http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

Журналы БНК и C&A

Объявления ГГНИ, а также объявления, связанные с работой форума.

Модераторы: ionix, AFEX, Люга, Tiana, Binaun

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение andrei » 26 апр 2018, 12:05

Содержание журнала "Contabilitate şi audit" № 4, 2018

TRECEREA ÎN REVISTĂ A EVENIMENTELOR • ОБЗОР СОБЫТИЙ
Пульс апреля
CONSULTAŢII PRIVIND CONTABILITATEA ŞI IMPOZITAREA • КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Olga GOLBAN
Regimul fiscal aplicat de către instituţiile medico-sanitare în 2018 8
Елена ЯВОРСКАЯ
Налоговая «анатомия» рекламы 10
Светлана СЛОБОДЯНУ
Репатриация денежных средств: старый закон и новые реалии 18
Elena IAVORSCAIA
Aplicarea taxei pentru amenajarea teritoriului în anul 2018 25
Andrei JIZDAN
Terminalele de plată: consideraţii economice, contabile şi fiscale 28
ÎNTREBĂRI – RĂSPUNSURI • ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
Lidia FOALEA, Alexandru NEDERIŢA
Privind recunoaşterea cheltuielilor în cazul emiterii facturii fiscale după data livrării în cursul unei perioade de gestiune 33
Factura fiscală a fost primită cu întârziere (în altă perioadă de gestiune): când şi cum trebuie recunoscute cheltuielile în scopuri contabile şi fiscale 34
Privind contabilizarea costurilor de defrişare a plantaţiei perene în cazul utilizării terenului pentru construcţia unui obiect imobil 34
Privind contabilizarea subvenţiilor utilizate pentru acoperirea costurilor/cheltuielilor activităţii principale a entităţii 35
Alexandru NEDERIŢA, Andrei APOSTU
Privind obligativitatea repartizării profitului anual în SRL 37
Privind repartizarea profitului în cazul existenţei pierderilor neacoperite ale anilor precedenţi 37
Privind modul de ţinere a evidenţei analitice în contul 332 „Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi” 38
Privind modul şi termenele de achitare a dividendelor 39
Privind decontarea datoriilor aferente dividendelor cu termenul de prescripţie expirat 40
Privind restabilirea datoriilor aferente dividendelor decontate anterior în legătură cu expirarea termenului de prescripţie 40
Privind utilizarea profitului nerepartizat pentru plata recompenselor membrilor consiliului şi comisiei de cenzori ai SA 41
О порядке и источниках покрытия убытков прошлых лет 41
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Plata de locaţiune a fost încasată în avans: cum se va elibera factura fiscală? 43
Privind perfectarea documentară a serviciilor prestate cu achitarea prin virament 43
Privind prezentarea Dării de seamă IPC 18 de către entităţile care desfăşoară activitate sezonieră 44
Modul de depunere a cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat în plus 45
Privind domeniile de activitate în care pot activa zilierii 46
Petru GRICIUC, Roman VIERU
Privind modul de calculare a TVA pentru softurile aferente utilajelor importate 46
ASIGURĂRI SOCIALE ŞI MEDICALE • СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Clara SOROCEAN
Despre tipurile Dării de seamă IPC 18 48
Ольга ГРИНЕВИЧ
О неправомерности исчисления взносов ОМС из сумм, выплачиваемых по решению суда за период, в котором отсутствовала возможность трудоустроиться 50
О назначении пособия по материнству вне зависимости от размера страхового стажа 51
О праве мужа на получение пособий социального страхования в случае, когда жена не работает 52
О положенных пособиях социального страхования при усыновлении новорожденных детей – близнецов 54
PRACTICĂ JUDICIARĂ • СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Обжалование ставок местных сборов 55
CORESPONDENŢA CONTURILOR CONTABILE CONFORM NOILOR SNC • KОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СОГЛАСНО НОВЫМ НСБУ
Alexandru NEDERIŢA
Corespondenţa conturilor privind contabilitatea veniturilor 63
Корреспонденция счетов по учету доходов 63
DREPTUL MUNCII• ТРУДОВОЕ ПРАВО
Тудор КАПША
О порядке пересмотра и прекращения трудовых отношений с работником компании – пенсионером 70
Privind calcularea vechimii în muncă la acordarea concediului de odihnă anual 71
Privind folosirea concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 6 ani 72
Liuba MURSA
Reguli noi de înregistrare a relaţiilor de muncă 73
Календарь налогоплательщика на май 2018 года 77
ACTUALIZĂRI ÎN BGPF • ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Саммари обновлений в ОБНП 79
Обзор законодательных и нормативных документов 98
MATERIALE OFICIALE • ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ACTE NORMATIVE NOI • НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Hotărârea Comitetului executiv al BNM cu privire la aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare (nr. 29 din 13 februarie 2018) 101
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de masă (nr. 227 din 12 martie 2018) 114
MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI ÎN ACTELE OFICIALE • ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ
Lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 27 din 1 martie 2018) 119
Аватар пользователя
andrei
Практик
 
Сообщений: 645
Зарегистрирован: 17 апр 2008, 11:12
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 231 раз.

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение MariBuga » 29 май 2018, 13:14

Выражаю благодарность редакции журнала С и А за 5 номер 2018 года. Нашла ответы на многие свои вопросы. Спасибо !
Танюша, с очередной статьей!
Очень трудно заставить себя говорить. Труднее - заставить себя молчать. Еще труднее - заставить себя думать. Но самое трудное - это заставить себя чувствовать. - Д. Х. Джебран
Аватар пользователя
MariBuga
Гуру
 
Сообщений: 2497
Зарегистрирован: 28 сен 2010, 17:44
Благодарил (а): 1322 раз.
Поблагодарили: 1530 раз.

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение andrei » 29 май 2018, 14:47

Содержание журнала "Contabilitate şi audit" № 5, 2018

TRECEREA ÎN REVISTĂ A EVENIMENTELOR • ОБЗОР СОБЫТИЙ
Пульс мая
CONSULTAŢII PRIVIND CONTABILITATEA ŞI IMPOZITAREA • КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Pavel TOSTOGAN, Lilia CAUŞ-ŢAPU
Lichidarea benevolă a SRL: aspecte juridice, contabile şi fiscale 8
Елена ЯВОРСКАЯ
Освобождения – общие правила и особые ситуации 22
Natalia ŢIRIULNICOVA, Marcela DIMA
Avansuri la importul bunurilor: contabilizarea conform SNC şi IFRS 28
Елена ЯВОРСКАЯ
Подразделения и все, что с ними связано 31
Marina BRIHUNEŢ
Modalitatea de garantare a stingerii obligaţiei fiscale 37
Татьяна ТУНГУСКОВА
Учет талонов на питание у работодателя 41
ÎNTREBĂRI – RĂSPUNSURI • ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
Dorel NOROC
Privind impozitarea tichetelor de masă acordate angajaţilor rezidentului parcului IT 45
Игорь ЛАЗАРЬ
Корректировать ли НДС при смешанных поставках с использованием ТМЦ, налог по которым полностью вычтен с применением прораты 46
Alexandru NEDERIŢA
Privind modul de contabilizare a diferenţelor din reevaluarea mijloacelor fixe 47
Privind decontarea surplusului din reevaluarea mijloacelor fixe 48
Privind reevaluarea unui obiect de mijloace fixe complet amortizat 49
Lidia FOALEA, Alexandru NEDERIŢA
Privind contabilizarea şi impozitarea sumelor retrase din capitalul social aferente majorării acestuia pe seama profitului net al anilor 2010–2011 50
Acoperirea pierderilor nete ale anilor precedenţi pe seama reducerii capitalului social şi a contribuţiilor suplimentare ale asociaţilor: aspecte contabile şi fiscale 51
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Persoana fizică vinde un utilaj entităţii: se reţine impozit pe venit la sursa de plată? 52
Privind documentarea mişcărilor interne de marfă în cadrul entităţii 52
Privind declararea TVA aferente serviciilor importate 53
ADMINISTRARE FISCALĂ • НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Александр ЭЗБИЧАК
Налоговый контроль доходов физических лиц 54
Victoria BELOUS
Despre obligaţia contribuabililor de a prezenta SFS informaţia privind împrumuturile contractate şi rambursate persoanelor fizice 58
Contestarea actelor administrative emise de SFS în cadrul Consiliului de soluţionare a disputelor 59
Privind sancţiunile pentru nerespectarea modului de întocmire şi de prezentare a Dării de seamă IPC 18 61
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Ce dări de seamă prezintă ÎI care angajează persoane pe parcursul anului? 63
Privind modul de documentare a achiziţiilor de produse agricole de la persoane fizice 64
Privind modul de completare a documentelor de plată aferente restanţelor la buget 65
ASIGURĂRI SOCIALE ŞI MEDICALE • СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Clara SOROCEAN
Despre declararea informaţiei aferente asigurărilor sociale în tabelul nr. 2 al Dării de seamă IPC 18 66
Ştefan CIMBIR
Privind calcularea primelor de AOAM de la suma facilităţilor acordate de patron 68
Privind modul de asigurare medicală a cetăţenilor străini care desfăşoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova 69
Privind calcularea primelor de AOAM din plăţile efectuate cetăţenilor străini pentru trainingurile organizate pe teritoriul Republicii Moldova 71
Privind asigurarea medicală a cetăţenilor străini care au achitat prima de AOAM în sumă fixă până la angajare 71
Ольга ГРИНЕВИЧ
О социальном и медицинском страховании работающего обладателя предпринимательского патента, который после получения патента уволился 72
О пособиях, на которые имеют право лица, заключившие срочные ИТД 73
О невозможности применения штрафа за нарушение срока выдачи полисов медицинского страхования 74
EXPERIENŢĂ ÎN MUNCĂ • ОПЫТ РАБОТЫ
Светлана СЛОБОДЯНУ
Не подтвержденные документально расходы: как найти компромисс между бухгалтерским учетом и налоговыми нормами 75
CONTABILITATEA ŞI AUDITUL ÎN ORGANIZAŢIILE NECOMERCIALE • УЧЕТ И АУДИТ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Татьяна ПРИСАКАР
Опыт представления новой Декларации о подоходном налоге для НКО: выводы и предложения 80
ORGANIZAREA ŞI SALARIZAREA MUNCII • ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Минимальная зарплата по категориям работников при бестарифной оплате труда в 2017–2018 годах 86
CORESPONDENŢA CONTURILOR CONTABILE CONFORM NOILOR SNC • KОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СОГЛАСНО НОВЫМ НСБУ
Alexandru NEDERIŢA
Corespondenţa conturilor privind contabilitatea veniturilor în organizaţiile necomerciale 89
Корреспонденция счетов по учету доходов в некоммерческих организациях 89
Календарь налогоплательщика на июнь 2018 года 96
ACTUALIZĂRI ÎN BGPF • ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Саммари обновлений в ОБНП 98
Обзор законодательных и нормативных документов 104
MATERIALE OFICIALE • ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
DOCUMENTE ÎN REDACŢIE NOUĂ • ДОКУМЕНТЫ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

Regulament privind restituirea sumelor din bugetul asigurărilor sociale de stat plătitorilor de contribuţii 108
ACTE NORMATIVE NOI • НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Приказ Министерства финансов о принятии и опубликовании Международных стандартов финансовой отчетности (№ 78 от 30 марта 2018 г.) 111
Постановление Правительства о некоторых аспектах, касающихся учета рабочего стажа, и о признании утратившим силу Постановления Правительства № 1449 от 24 декабря 2007 года (№ 426 от 15 мая 2018 г.) 111
MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI ÎN ACTELE OFICIALE • ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ
Приказ об изменении и дополнении некоторых приказов министра финансов
(№ 72 от 27 марта 2018 г.) 112
Решение Межведомственной комиссии по контрольно-кассовым машинам
(№ 26-11/1-19/01-2018 от 21 апреля 2018 г.) 118
Решение Межведомственной комиссии по контрольно-кассовым машинам
(№ 26-11/1-19/02-2018 от 11 мая 2018 г.) 120
Постановление о внесении изменений в пункт 1 Постановления Правительства
№ 165 от 9 марта 2010 года (№ 396 от 25 апреля 2018 г.) 120
Аватар пользователя
andrei
Практик
 
Сообщений: 645
Зарегистрирован: 17 апр 2008, 11:12
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 231 раз.

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение Сергей Темрин » 30 май 2018, 09:31

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «БНК» 2018, № 5 (май)

От главного редактора

Все последние годы молдавское налоговое законодательство множит количество специальных налоговых режимов.
Помимо старых спецрежимов, таких как страхование (перестрахование), микрофинансовые организации, резиденты СЭЗ, «трехпроцентники» (с 2018 г. – «четырехпроцентники») и т.д., появились новые – налоговый режим при применении переходного налогового периода в отношении подоходного налога; организации коллективного инвестирования в ценные бумаги; налогообложение лиц, осуществляющие профессиональную деятельность в сфере правосудия; налогообложение физических лиц, осуществляющих независимую деятельность; налогообложение резидентов информационно - технологических парков.
Каждый налоговый спецрежим, как правило, имеет свой круг плательщиков, особенности исчисления налоговой базы, ставки налога; налоговые льготы и т.д.
Количество столь разных налогоплательщиков затрудняет эффективное налоговое администрирование.
С другой стороны, наличие множества налоговых режимов, разнообразие льгот, особенности исчисления налоговой базы создает возможности для оптимизации налоговых платежей на законном основании.
Переизбыток специальных налоговых режимов вредит эффективному развитию налоговой системы Молдовы.
Необходимо провести ревизию специальных налоговых режимов. Те усилия, которые предпринимает Правительство РМ в области упрощения администрирования спецрежимов необходимы, но недостаточны. Увеличение количества спецрежимов, введение новых льгот не имеют того положительного эффекта без устранения противоречий и дублирования налоговых льгот (по питанию работников у нас две равноценные льготы — Постановление Правительства №144 от 26.02.2014 г. «Об утверждении положения о размере и критериях определения расходов, понесенных и определенных работодателем на проезд, питание и профессиональное образование работника» и Закон о талонах на питание №166/2017).
Специальные налоговые режимы по сравнению с общим порядком налогообложения являются активным динамичным инструментом налоговой политики. Это локомотивы нашей дорожной карты по налогообложению. Насколько наши спецрежимы выполняют эту роль?

Сергей ТемринНАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Отказ в возмещении НДС, причины и последствия
Ю.Ликий ................................................................................6
Некоторые аспекты налогообложения независимой
деятельности, осуществляемой физическими лицами
П.Гричук, Г.Шпак .....................................................................8
Некоторые аспекты социального и медицинского страхования.
О.Гриневич .............................................................................16

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
как отразить в декларации опоздание
уплаты НДС по импорту услуг? Ю.Ликий ........................................26
Документальное отражение перемещения
товаров со склада в магазин. Ю.Ликий .........................................26
передача активов в спонсорских целях:
выдавать ли налоговую накладную? П.Гричук, Г.Шпак .........................27
Определение дохода физического
лица при игре в казино. П.Гричук, Г.Шпак .........................................28
Учредитель подарил часть своей
доли другому учредителю… П.Гричук, Г.Шпак ..........................................29
дорожный сбор (сбор за пользование зоной дороги общего пользования
и/или охранной зоной за чертой населенных пунктов для размещения
объектов дорожного сервиса) и местный сбор (сбор за объекты торговли
и/или объекты по оказанию услуг) для станций АЗС. Л.Мицова ............................31
налог на недвижимое имущество и CCL. Л.Мицова ............................................33
определение степени завершенности объекта недвижимого
имущества, находящегося в стадии завершения строительства
(50 процентов и более) в целях налогообложения. Л.Мицова ................................34
Сбор на благоустройство и работник
находящийся в отпуске по уходу за ребенком. Л.Мицова .....................................35
ставки по сбору за временное проживание в налоговом периоде
2018 года для лиц являющимся субъектами налогообложения сбором
за временное проживание на территории города Кишинэу? Л.Мицова ........................36
сбор за объекты торговли и/или объекты
по оказанию услуг и терминалы наличной оплаты. Л.Мицова ...................................37
сбор за пользование автомобильными дорогами и
станции технического тестирования автомобилей. Л.Мицова ...................................38
сбор на благоустройство территорий
и крестьянские (фермерские) хозяйства. Л.Мицова ..............................................39

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Эти загадочные «обычные и необходимые» расходы
С.Темрин ..................................................................................................42

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
О применение МСФО (IFRS) впервые, согласно МСФО (IFRS) 1
«Первое применение международных стандартов финансовой отчетности»
Л.Брынзила ....................................................................................................48
Особенности отражения в учете поступления импортируемых активов
Л.Лапицкая ....................................................................................................62
Особенности учета в сфере общественного питания
Ж.Ковалев-Русу, О.Дончу ...................................................................................65

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
Обеспечение питьевой водой работников
предприятия: правовые и налоговые последствия
О.Дончу .........................................................................................................77

ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Налоговый обзор (апрель 2018 г.) ..........................................................................92

ДОСЬЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Официальный обменный курс иностранных валют (апрель 2018 г.) ...................................94
Сергей Темрин
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 3951
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 13:42
Благодарил (а): 688 раз.
Поблагодарили: 1921 раз.

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение ttv » 30 май 2018, 11:02

MariBuga писал(а):Выражаю благодарность редакции журнала С и А за 5 номер 2018 года. Нашла ответы на многие свои вопросы. Спасибо !

Мне тоже понравился номер.
Танюша, с очередной статьей!

Спасибо, очень приятно! :oops: :Rose:
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 18720
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 10:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7067 раз.
Поблагодарили: 7060 раз.

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение andrei » 29 июн 2018, 11:04

Содержание журнала "Contabilitate şi audit" № 6, 2018

TRECEREA ÎN REVISTĂ A EVENIMENTELOR • ОБЗОР СОБЫТИЙ
Пульс июня
CONSULTAŢII PRIVIND CONTABILITATEA ŞI IMPOZITAREA • КОНСУЛЬТАЦИИ ПО УЧЕТУ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ
Игорь ЛАЗАРЬ
Как будет возмещаться НДС согласно обновленному Положению 8
Pavel TOSTOGAN, Lilia CAUŞ-ŢAPU
Lichidarea benevolă a SRL: aspecte juridice, contabile şi fiscale 11
Елена ЯВОРСКАЯ
Налог на недвижимость в 2018 году 18
Natalia ŢIRIULNICOVA, Marcela DIMA
Contabilizarea operaţiunilor privind primirea garanţiei de bună executare a contractului 27
Вера БАЧУ, Владимир МЕЛЬНИК
О некоторых аспектах учета и налогообложения деятельности резидентов ИТ-парков 29
Александр НЕДЕРИЦА, Андрей АПОСТУ
Учет операций по договорам лизинга, заключенным в иностранной валюте между резидентами Республики Молдова 33
ÎNTREBĂRI – RĂSPUNSURI • ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
Dorel NOROC
Privind perioada pentru care pot fi acordate tichetele de masă 37
Privind aplicarea TVA la efectuarea donaţiilor în scopuri filantropice 38
Petru GRICIUC, Valeriu SEVERIN
Privind sancţiunea aplicată pentru neinformarea SFS despre închiderea subdiviziunii 39
Privind lipsa obligaţiei de aplicare a MCC la primirea împrumuturilor 40
Angajatorul a reţinut greşit impozitul pe venit din salariu: care sunt obligaţiile angajatului? 41
Despre eliberarea certificatului privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget la solicitarea persoanelor fizice 42
ADMINISTRARE FISCALĂ • НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Елена ЯВОРСКАЯ
Новые тенденции при проверках оплаты труда 43
ASIGURĂRI SOCIALE ŞI MEDICALE • СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Clara SOROCEAN
Pregătim carnetele de muncă pentru scanare 46
Ştefan CIMBIR
Particularităţile completării tabelului nr. 2 din Darea de seamă IPC 18 49
Ольга ГРИНЕВИЧ
О порядке оплаты медицинского отпуска, предоставленного гражданину Молдовы во время его командировки за ее пределы 52
О порядке выплаты пособия по временной нетрудоспособности лицу, находящемуся в дополнительном учебном отпуске 53
О правах и гарантиях, предоставляемых женщине, родившей ребенка в период очередного отпуска 54
CONTABILITATEA RAMURALĂ • ОТРАСЛЕВОЙ УЧЕТ
Александр ФРЕКЭУЦЯНУ, Анжела КИШЛАРУ
Учет и налогообложение сельскохозяйственной продукции, переданной в качестве займа 55
CONTABILITATEA ÎN ORGANIZAŢIILE NECOMERCIALE • УЧЕТ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Татьяна ПРИСАКАР
Опыт представления новой Декларации о подоходном налоге для НКО: выводы и предложения 61
PRACTICUM JURIDIC • ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
Александр СТАНИШЕВСКИЙ
Изменение с 1 июня 2018 года судебных процедур 69
CORESPONDENŢA CONTURILOR CONTABILE CONFORM NOILOR SNC • KОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СОГЛАСНО НОВЫМ НСБУ
Alexandru NEDERIŢA
Corespondenţa conturilor privind contabilitatea veniturilor din alte activităţi 71
Корреспонденция счетов по учету доходов от других видов деятельности 71
DREPTUL MUNCII • ТРУДОВОЕ ПРАВО
Любовь МУРСА
Компания получила статус резидента ИТ-парка. Что надо знать сотрудникам? 76
Тудор КАПША
Об определении стажа работы для предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска и исчисления отпускного пособия 80
Privind remunerarea salariaţilor care vor îndeplini unele obligaţii ale funcţiilor reduse de către angajator 82
Календарь налогоплательщика на июль 2018 года 83
ACTUALIZĂRI ÎN BGPF • ОБНОВЛЕНИЯ В ОБНП
Саммари обновлений в ОБНП 87
Обзор законодательных и нормативных документов 97
MATERIALE OFICIALE • ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
DOCUMENTE ÎN REDACŢIE NOUĂ • ДОКУМЕНТЫ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

Regulament privind restituirea taxei pe valoarea adăugată 101
ACTE NORMATIVE NOI • НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Коллективное соглашение (национальный уровень) об образце Индивидуального трудового договора на период выполнения определенной работы и образце Акта приемки работы 115
MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI ÎN ACTELE OFICIALE • ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ
Постановление Правительства о внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства № 294 от 17 марта 1998 г.
(№ 543 от 12 июня 2018 г.) 119
Аватар пользователя
andrei
Практик
 
Сообщений: 645
Зарегистрирован: 17 апр 2008, 11:12
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 231 раз.

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение Сергей Темрин » 02 июл 2018, 09:18

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «БНК» 2018 № 06 (июнь)

От главного редактора

«Первичка не в полном объеме. Срочно надо все восстанавливать. Учетной политики нет. Кадровых документов нет, трудовых договоров нет. Старый главбух уволилась, дела не передала. Придется восстанавливать все с нуля. Очередной фрилансер покинул свое место работы. Мы попали на бухгалтерское пепелище».
Услуги бухгалтеров – фриласнеров сегодня востребованы. Предложения, как правило, исходят от физических лиц, не зарегистрированных в качестве предпринимателей. Многих предпринимателей также устраивает работа бухгалтера, как дистанционного работника. Многие главбухи сочетают (часто неофициально) основную работу в офисе с приработками «на стороне».
Во все мире бухгалтер-фрилансер – это опытный, высокопрофессиональный специалист. У нас часто фрилансерство осваивают начинающие бухгалтеры.
Главная причина ухода «на вольные хлеба» - возможность большего заработка. Начинающий бухгалтер постепенно овладевает необходимыми навыками. Однако рост объемов работы редко сопровождается ростом заработной платы.
Ежедневная работа в офисе превращается в рутину. В таких условиях многие начинают искать дополнительные заработки.
Выбор «своего» бухгалтера похож на выбор своего семейного врача. Поэтому к этому выбору необходимо подходить ответственно.
Что лучше, создавать собственную бухгалтерскую службу или передать ведение бухгалтерского учета в сторонние руки (бухгалтер – фрилансер или бухгалтерская (аудиторская) фирма)?
При любом выборе необходимо подробно оговорить ответственность бухгалтера (внешнего или внутреннего). Ответственность за нарушение законодательства о бухгалтерском учете лежит на руководителе предприятия. Он, в свою очередь, при выявлении нарушений может привлечь к ответственности бухгалтера – в рамках трудового законодательства. Необходимо отметить, что налагаемые штрафные санкции, как правило, превышают эти рамки. К тому же бухгалтер может уволиться по собственному желанию. В этом случае руководитель предприятия ограничен в привлечении к ответственности бухгалтера. Договор с внешней специализированной компанией позволяет установить ответственность исполнителя за качество предоставляемых услуг, вплоть до возмещения убытков, вызванных действиями бухгалтерской (аудиторской) компании в рамках договора аутсорсинга.
Развитие бухгалтерского фриланса носит объективный характер, и в рамках честной конкуренции будут впереди те лица, которые предоставляют высокое качество бухгалтерских услуг, оставаясь в рамках правового поля со взаимной ответственностью сторон.

Сергей ТемринНАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Правомерность оформления налоговых
накладных: аргументы налогоплательщиков
О.Дончу .............................................................................6
О сборах в фонд поддержки населения, по которым
хозяйствующие субъекты имеют обязательства ежемесячно
перечислять средства и представлять налоговые отчеты
Л.Мицова ..........................................................................32
Некоторые аспекты социального и медицинского страхования.
О.Гриневич ........................................................................34

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
Услуги по мерчендайзингу: есть ли экспорт услуг? Ю.Ликий .................44
Надо ли регистрировать налоговую накладную
по освобожденной поставке в электронном регистре? Ю.Ликий...............44
О правильном заполнении налоговой накладной. Ю.Ликий ....................45
Об объекте обложения НДС. Ю.Ликий .............................................45
О возврате товара. Ю.Ликий ........................................................46
О ставке НДС. Ю.Ликий ..............................................................46
О возмещении акциза. Ю.Ликий ....................................................47
Особенности налогообложения
реализации товаров с гарантией. П.Гричук, Г.Шпак ............................47
Об удержании с физического лица, которое получило
доход в виде прироста капитала. П.Гричук, Г.Шпак ............................49
Об удержании при выплате в пользу адвоката. П.Гричук, Г.Шпак ............52
Об удержании с физического лица, осуществляющего
деятельность в сфере правосудия. П.Гричук, Г.Шпак ..........................52
О подтверждении расходов
за адвокатские услуги. П.Гричук, Г.Шпак ........................................53
О приобретении путевок
для отдыха работников. П.Гричук, Г.Шпак ......................................54
О подтверждении расходов
по страхованию имущества. П.Гричук, Г.Шпак .................................56
О приобретении сельхозпродукции
у физического лица. П.Гричук, Г.Шпак ............................................57
О налогообложении материальной помощи
бывшим работникам. П.Гричук, Г.Шпак ...........................................58
Об объекте сбора за парковку. Л.Мицова .........................................58
Резидент ИТП и льготы по местным сборам. Л.Мицова .........................60
Об обязательствах по уплате виньетки. Л.Мицова ................................61

ПРОБЛЕМЫ И МНЕНИЯ
Операция «дарение» или не одно доброе
дело не останется безнаказанным?
Л.Кауш ......................................................................................64

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
О применение МСФО (IFRS) впервые, согласно МСФО (IFRS) 1
«Первое применение международных стандартов финансовой отчетности»
Л.Брынзила .................................................................................68

ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Налоговый обзор (май 2018 г.) .........................................................82

ДОКУМЕНТЫ, РАЗЪЯСНЕНИЯ

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
О приросте капитала
Приказ ГНС № 336 от 18.06.2018 г. ....................................................84
Об удержаниях подоходного налога
Приказ ГНС № 242 от 07.05.2018 г. ....................................................84
НДС, АКЦИЗЫ
О праве на вычет НДС
Приказ ГНС № 231 от 04.05.2018 г. ....................................................88
О рефактурированных расходах
Приказ ГНС № 233 от 04.05.2018 г. .....................................................89
ТРУДОВОЕ ПРАВО
Коллективное соглашение (национальный уровень) об образце
Индивидуального трудового договора на период выполнения
определенной работы и образце Акта приемки работы
Акт Национальной комиссии по консультациям
и коллективным переговорам № 16 от 25 мая 2018 года .............................90

ДОСЬЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Официальный обменный курс иностранных валют (май 2018 г.) ..................94
Сергей Темрин
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 3951
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 13:42
Благодарил (а): 688 раз.
Поблагодарили: 1921 раз.

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение Сергей Темрин » 27 июл 2018, 10:00

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «БНК» 2018 № 7 (ИЮЛЬ)

От главного редактора

Недавно, листая форум nalog.md, набрел на дискуссию «Что будет с учетом через 50 лет?». Вот некоторые мнения:
«- Учитывая, что идет поголовное "процессирование", учет за нас будут делать машины. Останется лишь называть код операции да и валидировать операцию.
- В общем все будут делать роботы (такие китайские гастербайтеры), а мы будущие пенсионеры будем сидеть в уютных кафе и попивать пиво.
- А я буду надеется что не все будет так "безжизнено", ведь в фильмах 15-ти 20-тилетней давности наше время представлялось совсем не так как есть на самом деле.
- Скорее всего будет тотальный автоматический контроль за всеми операциями. Согласен, что наличные исчезнут. Хотелось бы, все таки, чтобы люди были вовлечены, а то деградируем...
- Интересно, а как будут спорить между собой робот бухгалтер и робот налоговый инспектор?»

довольно вялое обсуждение.
И вот читаю про Санкт-Петерсбурский экономический форум о цифровой экономике. Российский экономист Яков Геллер сравнил становление цифровой экономики для бизнеса в стране с первым этапом возведения московского метро в 1932 году, когда в распоряжении Метростроя имелось 8 лошадей, одна грузовая и две легковые машины.

Новые сервисы цифровой экономики позволяют не только отказаться от штатного бухгалтера в пользу машины, но «просчитать» конкурентов, за несколько часов найти потенциальных заказчиков и рассказать о своем продукте всему миру с помощью нескольких кликов на компьютере.
"На нашей площадке можно зарегистрироваться, получить аккаунт, мультиязычную версию карточки каталога товара и ваш товар завтра увидит весь мир, — рассказывает один из разработчиков программ. — Система настолько «умная», что распознает характеристики, определяя номенклатуру товара, дает подсказки при заполнении карточки товара. Кроме нашей площадки сейчас нигде нет такого, что покупатель может оставить заявку и больше не проверять аккаунт — система электронного сообщения оповещает, что во Вьетнаме, например, партнер заинтересован вашим товаром и просит с ним связаться".
"Облачная" бухгалтерия вместо бумажной!
От шага — к галопу!
Бухгалтерия обретет радость бытия, смысл и цвет, когда бухгалтер за лабиринтами цифр увидит жизнь общества, человеческие интересы и слабости.
Недаром профессор Ярослав Соколов, известный специалист по проблемам теории и истории учета, весьма поэтично сравнил бухгалтерию с живописью:
«итальянская школа отражает реальный мир, как Рафаэль, французская — как Тулуз-Лотрек, немецкая — как Мондриан, англо-американская — как Пикассо».
Никакая цифровая экономика не ставит крест на профессии бухгалтера. Бухгалтер требуется всегда! Пока существует государство, а значит, налоговая система и финансовая отчетность, остается спрос на профессию бухгалтера.

Сергей ТемринНАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Режим применения НДС по поставкам
товаров и услуг в / из Приднестровья
Ю.Ликий ...........................................................6
Талоны на питание
Ж.Ковалев-Русу, О.Дончу ......................................8
О налогообложении доходов нерезидентов
П.Гричук, Г.Шпак ................................................16
Некоторые аспекты налогообложения
увеличения уставного капитала
П.Гричук, Г.Шпак .................................................20
Некоторые аспекты социального
и медицинского страхования
О.Гриневич .........................................................22

ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
Об условном коэффициенте. Ю.Ликий .................................28
Налоговая накладная,
розница и регистр продаж. Ю.Ликий ...................................29
О налогообложении
зарубежных дивидендов. П.Гричук, Г.Шпак ..........................29
Предприятие и лицо, осуществляющее
независимую деятельность. П.Гричук, Г.Шпак ..........................31
Амортизация и оборудование,
не сданное в эксплуатацию. П.Гричук, Г.Шпак .........................32
О купле-продаже квартиры. П.Гричук, Г.Шпак ..........................32
Четырехпроцентник получил доход
от банковского депозита. П.Гричук, Г.Шпак .............................34
Обычная ставка или 4-х процентная. П.Гричук, Г.Шпак ..............34
Какой налоговой режим выбрать? П.Гричук, Г.Шпак ..................35
О налогообложении
общественного объединения. П.Гричук, Г.Шпак ..........................36

ПРОБЛЕМЫ И МНЕНИЯ
Правомерность оформления актов закупки:
аргументы налогоплательщиков
О.Дончу ...........................................................................38

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
О применении МСФО (IFRS) 5
«долгосрочные активы, предназначенные
для продажи, и прекращенная деятельность»
Л.Брынзила ......................................................................56

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
Об изменениях и дополнениях, внесенных
в Трудовой кодекс РМ Законом № 85 от 24 мая 2018 г.
С.Морарь .........................................................................70
О порядке увольнения работников на основании
пункта i) части (1) статьи 86 Трудового кодекса
С.Морарь .............................................................................74
Об особенностях работы по совместительству
и совмещения профессий (должностей)
С.Морарь ............................................................................75
Порядок досудебного разрешения налоговых споров
С.Темрин .............................................................................78

ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ
Налоговый обзор (июнь 2018 г.) ................................................84

ДОКУМЕНТЫ, РАЗЪЯСНЕНИЯ
НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
О внесении изменении и дополнений в приложение
к Приказу Государственной налоговой службы
№ 428 от 27.03.2017 г. и утверждении Методических
указаний по проведению налоговых посещений
Приказ ГНС № 311 от 7 июня 2018 года ............................................86

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
О внесении изменений и дополнений
в Постановление Правительства № 294 от 17 марта 1998 г.
Постановление Правительства РМ № 543 от 12 июня 2018 года ...............90

ДОСЬЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Официальный обменный курс иностранных валют (июнь 2018 г.) ................94
Сергей Темрин
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 3951
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 13:42
Благодарил (а): 688 раз.
Поблагодарили: 1921 раз.

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение Accountant » 27 июл 2018, 11:34

Сергей Темрин писал(а):Новые сервисы цифровой экономики позволяют не только отказаться от штатного бухгалтера в пользу машины, но «просчитать» конкурентов, за несколько часов найти потенциальных заказчиков и рассказать о своем продукте всему миру с помощью нескольких кликов на компьютере.

вроде речь не о бухгалтерской работе, а о маркетинговой? тогда причем отказ от бухгалтера?
Ordinea contabilităţii este pentru cârmuire lege sacră. Napoleon Bonaparte
Аватар пользователя
Accountant
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 12651
Зарегистрирован: 09 янв 2009, 23:28
Откуда: Balti
Благодарил (а): 1821 раз.
Поблагодарили: 5648 раз.

Re: Журналы БНК и C&A

Сообщение Anton » 27 июл 2018, 12:01

Наш финансовый учет - это ранний Пикассо, а вот после налоговых корректировок - позднее творчество художника, доступное для понимания только ценителям!
Сквозь сухие цифры хороший бухгалтер видит жизнь во всех ее красках.
Автоматизация может заменить рутинную работу. А творчеству будет место всегда!
Когда мы нарушаем закон, нас штрафуют, когда мы поступаем правильно, с нас берут налоги...
Аватар пользователя
Anton
Гуру
 
Сообщений: 2002
Зарегистрирован: 03 янв 2009, 19:36
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 492 раз.
Поблагодарили: 1110 раз.

Пред.

Вернуться в ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Яндекс.Метрика