http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Журналы БНК и C&A

Объявления ГГНИ, а также объявления, связанные с работой форума.

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение andrei » 26 апр 2018, 12:05

Содержание журнала "Contabilitate şi audit" № 4, 2018

TRECEREA ÎN REVISTĂ A EVENIMENTELOR • ОБЗОР СОБЫТИЙ
Пульс апреля
CONSULTAŢII PRIVIND CONTABILITATEA ŞI IMPOZITAREA • КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Olga GOLBAN
Regimul fiscal aplicat de către instituţiile medico-sanitare în 2018 8
Елена ЯВОРСКАЯ
Налоговая «анатомия» рекламы 10
Светлана СЛОБОДЯНУ
Репатриация денежных средств: старый закон и новые реалии 18
Elena IAVORSCAIA
Aplicarea taxei pentru amenajarea teritoriului în anul 2018 25
Andrei JIZDAN
Terminalele de plată: consideraţii economice, contabile şi fiscale 28
ÎNTREBĂRI – RĂSPUNSURI • ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
Lidia FOALEA, Alexandru NEDERIŢA
Privind recunoaşterea cheltuielilor în cazul emiterii facturii fiscale după data livrării în cursul unei perioade de gestiune 33
Factura fiscală a fost primită cu întârziere (în altă perioadă de gestiune): când şi cum trebuie recunoscute cheltuielile în scopuri contabile şi fiscale 34
Privind contabilizarea costurilor de defrişare a plantaţiei perene în cazul utilizării terenului pentru construcţia unui obiect imobil 34
Privind contabilizarea subvenţiilor utilizate pentru acoperirea costurilor/cheltuielilor activităţii principale a entităţii 35
Alexandru NEDERIŢA, Andrei APOSTU
Privind obligativitatea repartizării profitului anual în SRL 37
Privind repartizarea profitului în cazul existenţei pierderilor neacoperite ale anilor precedenţi 37
Privind modul de ţinere a evidenţei analitice în contul 332 „Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi” 38
Privind modul şi termenele de achitare a dividendelor 39
Privind decontarea datoriilor aferente dividendelor cu termenul de prescripţie expirat 40
Privind restabilirea datoriilor aferente dividendelor decontate anterior în legătură cu expirarea termenului de prescripţie 40
Privind utilizarea profitului nerepartizat pentru plata recompenselor membrilor consiliului şi comisiei de cenzori ai SA 41
О порядке и источниках покрытия убытков прошлых лет 41
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Plata de locaţiune a fost încasată în avans: cum se va elibera factura fiscală? 43
Privind perfectarea documentară a serviciilor prestate cu achitarea prin virament 43
Privind prezentarea Dării de seamă IPC 18 de către entităţile care desfăşoară activitate sezonieră 44
Modul de depunere a cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat în plus 45
Privind domeniile de activitate în care pot activa zilierii 46
Petru GRICIUC, Roman VIERU
Privind modul de calculare a TVA pentru softurile aferente utilajelor importate 46
ASIGURĂRI SOCIALE ŞI MEDICALE • СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Clara SOROCEAN
Despre tipurile Dării de seamă IPC 18 48
Ольга ГРИНЕВИЧ
О неправомерности исчисления взносов ОМС из сумм, выплачиваемых по решению суда за период, в котором отсутствовала возможность трудоустроиться 50
О назначении пособия по материнству вне зависимости от размера страхового стажа 51
О праве мужа на получение пособий социального страхования в случае, когда жена не работает 52
О положенных пособиях социального страхования при усыновлении новорожденных детей – близнецов 54
PRACTICĂ JUDICIARĂ • СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Обжалование ставок местных сборов 55
CORESPONDENŢA CONTURILOR CONTABILE CONFORM NOILOR SNC • KОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СОГЛАСНО НОВЫМ НСБУ
Alexandru NEDERIŢA
Corespondenţa conturilor privind contabilitatea veniturilor 63
Корреспонденция счетов по учету доходов 63
DREPTUL MUNCII• ТРУДОВОЕ ПРАВО
Тудор КАПША
О порядке пересмотра и прекращения трудовых отношений с работником компании – пенсионером 70
Privind calcularea vechimii în muncă la acordarea concediului de odihnă anual 71
Privind folosirea concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 6 ani 72
Liuba MURSA
Reguli noi de înregistrare a relaţiilor de muncă 73
Календарь налогоплательщика на май 2018 года 77
ACTUALIZĂRI ÎN BGPF • ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Саммари обновлений в ОБНП 79
Обзор законодательных и нормативных документов 98
MATERIALE OFICIALE • ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ACTE NORMATIVE NOI • НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Hotărârea Comitetului executiv al BNM cu privire la aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare (nr. 29 din 13 februarie 2018) 101
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de masă (nr. 227 din 12 martie 2018) 114
MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI ÎN ACTELE OFICIALE • ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ
Lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 27 din 1 martie 2018) 119
Аватар пользователя
andrei
Практик
 
Сообщений: 652
Зарегистрирован: 17 апр 2008, 11:12
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 243 раз.

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение MariBuga » 29 май 2018, 13:14

Выражаю благодарность редакции журнала С и А за 5 номер 2018 года. Нашла ответы на многие свои вопросы. Спасибо !
Танюша, с очередной статьей!
Очень трудно заставить себя говорить. Труднее - заставить себя молчать. Еще труднее - заставить себя думать. Но самое трудное - это заставить себя чувствовать. - Д. Х. Джебран
Аватар пользователя
MariBuga
Гуру
 
Сообщений: 2580
Зарегистрирован: 28 сен 2010, 17:44
Благодарил (а): 1410 раз.
Поблагодарили: 1594 раз.

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение andrei » 29 май 2018, 14:47

Содержание журнала "Contabilitate şi audit" № 5, 2018

TRECEREA ÎN REVISTĂ A EVENIMENTELOR • ОБЗОР СОБЫТИЙ
Пульс мая
CONSULTAŢII PRIVIND CONTABILITATEA ŞI IMPOZITAREA • КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Pavel TOSTOGAN, Lilia CAUŞ-ŢAPU
Lichidarea benevolă a SRL: aspecte juridice, contabile şi fiscale 8
Елена ЯВОРСКАЯ
Освобождения – общие правила и особые ситуации 22
Natalia ŢIRIULNICOVA, Marcela DIMA
Avansuri la importul bunurilor: contabilizarea conform SNC şi IFRS 28
Елена ЯВОРСКАЯ
Подразделения и все, что с ними связано 31
Marina BRIHUNEŢ
Modalitatea de garantare a stingerii obligaţiei fiscale 37
Татьяна ТУНГУСКОВА
Учет талонов на питание у работодателя 41
ÎNTREBĂRI – RĂSPUNSURI • ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
Dorel NOROC
Privind impozitarea tichetelor de masă acordate angajaţilor rezidentului parcului IT 45
Игорь ЛАЗАРЬ
Корректировать ли НДС при смешанных поставках с использованием ТМЦ, налог по которым полностью вычтен с применением прораты 46
Alexandru NEDERIŢA
Privind modul de contabilizare a diferenţelor din reevaluarea mijloacelor fixe 47
Privind decontarea surplusului din reevaluarea mijloacelor fixe 48
Privind reevaluarea unui obiect de mijloace fixe complet amortizat 49
Lidia FOALEA, Alexandru NEDERIŢA
Privind contabilizarea şi impozitarea sumelor retrase din capitalul social aferente majorării acestuia pe seama profitului net al anilor 2010–2011 50
Acoperirea pierderilor nete ale anilor precedenţi pe seama reducerii capitalului social şi a contribuţiilor suplimentare ale asociaţilor: aspecte contabile şi fiscale 51
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Persoana fizică vinde un utilaj entităţii: se reţine impozit pe venit la sursa de plată? 52
Privind documentarea mişcărilor interne de marfă în cadrul entităţii 52
Privind declararea TVA aferente serviciilor importate 53
ADMINISTRARE FISCALĂ • НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Александр ЭЗБИЧАК
Налоговый контроль доходов физических лиц 54
Victoria BELOUS
Despre obligaţia contribuabililor de a prezenta SFS informaţia privind împrumuturile contractate şi rambursate persoanelor fizice 58
Contestarea actelor administrative emise de SFS în cadrul Consiliului de soluţionare a disputelor 59
Privind sancţiunile pentru nerespectarea modului de întocmire şi de prezentare a Dării de seamă IPC 18 61
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Ce dări de seamă prezintă ÎI care angajează persoane pe parcursul anului? 63
Privind modul de documentare a achiziţiilor de produse agricole de la persoane fizice 64
Privind modul de completare a documentelor de plată aferente restanţelor la buget 65
ASIGURĂRI SOCIALE ŞI MEDICALE • СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Clara SOROCEAN
Despre declararea informaţiei aferente asigurărilor sociale în tabelul nr. 2 al Dării de seamă IPC 18 66
Ştefan CIMBIR
Privind calcularea primelor de AOAM de la suma facilităţilor acordate de patron 68
Privind modul de asigurare medicală a cetăţenilor străini care desfăşoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova 69
Privind calcularea primelor de AOAM din plăţile efectuate cetăţenilor străini pentru trainingurile organizate pe teritoriul Republicii Moldova 71
Privind asigurarea medicală a cetăţenilor străini care au achitat prima de AOAM în sumă fixă până la angajare 71
Ольга ГРИНЕВИЧ
О социальном и медицинском страховании работающего обладателя предпринимательского патента, который после получения патента уволился 72
О пособиях, на которые имеют право лица, заключившие срочные ИТД 73
О невозможности применения штрафа за нарушение срока выдачи полисов медицинского страхования 74
EXPERIENŢĂ ÎN MUNCĂ • ОПЫТ РАБОТЫ
Светлана СЛОБОДЯНУ
Не подтвержденные документально расходы: как найти компромисс между бухгалтерским учетом и налоговыми нормами 75
CONTABILITATEA ŞI AUDITUL ÎN ORGANIZAŢIILE NECOMERCIALE • УЧЕТ И АУДИТ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Татьяна ПРИСАКАР
Опыт представления новой Декларации о подоходном налоге для НКО: выводы и предложения 80
ORGANIZAREA ŞI SALARIZAREA MUNCII • ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Минимальная зарплата по категориям работников при бестарифной оплате труда в 2017–2018 годах 86
CORESPONDENŢA CONTURILOR CONTABILE CONFORM NOILOR SNC • KОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СОГЛАСНО НОВЫМ НСБУ
Alexandru NEDERIŢA
Corespondenţa conturilor privind contabilitatea veniturilor în organizaţiile necomerciale 89
Корреспонденция счетов по учету доходов в некоммерческих организациях 89
Календарь налогоплательщика на июнь 2018 года 96
ACTUALIZĂRI ÎN BGPF • ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Саммари обновлений в ОБНП 98
Обзор законодательных и нормативных документов 104
MATERIALE OFICIALE • ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
DOCUMENTE ÎN REDACŢIE NOUĂ • ДОКУМЕНТЫ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

Regulament privind restituirea sumelor din bugetul asigurărilor sociale de stat plătitorilor de contribuţii 108
ACTE NORMATIVE NOI • НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Приказ Министерства финансов о принятии и опубликовании Международных стандартов финансовой отчетности (№ 78 от 30 марта 2018 г.) 111
Постановление Правительства о некоторых аспектах, касающихся учета рабочего стажа, и о признании утратившим силу Постановления Правительства № 1449 от 24 декабря 2007 года (№ 426 от 15 мая 2018 г.) 111
MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI ÎN ACTELE OFICIALE • ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ
Приказ об изменении и дополнении некоторых приказов министра финансов
(№ 72 от 27 марта 2018 г.) 112
Решение Межведомственной комиссии по контрольно-кассовым машинам
(№ 26-11/1-19/01-2018 от 21 апреля 2018 г.) 118
Решение Межведомственной комиссии по контрольно-кассовым машинам
(№ 26-11/1-19/02-2018 от 11 мая 2018 г.) 120
Постановление о внесении изменений в пункт 1 Постановления Правительства
№ 165 от 9 марта 2010 года (№ 396 от 25 апреля 2018 г.) 120
Аватар пользователя
andrei
Практик
 
Сообщений: 652
Зарегистрирован: 17 апр 2008, 11:12
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 243 раз.

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение Сергей Темрин » 30 май 2018, 09:31

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «БНК» 2018, № 5 (май)

От главного редактора

Все последние годы молдавское налоговое законодательство множит количество специальных налоговых режимов.
Помимо старых спецрежимов, таких как страхование (перестрахование), микрофинансовые организации, резиденты СЭЗ, «трехпроцентники» (с 2018 г. – «четырехпроцентники») и т.д., появились новые – налоговый режим при применении переходного налогового периода в отношении подоходного налога; организации коллективного инвестирования в ценные бумаги; налогообложение лиц, осуществляющие профессиональную деятельность в сфере правосудия; налогообложение физических лиц, осуществляющих независимую деятельность; налогообложение резидентов информационно - технологических парков.
Каждый налоговый спецрежим, как правило, имеет свой круг плательщиков, особенности исчисления налоговой базы, ставки налога; налоговые льготы и т.д.
Количество столь разных налогоплательщиков затрудняет эффективное налоговое администрирование.
С другой стороны, наличие множества налоговых режимов, разнообразие льгот, особенности исчисления налоговой базы создает возможности для оптимизации налоговых платежей на законном основании.
Переизбыток специальных налоговых режимов вредит эффективному развитию налоговой системы Молдовы.
Необходимо провести ревизию специальных налоговых режимов. Те усилия, которые предпринимает Правительство РМ в области упрощения администрирования спецрежимов необходимы, но недостаточны. Увеличение количества спецрежимов, введение новых льгот не имеют того положительного эффекта без устранения противоречий и дублирования налоговых льгот (по питанию работников у нас две равноценные льготы — Постановление Правительства №144 от 26.02.2014 г. «Об утверждении положения о размере и критериях определения расходов, понесенных и определенных работодателем на проезд, питание и профессиональное образование работника» и Закон о талонах на питание №166/2017).
Специальные налоговые режимы по сравнению с общим порядком налогообложения являются активным динамичным инструментом налоговой политики. Это локомотивы нашей дорожной карты по налогообложению. Насколько наши спецрежимы выполняют эту роль?

Сергей ТемринНАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Отказ в возмещении НДС, причины и последствия
Ю.Ликий ................................................................................6
Некоторые аспекты налогообложения независимой
деятельности, осуществляемой физическими лицами
П.Гричук, Г.Шпак .....................................................................8
Некоторые аспекты социального и медицинского страхования.
О.Гриневич .............................................................................16

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
как отразить в декларации опоздание
уплаты НДС по импорту услуг? Ю.Ликий ........................................26
Документальное отражение перемещения
товаров со склада в магазин. Ю.Ликий .........................................26
передача активов в спонсорских целях:
выдавать ли налоговую накладную? П.Гричук, Г.Шпак .........................27
Определение дохода физического
лица при игре в казино. П.Гричук, Г.Шпак .........................................28
Учредитель подарил часть своей
доли другому учредителю… П.Гричук, Г.Шпак ..........................................29
дорожный сбор (сбор за пользование зоной дороги общего пользования
и/или охранной зоной за чертой населенных пунктов для размещения
объектов дорожного сервиса) и местный сбор (сбор за объекты торговли
и/или объекты по оказанию услуг) для станций АЗС. Л.Мицова ............................31
налог на недвижимое имущество и CCL. Л.Мицова ............................................33
определение степени завершенности объекта недвижимого
имущества, находящегося в стадии завершения строительства
(50 процентов и более) в целях налогообложения. Л.Мицова ................................34
Сбор на благоустройство и работник
находящийся в отпуске по уходу за ребенком. Л.Мицова .....................................35
ставки по сбору за временное проживание в налоговом периоде
2018 года для лиц являющимся субъектами налогообложения сбором
за временное проживание на территории города Кишинэу? Л.Мицова ........................36
сбор за объекты торговли и/или объекты
по оказанию услуг и терминалы наличной оплаты. Л.Мицова ...................................37
сбор за пользование автомобильными дорогами и
станции технического тестирования автомобилей. Л.Мицова ...................................38
сбор на благоустройство территорий
и крестьянские (фермерские) хозяйства. Л.Мицова ..............................................39

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Эти загадочные «обычные и необходимые» расходы
С.Темрин ..................................................................................................42

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
О применение МСФО (IFRS) впервые, согласно МСФО (IFRS) 1
«Первое применение международных стандартов финансовой отчетности»
Л.Брынзила ....................................................................................................48
Особенности отражения в учете поступления импортируемых активов
Л.Лапицкая ....................................................................................................62
Особенности учета в сфере общественного питания
Ж.Ковалев-Русу, О.Дончу ...................................................................................65

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
Обеспечение питьевой водой работников
предприятия: правовые и налоговые последствия
О.Дончу .........................................................................................................77

ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Налоговый обзор (апрель 2018 г.) ..........................................................................92

ДОСЬЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Официальный обменный курс иностранных валют (апрель 2018 г.) ...................................94
Сергей Темрин
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 3976
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 13:42
Благодарил (а): 691 раз.
Поблагодарили: 1951 раз.

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение ttv » 30 май 2018, 11:02

MariBuga писал(а):Выражаю благодарность редакции журнала С и А за 5 номер 2018 года. Нашла ответы на многие свои вопросы. Спасибо !

Мне тоже понравился номер.
Танюша, с очередной статьей!

Спасибо, очень приятно! :oops: :Rose:
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19325
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 10:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7323 раз.
Поблагодарили: 7517 раз.

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение andrei » 29 июн 2018, 11:04

Содержание журнала "Contabilitate şi audit" № 6, 2018

TRECEREA ÎN REVISTĂ A EVENIMENTELOR • ОБЗОР СОБЫТИЙ
Пульс июня
CONSULTAŢII PRIVIND CONTABILITATEA ŞI IMPOZITAREA • КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Игорь ЛАЗАРЬ
Как будет возмещаться НДС согласно обновленному Положению 8
Pavel TOSTOGAN, Lilia CAUŞ-ŢAPU
Lichidarea benevolă a SRL: aspecte juridice, contabile şi fiscale 11
Елена ЯВОРСКАЯ
Налог на недвижимость в 2018 году 18
Natalia ŢIRIULNICOVA, Marcela DIMA
Contabilizarea operaţiunilor privind primirea garanţiei de bună executare a contractului 27
Вера БАЧУ, Владимир МЕЛЬНИК
О некоторых аспектах учета и налогообложения деятельности резидентов ИТ-парков 29
Александр НЕДЕРИЦА, Андрей АПОСТУ
Учет операций по договорам лизинга, заключенным в иностранной валюте между резидентами Республики Молдова 33
ÎNTREBĂRI – RĂSPUNSURI • ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
Dorel NOROC
Privind perioada pentru care pot fi acordate tichetele de masă 37
Privind aplicarea TVA la efectuarea donaţiilor în scopuri filantropice 38
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Privind sancţiunea aplicată pentru neinformarea SFS despre închiderea subdiviziunii 39
Privind lipsa obligaţiei de aplicare a MCC la primirea împrumuturilor 40
Angajatorul a reţinut greşit impozitul pe venit din salariu: care sunt obligaţiile angajatului? 41
Despre eliberarea certificatului privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget la solicitarea persoanelor fizice 42
ADMINISTRARE FISCALĂ • НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Елена ЯВОРСКАЯ
Новые тенденции при проверках оплаты труда 43
ASIGURĂRI SOCIALE ŞI MEDICALE • СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Clara SOROCEAN
Pregătim carnetele de muncă pentru scanare 46
Ştefan CIMBIR
Particularităţile completării tabelului nr. 2 din Darea de seamă IPC 18 49
Ольга ГРИНЕВИЧ
О порядке оплаты медицинского отпуска, предоставленного гражданину Молдовы во время его командировки за ее пределы 52
О порядке выплаты пособия по временной нетрудоспособности лицу, находящемуся в дополнительном учебном отпуске 53
О правах и гарантиях, предоставляемых женщине, родившей ребенка в период очередного отпуска 54
CONTABILITATEA RAMURALĂ • ОТРАСЛЕВОЙ УЧЕТ
Александр ФРЕКЭУЦЯНУ, Анжела КИШЛАРУ
Учет и налогообложение сельскохозяйственной продукции, переданной в качестве займа 55
CONTABILITATEA ÎN ORGANIZAŢIILE NECOMERCIALE • УЧЕТ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Татьяна ПРИСАКАР
Опыт представления новой Декларации о подоходном налоге для НКО: выводы и предложения 61
PRACTICUM JURIDIC • ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Изменение с 1 июня 2018 года судебных процедур 69
CORESPONDENŢA CONTURILOR CONTABILE CONFORM NOILOR SNC • KОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СОГЛАСНО НОВЫМ НСБУ
Alexandru NEDERIŢA
Corespondenţa conturilor privind contabilitatea veniturilor din alte activităţi 71
Корреспонденция счетов по учету доходов от других видов деятельности 71
DREPTUL MUNCII • ТРУДОВОЕ ПРАВО
Любовь МУРСА
Компания получила статус резидента ИТ-парка. Что надо знать сотрудникам? 76
Тудор КАПША
Об определении стажа работы для предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска и исчисления отпускного пособия 80
Privind remunerarea salariaţilor care vor îndeplini unele obligaţii ale funcţiilor reduse de către angajator 82
Календарь налогоплательщика на июль 2018 года 83
ACTUALIZĂRI ÎN BGPF • ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Саммари обновлений в ОБНП 87
Обзор законодательных и нормативных документов 97
MATERIALE OFICIALE • ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
DOCUMENTE ÎN REDACŢIE NOUĂ • ДОКУМЕНТЫ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

Regulament privind restituirea taxei pe valoarea adăugată 101
ACTE NORMATIVE NOI • НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Коллективное соглашение (национальный уровень) об образце Индивидуального трудового договора на период выполнения определенной работы и образце Акта приемки работы 115
MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI ÎN ACTELE OFICIALE • ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ
Постановление Правительства о внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства № 294 от 17 марта 1998 г.
(№ 543 от 12 июня 2018 г.) 119
Аватар пользователя
andrei
Практик
 
Сообщений: 652
Зарегистрирован: 17 апр 2008, 11:12
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 243 раз.

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение Сергей Темрин » 02 июл 2018, 09:18

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «БНК» 2018 № 06 (июнь)

От главного редактора

«Первичка не в полном объеме. Срочно надо все восстанавливать. Учетной политики нет. Кадровых документов нет, трудовых договоров нет. Старый главбух уволилась, дела не передала. Придется восстанавливать все с нуля. Очередной фрилансер покинул свое место работы. Мы попали на бухгалтерское пепелище».
Услуги бухгалтеров – фриласнеров сегодня востребованы. Предложения, как правило, исходят от физических лиц, не зарегистрированных в качестве предпринимателей. Многих предпринимателей также устраивает работа бухгалтера, как дистанционного работника. Многие главбухи сочетают (часто неофициально) основную работу в офисе с приработками «на стороне».
Во все мире бухгалтер-фрилансер – это опытный, высокопрофессиональный специалист. У нас часто фрилансерство осваивают начинающие бухгалтеры.
Главная причина ухода «на вольные хлеба» - возможность большего заработка. Начинающий бухгалтер постепенно овладевает необходимыми навыками. Однако рост объемов работы редко сопровождается ростом заработной платы.
Ежедневная работа в офисе превращается в рутину. В таких условиях многие начинают искать дополнительные заработки.
Выбор «своего» бухгалтера похож на выбор своего семейного врача. Поэтому к этому выбору необходимо подходить ответственно.
Что лучше, создавать собственную бухгалтерскую службу или передать ведение бухгалтерского учета в сторонние руки (бухгалтер – фрилансер или бухгалтерская (аудиторская) фирма)?
При любом выборе необходимо подробно оговорить ответственность бухгалтера (внешнего или внутреннего). Ответственность за нарушение законодательства о бухгалтерском учете лежит на руководителе предприятия. Он, в свою очередь, при выявлении нарушений может привлечь к ответственности бухгалтера – в рамках трудового законодательства. Необходимо отметить, что налагаемые штрафные санкции, как правило, превышают эти рамки. К тому же бухгалтер может уволиться по собственному желанию. В этом случае руководитель предприятия ограничен в привлечении к ответственности бухгалтера. Договор с внешней специализированной компанией позволяет установить ответственность исполнителя за качество предоставляемых услуг, вплоть до возмещения убытков, вызванных действиями бухгалтерской (аудиторской) компании в рамках договора аутсорсинга.
Развитие бухгалтерского фриланса носит объективный характер, и в рамках честной конкуренции будут впереди те лица, которые предоставляют высокое качество бухгалтерских услуг, оставаясь в рамках правового поля со взаимной ответственностью сторон.

Сергей ТемринНАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Правомерность оформления налоговых
накладных: аргументы налогоплательщиков
О.Дончу .............................................................................6
О сборах в фонд поддержки населения, по которым
хозяйствующие субъекты имеют обязательства ежемесячно
перечислять средства и представлять налоговые отчеты
Л.Мицова ..........................................................................32
Некоторые аспекты социального и медицинского страхования.
О.Гриневич ........................................................................34

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
Услуги по мерчендайзингу: есть ли экспорт услуг? Ю.Ликий .................44
Надо ли регистрировать налоговую накладную
по освобожденной поставке в электронном регистре? Ю.Ликий...............44
О правильном заполнении налоговой накладной. Ю.Ликий ....................45
Об объекте обложения НДС. Ю.Ликий .............................................45
О возврате товара. Ю.Ликий ........................................................46
О ставке НДС. Ю.Ликий ..............................................................46
О возмещении акциза. Ю.Ликий ....................................................47
Особенности налогообложения
реализации товаров с гарантией. П.Гричук, Г.Шпак ............................47
Об удержании с физического лица, которое получило
доход в виде прироста капитала. П.Гричук, Г.Шпак ............................49
Об удержании при выплате в пользу адвоката. П.Гричук, Г.Шпак ............52
Об удержании с физического лица, осуществляющего
деятельность в сфере правосудия. П.Гричук, Г.Шпак ..........................52
О подтверждении расходов
за адвокатские услуги. П.Гричук, Г.Шпак ........................................53
О приобретении путевок
для отдыха работников. П.Гричук, Г.Шпак ......................................54
О подтверждении расходов
по страхованию имущества. П.Гричук, Г.Шпак .................................56
О приобретении сельхозпродукции
у физического лица. П.Гричук, Г.Шпак ............................................57
О налогообложении материальной помощи
бывшим работникам. П.Гричук, Г.Шпак ...........................................58
Об объекте сбора за парковку. Л.Мицова .........................................58
Резидент ИТП и льготы по местным сборам. Л.Мицова .........................60
Об обязательствах по уплате виньетки. Л.Мицова ................................61

ПРОБЛЕМЫ И МНЕНИЯ
Операция «дарение» или не одно доброе
дело не останется безнаказанным?
Л.Кауш ......................................................................................64

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
О применение МСФО (IFRS) впервые, согласно МСФО (IFRS) 1
«Первое применение международных стандартов финансовой отчетности»
Л.Брынзила .................................................................................68

ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Налоговый обзор (май 2018 г.) .........................................................82

ДОКУМЕНТЫ, РАЗЪЯСНЕНИЯ

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
О приросте капитала
Приказ ГНС № 336 от 18.06.2018 г. ....................................................84
Об удержаниях подоходного налога
Приказ ГНС № 242 от 07.05.2018 г. ....................................................84
НДС, АКЦИЗЫ
О праве на вычет НДС
Приказ ГНС № 231 от 04.05.2018 г. ....................................................88
О рефактурированных расходах
Приказ ГНС № 233 от 04.05.2018 г. .....................................................89
ТРУДОВОЕ ПРАВО
Коллективное соглашение (национальный уровень) об образце
Индивидуального трудового договора на период выполнения
определенной работы и образце Акта приемки работы
Акт Национальной комиссии по консультациям
и коллективным переговорам № 16 от 25 мая 2018 года .............................90

ДОСЬЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Официальный обменный курс иностранных валют (май 2018 г.) ..................94
Сергей Темрин
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 3976
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 13:42
Благодарил (а): 691 раз.
Поблагодарили: 1951 раз.

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение Сергей Темрин » 27 июл 2018, 10:00

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «БНК» 2018 № 7 (ИЮЛЬ)

От главного редактора

Недавно, листая форум nalog.md, набрел на дискуссию «Что будет с учетом через 50 лет?». Вот некоторые мнения:
«- Учитывая, что идет поголовное "процессирование", учет за нас будут делать машины. Останется лишь называть код операции да и валидировать операцию.
- В общем все будут делать роботы (такие китайские гастербайтеры), а мы будущие пенсионеры будем сидеть в уютных кафе и попивать пиво.
- А я буду надеется что не все будет так "безжизнено", ведь в фильмах 15-ти 20-тилетней давности наше время представлялось совсем не так как есть на самом деле.
- Скорее всего будет тотальный автоматический контроль за всеми операциями. Согласен, что наличные исчезнут. Хотелось бы, все таки, чтобы люди были вовлечены, а то деградируем...
- Интересно, а как будут спорить между собой робот бухгалтер и робот налоговый инспектор?»

довольно вялое обсуждение.
И вот читаю про Санкт-Петерсбурский экономический форум о цифровой экономике. Российский экономист Яков Геллер сравнил становление цифровой экономики для бизнеса в стране с первым этапом возведения московского метро в 1932 году, когда в распоряжении Метростроя имелось 8 лошадей, одна грузовая и две легковые машины.

Новые сервисы цифровой экономики позволяют не только отказаться от штатного бухгалтера в пользу машины, но «просчитать» конкурентов, за несколько часов найти потенциальных заказчиков и рассказать о своем продукте всему миру с помощью нескольких кликов на компьютере.
"На нашей площадке можно зарегистрироваться, получить аккаунт, мультиязычную версию карточки каталога товара и ваш товар завтра увидит весь мир, — рассказывает один из разработчиков программ. — Система настолько «умная», что распознает характеристики, определяя номенклатуру товара, дает подсказки при заполнении карточки товара. Кроме нашей площадки сейчас нигде нет такого, что покупатель может оставить заявку и больше не проверять аккаунт — система электронного сообщения оповещает, что во Вьетнаме, например, партнер заинтересован вашим товаром и просит с ним связаться".
"Облачная" бухгалтерия вместо бумажной!
От шага — к галопу!
Бухгалтерия обретет радость бытия, смысл и цвет, когда бухгалтер за лабиринтами цифр увидит жизнь общества, человеческие интересы и слабости.
Недаром профессор Ярослав Соколов, известный специалист по проблемам теории и истории учета, весьма поэтично сравнил бухгалтерию с живописью:
«итальянская школа отражает реальный мир, как Рафаэль, французская — как Тулуз-Лотрек, немецкая — как Мондриан, англо-американская — как Пикассо».
Никакая цифровая экономика не ставит крест на профессии бухгалтера. Бухгалтер требуется всегда! Пока существует государство, а значит, налоговая система и финансовая отчетность, остается спрос на профессию бухгалтера.

Сергей ТемринНАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Режим применения НДС по поставкам
товаров и услуг в / из Приднестровья
Ю.Ликий ...........................................................6
Талоны на питание
Ж.Ковалев-Русу, О.Дончу ......................................8
О налогообложении доходов нерезидентов
П.Гричук, Г.Шпак ................................................16
Некоторые аспекты налогообложения
увеличения уставного капитала
П.Гричук, Г.Шпак .................................................20
Некоторые аспекты социального
и медицинского страхования
О.Гриневич .........................................................22

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
Об условном коэффициенте. Ю.Ликий .................................28
Налоговая накладная,
розница и регистр продаж. Ю.Ликий ...................................29
О налогообложении
зарубежных дивидендов. П.Гричук, Г.Шпак ..........................29
Предприятие и лицо, осуществляющее
независимую деятельность. П.Гричук, Г.Шпак ..........................31
Амортизация и оборудование,
не сданное в эксплуатацию. П.Гричук, Г.Шпак .........................32
О купле-продаже квартиры. П.Гричук, Г.Шпак ..........................32
Четырехпроцентник получил доход
от банковского депозита. П.Гричук, Г.Шпак .............................34
Обычная ставка или 4-х процентная. П.Гричук, Г.Шпак ..............34
Какой налоговой режим выбрать? П.Гричук, Г.Шпак ..................35
О налогообложении
общественного объединения. П.Гричук, Г.Шпак ..........................36

ПРОБЛЕМЫ И МНЕНИЯ
Правомерность оформления актов закупки:
аргументы налогоплательщиков
О.Дончу ...........................................................................38

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
О применении МСФО (IFRS) 5
«долгосрочные активы, предназначенные
для продажи, и прекращенная деятельность»
Л.Брынзила ......................................................................56

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
Об изменениях и дополнениях, внесенных
в Трудовой кодекс РМ Законом № 85 от 24 мая 2018 г.
С.Морарь .........................................................................70
О порядке увольнения работников на основании
пункта i) части (1) статьи 86 Трудового кодекса
С.Морарь .............................................................................74
Об особенностях работы по совместительству
и совмещения профессий (должностей)
С.Морарь ............................................................................75
Порядок досудебного разрешения налоговых споров
С.Темрин .............................................................................78

ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Налоговый обзор (июнь 2018 г.) ................................................84

ДОКУМЕНТЫ, РАЗЪЯСНЕНИЯ
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
О внесении изменении и дополнений в приложение
к Приказу Государственной налоговой службы
№ 428 от 27.03.2017 г. и утверждении Методических
указаний по проведению налоговых посещений
Приказ ГНС № 311 от 7 июня 2018 года ............................................86

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
О внесении изменений и дополнений
в Постановление Правительства № 294 от 17 марта 1998 г.
Постановление Правительства РМ № 543 от 12 июня 2018 года ...............90

ДОСЬЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Официальный обменный курс иностранных валют (июнь 2018 г.) ................94
Сергей Темрин
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 3976
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 13:42
Благодарил (а): 691 раз.
Поблагодарили: 1951 раз.

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение Accountant » 27 июл 2018, 11:34

Сергей Темрин писал(а):Новые сервисы цифровой экономики позволяют не только отказаться от штатного бухгалтера в пользу машины, но «просчитать» конкурентов, за несколько часов найти потенциальных заказчиков и рассказать о своем продукте всему миру с помощью нескольких кликов на компьютере.

вроде речь не о бухгалтерской работе, а о маркетинговой? тогда причем отказ от бухгалтера?
Ordinea contabilităţii este pentru cârmuire lege sacră. Napoleon Bonaparte
Аватар пользователя
Accountant
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 13129
Зарегистрирован: 09 янв 2009, 23:28
Откуда: Balti
Благодарил (а): 1943 раз.
Поблагодарили: 5931 раз.

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение Anton » 27 июл 2018, 12:01

Наш финансовый учет - это ранний Пикассо, а вот после налоговых корректировок - позднее творчество художника, доступное для понимания только ценителям!
Сквозь сухие цифры хороший бухгалтер видит жизнь во всех ее красках.
Автоматизация может заменить рутинную работу. А творчеству будет место всегда!
Когда мы нарушаем закон, нас штрафуют, когда мы поступаем правильно, с нас берут налоги...
Аватар пользователя
Anton
Гуру
 
Сообщений: 2021
Зарегистрирован: 03 янв 2009, 19:36
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 507 раз.
Поблагодарили: 1127 раз.

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение Сергей Темрин » 24 авг 2018, 10:10

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «БНК» 2018, № 8

От главного редактора

Закон № 178 от 26.07.2018 г. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты» и Закон № 180 от 26.07.2018 г. «О добровольном декларировании и налоговом стимулировании» были приняты Парламентом стремительно. Законы, меняющие кардинально налоговый пейзаж Молдовы, почти не встретили сопротивления.
Вместо прогрессивной шкалы налогообложения физических лиц вводится единая ставка (12%), увеличен размер личного освобождения, кардинально изменено налогообложение таксистов, удержание из процентных начислений снижено с 15 до 12 %, плательщики выигрышей вместо 18 % будут платить 12 %, снижены ставки НДС до 10% в туристическом бизнесе и в общепите.
Введены особые правила определения подоходного налога за налоговый период 2018 г.
С 1 октября 2018 г. у нас случится революция в обложении доходов от прироста капитала. Согласно статье 40 (7) НК сумма прироста капитала в налоговом периоде равна 20 (взамен 50-ти) процентам суммы, превышающей признанный прирост капитала над любыми его потерями, понесенными в течение налогового периода. Вместо половины налогооблагаемого дохода – одна пятая! Интересно, что данное нововведение для юридических лиц будет применять за весь налоговый период 2018, а вот для физических лиц это нововведение будет применимо только ко второму периоду, т.е. по сделкам, совершенным с 1 октября 2018 года.
Положительные для налогоплательщиков изменения произошли в Законе о регулировании репатриации денежных средств, товаров и услуг, полученных в результате внешнеэкономических сделок (1466-XIII от 29.01.1998 г.). В статье 3 крайние сроки репатриации по договорам купли-продажи, бартерным и экспортным договорам на комиссионной основе, по договорам переработки и лизинга продлены до трех лет.

(сравнительные таблицы по изменениям штрафных санкций пропущены)

Странная картина получается. С одной стороны, Совет ЕС в 2016 г. единогласно одобрил Директиву, посвященную борьбе с уклонением от налогообложения. Введение этой Директивы запланировано с 1 января 2019 г. Все страны-члены ЕС должны привести свое национальное законодательство в соответствие с положениями Директивы к 31.12.2018 г.
Молдова поддержала страны-члены ЕС. В «Официальном мониторе» 23 февраля 2018 г. был опубликован Закон № 308 от 22 декабря 2017 года «О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», резко ужесточающий меры по противодействию уклонения от уплаты налогов.
С другой стороны, вдруг, снижение ставок подоходного налога, НДС и взносов социального страхования, легализация незадекларируемого капитала, налоговая амнистия.
О Законе № 180 от 26.07.2018 г. «О добровольном декларировании и налоговом стимулировании» мы подробно поговорим в следующих номерах нашего журнала.

Сергей ТемринНАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Реформа в области подоходного налога
П.Гричук, Г.Шпак ..................................................14
Об ошибках в заполнении
налоговой накладной и их исправлении
Ю.Ликий .............................................................23
О сборе за пользование автомобильными дорогами
и новом отчете за налоговый период 2018 года
Л.Мицова .............................................................26
Некоторые аспекты социального
и медицинского страхования
О.Гриневич ...........................................................30
Некоторые аспекты применения налогового
законодательства по отношению к основным средствам
П.Гричук, Г.Шпак ....................................................37

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
Затраты по улучшению
программного обеспечения. П.Гричук, Г.Шпак .....................44
«Четырехпроцентник» продал
земельные участки. П.Гричук, Г.Шпак ...............................45
Гражданин продает предприятию
полуприцеп. П.Гричук, Г.Шпак .........................................46
Об изменении ставки сбора
за временное проживание. Л.Мицова .................................47
О налогообложении земельных участков,
не имеющих кадастровой оценки. Л.Мицова .........................48
Отчет по земельному налогу крестьянского
(фермерского) хозяйства. Л.Мицова ...................................49
О типе земель для исчисления
земельного налога. Л.Мицова .............................................50

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Концепция обоснованной (необоснованной) налоговой выгоды
С.Темрин .......................................................................52

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Учет и налогообложение запасов биологических
происхождения, полученных предприятием в качестве займа
А.Фрекэуцяну, А.Кишлару ........................................................61
О применении МСФО (IFRS) 5 «долгосрочные активы,
предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность»
Л.Брынзила ..........................................................................70

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
Правомерность оформления доверенностей:
аргументы налогоплательщиков
О.Дончу ................................................................................81
Об изменениях, внесенных в действие Закона
о регулировании репатриации денежных средств
Ю.Ликий ................................................................................91

ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Налоговый обзор (июль 2018 г.) ....................................................92

ДОСЬЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Официальный обменный курс иностранных валют (июль 2018 г.) ............94
Сергей Темрин
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 3976
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 13:42
Благодарил (а): 691 раз.
Поблагодарили: 1951 раз.

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение andrei » 25 авг 2018, 15:56

Содержание журнала "Contabilitate şi audit" № 8, 2018

TRECEREA ÎN REVISTĂ A EVENIMENTELOR • ОБЗОР СОБЫТИЙ
Пульс августа
CONSULTAŢII PRIVIND CONTABILITATEA ŞI IMPOZITAREA • КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Ольга ГОЛБАН
Что изменится в применении подоходного налога и взносов ОГСС с 1 октября 2018 года 8
Елена ЯВОРСКАЯ
Декларация по НДС – что есть и чего нет в порядке ее заполнения 16
Olga GOLBAN
Impozitarea veniturilor angajaţilor din domeniul transportului de călători în regim de taxi 28
Comentarii la noile regulamente privind impozitul pe venit 31
Marcela DIMA, Natalia ŢIRIULNICOVA
Costurile de constituire a unui punct nou de vânzare: aspecte contabile şi fiscale 34
Александр НЕДЕРИЦА, Андрей АПОСТУ
Об учете и налогообложении субсидий 39
ÎNTREBĂRI – RĂSPUNSURI • ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Privind lipsa obligaţiei de a reţine impozit pe venit la sursa de plată în cazul procurării unei remorci de la persoana fizică 46
Privind termenul de intrare în vigoare a actelor normative 47
Privind termenul de prezentare a dărilor de seamă fisc ale şi de stingere a obligaţiilor fiscale pentru luna august 2018 47
ADMINISTRARE FISCALĂ • НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Victoria BELOUS
Cele mai importante modificări referitoare la procedura de administrare fiscală 48
Александр ЭЗБИЧАК
Косвенные методы определения налогооблагаемых доходов и последствия их применения для граждан 50
ASIGURĂRI SOCIALE ŞI MEDICALE • СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Clara SOROCEAN
Corectarea datelor declarate în forma DSA 18 59
Ольга ГРИНЕВИЧ
Об условиях получения пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет при смене места работы 60
О гарантиях лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от трех до четырех лет 61
О штрафах за занижение взносов ОГСС и ОМС 62
OPINII • ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Ghenadie NEGARĂ
Sportul şi fiscalitatea 64
CONTABILITATE RAMURALĂ • ОТРАСЛЕВОЙ УЧЕТ
Marina BRIHUNEŢ
Particularităţile contabilităţii transportului de pasageri pe rutele regulate efectuate pe teritoriul Republicii Moldova 67
CORESPONDENŢA CONTURILOR CONTABILE CONFORM NOILOR SNC •
KОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СОГЛАСНО НОВЫМ НСБУ

Alexandru NEDERIŢA
Corespondenţa conturilor privind contabilitatea cheltuielilor în organizaţiile necomerciale 73
Корреспонденция счетов по учету расходов в некоммерческих организациях 73
DREPTUL MUNCII • ТРУДОВОЕ ПРАВО
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Правовые нюансы отмены трудовых книжек 83
Тудор КАПША
О социальном страховании руководителя предприятия – единственного собственника 85
Об условиях оплаты труда и налогообложении дохода поденщиков 86
Календарь налогоплательщика на сентябрь 2018 года 88
ACTUALIZĂRI ÎN BGPF • ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Саммари обновлений в ОБНП 90
Обзор законодательных и нормативных документов 93
MATERIALE OFICIALE • ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ACTE NORMATIVE NOI • НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Постановление Правительства об определении налоговых обязательств по подоходному налогу (№  693 от 11 июля 2018 г.) 95
DOCUMENTE ÎN REDACŢIE NOUĂ • ДОКУМЕНТЫ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
Prevederi noi ale legislaţiei fiscale privind impozitul pe venit 110
Аватар пользователя
andrei
Практик
 
Сообщений: 652
Зарегистрирован: 17 апр 2008, 11:12
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 243 раз.

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение Сергей Темрин » 24 сен 2018, 09:33

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «БНК», 2018 № 09 (СЕНТЯБРЬ)

От главного редактора

«Неладно что-то в датском королевстве».
С одной стороны, объявляется налоговая амнистия (почему-то названная «налоговым стимулированием»), когда отменяются все проверки налогов и взносов социального и медицинского страхования за налоговые периоды до 1 января 2018 года, т.е., по сути, отменяется темное прошлое и предлагается начать жизнь с чистого листа.
Вдобавок, всем желающим предлагается задекларировать незадекларированное имущество (в том числе денежные средства) за символическую оплату.
С другой стороны, почти параллельно идет «закручивание гаек» путем принятия Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и подзаконных ему нормативных актов (Постановление № 496 от 25 мая 2018 г. «Об утверждении Методологии выявления действий и сделок, в отношении которых имеются подозрения в отмывании денег и финансировании терроризма», Постановление Национальной комиссии по финансовому рынку №34/2 от 30.07.18 г. «Об утверждении Норма применения международных ограничительных мер на небанковском финансовом рынке», Постановление НБМ № 200 от 9.08.18 г. «Об утверждении Регламента о требованиях в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в деятельности банков» и т.д.).
Особо обратим внимание на лит. «l)» статьи 4 Закона о борьбе с отмыванием денег, где говорится о том, что к отчетным единицам относятся «другие физические и юридические лица, реализующие товары на сумму не менее 200000 леев или эквивалентную сумму, только в случае осуществления платежей наличными, независимо от того, совершается ли сделка одной или несколькими операциями, которые представляются взаимосвязанными». Иными словами, любые физические и юридические лица, осуществляющих продажу наличными на сумму не менее 200000 леев, подпадают под действие Закона о борьбе с отмыванием денег.
Из всего этого напрашивается следующие выводы. Если сделки наличными на сумму не менее 200000 леев подпадают под действие Закона о борьбе с отмыванием денег, насколько имеет смысл в добровольном декларировании на большую сумму (больше 200 тыс.леев) на основании Закона об амнистии. На этих лиц не будут распространяться гарантии Закона об амнистии (т.е. будет проверяться источник происхождения этих денег).
Учитывая, насколько путано и противоречиво написаны некоторые положения Закона о борьбе с отмыванием денег (например, статьи 5, 6, 7 и 8 ), в некоторых случаях сделки на сумму меньше 200 тыс.леев также могут попасть под юрисдикцию Закона о борьбе с отмыванием денег.
Есть в «Энеиде» Вергилия такое крылатое выражение: «Бойтесь данайцев, дары приносящих». Данайцы – древнее название греков, осаждавших Трою. После десятилетней безуспешной осады Трои хитроумный Одиссей придумал троянского коня. Греки сели на корабли и уплыли, оставив деревянного коня. Когда троянцы в нерешительности и недоумении рассматривали оставленного греками огромного коня, кто-то предложил провести его в город.
Лаокоон, троянский жрец бога Аполлона, яростно возражал, предостерегая соотечественников от коварства греков: «Бойтесь данайцев, дары приносящих!» На Лаокоона и его сыновей богиня Афина, симпатизировавшая грекам, прислала двух приплывших по морю огромных змей, которые растерзали сыновей Лаокоона и задушили его самого.
Троянцы поняли это как наказание Лаокоона за неподчинение Афине и ввезли деревянного коня в город, уготовив тем самым себе погибель.
Закон о борьбе с отмыванием денег, завернутый в симпатичную обертку Закона о добровольном декларировании и налоговом стимулировании, таит в себе много неожиданностей.

Сергей Темрин


НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Об изменениях, внесенных в налоговое законодательство по косвенным налогам
Ю.Ликий ............................................................................................6
О применении новых положений по подоходному налогу
П.Гричук, Г.Шпак ..................................................................................9
Талоны на питание
Ж.Ковалев-Русу, О.Дончу .......................................................................20
Некоторые аспекты
социального и медицинского страхования.
О.Гриневич ........................................................................................32

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
Об удержании подоходного налога
с заработной платы начисленной до 30.09.18,
а выплаченной в октябре 2018. П.Гричук, Г.Шпак .............................38
Налоговая отчетность по подоходному налогу
с заработной платы и других выплат за 2018 год. П.Гричук, Г.Шпак........40
Декларация VEN 12 для индивидуальных
предпринимателей, плательщиков НДС. П.Гричук, Г.Шпак ..................42
Изменение суммы личного освобождения и заявление
работника на его предоставление . П.Гричук, Г.Шпак .........................43
Продажа физическим лицом земельного
участка и дома расположенного на нем. П.Гричук, Г.Шпак ....................44
Продажа недвижимости постоянным
представительством нерезиденту. П.Гричук, Г.Шпак .............................46
Аренда жилья для физических
лиц - нерезидентов. П.Гричук, Г.Шпак .............................................49
Некоторые вопросы, связанные с выплатами
учредителям: налоговые последствия. Г.Шпак, М.Дима .......................50
Налоговые последствия для участников,
в ситуации, когда имущество ООО распределяется
при его ликвидации. Г.Шпак, М.Дима ..............................................51
Полученные дивиденды хозяйствующим
субъектом и направленные на выплату дивидендов
учредителю хозяйствующего субъекта. Г.Шпак, М.Дима .....................52
Расчеты за третьих лиц и штрафные санкции. Е.Боля ..........................53
Осуществление деятельности
без лицензии и штрафные санкции. Е.Боля .....................................54
Оплата наличными и возмещение НДС. Е.Боля .................................55

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Попередельный метод учета и калькуляции:
сущность и возможности его применения
сельскохозяйственными предприятиями
А.Фрекэуцянэ, А. Кишлару ...........................................................56
О применении нового МСФО (IFRS) 16 «Аренда»
Л.Брынзила ...............................................................................62
Учет и налогообложение по продаже ранее
переоцененной инвестиционной недвижимости.
Ю.Цугульски, Ж.Ковалев-Русу .......................................................70

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
Правомерность оформления доверенностей:
аргументы налогоплательщиков
О.Дончу ..............................................................................76

ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Налоговый обзор (август 2018 г.) ................................................92

ДОСЬЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Официальный обменный курс иностранных валют (август 2018 г.) .......94
Сергей Темрин
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 3976
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 13:42
Благодарил (а): 691 раз.
Поблагодарили: 1951 раз.

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение andrei » 27 сен 2018, 17:24

Содержание журнала "Contabilitate şi audit" № 9, 2018

TRECEREA ÎN REVISTĂ A EVENIMENTELOR • ОБЗОР СОБЫТИЙ
Пульс сентября
CONSULTAŢII PRIVIND CONTABILITATEA ŞI IMPOZITAREA • КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Елена ЯВОРСКАЯ
Налоговые реформы – по полочкам 8
Вера БАЧУ, Владимир МЕЛЬНИК
НДС и подоходный налог: ошибки при сделках с нерезидентами 20
Igor STAVINSCHI, Marina BRIHUNEŢ
Cesiunea de creanţă: aspecte contabile şi fiscale 26
Ольга ГОЛБАН, Игорь ЛАЗАРЬ
Налогообложение оплаты труда водителей такси с 1 октября 31
Pavel TOSTOGAN, Lilia CAUŞ-ŢAPU
Lichidarea benevolă a SRL: aspecte juridice, contabile şi fiscale 34
Александр НЕДЕРИЦА, Андрей АПОСТУ
Об учете и налогообложении субсидий 45
Svetlana SLOBODEANU
Ajutorul material – cui şi în ce mod îl acordăm? Efectul fiscal al carităţii 48
Galina ŞPAC, Marina BRIHUNEŢ
Modificarea dobânzilor aferente împrumuturilor primite în valută străină de la nerezidenţi: aspecte contabile şi fiscale 55
ÎNTREBĂRI – RĂSPUNSURI • ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
Дорел НОРОК
О режиме обложения НДС поставок материальных ценностей в государственные материальные резервы 61
Privind neincluderea cheltuielilor pentru transportul şi hrana angajaţilor în baza de calcul a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 61
Privind neachitarea impozitului unic pentru angajaţii ale căror contracte individuale de muncă au fost suspendate 62
Privind baza de calcul a prestaţiilor de asigurări sociale acordate angajaţilor rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei 62
Alexandru NEDERIŢA, Andrei APOSTU
Privind modul de contabilizare şi impozitare a diferenţelor de curs valutar 64
Privind contabilizarea plăţilor de leasing financiar 65
Privind contabilizarea veniturilor, cheltuielilor şi costurilor aferente prestării serviciilor 67
Olga GOLBAN
Când angajatul trebuie să actualizeze cererea de acordare a scutirilor 70
Cum se reflectă alte plăţi de către angajator în formele IALS pentru anul 2018 71
Cum se perfectează refuzul de a transmite scutirea acordată soţiei (soţului) începând cu 1 octombrie 2018 71
Privind fişa personală pentru calcularea impozitului pe venit începând cu
1 octombrie 2018 72
Cum se efectuează reţinerea impozitului pe venit din salariul pentru luna august, achitat în luna octombrie 72
Utilizarea scutirii personale pentru copilul născut în anul 2018 73
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Privind neaplicarea amnistiei fiscale asupra amenzilor şi penalităţilor aplicate în urma controalelor fiscale 73
Privind impozitarea creşterii de capital obţinute de persoana fizică în anul 2018 74
О штрафах и пенях, подпадающих под налоговую амнистию 75
Об осуществлении повторной налоговой проверки 76
О возмещении физическому лицу подоходного налога, излишне удержанного в 2015 году 76
Roman VIERU
Privind consecinţele fiscale ale acordării împrumutului fără dobândă 77
Людмила ГРОПА (МИЦОВА)
О порядке исчисления сбора за пользование автомобильными дорогами автомобилями Республики Молдова для прицепов, грузовых автомобилей и автомобилей специального назначения на шасси грузовых автомобилей 79
ASIGURĂRI SOCIALE ŞI MEDICALE • СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Clara SOROCEAN
Cu privire la modificarea Clasificatorului categoriilor persoanelor asigurate 82
Ольга ГРИНЕВИЧ
О неисчислении взносов ОГСС и ОМС из пособий по временной нетрудоспособности, выплачиваемых из средств работодателя 84
О социальном и медицинском страховании членов совета акционерных обществ 85
О порядке медицинского страхования лиц, окончивших высшее учебное заведение 85
CORESPONDENŢA CONTURILOR CONTABILE CONFORM NOILOR SNC • KОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СОГЛАСНО НОВЫМ НСБУ
Alexandru NEDERIŢA
Corespondenţa conturilor privind contabilitatea cheltuielilor aferente altor activităţi 87
Корреспонденция счетов по учету расходов от других видов деятельности 87
DREPTUL MUNCII • ТРУДОВОЕ ПРАВО
Tudor CAPŞA
Privind specificul contractului individual de muncă pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări 94
Privind modul şi condiţiile de cumulare a funcţiilor de către contabilul-şef în cadrul companiei 94
О порядке обжалования в судебном порядке увольнения главного бухгалтера в связи со сменой собственника предприятия 95
Календарь налогоплательщика на октябрь 2018 года 97
ACTUALIZĂRI ÎN BGPF • ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Саммари обновлений в ОБНП 101
Обзор законодательных и нормативных документов 107
MATERIALE OFICIALE • ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ACTE NORMATIVE NOI • НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Ordinul CNAS cu privire la aprobarea Clasificatorului categoriilor persoanelor asigurate
(nr. 119-A din 4 septembrie 2018) 112
MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI ÎN ACTELE OFICIALE • ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ
Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (№ 195 от 27 июля 2018 г.) 116
Ordinul SFS cu privire la modificarea şi completarea unor ordine ale Serviciului Fiscal de Stat (nr. 415 din 14 august 2018) 118
Аватар пользователя
andrei
Практик
 
Сообщений: 652
Зарегистрирован: 17 апр 2008, 11:12
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 243 раз.

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение Сергей Темрин » 25 окт 2018, 09:52

СОДЕРЖАНИЕ «БНК» 2018 № 10 (октябрь)

От главного редактора

Что нас ожидает в области налоговой политики в ближайшие годы?
В какой-то степени ответ заложен в Постановлении Правительства № 851 от 20 августа 2018 г. «Об утверждении бюджетного прогноза на среднесрочный период (2019-2021 гг.)».
В основе налоговой политики заложена Концепция обновления Налогового кодекса, направленная на гармонизацию национального законодательства с положениями налоговых директив Евросоюза, улучшение и упрощение налоговой системы.
Пересмотр разделов II и X (специальные режимы) Налогового кодекса должен быть завершен в 2019 году. Будут предприняты меры для сокращения уклонения от уплаты налогов, в особенности путем уменьшения такого явления, как «зарплата в конверте», акцентируя внимание на предотвращение «заниженных деклараций» / уклонений от декларирования доходов.
С разделами III и IV Налогового кодекса будет посложнее. Разработка закона, содержащего нормы относительно освобождений от НДС и акцизов на импорт/поставку товаров и услуг, нормы относительно предмета и сферы применения НДС, облагаемых налогом лиц, налогооблагаемых поставок с НДС, специальных режимов, рассмотрение налогообложения энергетических продуктов и электроэнергии сквозь призму директив Европейского союза, должна завершиться принятием в окончательном чтении в 2019 году.
Пересмотр разделов III и IV Налогового кодекса в соответствии с положениями Соглашения об ассоциации Республика Молдова - Европейский союз будет завершен в 2020 году. Доходы от НДС составляют приблизительно 33,2% от общих налогов и сборов в 2018 году.
На период 2019-2021 годов этот показатель был оценен, исходя из поддержания стандартной ставки НДС 20% и сниженной ставки 8%. Реформа НДС будет развиваться по трем направлениям. Первое реализуется путем применения стандартной ставки НДС для ряда товаров и услуг, ранее освобожденных от НДС. Второе направление включает применение пониженной ставки НДС в обмен на освобождение от уплаты НДС, а третье направление предусматривает переформулирование налоговых льгот путем их ограничения.
В 2018 году поступления от акцизов составляют 11,4% от общих налогов и сборов. В период 2019-2021 годов будут приняты меры для согласования акцизных концепций, законодательства и регламентаций, чтобы более точно отражать стандарты Европейского союза. Квоты на табачные изделия, алкогольные напитки и нефтепродукты будут увеличены, чтобы они были приведены в соответствие с минимальными значениями, установленными в директивах Европейского союза, с постепенным установлением ставок акцизов на 2021 год.
Остальные разделы Налогового кодекса должны быть обновлены к 2020 году.
В настоящее время налог на недвижимое имущество составляет 1% от общих налогов и сборов, собранных в 2018 году, но это важный источник финансирования для местных органов власти. Корректировка системы налогообложения недвижимости будет осуществлена в результате всестороннего пересмотра процессов оценки недвижимости.
Налоговый кодекс будет дополнен новым разделом, который будет в себя включать положения о применении взносов на социальное и медицинское страхование. Поступления от взносов социального и медицинского страхования составляют 31,7% от общих доходов от налогов и сборов в 2018 году. Финансовая устойчивость бюджета социального страхования и фондов медицинского страхования является одним из приоритетов политики на среднесрочный период.
В сфере налогового администрирования реформа направлена на обеспечение справедливости, согласованности и прозрачности. Кроме этого, будет внедрена система «Электронный контроль продаж», реформирована система штрафов, приняты меры для добровольного декларирования подоходного налога физическими лицами.
Планы намечены, осталось их исполнить.

Сергей Темрин


НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Профессиональное обучение
работников за счет работодателя:
правовые и налоговые последствия
О.Дончу .................................................................................6
Некоторые аспекты социального и медицинского страхования.
О.Гриневич .............................................................................30

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
Ставка НДС по оказанию услуг общепита. Ю.Ликий ...........................38
Ставки НДС на услуги общепита на покупные
товары и блюда собственного приготовления. Ю.Ликий .....................38
Какая ставка НДС используется предприятиями
общепита при приготовлении блюд с участием
подакцизного товара? Ю.Ликий ...................................................39
Кейтеринг и общепит. Ю.Ликий ..................................................39
Наем грузовых автомобилей. Есть ли импорт услуг? Ю.Ликий ..............39
Есть ли импорт услуг при регистрации
своего товарного знака за границей? Ю.Ликий .................................40
Доверительное управление: есть ли импорт услуг? Ю.Ликий ...............40
О количестве подаваемых деклараций
в процессе реорганизации. П.Гричук,Г.Шпак ....................................41
О переносе налоговых убытков
на будущие периоды. П.Гричук,Г.Шпак ...........................................42
Кто сдает отчеты по форме IPC18
и отчет по форме CAS18-AN? П.Гричук,Г.Шпак....................................43
Нужна ли информация о займе от учредителя? П.Гричук,Г.Шпак ............46
Кто представляет информацию
на основании статьи 226.11 НК? П.Гричук,Г.Шпак................................47
О товарно-транспортных накладных
и их использовании. П.Гричук,Г.Шпак ............................................49
Нужно ли производить удержание налога
при уменьшении доли в уставном капитале? П.Гричук,Г.Шпак ................50
О санкциях за неуплату налога в рассрочку. П.Гричук,Г.Шпак ......................51
Налоговая амнистия и недоплата
налога в рассрочку. П.Гричук,Г.Шпак ...............................................52
Налоговые последствия договора цессии
с участием физического лица. П.Гричук,Г.Шпак..................................53
Об изменениях, связанных
с дорожными сборами. Л.Мицова.....................................................58
О сборе за воду. Л.Мицова ............................................................59

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Правомерность оформления квитанций:
аргументы налогоплательщиков
О.Дончу ................................................................60
О применении нового МСФО (IFRS) 16 «Аренда»
Л.Брынзила ...................................................................70
Затраты по займам: некоторые особенности отражения в учете
В.Чобану ..........................................................................84

ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Налоговый обзор (сентябрь 2018 г.) .........................................91

ДОСЬЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Официальный обменный курс иностранных валют (сентябрь 2018 г.)................94
Сергей Темрин
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 3976
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 13:42
Благодарил (а): 691 раз.
Поблагодарили: 1951 раз.

Пред.След.

Вернуться в ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron
Яндекс.Метрика