http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Monitorul Oficial Nr. 356-359 din 06.10.17

Новости Monitorul Oficial и других официальных источников по законодательству, подзаконным, нормативным актам

Модераторы: ionix, Binaun

Monitorul Oficial Nr. 356-359 din 06.10.17

Сообщение ttv » 06 окт 2017, 05:46

PARTEA I
Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova


596. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 384 -VIII, 2 octombrie 2017)

597. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 165, 20 iulie 2017)

598. Hotărîre privind eliberarea doamnei Valentina CLEVADÎ din funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție și de vicepreședinte al Colegiului Civil, Comercial și de Contencios Administrativ al Curții Supreme de Justiție (nr. 199, 21 septembrie 2017)

599. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr. 9/2015 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 200, 21 septembrie 2017)

600. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Boris EIFMAN (nr. 383-VIII, 2 octombrie 2017)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

94. Hotărâre pentru interpretarea prevederilor articolului 98 alin. (6) din Constituţia Republicii Moldova (codecizia la remanierea guvernamentală) (Sesizarea nr. 5b/2017) (nr. 2, 24 ianuarie 2017)

PARTEA II
Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova


870. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la supravegherea suplimentară a băncilor, asigurătorilor/reasigurătorilor și a societăților de investiții care aparțin unui conglomerat financiar (nr. 764, 28 septembrie 2017)

871. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 765, 28 septembrie 2017)

872. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 766, 28 septembrie 2017)

873. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind Cerințele generale de igienă a produselor alimentare (nr. 767, 29 septembrie 2017)

874. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1108 din 25 septembrie 2006 (nr. 768, 29 septembrie 2017)

875. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea unor acte legislative (nr. 769, 29 septembrie 2017)

876. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului pentru modificarea şi completarea punctului 4.5 din Hotărîrea Parlamentului nr. 153 din 15 iulie 2011 pentru aprobarea Strategiei securităţii naţionale a Republicii Moldova (nr. 770, 29 septembrie 2017)

877. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 771, 29 septembrie 2017)

878. Hotărîre pentru modificarea punctului 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 918 din 7 noiembrie 2014 (nr. 772, 29 septembrie 2017)

879. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 773, 29 septembrie 2017)

880. Hotărîre cu privire la transmiterea şi schimbarea categoriei de destinaţie a unor terenuri (nr. 774, 29 septembrie 2017)

881. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind protecţia sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (nr. 775, 2 octombrie 2017)

882. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 696 din 30 august 2017 (nr. 776, 3 octombrie 2017)

883. Hotărîre pentru modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 (nr. 777, 4 octombrie 2017)

884. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Mihail CHEIBAȘ (nr. 778, 4 octombrie 2017)

885. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 19 iunie 2014 (nr. 779, 4 octombrie 2017)

886. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind eliberarea N-nitrozaminelor şi a substanţelor N-nitrozabile din tetinele şi suzetele fabricate din elastomeri sau cauciuc (nr. 780, 4 octombrie 2017)

887. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul adiţional la Convenţia privind contractul pentru transportul internaţional de mărfuri pe şosele (CMR) cu privire la scrisoarea de trăsură electronică, întocmit la Geneva la 20 februarie 2008 (nr. 781, 4 octombrie 2017)

888. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului, întocmit prin schimb de note, privind modul de recunoaştere a actelor oficiale de atestare a rezidenţei fiscale, eliberate de autorităţile competente ale Republicii Moldova şi Republicii Kazahstan în baza Convenţiei dintre Republica Moldova şi Republica Kazahstan pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe proprietate din 15 iulie 1999 (nr. 782, 4 octombrie 2017)

889. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Mondială a Turismului (UNWTO) privind organizarea celei de-a treia Conferinţe globale privind turismul vinicol a UNWTO (nr. 783, 4 octombrie 2017)

890. Hotărîre privind modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 492 din 24 aprilie 2003 (nr. 784, 4 octombrie 2017)

891. Hotărîre privind decernarea Marelui Premiu pentru merite deosebite în domeniul vitivinicol pe anul 2017 (nr. 785, 4 octombrie 2017)

892. Hotărîre cu privire la dobîndirea cetățeniei prin investiție (nr. 786, 4 octombrie 2017)

PARTEA III
Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova


1810. Ordin cu privire la suspendarea activităţii executorului judecătoresc Țivirenco Iurie (nr. 771, 27 septembrie 2017)

1811. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activității executorului judecătoresc Cîlcic Nicolae (nr. 772, 27 septembrie 2017)

Acte ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova

1812. Ordin cu privire la Consiliul de supraveghere al IP „Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură” (nr. 133, 26 iulie 2017)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1813. Hotărîre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate prestat de Î.M. „Apă–Canal” Cahul (nr. 374/2017, 28 septembrie 2017)

Acte ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor

1814. Ordin cu privire la Comisia Medicamentelor Veterinare (nr. 328, 2 octombrie 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1815. Hotărâre privind aprobarea Procedurii de achiziţionare de către societatea pe acțiuni a acţiunilor plasate de ea (nr. 42/1, 25 septembrie 2017)

1816. Hotărâre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 42/3, 25 septembrie 2017)

1817. Hotărâre privind reorganizarea unei societăți pe acțiuni (nr. 42/4, 25 septembrie 2017)

1818. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei CA „GENERAL ASIGURĂRI” S.A. (nr. 42/6, 25 septembrie 2017)

1819. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” S.A. (nr. 42/7, 25 septembrie 2017)

1820. Hotărâre referitor la reperfectarea licenţei CA „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 42/8, 25 septembrie 2017)

1821. Hotărâre cu privire la AEÎ „COSTULENI” (nr. 42/10, 25 septembrie 2017)

1822. Hotărâre cu privire la avertizarea unor AEÎ (nr. 42/11, 25 septembrie 2017)

1823. Hotărâre privind rezultatele controlului tematic în cadrul Companiei de Asigurări ”KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 43/1, 2 octombrie 2017)

1824. Hotărâre privind acordarea licenței Brokerului de Asigurare – Reasigurare „INSURANCE ING BROKER” S.R.L. (nr. 43/5, 2 octombrie 2017)

1825. Hotărâre referitor la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare „AXA BROKER” S.R.L. (nr. 43/6, 2 octombrie 2017)

1826. Hotărâre referitor la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare „INVEST - BROKER” S.R.L. (nr. 43/7, 2 octombrie 2017)

1827. Hotărâre cu privire la reperfectarea licenţei Societății de Asigurare-Reasigurare „MOLDCARGO” S.A. (nr. 43/8, 2 octombrie 2017)

1828. Hotărâre referitor la Somația executorului judecătoresc (nr. 43/9, 2 octombrie 2017)

1829. Ordonanţă privind abrogarea unei Ordonanțe (nr. 42/2-O, 25 septembrie 2017)

1830. Ordonanţă cu privire la sancționarea AEÎ (nr. 42/12-O, 25 septembrie 2017)

1831. Ordonanţă cu privire la sancționarea OM „M&M FINANCE MICRO CREDIT” S.R.L. (nr. 42/13-O, 25 septembrie 2017)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1832. Hotărâre cu privire la rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru primul semestru al anului 2017 (nr. 1118, 19 septembrie 2017)

1833. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 19 noiembrie 2017 (nr. 1119, 19 septembrie 2017)

1834. Hotărâre cu privire la stabilirea datei desfăşurării referendumului local privind revocarea primarului general al muncipiului Chișinău (nr. 1122, 19 septembrie 2017)

1835. Hotărâre cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din 19 noiembrie 2017 (nr. 1126, 26 septembrie 2017)

1836. Hotărâre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău (nr. 1137, 29 septembrie 2017)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1837. Decizie cu privire la examinarea plângerii f/nr. din 20.07.2017 parvenită din partea dlui Alexandru Tinică (nr. 22/146, 14 septembrie 2017)

1838. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a SC „RADIO HIT” SRL (nr. 22/147, 14 septembrie 2017)

Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control

1839. Decizie (nr. 26-11/1-22/06-2017, 28 septembrie 2017)

Acte ale Serviciului Fiscal de Stat

1840. Ordin cu privire la modificarea și completarea Anexei nr.2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25 octombrie 2012 (nr. 351, 28 septembrie 2017)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei


1841. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 253, 27 septembrie 2017)

PARTEA IV
Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici
PARTEA V
Avize pierderi de acte
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 18681
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 10:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7049 раз.
Поблагодарили: 7042 раз.

Re: Monitorul Oficial Nr. 356-359 din 06.10.17

Сообщение ttv » 06 окт 2017, 05:50

ЧАСТЬ I
Законы, постановления Парламента Республики Молдова и указы Президента Республики Молдова


596. Указ о промульгации Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (№ 384-VIII от 2 октября 2017 г.)

597. Закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (№ 165 от 20 июля 2017 г.)

598. Постановление об освобождении госпожи Валентины КЛЕВАДЫ от должности судьи Высшей судебной палаты и должности заместителя председателя Коллегии по гражданским, коммерческим и административным делам Высшей судебной палаты (№ 199 от 21 сентября 2017 г.)

599. Постановление о внесении изменения в Постановление Парламента об утверждении персонального состава постоянных комиссий Парламента № 9/2015 (№ 200 от 21 сентября 2017 г.)

600. Указ о награждении господина Бориса ЭЙФМАНА орденом „Ordinul de Onoare” (№ 383-VIII от 2 октября 2017 г.)

Акты Конституционного суда Республики Молдова

94. Постановление о толковании положений ст. 98 ч.(6) Конституции Республики Молдова (совместное решение при кадровых перестановках в Правительстве) (Обращение №5b/2017) (№ 2 от 24 января 2017 г.)

ЧАСТЬ II
Постановления Правительства Республики Молдова


870. Постановление о проекте Закона о дополнительном надзоре банков, страховщиков/перестраховщиков и инвестиционных обществ, входящих в финансовый конгломерат (№ 764 от 28 сентября 2017 г.)

871. Постановление о проекте Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (№ 765 от 28 сентября 2017 г.)

872. Постановление об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые постановления Правительства (№ 766 от 28 сентября 2017 г.)

873. Постановление о проекте Закона об Общих требованиях гигиены пищевых продуктов (№ 767 от 29 сентября 2017 г.)

874. Постановление о внесении изменений и дополнений в приложение № 2 к Постановлению Правительства № 1108 от 25 сентября 2006 г. (№ 768 от 29 сентября 2017 г.)

875. Постановление об утверждении Заключения по проекту Закона о внесении дополнений в некоторые законодательные акты (№ 769 от 29 сентября 2017 г.)

876. Постановление об утверждении Заключения по проекту Постановления Парламента о внесении изменений и дополнений в пункт 4.5 Постановления Парламента № 153 от 15 июля 2011 года об утверждении Стратегии национальной безопасности Республики Молдова (№ 770 от 29 сентября 2017 г.)

877. Постановление о выделении финансовых средств (№ 771 от 29 сентября 2017 г.)

878. Постановление о внесении изменения в пункт 4 Постановления Правительства № 918 от 7 ноября 2014 года (№ 772 от 29 сентября 2017 г.)

879. Постановление об утверждении Отзыва на поправки к проекту Закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (№ 773 от 29 сентября 2017 г.)

880. Постановление о передаче и изменении категории назначения некоторых земель (№ 774 от 29 сентября 2017 г.)

881. Постановление об утверждении Санитарного регламента по защите здоровья работников от рисков, связанных с воздействием канцерогенных и мутагенных веществ на рабочем месте (№ 775 от 2 октября 2017 г.)

882. Постановление о внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства № 696 от 30 августа 2017 г. (№ 776 от 3 октября 2017 г.)

883. Постановление о внесении изменений и дополнений в приложения № 1 и 2 к Постановлению Правительства № 246 от 8 апреля 2010 г. (№ 777 от 4 октября 2017 г.)

884. Постановление об освобождении господина Михаила КЕЙБАША (№ 778 от 4 октября 2017 г.)

885. Постановление о внесении дополнения в приложение № 1 к Постановлению Правительства № 474 от 19 июня 2014 г. (№ 779 от 4 октября 2017 г.)

886. Постановление об утверждении Санитарного регламента о высвобождении N-нитрозаминов и N-нитрозируемых веществ из сосок и пустышек, изготовленных из эластомеров или резины (№ 780 от 4 октября 2017 г.)

887. Постановление о проекте Закона о присоединении Республики Молдова к Дополнительному протоколу к Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ), касающемуся электронной накладной, совершенному в Женеве 20 февраля 2008 года (№ 781 от 4 октября 2017 г.)

888. Постановление об инициировании переговоров и утверждении подписания Соглашения, составленного путем обмена нотами, о порядке признания официальных документов, подтверждающих налоговое резидентство, выданных компетентными органами Республики Молдова и Республики Казахстан на основе Конвенции между Республикой Молдова и Республикой Казахстан об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и на имущество от 15 июля 1999 года (№ 782 от 4 октября 2017 г.)

889. Постановление об инициировании переговоров и утверждении подписания Соглашения между Правительством Республики Молдова и Всемирной туристской организацией (ВТООН) о проведении третьей Всемирной конференции по винному туризму ВТООН (№ 783 от 4 октября 2017 г.)

890. Постановление о внесении изменений в приложение к Постановлению Правительства № 492 от 24 апреля 2003 года (№ 784 от 4 октября 2017 г.)

891. Постановление о присуждении Большой премии за особые заслуги в виноградарско-винодельческой области в 2017 году (№ 785 от 4 октября 2017 г.)

892. Постановление о приобретении гражданства посредством инвестиций (№ 786 от 4 октября 2017 г.)

ЧАСТЬ III
Акты министерств, департаментов и Национального банка Молдовы
Акты Министерства юстиции Республики Молдова


1810. Приказ о приостановлении деятельности судебного исполнителя Цивиренко Юрия (№ 771 от 27 сентября 2017 г.)

1811. Приказ о возобновлении деятельности судебного исполнителя Кылчика Николая (№ 772 от 27 сентября 2017 г.)

Акты Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Республики Молдова

1812. Приказ о Совете по надзору ПУ «Агентства по интервенции и платежам в области сельского хозяйства» (№ 133 от 26 июля 2017 г.)

Акты Национального агентства по регулированию в энергетике

1813. Постановление об утверждении тарифов на публичную услугу водоснабжения, канализации и очистки сточных вод, предоставляемую Î.M. „Apă–Canal” Cahul (№ 374/2017 от 28 сентября 2017 г.)

Акты Национального агентства по безопасности пищевых продуктов

1814. Приказ об утверждении Положения о Комиссии по ветеринарным лекарственным препаратам (№ 328 от 2 октября 2017 г.)

Акты Национальной комиссии по финансовому рынку

1815. Постановление об утверждении Процедуры о приобретении акционерным обществом размещенных им акций (№ 42/1 от 25 сентября 2017 г.)

1816. Постановление о регистрации в Государственном реестре ценных бумаг (№ 42/3 от 25 сентября 2017 г.)

1817. Постановление о разрешении реорганизации акционерного общества (№ 42/4 от 25 сентября 2017 г.)

1818. Постановление о переоформлении лицензии страховой компании „GENERAL ASIGURĂRI” АО (№ 42/6 от 25 сентября 2017 г.)

1819. Постановление о переоформлении лицензии компании „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” АО (№ 42/7 от 25 сентября 2017 г.)

1820. Постановление о переоформлении лицензии CК „KLASSIKA ASIGURĂRI” АО (№ 42/8 от 25 сентября 2017 г.)

1821. Постановление о ССА „COSTULENI” (№ 42/10 от 25 сентября 2017 г.)

1822. Постановление о предупреждении некоторым ССА (№ 42/11 от 25 сентября 2017 г.)

1823. Постановление о результатах тематической проверки в рамках страховой компании ”KLASSIKA ASIGURĂRI” АО (№ 43/1 от 2 октября 2017 г.)

1824. Постановление о выдаче лицензии страховому-перестраховочному брокеру „INSURANCE ING BROKER” ООО (№ 43/5 от 2 октября 2017 г.)

1825. Постановление о переоформлении лицензии страхового-перестраховочного брокера „AXA BROKER” ООО (№ 43/6 от 2 сентября 2017 г.)

1826. Постановление о переоформлении лицензии страхового-перестраховочного брокера „INVEST - BROKER” ООО (№ 43/7 от 2 октября 2017 г.)

1827. Постановление о переоформлении лицензии страхового-перестраховочного общества “MOLDCARGO” АО (№ 43/8 от 2 октября 2017 г.)

1828. Постановление о предупреждении судебного исполнителя (№ 43/9 от 2 октября 2017 г.)

1829. Распоряжение о признании утратившим силу распоряжения (№ 42/2-О от 25 сентября 2017 г.)

1830. Распоряжение о применении мер к ССА (№ 42/12-О от 25 сентября 2017 г.)

1831. Распоряжение о применении мер к МО „M&M FINANCE MICRO CREDIT” ООО (№ 42/13-О от 25 сентября 2017 г.)

Акты Центральной избирательной комиссии

1832. Постановление об отчетах о финансовом менеджменте политических партий за первое полугодие 2017 года (№ 1118 от 19 сентября 2017 г.)

1833. Постановление об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению 19 ноября 2017 года новых местных выборов по избранию примаров в некоторых населенных пунктах (№ 1119 от 19 сентября 2017 г.)

1834. Постановление о назначении даты проведения местного референдума по отзыву генерального примара муниципия Кишинэу (№ 1122 от 19 сентября 2017 г.)

1835. Постановление об утверждении сметы расходов на подготовку и проведение местного референдума по отзыву генерального примара муниципия Кишинэу, назначенного на 19 ноября 2017 года (№ 1126 от 26 сентября 2017 г.)

1836. Постановление об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению местного референдума по отзыву генерального примара муниципия Кишинэу (№ 1137 от 29 сентября 2017 г.)

Акты Координационного совета по телевидению и радио Республики Молдова

1837. Постановление о рассмотрении жалобы б/н от 20.07.2017 г., поступившей от Александру Тиникэ (№ 22/146 от 14 сентября 2017 г.)

1838. Постановление о рассмотрении предварительного заявления КП «RADIO HIT» ООО (№ 22/147 от 14 сентября 2017 г.)

Акты Межведомственной комиссии по контрольно-кассовым машинам

1839. Решение (№ 26-11/1-22/06-2017 от 28 сентября 2017 г.)

Акты Государственной налоговой службы

1840. Приказ об утверждении изменений и дополнений в приложение №2 к Приказу Главной государственной налоговой инспекции №1164 от 25 октября 2012 г. (№ 351 от 28 сентября 2017 г.)

Акты Национального банка Молдовы

1841. Постановление об уровне процентных ставок Национального банка Молдовы и норме обязательных резервов (№ 253 от 27 сентября 2017 г.)

ЧАСТЬ IV
Объявления о вакантных публичных должностях
Объявления экономических агентов
ЧАСТЬ V
Объявления об утере документов
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 18681
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 10:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7049 раз.
Поблагодарили: 7042 раз.

Re: Monitorul Oficial Nr. 356-359 din 06.10.17

Сообщение ttv » 06 окт 2017, 06:05

Акты Государственной налоговой службы

1840. Приказ об утверждении изменений и дополнений в приложение №2 к Приказу Главной государственной налоговой инспекции №1164 от 25 октября 2012 г. (№ 351 от 28 сентября 2017 г.)

На основании п.8 ч.(1) ст.133 Налогового кодекса №1163-XIII от 24 апреля 1997 г. (переопубликован в Monitorul Oficial al Republicii Moldova, специальный выпуск
от 8 февраля 2007 г.) и в соответствии с ч.(1) ст.115 Налогового кодекса ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В приложение №2 к Приказу главной государственной налоговой инспекции №1164 от 25 октября 2012 г. об утверждении бланка декларации по НДС и порядка заполнения декларации по НДС (Monitorul Oficial,2012 г., № 234-236, ст.1375) внести следующие изменения и дополнения:
1) подпункт 4.4 изложить в следующей редакции: „4.4. Графы 1.1 и 2.1 не заполняются”;
2) подпункт 4.11 изложить в следующей редакции: „4.11. В графе 9 указываются:
a) откорректированные суммы НДС в случае, если в предыдущие налоговые периоды были допущены ошибки в отражении сумм НДС по осуществленным поставкам;
b) суммы НДС, откорректированные, согласно ч.(1)ст.116 Налогового кодекса, в случае безнадежного долгапо ранее осуществленным поставкам;
c) суммы НДС, соответствующие корректировкам, осуществленным в соответствии со ст.98 Налогового кодекса, по ранее осуществленным поставкам”;
3) подпункт 4.19 изложить в следующей редакции: „4.19. В графе 16 указываются:
a) откорректированные суммы НДС в случае, если в предыдущие налоговые периоды были допущены ошибки в отражении сумм НДС, подлежащих зачету;
b) суммы НДС, откорректированные, согласно ч.(1) ст.116 Налогового кодекса, в случае безнадежного долга по ранее осуществленным приобретениям;
c) суммы НДС, соответствующие корректировкам, осуществленным в соответствии со ст.98 Налогового кодекса по ранее осуществленным приобретениям;
d) суммы НДС, соответствующие корректировкам, осуществленным в соответствии с ч.(32) и ч.(33) ст.102 Налогового кодекса;
e) суммы НДС, соответствующие корректировкам, осуществленным в соответствии с ч.(3) ст.102 Налогового кодекса в отношении условного коэффициента”;
4) подпункт 4.221 исключить;
5) пункт 6 изложить в следующей редакции: „6. В приложении №1 (TVA FACT) к Декларации по НДС регистрируются все налоговые накладные, включительно по рефактурированию компенсированных расходов, полученные в налоговом периоде, за который представляется Декларация по НДС, за исключением налоговых накладных, в которых согласно п.15 Инструкции по заполнению типовой формы первичного документа строгой отчетности „Налоговая накладная”, утвержденной Приказом Министерства финансов № 118 от 28 августа 2017 г., в строке 7 „Переадресовки” указывается „Non livrare”;
6) дополнить пунктом 61 в следующей редакции: „61. В приложении №2 (TVA LIVR) к Декларации по НДС регистрируются все налоговые накладные, включительно
по рефактурированию компенсированных расходов, выписанные в налоговом периоде, за который представляется Декларация по НДС, за исключением налоговых
накладных, в которых согласно п.15 Инструкции по заполнению типовой формы первичного документа строгой отчетности „Налоговая накладная”, утвержденной Приказом Министерства финансов № 118 от 28 августа 2017 г., в строке 7 „Переадресовки” указывается „Non livrare”.
2. Настоящий Приказ вступает в силу и применяется в случае представления Декларации НДС за налоговые периоды начиная с октября месяца 2017 года.
3. Главному управлению методологии налогов и сборов обеспечить опубликование данного приказа в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

ДИРЕКТОР ГНС Сергей ПУШКУЦА
№ 351. Кишинэу, 28 сентября 2017 г.
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 18681
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 10:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7049 раз.
Поблагодарили: 7042 раз.

Re: Monitorul Oficial Nr. 356-359 din 06.10.17

Сообщение diman » 06 окт 2017, 14:07

1840. Приказ об утверждении изменений и дополнений в приложение №2 к Приказу Главной государственной налоговой инспекции №1164 от 25 октября 2012 г. (№ 351 от 28 сентября 2017 г.)

Изменения в декларации по НДС с учетом изменений по налоговой накладной/ТТН
Аватар пользователя
diman
Студент
 
Сообщений: 211
Зарегистрирован: 30 май 2008, 12:24
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 70 раз.
Поблагодарили: 46 раз.


Вернуться в Новости законодательства

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron
Яндекс.Метрика