http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Monitorul Oficial Nr. 132-138 din 12.04.2019

Новости Monitorul Oficial и других официальных источников по законодательству, подзаконным, нормативным актам

Модераторы: Binaun, ionix

Monitorul Oficial Nr. 132-138 din 12.04.2019

Сообщение ttv » 12 апр 2019, 06:09

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova


191. Decret privind eliberarea domnului Grigore ȘIȘCANU din funcția de judecător la Judecătoria Ungheni (nr. 1146-VIII, 28 martie 2019)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova


252. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de asistenţă telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități și a Standardelor minime de calitate (nr. 198, 3 aprilie 2019)

253. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1140/2005 (nr. 200, 3 aprilie 2019)

254. Hotărîre privind platforma de interoperabilitate (MConnect) (nr. 211, 3 aprilie 2019)

255. Hotărîre cu privire la radierea unor întreprinderi de stat (nr. 213, 3 aprilie 2019)

256. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 214, 3 aprilie 2019)

257. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică şi investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte (nr. 218, 3 aprilie 2019)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova


670. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 62, 5 aprillie 2019)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

671. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nr. 50-T-03, 29 martie 2019)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

672. Ordin cu privire la aprobarea listelor de verificare pentru domeniile de control ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (nr. 79, 2 aprilie 2019)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

673. Ordin cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului pentru medicamente compensate și a Secretariatului Consiliului (nr. 401/68-A, 28 martie 2019)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

674. Ordin cu privire la modificarea și completarea anexei nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 126-O, 22 martie 2019)

675. Ordin cu privire la clasificarea pipotelor (nr. 150-O, 3 aprilie 2019)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

676. Hotărâre privind aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acțiunilor emise de COMBINATUL DE PRODUCERE A MATERIALELOR DE CONSTRUCȚIE „USBA” SA (nr. 14/3, 8 aprilie 2019)

677. Hotărâre referitor la retragerea licenţelor unor AEÎ (nr. 14/9, 8 aprilie 2019)

678. Hotărâre privind administratorul, redactorul-șef al Ediției Periodice ”Capital Market” (nr. 14/13, 8 aprilie 2019)

Acte ale Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova

679. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune „RTR Moldova” și „NTV Moldova” la capitolul respectării art. 4 alin. (7) și art. 17 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova (nr. 16/50, 3 aprilie 2019)

680. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „Vocea Basarabiei”, urmare a sesizării E. Comendant (nr. 16/51, 3 aprilie 2019)

681. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 16/53, 3 aprilie 2019)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

682. Ordin cu privire la modificarea Ordinului SFS nr. 93 din 01.03.2019 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la depunerea și recepționarea petițiilor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat” (nr. 156, 2 aprilie 2019)

683. Ordin cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.707 din 28.12.2018 cu privire la aprobarea Componenței nominale, Secretarului și a Regulamentului de activitate a Colegiului Serviciului Fiscal de Stat (nr. 166, 8 aprilie 2019)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19615
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 10:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7563 раз.
Поблагодарили: 7727 раз.

Re: Monitorul Oficial Nr. 132-138 din 12.04.2019

Сообщение ttv » 12 апр 2019, 06:12

ЧАСТЬ I

Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента Республики Молдова


191. Указ об освобождении господина Григоре ШИШКАНУ от должности судьи суда Унгень (№ 1146-VIII от 28 марта 2019 г.)

ЧАСТЬ II

Постановления Правительства Республики Молдова


252. Постановление об утверждении Положения об организации и функционировании Службы бесплатной телефонной поддержки лиц с ограниченными возможностями и Минимальных стандартов качества (№ 198 от 3 апреля 2019 г.)

253. Постановление о внесении изменений в Положение о введении в действие таможенных назначений, предусмотренных Таможенным кодексом Республики Молдова, утвержденное Постановлением Правительства № 1140/2005 (№ 200 от 3 апреля 2019 г.)

254. Постановление о платформе интероперабельности (MConnect) (№ 211 от 3 апреля 2019 г.)

255. Постановление об исключении некоторых государственных предприятий (№ 213 от 3 апреля 2019 г.)

256. Постановление о внесении изменений в некоторые постановления Правительства (№ 214 от 3 апреля 2019 г.)

257. Постановление о внесении изменений в Постановление Правительства № 246/2010 о порядке применения налоговых и таможенных льгот для реализации текущих проектов технической и инвестиционной помощи, подпадающих под действие международных договоров, стороной которых Республика Молдова является (№ 218 от 3 апреля 2019 г.)

ЧАСТЬ III

Акты министерств, департаментов и Национального банка Молдовы
Акты Министерства финансов Республики Молдова


670. Приказ об изменении и дополнении бюджетной классификации (№ 62 от 5 апреля 2019 г.)

Акты Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова

671. Приказ о вступлении в силу международных договоров (№ 50-Т-03 от 29 марта 2019 г.)

Акты Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдова

672. Приказ об утверждении проверочных листов для области контроля Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (№ 79 от 2 апреля 2019 г.)

Акты Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова и Национальной медицинской страховой компании

673. Приказ об утверждении номинального состава Совета по компенсированным медикаментам и секретариата Совета (№ 401/68-А от 28 марта 2019 г.)

Акты Таможенной службы Республики Молдова

674. Приказ о внесении изменений и дополнений в приложение №11 к Приказу Таможенной службы №346-O от 24.12.2009 г. «Об утверждении Технических правил о порядке печати, использования и заполнения таможенной декларации» (№ 126-О от 22 марта 2019 г.)

675. Приказ о классификации куриных желудков (№ 150-О от 3 апреля 2019 г.)

Акты Национальной комиссии по финансовому рынку

676. Постановление об утверждении проспекта добровольного предложения о поглощении акций, выпущенных акционерным обществом COMBINATUL DE PRODUCERE A MATERIALELOR DE CONSTRUCȚIE „USBA” (№ 14/3 от 8 апреля 2019 г.)

677. Постановление об аннулировании лицензий некоторых ССА (№ 14/9 от 8 апреля 2019 г.)

678. Постановление об управляющем, главном редакторе периодического издания ”Capital Market” (№ 14/13 от 8 апреля 2019 г.)

Акты Совета по телевидению и радио Республики Молдова

679. Постановление о рассмотрении результатов мониторинга телеканалов «RTR Moldova» и «NTV Moldova» в отношении соблюдения ст. 4 (7) и ст. 17 (4) Кодекса Республики Молдова об аудиовизуальных медиауслугах (№ 16/50 от 3 апреля 2019 г.)

680. Постановление о рассмотрении результатов мониторинга телеканала «Vocea Basarabiei» как следствие жалобы Е. Комендант (№ 16/51 от 3 апреля 2019 г.)

681. Постановление об освещении в прессе социальной кампании (№ 16/53 от 3 апреля 2019 г.)

Акты Государственной налоговой службы

682. Приказ о дополнении Приказа Государственной налоговой службы №-93 от 1.03.2019 г. „Об утверждении Положения о подаче и получении петиций в Государственной налоговой службе” (№ 156 от 2 апреля 2019 г.)

683. Приказ об изменении Приказа ГНС №707 от 28.12.2018 г. об утверждении Номинального состава, Секретариата и Положения о деятельности Коллегии Государственной налоговой службы (№ 166 от 8 апреля 2019 г.)

ЧАСТЬ IV

Объявления о вакантных публичных должностях

ЧАСТЬ V

Объявления об утере документов
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19615
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 10:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7563 раз.
Поблагодарили: 7727 раз.


Вернуться в Новости законодательства

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron
Яндекс.Метрика