу, и выходцах из третьих государств, освобожденных от обязанности иметь визу при пересечении государственной границы Республики Молдова № 257/2013 (№ 679-VIII от 6 апреля 2018 г.)

239. Закон о внесении изменений в Закон о выходцах из третьих государств, обязанных иметь визу, и выходцах из третьих государств, освобожденных от обязанности иметь визу при пересечении государственной границы Республики Молдова № 257/2013 (№ 47 от 23 марта 2018 г.)

240. Указ о промульгации Закона о внесении изменения и дополнения в Кодекс Республики Молдова о правонарушениях № 218/2008 (№ 678-VIII от 6 апреля 2018 г.)

241. Закон о внесении изменения и дополнения в Кодекс Республики Молдова о правонарушениях № 218/2008 (№ 50 от 23 марта 2018 г.)

242. Постановление о годовом отчете Координационного совета по телевидению и радио за 2017 год (№ 63 от 29 марта 2018 г.)

243. Указ об инициировании переговоров по проекту Соглашения между Республикой Молдова и государствами – членами ЕАСТ (Исландия, Княжество Лихтенштейн, Королевство Норвегия, Швейцарская Конфедерация) (№ 673-VIII от 4 апреля 2018 г.)

244. Указ о награждении медалью „Meritul Civic” (№ 676-VIII от 6 апреля 2018 г.)

245. Указ об освобождении господина Николае КОСТИНА от должности судьи суда Кишинэу (№ 680-VIII от 6 апреля 2018 г.)

Акты Счетной палаты Республики Молдова

14. Постановление по Отчету финансового аудита относительно финансово-экономического управления и администрирования имущества общественной национальной телерадиоорганизацией Компанией “Teleradio-Moldova” за 2016 бюджетный год (№ 6 от 20 марта 2018 г.)

ЧАСТЬ II

Постановления Правительства Республики Молдова


348. Постановление об утверждении Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье на 2018-2023 годы и Плана действий на 2018-2020 годы по ее внедрению (№ 281 от 3 апреля 2018 г.)

349. Постановление о внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства № 730 от 8 сентября 2014 г. (№ 284 от 4 апреля 2018 г.)

350. Постановление о проекте Закона о внесении изменений и дополнений в Закон № 436-XVI от 28 декабря 2006 года о местном публичном управлении (№ 310 от 11 апреля 2018 г.)

351. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Молдова об образовании № 152 от 17 июля 2014 года (№ 311 от 11 апреля 2018 г.)

352. Постановление об утверждении Заключения по поправкам к проекту Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (№ 312 от 11 апреля 2018 г.)

353. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении дополнений в часть (10) статьи 6 Налогового кодекса №1163-XIII от 24 апреля 1997 года (№ 313 от 11 апреля 2018 г.)

354. Постановление об утверждении Методологии подготовки экспертного заключения о прекращении необходимости сохранения в публичном владении некоторых объектов недвижимости, предназначенных для области образования (№ 314 от 11 апреля 2018 г.)

355. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении дополнений в Закон об охране здоровья № 411-XIII от 28 марта 1995 года (№ 315 от 11 апреля 2018 г.)

356. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении дополнений в Закон об охране здоровья № 411-XIII от 28 марта 1995 года (№ 316 от 11 апреля 2018 г.)

357. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о семейном капитале (№ 317 от 11 апреля 2018 г.)

358. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о пособиях многодетным семьям (№ 318 от 11 апреля 2018 г.)

359. Постановление о внесении изменений в Постановление Правительства № 520 от 5 июля 2017 года (№ 319 от 11 апреля 2018 г.)

360. Постановление об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые постановления Правительства (№ 320 от 11 апреля 2018 г.)

ЧАСТЬ III

Акты министерств, департаментов и Национального банка Молдовы
Акты Министерства экономики и инфраструктуры Республики Молдова


492. Приказ об утверждении Регламента об основных принципах проектирования и строительства систем наружного водоснабжения малых населенных пунктов, использующих воду в объеме, не превышающем 200 м3 в сутки (№ 179 от 4 апреля 2018 г.)

Акты Министерства финансов Республики Молдова

493. Приказ о внесении изменений и дополнений в некоторые приказы (№ 75 от 28 марта 2018 г.)

494. Приказ о внесении дополнений в Приказ министра финансов № 158 от 22 декабря 2017 года „О порядке зачисления и учета платежей в национальный публичный бюджет посредством казначейской системы Министерства финансов в 2018 году” (№ 80 от 30 марта 2018 г.)

Акты Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова

495. Приказ о вступлении в силу и прекращении действия международных договоров (№ 75-Т-03 от 3 апреля 2018 г.)

Акты Национального бюро статистики

496. Индексы потребительских цен.

Акты Агентства по лекарствам и медицинским изделиям

497. Приказ о регистрации и о пересмотре цен производителя на лекарства (№ A07.PS-01.Rg04-83 от 30 марта 2018 г.)

Акты Национальной комиссии по финансовому рынку

498. Постановление о внесении изменений в Положение о маржах платежеспособности и коэффициенте ликвидности страховщика (перестраховщика), утвержденное Постановлением Национальной комиссии по финансовому рынку № 2/1 от 21 января 2011 года (№ 16/3 от 30 марта 2018 г.)

Акты Координационного совета по телевидению и радио Республики Молдова

499. Концепция освещения радиовещателями Республики Молдова избирательной кампании по новым местным выборам примаров в некоторых населенных пунктах от 20 мая 2018 года, утвержденная Постановлением КСТР № 8/47 от 26.03.2018 года.

500. Постановление о рассмотрении заявления на выдачу разрешения на ретрансляцию ООО «PETIN-TV» для кабельной телестудии «SGD» (№ 7/36 от 14 марта 2018 г.)

501. Постановление о рассмотрении заявлений на переоформление условий разрешений на ретрансляцию (№ 7/37 от 14 марта 2018 г.)

502. Постановление об освещении в прессе социальных кампаний (№ 7/38 от 14 марта 2018 г.)

503. Постановление о назначении председателя КСТР для участия в рабочем визите и выделении финансовых средств на командировочные расходы (№ 7/39 от 14 марта 2018 г.)

Акты Национальной медицинской страховой компании

504. Приказ об утверждении Регламента мониторинга и оценки поставщиков медицинских и фармацевтических услуг, зарегистрированных в системе обязательного медицинского страхования (№ 71-А от 23 февраля 2018 г.)

Акты Государственной налоговой службы и Национальной медицинской страховой компании

505. Приказ о прекращении действия совместного приказа ГГНС и НКМС № 30/24-A от 11.02.2005 г. (№ 182 от 30 марта 2018 г. и № 107-А от 30 марта 2018 г.)

Акты Национальной кассы социального страхования

506. Приказ об утверждении Положения о возврате сумм пособий по временной нетрудоспособности резидентам информационно-технологических парков (№ 40-А от 13 марта 2018 г.)

Акты Совета по конкуренции

507. Решение (№ ASS-12 от 22 марта 2018 г.)

Акты Национального банка Молдовы

508. Распоряжение о временной замене ликвидатора „Banca de Economii” S.A. в процессе ликвидации B.C. „INVESTPRIVATBANK” S.A. в процессе ликвидации (№ 23-01009/1 от 10 апреля 2018 г.)

ЧАСТЬ IV

Объявления о вакантных публичных должностях
Публикации экономических агентов

ЧАСТЬ V

Объявления об утере документов
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19483
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 10:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7472 раз.
Поблагодарили: 7656 раз.


Вернуться в Новости законодательства

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

cron
Яндекс.Метрика