http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Monitorul Oficial Nr. 150-155 din 11.05.2018

Новости Monitorul Oficial и других официальных источников по законодательству, подзаконным, нормативным актам

Модераторы: Binaun, ionix

Monitorul Oficial Nr. 150-155 din 11.05.2018

Сообщение ttv » 10 май 2018, 17:03

PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova


291. Hotărîre privind numirea în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 72, 26 aprilie 2018)

292. Hotărîre privind numirea în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 73, 26 aprilie 2018)

293. Hotărîre privind numirea în funcţie a directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (nr. 75, 3 mai 2018)

294. Hotărîre privind numirea în funcție a Președintelui Curții Supreme de Justiție (nr. 76, 3 mai 2018)

295. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 706-VIII, 1 mai 2018)

296. Decret privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Deciziilor Comitetului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană reunit în configurația comerț cu privire la actualizarea Anexelor XXVIII-A, XXVIII-B, XXVIII-D, precum și Deciziei Subcomitetului vamal Republica Moldova – Uniunea Europeană cu privire la actualizarea Anexei XXVI și a Deciziei Subcomitetului pentru indicații geografice privind modificarea Anexelor XXX-C și XXX-D la Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles, la 27 iunie 2014 (nr. 709-VIII, 7 mai 2018)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

16. Hotărâre cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului la 31 decembrie 2017 (nr. 9, 28 martie 2018)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova


459. Hotărîre privind aprobarea Planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul vamal pentru anii 2018-2020 (nr. 410, 7 mai 2018)

460. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 411, 8 mai 2018)

461. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 998 din 20 august 2003 (nr. 412, 8 mai 2018)

462. Hotărîre Pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului cu privire la stingerea Acordului privind asigurarea reciprocă a integrităţii secretelor interstatale în domeniul protecţiei juridice a invenţiilor (nr. 413, 8 mai 2018)

463. Dispoziţie (nr. 70-d, 4 mai 2018)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova


632. Ordin privind abrogarea Regulamentului Ministerului Finanțelor cu privire la atribuirea codului fiscal nr. 09 din 28 iunie 2001 (nr. 70, 26 martie 2018)

633. Ordin cu privire la modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor (nr. 72, 27 martie 2018)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

634. Ordin cu privire la încetarea activității notarului Chirinciuc Galina (nr. 298, 2 mai 2018)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

635. Dicizie cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene (nr. 78-S-06, 24 aprilie 2018)

Acte ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

636. Ordin cu privire la aprobarea Modificării nr. 2/2018 la Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14) (nr. 548, 27 aprilie 2018)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

637. Ordin cu privire la completarea anexei nr. 11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 (nr. 196-O, 25 aprilie 2018)

Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru

638. Ordin privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren (nr. 25, 27 martie 2018)

639. Ordin privind modificarea și completarea Instrucțiunii privind stabilirea hotarelor unităţilor administrativteritoriale şi a hotarelor intravilanului localităţii (nr. 29, 10 aprilie 2018)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

640. Hotărâre cu privire la modificarea anexelor unor hotărâri ale Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (nr. 16, 4 mai 2018)

Acte ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale

641. Ordin cu privire la înregistrarea și revizuirea preţurilor de producător la medicamente (nr. A07.PS-01. Rg04-118, 2 mai 2018)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

642. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2018 în conformitate cu activităţile prevăzute în Planul strategic al CEC pentru anii 2016-2019 (nr. 1445, 27 februarie 2018)

643. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi pentru funcția de primar general al municipiului Chişinău (nr. 1446, 12 martie 2018)

644. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi pentru funcția de primar al municipiului Bălți (nr. 1447, 12 martie 2018)

645. Hotărîre cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi pentru funcţia de primar general al municipiului Chişinău și de primar al municipiului Bălţi din 20 mai 2018 (nr. 1448, 12 martie 2018)

646. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 (nr. 1449, 12 martie 2018)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

647. Decizie сu privire la examinarea rezultatelor monitorizării posturilor de televiziune „Moldova-1”, „TV8”, „Accent TV”, „ITV”, „NTV Moldova”, „TVC 21”, „Exclusiv TV”, „Jurnal TV”, „Ren Moldova” și „RTR Moldova” la capitolul respectării legislației electorale (Codul electoral nr. 1381 din 21.11.1997, Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Concepția privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova și Decizia CCA nr. 16/101 din 21.07.2017), pentru perioada 20-29 aprilie 2018 (nr. 13/81, 7 mai 2018)

648. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării postului de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU”, urmare a autosesizării membrului Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Tatiana Buraga (nr. 13/82, 7 mai 2018)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

649. Ordin cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul SFS nr.352 din 28.09.2017 (nr. 178, 30 martie 2018)

650. Ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind aplicarea sigiliilor de protecție pe mașinile de casă și control (nr. 215, 25 aprilie 2018)

651. Ordin privind modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice, aprobată prin Ordinul SFS nr. 232 din 27 iulie 2017 (nr. 221, 27 aprilie 2018)

652. Ordin cu privire la modul de atribuire a primului element din diapazonul de serii numerice operatorilor tichetelor de masă (nr. 230, 3 mai 2018)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

653. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 88, 3 mai 2018)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19577
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 10:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7527 раз.
Поблагодарили: 7701 раз.

Re: Monitorul Oficial Nr. 150-155 din 11.05.2018

Сообщение ttv » 10 май 2018, 17:07

ЧАСТЬ I

Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента Республики Молдова


291. Постановление о назначении на должность судьи Высшей судебной палаты (№ 72 от 26 апреля 2018 г.)

292. Постановление о назначении на должность судьи Высшей судебной палаты (№ 73 от 26 апреля 2018 г.)

293. Постановление о назначении на должность директора Службы информации и безопасности Республики Молдова (№ 75 от 3 мая 2018 г.)

294. Постановление о назначении на должность председателя Высшей судебной палаты (№ 76 от 3 мая 2018 г.)

295. Указ о награждении государственными наградами (№ 706-VIII от 1 мая 2018 г.)

296. Указ об инициировании переговоров и одобрении подписания Решений Комитета по ассоциации Республика Молдова – Европейский Союз в конфигурации Торговля об актуализации приложений XXVIII-A, XXVIII-B, XXVIII-D, а также Решения Подкомитета по таможне между Республикой Молдова и Европейским Союзом об актуализации Приложения XXVI и Решения Подкомитета по географическим указаниям о внесении изменений в Приложения XXX-C и XXX-D к Соглашению об ассоциации между Республикой Молдова, с одной стороны, и Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны, подписанному в Брюсселе 27 июня 2014 года (№ 709-VIII от 7 мая 2018 г.)

Акты Счетной палаты Республики Молдова

16. Постановление по Отчету аудита финансовой отчетности Координационного совета по телевидению и радио по состоянию на 31 декабря 2017 года (№ 9 от 28 марта 2018 г.)

ЧАСТЬ II

Постановления Правительства Республики Молдова


459. Постановление об утверждении секторального Плана действий по борьбе с коррупцией в таможенном секторе на 2018-2020 годы (№ 410 от 7 мая 2018 г.)

460. Постановление об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые постановления Правительства (№ 411 от 8 мая 2018 г.)

461. Постановление о внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства № 998 от 20 августа 2003 года (№ 412 от 8 мая 2018 г.)

462. Постановление об инициировании переговоров и утверждении подписания Протокола о прекращении действия Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений (№ 413 от 8 мая 2018 г.)

463. Распоряжение (№ 70-р от 4 мая 2018 г.)

ЧАСТЬ III

Акты министерств, департаментов и Национального банка Молдовы
Акты Министерства финансов Республики Молдова


632. Приказ об аннулировании Регламента о порядке присвоения фискального кода № 09 от 28 июня 2001 г. (№ 70 от 26 марта 2018 г.)

633. Приказ об изменении и дополнении некоторых приказов министра финансов (№ 72 от 27 марта 2018 г.)

Акты Министерства юстиции Республики Молдова

634. Приказ о прекращении деятельности нотариуса Киринчук Галины (№ 298 от 2 мая 2018 г.)

Акты Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова

635. Решение о применении международных ограничительных мер (№ 78-S-06 от 24 апреля 2018 г.)

Акты Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова

636. Приказ об утверждении Изменения №2/2018 в Классификатор занятий Республики Молдова (CОRM 006-14) (№ 548 от 27 апреля 2018 г.)

Акты Таможенной службы Республики Молдова

637. Приказ о внесении изменений в приложение № 11 к Приказу Таможенной службы № 346-О от 24.12.2009 г. (№ 196-О от 25 апреля 2018 г.)

Акты Агентства земельных отношений и кадастра Республики Молдова

638. Приказ о внесении изменений и дополнения в Инструкцию по выполнению кадастровых работ на уровне земли (№ 25 от 27 марта 2018 г.)

639. Приказ об изменении и дополнении Инструкции по установлению границ административно-территориальных единиц и границ населенных пунктов (№ 29 от 10 апреля 2018 г.)

Акты Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий

640. Постановление о внесении изменений в приложения к некоторым постановлениям Административного совета Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (№ 16 от 4 мая 2018 г.)

Акты Агентства по лекарствам и медицинским изделиям

641. Приказ о регистрации и пересмотре цен производителя на лекарства (№ A07.PS-01.Rg04-118 от 2 мая 2018 г.)

Акты Центральной избирательной комиссии

642. Постановление об утверждении Плана действий Центральной избирательной комиссии на 2018 год в соответствии с мероприятиями, предусмотренными в Стратегическом плане ЦИК на 2016-2019 годы (№ 1445 от 27 февраля 2018 г.)

643. Постановление о назначении даты новых местных выборов генерального примара муниципия Кишинэу (№ 1446 от 12 марта 2018 г.)

644. Постановление о назначении даты новых местных выборов примара муниципия Бэлць (№ 1447 от 12 марта 2018 г.)

645. Постановление об утверждении сметы расходов на подготовку и проведение новых местных выборов по избранию генерального примара муниципия Кишинэу и примара муниципия Бэлць, назначенных на 20 мая 2018 года (№ 1448 от 12 марта 2018 г.)

646. Постановление об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению новых местных выборов по избранию примаров в некоторых населенных пунктах 20 мая 2018 года (№ 1449 от 12 марта 2018 г.)

Акты Координационного совета по телевидению и радио Республики Молдова

647. Постановление о рассмотрении результатов мониторинга телеканалов «Moldova-1», «TV 8», «Accent TV», «ITV», «NTV Moldova», «TVC 21», «Exclusiv TV», «Jurnal TV», «Ren Moldova» и «RTR Moldova» в отношении соблюдения избирательного законодательства (Кодекс о выборах № 1381 от 21.11.1997 г., Кодекс телевидения и радио № 260-XVI от 27.07.2006 г., Концепция освещения избирательной кампании по новым местным выборам примаров в некоторых населенных пунктах от 20 мая 2018 года вещательными организациями Республики Молдова и Постановление КСТР № 16/101 от 21.07.2017 года) в период 20-29 апреля 2018 года (№ 13/81 от 7 мая 2018 г.)

648. Постановление о рассмотрении результатов мониторинга телеканала «PRO TV CHIȘINĂU» как следствие обращения члена Координационного совета по телевидению и радио Татьяны Бурага (№ 13/82 от 7 мая 2018 г.)

Акты Государственной налоговой службы

649. Приказ об изменении и дополнении Инструкции по учету налогоплательщиков, утвержденной Приказом Государственной налоговой службы № 352 от 28 сентября 2017 г.(№ 178 от 30 марта 2018 г.)

650. Приказ об утверждении Инструкции по установке защитных пломб на контрольно-кассовые машины (№ 215 от 25 апреля 2018 г.)

651. Приказ об изменении и дополнении Инструкции о порядке использования электронных налоговых услуг, утвержденной Приказом ГНС № 232 от 27 июля 2017 года (№ 221 от 27 апреля 2018 г.)

652. Приказ о порядке присвоения первого элемента из диапазона цифровой серии операторам талонов на питание (№ 230 от 3 мая 2018 г.)

Акты Национального банка Молдовы

653. Постановление об уровне процентных ставок Национального банка Молдовы и норме обязательных резервов (№ 88 от 3 мая 2018 г.)

ЧАСТЬ IV

Объявления экономических агентов

ЧАСТЬ V

Объявления об утере документов
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19577
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 10:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7527 раз.
Поблагодарили: 7701 раз.


Вернуться в Новости законодательства

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron
Яндекс.Метрика