http://www.mytime.md   http://1cmd.md   http://clouds.md  

Это полезно знать

Объявления ГГНИ, а также объявления, связанные с работой форума.

Модераторы: ionix, AFEX, Люга, Tiana, Binaun

Это полезно знать

Сообщение AFEX » 24 дек 2009, 17:09

И даже начальству ГГНИ

Pentru aprobarea Programului de stabilizare şi relansare
economică a Republicii Moldova pe anii 2009-2011

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova
Nr. 790 din 1 decembrie 2009
(Monitorul Oficial, 4 decembrie 2009, nr.174-176, p. II, art. 874)
................
1. STABILIZAREA ŞI OPTIMIZAREA FINANŢELOR PUBLICE

Obiectivul 1. Identificarea posibilelor surse pentru majorarea veniturilor publice şi diminuarea deficitului bugetar.
Acţiuni imediate (2009):
1) negocierea cu Fondul Monetar Internaţional a unui nou Program de politici economice şi financiare;
2) lansarea negocierilor cu Comisia Europeană, Banca Mondială şi alţi parteneri externi de dezvoltare a ţării, pentru a obţine susţinere bugetară, inclusiv intensificarea eforturilor în vederea debursării tranşelor pentru proiectele şi programele în curs de implementare;
3) perfecţionarea sistemului de administrare vamală şi fiscală (prevenirea subevaluării în vamă, transferării profitului etc.);
4) relansarea privatizării patrimoniului de stat din domeniile liberalizate, în baza licitaţiilor deschise, anunţate şi transparente;
5) modificarea legislaţiei în vigoare în vederea:
a) majorării de 2 ori, începînd cu anul 2010, a cotei maxime a taxei pentru amenajarea teritoriului;
b) majorării cu 50%, începînd cu anul 2010, a cotei maxime a taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială;
c) majorării, începînd cu anul 2010, a accizelor pentru autoturisme de lux, ţigări de foi şi trabucuri, ţigarete cu filtru, bere, băuturi alcoolice tari şi băuturi slab alcoolice, benzină şi derivate ale acesteia, parfumuri, apă de toaletă şi articole de bijuterie;
d) introducerii, începînd cu anul 2010, a accizului la articole de cristal şi a accizului la articole de giuvaiergerie, neconfirmate documentar;
e) majorării cu 30%, începînd cu anul 2010, a cotelor taxelor rutiere la autoturismele înmatriculate în Republica Moldova care consumă diesel;
f) majorării cotelor taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova proporţional impactului asupra infrastructurii rutiere;
g) majorarea cotei impozitului pe venit din cîştigurile obţinute la jocurile de noroc pînă la 18% (art.901 alin.33 al Codului fiscal);
h) majorării de 2 ori, începînd cu anul 2010, a taxei pentru eliberarea licenţei în domeniul jocurilor de noroc.
Acţiuni pe termen mediu (2010-2011):
1) definirea noţiunii de "venit reinvestit" pentru îmbunătăţirea mecanismului de aplicare a facilităţilor oferite la achitarea impozitului pe venit al persoanelor juridice;
2) stabilirea unor principii clare în redistribuirea veniturilor de la bugetul de stat spre bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv prin promovarea unei noi legi privind finanţele publice locale;
3) urgentarea procesului de implementare a noului sistem de impozitare a bunurilor imobile:
a) bunuri imobile cu destinaţie comercială şi industrială, garaje, loturi ale întovărăşirilor pomicole şi construcţii amplasate pe ele – 2010;
b) bunuri imobile cu destinaţie agricolă (terenuri cu construcţii amplasate pe ele) – 2011;
4) finalizarea procesului de evaluare a caselor individuale în localităţile rurale din componenţa municipiilor Chişinău şi Bălţi – 2011;
5) menţinerea în perioada 2009-2011 a cotei zero la impozitul pe venitul reinvestit, cu reintroducerea acestuia din anul 2012, aplicînd o singură cotă joasă de 10% pe o bază largă şi uniformă.
...................

2. RELANSAREA ACTIVITĂŢII ECONOMICE

Obiectivul 1. Reducerea poverii administrative şi fiscale pentru desfăşurarea afacerilor.
Acţiuni imediate (2009):

Reducerea poverii fiscale:
1) reducerea cuantumului taxelor pentru procedurile vamale, stabilite în anexa nr.2 la Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, în partea ce ţine de activitatea zonelor economice libere, a antepozitelor vamale şi alte regimuri vamale suspensive;
2) restituirea datoriilor la rambursarea TVA pentru deblocarea activităţii economice;
3) amînarea termenului de impozitare a veniturilor din dobînzile bancare şi valorile mobiliare corporative ale persoanelor fizice şi juridice de la 1 ianuarie 2010 pînă la 1 ianuarie 2015;
4) modificarea titlului IX al Codului fiscal în vederea achitării taxelor rutiere în două tranşe pentru toţi agenţii transportatori din ţară, astfel obţinîndu-se diminuarea presiunii fiscale asupra transportatorilor la începutul anului, cînd veniturile sînt mai mici.

Acţiuni pe termen mediu (2010-2011):

Reducerea poverii fiscale:
1) simplificarea procedurii de raportare fiscală prin:
a) implementarea e-declaraţiilor;
b) automatizarea completării rapoartelor fiscale;
c) prelucrarea rapoartelor în baza codului de bare;
2) abrogarea prevederilor normative care permit aplicarea sancţiunilor agenţilor economici chiar şi în lipsa daunei cauzate bugetului de stat şi fondurilor bugetare, precum şi modificarea dispoziţiilor art.188 al Codului fiscal, acordîndu-le agenţilor economici posibilitatea de a corecta greşelile din rapoartele financiare în orice moment pînă la efectuarea controlului;
3) revizuirea politicii tarifare prin reducerea taxelor vamale la importul de materii prime, materiale auxiliare şi echipamente tehnologice şi maximizarea acestora la produsele finite direct competitive cu cele autohtone;
4) eliminarea discriminărilor aplicate la achitarea taxei ecologice pentru recipientele din plastic sau tetra-pack la importul produselor preambalate;
5) ajustarea anuală a tarifelor de bază pentru serviciile de locaţiune acordate de întreprinderile de stat şi cu capital majoritar de stat, reieşind din preţurile existente pe piaţă.


полностью ПП можно почитать сдесь http://lex.justice.md/index.php?action= ... &id=332953
Чтобы стать умнее, нужно играть с более умным соперником.
Аватар пользователя
AFEX
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8006
Зарегистрирован: 03 ноя 2007, 10:33
Благодарил (а): 83 раз.
Поблагодарили: 777 раз.

Re: Это полезно знать

Сообщение Evy_l » 24 дек 2009, 17:45

2) abrogarea prevederilor normative care permit aplicarea sancţiunilor agenţilor economici chiar şi în lipsa daunei cauzate bugetului de stat şi fondurilor bugetare, precum şi modificarea dispoziţiilor art.188 al Codului fiscal, acordîndu-le agenţilor economici posibilitatea de a corecta greşelile din rapoartele financiare în orice moment pînă la efectuarea controlului;

Aceasta deja se simte, pentru ca vad ca nu aplica amenzi pentru neprezentarea darilor de seama.
Eu chiar ma miram.... ce se intimpla.
Evy_l
Практик
 
Сообщений: 579
Зарегистрирован: 16 сен 2009, 09:29
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.

Re: Это полезно знать

Сообщение НАСТЕНА » 24 дек 2009, 20:09

а в двух словах на русском...........?
Все что происходит- к лучшему!
Аватар пользователя
НАСТЕНА
Проффи
 
Сообщений: 1164
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 19:03
Откуда: бельцы
Благодарил (а): 159 раз.
Поблагодарили: 217 раз.

Re: Это полезно знать

Сообщение elephunk » 24 дек 2009, 20:17

Задача 1. Выявление возможных источников для увеличения государственных доходов и уменьшения бюджетного дефицита
Первоочередные меры (2009 г.):
1) ведение переговоров с Международным валютным фондом по новой Программе экономических и финансовых политик;
2) инициирование переговоров с Европейской Комиссией, Всемирным банком и другими внешними партнерами по развитию страны в целях получения бюджетной поддержки, в том числе интенсификация усилий для выделения траншев на проекты и программы, находящиеся в процессе реализации;
3) совершенствование системы таможенного и налогового администрирования (предупреждение недооценки на таможне, перечисления прибыли и т.д.);
4) возобновление приватизации государственного имущества в либерализованных областях на основе открытых, объявляемых и прозрачных торгов;
5) внесение изменений в действующее законодательство в целях:
а) повышения в 2 раза, начиная с 2010 года, максимальной ставки пошлины на благоустройство территории;
b) повышения на 50%, начиная с 2010 года, максимальной ставки для торговых предприятий и/или предприятий по оказанию услуг в сфере социального обслуживания; с) повышения, начиная с 2010 года, акцизов на легковые автомобили класса люкс, сигары и гаванские сигары, сигареты с фильтром, пиво, крепкие алкогольные напитки и слабоалкогольные напитки, бензин и его производные, духи, туалетную воду и бижутерию;
d) введения, начиная с 2010 года, акциза на изделия из хрусталя и акциза на ювелирные изделия, не подтвержденные документально;
е) повышения на 30%, начиная с 2010 года, ставок дорожных пошлин на зарегистрированные в Республике Молдова легковые автомобили, потребляющие дизельное топливо;
f) повышения размера сборов за использование дорог легковыми автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова, пропорционально их воздействию на дорожную инфраструктуру;
g) повышения ставки подоходного налога на выигрыши в азартных играх до 18% (часть ст.90¹ Налогового кодекса);
h) повышения в 2 раза, начиная с 2010 года, пошлины на выдачу лицензий в области азартных игр.
Среднесрочные меры (2010-2011 гг.):
1) определение понятия «реинвестированная прибыль» для улучшения механизма применения льгот, предоставляемых при уплате налога на доход юридических лиц;
2) установление четких принципов при перераспределении доходов от государственного бюджета бюджетам административно-территориальных единиц, в том числе путем продвижения нового закона о местных публичных финансах;
3) ускорение процесса внедрения новой системы налогообложения недвижимого имущества:
а) недвижимое имущество коммерческого и промышлен­­ного назначения, гаражи, участки садовых товариществ и расположенные на них строения – в 2010 году;
b) недвижимое имущество сельскохозяйственного назначения (участки с расположенными на них строениями) – в 2011 году;
4) завершение процесса оценки индивидуальных жилых домов в сельских населенных пунктах, входящих в состав муниципиев Кишинэу и Бэлць – 2011 год;
5) сохранение в период 2009-2011 годов нулевой ставки на налог на реинвестированную прибыль, с его повторным введением, начиная с 2012 года, с применением одной низкой ставки в 10% на широкой и единообразной основе.Снижение налогового бремени:
1) сокращение размера пошлин на таможенные процедуры, установленные в приложении №2 к Закону № 1380-XIII от 20 ноября 1997 г. о таможенном тарифе, в части, относящейся к деятельности свободных экономических зон, таможенных складов и других льготных таможенных режимов;
2) возврат долгов по возмещению НДС на разблоки­рование экономической деятельности;
3) отсрочка налогообложения доходов от банковских процентов и корпоративных ценных бумаг физических и юридических лиц с 1 января 2010 года на 1 января 2015 год;
4) внесение изменений в раздел IX Налогового кодекса с целью уплаты дорожных пошлин в два этапа для всех перевозчиков страны, достигнув, таким образом, снижения налогового давления на перевозчиков в начале года, когда доходы ниже.

Снижение налогового бремени:
1) упрощение процедур налоговой отчетности путем:
а) внедрения э-деклараций;
b) автоматизации заполнения налоговых отчетов;
c) обработки отчетов на основе штрих-кода;
2) отмена нормативных положений, позволяющих наложить санкции на экономических агентов даже в отсутствие ущерба, причиненного государственному бюджету и бюджетным фондам, а также внесение изменений в положения ст.188 Налогового кодекса, предоставив экономическим агентам возможность исправлять ошибки в финансовых отчетах в любой момент до проведения проверки;
3) пересмотр тарифной политики путем снижения таможенных пошлин на импорт сырья, вспомогательных материалов и технологического оборудования и их максимальное повышение на готовую продукцию, напрямую конкурирующую с местной продукцией;
4) устранение дискриминаций, применяемых при уплате экологической пошлины на пластиковые емкости или тетра-пак при импорте фасованных продуктов;
5) ежегодная адаптация базовых тарифов на услуги имущественного найма, предоставляемые государственными предприятиями и предприятиями с преимущественным государственным капиталом, исходя из существующих на рынке цен.
смерть и налоги
Аватар пользователя
elephunk
Практик
 
Сообщений: 631
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 19:32
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 9 раз.

Re: Это полезно знать

Сообщение Галина » 24 дек 2009, 20:40

А где сама "ПРОГРАММА СТАБИЛИЗАЦИИ И ВОЗРОЖДЕНИЯ"-то? Я не нашла, а вы?(Сначала хотела, цитировать и комментировать, потом поняла, что места не хватит.)
Но два момента очень хочется подчеркнуть
"Кризис пришел из-за границы" -перебросили гады через границу контрабасом.( Марк с "Капиталом" и его противоречием между трудом и капиталом и объяснением экономических кризисов- отдыхает.)
"Программа стабилизации и возрождения экономики основана на трех приоритетах, а именно:
1) стабилизация и оптимизация публичных финансов;
2) восстановление экономической деятельности;"
Помните анекдот, когда к княгине, внучке декабриста, прибежала горничная в октябре 1918 г и кричит:Революция!!! Богатых не будет. А княгиня отвечает:А мой дед боролся за то, чтобы бедных не было".
А я то "наивная" думала, что 1 это "восстановление экономической деятельности"
Обращаюсь к тем кто строил пирамиды в Египте: «Постройте у нас дороги! »
Аватар пользователя
Галина
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 10297
Зарегистрирован: 02 ноя 2008, 08:56
Благодарил (а): 1124 раз.
Поблагодарили: 2539 раз.

Re: Это полезно знать

Сообщение Svetlana » 24 дек 2009, 22:16

Svetlana
Студент
 
Сообщений: 236
Зарегистрирован: 01 ноя 2007, 19:35
Благодарил (а): 30 раз.
Поблагодарили: 16 раз.

Re: Это полезно знать

Сообщение Галина » 24 дек 2009, 23:06

Svetlana, это Вы мне решили помочь? :D
Обращаюсь к тем кто строил пирамиды в Египте: «Постройте у нас дороги! »
Аватар пользователя
Галина
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 10297
Зарегистрирован: 02 ноя 2008, 08:56
Благодарил (а): 1124 раз.
Поблагодарили: 2539 раз.

Re: Это полезно знать

Сообщение Svetlana » 24 дек 2009, 23:13

:D всем желающим! и побольше бы ссылок на форуме(тематических), меньше времени на поиски...
Svetlana
Студент
 
Сообщений: 236
Зарегистрирован: 01 ноя 2007, 19:35
Благодарил (а): 30 раз.
Поблагодарили: 16 раз.

Re: Это полезно знать

Сообщение Accountant » 25 дек 2009, 12:20

AFEX писал(а):И даже начальству ГГНИ


Думаете, они тоже уверены в этой пользе?))
Ordinea contabilităţii este pentru cârmuire lege sacră. Napoleon Bonaparte
Аватар пользователя
Accountant
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 11735
Зарегистрирован: 09 янв 2009, 23:28
Откуда: Balti
Благодарил (а): 1722 раз.
Поблагодарили: 5181 раз.

Re: Это полезно знать

Сообщение serjko3 » 10 фев 2010, 11:16

меня интересует этот пункт:
3)пересмотр тарифной политики путем снижения таможенных пошлин на импорт сырья, вспомогательных материалов и технологического оборудования и их максимальное повышение на готовую продукцию, напрямую конкурирующую с местной продукцией;
Подскажите по-ста какие именно пошлины взимаются технологического оборудования?
serjko3
Новичок
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 10 фев 2010, 10:31
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: Это полезно знать

Сообщение Галина » 12 фев 2010, 08:04

Обращаюсь к тем кто строил пирамиды в Египте: «Постройте у нас дороги! »
Аватар пользователя
Галина
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 10297
Зарегистрирован: 02 ноя 2008, 08:56
Благодарил (а): 1124 раз.
Поблагодарили: 2539 раз.

Рекомендую

Сообщение AFEX » 13 фев 2010, 10:43

На многие вопросы относительно ПН в 2010 году можно почитать сдесь
http://www.fisc.md/ro/news/physical/item/?name=244
Чтобы стать умнее, нужно играть с более умным соперником.
Аватар пользователя
AFEX
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8006
Зарегистрирован: 03 ноя 2007, 10:33
Благодарил (а): 83 раз.
Поблагодарили: 777 раз.

Re: Это полезно знать

Сообщение Vlad » 15 апр 2010, 08:32

Предлагаются мин_фином изменения в состав Консультативного Совета при МФ РМ.
http://minfin.md/ro/actnorm/contabil/proiect/
Стока уважаемых людей, =D>
будем думать, что будут услышаны а наши мнения
Аватар пользователя
Vlad
Бакалавр
 
Сообщений: 121
Зарегистрирован: 12 дек 2009, 15:27
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 19 раз.

Re: Это полезно знать

Сообщение diancic82 » 15 апр 2010, 08:48

=D> =D> =D> Daca totul intradevar va fi asa cum este scris atunci BRAVOOOOOOO, noii guvernari, in special pentru impozitul pe venit pentru anul 2012 - 10% =D> =D> =D> , in rest taxele oricum trebuiau modificate. Cam nu este clar cu impozitul pe bunurile imobiliare. Cu activitatea in domeniul cistigurilor de noroc =D> =D> =D> bravo. Sa vedem daca odata cu majorarea taxelor rutiere vom avea si drumuri europene.In rest sunt BRAVOOO.
diancic82
Практик
 
Сообщений: 670
Зарегистрирован: 12 янв 2009, 15:02
Благодарил (а): 92 раз.
Поблагодарили: 31 раз.

Re: Это полезно знать

Сообщение Svetic » 03 июн 2010, 10:56

В пятницу, 21 мая, парламент Молдовы утвердил во втором чтении Закон о внутренней торговле в новой редакции
http://logos.press.md/Weekly/Main.asp?I ... opic=27428
где его можно почитать, еще в МО не видела.
Svetic
Проффи
 
Сообщений: 893
Зарегистрирован: 07 окт 2008, 14:07
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 16 раз.

След.

Вернуться в ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Яндекс.Метрика