http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Monitorul Oficial Nr. 377-383 din 05.10.2018

Новости Monitorul Oficial и других официальных источников по законодательству, подзаконным, нормативным актам

Модераторы: Binaun, ionix

Monitorul Oficial Nr. 377-383 din 05.10.2018

Сообщение ttv » 05 окт 2018, 09:53

PARTEA I Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

610. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 68/2015 privind componenţa nominală a delegaţiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizaţiile parlamentare internaţionale și organizaţiile parlamentare bilaterale (nr. 201, 27 septembrie 2018).
611. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei în domeniul securității sociale (nr. 893-VIII, 1 octombrie 2018).

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
131. Aviz privind constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova pentru exercitarea obligației constituționale de numire în funcție a unor membri ai Guvernului (Sesizarea nr.131f/2018) (nr. 4, 24 septembrie 2018).

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova
45. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului anual 2017 asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și patrimoniului public (nr. 64, 14 septembrie 2018).

PARTEA II Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
999. Hotărîre pentru aprobarea Metodologiei de analiză și testare a laptelui tratat termic destinat consumului uman direct (nr. 811, 20 august 2018).
1000. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 868/2014 privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea (nr. 862, 5 septembrie 2018).
1001. Hotărîre cu privire la transmiterea unui teren (nr. 905, 24 septembrie 2018).
1002. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (nr. 914, 24 septembrie 2018).
1003. Hotărîre cu privire la organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică (nr. 935, 24 septembrie 2018).
1004. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 470/2006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a alocațiilor lunare de stat unor categorii de populație (nr. 942, 3 octombrie 2018).
1005. Hotărîre cu privire la constituirea Comisiei de coordonare a activităților în domeniul migrației și azilului (nr. 947, 3 octombrie 2018).
1006. Hotărîre cu privire la aprobarea Nomenclatorului funcţiilor publice cu statut special din cadrul Serviciului Fiscal de Stat şi al gradelor speciale corespunzătoare acestora (nr. 948, 3 octombrie 2018).
1007. Hotărîre privind înființarea Aleii personalităților din domeniul culturii în orașul Căușeni (nr. 951, 3 octombrie 2018).
1008. Hotărîre privind edificarea bustului lui Dimitrie Cantemir în municipiul Ungheni (nr. 952, 3 octombrie 2018).
1009. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniştri al Bosniei și Herțegovinei privind transporturile rutiere internaționale de pasageri și de mărfuri și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 953, 3 octombrie 2018).
1010. Hotărîre pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii al Ungariei privind cooperarea în domeniul mediului, semnat la 7 martie 2018 (nr. 954, 3 octombrie 2018).
1011. Hotărîre privind decernarea Marelui Premiu pentru merite deosebite în domeniul vitivinicol pe anul 2018 (nr. 957, 3 octombrie 2018).
1012. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia de modificare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind abolirea reciprocă a vizelor, semnat la Ankara la 1 noiembrie 2012 (nr. 958, 3 octombrie 2018).
1013. Hotărîre cu privire la aprobarea Nomenclatorului funcţiilor şi coeficienţilor de ierarhizare pentru stabilirea indemnizaţiilor de funcţie pentru personalul instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, a bazei de calcul pentru stabilirea indemnizaţiilor de funcţie, precum şi a structurilor şi efectivelor de personal ale acestora (nr. 959,3 octombrie 2018).
1014. Hotărîre cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în aprilie–iulie 2018 şi încorporarea în serviciul militar în octombrie 2018–ianuarie 2019 (nr. 960, 3 octombrie 2018) .
1015. Hotărîre pentru modificarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea măsurilor generale de combatere a unor boli la animale şi măsurilor specifice referitoare la boala veziculoasă a porcului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1374/2016 (nr. 964, 3 octombrie 2018).
1016. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte legislative (nr. 965, 3 octombrie 2018).
1017. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697/2014 (nr. 970, 3 octombrie 2018).
1018. Dispoziţie cu privire la aplicarea sancțiunii disciplinare (nr. 121-d, 3 octombrie 2018).
1019. Dispoziţie cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Alexandru GHERCIU (nr. 122-d, 3 octombrie 2018)

PARTEA III Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova
1471. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modalitatea efectuării stimulării fiscale pentru sumele reflectate în Sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat şi al Serviciului Vamal (nr. 158, 25 septembrie 2018).
1472. Ordin cu privire la modificarea și completarea unor ordine (nr. 162, 26 septembrie 2018).

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova
1473. Ordin cu privire la încetarea activității notarului Popovici Maria (nr. 545, 29 septembrie 2018)

Acte ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
1474. Ordin cu privire la punerea în aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 482 din 28.06.2017 (nr. 1017, 3 iulie 2018). .

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
1475. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 1039, 18 septembrie 2018).

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova şi ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
1476. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind exploatarea tehnică a sistemelor și instalațiilor publice de alimentare cu apă și de canalizare (ediția a doua) (nr. 159/331, 2 iulie 2018).

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
1477. Ordin cu privire la modificarea anexei nr.11 al Ordinului nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 410-O, 20 septembrie 2018) .
1478. Ordin cu privire la completarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, cu modificările şi completările ulterioare (nr. 416-O, 27 septembrie 2018)
1479. Ordin privind modificarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 56-O din 21 februarie 2008 cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane fizice și a unor formulare tipizate (nr. 420-O, 28 septembrie 2018)

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
1480. Ordin cu privire la înregistrarea și revizuirea preţurilor de producător la medicamente (nr. A07.PS-01.Rg04-277, 1 octombrie 2018).

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
1481. Hotărâre cu privire la aprobarea şi modificarea unor acte normative (nr. 40/4, 10 septembrie 2018).
1482. Hotărâre cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 42/3, 26 septembrie 2018).
1483. Ordonanţă cu privire la abrogarea unor ordonanțe (nr. 42/8-О , 26 septembrie 2018).

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova
1484. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea capacității rămase disponibile (3 sloturi) a Multiplexului A (nr. 24/162, 28 septembrie 2018).
1485. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio disponibile și rămase disponibile (nr. 24/163, 28 septembrie 2018).
1486. Decizie cu privire la anunțarea Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producerea programelor din Fondul de susținere a radiodifuzorilor pentru anul 2018 (nr. 24/166, 28 septembrie 2018).

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat
1487. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 400 din 14 martie 2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget (nr. 429, 22 august 2018).
1488. Ordin cu privire la aprobarea modelului de Certificat privind desfășurarea sau lipsa activității de întreprinzător, inclusiv în baza patentei de întreprinzător (nr. 502, 27 septembrie 2018).
1489. Ordin cu privire la modificarea și completarea unor ordine (nr. 503, 27 septembrie 2018).

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei
1490. Hotărâre cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 53 din 2 martie 2006 (nr. 237, 26 septembrie 2018).

PARTEA IV
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
PARTEA V
Avize pierderi de acte
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19549
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 10:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7512 раз.
Поблагодарили: 7682 раз.

Re: Monitorul Oficial Nr. 377-383 din 05.10.2018

Сообщение ttv » 05 окт 2018, 09:53

ЧАСТЬ I Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента Республики Молдова

610. Постановление о внесении изменений в Постановление Парламента о персональном составе делегаций Парламента Республики Молдова в международных и двусторонних парламентских организациях № 68/2015 (№ 201 от 27 сентября 2018 г.).
611. Указ об инициировании переговоров по проекту Соглашения между Республикой Молдова и Королевством Испания о социальном страховании (№ 893-VIII от 1 октября 2018 г.).

Акты Конституционного суда Республики Молдова
131. Заключение о констатации обстоятельств, оправдывающих временное исполнение обязанностей Президента Республики Молдова, с целью выполнения конституционной обязанности по назначению отдельных членов Правительства (обращение №131f/2018) (№ 4 от 24 сентября 2018 г.).

Акты Счетной палаты Республики Молдова
45. Постановление об утверждении Отчета об управлении и использовании публичных финансовых средств и публичного имущества за 2017 бюджетный год (№ 64 от 14 сентября 2018 г.)

ЧАСТЬ II Постановления Правительства Республики Молдова

999. Постановление об утверждении Методологии анализа и тестирования термообработанного молока, предназначенного для непосредственного потребления человеком (№ 811 от 20 августа 2018 г.).
1000. Постановление о внесении изменений в Постановление Правительства № 868/2014 o финансировании учебных заведений начального и общего среднего образования, подведомственных органам местного публичного управления второго уровня, на основе стандартных расходов на одного учащегося (№ 862 от 5 сентября 2018 г.).
1001. Постановление о передаче земельного участка (№ 905 от 24 сентября 2018 г.).
1002. Постановление o проекте Закона о внесении изменений в Закон № 489/1999 о государственной системе социального страхования (№ 914 от 24 сентября 2018 г.).
1003. Постановление об организации и функционировании Национального бюро статистики (№ 935 от 24 сентября 2018 г.).
1004. Постановление о внесении изменений в Постановление Правительства № 470/2006 об утверждении Положения о порядке установления и выплаты ежемесячных государственных пособий некоторым категориям населения (№ 942 от 3 октября 2018 г.).
1005. Постановление о создании Комиссии по координации деятельности в области миграции и предоставления убежища (№ 947 от 3 октября 2018 г.).
1006. Постановление об утверждении Номенклатуры государственных должностей с особым статусом в рамках Государственной налоговой службы и соответствующих им специальных званий (№ 948 от 3 октября 2018 г.).
1007. Постановление о создании Аллеи выдающихся личностей в области культуры в городе Кэушень (№ 951 от 3 октября 2018 г.).
1008. Постановление о возведении бюста Димитрие Кантемира в муниципии Унгень (№ 952 от 3 октября 2018 г.).
1009. Постановление об инициировании переговоров по проекту Соглашения между Правительством Республики Молдова и Советом Министров Боснии и Герцеговины о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов и предоставлении полномочий для ведения по нему переговоров (№ 953 от 3 октября 2018 г.).
1010. Постановление об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдова и Министерством сельского хозяйства Венгрии о сотрудничестве в области окружающей среды, подписанного 7 марта 2018 года (№ 954 от 3 октября 2018 г.).
1011. Постановление о присуждении Большой премии за особые заслуги в виноградарско - винодельческой области в 2018 году (№ 957 от 3 октября 2018 г.).
1012. Постановление об утверждении подписания Протокола между Правительством Республики Молдова и Правительством Турецкой Республики о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Молдова и Правительством Турецкой Республики о взаимной отмене виз, подписанное в Анкаре 1 ноября 2012 года (№ 958 от 3 октября 2018 г.).
1013. Постановление об утверждении Перечня должностей и иерархических коэффициентов для определения должностных пособий для персонала учреждений дипломатической службы Республики Молдова за рубежом, расчетной основы для определения должностных пособий, а также структур и штатной численности их персонала (№ 959 от 3 октября 2018 г.).
1014. Постановление о результатах призыва на военную службу в апреле–июле 2018 года и призыве на военную службу в октябре 2018 года–январе 2019 года (№ 960 от 3 октября 2018 г.).
1015. Постановление о внесении изменений в Санитарно-ветеринарную норму об установлении общих мер по борьбе с определенными болезнями животных и специфических мер против везикулярной болезни свиней, утвержденную Постановлением Правительства № 1374/2016 (№ 964 от 3 октября 2018 г.).
1016. Постановление о проекте Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты (№ 965 от 3 октября 2018 г.).
1017. Постановление о внесении изменений в Положение об удержании подоходного налога с заработной платы и других выплат, осуществленных работодателем в пользу работника, а также выплат в пользу физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, предоставляющих услуги и/или выполняющих работы, утвержденное Постановлением Правительства № 697/2014 (№ 970 от 3 октября 2018 г.).
1018. Распоряжение о наложении дисциплинарного взыскания (№ 121-р от 3 октября 2018 г.).
1019. Распоряжение об освобождении господина Александру ГЕРЧИУ (№ 122-р от 3 октября 2018 г.).

ЧАСТЬ III Акты министерств, департаментов и Национального банка Молдовы

Акты Министерства финансов Республики Молдова
1471. Приказ об утверждении Положения о проведении налогового стимулирования относительно сумм, отраженных в системе учета Государственной налоговой службы и Таможенной службы (№ 158 от 25 сентября 2018 г.).
1472. Приказ о внесении изменений и дополнений в некоторые приказы (№ 162 от 26 сентября 2018 г.)

Акты Министерства юстиции Республики Молдова
1473. Приказ о прекращении деятельности нотариуса Попович Марии (№ 545 от 29 сентября 2018 г.).

Акты Министерства образования, культуры и исследований Республики Молдова
1474. Приказ о внедрении Постановления Правительства №482 от 28.06.2017 (№ 1017 от 3 июля 2018 г.).

Акты Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова
1475. Приказ о государственной регистрации биодеструктивных продуктов (№ 1039 от 18 сентября 2018 г.).

Акты Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдова и Министерства экономики и инфраструктуры Республики Молдова
1476. Приказ об утверждении Положения о технической эксплуатации публичных систем и сооружений водоснабжения и канализации (№ 159/331 от 2 июля 2018 г.).

Акты Таможенной службы Республики Молдова
1477. Приказ о внесении изменений в приложение №11 к Приказу Таможенной службы №346-О от 24.12.2009 г.«Об утверждении Технических правил о порядке печати, использования и заполнения таможенной декларации» (№ 410-О от 20 сентября 2018 г.).
1478. Приказ о внесении дополнений в Приказ № 346-O от 24.12.2009 г. «Об утверждении Технических правил о порядке печати, использования и заполнения таможенной декларации» (№ 416-О от 27 сентября 2018 г.).
1479. Приказ о внесении изменений в Приказ Таможенной службы № 56-О от 21.02.2008 г. «Об утверждении Регламента по таможенному оформлению имущества, перемещаемого через таможенную границу Республики Молдова физическими лицами,и некоторых типовых бланков» (№ 420-О от 28 сентября 2018 г.).

Акты Агентства по лекарствам и медицинским изделиям
1480. Приказ o регистрации и о пересмотре цен производителя на лекарства (№ A07.PS.01.Rg04-277 от 1 октября 2018 г.).

Акты Национальной комиссии по финансовому рынку
1481. Постановление об утверждении и внесении изменений в некоторые нормативные акты (№ 40/4 от 10 сентября 2018 г.).
1482. Постановление об исключении ценных бумаг из Государственного реестра ценных бумаг (№ 42/3 от 26 сентября 2018 г.).
1483. Распоряжение о признании утратившими силу некоторых распоряжений (№ 42/8-О от 26 сентября 2018 г.).

Акты Координационного совета по телевидению и радио Республики Молдова
1484. Постановление об объявлении конкурса на использование свободных слотов (3 слота) Мультиплекса А (№ 24/162 от 28 сентября 2018 г.).
1485. Постановление об объявлении конкурса на использование свободных и освободившихся радиочастот (№ 24/163 от 28 сентября 2018 г.).
1486. Постановление об объявлении конкурса по отбору проектов аудиовизуальных программ, чье производство будет профинансировано из Фонда поддержки вещательных организаций за 2018 год (№ 24/166 от 28 сентября 2018 г.).

Акты Государственной налоговой службы
1487. Приказ об изменении и дополнении Приказа ГГНИ № 400 от 14 марта 2014 года об утверждении Инструкции по учету обязательств перед бюджетом (№ 429 от 22 августа 2018 г.).
1488. Приказ об утверждении типового формуляра Сертификата, подтверждающего осуществление или отсутствие предпринимательской деятельности, включая деятельность на основе патента (№ 502 от 27 сентября 2018 г.).
1489. Приказ о внесении изменений и дополнений в некоторые приказы (№ 503 от 27 сентября 2018 г.)

Акты Национального банка Молдовы
1490. Постановление о внесении изменений в Регламент об автоматизированной системе межбанковских платежей, утвержденный Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №53 от 2 марта 2006 г.(№ 237 от 26 сентября 2018 г.).

ЧАСТЬ IV
Объявления экономических агентов
ЧАСТЬ V
Объявления об утере документов
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19549
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 10:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7512 раз.
Поблагодарили: 7682 раз.


Вернуться в Новости законодательства

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron
Яндекс.Метрика