http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Журналы БНК и C&A

Объявления ГГНИ, а также объявления, связанные с работой форума.

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение andrei » 26 июн 2019, 14:06

Содержание журнала "Contabilitate şi audit" № 6, 2019

TRECEREA ÎN REVISTĂ A EVENIMENTELOR • ОБЗОР СОБЫТИЙ
Пульс июня 4
CONSULTAŢII PRIVIND CONTABILITATEA ŞI IMPOZITAREA •
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Pavel TOSTOGAN, Vasile BENDERSCHI
Contractul de cesiune de creanţă asupra bunului imobil: aspecte juridice, contabile şi fiscale 7
Юлиана ЦУГУЛЬСКИ
НДС при продаже автотранспортных средств: на что обратить внимание 13
Alexandru NEDERIŢA
Aspecte generale privind aplicarea IFRS pe teritoriul Republicii Moldova 18
Светлана СЛОБОДЯНУ
Реорганизация путем выделения – бухгалтерские и налоговые аспекты 22
Александр НЕДЕРИЦА, Андрей АПОСТУ
Практические рекомендации по учету и налогообложению операций по списанию основных средств 30
Елена ЯВОРСКАЯ
Эволюция подарочных сертификатов 36
Marcela DIMA, Natalia ŢIRIULNICOVA
Particularităţile contabilizării veniturilor conform IFRS 15 „Venituri din contractele cu clienţii“ 45
Елена АВДЕЕВА
Выписка налоговой накладной в рознице и ее отражение в Декларации по НДС 49
Andrei JIZDAN
ONC: aspecte fiscale privind cheltuielile de delegare 51
Galina ŞPAC, Marina BRIHUNEŢ
Modul de contabilizare şi impozitare a operaţiunilor cu resursele naturale 52
ÎNTREBĂRI – RĂSPUNSURI • ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
Igor STAVINSCHI
Privind scutirea de TVA a aporturilor la capitalul social 60
Privind aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere în cazul schimbării regimului vamal din export temporar în export definitiv 61
Privind momentul eliberării facturii fiscale la prestarea serviciilor turistice 61
Ghenadie BEJAN
Privind documentarea livrărilor în cadrul achiziţiilor publice 62
Jana GRICIUC
Consecinţele fiscale ale primirii sumei de bani cu titlu de moştenire de către persoana fizică nerezidentă 64
Privind acordarea scutirilor aferente impozitului pe venit în cazul concedierii şi reangajării persoanei fizice în aceeaşi lună 65
Privind beneficierea de scutirea pentru persoana întreţinută în cazul în care persoana întreţinută s-a căsătorit pe parcursul anului 66
Galina ŞPAC
Unele aspecte privind impozitarea veniturilor nerezidentului 67
Diferenţele de sumă nu se recunosc la finele perioadei fiscale 69
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Privind deducerea cheltuielilor pentru transportul angajaţilor la/de la locul de muncă 70
Privind plafonul valoric pentru recunoaşterea mijloacelor fixe 71
Privind deducerea cheltuielilor de cazare neconfirmate documentar 72
Privind deducerea cheltuielilor de publicitate 73
Regimul fiscal privind TVA în cazul participării la expoziţii peste hotare 73
Людмила ГРОПА (МИЦОВА)
О возможности корректировки кадастровой стоимости коммерческой недвижимости 74
Об отсутствии права на скидку за предварительную уплату налога на недвижимость по объектам, не имеющим кадастровой оценки 75
ГНС располагает сведениями о фактической дате появления или изменения кадастровой оценки объектов недвижимости 76
О применении оцененной стоимости объекта недвижимости с 1 января года, следующего за годом оценки 77
ADMINISTRARE FISCALĂ • НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Елена ЯВОРСКАЯ
1 июля – крайний срок для установки POS-терминалов 78
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Privind sancţiunile pentru diminuarea contribuţiilor de ASSO 81
Roman VIERU
Privind aplicarea metodelor indirecte de estimare a obligaţiilor fiscale 82
OPINII • ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Elena IAVORSCAIA
Determinarea datei plăţii cu cardul business în scopul executării obligaţiei privind TVA la importul de servicii 84
ASIGURĂRI SOCIALE ŞI MEDICALE •
СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Clara SOROCEAN
Particularităţile raportării perioadelor de muncă şi de incapacitate temporară de muncă 86
Ольга ГРИНЕВИЧ
О порядке уплаты взносов ОГСС работодателями в области таксомоторных автотранспортных перевозок пассажиров 90
О порядке возврата излишне выплаченных пособий за счет средств бюджета государственного социального страхования 91
О выплате пособий по материнству и по воспитанию ребенка в случае, когда жена находится на содержании у застрахованного мужа 92
CONSULTANŢĂ JURIDICĂ • ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
«Модернизация» подряда и услуг 94
DREPTUL MUNCII • ТРУДОВОЕ ПРАВО
Тудор КАПША
Как оплатить простой работнику, попавшему под сокращение 98
О некоторых правовых гарантиях для осведомителей по неподкупности 99
Любовь МУРСА
Государственная инспекция труда проверяет предприятия по новым правилам 100
Календарь налогоплательщика на июль 2019 года 107
ACTUALIZĂRI ÎN BGPF • ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Саммари обновлений в ОБНП 111
SINTEZA ACTELOR • ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Обзор законодательных и нормативных документов 115
MATERIALE OFICIALE • ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ACTE NORMATIVE NOI • НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Методические указания по декларированию периодов деятельности и категорий застрахованных лиц в Отчете IPC 18 начиная с 01.07.2019 г. 117
Аватар пользователя
andrei
Практик
 
Сообщений: 660
Зарегистрирован: 17 апр 2008, 12:12
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 244 раз.

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение Сергей Темрин » 25 июл 2019, 10:34

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «БНК», 2019 № 7 (июль)

От главного редактора

Вы задавались вопросом, как масштабная реформа Гражданского кодекса РМ повлияет на налоговое законодательство?
Гражданское и налоговое право тесно переплетены. Более того, налоговые обязательства граждан являются прямым следствием гражданско-правовых действий граждан. Вступление физических и юридических лиц в гражданские правоотношения, как правило, вызывают налоговые обязательства этих лиц.
Появление в новом ГК определений потребителя и профессионала очень напоминает введение в мировом спорте статуса «любителя» и «профессионала».
Масштабная реформа Гражданского кодекса РМ приведет к большим последствиям в налогово-правовой сфере регулирования.
Мы видим, что в новом Гражданском кодексе появилась статья 1242 (3), в которой говорится «пока не будет доказано обратное, заем предметом которого служит определенная денежная сумма, предполагается возмездным, за исключением случая, когда обе стороны являются физическими лицами, не имеющими статус профессионала». Мы-то знаем, с каким подозрением Налоговая служба относится к беспроцентным займам между юридическими и физическими лицами. Хотя, на мой взгляд, ГК должен способствовать удобству бизнеса, а не быть средством латания дыр. Тем более, что в новом ГК есть инструменты, позволяющие бороться с фиктивными сделками, нацеленными на обход налогов.
В хозяйственной практике, одна и та же цель в ряде случаев, может быть достигнута разными путями. В налоговом планировании очень популярен метод «замены отношений», когда операция, предусматривающая высокую налоговую нагрузку, заменяется на операцию, позволяющую достичь тех же целей, но с меньшими налоговыми потерями. К примеру, налогоплательщик реализует свое имущество. При обычном развитии событий в результате сделки купли-продажи образуется подоходный налог для юридических лиц и НДС. Если же, купля-продажа имущества, заменяется на выкуп доли в уставном капитале или внесение данного имущества в уставной капитал вновь образуемого предприятия и дальнейшую продажу всей доли нового предприятия покупателю, данная «замена отношений» позволяет существенно сэкономить на подоходном налоге и НДС.
Определение налогового режима новых гражданских конструкций, закрепленных в ГК РМ: - в частности, «обычаи», «аналогия права и аналогия закона», «добросовестность», «разумность», «злоупотребление правом» и т. д. - требуют глубокого осмысления по степени влияния этих новаций на налоговую сферу. Более того, мы до сих пор не в полной мере осознаем, насколько эти новеллы повлияют на правоприменительную практику налогообложения. Потребуется широкий спектр изменений в Налоговый кодекс РМ, которые прояснят налогоплательщикам применение новых гражданско-правовых конструкций и инструментов в налоговой сфере. Учитывая расторопность и высокий профессионализм наших законодателей, неопределенность в налоговой правоприменительной практике, может неблагоприятно повлиять на налогоплательщиков и может стать благоприятной почвой для злоупотреблений с целью получения налоговых преимуществ, вызванных пробелами в законодательстве. К тому же возможность различной трактовки гражданских новелл увеличит налоговые риски простых налогоплательщиков.

Сергей Темрин


НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Вычет процентных начислений по полученным займам
П.Гричук, Г.Шпак..........................................................................7

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
Обязательства по НДС при аренде земли в Приднестровье. Ю.Ликий.......................10
Импорт услуг и заполнение Декларации по НДС. Ю.Ликий...................................11
НДС при продаже билетов и рекламных
услуг, оказанных нерезиденту. Ю.Ликий............................................................12
Невычитаемые расходы по подоходному налогу и вычеты НДС. Ю.Ликий....................13
Порядок погашения налоговых
обязательств наследниками. П.Гричук, Г.Шпак.....................................................13
Резидент ИТ-парка выдает заработную плату
товаром: налоговые последствия. П.Гричук, Г.Шпак................................................14
Консервация основных средств и налог
на недвижимое имущество. П.Гричук, Г.Шпак......................................................16
Дарение между родственниками первой степени и определение
стоимостного базиса при дальнейшей продаже. П.Гричук, Г.Шпак...............................17
Документы, определяющие стоимостной
базис отчуждаемых активов. П.Гричук, Г.Шпак......................................................18
Продажа продукции собственного производства лицом,
осуществляющим независимую деятельность. П.Гричук, Г.Шпак...................................20
Приобретение товаров у физических лиц–граждан лицом,
осуществляющим независимую деятельность: удержание
налога у источника выплаты. П.Гричук, Г.Шпак....................................................21
Откорректированный отчет IPC18,
сроки предоставления. П.Гричук, Г.Шпак............................................................22
Уплата подоходного налога лицом,
осуществляющим независимую деятельность
при отсутствии фактической деятельности. П.Гричук, Г.Шпак...................................23
О праве на пособие по уходу за ребенком отцу, сменившему место
работы до предоставления отпуска по уходу за ребенком. О.Гриневич.............................24
Об обязанности работодателя обеспечить
медицинское страхование по месту работы лица,
окончившего высшее учебное заведение и заключившего
индивидуальный трудовой договор. О.Гриневич......................................................26
О праве матери и отца на ежемесячное пособие по уходу за ребенком
до исполнения ему возраста 3 лет и в случае, если после предоставления
отпуска по уходу за ребенком они восстанавливаются на работе, устраиваются
на работу, осуществляют деятельность в целях получения дохода,
либо увольняются до истечения отпуска по уходу за ребенком. О.Гриневич........................27
О случае замены с 1 июля 2019 года месяцев периода
расчета, в которых отсутствует застрахованный доход,
на месяцы, предшествующие данному периоду. О.Гриневич..........................................28
Об основе для исчисления пособия по временной
нетрудоспособности, когда в нескольких месяцах из периода расчета,
застрахованный доход есть за неполные месяцы. О.Гриневич........................................29
Об обязательствах работодателей – нерезидентов обеспечивать своим
работникам социальное и медицинское страхование. О.Гриневич..................................30
Об отсутствии права на пособие по временной нетрудоспособности
у застрахованного лица, не потерявшего во время медицинского
отпуска все источники застрахованных доходов. О.Гриневич..........................................31
Об обеспечении социального и медицинского страхования лицу,
заключившему с фирмой договор об оказании услуг. О.Гриневич....................................31
Об основе для исчисления пособия по временной
нетрудоспособности, в случае отсутствия застрахованного
дохода за период более 36 месяцев до страхового риска. О.Гриневич..............................32
Крестьянское хозяйство и налог на недвижимое имущество. Л.Мицова.............................33
Земельный участок и сооружение расположенное на нем:
ставки налога на недвижимое имущество. Л.Мицова....................................................33
Имущество, подлежащее регистрации
в реестре недвижимого имущества. Л.Мицова..........................................................34

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Учёт налога на прибыль в контексте МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»
Л.Брынзила..........................................................................................38
Строительная деятельность: правовые аспекты
отраслевой специфики бухгалтерского учета
Ю.Цугульски, О.Дончу............................................................................52

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
Проверочный лист в области трудовых
отношений: правовые основы и нормы
О.Дончу...............................................................................................68
Проверочный лист общих требований по реализации
продукции и оказанию услуг: правовые основы и нормы
О.Дончу................................................................................................84

ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Налоговый обзор (июнь 2019 г.).......................................................92

ДОСЬЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Официальный обменный курс иностранных валют (июнь 2019 г.)......................94
Сергей Темрин
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 4099
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 14:42
Благодарил (а): 700 раз.
Поблагодарили: 2034 раз.

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение Сергей Темрин » 28 авг 2019, 10:53

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «БНК» 2019 № 8 (август)

От главного редактора

Перемены охватили мир. Изменения затронули все сферы жизни. Широкое распространение сети Интернет привели к возникновению такого специфического вида предпринимательской деятельности, как электронная торговля. Причем масштабы ее и сфера распространения постоянно увеличиваются.
Электронная торговля осуществляет весь процесс продажи, включая оплату, посредством сети Интернет. Пользователями сети являются и граждане, и предприятия. Нужно отметить, что количество онлайновых коммерческих операций стремительно растет.
Альтернативные механизмы сбыта и появление информационных посредников дают огромный потенциал для субъектов электронной торговли. Более того, электронная торговля требует значительно меньше расходов по сравнению с традиционными видами торговли.
В Молдове вышли закон № 284-XV от 22 июля 2004 г. «Об электронной торговле» и закон № 114 от 18 мая 2012 г. «О платежных услугах и электронных деньгах». Несмотря на наличие этих (пускай, в чем-то устаревших) законов, в сфере налогообложения существует пробел. Практически налогообложение электронной торговли осуществляется на основе общих принципов исчисления и взимания налогов и сборов, не учитывая специфические особенности электронного предпринимательства.
Поэтому сегодня остро актуальна задача создания эффективного механизма налогообложения субъектов электронной торговли, который бы учитывал специфические особенности этого бизнеса. Важно определиться с налоговой юрисдикцией субъектов электронной торговли, уточнить национальный признак источника дохода, которые в совокупности с зависимым агентом (интернет-провайдером или хостинг-провайдером) субъекта электронной торговли образуют постоянное представительство на территории Молдовы, разработать и внедрить специальный налоговый режим для субъектов электронной торговли.

Сергей ТемринНАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Амортизационная стоимость основных средств.
П.Гричук, Г.Шпак...........................................................4
О применении товарно-сопроводительного уведомления.
Ю.Ликий.......................................................................11
Порядок исчисления основы для начисления
пособий по временной нетрудоспособности
из средств работодателя после 01.07.19 г.
О.Гриневич........................................................................14

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
Получение Сертификата о резидентстве. П.Гричук, Г.Шпак..........................18
Выдача Сертификата о резидентстве. П.Гричук, Г.Шпак..............................19
Предприятие приобретает
автомобиль у физического лица. П.Гричук, Г.Шпак.....................................20
Предприятие берет заем у учредителя. П.Гричук, Г.Шпак..............................21
Предприятие выплачивает дивиденды авансом… П.Гричук, Г.Шпак .................23
Физическое лицо сдает в наем
автомобиль другому физическому лицу… П.Гричук, Г.Шпак...........................25
Резидент ИТП сдает недвижимость в наем. П.Гричук, Г.Шпак.........................25
Об изменениях в формуляре IPC18. О.Гриневич..........................................27
Кто, начиная с 1 июля, должен оплачивать
листок о медицинском отпуске? О.Гриневич.......................................................31
Социальные платежи адвоката, который устроился юристом по трудовому договору.
О.Гриневич.......................................................................................31

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Учёт налога на прибыль в контексте
МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль».
Л.Брынзила........................................................................................33
Строительная деятельность: правовые аспекты
отраслевой специфики бухгалтерского учета.
Ю.Цугульски, О.Дончу.........................................................................42
Анализ финансовой отчетности и его сущность.
Л.Брынзила.......................................................................................54

ПРОБЛЕМЫ И МНЕНИЯ
Отчуждение доли участия в уставном капитале физическим
лицом и определение стоимостного базиса.
Л.Кауш.............................................................................................63

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
О Правилах внутреннего распорядка предприятия.
С.Морарь........................................................................................68
Проверочный лист структур по приему
туристов с функциями размещения.
О.Дончу.........................................................................................80
Проверочный лист в области электронной торговли.
О.Дончу.........................................................................................86

ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Налоговый обзор (июль 2019 г.)...........................................................93

ДОСЬЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Официальный обменный курс иностранных валют (июль 2019 г.)......................94
Сергей Темрин
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 4099
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 14:42
Благодарил (а): 700 раз.
Поблагодарили: 2034 раз.

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение andrei » 29 авг 2019, 17:29

Содержание журнала "Contabilitate şi audit" № 8, 2019

TRECEREA ÎN REVISTĂ A EVENIMENTELOR • ОБЗОР СОБЫТИЙ
Пульс августа 4
IMPLEMENTĂM MODIFICĂRILE OPERATE ÎN SNC • ВНЕДРЯЕМ ИЗМЕНЕНИЯ В НСБУ
Александр НЕДЕРИЦА
Комментарии к основным изменениям, внесенным в НСБУ и в Общий план счетов бухгалтерского учета 8
Alexandru NEDERIŢA
Comentarii privind conţinutul şi modul de implementare a modificărilor de bază operate în SNC 20
CONSULTAŢII PRIVIND CONTABILITATEA ŞI IMPOZITAREA • КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Елена ЯВОРСКАЯ
Пособие по нетрудоспособности: рассчитываем по-новому 26
Ghenadie NEGARĂ
Contabilului despre operaţiunile cu participarea terţilor 40
Юлиана ЦУГУЛЬСКИ
Об остатке страховой премии при продаже застрахованного автомобиля 46
Наталья ДИМОВА, Андрей ЖИЗДАН
Особенности отражения лотерейных билетов в бухгалтерском учете 50
ÎNTREBĂRI – RĂSPUNSURI • ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
Igor STAVINSCHI
Privind aplicarea TVA la comercializarea căsuţelor de vacanţă 53
Privind modul de eliberare a facturilor fiscale pentru livrările impozabile cu TVA efectuate în cadrul achiziţiilor publice după 1 iulie 2019 53
Privind reflectarea mărfurilor primite cu titlu gratuit în Declaraţia privind TVA 54
Игорь ЛАЗАРЬ
О прекращении действия льготы по НДС при уменьшении уставного капитала на стоимость изъятого объекта недвижимости 55
Об обязательстве перед бюджетом при наличии переходящего остатка НДС по активу, внесенному ранее в уставный капитал 56
О необходимости регистрации в ГЭРНН налоговой накладной при рефактурировании компенсируемых расходов 56
Об отражении в Декларации по НДС суммы возврата НДС, исчисленной от завышенной таможенной стоимости 57
Об отсутствии необходимости отражения в Декларации по НДС процентных отчислений 57
О документировании поставок, осуществленных до включения поставщика в список предприятий, обязанных использовать е-фактуру 57
Alexandru NEDERIŢA, Andrei APOSTU
Privind contabilizarea şi impozitarea anvelopelor procurate separat de mijlocul de transport şi înstrăinate ulterior împreună cu acesta 59
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Privind impozitarea veniturilor de la depozitele bancare obţinute de către entităţile care aplică regimul fiscal IVAO 61
Privind regimul fiscal al veniturilor obţinute de membrul familiei fondatorului gospodăriei ţărăneşti 62
Privind obligaţiile fiscale ale persoanelor angajate pe parcursul anului în cadrul entităţilor rezidente ale parcurilor IT 63
Privind deducerea în scopuri fiscale a amortizării mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit 63
Privind modul de calculare a plăţii pentru poluarea mediului pentru sacii din polimeri de etilenă 64
Александр ЭЗБИЧАК
Отсутствие налогооблагаемого дохода работников резидента IT-парка от участия в тимбилдинге 65
Налоговые последствия оплаты работодателем обучения дочери работника 65
Оплата обучения в автошколе не уменьшает налогооблагаемый доход адвоката 66
Подтверждающие документы по расходам на рекламу в социальных сетях 67
Налоговые последствия возмещения исполнителю услуг расходов на питание, проживание, транспорт 67
Налогообложение дохода от лекций, прочитанных гражданином Молдовы в Таджикистане 68
Jana GRICIUC
Privind consecinţele fiscale ale transmiterii de către persoana fizică a unui bun mobil în locaţiune altei persoane fizice 68
Privind dreptul la scutirea pentru persoana întreţinută care se află peste hotarele Republicii Moldova 69
Privind pierderea dreptului la facilitatea aferentă locuinţei de bază în cazul schimbării vizei de reşedinţă 70
Privind impozitarea venitului sub formă de dividende obţinut de către persoana fizică de peste hotarele Republicii Moldova 70
Людмила ГРОПА (МИЦОВА)
Об исполнении обязательств по налогу на недвижимое имущество после смерти собственника недвижимости 71
Parascovia CEBOTARENCO
Privind obligaţiile fiscale aferente salariilor conducătorilor auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi 73
Privind termenul de prezentare a notei de informare IALS 18 de către contribuabilii care aplică o altă perioadă fiscală decât cea generală 74
ADMINISTRARE FISCALĂ • НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Victoria BELOUS
Privind aplicarea măsurilor de executare a creanţelor băneşti 75
ASIGURĂRI SOCIALE ŞI MEDICALE • СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Parascovia CEBOTARENCO
Privind dreptul angajaţilor la serviciile medicale gratuite în perioada concediului pe cont propriu cu o durată mai mare de o lună 77
Privind calcularea contribuţiilor de ASSO pentru persoanele străine angajate în asociaţiile obşteşti 78
Ольга ГРИНЕВИЧ
О некоторых вопросах, связанных с изменениями, внесенными ПМФ № 98/2019 79
О нераспространении налогового стимулирования на основные платежи 80
CODUL CIVIL MODERNIZAT • МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Новый юридический смысл понятия «недвижимость» 81
CONTABILITATE RAMURALĂ • ОТРАСЛЕВОЙ УЧЕТ
Alexandru FRECĂUŢEANU, Vadim COJOCARI, Andrei ROMANCIUC
Condiţionarea recoltei de cereale: aspecte contabile şi fiscale 86
ORGANIZAREA ȘI REMUNERAREA MUNCII • ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА
Светлана СЛОБОДЯНУ
«Сторожевой» вопрос: оплата труда при суммированном учете 95
DREPTUL MUNCII • ТРУДОВОЕ ПРАВО
Тудор КАПША
О сроках выплаты отпускного пособия 99
О выплате пособия по отцовству педагогическому работнику в период его нахождения в ежегодном удлиненном оплачиваемом отпуске 100
О применении технического простоя 100
Любовь МУРСА
Государственная инспекция труда проверяет предприятия по новым правилам 101
Календарь налогоплательщика на сентябрь 2019 года 106
ACTUALIZĂRI ÎN BGPF • ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Саммари обновлений в ОБНП за июль 2019 года 109
SINTEZA ACTELOR • ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Обзор законодательных и нормативных документов 113
MATERIALE OFICIALE • ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ACTE NORMATIVE NOI • НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Постановление Комитета по надзору за аудитом об утверждении Норм сроков уплаты платежей и взносов (№ 14 от 28 мая 2019 г.) 114
Постановление Комитета по надзору за аудитом об утверждении Норм профессиональной подготовки стажеров в аудиторской деятельности (№ 15 от 6 августа 2019 г.) 115
Аватар пользователя
andrei
Практик
 
Сообщений: 660
Зарегистрирован: 17 апр 2008, 12:12
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 244 раз.

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение andrei » 27 сен 2019, 10:10

Содержание журнала "Contabilitate şi audit" № 9, 2019
INTERVIU • ИНТЕРВЬЮ
Юрий ЛИКИЙ, заместитель директора ГНС, отвечает на вопросы читателей журнала «Contabilitate si audit» 4
TRECEREA IN REVISTA A EVENIMENTELOR • ОБЗОР СОБЫТИЙ
Пульс сентября 8
IMPLEMENTAM MODIFICARILE OPERATE IN SNC • ВНЕДРЯЕМ ИЗМЕНЕНИЯ В НСБУ
Александр НЕДЕРИЦА
Комментарии к изменениям, внесенным в НСБУ «Долгосрочные нематериальные и материальные активы» 12
CONSULTATII PRIVIND CONTABILITATEA SI IMPOZITAREA • КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Елена ЯВОРСКАЯ
Пакетные туры: изменился ли учет у турагентов? 20
Igor STAVINSCHI, Marina BRIHUNET
Decontarea creantelor si datoriilor comerciale externe cu termenul de prescriptie expirat: aspecte contabile si fiscale 32
INTREBARI – RASPUNSURI • ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
Igor STAVINSCHI
Privind modul de documentare a livrarilor de marfuri din antrepozitul vamal in ZEL 39
Privind aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere la livrarea marfurilor pentru export din ZEL 39
Privind pierderea dreptului de deducere a TVA aferente mijloacelor fixe aflate in afara tarii, care au fost distruse 40
Privind aplicarea TVA la livrarea autoturismelor dotate cu echipamente medicale procurate separat 41
Igor LAZARI
Privind unele aspecte ale ajustarii deducerii TVA in cazul schimbarii regimului fiscal sau a destinatiei pentru marfurile, serviciile procurate anterior 41
Privind ajustarea deducerii TVA urmare a modificarii regimului fiscal sau a destinatiei utilizarii marfurilor in decursul unui an de la procurarea acestora 43
Privind ajustarea proratei in anul ulterior celui pentru care a fost aplicata prorata definitiva 43
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Privind regimul fiscal al platilor efectuate in folosul fondatorului intreprinderii individuale din contul profitului dupa impozitare 44
Privind impozitarea veniturilor din dobanzi obtinute de rezidenti 44
Privind documentarea penalitatilor calculate conform clauzelor contractuale 45
Privind responsabilitatea pentru achitarea impozitului pe venit care nu a fost retinut la sursa de plata 45
Privind obligatiile fiscale la vanzarea apartamentului privatizat anterior 46
Privind obligatiile fiscale in cazul donatiei terenurilor agricole 47
Victoria BELOUS
Privind deducerea platii de locatiune achitate in folosul sotiei contribuabilului 47
Olga GOLBAN
Consecintele fiscale ale inregistrarii tardive in calitate de platitor de TVA 49
Impozitul pe venit retinut intr-un alt stat nu poate fi trecut in cont pentru a micsora obligatia aferenta impozitului unic 49
In lipsa obiectului impunerii la sursa de plata nu este necesara prezentarea certificatului de rezidenta 50
Posibilitatea de completare a documentului primar „foaia de parcurs” cu date suplimentare 51
Доходы от отчуждения долей участия не облагаются IVAO 52
Александр НЕДЕРИЦА, Андрей АПОСТУ
Об учете аккумуляторных батарей 53
О порядке списания автошин, снятых с выбывших транспортных средств 55
Об учете и налогообложении безвозмездно полученных основных средств 56
Jana GRICIUC
Asociatia obsteasca va retine impozitul pe venit conform art. 901 din CF 59
Procurarea autoturismului pentru fondatorul unei persoane juridice nu are consecinte fiscale pentru platitorul impozitului unic 59
Privind consecintele fiscale ale prestarii serviciilor de catre persoana fizica pensionar 60
Privind impozitarea si declararea serviciilor de consultanta prestate de catre persoana fizica nerezidenta 61
Privind desfasurarea activitatii independente de catre fondatorul intreprinderii individuale 62
Александр ЭЗБИЧАК
Определение стоимостного базиса унаследованного незавершенного объекта недвижимости 63
Людмила ГРОПА (МИЦОВА)
О декларировании сумм сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг при наличии льготы по уплате 64
Privind obiectele impunerii cu impozitul pe bunurile materiale si impozitul pe avere 65
ADMINISTRARE FISCALA • НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Victoria BELOUS
Privind lipsa obligatiei de repatriere a sumelor aferente creantelor stinse prin compensare 68
Privind informatia despre contribuabili pe care SFS o poate comunica mijloacelor mass-media 69
Estimarea venitului persoanelor fizice prin metode indirecte: prevederi noi 69
OPINII • ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Ghenadie NEGARA
Contabilului despre semnatura facsimil 71
ASIGURARI SOCIALE SI MEDICALE • СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Parascovia CEBOTARENCO
Entitatea acorda imprumut fara dobanda angajatului: se calculeaza oare contributii de ASSO si prime de AOAM 75
Геннадий БЕЖАН
О новом Классификаторе категории застрахованных лиц 77
DISCUTAM PROBLEMA • ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ
Veaceslav CIOBANU
Contracte de societate civila: incertitudini contabile 80
CONTABILITATE RAMURALA • ОТРАСЛЕВОЙ УЧЕТ
Alexandru FRECAUTEANU, Vadim COJOCARI, Andrei ROMANCIUC
Conditionarea recoltei de cereale: aspecte contabile si fiscal
(sfarsit, inceputul vezi in revista „Contabilitate si audit”, 2019, nr. 8) 90
CODUL CIVIL MODERNIZAT • МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
«Дебиторская задолженность: срок давности» 96
DREPTUL MUNCII • ТРУДОВОЕ ПРАВО
Любовь МУРСА
Готово ли предприятие к проверке в области охраны труда 101
Календарь налогоплательщика на октябрь 2019 года 105
ACTUALIZARI IN BGPF • ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Саммари обновлений в ОБНП за август 2019 года 109
SINTEZA ACTELOR • ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Обзор законодательных и нормативных документов 113
MATERIALE OFICIALE • ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ACTE NORMATIVE NOI • НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Приказ ГНС об утверждении Методических указаний по проведению налоговых посещений (№ 388 от 9 сентября 2019 г.) 115
Последний раз редактировалось andrei 30 сен 2019, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
Аватар пользователя
andrei
Практик
 
Сообщений: 660
Зарегистрирован: 17 апр 2008, 12:12
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 244 раз.

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение Сергей Темрин » 27 сен 2019, 11:24

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «БНК», 2019 № 9 (сентябрь)

От главного редактора

Как-то мы с товарищем (он тоже аудитор) поспорили, каким навыками должен обладать бухгалтер, чтобы он был нарасхват. Наши неоднократные дискуссии, собственный опыт, многолетнее общение с директорами, аудиторами, налоговиками и главбухами позволили нам составить своеобразный набор навыков, благодаря которым главбух будет всегда иметь преимущество при выборе работы. Ниже мы перечислим эти навыки, но, правда, не в порядке преобладания.
Умение оптимизировать налоги
Учитывая, что работодатели не всегда хорошо ориентируются в налогах, большинство хотят иметь специалиста, который, по сути, занимается функциями финансового директора. Более того, главбух не только должен знать способы налоговой экономии, но и просчитывать уровень налоговых рисков, с точки зрения негативных последствий для компании и директора. При внедрении новой схемы работы, главбух должен «проработать» все слабые и спорные места новой схемы, консультируясь с налоговиками и налоговыми консультантами.
Профессиональный опыт
Все, без исключения, хотят специалистов с многолетним опытом бухгалтерской работы. Предпочтение на собеседовании отдается тем, у кого есть различные дипломы и аттестаты, подтверждающие квалификацию бухгалтера. Особое внимание обращается на желание постоянно учиться, повышать свою квалификацию. Приветствуется энтузиазм и блеск в глазах.
Ответственность
Главбух должен «болеть» своей компанией. Это не просто своевременно сданная отчетность и проверенные расчеты, это умение быстро ориентироваться и принимать решения, это готовность в случае неудачи взять ответственность на себя. Не обязательно задерживаться допоздна на работе, главбух должен грамотно организовывать свою работу. Вообще, частые авралы на работе – признак плохой организации работы бухгалтерии.
Главбух-«многостаночник»
Главбух должен быть и кадровиком, и юристом. Документы по кадрам, расчеты с персоналом – все это, так или иначе, связано с работой бухгалтерии, особенно в небольших компаниях. Для кадровой работы бухгалтер должен знать Трудовой кодекс. Отпуска, больничные, пособия, компенсации, вопросы приема на работу и увольнения – все эти вопросы постоянно входят в круг интересов главбуха. Относительно знаний в юриспруденции, мне не раз встречались бухгалтеры, которые в вопросах гражданско-правовых отношений, дадут фору любому юристу.
Если же еще главбух выполняет функции финансового директора, он резко поднимается в цене. Анализ и оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия, финансовое планирование и бюджетирование – вот круг функций финансового директора. Главбух-финдир – это не просто правая рука директора, это шаг к партнерству, к участию в прибылях.
Владение управленческим учетом
Финансовый директор должен иметь опыт ведения управленческого учета, т.е. главбух у нас не только бухгалтер, но и аналитик.
Умение общаться и работать в команде
Умение общаться – это качество бухгалтера часто бывает главным при выборе работодателей. Умение слушать, не перебивать – эти качества важны для любой профессии. Главбуху не обязательно быть «гением общения», но главбух должен мыслить стратегически, видеть все бизнес-процессы компании, уметь работать в команде, владеть своими эмоциями. Важен также внешний вид бухгалтера: не обязательно выглядеть по последней моде, главное быть аккуратным и подтянутым.
Что такое бухгалтер в будущем? Профессия будет меняться в сторону большей интеллектуализации, помимо знаний бухгалтерского и налогового учета, бухгалтер должен понимать, как устроены IT-процессы и постоянно повышать свою профессиональную квалификацию. В условиях цифровой экономики бухгалтер должен быть готов постоянно учиться и переучиваться, быть скорее партнером по бизнесу, чем просто аналитиком, обрабатывающем большие массивы информации.

Сергей Темрин


НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Об изменениях, внесенных в Налоговый кодекс
Ю.Ликий...................................................................5
Об изменениях в налоговом законодательстве
П.Гричук, Г.Шпак........................................................7

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
Обнаружение дефекта при приемке
оборудования, выписка налоговой накладной. Ю.Ликий................................16
Статус плательщика НДС
при реорганизации в форме выделения. Ю.Ликий.......................................17
Предприятие купило товар со ставкой НДС 20%.
При продаже ставка НДС поменялась на 10%. Ю.Ликий....................................17
Предприятие начислило НДС с полученного аванса.
Поставка модифицирована в заем. Какие обязательства по НДС? Ю.Ликий....................17
Субъект малого и среднего бизнеса
авансово выплачивает дивиденды. П.Гричук, Г.Шпак.............................................18
Уплата подоходного налога в рассрочку. П.Гричук, Г.Шпак........................................18
Застрахованное лицо заболело в день увольнения,
кто оплачивает медицинский отпуск. О.Гриневич..................................................20
Случаи неоплаты медицинского отпуска,
и кто контролирует правильность исчислений. О.Гриневич......................................20
Максимальный срок начислений
пособия социального страхования. О.Гриневич......................................................22
Размер пособия по временной нетрудоспособности
и основа начисления из средств работодателя. О.Гриневич........................................22
Продолжающийся медицинский отпуск,
как считать работодателю. О.Гриневич.................................................................23
Работник по совместительству, действия работодателя
при расчете медицинского отпуска. О.Гриневич.......................................................24
Заработная плата меньше минимальной гарантированной,
при исчислении пособий можно ли заменить
на минимальную гарантированную. О.Гриневич.....................................................24

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Учет и вычет расходов связанных с использованием
основных средств, взятых в лизинг (аренду, имущественный наем)
П.Гричук, Г.Шпак.......................................................................................26
Учёт налога на прибыль в контексте
МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль».
Л.Брынзила...............................................................................................34
Строительная деятельность: правовые аспекты
отраслевой специфики бухгалтерского учета.
Ю.Цугульски, О.Дончу..............................................................................45
Анализ финансовой отчетности и его сущность.
Л.Брынзила...........................................................................................60

ПРОБЛЕМЫ И МНЕНИЯ
Критерии добросовестности
и разумности при (без)возмездном займе.
С.Темрин..............................................................................................68

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
Проверочный лист услуг, оказываемых
туристическими агентствами и туроператорами.
О.Дончу.............................................................................................78

ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Налоговый обзор (август 2019 г.)...............................................................93

ДОСЬЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Официальный обменный курс иностранных валют (август 2019 г.).........................94
Сергей Темрин
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 4099
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 14:42
Благодарил (а): 700 раз.
Поблагодарили: 2034 раз.

Пред.

Вернуться в ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Яндекс.Метрика